StockWatch.pl - kalkulator obligacji erc0918 emitenta eurocent - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Seria ERC0918

Poniższy kalkulator prezentuje kompleksową analizę finansową obligacji serii ERC0918 wyemitowanych przez EUROCENT. Na podstawie bieżących notowań oraz parametrów obligacji, obliczane są najważniejsze dla inwestora informacje takie jak odsetki w bieżącym okresie, rentowność netto oraz istotne daty. Ponadto kalkulator zawiera komplet pozostałych informacji o obligacjach ERC0918 i przedstawia ich kompletną analizę od strony matematyki finansowej.

Aby zasymulować analizę na inny dzień niż bieżący lub przy innym kursie, podstaw odpowiednie wartości w pola poniżej i wciśnij Oblicz. Możesz też wybrać inne obligacje wyemitowane przez EUROCENT. Wynik działania kalkulatora nie jest rekomendacją inwestycyjną i służy wyłącznie do arytmetycznych przeliczeń poszczególnych parametrów w oparciu o teoretyczne modele wycen i analiz.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o spółce EUROCENT lub podyskutować na temat obligacji ERC0918, odwiedź dedykowane forum poświęcone rynkowi Catalyst w serwisie StockWatch.pl

Kalkulator parametrów obligacji eurocent

Obligacja Kurs obligacji
Prowizja domu maklerskiego (%) Stopa podatkowa (%)
Data Oblicz
Nazwa obligacji ERC0918 Kurs (na 100 JN) 4,20
Nazwa emitenta Eurocent SA Rynki notowań GPW ASO
Ekwiwalent ratingu kredytowego XXX Narosłe odsetki (PLN) 0,93
  Cena rozliczeniowa (PLN) 5,13

Okres Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia prawa do odsetek Dzień płatności odsetek Liczba dni w okresie Stopa referencyjna Marża Stopa procentowa Odsetki Ustalenie praw
1 2016-09-15 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
2 2016-12-15 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
3 2017-03-15 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
4 2017-06-15 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
5 2017-09-15 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
6 2017-12-15 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
7 2018-03-15 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
8 2018-06-15 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
line

Informacje ogólne

Data transakcji 2018-07-22
Data rozliczenia 2018-07-25
Nazwa obligacji ERC0918
Seria obligacji w abonamencie
Nazwa emitenta Eurocent SA
Strona internetowa odwiedź serwis
Data pierwszego notowania 2017-04-10
Data ostatniego notowania 2018-09-04
Data wykupu 2018-09-15
Na GPW od (liczba miesięcy) 15
Zapadalność (w latach) 0,14
Liczba obligacji 23096
Wartość nominalna (PLN) 100
Wartość emisji (mln PLN) 2,31
Ekwiwalent ratingu kredytowego XXX
Wskaźnik Altmana (Z"-score) -2,42
Status wykupu w abonamencie
Status płatności odsetkowych w abonamencie

Informacje dodatkowe

Sektor rynku korporacyjne
Zabezpieczenie Nie
Rodzaj zabezpieczenia n/d
Dług podporządkowany w abonamencie
Opcja PW (callable) w abonamencie
Opcja bezwarunkowa (callable) w abonamencie
Opcja PW (puttable) w abonamencie
Opcja bezwarunkowa (puttable) w abonamencie
Obligacja zamienna w abonamencie

Oprocentowanie

Rodzaj oprocentowania stałe
Stopa nominalna 8,50%
Nr okresu 8
Data wypłaty najbliższych odsetek w abonamencie
Liczba dni do wypłaty odsetek w abonamencie
Liczba dni do ustalenia prawa do odsetek w abonamencie
Oprocentowanie w bieżącym okresie (%) 8,50
Stopa referencyjna w abonamencie
Bieżąca stopa referencyjna (%) w abonamencie
Aktualna stopa referencyjna (%) w abonamencie
Częstość wypłaty odsetek (na rok) w abonamencie
Konwencja naliczania odsetek w abonamencie
Typ marży w abonamencie
Marża nominalna (%) w abonamencie
Mnożnik w abonamencie
Stopa dodatkowej premii (%) w abonamencie
Dodatkowa premia (PLN) w abonamencie
Nr okresu dodatkowej premii w abonamencie

Analiza rentowności YTM

Rentowność bieżąca (%) w abonamencie
Rentowność YTM brutto (%) w abonamencie
Rentowność YTM brutto k. trans. (%) w abonamencie
Rentowność YTM netto (%) w abonamencie
Ekwiwalent YTM brutto (%) w abonamencie
Efektywna stopa opodatkowania TM (%) w abonamencie
Marża nominalna (%) w abonamencie
Marża efektywna TM brutto (%) w abonamencie
Marża efektywna TM brutto k. trans. (%) w abonamencie
Marża efektywna TM netto (%) w abonamencie
Średnia ważona stopa referencyjna TM (%) w abonamencie
Prowizja domu maklerskiego (%) 0,19
Stopa podatkowa (%) 19,00

Analiza duration

Średni czas trwania Macaulaya (w latach) w abonamencie
Efektywne duration (w latach) w abonamencie
Cena punktu bazowego BPV (na 100 JN) w abonamencie
Efektywna wypukłość (w latach2) w abonamencie
Efektywne duration index (w latach) w abonamencie
Cena punktu bazowego BPV index (na 100 JN) w abonamencie
Efektywne duration spread (w latach) w abonamencie
Cena punktu bazowego BPV spread (na 100 JN) w abonamencie
Efektywna wypukłość spread (w latach2) w abonamencie

Analiza rentowności YTC

Pierwszy możliwy TPW 2016-09-15
Stopa premii w pierwszym możliwym TPW (%) w abonamencie
Premia w pierwszym możliwym TPW (PLN) w abonamencie
Narosłe odsetki w pierw. możliwym TPW (PLN) w abonamencie
Rzeczywisty termin PW n/d
Stopa premii w rzeczywistym TPW (%) n/d
Premia w rzeczywistym TPW (PLN) n/d
Narosłe odsetki w rzeczywistym TPW (PLN) n/d
Data PW do kalkulacji YTC 2016-09-15
Czas do przedterminowego wykupu (w latach) n/d
Rentowność YTC brutto (%) w abonamencie
Rentowność YTC brutto k. trans. (%) w abonamencie
Rentowność YTC netto (%) w abonamencie
Ekwiwalent YTC brutto (%) w abonamencie
Efektywna stopa opodatkowania TC (%) w abonamencie
Marża efektywna TC brutto (%) w abonamencie
Marża efektywna TC brutto k. trans. (%) w abonamencie
Marża efektywna TC netto (%) w abonamencie
Średnia ważona stopa referencyjna TC (%) w abonamencie


Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3a
AD.bx ad3b

Subskrypcja ofert obligacji

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach publicznych i prywatnych ciekawych obligacji korporacyjnych, zapisz się na newsletter

Subskrybuj

AD.bx ad3c
AD.bx ad3d