pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

vianarn

vianarn

Ostatnie 10 wpisów
Ostatni dzień zapisów na akcje Fleet Holdings

Gdańsk, 28 lipca 2011 r.
– Zapisy dla inwestorów indywidualnych w Ofercie publicznej Fleet Holdings potrwają tylko do 28 lipca 2011 r. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych ruszają 29 lipca br. Funkcję Oferującego podczas IPO Fleet Holdings pełni Copernicus Securities S.A. Maksymalna cena ofertowa została ustalona na 48 zł za akcję. Debiut na rynku głównym GPW planowany jest w III kwartale br...

www.fleetholdings.pl/menu/osta...

Zmiany w harmonogramie Oferty publicznej Fleet Holdings. Zapisy od 21 do 28 lipca br.

Gdańsk, 21 lipca 2011 r. – FLEET HOLDINGS – właściciel Masterlease, lidera polskiego rynku wynajmu długoterminowego i leasingu - opublikował komunikat aktualizujący do prospektu emisyjnego w związku ze zmianami w harmonogramie oferty. W ramach nowego harmonogramu zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych potrwają od 21 do 28 lipca br. Ustalenie ceny Ofertowej planowane jest ok. 28 lipca br. Funkcję oferującego podczas IPO Fleet Holdings pełni Copernicus Securities S.A. Maksymalna cena emisyjna została ustalona na 48 zł za akcję. Debiut na rynku głównym GPW planowany jest w III kwartale br....

www.fleetholdings.pl/menu/zmia...


FLEET HOLDINGS publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna Ofertę publiczną

Gdańsk, 19 lipca 2011 r.
– FLEET HOLDINGS – właściciel Masterlease, lidera polskiego rynku wynajmu długoterminowego i leasingu - opublikował prospekt emisyjny w związku z pierwszą publiczną Ofertą akcji. Wartość IPO wyniesie ok. 100 mln zł. Funkcję oferującego podczas IPO Fleet Holdings pełni Copernicus Securities S.A. Maksymalna cena emisyjna została ustalona na 48 zł za akcję. Debiut na rynku głównym GPW planowany jest w III kwartale br....

www.fleetholdings.pl/menu/flee...

widać że podkręcili tempo :)

biznes.interia.pl/gieldy/newco...

OPEN-NET chce zadebiutować na NewConnect na przełomie II i III kwartału 2011

Środa, 25 maja (12:55)
OPEN-NET, publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej, planuje wejść na rynek NewConnect na przełomie II i III kwartału br. Z prywatnej emisji akcji chce pozyskać blisko 3 mln zł, które przeznaczy na poszerzenie portfolio oferowanych usług oraz zwiększenie potencjału sprzedażowego - poinformowała spółka w komunikacie prasowym....

Novainvest S.A. zanotowała ponad 1 mln zł zysku netto w 2010 roku

Warszawa, 9 maja 2011 roku
– Novainvest S.A. - podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT – według danych opublikowanych w raporcie okresowym za rok 2010 osiągnął ponad 1,05 mln zł zysku netto, w odniesieniu do 0,46 mln zł straty rok wcześniej. Jednocześnie osiągnięty wynik jest o 8,4% większy od wyniku rocznego (narastająco) przedstawionego w raporcie za IV kw. 2010 roku.

-„Osiągnięcie ponad 1 mln zł zysku netto w 2010 roku to w znacznej mierze rezultat korzystnej sprzedaży jednej z naszych spółek portfelowych. Na początku grudnia 2010 roku sfinalizowaliśmy sprzedaż udziałów w spółce Tele B Sp. z o.o. za kwotę 3 mln zł, które w połowie 2009 roku nabyliśmy za ok. 1 mln zł. Realizacji tej transakcji przełożyła się na wypracowanie ponad 1 mln zł zysku netto w całym 2010 roku w porównaniu do 0,46 mln zł straty w roku 2009. Przy czym nie należy tego typu działań traktować jako wydarzeń o charakterze jednorazowym. Zgodnie z przyjętą strategią także w br. zamierzamy wyjść całkowicie z przynajmniej jednej inwestycji, a także pozyskać co najmniej jedną nową spółkę do portfela.

Niezależnie od działań związanych z otwieraniem i zamykaniem pozycji inwestycyjnych prowadziliśmy również intensywne prace związane z przygotowaniem kolejnych spółek portfelowych do upublicznienia oraz z rozbudową kompetencji o charakterze doradczym, których efekty pozwolą na realizację dodatkowej marży na poziomie jednostkowym, zwiększając zysk generowany dla akcjonariuszy, niezależnie od inwestycyjnej działalności Novainvest S.A.” - mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

W 2011 roku Novainvest planuje realizacji strategii przedstawionej w IV kw. 2010 roku, zakładającej m.in. : rozszerzenie działalności doradczej na podmioty nie będące w Grupie Kapitałowej, budowę wizerunku Novainvest jako eksperta w branży doradztwa związanego z szeroko rozumianą działalnością na rynku teleinformatycznym, dywersyfikację źródeł przychodów dzięki realizacji projektów doradczych dla nowych inwestycji do portfela.

-„W br. zamierzamy kontynuować działania mające na celu rozwój grupy, w szczególności skupimy się na spółkach o największym potencjale, będących na wczesnym etapie rozwoju. Środki na dofinansowanie tych podmiotów planujemy pozyskać m.in. w procesie ich upublicznienia na rynku alternatywnym. Spodziewamy się, że w br. uda nam się wprowadzić do obrotu co najmniej dwie spółki z naszego portfela. Wycena tych podmiotów na rynku publicznym będzie miała istotne przełożenie na wartość samego Funduszu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w jego wycenie rynkowej.” - mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

20 kwietnia 2011 r. Novainvest S.A. poinformowała o nabyciu 100% udziałów firmy Global VC sp. z o. o. – podmiotu inwestycyjno-doradczego. W zamian, Novainvest S.A. planuje zaoferować wspólnikom spółki objęcie akcji serii F w ramach emisji prywatnej, po cenie 1,6 zł za akcję. Umowa nabycia akcji Global VC została poprzedzona podpisaniem listu intencyjnego oraz szczegółowym badaniem typu due- diligence.pitału

Kolejne dobre wieści ze spółki:

www.parkiet.com/artykul/9,1021...

LUG zapowiada zagraniczną ekspansję
D.C. 21-02-2011, ostatnia aktualizacja 21-02-2011 15:36

Producent opraw oświetleniowych wchodzi na rynki Ameryki Południowej i Australii

Spółka planuje w tym roku zwiększyć udział eksportu w przychodach z ponad 46 proc. do ponad 50 proc. W tym celu wejdzie m.in. na rynek Ameryki Południowej i Australii.

- Wstępne badania nowych rynków wyglądają bardzo obiecująco, co być może pozwoli nam nawet na szybszy od zakładanego wzrost przychodów z eksportu – ocenia Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu. Na nowych rynkach LUG chce się skupić na sprzedaży energooszczędnych produktów oświetleniowych, głównie w technologii LED....

www.parkiet.com/artykul/7,1018...

EUROIMPLANT wprowadzi linie kosmetyków Yosemiko

Warszawa, 11 lutego 2010 r.
– Euroimplant S.A. – spółka biotechnologiczna notowana na rynku NewConnect – wprowadzi nową linie kosmetyków Yosemiko, opartą na formule Aktywnych Mikropeptydów, która znalazła już zastosowania w pierwszym produkcie spółki - ColldeVie. W sprzedaży są już dostępne „Regeneracyjne Płatki pod Oczy Yosemiko” oferowane w kilku wariantach. Jeszcze w tym roku pojawią się kolejne produkty....

15 lutego LUG będzie w Warszawie, poniżej zaproszenie:

- wyniki za IV kw. 2010 roku,
- informacje na temat postępów prac związanych z przejściem spółki na rynek regulowany,
- oczekiwania co do stanu rynku oraz wpływu rynku na wyniki spółki w 2011 roku,
- strategię rozwoju spółki na rok 2011.

Inwestorów zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o kontakt pod warszawskim numerem telefonu: (22) 311-24-11 lub pod adresem e-mail: biuro@publicia.pl (organizator spotkania).

www.euroimplant.pl/zmiany-w-ra...

-„27 stycznia 2011 roku otrzymaliśmy od Pana Łukasz Foltyna rezygnację z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej. W związku z tym przeprowadziliśmy procedurę uzupełnienia składu Rady. Na mocy zapisów zawartych w statucie powołaliśmy do Rady Nadzorczej Pana Daniela Kordela, który posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla spółek giełdowych. W chwili obecnej KNF analizuje złożony przez nas prospekt emisyjny, w związku z tym zależy nam aby bez zbędnej zwłoki reagować na wszelkie zdarzenia, które mogłyby przyczynić się do opóźnienia procesu przejścia na rynek regulowany.” – mówi Andrzej Kisieliński, Prezes Zarządu Euroimplant S.A...

www.money.pl/gielda/newconnect...

LST CAPITAL S.A.: LZMO S.A. zakończyła budowę zakładu produkcyjnego

Warszawa, 27 stycznia 2011 r.
, LZMO S.A.– spółka portfelowa notowanego na rynku głównym GPW funduszu private equity LST CAPITAL S.A.– zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu, zakończyła budowę zakładu produkcyjnego ceramicznych wkładów kominowych w Lubsku. Aktualnie trwa proces odbioru technicznego oraz certyfikacji. Jego zakończenie oraz uruchomienie produkcji planowane jest na koniec I kwartału 2011 roku. Jednocześnie LZMO jest w trakcie realizacji prywatnej emisji akcji serii B, z której planuje pozyskać 2,7 mln zł. Emisja poprzedzi debiut spółki na rynku NewConnect...

www.money.pl/gielda/newconnect...

Debiut Agroliga Group PLC na NewConnect planowany na początku lutego br.

Warszawa, dn. 26 stycznia 2011 r.
, Agroliga Group PLC zarejestrowana na Cyprze spółka holdingowa działającej na Ukrainie grupy produkującej olej słonecznikowy, prowadzącej uprawę zbóż oraz hodowlę bydła mlecznego – planuje debiut na NewConnect w pierwszej połowie lutego 2011 r. Miesiąc temu Spółka zakończyła prywatną emisję akcji, z której pozyskała 1 mln EUR. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację parku maszynowego oraz kompleksu hodowlanego. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o...

www.bankier.pl/wiadomosc/Prosp...

Prospekt LUG trafi do KNF do końca marca 2011
Przejście na rynek główny planowane na II kw. 2011 r.

Zielona Góra, 25 stycznia 2011 r.
– LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – zamierza złożyć prospekt emisyjny do KNF jeszcze w I kwartale br. Proces przenosin na GPW realizowany jest na mocy uchwał podjętych przez WZA w dniu 24 czerwca 2010 roku. Debiut na parkiecie głównym planowany jest w II kw. 2011 roku. Zmianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji...

newconnect.pb.pl/2350691,51596...

LUG S.A. przechodzi na MSR-y w związku z przenosinami na rynek główny GPW
Prospekt emisyjny trafi do KNF do końca marca 2011

Zielona Góra, 12 stycznia 2011 r.
– LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które 9 lutego podejmie decyzję o przejściu spółki na MSR-y (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości). Jest to związane z planowanymi przenosinami spółki na rynek główny warszawskiej GPW. Złożenie prospektu do KNF planowane jest do końca marca 2011 roku. Zmianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji....

www.inwestycje.pl/nowy_rynek/d...

Debiut RUNICOM S.A. na rynku NewConnect planowany na początek stycznia 2011 roku

Warszawa, dn. 30 grudnia 2010 r. – Runicom S.A. (dawniej TOTMES Nowe Technologie S.A.) – fundusz typu private equity specjalizujący się w inwestycjach w spółki z branży IT – planuje w pierwszych dniach stycznia 2011 roku zadebiutować na rynku NewConnect. Debiut został poprzedzony prywatną emisją akcji, z której Runicom pozyskał ponad 1 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone na nowe inwestycje spółki. Autoryzowanym Doradcą Spółki jest WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o...

NWZA zdecydowało o przejściu ATC Cargo S.A. na rynek główny GPW

Warszawa, 27 grudnia 2010
– Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. – notowanej na NewConnect firmy logistycznej specjalizującej się w organizacji transportu międzynarodowego – podjęło uchwałę o rozpoczęciu procedury przejścia firmy z NewConnect na rynek regulowany warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z przyjętą decyzją, Zarząd ATC Cargo S.A. został upoważniony do rozpoczęcia działań zmierzających do wprowadzenia do obrotu na rynek regulowanym akcji serii B, C i D. Zarząd planuje przenosiny na koniec I kwartału 2011 roku.

www.bankier.pl/wiadomosc/ATC-C...

B3SYSTEM S.A. rozważy publikacje prognoz po zakończeniu fuzji z COPI S.A.

Warszawa, 21 grudnia 2010 r. – Zarząd B3System S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT – rozważy publikacje prognoz finansowych Grupy Kapitałowej po zakończeniu fuzji z COPI S.A. Planowany termin zakończenia połączenia to początek 2011 roku.

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

LUG S.A. rozpoczyna prace nad prospektem emisyjnym
Prospekt trafi do KNF do końca marca 2011

Zielona Góra, 15 grudnia 2010 r.
– LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – rozpoczął pracę nad prospektem emisyjnym w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji z rynku NewConnect na rynek główny GPW. Proces realizowany jest na mocy uchwał podjętych przez WZA w dniu 24 czerwca br. Zakładamy, że prospekt trafi do KNF do końca marca 2011 roku. Debiut na parkiecie głównym planowany jest w II kw. 2011 roku. Zmianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji...

gielda.wp.pl/POD,6,a,1,b,1,c,1...

Emmerson ma wyłączność na sprzedaż fabryki Daewoo Electronics

Warszawa, 13 grudnia 2010 r.
– Emmerson S.A. – notowana na NewConnect, jedna z największych i najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce – została wybrana przez Daewoo Electronics sp. z o.o. na wyłącznego doradcę i agenta przy sprzedaży nieruchomości Spółki w Pruszkowie. Zbywana nieruchomość to zakład produkcyjny odbiorników telewizyjnych składający się z kompleksu budynków produkcyjnych o łącznej powierzchni ok. 61 000 m2, wybudowanych na prawie 17 hektarowej działce. Pod koniec listopada br. Emmerson S.A. nawiązał także współpracę z Toyota Material Handling Polska sp. z o.o. oraz Provimi Polska sp. z o.o...

inwestycje.pl/nowy_rynek/emmer...

www.pb.pl/a/2010/12/06/Votum_o...


Sukces emisji Votum S.A.

Wrocław, 6 grudnia 2010 r.
– VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – zakończyła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji. Cena emisyjna akcji wynosiła 3,8 zł i była na tyle atrakcyjna, że ilość i wartość złożonych w ofercie zapisów przekraczała ilość akcji oferowanych. W najbliższym czasie Zarząd VOTUM S.A. poda datę debiutu na rynku głównym GPW. Szczegółową informację o ilości i wartości zapisów oraz o poziomie redukcji w poszczególnych transzach spółka poda po uzyskaniu dostępu do systemu ESPI. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie i rozwój dwóch podmiotów zależnych....

www.pb.pl/a/2010/12/06/Votum_o...

Toyota oraz Provimi w portfolio Emmersona

Warszawa, 3 grudnia 2010 r. –
Emmerson S.A. – notowana na NewConnect, jedna z największych i najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce – podpisała umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości z dwoma nowymi kontrahentami: Toyota Material Handling Polska sp. z o.o. oraz Provimi Polska sp. z o.o. W obydwu przypadkach Emmerson S.A. jest wyłącznym agentem wystawionych na sprzedaż nieruchomości...

www.inwestycje.pl/gpw/aktualno...

Dziś ostatni dzień zapisów na akcje VOTUM S.A.

Wrocław, 3 grudnia 2010 r.
– Dzisiaj kończą się zapisy na akcje VOTUM S.A. – największej na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelarii odszkodowawczej. W ramach oferty publicznej oferowanych jest łącznie 3 000 000 akcji serii A i B, po cenie emisyjnej 3,8 zł za sztukę. Po zakończeniu emisji VOTUM S.A. zadebiutuje na rynku regulowanym GPW. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Dom Maklerski WDM S.A.

Inwestorzy planujący nabyć akcje w Transzy Otwartej mogą składać zapisy w biurach maklerskich Alior Banku S.A., Banku BPH S.A. oraz Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A i Domu Maklerskiego KBC Securities S.A..
Zapisy w Transzy Instytucjonalnej oraz Pracowniczej przyjmowane są w Biurze Maklerskim Alior Banku S.A.

www.inwestycje.pl/gpw/aktualno...

Prace nad prospektem Euroimplant S.A. na ukończeniu

www.euroimplant.pl/prace-nad-p...

W związku z pojawiającymi się zapytaniami inwestorów, Zarząd Euroimplant S.A. informuje, że prace nad prospektem emisyjnym związanym z przenosinami na rynek główny GPW są na ukończeniu.

Planowany termin złożenia prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego przesunął się z pierwotnie planowanego listopada na grudzień br. w związku z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów w zakresie prezentacji danych. Zarząd traktuje grudniowy termin jako ostateczną datę złożenia prospektu. W związku z powyższym w całej rozciągłości podtrzymuje się deklarację planu przenosin z rynku NewConnect na rynek główny GPW w 2011 roku. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, przejściu temu nie będzie towarzyszyła żadna emisja akcji.

Produkt Spółki zależnej LST CAPITAL S.A. nagrodzony za innowacyjność na Światowych Targach Technologii Innowacyjnych Brussels Innova 2010
Produkt Sunshine Garden S.A. otrzymał nagrodę BRUSSELS INNOVA 2010

Warszawa, 29 listopada 2010 roku – Produkt rozwijany przez SUNSHINE GARDEN S.A. – spółkę zależną od notowanego na rynku głównym GPW wehikułu Venture Capital LST CAPITAL S.A. – otrzymał srebrny medal na 59 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2010 za Agrospieki - Ceramizowane Kompozyty Nawozowe, czyli nawozy o przedłużonym działaniu. Jest to bardzo innowacyjny produkt, umożliwiający stosowanie nawozów w ogrodach przy domach jednorodzinnych nie częściej niż raz na 2-4 lata. Produkt ten może być również stosowany do uprawy ekologicznej oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych ekologicznie. LST CAPITAL S.A. planuje w 2011 roku budowę zakładu produkcyjnego, który produkował będzie Agrospieki. Również jego uruchomienie planowane jest na rok 2011. LST CAPITAL posiada w SUNSHINE GARDEN S.A. 72% akcji.


WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wprowadzi na rynek nową usługę ubezpieczeniową/ Umowa partnerska z DNA Program Polska sp. z o.o.

Wrocław, 29 listopada 2010 r.
– WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – notowany na NewConnect broker ubezpieczeniowy – rozpoczął współpracę ze spółką DNA Program Polska sp. z o. o. w zakresie wdrożenia projektu nowoczesnych rozwiązań dla skutecznych zabezpieczeń pojazdów i mienia. Projekt dedykowany będzie dla sektora ubezpieczeń, firm leasingowych oraz podmiotów posiadających floty pojazdów. Firma DNA PROGRAM POLSKA jest wyłącznym importerem produktu DNA PROGRAM, przełomowego systemu znakowania i identyfikacji zabezpieczającego mienie przed kradzieżą. System ten został opatentowany przez australijską firmę Technology Datadot Ltd. (na świecie pod nazwą: DataDotDNA, MightyDot).

www.inwestycje.pl/nowy_rynek/w...

Emmerson S.A. wchodzi na lubuski rynek nieruchomości

Warszawa, 29 listopada 2010 r.
– Emmerson S.A. – notowana na NewConnect, jedna z największych i najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce –
podpisała umowę na uruchomienie biura franczyzowego w Zielonej Górze. Placówka ta rozpocznie działalność 15 grudnia br. i będzie obsługiwać całe województwo lubuskie. Łącznie, w ramach powstającej sieci franczyzowej Spółka posiada już trzy biura. W fazie przygotowania są kolejne partnerskie placówki....

www.inwestycje.pl/gpw/aktualno...

Transmisja z debiut na żywo

Trans Polonia S.A. - Debiut na GPW - przejście z NC
Początek transmisji w czwartek 25 listopada 2010 r. godz. 9.45 (CET)
http://infoengine.pl/transpolonia/
tv.wseie.pl/embed/transpolonia...

jest i komunikat:

inwestycje.pl/nowy_rynek/juz_j...

Już jutro Trans Polonia S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW

Warszawa, 24 listopada 2010 r. – Trans Polonia S.A. - specjalistyczna firma transportowa zajmująca się transportem mas bitumicznych oraz produktów chemicznych – już jutro zadebiutuje na rynku głównym GPW. Trans Polonia S.A. na przełomie października i listopada br. przeprowadziła pierwszą publiczną emisję akcji, w ramach której pozyskała 4,18 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane akcje (522 636 akcji serii D) po cenie 8 zł za sztukę. Redukcja w TMI wyniosła 24,2%. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Dom Maklerski BOŚ S.A.

Trans Polonia S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW 25 listopada 2010 r.

Warszawa, 22 listopada 2010 r.
– Trans Polonia S.A. - specjalistyczna firma transportowa zajmująca się transportem mas bitumicznych oraz produktów chemicznych – zadebiutuje na rynku głównym 25 listopada 2010 r. Trans Polonia S.A. na przełomie października i listopada br. przeprowadziła pierwszą publiczną emisje akcji, w ramach której pozyskała 4,18 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane akcje (522 636 akcji serii D) po cenie 8 zł za sztukę. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Dom Maklerski BOŚ S.A...

finanse.wp.pl/kat,7069,title,T...


LST CAPITAL S.A. inwestuje w serwisy sportowe SFD S.A.

Warszawa, 17 listopada 2010 roku
– LST CAPITAL S.A. – fundusz typu Venture Capital notowany na GPW – zawiązał spółkę SFD S.A. – podmiot zajmujący się internetową sprzedażą suplementów diety oraz agregujący fora internetowe poświęcone tematyce sportowej. SFD S.A. została powołana na bazie działalności gospodarczej pod nazwą Kulturystyka.pl. LST CAPITAL S.A. posiada obecnie 5,41 % udziału w kapitale oraz 3,67 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Docelowo LST CAPITAL S.A. może posiadać nawet do 12,5 % udziału w kapitale zakładowym SFD S.A...

www.parkiet.com/artykul/7,9874...

Ładne wyniki, ładne wzrosty, może tylko obrót mógłby być trochę większy.

56,9 mln zł przychodów i 1,2 mln zł zysku netto ATC Cargo po trzech kwartałach 2010 r.

Warszawa, 15 listopada 2010
– ATC Cargo S.A. – notowana na NewConnect firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transport międzynarodowego – po trzech kwartałach 2010 r. wypracowała blisko 57 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 1,2 mln zł zysku netto. W odniesieniu do tego samego okresu 2009 roku stanowi to wzrost o odpowiednio: 148 i 880 procent. W samym trzecim kwartale br. Spółka wygenerowała 21,7 mln zł przychodów oraz ponad 484 tys. zł zysku netto. W sierpniu ATC dokonało korekty prognoz w górę. Zgodnie z dokonaną korektą na koniec roku 2010 przychody ze sprzedaży wyniosą 65 mln zł, a zysk netto 1,3 mln złotych. Na koniec III kwartału br. prognoza została zrealizowana w około 87,6 procentach na poziomie przychodów oraz 92,7 procent planowanego na cały rok zysku netto....


www.ipo.pl/new_connect/newconn...

Grupa B3SYSTEM S.A. miała 43,85 mln zł przychodów w III kw. 2010
Wzrost o 182% r-d-r dzięki konsolidacji wyników COPI S.A.

Warszawa, 16 listopada 2010 r.
– B3System S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT – opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2010. Przedstawione dane na poziomie Grupy po raz pierwszy uwzględniają wyniki Copi S.A., podmiotu który do końca roku zostanie włączony do struktur B3System S.A. Dzięki temu przychody Grupy w samym trzecim kwartale br. wzrosły o 182% do 43,85 mln zł w porównaniu do 15,52 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku. W związku z połączeniem B3System S.A. z Copi S.A., które ma zostać sfinalizowane do końca br., na początku stycznia 2011 Grupa przedstawi zaktualizowaną strategię rozwoju połączonego podmiotu...

www.ipo.pl/rynek_glowny/wiadom...


Grupa WDM po III kw. 2010: Przychody wzrosły o 482% do ponad 7,5 mln zł
Zysk netto po dziewięciu miesiącach br. sięgnął 2,67 mln zł

Wrocław, 8 listopada 2010 r.
– Dom Maklerski WDM S.A. – jeden z najaktywniejszych domów maklerskich w Polsce w zakresie pozyskiwania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw – opublikował wyniki finansowe Grupy. Jej przychody w samym trzecim kwartale wzrosły o 86% do 2,04 mln zł w porównaniu do 1,1 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku. Jednocześnie zysk netto w III kw. 2010 wyniósł 516 tys. zł w porównaniu do straty netto w wysokości 380 tys. zł w III kw. 2009. Narastająco po dziewięciu miesiącach 2010 roku Grupa WDM miała 7,58 mln zł przychodów, o 482% więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku. Zysk netto wyniósł 2,67 mln zł w porównaniu do 1,7 mln straty rok temu. Spółka spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu przychodów i zysku w IV kwartale. Planuje też jeszcze przed końcem roku złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny w związku z przenosinami na rynek główny warszawskiej GPW....


Wygląda na to że wszystko idzie zgodnie z planem, od przyszłego roku B3System wchłonie dwie spółki z grupy. Ciekawe czy wyniki za III kw. będą już konsolidowane.

B3SYSTEM S.A. na ostatnim etapie fuzji z COPI S.A. i NAVIPRO sp. z o.o.
Połączenie zostanie sfinalizowane do końca 2010 roku

Warszawa, 3 listopada 2010 r. – NWZA B3System S.A. – dostawcy zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT – w dniu 31 listopada 2010 r. zadecyduje o przeniesieniu całego majątku spółki Navipro sp. z o.o. oraz Copi S.A. na B3System S.A. Zakończenie procedur związanych z połączeniem tych spółek planowane jest do końca 2010 r. Nowa strategia B3Systesm S.A. zostanie przedstawiona w I kw. 2011 roku....

www.bankier.pl/wiadomosc/B3SYS...

W tym roku mieli świetne wyniki bez dofinansowania. Patrząc na branże to przyszły rok zapowiada się jeszcze lepiej. Do końca tygodnia można się zapisać, a jeszcze w tym roku debiut na GPW.


Jeszcze tylko trzy dni potrwają zapisy na akcje serii D Trans Polonia S.A. - specjalistycznej
firmy transportowej zajmującej się transportem
mas bitumicznych oraz produktów chemicznych. Po zakończeniu book-buildingu cenę emisyjną akcji ustalono na 8 zł za akcję. Oferującym jest Biuro Maklerskie BOŚ S.A. Po emisji – jeszcze w IV kw. 2010 Trans Polonia S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW...

inwestycje.pl/ipo/do_5_listopa...

Cena emisyjna akcji s. D Trans Polonia ustalona na 8 zł

26.10. Warszawa (PAP) - Zarząd Trans Polonia, specjalistycznej firmy transportowej zajmującej się transportem mas bitumicznych i ciekłych chemikaliów, ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 8 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

Oferta spółki obejmuje 522.636 akcji serii D, a maksymalna cena emisyjna była wcześniej ustalona na 10 zł za szt.

W transzy dużych inwestorów spółka oferuje 444.236 akcji, a w transzy małych inwestorów 78.400 akcji.

Zapisy na akcje będą trwały od 27 października do 5 listopada.

Planowanym terminem przydziału akcji jest 10 listopada.

Funkcję oferującego podczas emisji pełni DM BOŚ SA.(PAP)

gsu/ jtt/link

gielda.wp.pl/POD,6,a,1,b,1,c,1...

28.09. Warszawa (PAP) - Poltronic, importer i dystrybutor szerokiego zakresu elektroniki, 1 października planuje zadebiutować na NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

W połowie lipca Poltronic z prywatnej emisji akcji pozyskał 1,5 mln zł...

Interbud-Lublin S.A. wznawia emisję akcji
Zapisy potrwają od 21 do 27 września 2010 r.
Debiut na rynku głównym GPW w październiku br.

Warszawa, 20 września 2010 roku –
INTERBUD-LUBLIN S.A. – jedna z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim – wznawia zapisy na akcje serii E. Nowy termin zapisów w Transzy Małych Inwestorów został wyznaczony od 21 do 24 września 2010 r., natomiast w Transzy Dużych Inwestorów od 21 – 27 września 2010 r. Debiut na rynku głównym GPW planowany jest na początku października br. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15 zł. Ze sprzedaży akcji Interbud-Lublin chce pozyskać 30 mln zł. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A....

http://stooq.pl/n/?f=361938

Zaproszenie na debiut Emmerson S.A.

Cytat:

Szanowni Państwo,

W imieniu zarządu spółki Emmerson S.A. mam przyjemność zaprosić Państwa na debiut spółki Emmerson S.A. na rynku NewConnect, który odbędzie się 10 września (piątek) o godz. 11 25 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (szczegóły w załączeniu).

Prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu tel: +48 22 826-64-75 bądź mailowo pod adresem piotr@publicia.pl

biznes.interia.pl/news/za-tydz...

Warszawa, 3 września 2010 r. – Emmerson S.A. – jedna z najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce – planuje 10 września br. zadebiutować na rynku NewConnect.


Emmerson S.A. rozszerza grupę. W I połowie 2011 roku na NewConnect pojawi się Emmerson Capital S.A....

www.bankier.pl/wiadomosc/Emmer...

W 2010 roku POLTRONIC S.A. prognozuje 13 mln zł przychodu i 358 tys. zł zysku netto.

W 2011 zysk netto wzrośnie prawie siedmiokrotnie.


Wrocław, 15 lipca 2010 r. – POLTRONIC S.A. – jeden z wiodących importerów i dystrybutorów szerokiego zakresu elektroniki – spodziewa się wypracować w 2010 roku 13 mln zł przychodu i 358 tys. zł zysku netto. W 2011 roku przychody mają wzrosnąć do 27,2 mln zł, a zysk netto do 2,5 mln zł. Na przełomie lipca i sierpnia br. Poltronic S.A. zadebiutuje na NewConnect. Autoryzowanym Doradcą podczas emisji jest Corvus Corporate Finance sp. z o.o. z Warszawy.

www.ipo.pl/new_connect/newconn...Wale Zgromadzenie SOBET S.A. zadecyduje o splicie i emisji akcji
W akcjonariacie pojawią się instytucje

Brzeg, 14 lipca 2010 r.
– WZ Sobet S.A., spółki z branży budownictwa infrastrukturalnego notowanej na NewConnect, zadecyduje o przeprowadzeniu splitu i emisji akcji. Z opublikowanych dziś projektów uchwał wynika, że Spółka przeprowadzi emisję akcji serii D z prawem poboru poprzedzając ją splitem akcji w stosunku 4:1. Sobet S.A. planuje pozyskać około kilku milionów złotych które przeznaczy m.in. na środki obrotowe umożliwiające realizację większej ilości dużych kontraktów. Walne Zgromadzenie odbędzie się 16 sierpnia. Oferującym w ramach SPO będzie Wrocławski Dom Maklerski...

newconnect.pb.pl/2171027,36159...

13.07. Warszawa (PAP) - Chemoservis-Dwory podpisał z niemiecką firmą Oschatz GmbH prozumienie o współpracy przy projekcie termicznej utylizacji odpadów - podała spółka w komunikacie prasowym.

Chemoservis-Dwory będzie liderem konsorcjum, startującego w przetargach i realizującego przedsięwzięcia z zakresu utylizacji odpadów.

"Jednym z bazowych elementów strategii Chemoservis-Dwory jest dążenie do dywersyfikacji źródeł przychodów, co pozwoli na utrzymanie ich wysokiego poziomu nawet w okresach gorszej koniunktury gospodarczej. W ramach tych działań podpisaliśmy porozumienie, które pozwoli rozpocząć nam świadczenie usług w segmencie utylizacji odpadów. To bardzo atrakcyjny segment obejmujący m.in. spalarnie odpadów komunalnych, które są potrzebne w wielu gminach na terenie całego kraju. Naszym partnerem jest niemiecka spółka Oschatz GmbH posiadająca kompleksową wiedzę oraz referencje zdobyte na bazie wieloletniego doświadczenia podczas realizacji licznych inwestycji w tym instalacji na paliwa zastępcze w Niemczech i Turcji " - powiedział cytowany w komunikacie Wojciech Mazur, prezes Chemoservis-Dwory.

"Spółka Oschatz GmbH na tym etapie będzie odpowiedzialna za dostarczenie technologii. W kolejnych etapach naszej współpracy rozważamy nasze zaangażowanie także w innych projektach w tym segmencie m.in. w budowę kotłowni na biomasę. W Polsce jest to ciągle bardzo chłonny rynek, a dyrektywy unijne w tym zakresie sprawiają, że zapotrzebowanie na tego typu usługi jest coraz większe" - dodał.

Chemoservis-Dwory ma też zgodę rady nadzorczej na rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia zagranicznej spółki. (PAP)

pel/ gor/

Jeszcze tylko dziś do godz. 14 00 można zapisywać się na akcje Interbudu-Lublin S.A Cena emisyjna akcji została ustalona na 15 zł

Warszawa, 7 lipca 2010 roku
– Jeszcze tylko dziś do godz. 14 00 można zapisywać się na akcje Interbudu-Lublin S.A - jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15 zł. Ze sprzedaży akcji Interbud-Lublin chce pozyskać 30 mln zł. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A. Zapisy na akcje można składać w Biurach oraz Domach Maklerskich na terenie całego kraju...

www.strefabiznesu.dziennikwsch...

1,2 mln zł przychodu M4B S.A. po pierwszym półroczu 2010r.
Debiut na NewConnect na przełomie lipca i sierpnia

Warszawa, 5 lipca 2010r.
– M4B S.A. – wyspecjalizowana spółka z branży IT, która w sierpniu planuje zadebiutować na rynku NewConnect – szacuje osiągnięcie 1,2 mln zł przychodu po pierwszym półroczu br. Jest to o 81 proc. więcej w stosunku do poziomu przychodów z analogicznego okresu roku ubiegłego. M4B prognozuje, iż wynik netto po pierwszym półroczu będzie na poziomie 100 tys. złotych, będzie tym samym wyższy o 62 proc. od wyniku z pierwszego półrocza roku ubiegłego.

www.inwestycje.pl/nowy_rynek/1...

Dziś pierwszy dzień zapisów na akcje Interbud-Lublin S.A.
Cena emisyjna akcji została ustalona na 15 zł.

Warszawa, 5 lipca 2010 roku
– Dziś ruszyły zapisy na akcje w pierwszej publicznej emisji akcji Interbud-Lublin S.A. - jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim. Zapisy potrwają tylko do środy 7 lipca. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15 zł. Ze sprzedaży akcji Interbud-Lublin chce pozyskać 30 mln zł. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A......

www.pb.pl/a/2010/07/05/Ruszaja...

Cena emisyjna akcji Interbud-Lublin została ustalona na 15 zł
Zapisy w Transzy Małych i Dużych Inwestorów potrwają od 5 do 7 lipca.

Warszawa, 2 lipca 2010 roku
– Cena emisyjna akcji Interbud-Lublin S.A. - jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim – została ustalona na 15 zł. Jest ona o 14,3% niższa maksymalnej cenie emisyjnej, która została określona w Prospekcie Emisyjnym na 17,5zł. Jednocześnie ostateczna cena emisyjna walorów lubelskiego dewelopera jest o 20,9% niższa od wyceny akcji zawartej w raporcie analitycznym Oferującego - Biura Maklerskiego BOŚ S.A. Z emisji akcji Spółka chce pozyskać 30 mln zł.

www.parkiet.com/artykul/7,9458...

Walne Zgromadzenie WDM S.A. zagłosowało za przenosinami na rynek główny GPW. Debiut planowany jest w IV kw. br....

za ISB

www.bankier.pl/wiadomosc/WDM-p...30 czerwca rusza book-building Interbud-Lublin.
Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej nastąpi 2 lipca.

Warszawa, 29 czerwca 2010 roku
– od 30 czerwca do 2 lipca br. potrwa book-building Interbud-Lublin S.A. - jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim. Wartość całej emisji może sięgnąć 35 mln zł, a maksymalna cena emisyjna wynosi 17,5 zł za jedną akcję. Podanie do wiadomości ostatecznej wysokości ceny emisyjnej nastąpi w piątek 2 lipca br. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A....

www.pb.pl/a/2010/06/29/Wkrotce...

POLTRONIC S.A. – jeden z wiodących importerów i dystrybutorów szerokiego zakresu elektroniki zadebiutuje na NewConnect na przełomie lipca i sierpnia br. Wcześniej spółka przeprowadzi emisję akcji o wartości do 1,5 mln zł. Pozyskane środki chce przeznaczyć na zwiększenie wolumenu zamówień towaru dystrybuowanego przez spółkę w Polsce i innych krajach europejskich. Funkcję Autoryzowanego Doradcy podczas emisji pełnił będzie Corvus Corporate Finance Sp. z o.o..........

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...Analitycy Biura Maklerskiego BOŚ S.A. – podmiotu Oferującego w publicznej ofercie akcje spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. – jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim – opublikowali raport analityczny dotyczący wyceny spółki Interbud Lublin S.A., w którym wycenili jej akcje na 18,98 zł., czyli o 8,46% więcej od maksymalnej ceny emisyjnej określonej przez spółkę w Prospekcie Emisyjnym. Ostateczna cena akcji INTERBUD-LUBLIN S.A. zostanie podana po book-buildingu, który zakończy się 2 lipca.

Interbud-Lublin, którego prospekt emisyjny zatwierdziła w środę KNF, planuje w czerwcu emisję akcji o wartości kilkadziesiąt milionów złotych na rozwój spółki. W 2010 roku zysk netto Interbudu-Lublin wzrosnąć ma do 15 mln zł, a w 2011 roku do 18 mln zł......

www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

W najbliższy poniedziałek (21 czerwca) odbędzie się spotkanie dla inwestorów:

W imieniu spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie, podczas którego Zarząd Spółki przedstawi zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny oraz opowie o szczegółach dotyczących publicznej emisji akcji, której wartość sięga kilkudziesięciu milionów złotych.

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca (poniedziałek) o godz. 10 00 w hotelu Sheraton w Warszawie (sala Bruksela na 1 piętrze).

Prosimy o potwierdzenie przybycia pod adresem piotr@publicia.pl bądź telefonicznie pod numerem 22 826 64 75.

SOBET S.A. ma kontrakt na 5,7 mln zł. Portfel zamówień na 2010 rok przekroczył 68 mln zł oraz poziom z całego 2009 roku.

stooq.pl/n/?f=336152&searc...

M4B S.A. – firma z branży IT specjalizująca się w projektowaniu i budowaniu rozwiązań mobilnych dla biznesu – przeprowadzi w czerwcu prywatną emisję akcji o wartości 700 tys. zł. W jej ramach zaoferuje inwestorom 7,6% udział w kapitale zakładowym lidera polskiego rynku Digital Signage. Debiut na rynku NewConnect planowany jest na lipiec br. Funkcję Autoryzowanego Doradcy przy emisji pełni Corvus Corporate Finance sp. z o.o......

gielda.wp.pl/POD,6,a,1,b,1,c,1...

Kurs PDA Public Image Advisors wzrósł w debiucie na rynku NC o 9,5 proc. do 10,95 zł


02.06. Warszawa (PAP) - Kurs PDA Public Image Advisors wzrósł na otwarciu w debiucie na rynku NewConnect o 9,5 proc. do 10,95 zł. Zajmująca się doradztwem spółka pozyskała z marcowej prywatnej emisji akcji 0,5 mln zł.

Na rynku zadebiutowało 50.000 praw do akcji serii C, a po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu wprowadzonych będzie 1.225.000 akcji serii A, B, C.

W prywatnej ofercie akcje sprzedawane były po 10 zł.

Pozyskane z emisji akcji środki zostaną przeznaczone na rozwój nowych kompetencji oraz akwizycje małych podmiotów działających na polskim rynku.

Dwoma dominującymi akcjonariuszami Public Image Advisors są Black Pearl Capital i Astoria Capital.(PAP)

jru/ bas/ asa/

Black Pearl Capital S.A. podpisał umowę o połączeniu z Totmes Fund S.A., a BIO-MED Capital S.A. z Vesuvio Capital S.A.............

www.bankier.pl/wiadomosc/Black...

No i po zapisach, była subskrypcja, będzie jazda na debiucie.

Emisja Emmerson S.A. zakończona sukcesem. Spółka pozyskała 1 mln zł.............


www.bankier.pl/wiadomosc/Emisj...

Wkrótce na NewConnect pojawi się nowa spółka z branży logistycznej:

ATC Cargo S.A. – firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego – w czerwcu 2010 r. zadebiutuje na rynku NewConnect. W ramach prywatnej emisji Spółka pozyskała 2,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na intensyfikację działań na rynku, rozbudowę i wdrożenie systemów informatycznych B2B oraz budowę systemu franczyzowego. Funkcję Oferującego/Autoryzowanego Doradcy pełnił Corvus Corporate Finance Sp. z o.o.....

prnews.pl/gielda/atc-cargo-s-w...

Dziś ostatni dzień zapisów:

"Tylko do 21 maja potrwają zapisy na akcje nowej emisji serii D Dent-a-Medical S.A......"

prnews.pl/gielda/dzis-ostatni-...

Jest i komunikat ze strony spółki. Fragment z wypowiedzią nowego Prezesa:

„Dent-a-Medical to firma o bardzo dużym potencjale, szczególnie na rynku polskim, który jest jeszcze bardzo chłonny na tego typu usługi. Jednakże, zarówno w Polsce jak i za granicą, rentowność działalności jest w znacznym stopniu uzależniona od skali, dlatego też taka sieć musi dysponować odpowiednią ilością gabinetów. Co więcej, po przekroczeniu pewnego progu ilościowego, rentowność zaczyna rosnąć znacznie szybciej niż w okresach początkowych, co głównie wynika z pojawienia się nowych możliwości współpracy i osiągania wspólnych korzyści. W swojej pracy miałem już do czynienia z budowaniem i zarządzaniem znacznie większymi strukturami, dlatego też wierzę, że moje doświadczenia skutecznie przyczynią się do szybkiego rozwoju sieci Dent-a-Medical.” - mówi Łukasz Wilczewski .................

inwestycje.pl/nowy_rynek/spec_...

Doradcy24 S.A. zanotowała w I kwartale 2010 r. 3,39 mln zł mln zł przychodów ze sprzedaży i 92,1 tys. zł straty netto, w porównaniu do odpowiednio 0,84 mln zł przychodów i 756,7 tys. zł straty netto w analogicznym okresie 2009 roku...

inwestycje.pl/nowy_rynek/dorad...

Wrocławski Dom Maklerski S.A. zanotował w I kwartale na poziomie skonsolidowanym ponad 1 mln zł przychodów i 680 tys. zł zysku z działalności maklerskiej. Skonsolidowany zysk operacyjny spółki wyniósł 2,6 mln zł wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej, natomiast na poziomie zysku netto wynik sięgnął 2,35 mln zł wobec 0,6 mln zł straty rok temu....

www.bankier.pl/wiadomosc/WDM-m...

Zaproszenie na spotkanie dla Inwestorów spółki DORADCY24 S.A.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla Inwestorów Spółki Doradcy24 S.A., które odbędzie się 13.05.2010 r. (czwartek) o godz. 9:30 w hotelu Bristol (sala Reymont – I piętro) w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 42/44).

Na spotkaniu Zarząd Spółki przedstawi m.in.:
- wyniki finansowe za I kwartał 2010r,
- strategię oraz perspektywy rozwoju Spółki na rok 2010,
- oczekiwania w stosunku do stanu rynku oraz jego wpływu na wyniki Spółki w bieżącym roku.
Po spotkaniu zapraszamy na drobny poczęstunek i możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami Zarządu spółki Doradcy24 S.A.

Wszystkich Inwestorów zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o kontakt pod warszawskim numerem telefonu: (22) 826-64-75 lub pod adresem e-mail: piotr@publicia.pl (organizator spotkania).


Firma Komfort-Klima S.A. zakończyła sukcesem emisje prywatną, w ramach której pozyskała 1 mln zł....

www.inwestycje.pl/nowy_rynek/k...

LUG zanotował w I kwartale 2010 r. ponad 15,8 mln zł przychodów ze sprzedaży i 83 tys. zł zysku netto, w porównaniu do odpowiednio 15,2 mln zł przychodów i 959 tys. zł straty netto w analogicznym okresie 2009 roku.

www.inwestycje.pl/nowy_rynek/l...

Eurosnack sprzedał akcje za 1 mln zł

Eurosnack – producent słonych przekąsek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – sprzedał inwestorom akcje nowej emisji serii D W jej ramach spółka pozyskała ponad 1 mln zł, tj. dwukrotnie więcej niż pierwotnie planowano. Spółka przeznaczy pozyskane środki na realizację programu inwestycyjnego...

newconnect.pb.pl/2092562,69010...

Zapisy już za chwilę, ci co mają to trzymają bo cena atrakcyjna:

www.bankier.pl/wiadomosc/4-maj...

Od 4 do 14 maja potrwają zapisy na akcje LUG S.A. - jednego z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce. W ramach oferty publicznej z prawem poboru, o wartości do 5,4 mln zł, inwestorom zaproponowanych zostanie 35,992,850 akcji serii C. Cztery prawa poboru będą uprawniać do objęcia 1 nowej akcji serii C. Cena emisyjna nowych akcji wyniesie 15 gr. za sztukę.

„Z końcem maja będziemy mieli już za sobą kolejny ważny etap, który przybliży nas do przejścia na parkiet główny. Ponadto w wyniku emisji dokapitalizujemy Spółkę, rozbudujemy organizację handlową oraz rozwiniemy linie produktowe, co m.in. pozwoli na zwiększenie sprzedaży produktów na eksport. W 2009 r. sprzedaż zagraniczna sięgnęła 33 proc. przychodów firmy, do końca 2010 r. jej udział może wzrosnąć nawet do 50 proc., a to powinno znacząco przyczynić się do poprawy rentowności w tym roku.” - mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

W czwartek ostatnie dzień żeby się załapać na emisję.

www.inwestycje.pl/nowy_rynek/6...

6 maja ruszają zapisy na akcje Dent-a-Medical S.A. – spółki budującej ogólnopolską sieć specjalistycznych gabinetów stomatologicznych. W ramach oferty publicznej z prawem poboru, o wartości do 1,6 mln zł, inwestorom zaproponowanych zostanie 39,801,029 akcji serii D. Cena emisyjna nowych akcji wyniesie 4 gr. za sztukę....


Doradcy24 S.A. mieli 9,52 mln zł przychodów w 2009 roku. Wzrost o 210%.
W 2010 oczekiwany wzrost przychodów i zysk nettoWarszawa, 22 kwietnia 2010 roku
– Doradcy24 S.A. – czwarty największy pośrednik finansowy w Polsce, spółka notowana na NewConnect – zanotował w 2009 roku przychody na poziomie 9,52 mln zł, o 210% wyższe niż w 2008 roku. Za pełne 12 miesięcy 2009 roku spółka zanotowała co prawda stratę netto w wysokości 4,45 mln zł (w porównaniu do 3,84 mln zł w 2008 roku), związaną głównie z przebudową modelu biznesu spółki i sieci oddziałów, ale znaczące zwiększenie przychodów przybliżyło Doradców24 do osiągnięcia zysku netto. Zarząd oczekuje, że spółka wygeneruje go w 2010 roku...

www.bankier.pl/wiadomosc/Dorad...

Doradcy24 S.A. to jedna z czterech największych polskich firm doradztwa finansowego. Spółka oferuje usługi dla klientów indywidualnych. Świadczy bezpłatne usługi doradztwa finansowego, pośrednicząc w sprzedaży produktów większości wiodących instytucji finansowych w Polsce. Aktualnie współpracuje z ponad dwudziestoma bankami, wieloma towarzystwami funduszy inwestycyjnych i towarzystwami ubezpieczeniowymi (w zakresie produktów typu unit-link). Oferta Spółki skierowana jest w głównej mierze do osób fizycznych: (a) poszukujących finansowania na zakup nieruchomości, (b) pragnących efektywnie zainwestować oszczędności, (c) zainteresowanych planami systematycznego oszczędzania, d) poszukujących usług ubezpieczeniowych. Spółka posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w dniu 29 stycznia 2008 roku w zakresie bezpośredniej dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych oraz w tym dniu została wpisana na listę dystrybutorów prowadzoną przez Urząd Komisji. Doradcy24 uzyskują przychody w postaci prowizji od instytucji finansowych, których produkty Spółka dystrybuuje.
Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect. Więcej informacji: www.doradcy24.pl

Jest już info w sprawie ceny akcji nowej emisji.


Notowana na rynku NewConnect Dent-a-Medical, która wyemituje 39,8 mln akcji z prawem poboru, ustaliła cenę emisyjną akcji na 4 gr za sztukę. Dniem ustalenia prawa poboru będzie 5 maja - poinfomowała spółka w komunikacie prasowym.


stooq.pl/n/?f=322543&c=1&a...


Rozpoczynają się zapisy na akcje nowej emisji Emmerson S.A.

Warszawa, 20 kwietnia 2010 r.
– Emmerson S.A. – jedna z najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce – rozpoczyna zapisy na akcje nowej emisji. Spółka planuje pozyskać kilkaset tysięcy złotych, które przeznaczy na rozwój systemu franczyzowego oraz działalności na rynku pierwotnym. W II kwartale 2010 roku Emmerson S.A. zadebiutuje na rynku NewConnect. Zapisy przyjmuje Wrocławski Dom Maklerski S.A.
-„Generujemy wysokie, stabilne i powtarzalne przychody, co powinno przełożyć się na duże zainteresowanie inwestorów. Tym bardziej, że udało nam się utrzymać i umocnić pozycję rynkową pomimo słabej koniunktury gospodarczej w roku 2009.” – mówi Marek Krajewski, Prezes Zarządu Emmerson S.A.

Planowana emisja będzie miała wartość kilkuset tysięcy złotych.
-„Mimo bardzo dużej rozpoznawalności marki Emmerson zamierzamy etapowo pozyskiwać zaufanie inwestorów, stąd też zdecydowaliśmy się na realizację takiej wielkości emisji. Zależy nam, aby sukcesywnie budować dobre relacje z inwestorami, zarówno pod względem bieżącej działalności spółki jak i długofalowych decyzji strategicznych.” - tłumaczy Marek Krajewski.
Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na rozwój nowego obszaru działalności spółki - uruchomienie systemu franczyzowego Emmerson S.A. oraz rozbudowę działu handlowego. Część środków zostanie także zainwestowana w rozwój spółki na rynku pierwotnym i nieruchomości komercyjnych oraz usług komplementarnych.

Emmerson S.A. ma do zagospodarowania własne, atrakcyjnie położone nieruchomości zakupione w poprzednich latach (działka w Gdyni - ok. 700 m kw., budynek biurowy we Wrocławiu - ok. 1000 m kw., mieszkanie w Warszawie - 70 m kw.). Dwa mieszkania we Wrocławiu oraz segment w Gdańsku zostały sprzedane rok temu. Nie jest to zatem „bank ziemi” w dokładnym znaczeniu, w terminologii używanej przez deweloperów.
-„Już teraz posiadamy biura w największych miastach Polski, natomiast rozwój systemu franczyzowego rozszerzy obszar naszej działalności, a tym samym wzmocni pozycję na rynku. W planach mamy także zacieśnienie współpracy z dużymi deweloperami, głównie poprzez zawieranie większej ilości umów pośrednictwa na zasadach wyłączności.” – dodaje Marek Krajewski, Prezes Emmerson S.A.


* * *

Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich firm zajmujących się doradztwem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Spółka działa od 1994 roku, od 2007 roku w formie spółki akcyjnej. Co roku obsługuje kilkaset transakcji na rynku nieruchomości, łącznie - od rozpoczęcia swojej działalności - obsłużyła już ponad 11 000 klientów.

Działalność firmy koncentruje się na pięciu podstawowych segmentach:
 nowe inwestycje mieszkaniowe – rynek pierwotny – pośrednictwo w sprzedaży,
 nieruchomości mieszkaniowe – rynek wtórny – pośrednictwo w sprzedaży i wynajmie,
 nieruchomości komercyjne – pośrednictwo w sprzedaży i wynajmie,
 zarządzanie nieruchomościami,
 wyceny nieruchomości

Spółka posiada oddziały w największych miastach Polski: Warszawie (pięć), Krakowie (cztery), Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku (obsługuje całe Trójmiasto) i Gorzowie Wlk. W planach jest uruchomienie kolejnych biur oraz sieci franczyzowej.

Emmerson S.A. należy do Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz regionalnych stowarzyszeń w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście, które zrzeszone są w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Firma jest także członkiem British Polish Chamber of Commerce oraz uczestniczy w internetowym systemie wielokrotnego oferowania MLS (Multiple Listing Service), zajmując czołowe miejsce pod względem liczby zgłaszanych ofert nieruchomości. Więcej informacji o firmie: www.emmerson.pl

Black Pearl Capital S.A. miał 1,3 mln zł zysku ze zbycia inwestycji w I kwartale 2010 r.

Black Pearl Capital S.A. – fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect – zanotował w I kwartale br. 1,3 mln zł zysku ze zbycia inwestycji. Spółka szacuje, że samodzielnie w 2010 roku wypracuje 2,5 mln zł zysku netto, a kwota ta może wzrosnąć nawet do ok. 10 mln zł po połączeniu z funduszami BIO-MED. Capital S.A. oraz Totmes Fund S.A.

prnews.pl/gielda/black-pearl-c...

LST CAPITAL S.A. na zakupach. Fundusz kupił 23% e-petrol sp. z. o.o.

LST CAPITAL S.A. (dawniej TOTMES CAPITAL S.A.) - spółka inwestycyjna notowana na rynku NewConnect, nabyła udziały stanowiące 23% udziałów w kapitale i głosach e-petrol sp. z o.o......

www.inwestycje.pl/nowy_rynek/l...

www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Nabycie udziałów w e-petrol.pl sp. z o.o.
Zarząd LST CAPITAL S.A. (poprzednio TOTMES CAPITAL S.A.) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2010 roku została zawarta umowa z Panem Wojciechem Woziwodzkim wiodącym udziałowcem spółki e-petrol.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-674), ul. Legnicka 46A lokal 11 (dalej: e-petrol.pl), w wyniku której LST CAPITAL S.A. nabył 23 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, stanowiące 23,00% kapitału zakładowego oraz 23,00% głosów na Zgromadzeniu Wspólników e-petrol.pl.
Łączna cena nabycia udziałów wyniosła 899.990,00 zł. Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Spółki. Przeniesienie własności udziałów nastąpiło w dniu podpisania umowy.

Spółka e-petrol.pl zajmuje się prowadzeniem serwisów informacyjnych m.in. www.e-petrol.pl, www.mobile.e-petrol.pl dostarczających informacje o wydarzeniach, ludziach i firmach działających w sektorze paliwowym w kraju i na świecie. Informacje prezentowane są w postaci notatek prasowych, notowań cen i zestawień wydarzeń, ważnych z punktu widzenia uczestników rynku, które wspomagają codzienne podejmowanie decyzji w handlu paliwami.

Ponadto e-petrol.pl świadczy wiele różnorodnych usług takich jak: Giełda paliw oraz Serwis SMS info PLUS. Firma prowadzi również branżowy katalog firm i ofert, wydaje własne wydawnictwa i publikuje porady ekspertów.

Przychody ze sprzedaży w roku 2009 wyniosły 1.763 tys. zł, a zysk netto 192 tys. zł. W 2010 roku e-petrol.pl prognozuje przychody ze sprzedaży na poziomie 2.020 tys. zł, a zysk netto 480 tys. zł.

W ocenie Emitenta w/w umowa nabycia udziałów ma istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

* Dariusz Janus - Prezes ZarząduSuper info, no to jedziemy na północ.


SOBET zawarł umowę na 2,86 mln zł

Sobet S.A., spółka z branży budownictwa infrastrukturalnego notowana na NewConnect, podpisała kolejny kontrakt z Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie o wartości netto 2,86 mln zł. Łączna wartość portfela zamówień Sobet S.A. na 2010 rok wzrosła do 57,2 mln zł........

inwestycje.pl/nowy_rynek/sobet...

już w piątek koniec zapisów

biznes.interia.pl/gieldy/aktua...

Właśnie się dowiedziałem że zapisy tylko do 16 kwietnia, chyba miały być dłużej ??!!

jak wasze odczucia w tym temacie, wg mnie spółka wygląda ciekawie, a najważniejsze ze po emisji będzie już na głównym rynku gpw!!!!


LST CAPITAL S.A.: Ruszyły zapisy w Transzy Dużych Inwestorów

Warszawa, 6 kwietnia 2010 roku – do 16 kwietnia potrwa przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów na akcje LST CAPITAL S.A.

www.inwestycje.pl/gpw/aktualno...

Raport bieżący numer 22/2010
data dodania 2010-04-01 11:25:19
spółka WROCŁAWSKI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Debiut spółki BLACK PEARL CAPITAL S.A. na rynku NewConnect

Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. ("WDM S.A.") informuje, iż w dniu 31.03.2010 r. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka BLACK PEARL CAPITAL S.A.
WDM S.A. poprzez spółkę zależną Privilege Capital Management S.A. posiadał, na koniec dnia 31.03.2010 r., 15.000.000 akcji spółki BLACK PEARL CAPITAL S.A., co stanowi 36,14% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA.

BLACK PEARL CAPITAL S.A. powstał w celu zawiązania ścisłej współpracy w zakresie prowadzonej przez grupę Wrocławskiego Domu Maklerskiego i grupę TOTMES działalności inwestycyjnej na rynku kapitałowym. Po planowanym połączeniu Black Pearl Capital S.A. z Totmes Fund S.A. i BIO-MED Capital S.A. (o którym WDM informował komunikatem EBI 12/2010 z dnia 10.02.2010 r.), Grupa WDM posiadać będzie 30% w powstałym z połączenia podmiocie, którego kapitały własne wynosić będą 40 mln zł (w tym 12 mln zł gotówki), a szacowany zysk netto na 2010 r. 10.000.000 zł. Powstały z połączenia podmiot posiadać będzie ponad 20 spółek portfelowych (publicznych oraz prywatnych - planujących debiut na rynku regulowanym GPW i NewConnect) i realizować będzie politykę inwestycyjną wszystkich trzech funduszy, jak również skupi się na realizacji oportunistycznych transakcji na rynku kapitałowym (obejmowanie emisji wtórnych spółek publicznych, udział w transakcjach fuzji / przejęć na rynku publicznym, nabywanie udziałów w distressed securities). Powstały z połączenia podmiot (po wprowadzeniu do obrotu na NewConnect wszystkich akcji powstałych z połączenia) rozpocznie prace nad przygotowaniem prospektu emisyjnego i przejściem na rynek regulowany GPW, które może mieć miejsce na przełomie 2010 / 2011 r. Obsługę powstałego z połączenia podmiotu oraz jego spółek portfelowych prowadzić będzie Wrocławski Dom Maklerski S.A. (jako Oferujący) oraz CEE Capital Sp. z o.o. (jako Autoryzowany Doradca).

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

* Wojciech Gudaszewski - Prezes Zarządu
* Adrian Dzielnicki - Wiceprezes Zarządu

newconnect.pl/?page=1045&p...

wiadomosci.onet.pl/2149178,10,...

Udany debiut Black Pearl Capital na rynku NewConnect
Kurs akcji wzrósł na debiucie o 24% do 0,62 zł

Warszawa, 31 marca 2010 r.
– Dziś na rynku NewConnect zadebiutował fundusz private equity - Black Pearl Capital S.A. – stworzony przez grupy kapitałowe WDM oraz TOTMES. Cena akcji wzrosła na otwarciu o 24 proc. do 0,62 zł za walor. Ostatnia cena emisyjna wynosiła 0,50 zł za akcję. Do obrotu zostało wprowadzonych łącznie 41.500.000 akcji.

Oferującym podczas prywatnej oferty akcji był Wrocławski Dom Maklerski S.A., rolę Autoryzowanego Doradcy pełniła zaś jego spółka zależna – CEE Capital Sp. z o.o.

-„Fundusz powstał w październiku ubiegłego roku, a już w listopadzie dokonywał pierwszych inwestycji w spółki portfelowe. Na to wykorzystane zostały 3 mln zł kapitału założycielskiego opłaconego przez grupy Totmes i WDM. Połączenie kompetencji osób zarządzających spółka oraz ciekawego portfela inwestycyjnego sprawiło, że inwestorzy niemal od razu zaczęli pytać nas o możliwość współudziału we wzroście wartości spółki. Podjęliśmy decyzję o prywatnej emisji akcji i w grudniu oraz styczniu pozyskaliśmy z rynku kolejne 5 mln zł na dalsze inwestycje. – mówi Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Emisji akcji Black Pearl Capital SA towarzyszyło duże zainteresowanie inwestorów. Pomimo dużej nadsubskrypcji, Black Pearl Capital nie zdecydował się na zwiększenie wielkości oferty.

To był dobry krok, który premiuje pierwszych inwestorów, którzy nam zaufali. Dziś posiadają oni akcje rentownego podmiotu, który już w pierwszych miesiącach działalności pokazuje dodatni wynik, a do wakacji przejmie dwa inne fundusze. To zaś oznaczać będzie bardzo istotny wzrost wartości posiadanych aktywów i środków na dalsze inwestycje. Stąd nie dziwi udane otwarcie notowań. Po prostu dziś jesteśmy już znacznie większą firmą, niż w trakcie sprzedaży emisji. – wyjaśnia Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

W połowie br. fundusz Black Pearl Capital S.A. zostanie połączony z funduszami BIO-MED Capital S.A. oraz Totmes Fund S.A. Powstały w wyniku tej transakcji podmiot będzie posiadał ok. 40 mln zł aktywów i 12 mln zł gotówki na inwestycje, co według wstępnych szacunków zarządu spółki ma pozwolić na wypracowanie 10 mln zł zysku netto w 2010 roku.

- „W portfelu funduszu po połączeniu znajdować się będzie 20 spółek, w tym kilka publicznych i kilka kolejnych szykujących się do debiutów zarówno na rynku regulowanym jak i alternatywnym. To bardzo dobra wiadomość dla inwestorów, w szczególności tych, którzy obejmowali akcje Black Pearl Capital jeszcze przed powstaniem planów konsolidacji rynku, gdy cena nie uwzględniała wynikających z tego korzyści.” – tłumaczy Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Jeszcze w 2010 r. Black Pearl Capital S.A. planuje zadebiutować na rynku regulowanym.

***
BLACK PEARL CAPITAL S.A. to fundusz inwestycyjny typu private equity założony w 2009 roku przez grupy WDM oraz TOTMES. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie założycieli, spółka inwestuje w rentowne podmioty z rynku niepublicznego cechujące się dużymi możliwościami wzrostu. Ma to zapewnić ponadprzeciętną stopę zwrotu z inwestycji. W grudniu 2009 i styczniu 2010 roku Black Pearl Capital S.A. przeprowadziła dwie prywatne emisje akcji, z których pozyskała łącznie 5 mln zł. 31 marca 2010 roku zadebiutowała na rynku NewConnect. Więcej informacji: www.blackpearlcapital.eu

Debiut Black Pearl Capital S.A. 31 marca 2010

Warszawa, 29 marca 2010 r. – Black Pearl Capital S.A. - fundusz typu private equity założony w październiku 2009 roku przez grupy kapitałowe WDM oraz TOTMES – zadebiutuje 31 marca br. na rynku NewConnect. W ramach dwóch prywatnych emisji akcji fundusz pozyskał łącznie 5 mln zł.

31 marca br. na NewConnect zadebiutuje 41.500.000 akcji Black Pearl Capital S.A.

- „Spółka powstała w październiku 2009 roku, a jej kapitał zakładowy wynosił 3 mln zł. Dzięki temu od razu byliśmy w stanie dokonać pierwszych inwestycji. Kolejnym etapem były dwie prywatne oferty akcji przeprowadzone w okresie grudzień-styczeń. W ich wyniku pozyskaliśmy kolejne 5 mln zł na nowe inwestycje w atrakcyjne papiery spółek publicznych oraz podmiotów z rynku niepublicznego. Konsekwencje takiego rozwoju wydarzeń są dwie: po pierwsze od samego początku działalności generujemy pozytywny wynik finansowy na realizowanych transakcjach, po drugie w szybkim tempie zbudowaliśmy ciekawy portfel aktywów, którego wartość przyrasta w czasie.” - mówi Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Kolejnym etapem rozwoju Black Pearl Capital S.A. będzie połączenie z funduszami BIO-MED Capital S.A. oraz Totmes Fund S.A., do którego wg podpisanej umowy inwestycyjnej dojdzie w czerwcu/lipcu br.

- „W wyniku tych akwizycji powstanie podmiot posiadający 40 mln zł aktywów i 12 mln zł gotówki na inwestycje, co wg wstępnych szacunków powinno pozwolić na wypracowanie przynajmniej 10 mln zł zysku netto jeszcze w tym roku. W portfelu funduszu po połączeniu znajdować się będzie 20 spółek, w tym kilka publicznych i kilka kolejnych szykujących się do do debiutów zarówno na rynku regulowanym jak i alternatywnym. To bardzo dobra wiadomość dla inwestorów, w szczególności tych którzy obejmowali akcje Black Pearl Capital jeszcze przed powstaniem planów konsolidacji rynku, gdy cena nie uwzględniała wynikających z tego korzyści.” – tłumaczy Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Black Pearl Capital S.A. podejmuje już także pierwsze działania przygotowawcze mające na celu przenosiny na rynek regulowany.

-„Połączenie z funduszami Totmes Fund oraz BIO-MED Capital znacznie przyśpieszy prace nad przenosinami na rynek regulowany. Jednakże obecnie naszym priorytetowym celem jest pokazać wyniki i zapewnić naszym akcjonariuszom wysoką płynność obrotu na rynku alternatywnym. Być może w międzyczasie Black Pearl Capital przejmie jeszcze inny podmiot działający już na rynku.” - tłumaczy Jacek Woźniakowski.

***
PORTFEL INWESTYCYJNY


EO NETWORKS S.A.
Spółka z branży IT, specjalizuje się w zastosowaniach zaawansowanych technologii internetowych na rynku korporacyjnym. Spółka zamierza połączyć się z giełdowym BETACOM S.A.

COPI S.A.
Spółka z branży IT, oferuje systemy i rozwiązania informatyczne służące do przechowywania, zarządzania i ochrony danych zgromadzonych w systemach informatycznych przedsiębiorstwa. Spółka zamierza połączyć się z giełdowym B3System S.A.

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. Wyspecjalizowana firma konsultingowa działająca w obszarze rynku kapitałowego. Spółka specjalizuje się w budowie strategii pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji i obligacji (w tym promocja ofert akcji), budowie strategii wspierania płynności obrotu na rynku NewConnect i na rynku głównym GPW (poprzez efektywną komunikację z rynkiem) oraz na budowie relacji spółek publicznych z inwestorami. Spółka przygotowuje się do debiutu na NewConnect.

SYNOPSIS POLSKA S.A.
Spółka prowadzi działalność inwestycyjną, głównie na rynku inwestycji niepublicznych. Spółka przygotowuje się do debiutu na NewConnect.

EMMERSON S.A.
Spółka jest jednym z liderów we wszystkich sektorach rynku nieruchomości w Polsce. Spółka przygotowuje się do debiutu na NewConnect.
IBIZA ICE CAFE S.A.

Spółka jest podmiotem będącym w trakcie rozwijania sieci nowoczesnych lodziarnio-kawiarni z segmentu premium. Spółka notowana na NewConnect.
TOTMES NOWE TECHNOLOGIE S.A. Spółka jest funduszem typu private equity inwestującym na rynku prywatnym w spółki technologiczne z obszaru IT, telekomunikacji oraz mediów. Spółka przygotowuje się do debiutu na NewConnect oraz do połączenia z TOTMES TMT S.A.

TEQUILA MOBILE S.A.
Spółka software’owa działająca jako wydawca oraz deweloper własnych gier przeznaczonych dla użytkowników sieci komórkowych.
VIDIS Sp. z o.o.

Wyspecjalizowany dystrybutor sprzętu prezentacyjnego (projektory, monitory, tablice interaktywne, tablice bezprzewodowe, wizualizery, ekrany projekcyjne, pióra cyfrowe, inne akcesoria). Spółka w trakcie przekształcenia w spółkę akcyjną oraz przygotowania do debiutu na NewConnect.

DENT-A-MEDICAL S.A.
Sieć specjalistycznych klinik stomatologicznych oferująca kompleksową opiekę dentystyczną zarówno dla pacjentów indywidualnych jak i w ramach abonamentów firmowych. Spółka notowana na NewConnect.

LUG S.A.
Spółka jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej LUG S.A., będącej jednym z największych producentów opraw przemysłowych i dekoracyjnych w Polsce. Spółka działa w segmencie profesjonalnej techniki świetlnej o wysokich wymaganiach technicznych i użytkowych. Spółka notowana na NewConnect.

SOBET S.A.
Spółka działająca na terenie całego kraju, specjalizująca się w usługach inżynieryjno-budowlanych realizowanych w ramach zamówień publicznych oraz kontraktów komercyjnych na zlecenie inwestorów krajowych i zagranicznych. Spółka notowana na NewConnect.

***
BLACK PEARL CAPITAL S.A. to fundusz inwestycyjny typu private equity założony w 2009 roku przez grupy WDM oraz TOTMES. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie założycieli, spółka inwestuje w rentowne podmioty z rynku niepublicznego cechujące się dużymi możliwościami wzrostu. Ma to zapewnić ponadprzeciętną stopę zwrotu z inwestycji. W grudniu 2009 i styczniu 2010 roku Black Pearl Capital S.A. przeprowadził prywatne emisje akcji, z których pozyskał łącznie 5 mln zł. 31 marca 2010 roku zadebiutuje na rynku NewConnect. Więcej informacji: www.blackpearlcapital.eu

Jutro (30 marca) będzie spotkanie dla inwestorów, w Sheratonie o godz. 10 00. Ktoś się może wybiera?

www.money.pl/gielda/newconnect...

NWZA Euroimplant S.A. przegłosowało emisję akcji z prawem poboru o wartości do 10 mln zł

Warszawa, 25 marca 2010r.
– NWZA Euroimplant S.A. – spółki biotechnologicznej notowanej na rynku NewConnect – przegłosowało emisję akcji z prawem poboru. Spółka zamierza pozyskać od inwestorów do 10 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę nowoczesnego laboratorium produkcyjnego w Klaudynie pod Warszawą.

W ramach emisji spółka zaoferuje inwestorom do 49 098 374 mln akcji serii D. Cena emisyjna akcji nowej emisji wyniesie 0,19 zł. Dwa prawa poboru będą uprawniać do objęcia 1 nowej akcji serii D.

- Punkt po punkcie realizujemy przyjętą strategię obejmującą m.in. emisję akcji z prawem poboru oraz przejście na rynek główny GPW. Przede wszystkim jednak realizujemy działania, dzięki którym Euroimplant zacznie osiągać znaczące przychody ze sprzedaży już opracowanych produktów. Aby tak się stało, musimy wybudować teraz laboratorium produkcyjne. To nowoczesna i kosztowna inwestycja, ale aż 60% całkowitych kosztów budowy i wyposażenia pokryjemy z dofinansowania środkami unijnymi. Pozostałą część pokryjemy ze środków własnych, pozyskanych z właśnie uchwalonej emisji akcji z prawem poboru. W konsekwencji takiego działania już za kilka miesięcy akcjonariusze Euroimplant S.A. będą posiadali akcje spółki notowanej na rynku regulowanym. Po drugie budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego da nam moce produkcyjne, które przełożą się na sprzedaż i powinny pozwolić na zdobycie wysokiej pozycji w branży. – mówi Andrzej Kisieliński, Prezes Zarządu Euroimplant S.A.

Euroimplant S.A. niedawno otrzymał pozwolenie na budowę nowoczesnej bazy produkcyjnej w Klaudynie pod Warszawą. To właśnie ten projekt współfinansowany będzie środkami z emisji akcji.

- Spełniliśmy warunki by otrzymać częściowe dofinansowanie w celu zbudowania nowego zakładu. Brakującą część pragniemy pozyskać od naszych Inwestorów. Dla nich będzie to dobra lokacja kapitału, tym bardziej, iż jeszcze przed wakacjami chcemy wejść na rynek regulowany, czyli Giełdę Papierów Wartościowych. – tłumaczy Andrzej Kisieliński.

gielda.wp.pl/POD,6,a,1,b,1,c,1...

EUROSNACK S.A. przeprowadzi emisję akcji o wartości 0,5 mln zł
W maju debiut na NewConnect


Warszawa, 25 marca 2010
– EUROSNACK S.A. – producent słonych przekąsek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – przeprowadzi w kwietniu prywatną emisję akcji. W jej ramach poprosi inwestorów o 0,5 mln zł, które przeznaczy na realizację programu inwestycyjnego. W maju, bezpośrednio po emisji, Eurosnack S.A. zadebiutuje na rynku NewConnect. Funkcję oferującego podczas emisji pełnił będzie Wrocławski Dom Maklerski S.A., Autoryzowanym Doradcą została spółka CEE Capital sp. z o.o.

- „Pierwotnie planowaliśmy upublicznienie spółki dopiero za kilka miesięcy, jednak w związku z rosnącym popytem na nasze produkty, musimy przyspieszyć program inwestycyjny. Emisja będzie niewielka, ponieważ spodziewamy się szybkich efektów inwestycji. Dlatego nie chcemy za bardzo rozwadniać akcjonariatu.” – mówi Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

Od 2007 roku tj. od momentu przejęcia marki ZPC Lajkonik, Eurosnack S.A. dokonał dużych zmian w modelu biznesu. Przede wszystkim zmieniło się portfolio klientów spółki.

- „Dziś to nie tylko lokalne hurtownie, ale przede wszystkim duże sieci handlowe. W związku z tym znacznie wzrósł popyt na nasze produkty. Aby go zaspokoić konieczne są inwestycje w infrastrukturę, przede wszystkim w park maszynowy. To główny cel, na który chcielibyśmy przeznaczyć środki z planowanej emisji akcji” – mówi Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A.

- „Eurosnack S.A. To ciekawa propozycja dla inwestorów zainteresowanych akcjami spółek produkcyjnych i handlowych. Takich ofert w ostatnim czasie brakowało na rynku, stąd liczymy na spore zainteresowanie emisją. Jej szybka realizacja pozwoliłaby spółce debiutować na rynku już w maju br.” – komentuje Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.


KNF zatwierdziła prospekt emisyjny LST CAPITAL S.A. Rusza publiczna oferta akcji serii G
preferencje dla dotychczasowych akcjonariuszy

Warszawa, 23 marca 2010 roku
– Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2010 roku zatwierdziła prospekt emisyjny LST CAPITAL S.A. (dawniej TOTMES CAPITAL S.A.) - spółki inwestycyjnej notowanej na rynku NewConnect. Spółka zaoferuje inwestorom łącznie 10 mln nowych akcji serii G, w dwóch transzach - dla dużych i małych inwestorów. Z ich sprzedaży chce pozyskać do 15 mln zł brutto. Po przeprowadzeniu oferty LST CAPITAL S.A. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ.

Maksymalna cena emisyjna akcji serii G została w prospekcie określona na 1,50 zł za akcję. Jej ostateczna wysokość zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 31 marca 2010 roku, po przeprowadzeniu procesu book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych.

- Book-building pomoże określić cenę. Kolejnym etapem będą zapisy, w Transzy Dużych Inwestorów potrwają one od 01 do 19 kwietnia. Mali inwestorzy będą mogli składać zapisy w dniach od 14 do 19 kwietnia 2010 r. - mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

PODZIAŁ NA TRANSZE
Akcje serii G zostaną zaoferowane inwestorom w dwóch transzach:
- Transza Dużych Inwestorów - 6.080.416 akcji serii G
- Transza Małych Inwestorów - 3.919.584 akcji serii G

Taki podział na transze oznacza, że większą część oferty LST CAPITAL S.A. kieruje do instytucji. Inwestorzy indywidualni mogą liczyć na ok. 40% oferty. Bardzo istotną datą dla inwestorów będzie dzień 8 kwietnia 2010 roku, tj. Dzień Własności Akcji.

- Pomimo, iż jest to emisja z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd, w porozumieniu z głównymi akcjonariuszami, postanowił uhonorować inwestorów mniejszościowych i stworzyć im gwarancję objęcia akcji nowej emisji w stosunku 1 do 1. Ponadto główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania posiadanych akcji. - mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ LST CAPITAL S.A.

Wydarzenie Termin
Otwarcie oferty publicznej 22 marca 2010
(data publikacji prospektu)
Budowa księgi popytu (book-building) w Transzy Dużych Inwestorów 29 - 31 marca 2010
Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej 31 marca 2010
Dzień Własności Akcji 08 kwietnia 2010
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów 01-19 kwietnia 2010
Zapisy w Transzy Małych Inwestorów 14-19 kwietnia 2010
Planowany termin przydziału akcji serii G Do 26 kwietnia 2010


CELE EMISYJNE
Cel / Kwota
Nabywanie/obejmowanie akcji i udziałów w wybranych podmiotach,
których akcje lub udziały Emitent już posiada 6 mln zł
Obejmowanie akcji nowych emisji w ramach inwestycji wynikającej z umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Telekomunikacja Bliżej S.A. 5 mln zł
Nabywanie/obejmowanie akcji lub udziałów w innych podmiotach 3 mln zł

- Znakomita część kwoty jaką pozyskamy z rynku przeznaczona zostanie na nabywanie nowych akcji lub udziałów w spółkach, w których już jesteśmy akcjonariuszami bądź udziałowcami. To dobre, rentowne podmioty, dodatkowo posiadające duży, ponadprzeciętny potencjał wzrostu wartości. Dlatego też zwiększanie naszego udziału w tych podmiotach będzie przekładać się na zwiększenie przypadającego na LST CAPITAL S.A. zysku przez nie wypracowanego, a w szczególności uzyskamy większy udział we wzroście ich wartości. Przede wszystkim planujemy nabycie udziałów w SCOPAK sp. z o.o., LZMO Sp. z o.o. i w kilku innych naszych spółkach. Z drugiej strony dodatkowy kapitał każdej z naszych spółek portfelowych pozwoli na zwiększenie tempa rozwoju, w tym realizowanych przez nie inwestycji. W efekcie znów korzystać będzie LST CAPITAL S.A. i jej akcjonariusze. - mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

Oprócz zwiększania udziałów w dotychczasowych spółkach portfelowych LST CAPITAL S.A. planuje też nabywanie akcji nowych podmiotów.

- Od dłuższego czasu prowadzimy prace w kierunku doboru ciekawych spółek do naszego portfela. Jest kilka obiecujących tematów. Jeśli nasza wstępna opinia potwierdzi się, zainwestujemy w nie część środków z emisji. To spółki z kilku branż, np.. e-commerce, telekomunikacja, chemiczna, energetyczna - podsumowuje Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

***

LST CAPITAL S.A. (do niedawna TOTMES CAPITAL S.A.) to spółka, która prowadzi działalność inwestycyjną w obszarze Venture Capital i Private Equity. W portfelu inwestycyjnym spółki znajdują się aktualnie: Totmes Connect S.A. (inwestycje na rynku niepublicznym), Pasaż Łużycki Sp. z o.o. (wynajem powierzchni w posiadanej nieruchomości) oraz Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. (produkcja i sprzedaż produktów ogniotrwałych, ceramicznych i towarów). W portfelu inwestycyjnym spółek w 100% zależnych znajdują się między innymi Global Connect Sp. z o.o., SCOPAK sp. z o.o., Gymnasion S.A., Emmerson S.A., Eurosnack S.A., Lusatia Fashion Sp. z o.o..
Po IV kwartałach 2009 roku LST CAPITAL S.A. zanotowała (wyniki wstępne) 1,747 mln zł przychodów ze sprzedaży i niemal 479 tys. zł zysku netto.

Aktualnie Spółka jest notowana na rynku NewConnect, jednak po emisji akcji serii G przeniesie się na rynek główny warszawskiej GPW. Więcej informacji w prospekcie emisyjnym opublikowanym na stronach internetowych: www.bossa.pl, www.totmescapital.pl


www.money.pl/gielda/newconnect...


Udany debiut IBIZA ICE CAFE na rynku NewConnect

Kurs akcji wzrósł na debiucie o 36,7% do 0,41 zł

Warszawa, 19 marca 2010 r
. – dziś na rynku NewConnect zadebiutowała Ibiza Ice Cafe S.A. - operator lodziarnio-kawiarni segmentu premium. Cena akcji wzrosła na otwarciu o 36,7 proc. do 0,41 za walor. Cena emisyjna wynosiła 0,30 zł za akcje. Inwestorzy którzy wzięli udział w emisji akcji serii B będą mogli objąć akcje bonusowe.

W ramach emisji prywatnej spółka pozyskała 1,2 mln zł. Oferującym podczas prywatnej oferty akcji był Wrocławski Dom Maklerski S.A., rolę Autoryzowanego Doradcy pełniła zaś jego spółka zależna – CEE Capital Sp. z o.o.

-„Już w 2008 roku myśleliśmy o dofinansowaniu działalności spółki, jednakże spowolnienie gospodarcze zmusiło nas do weryfikacji powziętych założeń, a tym samym opóźniło realizację planów strategicznych. Z drugiej strony był to dla nas czas kiedy mogliśmy spojrzeć na ten biznes w bardzo obiektywny i surowy sposób, zarówno w kontekście funkcjonowania naszej placówki jak i konkurencji. Zdobyte w tym czasie doświadczenie wykorzystaliśmy m.in. do opracowania szczegółowych standardów i procedur sieci.” – mówi Tomasz Haligowski, Prezes Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A.

Dziś na giełdzie zadebiutowało 3.915.333 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki. Inwestorzy którzy wzięli udział w emisji akcji serii B będą mogli objąć akcje bonusowe. Warunkiem objęcia 1 akcji bonusowej będzie posiadanie 2 akcji serii B, zapłata ceny emisyjnej w wysokości 0,10 zł i zobowiązanie, że papiery nie zostaną sprzedane do końca czerwca br.

„Spodziewamy się że możliwość objęcia dodatkowych akcji zagwarantuje stabilność kursu i zapewni bezpieczeństwo inwestorom, których będziemy mogli w ten sposób dodatkowo nagrodzić za zaufanie jakim nas obdarzyli.” – komentuje Tomasz Haligowski, Prezes Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A.

Ibiza Ice Cafe obecnie przygotowuje się do otwarcia kolejnego lokalu własnego - w Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu, będzie to już trzeci lokal firmy. Obecnie spółka posiada lokal we Wrocławiu i przygotowuje się do uruchomienia placówki w poznańskiej galerii Malta; rozpoczęła także prace nad programem franczyzowym.

-„Staramy się otworzyć jak najwięcej lokali własnych jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego, co z pewnością będzie miało przełożenie na wyniki finansowe. Polska ciągle należy do tych krajów gdzie spożycie lodów jest bardzo sezonowe, co oczywiście będziemy starali się wykorzystać, niemniej jednak mamy w planach także liczne działania lojalnościowe i marketingowe które pozwolą na zwiększenie sprzedaży, także w zimniejszych porach roku. Poza tym zależy nam aby w monecie uruchomienia programu franczyzowego, sieć składała się już z kilku dobrze funkcjonujących lokali własnych.” – wyjaśnia Tomasz Haligowski, Prezes Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A.

www.inwestycje.pl/nowy_rynek/n...

BIO-MED Capital S.A. kupił 12 mln akcji Dent-a-Medical i zwiększył zaangażowanie do 27,64%

Wrocław, 18 marca 2010 r.
– BIO-MED Capital S.A. – wyspecjalizowany fundusz typu private equity inwestujący w spółki medyczne i biotechnologiczne – nabył 12 mln akcji Dent-a-Medical S.A., a fundusz Privilege Capital Management S.A. dodatkowo 5,56 mln akcji. Łączna wartość obu transakcji wyniosła 750 tys. zł. Akcje znajdowały się w posiadaniu Dent-a-Medical w wyniku przeprowadzonego przed debiutem skupu. W związku z transakcją BIO-MED Capital zwiększył swój udział w akcjonariacie Dent-a-Medical S.A. z 24,62 do 27,64%.

- „Transakcja jest korzystna dla wszystkich. Po pierwsze, akcje firmy takiej jak Dent-a-Medical S.A. dobrze pasują do portfela BIO-MED Capital jako branżowego inwestora długoterminowego. Po drugie, Dent-a-Medical pozyskuje gotówkę na działalność. Po trzecie, dla pozostałych inwestorów spółki znika element ryzyka związany z możliwością zbycia przedmiotowych akcji przez Dent-a-Medical na rynku.” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A., wiodącego akcjonariusza funduszu BIO-MED Capital S.A.

BIO-MED Capital S.A. w ciągu kilku miesięcy połączy się z funduszem Black Pearl Capital S.A. Ostatnie 5,56 mln akcji Dent-a-Medical S.A. nabył fundusz Privilege Capital Management S.A., który traktuje inwestycję średnioterminowo.

-„Cieszy nas, że fundusz posiadający już sporej wielkości pakiet akcji spółki, zwiększa to zaangażowanie. To potwierdza, że inwestorom podobają się ostatnie informacje ze spółki, dotyczące możliwego wejścia w alians z dużą grupą medyczną oraz pozyskania jako klienta sieciowego dużego ubezpieczyciela. Zakończenie tych rozmów sukcesem powinno zdecydowanie przyspieszyć budowę sieci, w tym pozwolić na wprowadzenie do niej placówek, z którymi mamy już podpisane listy intencyjne.” – mówi Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.

Niedawno Dent-a-Medical S.A. informowała, że wrocławska klinika spółki została oddana we franczyzę partnerowi. Dzięki temu spółka redukuje koszty zapewniając sobie stałe przychody z tytułu wynajmu placówki oraz prowizję od generowanych w niej obrotów.

- „Jesteśmy spokojni o tempo budowy sieci. Tak jak sygnalizowaliśmy na debiucie, naszym celem jest przynajmniej 20 placówek do połowy roku i łącznie przynajmniej 40 do końca roku. Jest szansa, że te plany zostaną wykonane znacznie szybciej.” – komentuje Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.

gielda.wp.pl/POD,6,a,1,b,1,c,1...

SOBET zawarł kontrakt o wartości 5 mln zł.Łączna wartość portfela zamówień Sobet na 2010 rok wynosi aktualnie 54,3 mln zł.

Brzeg, 18 marca 2010 r
. – Sobet S.A., spółka z branży budownictwa infrastrukturalnego notowana na NewConnect, podpisała kontrakt z Gminą Miejską Dzierżoniów o wartości netto 5 mln zł. Łączna wartość portfela zamówień Sobet na 2010 rok wynosi aktualnie 54,3 mln zł. W samym I kw. zostały już podpisane umowy o łącznej wartości ok. 18,5 mln zł.
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Lokalny Program Rewitalizacji – rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”.
Prace będą obejmować m.in. przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, wykonanie przyłączy wody, ścieków deszczowych i sanitarnych oraz realizację kotłowni.
- „Co istotne, w samym pierwszym kwartale tego roku podpisaliśmy już umowy warte łącznie około 18,5 mln zł. To pokazuje, że segmenty budownictwa, w którym działamy odżywa i można spodziewać się, że dzięki temu wrócimy do poziomów rentowności netto wykazywanych w latach poprzednich.” - mówi Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A
W roku bieżącym Sobet S.A. zawarł już umowy z: Hydrobudową Polska S.A. o wartości 550 tys. zł, Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie o łącznej wartości 5,8 mln zł, Gminą Kędzierzyn-Koźle o wartości 7,1 mln zł. Podpisanie umowy z Gminą Miejską Dzierżoniów zwiększyło łączną wartość portfela zamówień Sobetu na 2010 rok do 54,3 mln zł.
- „Pierwsza połowa roku zapowiada się bardzo obiecująco. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach ilość nowych inwestycji będzie na co najmniej na takim samym poziomie jak dziś, co powinno także znaleźć odzwierciedlenie w naszym portfelu zleceń na bieżący oraz przyszły rok.” - dodaje Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A


Sobet S.A. to działająca od wielu lat spółka specjalizująca się w usługach budowy infrastruktury podziemnej oraz pozostałych robót inżynieryjno-budowlanych. Firma współpracuje z największymi firmami obecnymi na rynku, wśród nich: Hydrobudowa Polska S.A., Pol Aqua S.A., Polimex Mostostal S.A., KGHM Ecoren S.A. Realizuje też znaczące inwestycje w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków. Spółka posiada ok. 200 wysoko wykwalifikowanych pracowników, grupę stale współpracujących z firmą ekspertów z dziedziny budownictwa oraz ochrony środowiska oraz nowoczesny park maszynowy składający się z ponad 50 ciężkich maszyn budowlanych i innych wysoko specjalistycznych urządzeń. Dzięki temu spółka może zaoferować kompleksową realizację inwestycji w zakresie infrastruktury oraz pozostałych inwestycji budowlanych. Więcej informacji: www.sobet.pl

Debiut Ibiza Ice Cafe w piątek - 19 marca

Warszawa, 17 marca 2010 r.
– Ibiza Ice Cafe S.A., operator lodziarnio-kawiarni segmentu premium, zadebiutuje na rynku NewConnect już w najbliższy piątek – 19 marca. W styczniu br. spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji z której pozyskała 1,2 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na dalszą rozbudowę sieci lokali własnych oraz na stworzenie sieci franczyzowej. Funkcję Oferującego podczas emisji akcji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A., rolę Autoryzowanego Doradcy jego spółka zależna – CEE Capital Sp. z o.o.

Aktualnie pod marką Ibiza Ice Cafe S.A. funkcjonuje lokal we Wrocławiu, otwarty w maju ub. roku, który stanowi jednocześnie centrum kompetencyjne. Docelowo w tym roku spółka zamierza uruchomić co najmniej 3 nowe lokale własne. Jeszcze w pierwszym półroczu br. zostanie otwarty lokal w poznańskiej galerii Malta oraz w Centrum Sztuki i Biznesu - Stary Browar w Poznaniu. Obecnie trwają także rozmowy z potencjalnymi franczyzobiorcami.

-„Model biznesowy który przedstawiliśmy inwestorom został przyjęty bardzo pozytywnie, co przełożyło się na szybkie uplasowanie emisji. Nasza strategia oparta jest dynamicznym rozwoju sieci, a tym samym na osiąganiu jak największych dochodów zarówno z lokali własnych jak i franczyzowych. Przy czym wiele zaproponowanych rozwiązań ma na celu maksymalizację efektu synergii.” – wyjaśnia Tomasz Haligowski, Prezes Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A.

-„W ciągu ostatniego roku poświęciliśmy wiele czasu na dopracowanie standardów i procedur sieci, a także na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla franczyzobiorców. Przy czym jeszcze niedawno wielu potencjalnych partnerów wstrzymało decyzje odnośnie przystąpienia do sieci w związku z niepewną sytuacją gospodarczą. Obecnie powróciliśmy do tych rozmów i staramy się nadrobić ten czas” - mówi Tomasz Haligowski, Prezes Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A.

Wartość polskiego rynku lodów przekracza 1 mld PLN, a rynku kawiarnianego 4 mld PLN, przy czym średnioroczny wzrost rynku lodów i kawy wynosi ponad 10%.

-„Prognozujemy iż dynamika wzrostu spożycia lodów będzie nadal rosnąca, obecna relacja spożycia lodów w Polsce na jednego mieszkańca wynosi jedynie 3,5 l, natomiast niniejszy współczynnik wynosi w USA 22 l, Skandynawii 10 l, Czechach 5 l. Takie warunki stwarzają dobry klimat do budowy tego typu sieci w Polsce” – komentuje Tomasz Haligowski, Prezes Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A.

Po prywatnej emisji akcji w akcjonariacie Ibiza Ice Cafe S.A. znajdują się: fundusz private equity Privilege Capital Management S.A. (pakiet kontrolny), Tomasz Haligowski - Prezes Zarządu Spółki 7%, nowi inwestorzy ponad 30%.

www.inwestycje.pl/private_equi...

VESUVIO CAPITAL S.A. zebrał w prywatnej emisji akcji 6,5 mln zł. W lipcu debiut na NewConnect.

Warszawa, 17 marca 2010
- VESUVIO CAPITAL S.A., fundusz typu private equity utworzony przez grupy Totmes oraz WDM, zrealizował prywatną emisję akcji o wartości 6,5 mln zł. Oznacza to, że wkrótce dysponował będzie łącznie prawie 10 mln zł na inwestycje. Debiut spółki na rynku NewConnect planowany jest na lipiec br. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A., a funkcję Autoryzowanego Doradcy CEE Capital sp. z o.o.

- „Zainteresowanie inwestorów było bardzo wysokie, co sprawiło, że rozważaliśmy nawet zwiększenie emisji. Ostatecznie zdecydowaliśmy jednak, że mniejsze rozwodnienie na tym etapie działalności będzie korzystniejsze dla wszystkich akcjonariuszy. W ramach emisji o łacznej wartości 6,5 mln zł, do funduszu trafiło 4,5 mln zł w gotówce i 2 mln zł w papierach wartościowych innych spółek. To pokazuje, że VESUVIO już na starcie dysponuje kapitałami blisko 10 mln zł, w tym gotówką na inwestycję – 7 mln zł, a także portfelem inwestycyjnym akcji i udziałów nabywanych w bardzo konkurencyjnych cenach. Pozwoli to na pokazanie bardzo dobrych wyników i zysku netto jeszcze przed debiutem na rynku NewConnect” – mówi Mariusz Muszyński, Prezes Zarządu VESUVIO CAPITAL S.A.

VESUVIO CAPITAL S.A. to fundusz typu private equity, który specjalizuje się w inwestycjach w akcje lub udziały spółek z branży finansowej, w szczególności spółek inwestycyjnych, firm doradztwa finansowego, obsługujących wierzytelności oraz związanych z ubezpieczeniami, zarówno niepublicznych jak i notowanych na rynku głównym GPW i NewConnect.

„Pracujemy nad kilkoma inwestycjami. Pierwszy wzorcowy skład portfela inwestycyjnego funduszu ujawnimy w maju” – dodaje Mariusz Muszyński, Prezes Zarządu VESUVIO CAPITAL S.A.

„Przed debiutem giełdowym przeprowadzimy jeszcze jedną emisję akcji – o wartości 2 mln zł. W większej części emisja będzie miała charakter wymiany akcji. To będzie już ostatnia szansa dla inwestorów, aby nabyć akcje funduszu przed debiutem na NewConnect” – uważa Muszyński.

- „Sukces prywatnej emisji akcji VESUVIO CAPITAL S.A. to kolejny przykład bardzo dobrej współpracy grup WDM i TOTMES. Nie tylko razem wprowadzamy na rynek już istniejące spółki portfelowe obu grup, ale również tworzymy nowe podmioty, które generują bardzo dobre wyniki finansowe – wystarczy tu podać przykład Black Pearl Capital S.A., która po połączeniu z funduszami Totmes Fund oraz BIO-MED Capital jeszcze w tym roku spodziewa się ok. 10 mln zł zysku netto. To podoba się inwestorom i stąd zainteresowanie kolejnymi realizowanymi przez WDM emisjami akcji.” – komentuje Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

newconnect.pb.pl/2050476,49340...

Fundusz TOTMES S.A. sprzedał emisję wartą 2 mln zł, a wycena spółki sięgnęła 165 mln zł

Warszawa, 16 marca 2010 r.
– Totmes S.A. – podmiot dominujący Grupy Totmes zaangażowanej w inwestycje w szeregu spółek publicznych z rynku regulowanego GPW – zrealizował własną emisję akcji. Pozyskał z niej 2 mln zł i w maju zadebiutuje na rynku NewConnect. Wycena spółki sięgnęła 165 mln zł. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A.
Totmes S.A. jest podmiotem dominującym grupy, w skład której wchodzi kilkanaście wehikułów inwestycyjnych, które są aktualnie na etapie konsolidacji. Łączna wartość aktywów stanowiących własność Grupy to ponad 100 mln zł, w tym wiele spółek publicznych z rynku regulowanego oraz z NewConnect, ale również np. nieruchomości.
- „Wejście na NewConnect spółki dominującej w Grupie ma na celu nie tyle pozyskanie kapitału, co przyspieszenie upublicznienia i umożliwienie udziału w mocno rosnących zyskach nowym inwestorom, zapewnienie im możliwości wejścia i wyjścia z inwestycji. W tym roku spodziewamy się 40 mln zł zysku netto, a tej wielkości przedsięwzięcie może być już bardzo atrakcyjne dla inwestorów, szczególnie przy atrakcyjnej wycenie. Zakładając, że sięga ona 165 mln zł P/E wynosi 4, a spółek o takich wskaźnikach na rynku publicznym jest niewiele.” – tłumaczy Piotr Chmielewski, Prezes Zarządu Totmes S.A.
Niezależnie od wejścia na rynek NewConnect Totmes S.A. pracował będzie nad przenosinami na rynek regulowany.
„To jest nasz cel ze względu na wielkość spółki. To zresztą również powód dla którego emisja na NewConnect z naszego punktu widzenia miała raczej symboliczny niż ekonomiczny charakter. Wejście na NewConnect jest po prostu szybsze niż na rynek główny GPW.” – tłumaczy Piotr Chmielewski, Prezes Zarządu Totmes S.A.
Emisja Totmes S.A. to kolejny projekt zrealizowany wspólnie przez Grupy Totmes i WDM.
- „Wspólnie oferujemy inwestorom bardzo ciekawe spółki, o dobrej pozycji rynkowej, wynikach i perspektywach wzrostu. To przekłada się na zainteresowanie emisjami. Nieprzypadkowo zatem WDM jest w stanie bardzo szybko zamykać kolejne realizowane w tym roku emisje. To zaś będzie miało zdecydowanie pozytywny wpływ na wyniki domu maklerskiego.” – tłumaczy Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

Wybrane inwestycje Grupy Totmes

LST Capital S.A.
notowany na NewConnect, w trakcie przenosin na rynek regulowany GPW

Black Pearl Capital S.A.
wehikuł inwestycyjny grupy WDM i grupy TOTMES, planuje debiut na NewConnect w marcu br.

TOTMES Fund S.A. (połączy się z BLACK PEARL CAPITAL S.A.)
posiada udziały m.in. w spółkach: Patentus, Gymnasion, Instalexport, Zeus, Sco-Pak,

TOTMES TMT S.A. (połączy się z TOTMES Nowe Technologie S.A.)
fundusz technologiczny, posiada znaczące pakiety giełdowych spółek:
B3System, Betacom,

TOTMES Nowe Technologie S.A. (zmienia nazwę na RUNICOM S.A.)
planuje debiut na NewConnect w kwietniu br.

Będzie okazja się dowiedzieć, jutro w Sheratonie w Warszawie jest spotkanie dla inwestorów. Dzwoniłem do spółki, potwierdzili spotkanie - godz. 10 00. Ktoś się jeszcze wybiera?

newconnect.pb.pl/2049808,46614...


Dent-a-Medical przeprowadzi emisje akcji z prawem poboru o wartości do 3 mln zł

Wrocław, 15 marca 2010 r.
- Dent-a-Medical S.A., spółka zarządzająca siecią specjalistycznych klinik stomatologicznych, przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru. Spółka planuje pozyskać ok. 3 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na zabezpieczenie finansowania programu budowy sieci franczyzowej. W ramach emisji zostanie wprowadzone do obrotu 39.801.029 akcji serii D. Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane z dyskontem w stosunku do ceny notowań akcji Spółki na NewConnect. Dziesięć praw poboru będzie uprawniać do objęcia 1 nowej akcji serii D.

-„Środki pozyskane z nowej emisji przeznaczymy na finansowanie działań związanych z rozwojem sieci franczyzowej. Zależy nam aby jak najszybciej stworzyć sobie warunki, które pozwolą wykorzystać duży przyrost wartości rynku na którym działamy, a co za tym idzie czerpać korzyści z efektu skali. Rozmowy i negocjacje, które prowadzimy z kontrahentami i partnerami biznesowymi, pokazują nam potrzebę zabezpieczenia środków na dynamiczny rozwój naszego projektu, którego możemy spodziewać się po ich finalizacji.”– mówi Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.

Pod koniec lutego br. spółka informowała o podpisaniu 7 kolejnych listów intencyjnych w ramach realizacji strategii rozbudowy sieci (łącznie zostało podpisanych już 11). Według przyjętych założeń do końca pierwszej połowy br. roku w sieci tej powinno znaleźć się ok. 20 placówek, a do końca 2010 roku ok. 40 placówek.

-„Założyliśmy sobie dość ambitny plan rozbudowy sieci, który przewiduje powstanie około 200 placówek w całym kraju, w ciągu najbliższych dwóch lat. Niewykluczone, że w wyniku prowadzonych rozmów będziemy musieli skrócić czas realizacji tego zamierzenia. Docelowo odpowiednia wielkość sieci oraz przychodów pozwoli nam myśleć o przejściu na rynek regulowany. Poza rozbudową sieci na zasadach franczyzowych bierzemy pod uwagę także współpracę partnerską z innymi podmiotami. Obecnie prowadzimy rozmowy z dużą siecią, z którą współpraca oznaczałaby, że w krótkim okresie czasu będziemy w stanie zaoferować naszym klientom oraz pacjentom sieć obejmującą ponad 100 placówek w całej Polsce.” – mówi Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.

Na początku bieżącego miesiąca spółka podała do wiadomości informację dotyczącą przekazania we franczyzę kliniki własnej we Wrocławiu. Na mocy tejże umowy spółka otrzyma od franczyzobiorcy przynajmniej 720 tys. zł rocznie z tytułu wynajmu kliniki i przekazania pakietu franczyzowego, oraz zmienną opłatę procentową uzależnioną od generowanych przychodów.

-„Podpisanie umowy na oddanie placówki własnej we franczyzę pozwoli nam ograniczyć koszty prowadzonej działalności - utrzymanie kliniki będzie leżało teraz po stronie franczyzobiorcy, a po drugie - zapewni nam stałe źródło przychodów - zarówno z tytułu najmu kliniki jak i w związku z wynagrodzeniem prowizyjnym ustalonym jako procent od generowanych przez klinikę przychodów. Dodatkowo nasz nowy partner będzie stanowił znaczne wsparcie merytoryczne dla projektu sieciowego, a klinika wrocławska pozostanie kliniką referencyjną dla budowanej sieci.” - tłumaczy Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.


www.inwestycje.pl/nowy_rynek/i...

Ibiza Ice Cafe zadebiutuje na NewConnect w przyszłym tygodniu

Warszawa, 12 marca 2010 r.
– Ibiza Ice Cafe S.A., operator lodziarnio-kawiarni segmentu premium, zadebiutuje na rynku NewConnect w przyszłym tygodniu. W styczniu br. spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji z której pozyskała 1,2 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na dalszą rozbudowę sieci lokali własnych oraz na stworzenie sieci franczyzowej. Funkcję Oferującego podczas emisji akcji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A., rolę Autoryzowanego Doradcy jego spółka zależna – CEE Capital Sp. z o.o.

-„Model biznesowy który przedstawiliśmy inwestorom został przyjęty bardzo pozytywnie, co przełożyło się na szybkie uplasowanie emisji. Nasza strategia oparta jest dynamicznym rozwoju sieci, a tym samym na osiąganiu jak największych dochodów zarówno z lokali własnych jak i franczyzowych. Przy czym wiele zaproponowanych rozwiązań ma na celu maksymalizację efektu synergii. W planach mamy m.in. budowę dużych lokali produkcyjnych, które będą zaopatrywać inne mniejsze lokale (własne i franczyzowe). Z jednej strony pozwoli to na redukcję kosztów otwieranych lokali, z drugiej strony skupi to działania produkcyjne w jednym miejscu, co będzie ważne zarówno z punktu widzenia logistyki jak i ekonomii produkcji” – wyjaśnia Tomasz Haligowski, Prezes Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A.

Aktualnie pod marką Ibiza Ice Cafe S.A. funkcjonuje lokal we Wrocławiu, otwarty w maju ub. roku, który stanowi jednocześnie centrum kompetencyjne. Docelowo w tym roku spółka zamierza uruchomić co najmniej 3 nowe lokale własne. Jeszcze w pierwszym półroczu br. zostanie otwarty lokal w poznańskiej galerii Malta oraz w Centrum Sztuki i Biznesu - Stary Browar w Poznaniu. Obecnie trwają także rozmowy z potencjalnymi franczyzobiorcami.

-„W ciągu ostatniego roku poświęciliśmy wiele czasu na dopracowanie standardów i procedur sieci, a także na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla franczyzobiorców. Przy czym jeszcze niedawno wielu potencjalnych partnerów wstrzymało decyzje odnośnie przystąpienia do sieci w związku z niepewną sytuacją gospodarczą. Obecnie powróciliśmy do tych rozmów i staramy się nadrobić ten czas” - mówi Tomasz Haligowski, Prezes Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A.

Wartość polskiego rynku lodów przekracza 1 mld PLN, a rynku kawiarnianego 4 mld PLN, przy czym średnioroczny wzrost rynku lodów i kawy wynosi ponad 10%.

-„Prognozujemy iż dynamika wzrostu spożycia lodów będzie nadal rosnąca, obecna relacja spożycia lodów w Polsce na jednego mieszkańca wynosi jedynie 3,5 l, natomiast niniejszy współczynnik wynosi w USA 22 l, Skandynawii 10 l, Czechach 5 l. Takie warunki stwarzają dobry klimat do budowy tego typu sieci w Polsce” – komentuje Tomasz Haligowski, Prezes Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A.

Po prywatnej emisji akcji w akcjonariacie Ibiza Ice Cafe S.A. znajdują się: fundusz private equity Privilege Capital Management S.A. (pakiet kontrolny), Tomasz Haligowski - Prezes Zarządu Spółki 7%, nowi inwestorzy ponad 30%.archiwum.parkiet.com/artykul/6...


Pogoń za Grycanem


Sieć lodziarnio-kawiarni Ibiza Ice Cafe w przyszłym tygodniu zadebiutuje na rynku NewConnect. Sprzedała w ofercie prywatnej akcje za 1,2 mln zł. Pieniądze przeznaczy na rozwój sieci.

Teraz Ibiza ma jeden lokal we Wrocławiu. – Drugi ruszy w poznańskiej Galerii Malta na początku kwietnia. Trzeci otworzymy w Poznaniu w Starym Browarze 1 czerwca – zapowiada Tomasz Haligowski, prezes Ibizy. W kolejnych latach ma powstawać cztery–pięć nowych placówek. – Docelowo sieć liczyć będzie kilkadziesiąt lodziarni i będzie graczem nr 2 na rynku (liderem jest Grycan) – zapowiada Haligowski. W planach jest też rozwój w systemie franczyzowym.

Na razie biznes przyszłego debiutanta nie jest rentowny. – Nasz plan zakłada, że osiągniemy próg rentowności pod koniec tego roku, a w przyszłym będziemy już mieć spore zyski – zapowiada szef Ibizy.Po ofercie dominującym udziałowcem spółki pozostał fundusz private equity Privilege Capital Management. Nowi inwestorzy mają około 30 proc. akcji, a prezes Haligowski 7 proc. Autoryzowanym doradcą Ibizy jest Wrocławski Dom Maklerski.

12.03.2010, Katarzyna Kucharczyk

Tak, BPC będzie debiutowało 23.


Debiut Black Pearl Capital S.A. planowany jeszcze w tym miesiącu (23 marca)

Warszawa, 10 marca 2010 r.
– Black Pearl Capital S.A. - fundusz typu private equity założony w 2009 roku przez grupy kapitałowe WDM oraz TOTMES - jeszcze w marcu 2010 r. zadebiutuje na rynku NewConnect. W ramach prywatnej oferty akcji, która poprzedziła debiut - BPC pozyskał łącznie 5 mln zł. Przeznaczy je na inwestycje w podmioty działające na rynku niepublicznym.

-„Jesteśmy na ostatniej prostej jeśli chodzi o przygotowania do debiutu. Powinien on nastąpić w ostatniej dekadzie marca. W ramach prywatnej subskrypcji BPC pozyskał od inwestorów 5 mln zł w gotówce. W wyniku emisji BPC nabył po atrakcyjnych wycenach walory kilku spółek. Z jednej strony dokonujemy gotówkowych inwestycji w ciekawe spółki na rynku niepublicznym, z drugiej zaś uzyskujemy dodatni wynik z bieżącej wyceny posiadanych już papierów wartościowych.” - mówi Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

Fundusz dzięki dobrym inwestycjom planuje zysk netto na koniec 2010 roku na poziomie 2,5 mln zł.

POŁĄCZENIE Z BIO-MED CAPITAL S.A. ORAZ TOTMES FUND S.A.
Już po emisji akcji zapadły decyzje o połączeniu Black Pearl Capital S.A. z dwoma innymi funduszami prowadzonymi przez grupy TOTMES oraz WDM, tj. Totmes Fund S.A. oraz BIO-MED Capital S.A.

-„Ten krok sprawia, że BPC w momencie połączenia dysponował będzie aktywami o wartości ok. 40 mln zł i posiadał będzie ok. 12 mln zł w gotówce na inwestycje. Oznacza to też, że inwestorzy którzy obejmowali akcje w ramach prywatnej emisji pod koniec 2009 roku już w momencie debiutu posiadać będą walory wielokrotnie większego podmiotu. To powinno pozytywnie działać na wycenę rynkową. Skorzystają na tym również dotychczasowi akcjonariusze BIO-MED Capital i Totmes Fund, którzy będą mieli szansę wejść do akcjonariatu znacznie większego podmiotu, który powinien cechować się dobrą płynnością na rynku NewConnect.” - mówi Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

PRZENOSINY NA RYNEK REGULOWANY
Jeszcze w 2010 roku Black Pearl Capital S.A. może podjąć starania o przenosiny na rynek regulowany.

-„Wielkość połączonego podmiotu sprawia, że bardzo realne jest szybkie rozpoczęcie prac nad przenosinami na rynek regulowany. Najpierw jednak będziemy chcieli pokazać wyniki i zapewnić naszym akcjonariuszom wysoką płynność obrotu na rynku alternatywnym. Być może w międzyczasie Black Pearl Capital S.A. przejmie jeszcze inny podmiot działający już na rynku.” - tłumaczy Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.


PORTFEL INWESTYCYJNY

Spółka Obszar działania

EO NETWORKS S.A.
Spółka z branży IT, specjalizuje się w zastosowaniach zaawansowanych technologii internetowych na rynku korporacyjnym.

COPI S.A.
Spółka z branży IT, oferuje systemy i rozwiązania informatyczne służące do przechowywania, zarządzania i ochrony danych zgromadzonych w systemach informatycznych przedsiębiorstwa

PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
Spółka jest agencją public relations, specjalizuje się w obsłudze spółek publicznych, spółek planujących emisję akcji oraz debiut na rynku alternatywnym NewConnect lub na rynku regulowanym GPW

SYNOPSIS POLSKA S.A.
Spółka prowadzi działalność inwestycyjną, głównie na rynku inwestycji niepublicznych.

EMMERSON S.A.
Spółka jest jednym z liderów we wszystkich sektorach rynku nieruchomości w Polsce.

IBIZA ICE CAFE S.A.
Spółka jest podmiotem będącym w trakcie rozwijania sieci nowoczesnych lodziarnio-kawiarni z segmentu premium.

TOTMES NOWE TECHNOLOGIE S.A.
Spółka jest funduszem typu private equity inwestującym na rynku prywatnym w spółki technologiczne z obszaru IT, telekomunikacji oraz mediów

TEQUILA MOBILE S.A.
Spółka software’owa działająca jako wydawca oraz deweloper własnych gier przeznaczonych dla użytkowników sieci komórkowych.

VIDIS Sp. z o.o.
Wyspecjalizowany dystrybutor sprzętu prezentacyjnego (projektory, monitory, tablice interaktywne, tablice bezprzewodowe, wizualizery, ekrany projekcyjne, pióra cyfrowe, inne akcesoria).

DENT-A-MEDICAL S.A.
Sieć specjalistycznych klinik stomatologicznych oferująca kompleksową opiekę dentystyczną zarówno dla pacjentów indywidualnych jak i w ramach abonamentów firmowych.

LUG S.A.
Spółka jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej LUG S.A., będącej jednym z największych producentów opraw przemysłowych i dekoracyjnych w Polsce. Spółka działa w segmencie profesjonalnej techniki świetlnej o wysokich wymaganiach technicznych i użytkowych.

SOBET S.A.
Spółka działająca na terenie całego kraju, specjalizująca się w usługach inżynieryjno-budowlanych realizowanych w ramach zamówień publicznych oraz kontraktów komercyjnych na zlecenie inwestorów krajowych i zagranicznych.


***
BLACK PEARL CAPITAL S.A. to fundusz inwestycyjny typu private equity założony w 2009 roku przez grupy WDM oraz TOTMES. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie założycieli, spółka inwestuje w rentowne podmioty z rynku niepublicznego cechujące się dużymi możliwościami wzrostu. Ma to zapewnić ponadprzeciętną stopę zwrotu z inwestycji. W grudniu 2009 i styczniu 2010 roku Black Pearl Capital S.A. przeprowadził prywatne emisje akcji, z których pozyskał łącznie 5 mln zł. W marcu 2010 roku planuje zaś debiut na rynku NewConnect. Więcej informacji: www.blackpearlcapital.euWrocławska klinika Dent-a-Medical oddana we franczyzę.
Na umowie spółka zarobi przynajmniej 720 tys. zł rocznie.

Warszawa, 4 marca 2010 r.
– Dent-a-Medical S.A. - notowana na NewConnect spółka budująca ogólnopolską sieć franczyzową specjalistycznych gabinetów stomatologicznych - oddała we franczyzę klinikę własną we Wrocławiu. Na mocy umowy spółka otrzyma od franczyzobiorcy przynajmniej 720 tys. zł rocznie z tytułu wynajmu kliniki i przekazania pakietu franczyzowego, oraz zmienną opłatę procentową uzależnioną od generowanych przychodów.

- Konsekwencje podpisanej umowy są dwojakie. Po pierwsze ograniczamy koszty prowadzonej działalności - utrzymanie kliniki będzie leżało teraz po stronie franczyzobiorcy. Po drugie - zapewniamy sobie stałe źródło przychodów - zarówno z tytułu najmu kliniki jak i w związku z wynagrodzeniem prowizyjnym ustalonym jako procent od generowanych przez klinikę przychodów. Dodatkowo nasz nowy partner będzie stanowił znaczne wsparcie merytoryczne dla projektu sieciowego, a klinika wrocławska pozostanie kliniką referencyjną dla budowanej sieci. - tłumaczy Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.

Podpisana umowa oznacza, że z perspektywy rachunku wyników spółki, zmniejszą się jej przychody, ale zwiększy rentowność.

- Pracujemy nad powtórzeniem podobnego modelu w klinice warszawskiej. Jeśli się uda, nasze koszty spadną łącznie o kilka milionów złotych, co przy pewnym comiesięcznym przychodzie pozwoliłoby osiągnąć rentowność całej firmy jeszcze w 2010 roku. - mówi Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.

Niedawno spółka informowała, iż podpisała listy intencyjne w sprawie wejścia do sieci kolejnych siedmiu klinik.

- Spodziewamy się, że podpisywane umowy intencyjne do końca półrocza zamienimy na stałe umowy dotyczące rozszerzenia sieci. Po pierwszych sześciu miesiącach 2010 roku chcemy mieć przynajmniej 20 gabinetów w sieci, w skali całego kraju. Pracujemy też nad budową partnerstwa strategicznego z dużą siecią. Jeśli ten projekt się powiedzie, jeszcze w tym roku będziemy w stanie zaoferować naszym klientom oraz pacjentom sieć obejmującą ponad 100 placówek w całej Polsce. To zaś przyspieszy rozmowy z klientami korporacyjnymi, oczekującymi szerokiego pokrycia geograficznego. Kilka takich rozmów prowadzimy już w tym momencie. - mówi Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.CHEMOSERVIS-DWORY S.A. złożył ofertę zakupu 95,6% akcji ELBUD GDAŃSK S.A.


Oświęcim, 3 marca 2010
– CHEMOSERVIS-DWORY S.A. – dostawca usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach chemicznych oraz wykonawca instalacji i obiektów przemysłowych, notowany na rynku głównym GPW – złożył w Ministerstwie Skarbu Państwa ofertę zakupu 95,6% akcji Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD GDAŃSK S.A. z siedzibą w Sopocie.

-„ELBUD prowadzi działalność w zakresie energetyki, także niekonwencjonalnej. Od prawie roku rozważamy wejście w energetykę wiatrową, także w ramach grupy firm, z którymi powiązany jest Chemoservis. Stąd też wydaje się, że Elbud pasowałby do planowanych działań naszej spółki, która w ramach grupy rozważa np. budowę elementów i konstrukcji wież wiatrowych.
Jeśli decyzja Ministerstwa będzie dla nas pozytywna, jesteśmy gotowi od razu przystąpić do negocjacji. Transakcja finansowana byłaby częściowo ze środków pozyskanych z emisji akcji z prawem poboru, którą przeprowadziliśmy w lutym, częściowo ze środków własnych, a częściowo przy wykorzystaniu finansowania zewnętrznego. W tym celu zawiązaliśmy konsorcjum z naszymi głównymi akcjonariuszami.
Szacujemy iż potencjalny wpływ zakup ELBUDU na wyniki Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory S.A. w 2010 roku mógłby wynieść dodatkowe 25 mln zł na poziomie przychodów i ok. 4-5 mln na poziomie zysku netto.” - mówi Krzysztof Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

W skład Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory S.A. wchodzą aktualnie: Chemoservis-Dwory S.A. (podmiot dominujący, spółka notowana na GPW) oraz Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

-„Zakup ELBUDU otworzyłby dla nas geograficznie północną Polskę, w której na dzień dzisiejszy - z racji odległości - świadczymy niewielką część realizowanych usług. Dla pracowników ELBUDU oznaczałoby to zaś wejście w skład dużej spółki giełdowej, zapewniającej określony poziom prac w ciągu roku.” - komentuje Krzysztof Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

-„Wśród celów emisyjnych wymienialiśmy akwizycje kolejnego po ZEN nowego podmiotu do Grupy. Z ostatecznymi deklaracjami musimy jednak poczekać do podsumowania oferty publicznej, gdy będziemy wiedzieć jakie środki wpłyną do spółki. Na podstawie dotychczasowych rozmów z inwestorami spodziewamy się sukcesu emisji.” - mówi Krzysztof Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.


inwestycje.pl/nowy_rynek/dent_...


Sieć klinik Dent-a-Medical S.A. podpisała kolejne listy intencyjne. Do sieci dołączy kolejne siedem klinik.

Warszawa, 25 lutego 2010 r.
- Dent-a-Medical S.A., notowana na NewConnect spółka zarządzająca siecią specjalistycznych klinik stomatologicznych, podpisała siedem kolejnych listów intencyjnych w ramach realizacji strategii rozbudowy sieci. Na przełomie roku 2009/2010 spółka informowała już o podpisaniu listów z klinikami we Wrocławiu, Oleśnicy, Kielcach i Tarnowie. Co oznacza, że do końca II kw. br. w ramach sieci Denta-a-Medical będzie funkcjonowało przynajmniej dziesięć 13 placówek (11 franczyzowych i 2 własne). Trwają rozmowy z kolejnymi klinikami.

O podpisaniu pierwszych listów intencyjnych spółka informowała pod koniec grudnia 2009 r. Do końca br. planowane jest rozszerzenie sieci do 40 placówek, a docelowo ma powstać ok. 200.

-„Rozbudowa sieci jest w tej chwili naszym nadrzędnym celem, dlatego też staramy się go realizować w możliwie najsprawniejszy sposób. Właśnie podpisaliśmy siedem kolejnych listów intencyjny z klinikami w Krakowie, Radomiu, Łodzi oraz czterema klinikami we Wrocławiu. Oznacza to, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy nasza sieć będzie liczyć już 13 klinik, jednakże cały czas prowadzimy intensywne rozmowy z kolejnymi potencjalnymi partnerami. Chcemy jak najszybciej zapewnić naszej sieci pokrycie ogólnopolskie. Zakładamy że w perspektywie pół roku sieć rozrośnie się o kolejne 10 placówek.” – mówi Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.

Dent-a-Medical będzie zarabiać głównie na dystrybucji materiałów medycznych, oferując atrakcyjniejsze ceny niż aktualnie dostępne dla większości gabinetów oraz dostarczając klinikom klientów sieciowych pozyskiwanych w ramach podpisywanych umów korporacyjnych. Oprócz tego korzyścią dla przystępujących do sieci placówek będzie wspólny marketing i dodatkowe usługi wspomagające ich funkcjonowanie.

-„Wiele klinik jest bardzo zainteresowanych przystąpieniem do sieci, jednakże nawet te wstępne ustalania wymagają czasu. Wierzymy że kolejne listy intencyjne wzmocnią naszą pozycje negocjacyjną, co w niedługim czasie powinno przyśpieszyć nawiązywania kolejnych umów.” – komentuje Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.


www.money.pl/gielda/newconnect...

SOBET S.A. podpisał kontrakt z KGHM Ecoren S.A. Szacunkowa wartość umowy wynosi 1,8 mln zł.

Brzeg, 24 lutego 2010 r.
– Sobet S.A., spółka z branży budownictwa infrastrukturalnego notowana na NewConnect, pozyskała kontrakt o szacunkowej wartości 1,8 mln zł na prace z zakresu recyklingu materiałów budowlanych. Umowa została zawarta z KGHM Ecoren S.A. - spółką w 100% zależną od KGHM Polska Miedź S.A. Prace potrwają do końca czerwca br.
- „Zawarcie umowy jest zgodne ze strategią rozwoju Spółki, która zakłada dywersyfikację portfela zamówień, m.in. poprzez rozwój działalności z zakresu recyklingu materiałów budowlanych. Zapotrzebowanie na prace związane z odzyskiem surowców budowlanych rośnie, m.in. w związku z budową autostrad i dróg na Euro 2012, co oczywiście powinno się jeszcze nasilić wraz ze zbliżaniem się tego terminu. Mając to na uwadze, w ciągu ostatnich kilku lat dostosowaliśmy nasz park maszynowy tak, aby móc sprostać także takim zamówieniom. Szacujemy, że m.in. dzięki temu w 2010 roku będziemy mogli poprawiać wyniki finansowe prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem rentowności.” - mówi Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A
Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na przekruszeniu żużla szybowego do frakcji 0-31,5 mm. Planowana średniomiesięczna ilość surowca przeznaczonego do przekruszenia wynosi 50 tysięcy ton a szczegółowy miesięczny plan przekazywany będzie Spółce na pięć dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca, przez co wartość umowy jest szacunkowa.
- „Ciężko pracujemy, aby zdobyć zaufanie największych polskich spółek, ale przynosi to rezultaty. Do tej pory mieliśmy już okazje współpracować z takimi podmiotami jak Hydrobudowa Polska S.A., Polimex-Mostostal S.A., P.R.I. Pol-Aqua S.A. czy Skanska S.A. Teraz do tego grona dołączył KGHM Ecoren S.A., spółka w 100% zależna od liczącego się na całym świecie producenta miedzi – KGHM Polska Miedź S.A. Współpraca z takimi partnerami jest dla nas niezwykle ważna, dlatego mamy nadzieję, że po wykonaniu zleconych prac uda nam się ją przedłużyć.” - dodaje Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A

---

Sobet S.A. to działająca od wielu lat spółka specjalizująca się w usługach budowy infrastruktury podziemnej oraz pozostałych robót inżynieryjno-budowlanych. Firma współpracuje z największymi firmami obecnymi na rynku, wśród nich: Hydrobudowa Polska S.A., Pol Aqua S.A., Polimex-Mostostal S.A. Realizuje też znaczące inwestycje w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków.
Spółka posiada ok. 200 wysoko wykwalifikowanych pracowników, grupę stale współpracujących z firmą ekspertów z dziedziny budownictwa oraz ochrony środowiska oraz nowoczesny park maszynowy składający się z ponad 50 ciężkich maszyn budowlanych i innych wysoko specjalistycznych urządzeń. Dzięki temu spółka może zaoferować kompleksową realizację inwestycji w zakresie infrastruktury oraz pozostałych inwestycji budowlanych. Więcej informacji: www.sobet.pl

Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 20 listopada 2009
Ostatnia wizyta: 22 kwietnia 2012 18:21:07
Liczba wpisów: 148
[0,04% wszystkich postów / 0,04 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,241 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +154,05% +30 809,05 zł 50 809,05 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d