pixelg
FITEN - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

FITEN [FTN]

AKTUALNY KURS: 0,05 zł (-23,08%) 02-06-2020 15:05
Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 16 sierpnia 2013 18:12:29
Spółka opublikowała wyniki finansowe:

Cytat:
Przychody osiągnięte w pierwszym półroczu 2013 roku przez Grupę Kapitałową FITEN wyniosły blisko 198 mln zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 3%. Przychody w 99,4% pochodzą z core-business’u FITEN-a, czyli handlu energią elektryczną. Warto podkreślić, że pomimo niekorzystnych relacji cenowych na rynku energii elektrycznej, FITEN stabilnie zwiększa przychody i wyniki z podstawowej działalności.

Grupa FITEN wypracowała w pierwszym półroczu 2013 roku ponad 1 mln zł zysku EBITDA i 0,6 mln zł zysku EBIT. W wyniku sprzedaży w drugim kwartale udziałów w spółce zależnej Bioelektrownia Przykona zanotowana została strata w wysokości blisko 1 mln zł, która obciążyła wynik netto jednostkowy i skonsolidowany w pierwszym półroczu.

Wyłączenie zdarzenia jednorazowego powoduje, że jednostkowy wynik netto za pierwsze półrocze 2013 roku wyniósłby ponad 2,2 mln zł i byłby wyższy o 22% od zysku netto w pierwszym półroczu 2012 roku.


Całość: fiten.stockwatch.pl/aktualnosc...

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 18 sierpnia 2013 02:07:27
Omówienie sprawozdania finansowego GK Fiten za Q2 2013

Kolejny słaby kwartał w wykonaniu GK Fiten. W ostatnich trzech miesiącach pogłębiły się wcześniej sygnalizowane przeze mnie problemy z działalnością poboczną związaną z „zieloną energią”. Brak jasnej wizji w zakresie OZE spowodowało, iż do problemów z uruchomieniem produkcji biomasy dołączyły projekty biogazu. Ich rentowność stanęła pod sporym znakiem zapytania. Sprzedaż pierwszego projektu zakończyła się stratą w wysokości 1 MPLN, która obciążyła wyniki całej grupy Fiten.

Po raz pierwszy od kilku ładnych kwartałów GK Fiten zanotowała kwartalny spadek przychodów. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego sprzedaż była niższa o ponad 26%. Zarząd tłumaczy to zmianą struktury produktowej w handlu energią, a konkretnie przez rosnący udział transakcji na derywatach obsługiwanych przez EEX. Instrumenty te są rozliczane są w działalności finansowej, gdzie Fiten wykazuje tylko sam wynik. Rozliczenie tych transakcji dało mniej więcej 400 TPLN, co przy marży realizowanej na handlu energią dałoby około 11 MPLN sprzedaż więcej. Po korekcie obrotu okazuje się, że nawet po uwzględnieniu tych instrumentów Fiten i tak zanotowałby ujemną dynamikę obrotów na poziomie około 17%.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Ciągle zdecydowana większość przychodów generowanych przez GK Fiten stanowi obrót energią elektryczną. O zeszłorocznych planach dywersyfikacji sprzedaży można na razie zapomnieć. Uruchomienie tułowskiego zakładu odwleka się w czasie. Problemy z „zielonymi certyfikatami” zmusiły Fiten do zmiany profilu produkcji i docelowego klienta. To niestety wiąże się z czasem i spełnieniem ostrzejszych wymagań produktowych. Wydaje się, iż dopiero końcówka roku może przynieść jakieś znaczące przychody ze sprzedaży pelletu drzewnego. Jeżeli chodzi o segment biogazu, to rozliczenie projektów odbywa się poprzez sprzedaż spółek celowych, która księgowana jest na poziomie działalności finansowej. W ostatnich trzech miesiącach Fiten rozliczył pierwszy projekt, niestety okazał się on nierentowny. Strata w wysokości 1 MPLN została zaksięgowana w kosztach finansowych, dociążając finalny wynik.

Warto rzucić okiem na wykres obrazujący marże realizowane na sprzedaży energii (dane bazują na wynika jednostkowych Fiten S.A.). Po dołku który miał miejsce w pierwszym kwartale 2013, ostatnie trzy miesiące przyniosły niewielkie odbicie w tym zakresie. Aktualnie poziom ten jest zbliżony do zeszłorocznego, jednakże ciągle wiele brakuje mu o marż generowanych w 2011. Oczywiście trzeba mieć na uwadze spadek cen energii, który wywarł dużą presję na realizowane marże. Bez odbicia cen na europejskim rynku trudno będzie Fitenowi wrócić do rentowności z przed dwóch lat.


kliknij, aby powiększyć


Może będę się powtarzał, ale ponownie zwracam uwagę, iż od strony bilansu GK Fiten to ciągle zdrowy podmiot. Posiadane zasoby gotówki pozwalają na płynne regulowanie zobowiązań. Poziom zadłużenia utrzymuje się na poziomie porównywalnym do poprzednich okresów.. Jednakże żeby nie było tak różowo zwracam uwagę, iż podstawowy wskaźnik dług/EBITDA systematycznie rośnie. Główny powód to słabsze wyniki grupy głównie ze względu na spadek przychodów mający odzwierciedlenie w coraz niższej EBITDA. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, iż duża część długu to kredyty obrotowe, które nie wymagają ratalnej spłaty kapitału, jednakże jest to na pewno sytuacja wymagająca szczególnej weryfikacji w kolejnych kwartałach.

Z mojego punktu widzenia niepokojące zmiany następują w wskaźniku relacji odsetki/EBITDA. W ostatnim kwartale już ponad 50% wyniku generowanego przez core business idzie na obsługę zadłużenia. Wydaje się, iż GK Fiten jest na pograniczu możliwości obsługi zadłużenia przez działalność podstawową. W mojej ocenie dalsze pogorszenie wyników będzie niestety wiązało się z konsumowaniem posiadanych zasobów gotówki …


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Podsumowując, w mojej ocenie GK Fiten osiągnął pewien punkt, w którym trzeba się zastanowić co dalej ze strategią rozwoju realizowaną od kilku kwartałów. Segment biomasy oraz biogazowi nie przyniósł żadnych korzyści grupie, a zaciągnięte zobowiązania na budowę zakład w Tułowicach obciążają działalność podstawową. Bez szybkich działań trudno oczekiwać, aby Fiten był wstanie zrealizować tegoroczne prognozy, szczególnie w zakresie EBITDA oraz zysku netto. W mojej cenie w najbliższym czasie należy oczekiwać ich rewizji.

Wszystkie zastrzeżenia do sytuacji w jakiej znalazł się core business potwierdza wycena giełdowa. Kurs od pewnego czasu szoruje po dnie w okolicach 1,50 PLN . W wycenach nie widać jakiś większych perspektyw do wzrostów. Giełda wycenia GK Fiten niewiele poniżej wartości księgowej, wycena metodami dochodowymi jest niemożliwa ze względu na stratę wygenerowaną narastająco za 12 m-cy. Wyłączenie transakcji sprzedaży biogazowi niewiele tutaj pomoże. Jeszcze gorzej wyglądają mnożniki, a w szczególności EV/EBITDA, który wskazuje na wycenę znacznie poniżej 1 PLN.

www.stockwatch.pl/gpw/fiten,wy...
www.attrader.pl/pl/akcje/FITEN...>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 22 sierpnia 2013 13:36:30
Przeprowadziliśmy wywiad z prezesem Fiten SA

Cytat:
StockWatch.pl: Panie Prezesie, czy wyniki finansowe za pierwsze półrocze spełniły Pana oczekiwania?

Roman Pluszczew: W zakresie podstawowego biznesu jak najbardziej spełniły moje oczekiwania. Jednak w zakresie związanym z OZE, a szczególnie z biogazem są dalekie od wyników, jakie chcielibyśmy generować. Otoczenie działalności związanej z OZE mocno nam nie sprzyja, najtrudniej jest w sektorze biogazu.

Od wielu miesięcy na rynku energii elektrycznej panują niekorzystne tendencje, polegające na spadkach cen. Czy w drugim kwartale było widać już jakieś odbicie?

W drugim kwartale nie było widać zmiany trendu. Uważam, że teraz jesteśmy w trendzie bocznym. Myślę, że odwrócenie trendu będzie związane z kondycją gospodarki europejskiej. Oczywiście krótkookresowo mogą zdarzyć się wydarzenia powodujące zmiany cen np. wzrost cen surowców czy zmiany w prawie związanym z ekologią. Natomiast czysto fundamentalne przyczyny, które mogą spowodować trwałe odbicie leżą po stronie popytowej. Tylko poprawa koniunktury ogólnogospodarczej może spowodować zmianę trendu. Ceny energii są nadal na bardzo niskim poziomie i cały czas spadają.


Całość: fiten.stockwatch.pl/aktualnosc...


Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 21 listopada 2013 22:16:37
Omówienie sprawozdania finansowego GK Fiten za Q3 2013

Koniec roku przyniósł istotne zmiany w działalności GK Fiten. Spółka w końcu wyciągnęła wnioski i wyszła z branży OZE, która nie przynosiła grupie żadnej wartości dodanej, obciążając tylko wyniki ostatnich kwartałów. GK Fiten wróciła do korzeni skupiając się na hurtowym obrocie energią, kwestia otwarta to ciągle niejasny status produkcji pelletu drzewnego.


kliknij, aby powiększyć


Po spadku obrotów z drugiego kwartału związanym ze zmianą struktury produktowej w handlu energią ostatnie miesiące przyniosły ponownie dodatnią dynamikę sprzedaży. W trzecim kwartale w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego grupa urosła o prawie 15%, a baza przychodowa za 12 m-cy przekroczyła 450 MPLN. Oczywiście zdecydowana większość obrotów została wygenerowana w segmencie obrotu energią elektryczną, który w ostatnich trzech miesiącach wzrósł o 7%. Co ciekawe w trzecim kwartale GK Fiten zaraportowała 8,5 MPLN przychodów z tytułu działalności związanej z biogazem. W komentarzu zarządu można znaleźć informację, iż jest to wynik realizacji kontraktu generalnego wykonawstwa biogazowni w gminie Przykona. Pozycja ta jest o tyle dziwna, iż kłóci się z ostatnio ogłoszoną informacją o wyjściu z segmentu OZE. Dodatkowo w drugim kwartale Fiten wykazał stratę na sprzedaży udziałów w spółce Bioelektrownia Przykona, czyli prawdopodobnie w miejscu gdzie teraz budowana jest biogazownia …

Pod względem rentowności spółka zaprezentowała się nieznacznie lepiej niż rok temu. Co prawda ciągle widać, iż rynek wywiera presję na marże, które utrzymują się na bardzo niskim poziomie, jednakże na plus można zaliczyć grupie znaczne ograniczenie kosztów zarządu dzięki czemu Fiten mógł pochwalić się lepszymi wynikami na poziomie sprzedaży.

Warto jeszcze rzucić okiem na sprzedaż pelletu. Tutaj niestety ponownie wygląda to wszystko bardzo słabo, co prawda w porównaniu do zeszłego roku wzrosły nieznacznie przychody jednakże jest to ciągle poziom na tyle niski, iż Fiten w tym obszarze ma problem z pokryciem kosztów stałych. Segment produkcji pelletu jest ciągle nierentowny, tutaj potrzebny jest skokowy wzrost obrotów, którego na razie na próżno szukać. Spółka mówi o dobrym przyjęciu produktu, jednakże w wynikach spółki tego nie widać.

Zwracam uwagę na duży wpływ pozostałej działalności operacyjnej na rentowność core businessu. Tutaj grupa wykazuje m.in. koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych spółki Greenagro oraz koszty zaniechanych projektów biogazowych. Co ważne w ostatnim kwartale możemy spodziewać się kolejnych negatywnych niespodzianek w związku z wyjściem grupy z segmenty OZE. Fiten w raporcie informuje o możliwych jednorazowych odpisach, których część może zostać wykazana również na działalności finansowej. W dużej mierze odpisy będą miały charakter bezgotówkowy, jednakże na pewno obciążą WK.
Co ciekawe w trzecim kwartale na działalności finansowej GK Fiten raportuje przychody z „minusem”. Tak naprawdę powinny zostać one wykazane w kosztach finansowych, prawdopodobnie wykazywane są tutaj ujemne różnice kursowe w dużej mierze o charakterze niegotówkowym.

W bilansie status quo został właściwie zachowany z jedną drobną uwagą. W rozliczeniach międzyokresowych GK Fiten wykazała aktywa z tytułu niezakończonych projektów biogazowych, pozycja ta koreluje z rozliczeniami międzyokresowymi po stronie pasywów. W sprawozdaniu nie znalazłem wyjaśnienia dla tej pozycji, w mojej ocenie jest to pierwsza próba rozliczenia wyjścia z segmentu OZE. Saldo na rozliczeniach to około 2 MPLN, które wydaje się być możliwą stratą do odpisania. Pozostaje jeszcze pytanie odnośnie zawartości obu pozycji pozycjami i na ile wartość bilansowa odzwierciedla rzeczywistą możliwą do odzyskania.

Podsumowując, powrót do działalności podstawowej spowodował, iż grupa ponownie wygenerowała zyski na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Niestety problem z OZE nie został do końca rozwiązany, tutaj rozstrzygający będzie czwarty kwartał i wysoce prawdopodobne odpisy obciążające finalny wynik. Fiten w nie buduje wartości dla akcjonariuszy. WK stoi właściwie w miejscu po mimo przeprowadzenia znacznych inwestycji i próbie dywersyfikacji działalności.

Poniżej link do wycen, który wskazuje na brak potencjału do wzrostu. Głównie ze względu na straty wygenerowane w ciągu ostatnich 12 m-cy. Patrząc mniej konserwatywnie można by wyłączyć stratę na sprzedaży bioelektrowni (1,2 MPLN), to daje nam 0,5 MPLN zysku i wycenę zbliżoną do mnożnika bazującego na EV/EBITDA. Wycena bazująca na metodach majątkowych w moje ocenie nie jest to końca słuszna, gdyż w bilansie Fitena jest dużo aktywów które nie generują dochodu m.in. zakład produkcji pelletu, dodatkowo kwestią otwartą są odpisy z związku z wyjściem z segmentu OZU, który mogą mieć duży wpływ na WK.

www.stockwatch.pl/gpw/fiten,wy...
www.attrader.pl/pl/akcje/FITEN...


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 21 listopada 2013 22:16

Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 15 stycznia 2014 08:44:00
Przeprowadziliśmy wywiad z prezesem Fitena:

Cytat:
StockWatch.pl: Panie Prezesie, trzeci kwartał spółka zakończyła wzrostem przychodów o 9 proc. oraz wzrostem zysku o 85 proc. Z czego wynika tak znacząca poprawa rentowności?

Roman Pluszczew: Główna działalność grupy Fiten polega na handlu energią elektryczną, głównie w oparciu o rynek krótkoterminowy. Im więcej sprzedajemy, tym wyższe osiągamy przychody. Natomiast nasz zysk na obrocie energii wynika z różnicy pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży. Tym samym, marże na jednostkowej transakcji nie są wysokie. Jednak skala naszej działalności, którą konsekwentnie zwiększamy, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów stałych firmy na podobnym poziomie, przekłada się na wzrost rentowności. Trzeba podkreślić również, że III kwartał nie był sprzyjający, jeśli chodzi o zmienności cen energii, na których bazujemy. Tendencje cenowe, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim kwartale ub.r. dały nam podstawy do oczekiwania dobrych wyników na tej działalności za IV kwartał, którymi się pochwalimy w połowie lutego. Trzeba jednak będzie pamiętać, że wyniki te będą obciążone jednorazową stratą, wynikającą z wygaszeniem naszej działalności w segmencie OZE.


Całość: fiten.stockwatch.pl/aktualnosc...

Engineer
Dołączył: 2014-04-09
Wpisów: 29
Wysłane: 23 października 2014 15:30:56
W ub. tygodniu kurs akcji Fitenu był na historycznych minimach (0,6 zł). Znacząco wzrosły też obroty. Wyniki finansowe się niestety pogarszają, a wzrostowi przychodów towarzyszy spadek zysku.

koszyk
Dołączył: 2009-05-15
Wpisów: 1 099
Wysłane: 10 sierpnia 2015 13:18:30 przy kursie: 0,84 zł
Perturbacje w dostawach prądu, stopnie zasilania (co młodsi pewnie nie pamiętają już co to takiego) - upały szkodzą energetyce.
Może to okaże się okazją na zarobek dla Fitenu, który teoretycznie powinien więcej zarabiać przy ograniczeniu podaży energii, o ile przełoży się to na zmienność cen.
Spółka całkowicie zapomniana, ale cały czas z potencjałem.Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,501 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +105,95% +21 190,00 zł 41 190,00 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d