pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - wiadomości, analizy, inwestycje i finanse
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 27.11.2015, godziny 11:00
Michał Wuczyński – Prezes Zarządu AWBUD SA Michał Wuczyński – Prezes Zarządu AWBUD SA
AWBUD
W piątek, 27 listopada o godz. 11:00 zapraszamy na czat inwestorski z Michałem Wuczyńskim, prezesem AWBUD SA. Tematem spotkania będą wyniki po trzech kwartałach 2015 r. oraz sytuacja operacyjna i perspektywy rozwoju Grupy AWBUD.

AWBUD to wyspecjalizowana w kompleksowej obsłudze inwestycji grupa budowlana, prowadząca działalność w sześciu obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki oraz prac instalacyjnych i żelbetowych.

Do najbardziej znanych realizacji Grupy w generalnym wykonawstwie należą realizacja zespołu hal produkcyjno-magazynowych linii walcowniczych dla CMC Poland w Zawierciu, budowa siedziby dla Asseco w Warszawie, serii obiektów magazynowych dla Konsorcjum Stali oraz najwęższego domu świata w Warszawie. Łącznie przez ponad 25 lat Grupa zrealizowała ponad 400 obiektów.

Grupa w ostatnich kwartałach istotnie poprawia wyniki finansowe. Miała na to wpływ zakończona już reorganizacja struktur wewnętrznych, w tym wzmocnienie działów odpowiadających za pozyskiwanie kontraktów oraz za kontroling. Istotną rolę w poprawie wyników ma także jakość pozyskiwanego od 2014 r. portfela kontraktów budowlanych, m.in. pozyskiwaniu kontaktów dot. rewitalizacji budynków, w tym galerii handlowych i biurowców. AWBUD jest jedną z najbardziej doświadczonych firm w Polsce w tym segmencie. Kluczowym dla Grupy projektem w tym obszarze i zarazem największym tego typu w Polsce była rozbudowa i modernizacja Galerii Mokotów w Warszawie.

Zapis dyskusji
 • moderator: Serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu z prezesem spółki AWBUD. Czat poświęcony jest omówieniu wyników kwartalnych, sytuacji spółki i jej planom rozwoju, a także wszystkiemu co dzieje się w otoczeniu gospodarczym i może oddziaływać na nią teraz i w przyszłości.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora; publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami; u dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania; moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem, powiadamiając użytkownika o powodach.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • Michał Wuczyński: Witam serdecznie na czacie. W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy raport za trzeci kwartał 2015 r. Nasza Grupa notuje systematyczną poprawę wyników, co jak widać w notowaniach ostatnich miesięcy, doceniają inwestorzy. Na pewno tematów nie brakuje, dlatego zapraszam do rozmowy.
 • tomek: Witam Jak ocenia Pan sytuację w branży? W ostatnich latach było sporo upadłości, a aktualnie spółki nadal nie imponują rentownością.
  Michał Wuczyński: Sytuację w branży oceniamy umiarkowanie pozytywnie. Spodziewamy się dynamiki wzrostu rynku wyższej od dynamiki PKB, szczególnie w segmentach, w których działamy. Co do marż, te mają tendencję wzrostową, co widać również w naszym wypadku.
 • SW-fan: Witam i dziękuję za możliwość bezpośredniej rozmowy! Panie prezesie budowlanka niejedno ma imię. Dużo spółek padło, parę spółek kwitnie. Proszę powiedzieć co jest Waszą przewagą konkurencyjną i odróżnieniem od innych spółek, tak na etapie przetargu i wykonawstwa, jak i na poziomie emitenta w który ktoś może chcieć zainwestować dla swoich zysków.
  Michał Wuczyński: Nasze silne strony to:
  1. Specjalizacja w segmentach rynku o podwyższonej dynamice wzrostu, takich jak: przemysł, komercja ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji obiektów handlowych i biurowych, ekologia (oczyszczalnie ścieków i utylizacja odpadów).
  2. Wsparcie usług podwykonawczych, żelbetowych i instalacyjnych, gwarantujących realizację harmonogramów inwestycji na rynku, który zaczyna borykać się z niedoborami personelu w tych specjalizacjach.
  3. Unikalne referencje w obszarach specjalizacji, z powtarzalnymi zleceniami od najbardziej renomowanych klientów, tj. Unilever, PepsiCo, Parkridge, Unibail Rodamco, Konsorcjum Stali, Asseco, Opel, PKN Orlen i wielu innych.
  4. Rozwinięte zaplecze inżynieryjne, w tym własne biuro projektowe, pozwalające na optymalizację budżetów inwestycji dla naszych klientów.
 • Gość niepotwierdzony: Panie Prezesie, Skąd tak różne zachowanie różnych spółek. Większość spółek z branży wygląda słabo, a np taki Budimex bije wszystkich rentownością. Co oni mają czego nie mają inni? A jakie Wy macie kompetencje których nie ma Budimex? :)
  Michał Wuczyński: Oceniamy, że rentowność spółki jest pochodną precyzyjnie dobranej strategii oraz efektywnej organizacji. Dwa lata temu przyjęliśmy strategię określającą segmenty naszych specjalizacji i znacząco ulepszyliśmy procedury nadzoru nad ofertacją, realizacją oraz wzmocniliśmy rolę kontrolingu. Efekty tego zaczynają już być mocno widoczne w naszej rentowności, a dojście do rentowności Budimexu :) mamy nadzieję jest tylko kwestią czasu i konsekwencji w działaniach. Poza sferą rentowności kontraktów, mamy istotne zapasy kosztów ogólnych, które utrzymujemy na wysokim poziomie. Przy planowanej większej sprzedaży uda nam się realizować lepsze wskaźniki pokrycia tych kosztów, co powinno wpłynąć na wzrost marżowości EBIT i EBITDA.
 • cold_player: Jak wyglądał portfel zamówień spółki na koniec III kwartału i jak kształtowała się jego wielkość w stosunku do końca III kwartału poprzedniego roku?
  Michał Wuczyński: Portfel zamówień na koniec trzeciego kwartału wynosił ponad 280 mln zł i w porównaniu do portfela po trzech kwartałach 2014 r. oceniamy, że zawiera o ponad 50 mln zł więcej stabilnej kontraktacji.
 • inwestor: Dzień dobry, Panie Prezesie, kiedy możemy się spodziewać rozstrzygnięcia sporu z Ozenem?
  Michał Wuczyński: Zakładamy, że rozstrzygnięcie sporu z Ozenem w pierwszej instancji będzie miało miejsce w pierwszej połowie 2016 r. pod warunkiem utrzymania dotychczasowej szybkości działania sądu prowadzącego sprawę.
 • patka: W tym roku spółka pokazuje przynajmniej jak na razie przyzwoity wynik. Czy IV kwartał nie popsuje tego obrazu?
  Michał Wuczyński: Nie spodziewamy się pogorszenia wyników po czwartym kwartale. Co więcej, czwarty kwartał powinien być rekordowy w odniesieniu do wielkości sprzedaży kwartalnej w ostatnich dwóch latach.
 • MZK: Jak Pan skomentuje pojawiające się wnioski o ogłoszenie upadłości spółki?
  Michał Wuczyński: W ostatnim czasie pojawiły się dwa wnioski związane z próbą wywarcia nacisku na AWBUD celem osiągnięcia dodatkowych korzyści przez nierzetelnego podwykonawcę. Działanie takie jest zagrożone odpowiedzialnością prawną i odszkodowawczą i konsekwentnie odpowiadamy na nie z użyciem instrumentów prawnych. Jeden z tych wniosków został już wycofany przez wnioskodawcę. Drugi oceniamy jako bezzasadny.
 • Gość niepotwierdzony: czy planujecie emisje akcji?
  Michał Wuczyński: W tym momencie nie przygotowujemy takiej emisji. Obecnie AWBUD SA ma zerowe zadłużenie finansowe, i w związku z tym pozyskanie kredytu bieżącego jest priorytetowym działaniem, które podejmujemy, aby pozyskać tańsze niż emisja akcji źródło finansowania dalszego rozwoju spółki. Pozyskanie finansowania bankowego wydaje się być możliwym w związku z publikowanymi wynikami spółki. W przypadku dynamicznego wzrostu wartości portfela realizowanych kontraktów rozważymy pozyskanie dodatkowego finansowania na rynku kapitałowym.
 • wojtek234: Jaka jest polityka dywidendowa spółki?
  Michał Wuczyński: Spółka nie wyklucza wypłaty dywidendy wraz ze wzrostem wyników netto. Kierując się miarą zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy, uważamy, że obecnie warto wydawać cash flow na realizację dynamicznego wzrostu sprzedaży spółki i przyniesie on większy pożytek akcjonariuszom niż dywidenda.
 • bob builder: Mam pytanie o kwestię zadłużenia. Ponieważ za wiele było rozczarowań z tym związanych na akcjach i na obligacjach. Konkretnie, jaką macie kwotę zobowiązań, jaki to jest procent aktywów, jaka część jest w walutach obcych, jakie jest pokrycie EBITDA.
  Michał Wuczyński: Nasze zobowiązania bankowe w AWBUD SA są zerowe. Obligacji dotychczas nie emitowaliśmy.
 • MZK: Jak ocenia Pan wyniki za III kw. i skąd ta poprawa?
  Michał Wuczyński: Wyniki oceniamy bardzo pozytywnie. Szczególnie cieszy nas regularny wzrost sprzedaży kwartał do kwartału. Tendencja ta utrzyma się w czwartym kwartale. Bardzo ważnym jest wzrost rentowności portfela realizowanych zleceń. Poprawa ta wynika z przyjętej dwa lata temu precyzyjnie realizowanej strategii działania w obszarach specjalizacji, w obszarze przemysłu (w tym energetyki), komercji i rewitalizacji obiektów, ekologii (oczyszczalnie ścieków i utylizacja odpadów). Ponadto, wprowadziliśmy szereg zmian organizacyjnych, od ofertacji po kontroling kontraktów, które zwiększają bezpieczeństwo marżowe realizowanych zadań.
 • bob builder: Czy może Pan podać wielkość backlogu na 2016?
  Michał Wuczyński: Zgodnie z odpowiedzią powyżej, backlog po trzech kwartałach wynosi ponad 280 mln zł, z czego ponad 2/3 przypada na 2016 r.
 • Gość: Czy startujecie Państwo do przetargów o innej charakterystyce niż Wasza główna działalność? W czasie inwestycji przed Euro2012 wiele firm startowało np. do budowy dróg, pomimo specjalizacji w innych dziedzinach.
  Michał Wuczyński: Koncentrujemy się na specjalizacjach, w których obecnie działamy i które przyniosły nam realny wzrost rentowności portfela i wielkości sprzedaży. W specjalizacjach tych widzimy dalszy istotny potencjał wzrostu, przede wszystkim w obszarze ekologii i rewitalizacji.
 • Gość niepotwierdzony: Jaki zakres prac realizujecie własnym parkiem maszynowym i zasobami ludzkimi, a jaki jest zlecany podwykonawcom? Zamierzacie rozwijać się w poziomie, czy stawiacie na generalne wykonawstwo?
  Michał Wuczyński: Generalne wykonawstwo jest dla nas usługą o znaczeniu strategicznym. W zakresie GW, większość usług realizujemy poprzez podwykonawców, traktując zasoby własne (żelbet i instalacje) jako zabezpieczenie harmonogramów realizacji. Oraz korzystamy z własnych zasobów wtedy, gdy konieczna jest wysoka specjalizacja w tych zakresach.
 • akcjonariusz: Czy spółka posiada jakieś przeterminowane zobowiązania, a jeśli tak, to o jakiej kwocie mowa przy przeterminowaniu powyżej 3 miesięcy?
  Michał Wuczyński: Grupa posiada zarówno przeterminowane zobowiązania jak i przeterminowane należności, jest to częścią charakterystyki sektora, w którym działamy. Wartość istotnie przeterminowanych zobowiązań nie przekracza 5 proc. zobowiązań ogółem.
 • Exit niepotwierdzony: Czy w związku ze stratami z poprzednich lat macie tarczę podatkową i do kiedy może być użyta i na w jakiej wielkości?
  Michał Wuczyński: Mamy tarczę podatkową w wysokości 43 mln zł i jest używana od roku 2015.
 • Marcin niepotwierdzony: Z którego z dotychczas zrealizowanych projektów są Państwo najbardziej zadowoleni?
  Michał Wuczyński: Najbardziej zadowoleni jesteśmy z powtarzalnej współpracy z naszymi kluczowymi klientami tj. Hasco Lek, Konsorcjum Stali, CMC Poland, P&G oraz takich sztandarowych inwestycji jak: budowa siedziby Asseco w Warszawie, największa ówczesna rewitalizacja galerii handlowej (Mokotów) w Polsce dla Unibail Rodamco, czy budowa tzw. najwęższego domu świata w Warszawie.
 • Gość_01 niepotwierdzony: Czego możemy się spodziewać w czwartym kwartale?
  Michał Wuczyński: Zgodnie z odpowiedzią powyżej, spodziewamy się największej sprzedaży kwartalnej w porównaniu do sprzedaży notowanej w ostatnich kwartałach, co wynika z dynamiki portfela zleceń, o czym informowaliśmy w raportach bieżących.
 • Exit niepotwierdzony: Mówił pan ostatnio w mediach, ze macie mocną pozycję w Polsce jeśli chodzi o rewitalizacje - co to za segment, jak ocenia pan jego wzrost w najbliższych latach?
  Michał Wuczyński: Chodzi o rewitalizacje obiektów komercyjnych (biurowców i galerii handlowych) oraz obiektów użyteczności publicznej (np. dworców kolejowych). Jego potencjał wzrostu jest związany z postępującym starzeniem się infrastruktury komercyjnej powstałej na przełomie lat 90. i kolejnej dekady. W sektorze tym zrealizowaliśmy dotychczas takie sztandarowe inwestycje jak: przebudowa Galerii Mokotów (największa ówczesna przebudowa galerii handlowej w Polsce), przebudowa Adgar Park West w Warszawie (jedna z najszybciej zrealizowanych rewitalizacji w tej skali), rewitalizacja Galerii Wileńskiej w Warszawie, dworca kolejowego w Wągrowcu, czy hotelu Poziom 511. Referencje te pozwalają nam wierzyć, że posiadamy jedne z największych doświadczeń na tym szybko rosnącym rynku.
 • Gość niepotwierdzony: Witam Pana Prezesa. Mam pytanie jak ocenia Pan możliwośc wygrania w sądzie (co mówią Państwa prawnicy) z Ozenem? Pozdrawiam serdecznie
  Michał Wuczyński: Skupiamy się na tym jak ocenia tę sprawę sąd. Sąd na nasz wniosek przychylił się do ustanowienia na naszą rzecz zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomościach należących do Ozen w kwocie ponad 8 mln zł. Zabezpieczenie to utrzymał sąd apelacyjny.
 • Gość niepotwierdzony: Czy rozwój spółki będzie wymagał dodatkowych środków finansowych, a jeśli tak to skąd zamierzacie pozyskać gotówkę na zasilenie kapitału obrotowego?
  Michał Wuczyński: Obecnie planowany rozwój związany ze wzrostem sprzedaży będzie finansowany ze środków własnych oraz bankowych. W następnej kolejności, w wypadku potwierdzenia się spodziewanej przez nas dynamiki wzrostu sprzedaży w segmentach, w których działamy, rozważymy finansowanie w formie nowej emisji kapitałowej.
 • Gość niepotwierdzony: Dlaczego Instal notuje cały czas słabe wyniki? Jaki macie pomysł na jego dalszy rozwój i poprawę wyników operacyjnych?
  Michał Wuczyński: Instal notuje coraz lepsze wyniki portfela kontraktów, po trzech kwartałach notując rentowność brutto na poziomie 7,6 proc. w porównaniu do ok. zera w porównywalnym okresie 2014 r. Informacje te znajdziecie Państwo w naszych raportach okresowych.
  Instal celowo i w sposób kontrolowany rozwija sprzedaż, która obecnie pozwala na notowanie zysku netto, a w przyszłości wraz ze wzrostem sprzedaży i efektywniejszym pokryciem kosztów stałych zyskowność netto powinna wzrastać.
 • Gość: Gdzie Pan upatruje potencjalnego wzrostu wartości? Liczycie tylko na poprawę koniunktury, czy macie jeszcze jakieś inne plany?
  Michał Wuczyński: Przede wszystkim wzrostu wartości upatrujemy w stale poprawianej rentowności kontraktów i w dalszym wzroście sprzedaży. Oczywiście liczymy na koniunkturę, oceniamy, że segmenty rynku, na które postawiliśmy w naszej strategii, pozwalają ze spokojem planować dynamiczny wzrost w najbliższych 2-3 latach. Staramy się tak dywersyfikować portfel sprzedaży, by przychody dofinansowywane przez Unię były równoważone przez kontrakty prywatne.
 • Gość niepotwierdzony: co sadzicie o aktualnym kursie?
  Michał Wuczyński: Osobiście uważam, że nie odzwierciedla on wartości fundamentalnej spółki i potencjału jej wzrostu.
 • Jarząbek niepotwierdzony: Panowie, jak Wam udało się osiągnąć tak świetne wyniki?
  Michał Wuczyński: Dziękuję za uznanie. Aktualne wyniki są skutkiem bardzo ciężkiej pracy, którą wykonaliśmy w spółce w ostatnich czterech latach.
  Podsumowując, zrestrukturyzowaliśmy działalność operacyjną wzmacniając nasze biura regionalne oraz kontroling. Przyjęliśmy precyzyjną strategię segmentacji w generalnym wykonawstwie oraz znacząco usprawniliśmy zarządzanie procesami usługowymi. Zbyliśmy działalność produkcyjną, nie kluczową z punktu widzenia strategii spółki. Zredukowaliśmy zadłużenie bankowe AWBUD SA do zera. Nabyliśmy i zrestrukturyzowaliśmy Instal-Lublin.
  Mam nadzieję, że wyniki będą dawać akcjonariuszom, w tym mnie, powody do dalszego zadowolenia.
 • Michał Wuczyński: Bardzo dziękuję uczestnikom i mam nadzieję, naszym inwestorom lub w niedługim czasie akcjonariuszom AWBUD-u. Zapraszam do śledzenia naszej działalności. W najbliższym czasie będziemy podejmować kolejne inicjatywy w relacjach z inwestorami (m.in. przebudujemy stronę internetową dla inwestorów, będziemy także publikować arkusz kalkulacyjny z wynikami, który ułatwi analizę danych). Dziękuję za liczne pytania i do zobaczenia przy kolejnej okazji. Michał Wuczyński, Prezes Zarządu AWBUD SA.
 • moderator: Ja także dziękuję za bardzo merytoryczne spotkanie i zapraszam na kolejne czaty w StockWatch.pl
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +134,86% +26 972,62 zł 46 972,62 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy