StockWatch.pl - kalkulator obligacji mbhpe05 emitenta mbankhip - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Seria MBHPE05

Poniższy kalkulator prezentuje kompleksową analizę finansową obligacji serii MBHPE05 wyemitowanych przez MBANKHIP. Na podstawie bieżących notowań oraz parametrów obligacji, obliczane są najważniejsze dla inwestora informacje takie jak odsetki w bieżącym okresie, rentowność netto oraz istotne daty. Ponadto kalkulator zawiera komplet pozostałych informacji o obligacjach MBHPE05 i przedstawia ich kompletną analizę od strony matematyki finansowej.

Aby zasymulować analizę na inny dzień niż bieżący lub przy innym kursie, podstaw odpowiednie wartości w pola poniżej i wciśnij Oblicz. Możesz też wybrać inne obligacje wyemitowane przez MBANKHIP. Wynik działania kalkulatora nie jest rekomendacją inwestycyjną i służy wyłącznie do arytmetycznych przeliczeń poszczególnych parametrów w oparciu o teoretyczne modele wycen i analiz.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o spółce MBANKHIP lub podyskutować na temat obligacji MBHPE05, odwiedź dedykowane forum poświęcone rynkowi Catalyst w serwisie StockWatch.pl

Kalkulator parametrów obligacji mbankhip

Obligacja
Kurs obligacji
Prowizja domu maklerskiego (%)
Stopa podatkowa (%)
Data
Oblicz
Nazwa obligacji MBHPE05 Kurs (na 100 JN) 100,00
Nazwa emitenta mBank Hipoteczny SA Rynki notowań GPW RR, BS RR
Ekwiwalent ratingu kredytowego brak Narosłe odsetki (EUR) 13,81
  Cena rozliczeniowa (EUR) 1013,81

Okres Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia prawa do odsetek Dzień płatności odsetek Liczba dni w okresie Stopa referencyjna Marża Stopa procentowa Odsetki Ustalenie praw
1 2014-02-28
2 2015-03-02
3 2016-02-29
4 2017-02-28
5 2018-02-28
6 2019-02-28
7 2020-02-28
8 2021-03-01
9 2022-02-28
10 2023-02-28
11 2024-02-28
12 2025-02-28
13 2026-03-02
14 2027-03-01
15 2028-02-28
line

Informacje ogólne

Data transakcji 2019-07-18
Data rozliczenia 2019-07-22
Nazwa obligacji MBHPE05
Seria obligacji
Nazwa emitenta mBank Hipoteczny SA
Strona internetowa odwiedź serwis
Data pierwszego notowania 2014-03-19
Data ostatniego notowania 2029-02-16
Data wykupu 2029-02-28
Na GPW od (liczba miesięcy) 64
Zapadalność (w latach) 9,61
Liczba obligacji 8000
Wartość nominalna (EUR) 1000
Wartość emisji (mln EUR) 8,00
Ekwiwalent ratingu kredytowego brak
Wskaźnik Altmana (Z"-score) brak
Status wykupu
Status płatności odsetkowych

Informacje dodatkowe

Sektor rynku listy zastawne
Zabezpieczenie Tak
Rodzaj zabezpieczenia hipoteczny list zastawny
Dług podporządkowany
Opcja PW (callable)
Opcja bezwarunkowa (callable)
Opcja PW (puttable)
Opcja bezwarunkowa (puttable)
Obligacja zamienna

Oprocentowanie

Rodzaj oprocentowania stałe
Stopa nominalna 3,50%
Nr okresu 6
Data wypłaty najbliższych odsetek
Liczba dni do wypłaty odsetek
Liczba dni do ustalenia prawa do odsetek
Oprocentowanie w bieżącym okresie (%) 3,50
Stopa referencyjna
Bieżąca stopa referencyjna (%)
Aktualna stopa referencyjna (%)
Częstość wypłaty odsetek (na rok)
Konwencja naliczania odsetek
Typ marży
Marża nominalna (%)
Mnożnik
Stopa dodatkowej premii (%)
Dodatkowa premia (EUR)
Nr okresu dodatkowej premii

Analiza rentowności YTM

Rentowność bieżąca (%)
Rentowność YTM brutto (%)
Rentowność YTM brutto k. trans. (%)
Rentowność YTM netto (%)
Ekwiwalent YTM brutto (%)
Efektywna stopa opodatkowania TM (%)
Marża nominalna (%)
Marża efektywna TM brutto (%)
Marża efektywna TM brutto k. trans. (%)
Marża efektywna TM netto (%)
Średnia ważona stopa referencyjna TM (%)
Prowizja domu maklerskiego (%) 0,19
Stopa podatkowa (%) 19,00

Analiza duration

Średni czas trwania Macaulaya (w latach)
Efektywne duration (w latach)
Cena punktu bazowego BPV (na 100 JN)
Efektywna wypukłość (w latach2)
Efektywne duration index (w latach)
Cena punktu bazowego BPV index (na 100 JN)
Efektywne duration spread (w latach)
Cena punktu bazowego BPV spread (na 100 JN)
Efektywna wypukłość spread (w latach2)


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3a
AD.bx ad3b

Subskrypcja ofert obligacji

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach publicznych i prywatnych ciekawych obligacji korporacyjnych, zapisz się na newsletter

Subskrybuj

AD.bx ad3c
AD.bx ad3d