pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - wiadomości, analizy, inwestycje i finanse
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 17.05.2017, godziny 06:00
Marek Rybiec - prezes zarządu Skarbiec Holding SA Marek Rybiec - prezes zarządu Skarbiec Holding SA
SKARBIEC
Gościem spotkania on-line z inwestorami będzie Marek Rybiec, Prezes Zarządu Skarbiec Holding SA, do którego należy Skarbiec TFI – jedno z największych niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Tematem rozmowy będą m.in. wyniki Grupy Skarbiec Holding w pierwszym kwartale 2017 roku (trzecim kwartale roku obrotowego 2016/2017) oraz bieżąca sytuacja i perspektywy rynku i branży funduszy inwestycyjnych.

Skarbiec TFI powstało w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Obecnie Skarbiec TFI zarządza aktywami o wartości ponad 19,6 mld PLN i jest jednym z największych niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Na koniec kwietnia b.r. Skarbiec TFI zarządzał 45 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 15 funduszami dedykowanymi.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim. Dziś gościem jest Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding SA, do którego należy Skarbiec TFI jedno z największych niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Tematem rozmowy będą m.in. wyniki grupy w I kwartale 2017 roku III kwartale roku obrotowego 2016/2017 oraz bieżąca sytuacja i perspektywy rynku i branży funduszy inwestycyjnych.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata. Pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem, powiadamiając użytkownika o powodach.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 11:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony klawisz F5.
 • Marek Rybiec: Dzień dobry Państwu, witamy ponownie na czacie. Rynek i pogoda sprzyjają. Możemy zaczynać!
 • SW-fan: Panie Marku witam serdecznie. Bardzo dobrą decyzją było wejście na rynek tak jak Pan mówił na czacie niecały rok temu. Przez ten czas WIG plus 25 procent. Ile przez ten czas wyrobił najlepszy, a ile najgorszy fundusz Skarbca?
  Marek Rybiec: Z fundusz otwartych na koniec marca najlepszy wypracował za 12 m-cy 29,1 proc. i był to Skarbiec Małych i Średnich Spółek. Kolejne to Skarbiec Spółek Wzrostowych 28,7 proc. i Skarbiec TOP Brand 26,4 proc. Wszystkie te fundusze należą do ścisłej czołówki rynkowej. Najsłabszy wynik wśród funduszy otwartych to Skarbiec Obligacja 0,7 proc.
 • tomek: Jaka klasa/klasy aktywów będą Pana zdaniem najlepszą inwestycją w drugiej połowie roku?
  Marek Rybiec: Naszym zdaniem, dobrą klasą aktywów cały czas powinny być akcje - mamy stosunkowo silny rynek, natomiast należy pamiętać również o zagrożeniach - głównie politycznych. Tutaj polecamy nasze fundusze akcji o ciekawych strategiach i bardzo dobrych wynikach inwestycyjnych. Niezależnie od tego, dla osób o mniejszej tolerancji ryzyka polecamy rozwiązania absolute return – tutaj m.in. zapraszamy do naszych rozwiązań FIZ.
 • Gość: Jak wygląda obecna sieć dystrybucji spółki i jak to się ma do stanu przed rokiem?
  Marek Rybiec: Sieć dystrybucji jest podobna do stanu sprzed roku - mieliśmy do czynienia z kilkoma drobnymi zmianami. Na dzień dzisiejszy jest to jedna z największych (lub największa) sieć dystrybucji w Polsce.
 • mistral niepotwierdzony: Jak ocenia Pan pozycję Skarbca na tle innych TFI?
  Marek Rybiec: Pierwsze półrocze ub.r. było dla nas słabym okresem, natomiast drugie półrocze 2016 oraz pierwsze półrocze 2017 r. to czas rozszerzenia oferty o nowe rozwiązania absolute return oraz okres bardzo dobrej sprzedaży netto – zarówno ww funduszy, jak i funduszy otwartych. W pierwszym półroczu 2017 fundusze Skarbiec TFI należą do najlepiej sprzedawanych na rynku. Przez pierwsze 4 m-ce 2017 r. pozyskaliśmy ponad 400 mln zł nowych aktywów, w większości do funduszy wysokomarżowych. Mamy obecnie wzmocniony i bardzo silny zespół zarządzania, bardzo ciekawą ofertę i dobry rynek. Działamy!
 • Arek niepotwierdzony: Jakie perspektywy może Pan nakreślić przed inwestorami i oszczędzającymi w roku 2017? Wg doniesień niektórych mediów, Polacy przenieśli oszczędności do TFI.
  Marek Rybiec: W pierwszych 4 m-cach 2017 r. do funduszy detalicznych trafiło ok. 4 mld zł i jest to o kilkaset mln zł więcej, niż w 2016 roku. Zakładając, że ten trend potrwa jeszcze kilka m-cy z punktu widzenia TFI może to być dobry lub bardzo dobry rok. Z punktu widzenia klientów przy bardzo niskim oprocentowaniu lokat i dobrym rynku akcyjnym decyzja o inwestowaniu w fundusze jest dużo łatwiejsza. Cieszymy się, że wielu klientów decyduje się na inwestycje właśnie w nasze fundusze.
 • Marek: Stopy procentowe w Polsce utrzymują się na niskim poziomie, banki obniżają oprocentowanie lokat, ale Polacy i tak chętnie zakładają lokaty lub co gorsza trzymają pieniądze na nieoprocentowanych RORach. Z czego wynika taka niechęć do bardziej ryzykownych inwestycji np. w fundusze? Jak przekonujecie Państwo oszczędzających do swoich produktów?
  Marek Rybiec: To bardzo ciekawe pytanie, rzeczywiście wartość lokat w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Zwróćcie uwagę na kilka podsumowań, które miały ostatnio miejsce w prasie nt. dziesięcioletnich stóp zwrotu funduszy akcji. Dopiero teraz część funduszy odrobiła straty po kryzysie Lehmann Brothers. Po drodze mieliśmy do czynienia z dużymi wahaniami wycen funduszy. Klienci wiedzą, że na funduszach akcji można zarobić ponadstandardowo, ale nie lubią wahań i boją się strat. Jednak dzisiaj wiedza klientów jest dużo wyższa, niż 10 lat temu, duża część środków klientów jest zarządzana przez portfolio menedżerów, w związku z czym mamy do czynienia z dużo większą świadomością przy podejmowaniu tego typu decyzji, ale do prawdziwej hossy zw z przepływami z lokat do funduszy cały czas bardzo daleko. Ze względu na wahania wycen funduszy i obawy o straty tak dużo klientów inwestuje w fundusze absolute return. Skarbiec TFI większość nowych środków w ostatnich m-cach również trafia do funduszy absolute return.
 • Gość: W relacji do grudnia wartość aktywów pod zarządzaniem zwiększyła się o 2,4 proc. Dlaczego wzrost jest tak niski względem relatywnie dobrej sytuacji na giełdzie?
  Marek Rybiec: Wspomniany wzrost dotyczy całości aktywów, również funduszy dedykowanych. Dla nas biznesowo najważniejsze są fundusze detaliczne. Przez pierwsze 4 m-ce 2017 r. poziom tych aktywów wzrósł z 3,1 mld zł do 3,7 mld zł, co daje ok. 18-proc. wzrost. Również w tym czasie istotnie wzrósł nasz udział w rynku w tej grupie funduszy. Proszę trzymać kciuki o dalszy taki wzrost dla Skarbca.
 • Migotkaa niepotwierdzony: Ile funduszy w ofercie pobiło benchmark w 3 kwartale? Który najmocniej oddalił się od swojego benchmarku?
  Marek Rybiec: W 1Q 2017 r. 21 funduszy znalazło się w 1 i 2 kwartylu wg stóp zwrotu wg portalu Analizy Online, w tym 9 funduszy w 1 kwartylu (6 akcyjnych, 2 mieszane, 1 dłużny) oraz 12 w drugim kwartylu. Ważąc to aktywami w 1Q 2017 r. w ramach funduszy otwartych 12 na 14 funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych pobiło benchmark. W zakresie fundusz pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych 4 na 5 pobiły swoje benchmarki. Podsumowując: krótko- i długoterminowe wyniki naszych funduszy znajdują się w czołówkach rankingów.
 • Gość: W zeszłym i obecnym roku musieliście dorzucić się do kosztów nadzoru na rynkiem. Czy według Pana wiedzy prowadzone są obecnie jakieś prace, lub rozważane pomysły na dodatkowe obciążenia związane z Waszą działalnością?
  Marek Rybiec: Według mojej wiedzy, obecnie takich planów nie ma. Należy natomiast pamiętać, że w styczniu 2018 r. powinien zostać wdrożony w Polsce MIFID II. Nie jest to bezpośredni zwiększenie kosztów funduszy natomiast liczymy się z kosztami wdrożenia, jak również być może z pewnymi zmianami związanymi z modelem dystrybucyjnym.
 • Wojtek: Obecnie likwidowanych jest 6 funduszy. Czy planujecie uruchomienie nowych na to miejsce?
  Marek Rybiec: Część z tych funduszy to fundusze dedykowane i są to planowane od wielu m-cy likwidacje związane z decyzjami inwestorów. W zakresie funduszy detalicznych planujemy raczej konsolidację oferty, czyli zmniejszenie ilości funduszy otwartych. Proszę pamiętać, że w ostatnich kilku m-cach zaproponowaliśmy 3 bardzo ciekawe i dobrze przyjęte przez klientów nowe lub zmienione strategie inwestycyjne: Multiasset FIZ, Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ oraz Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ. Na dzień dzisiejszy uważamy, że nasza oferta jest bardzo atrakcyjna dla zdecydowanej większości klientów.
 • Funds_fun niepotwierdzony: Rok 2015 był okresem restrukturyzacji kosztów. Rok 2016 miał być czasem wzrostu przychodów. Jaki jest plan na ten rok?
  Marek Rybiec: Rok 2015 był rzeczywiście okresem restrukturyzacji kosztowej, a 2016 r. był okresem bardzo istotnych zmian w zespole zarządzania oraz w ofercie. W 4Q 2016 r. oraz w 2017 r. chcemy wykorzystać wypracowane zmiany i systematycznie walczyć o aktywa klientów na rynku. Jesteśmy do tego naprawdę dobrze przygotowani. Potwierdzeniem tego są napływy w pierwszych m-cach 2017 r. (ponad 400 mln zł).
 • inwestor Andrzej: Podaje Pan że są napływy do funduszy dobre, ale gdzie te pieniądze płyną? Czy ma Pan dane z rynku, albo może podać na swoim przykładzie jaki procent jest inwestowany w akcje w Polsce a jaki za granicami?
  Marek Rybiec: Oczywiście, że mamy takie dane. Analityka rynku TFI jest przygotowywana przez IZFiA oraz Analizy Online i tam zapraszam po szczegółowe dane dot. całego rynku. W naszym przypadku w 1Q 2017 46 proc. aktywów funduszy detalicznych było zainwestowane za granicą. Skarbiec od wielu lat jako jeden z pierwszych wykorzystuje potencjał zagranicznych inwestycji. Według Analiz Online (stan na 5 maja 2017 r.), wśród 10 najbardziej zyskownych funduszy akcji zagranicznych 2 pierwsze miejsca należały do funduszy Skarbca i były to fundusze Skarbiec Spółek Wzrostowych (20,2 proc. w tym roku) oraz Skarbiec Top Brands (17,1 proc.).
 • Majk: Czy Skarbiec angażuje się w działania edukacyjne dla inwestorów, aby wciąż podnosić ich świadomość, wiedzę i pośrednio zachęcać do inwestycji w fundusze?
  Marek Rybiec: Od lat angażujemy się w działania edukacyjne dla inwestorów oraz naszych partnerów. Skarbiec jako pierwsze TFI wiele lat temu rozpoczęło m.in. współpracę z EFPA Polska - fundacją, która certyfikuje doradców, dbając o jakość procesu sprzedaży produktów inwestycyjnych. Ja osobiście od wielu lat uczestniczę w Radzie tej fundacji i osobiście temat edukacji i jakości rynku jest mi bardzo bliski.
 • Majk: Czy w ofercie Skarbca, są fundusze obligacji korporacyjnych?
  Marek Rybiec: Mamy w ofercie Skarbca fundusze inwestujące m.in. w obligacje korporacyjne - są to np. Skarbiec Lokacyjny (5,7 proc. stopy zwrotu za 12 m-cy na koniec 1Q 2017) oraz Skarbiec Obligacji Globalnych (3,1 proc. stopy zwrotu za 12 m-cy na koniec 1Q 2017).
 • AT: Czym są właściwie te fundusze dydykowane którymi zarządzacie?
  Marek Rybiec: Są to fundusze zamknięte, dedykowane pojedynczym inwestorom lub grupom inwestorów. Mamy tutaj do czynienia z innym sposobem wynagradzania dla TFI - per fundusz, a nie per aktywa. Aktywowo jest to duża część aktywów zarządzanych przez TFI, przychodowo - najbardziej istotne są dla nas przychody z funduszy detalicznych.
 • Watcher niepotwierdzony: Z czego wynika relatywnie wysoki wzrost kosztów pracowniczych w 3 kw. i generalnie w całym roku? To prawie 100 proc. i ma się w zasadzie nijak do wzrostu liczby funduszy.
  Marek Rybiec: Wzrost kosztów pracowniczych wynika przede wszystkim z bardzo dobrych wyników inwestycyjnych wypracowanych przez fundusze, wysokiej sprzedaży netto oraz bardzo dobrych wyników spółki, które to bezpośrednio przekładają się na poziom premii ujętych w rezerwach na koszty pracownicze w 3Q roku obrotowego 2016/2017. W ostatnich 4 kwartałach poziom stałych kosztów pracowniczych nie uległ praktycznie zmianie.
 • Gość: Jakie największe wyzwania stoją przed zarządem w drugiej połowie roku?
  Marek Rybiec: Biznesowo największym wyzwaniem zawsze jest wykorzystanie potencjału rynkowego, który bezsprzecznie mamy w tym momencie. Mamy doskonałe wyniki inwestycyjne naszych funduszy, mocno zmotywowany zespół i dobry rynek. Ciężko pracujemy nad tym, aby kolejne miesiące były podobne do pierwszych czterech tego roku. Dużym wyzwaniem z pewnością będzie również wdrożenie MIFID II (nie tylko dla nas, ale dla całego rynku).
 • politechnik: Jak duża jest konkurencja ze strony nowych TFI, których ostatnio dużo powstało? Na co się to przekłada w praktyce?
  Marek Rybiec: Konkurencja na polskim rynku TFI jest bardzo silna. Trzeba naprawdę ciężko pracować nad szeroko rozumianym sukcesem. Z punktu widzenia inwestora w praktyce przekłada się to bardzo często na powstawanie nowych bardzo ciekawych produktów a także dbałość o wysoką jakość zarządzania i obsługi. Reasumując, dla inwestora konkurencja jest dobra.
 • Esteta niepotwierdzony: Czy na rynku nieruchomości inwestujecie w aktywa trudne i prowadzicie ich restrukturyzację,czy rekomercjalizację czy inwestycje są tylko bierne?
  Marek Rybiec: Ostatni fundusz detaliczny, który wprowadzaliśmy do dystrybucji w obszarze inwestycji w nieruchomości (Skarbiec Dochodowych Nieruchomości) inwestuje głównie w nieruchomości komercyjne, które mają dostarczyć określony poziom rentowności w danym roku.
 • Hungry99: Panie Prezesie, jakie ciekawe spółki są teraz na GPW, może Pan podać czemu się przyglądacie, co teraz będzie grane?
  Marek Rybiec: Podsumowując dzisiejszy czat i dziękując jednocześnie Państwu za tak liczną obecność powiem, że bardzo ciekawą spółką na GPW jest Skarbiec Holding. Jednocześnie serdecznie zapraszamy Państwa do inwestowania w nasze fundusze. Pozdrawiam serdecznie, Marek Rybiec.
Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
People Can Fly 46,00 zł 189,75 mln zł 2020-12-03
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +125,53% +25 106,02 zł 45 106,02 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy