pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - wiadomości, analizy, inwestycje i finanse
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 26.11.2014, godziny 12:00
Jacek Daroszewski - prezes zarządu FAST FINANCE SA Jacek Daroszewski - prezes zarządu FAST FINANCE SA
FASTFIN
W najbliższą środę 26 listopada 2014 r. o godz. 12:00 zapraszamy na czat z Jackiem Daroszewskim, prezesem zarządu FAST FINANCE SA.Spotkanie będzie dotyczyć wyników III kwartału, strategii spółki oraz planów związanych ze scaleniem akcji.

FAST FINANCE SA jest jedną z wiodących w kraju firm, której przedmiotem działalności jest skup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Spółka działa na rosnącym rynku wierzytelności, specjalizując się w windykacji portfeli wierzytelności osób fizycznych, zakupionych od podmiotów gospodarczych działających na regulowanym rynku, głównie banków. Aktualnie zatrudnia kilkudziesięciu pracowników i obsługuje pakiety wierzytelności o wartości nominalnej ponad 500 mln zł.

Zapis dyskusji
 • moderator: Serdecznie witam na czacie z Jackiem Daroszewskim, prezesem zarządu Fast Finance SA. Spotkanie będzie dotyczyć wyników III kwartału, strategii spółki oraz planów związanych ze scaleniem akcji.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem, powiadamiając użytkownika o powodach.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać równo o 12:00.
 • Jacek Daroszewski: Witam bardzo serdecznie użytkowników serwisu StockWatch.pl, inwestorów, akcjonariuszy i obligatariuszy spółki Fast Finance. W trakcie naszego spotkania postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania z Państwa strony. Zachęcam do zadawania pytań.
 • Gość niepotwierdzony: Witam, mam takie pytanie. Scalenie akcji ma na celu uniknięcie listy alertów, ale to rozwiazanie może być tylko czasowe. Co zamierzacie Państwo zrobić by notowania ponownie nie spadły na groszówki?
  Jacek Daroszewski: Nie przewidujemy takiego scenariusza. W moim przekonaniu obecnie akcje spółki są mocno niedowartościowane i zakładam, że w przyszłości ich kurs powinien wzrastać.
 • Timon: Wszystkich posiadaczy akcji i obligacji Fast Finance na pewno interesuje odpowiedź na pytanie, skąd spółka weźmie w marcu pieniądze na spłatę 30 mln zł z zapadających obligacji?
  Jacek Daroszewski: Nie jest to pierwszy wykup obligacji w historii spółki. Przypomnę, że jesteśmy wielokrotnym emitentem. Zrealizowaliśmy dotychczas 9 emisji, z czego 3 zostały spłacone. Jesteśmy stabilną firmą, jedną z pierwszych z branży notowaną na rynku kapitałowym i dobrze znaną funduszom i bankom. Odnośnie spłaty, jak wiadomo mamy kilka możliwości, natomiast to, co najważniejsze z mojego punktu widzenia to fakt, że finansowanie długiem jest elementem naszego modelu finansowania, stosowanym powszechnie w branży.
 • Timon: Spółka udzieliła kilku pożyczek na spore kwoty m.in dla spółki Usługi Finansowe Fast Lane Leasing (19,4 mln zł). Jaki jest sens biznesowy udzielanych pożyczek? Dlaczego pożyczki i odsetki nie są spłacane?
  Jacek Daroszewski: Nasza podstawową działalnością jest oczywiście zakup i obsługa na własny rachunek portfeli wierzytelności detalicznych. Od lat jesteśmy zapraszani do wszystkich znaczących przetargów na zakup takich portfeli. My kupujemy portfele tylko najwyższej jakości, dobrze udokumentowane, bezsporne i nieprzedawnione. Tak jak Państwo wiecie, rynek jest nasycony i nie zawsze jest możliwe zakupienie takiego pakietu. Biorąc to o czym wspomniałem pod uwagę, udzielenie pożyczek jest działalnością korzystną w okresie, kiedy nie było na rynku dobrej oferty. Zawierane umowy są dobrze zabezpieczone i traktuję to jako formę ograniczonej w czasie, dobrej inwestycji, korzystnej dla FAST FINANCE. O wszystkich pożyczkach informowaliśmy szczegółowo we wszystkich raportach okresowych, w tym podając ich oprocentowanie.
 • Timon: Czy kondycja finansowa dłużników, którym udzielono pożyczek nie budzi obaw? Jakie jest zabezpieczenie udzielonych pożyczek?
  Jacek Daroszewski: Kondycja finansowa dłużników jest stabilna i monitorowana stale przez spółkę. Każda z udzielonych pożyczek ma indywidualnie wynegocjowane zabezpieczenie.
 • MZK: Czy spółka w obliczu wykupu nie zamierza przeprowadzić nowej emisji obligacji, a moze akcji?
  Jacek Daroszewski: Nie wykluczamy żadnego wariantu. Prowadzone rozmowy są obiecujące i jestem przekonany, że znajdziemy właściwe i korzystne dla spółki rozwiązanie.
 • MZK: Na co bedzie przeznaczony tegoroczny zysk spółki?
  Jacek Daroszewski: Zarząd, posiadając przeszło 85 proc. akcji spółki, stoi na stanowisku rozwoju spółki poprzez przeznaczanie zysku na kapitał zapasowy.
 • expert: Dlaczego spółka część wierzytelności trzyma w należnościach a cześć w rozliczeniach międzyokresowych?
  Jacek Daroszewski: Nasza polityka rachunkowości jest następująca: przychodem są wpłaty gotówkowe od dłużników, a w należnościach przyszłych okresów znajdują się wierzytelności w trakcie spłacania, uznane przez dłużników poprzez podpisanie ugody. Nie księgujemy szacunków. Obsługujemy portfel o wartości przeszło 500 mln zł, a w należnościach przyszłych okresów pokazujemy kwotę 300 mln zł. Dlatego uważam, że nasz sposób księgowania wyróżnia nas pozytywnie na tle branży i rzetelnie oddaje sytuację spółki.
 • MZK: Czy spółka w najblizszym czasie szykuje się do zakupu jakiegoś znaczącego portfela wierzytelności?
  Jacek Daroszewski: Bierzemy udział we wszystkich znaczących przetargach, oceniając jakość portfela według naszych wysokich standardów. Nasi analitycy na bieżąco analizują ogłaszane przetargi oraz rynek, a o największych nabywanych pakietach informujemy poprzez raporty bieżące. Proszę zwrócić uwagę na to, że raportujemy umowy przekraczające 10 proc. kapitałów własnych, a regularnie nabywamy mniejsze pakiety.
 • Timon: To, że spółka do tej pory obsługiwała zadłużenie nie jest wyczerpującą odpowiedzią. Na Catalyst mnożą się upadłości spółek uznawanych wcześniej za bezpieczne, a inwestorów interesuje plan spółki na spłatę marcowego wykupu.
  Jacek Daroszewski: Jestem pewien, że marcowe obligacje będą wykupione w terminie. Nasza podstawowa działalność jest pozytywnie oceniana przez inwestorów, generujemy stabilne zyski, a spółka jest zarządzana przez Zarząd jednocześnie zaangażowany kapitałowo w spółkę i kontroluje 85 proc. akcji.
 • zgred: Czyli mamy rozumieć, że wykup obligacji serii FFI0315 nie jest absolutnie zagrożony?
  Jacek Daroszewski: Wykup obligacji w terminie nie jest niczym zagrożony.
 • Gość niepotwierdzony: Jaka część wierzytelności jest nieściągalna ?, chodzi mi o takie których przez okres conajmniej 3 lat nie udało się ściągnąć nawet częściowo
  Jacek Daroszewski: Nasz model biznesowy zakłada odzyskanie 60 proc. wartości wierzytelności w ciągu pięciu lat, co potwierdza nasza ponad 10-letnia praktyka.
 • Łukasz niepotwierdzony: Dzień Dobry, jakie są plany rozwoju na najbliższe lata i czy planujecie wkrótce aktywny udział w zakupach portfeli kredytów hipotecznych?
  Jacek Daroszewski: Konsekwentnie będziemy realizować nasz dotychczasowy model biznesowy oparty o obsługę portfeli wierzytelności detalicznych, który zapewnia nam stabilny rozwój.
 • Gość niepotwierdzony: Witam, jak można się z Panem bezpośrednio skontaktować?
  Jacek Daroszewski: Organizowany dzisiaj czat jest jednym ze sposobów bezpośredniego kontaktu. W kwestiach dotyczących relacji inwestorskich proszę o kontakt poprzez adres e-mail lub pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie internetowej spółki.
 • Płotka niepotwierdzony: Witam, jaki macie odzysk z portfeli zakupionych w 2012 i 2013 roku po okresie roku od nabycia i dwóch lat?
  Jacek Daroszewski: Nie możemy udzielać takich informacji, które poziomem szczegółowości wykraczają poza dane zamieszczone w sprawozdaniach okresowych. Zakładamy realizacje naszego modelu, tzn. odzyskanie 60 proc. wartości portfela w ciągu pięciu lat i pod tym kątem oceniamy wartość portfela podejmując decyzję o jego zakupie.
 • łodzianin: Czy terminy zapadalności zadłużenia są spięte z planowanymi do uzyskania odzyskami?
  Jacek Daroszewski: Obligacje, które są głównym instrumentem finansowania, zapadają w okresie zwykle 3-letnim, natomiast proces odzyskiwania jest istotnie dłuższy. Terminy zakupu portfeli rzadko kiedy pokrywają się z terminami emisji. Oczywiście staramy się optymalizować oba cykle.
 • el contrador: Czy zamierzacie w jakikolwiek sposób zmienić politykę informacyjną spółki? W powszechnym przekonaniu brak tejże polityki (mizerna ilość informacji o spółce) jest jednym z głównych powodów tak niskich notować akcji.
  Jacek Daroszewski: Zależy mi na bezpośrednim kontakcie z inwestorami i mam nadzieję, że ten czat jest dowodem zmian w zakresie polityki informacyjnej. Przygotowujemy również nowe zasoby internetowe dla inwestorów, a już dzisiaj zapraszam do lektury materiałów informacyjnych dla inwestorów zamieszczonych na stronie, czyli arkusza kalkulacyjnego z wynikami historycznymi spółki oraz podsumowania w formie dokumentu factsheet.
 • Gość niepotwierdzony: Obecnie wszystko notowane obligacje są poniżej nominału, jak spółka planuje to wykorzystać? Czy możliwy jest skup w celu zmniejszenia zadłużenia najbliższej serii luk kolejnych?
  Jacek Daroszewski: Obserwujemy uważnie notowania obligacji, ale koncentrujemy się na zbudowaniu pozytywnego wizerunku wśród inwestorów, w tym instytucjonalnych.
 • el contrador: Konkretnie: kiedy zostaną zwrócone cztery największe udzielone przez spółkę pożyczki?
  Jacek Daroszewski: Oczekujemy pierwszych spłat w I kwartale 2015 r. i spłatę pozostałych pożyczek do końca 2016 r.
 • el contrador: Czego inwestorzy mogą oczekiwać ze strony spółki w roku 2015?
  Jacek Daroszewski: Analizując naszą spółkę warto wziąć pod uwagę nasz wieloletni wzrostowy trend w wynikach. Oczekujemy co najmniej utrzymania dynamiki wzrostu i stabilnego rozwoju.
 • el contrador: Jak zakończyła się przygoda z Columbusem? Czy zapłata za akcje jest już na koncie spółki?
  Jacek Daroszewski: Transakcja zakupu została zawarta w okresie, w którym spółka rozważała wejście w rynek wierzytelności sektora służby zdrowia. Wycofaliśmy się z tego zamiaru. Pozostajemy przy naszym sprawdzonym modelu biznesowym. W ubiegłym roku zbyliśmy te akcje bez straty dla spółki.
 • Gość niepotwierdzony: Czy Zarząd spółki zamierza podjąć działania mające na celu zwiększenie płynności obrotu?
  Jacek Daroszewski: Podjęliśmy działania mające na celu scalenie akcji spółki, aby wyjść z listy alertów GPW. Bardzo szybko zareagowaliśmy na zaliczenie do segmentu spółek groszowych. Jestem przekonany, że powrót do notowań ciągłych będzie krokiem w dobrym kierunku.
 • moderator: Za 15 minut kończymy spotkanie, Gość odpowie na jeszcze kilka pytań czekających w kolejce.
 • Gość niepotwierdzony: Spolka miala juz jedna wpadke zwiazana z obligacjami. Rok 2013 i nieterminowo wykup. Czy historia sie powtorzy w roku 2015?
  Jacek Daroszewski: Traktujemy tę sytuację jako incydentalną i związaną z przyczynami technicznymi, o których natychmiast informowaliśmy obligatariuszy. Wyciągnęliśmy z tego właściwe wnioski.
 • el contrador: Czy rozważacie kiedykolwiek wypłatę dywidendy?
  Jacek Daroszewski: Przy obecnej strukturze akcjonariatu (ponad 85 proc. akcji w rękach Zarządu) decyzja o przeznaczaniu zysku na kapitał zapasowy służy rozwojowi spółki.
 • Gość niepotwierdzony: Panie Prezesie, notowania akcji i obligacji wciąż spadają. Czy może Pan wyjaśnić co jest powodem tych spadków?
  Jacek Daroszewski: Spółka jest w dobrej kondycji. Prawidłowo rozwija się, a spadek notowań w naszej opinii związany jest z umieszczeniem na liście alertów i niskim free float. Spodziewamy się, że powrót do notowań ciągłych odmieni sytuację.
 • inwestor: Dlaczego nie Fast Finance NS FIZ nie jest konsolidowany, skoro FF ma kontrolę nad aktywami?
  Jacek Daroszewski: Nie jest to prawnie wymagane, jednak mogę zapewnić, że proces obsługi wierzytelności funduszu parametrami zbliżony jest to procesów obsługi wierzytelności spółki.
 • inwestor: Z czego wynika mniejsza skuteczność windykacji? Spada saldo przychodów do posiadanego portfela
  Jacek Daroszewski: Po uwzględnieniu wyników Funduszu widać, że skuteczność windykacji nie zmniejsza się, a przychody rosną.
 • el contrador: Czy macie pomysł na znaczące zwiększenie skali działania w perspektywie 2-3 lat?
  Jacek Daroszewski: Jesteśmy spółką, która rozwinęła się w wyniku konsekwentnej realizacji modelu biznesowego opartego na wzroście organicznym. Zarządzamy portfelem o wartości ponad 0,5 mld zł. Za ostatni rok obrotowy wypracowaliśmy ponad 8 mln zł zysku netto. Koncentrujemy się na nabywaniu dobrych pakietów wierzytelności detalicznych mając przekonanie o tym, że podniesie to w najbliższym czasie wartość spółki.
 • Gość niepotwierdzony: czy będziecie podnosić kapitał akcyjny?
  Jacek Daroszewski: Decyzję o tym może podjąć Walne Zgromadzenie. Jeżeli będzie taka decyzja akcjonariuszy, będziemy o tym informować w raportach.
 • el contrador: jaki rodzaj działalności spółka finansuje z kapitału zapasowego?
  Jacek Daroszewski: Do tej pory zachowywaliśmy konsekwentnie zysk w spółce, uchwalając jego przeznaczenie na kapitał zapasowy w związku z rosnącą skalą biznesu. Spółka konsekwentnie rozwija model skupowania portfeli wierzytelności detalicznych. W mojej opinii mamy w tym obszarze jeden z najlepszych portfeli na rynku.
 • Jacek Daroszewski: Dziękujemy za udział w czacie i wartościowe pytania. Cieszę się z pierwszego naszego spotkania w takiej formie. Poruszyliśmy dzisiaj wszystkie istotne kwestie związane z naszą działalnością. Zapewniam, że będziemy wracać do tej formy kontaktu z inwestorami. Zachęcam do śledzenia naszych kolejnych inicjatyw skierowanych do inwestorów.
 • moderator: Ja również w imieniu StockWatch.pl serdecznie dziękuję za aktywny udział w dyskusji i zapraszam na kolejne czaty.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +132,22% +26 443,67 zł 46 443,67 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy