pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

bukos4

bukos4

Ostatnie 10 wpisów
możnaby ten temat ruszyć na ZW, uchwała/apel ZW miałby spory zasięg...

po ujawnieniu raportu NIK może się okazać, że ze strony władzy pojawi się jakiś ukłon wobec pokrzywdzonych. BFG byłoby jednym z rozwiązań choć na pewno spotkałoby się to z oporem banków. Tak czy owak myślę, że warto cisnąc temat

leonek7 napisał(a):

Kancelaria Greenberg traurig doradzała Getback S.A. przy przejęciu EGB Investments S.A. Prawnicy GT doradzali w prawnych aspektach transakcji , obejmujących badanie spółki oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej nabycia akcji.
www.prawo.pl/prawnicy-sady/gre...


dodam tylko, że RW już dawno temu zwracała się do Dłużnika z wnioskiem o informacje co dokładnie obejmowało badanie Spółki EGB przez Greenberg Traurig, jakie były tego koszty oraz o ocenę Dłużnika czy usługa została wykonana należycie, zważywszy, że wszyscy dobrze wiemy jaki "super" interes zrobiliśmy wszyscy jako wierzyciele kupując EGB

Moderator:
Nie cytuj całości, oczy bolą. Fragment w zupełności wystarczy

@ poszkodowany

dziękujemy za pisma, w mojej ocenie są dobre, trzeba koniecznie wysyłać. To kolejny krok w stronę Zgromadzenia Wierzycieli, na którym będziemy mogli podjąć Uchwały korzystne dla Wierzycieli oraz odnowić medialnie sprawę Getback

niezwykle ważny staje się teraz postulat zwołania Zgromadzenia Wierzycieli. Tylko najpierw Mądry musi rozpatrzyć zarzuty Dłużnika do tej uchwały. A kilkukrotnie przekroczył już dopuszczony ustawą termin...

w odrzucaniu zażaleń i umarzaniu postępowania nie mieli takiej obsuwy...zebrali 3 osobowe składy zaraz po powrocie akt z SO w kilka dni, zarówno 30.12.19 r. jak i 3.01.20 r. i nie było długiego weekendu ani świąt ani sylwestra. A na uchwały RW nie realizowane od października Sąd nie ma czasu... Chyba rzeczywiście Wierzyciele muszą zacząć działać bardziej stanowczo...

reklamy wykupili? czy to standardowe zachowanie?

na www nie ma jeszcze info, że Pietkiewicz została partnerem
www.abris-capital.com/people/p...

Ale, jeśli ktoś zechciałby jej pogratulować to kontakt poniżej :)
Paulina Pietkiewicz
Director of Operations, CCO
+35 722 030 973
p.pietkiewicz@abris-capital.com

www.abris-capital.com/people/p...

Joker napisał(a):
Strona 3 gazety Parkiet oraz Puls Biznesu. Abris gratuluje awansu i dołączenia do grona partnerów m.in Pani Paulinie Pietkiewicz. Ja również przyłączam się do gratulacji.

Sick

jakiś link do tego?

mała poprawka bo SW nie potęguje:
Zatem w Kruku stosunek miesięcznego wynagrodzenia RN do aktywów w 2018 x 10^4 wynosi 2,75, w BEST 3,15, w Kredyt Inkaso 2,7, a w GBK 12,3 (przed sprzedażą Hoistowi). Czyli mamy wskaźnik relacji miesięcznych wynagrodzeń RN do aktywów ogółem dla branży na poziomie ok. 3, a dla GBK wskaźnik ten jest czterokrotnie wyższy.

Szanowni Państwo,

Rada Wierzycieli stoi na stanowisku, iż zwiększanie liczby członków Rady Nadzorczej, w sytuacji znaczącego zmniejszenia rozmiaru Spółki poprzez sprzedaż istotnej części aktywów Spółki oraz przeprowadzenie zwolnień grupowych pracowników, jest wbrew oczekiwaniom Rady Wierzycieli odnośnie zmniejszenia kosztów funkcjonowania Rady Nadzorczej (uchwała nr 10/12//2019 z 27 grudnia 2019 r.)

W nawiązaniu do tej uchwały p. Barczyński zarzucił mi, że nie została przedstawiona analiza, która uzasadniałaby określenie ‘horrendalne’ w stosunku do kosztów funkcjonowania rady nadzorczej GBK.

Zacznijmy zatem od wynagrodzenia p. Barczyńskiego za zasiadanie w Radzie Nadzorczej. Pobiera on ze środków Dłużnika kwotę 30 tys. zł. brutto miesięcznie i jest to kwota wielokrotnie przekraczająca medianę wynagrodzeń członków rad nadzorczych polskich spółek giełdowych (mediana wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych w 2018 roku wyniosła ok. 4 tys. zł miesięcznie).

Tłumaczenie p. Barczyńskiego, jak to uchwałą nr 4 NWZA z dnia 14 marca 2019 r., zasadnicze wynagrodzenie członka RN zostało zmniejszone o 50% odbieram jako mierny żart. Pan Barczyński zarzuca mi, że ignoruję ten fakt, ale to raczej p. Barczyński zaklina rzeczywistość, bo obecnie koszty RN zgodnie z tą uchwałą są większe. Pan Barczyński raczy pomijać zapis w tej uchwale, że przewodniczącemu RN i przewodniczącym komitetów przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100% wynagrodzenia członka RN i uchwała ta dotyczy wszystkich członków RN. Wynagrodzenia nie pobiera tylko jedna osoba z RN.

Dla porównania:

Wynagrodzenia członków RN od 30 maja 2018 do 14 marca 2019 r, przed „obniżką” :)
- Jarosław Dubiński – 20 tys. brutto
- Krzysztof Burnos – 20 tys. brutto
- Przemysław Schmidt – 20 tys. brutto

Od 30 maja 2018 do 14 marca 2019 mieliśmy 3 osoby po 20 tys. brutto – razem 60 tys. brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia członków RN po „obniżce”:
- Radosław Barczyński – 30 tys. brutto (10 tys wynagrodzenie zasadnicze i 10 tys. za przewodniczenie RN i 10 tys za przewodniczenie Komitetowi ds. restrukturyzacji)
- Jarosław Dubiński – 20 tys. brutto (10 tys wynagrodzenie zasadnicze i 10 tys. za przewodniczenie Komitetowi ds. roszczeń)
- Krzysztof Burnos – 20 tys. brutto (10 tys wynagrodzenie zasadnicze i 10 tys. za przewodniczenie Komitetowi Audytu)
- Przemysław Schmidt – 10 tys. brutto
- Piotr Rybicki – 10 tys. brutto

Po „obniżce” wynagrodzeń RN – mamy obecnie 90 tys. brutto miesięcznie.
Ze sprawozdania nadzorcy sądowego wynika, że wynagrodzenie członków RN od sierpnia 2019 r to prawie 72 000 zł netto miesięcznie.


Nie wiemy, czy i o ile zmieni się to wynagrodzenie po powołaniu p. Pasternoka. Na ostatnim posiedzeniu RW w dniu 27 grudnia, p. Pasternok nie udzielił odpowiedzi na pytanie, czy będzie pobierał wynagrodzenie. A jeśli będzie pobierał wynagrodzenie to też nie wiemy, czy będzie to 10 tys. czy 20 tys. brutto, bo może jeszcze jakiś dodatkowy komitecik z pieniędzy okradzionych ludzi zostanie utworzony.

I jeszcze dla porównania koszty funkcjonowania całych RN Kredyt Inkaso, BEST i KRUKA. Warto chyba je przytoczyć, bo najwyraźniej p. Radosław nie ma wiedzy na ten temat.

RN Kredyt Inkaso - 219 tys. zł rocznie (1.04.2018-31.03.2019) – miesięczne wynagrodzenie 18,25 tys. zł brutto (cała Rada)
RN BEST – 252 tys. zł rocznie w 2018 r, 162 tys. zł za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r – miesięczne wynagrodzenie 27 tys. zł brutto (cała Rada)
RN KRUK – 791, 27 tys. zł rocznie w 2018 r – miesięczne wynagrodzenie 66 tys. zł brutto (cała Rada)

W GBK miesięczne wynagrodzenie bez p. Pasternoka to 90 tys brutto (ok. 72 tys. zł netto)

Porównanie jest jeszcze ciekawsze jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość spółki, np. aktywa ogółem.

Dane ze sprawozdań jednostkowych:

GBK:
- 1 223 830 tys. w 2017
- 729 062 tys. w 2018, stan na 31.12.2018, przed sprzedażą aktywów Hoistowi

Kruk:
- 3 143 654 tys. w 2017
- 2 400 199 tys. w 2018

BEST:
- 905 540 tys. w 2017
- 856 561 tys. w 2018

Kredyt Inkaso:
- 651 253 tys. (od 01.04.2017 do 31.03.2018)
- 673 906 tys. (od 01.04.2018 do 31.03.2019)

Zatem w Kruku stosunek miesięcznego wynagrodzenia RN do aktywów w 2018 x 104 wynosi 2,75, w BEST 3,15, w Kredyt Inkaso 2,7, a w GBK 12,3 (przed sprzedażą Hoistowi). Czyli mamy wskaźnik relacji miesięcznych wynagrodzeń RN do aktywów ogółem dla branży na poziomie ok. 3, a dla GBK wskaźnik ten jest czterokrotnie wyższy.

Ciekawy jest też fakt, że p. Barczyński pobierając 30 tys brutto miesięcznie ma prawie dwukrotnie wyższe wynagrodzenie niż przewodniczący RN Kruka (Pan Piotr Stępniak w 2017 i 2018 roku – rocznie po 197 830 zł brutto) i wyższe niż cała RN Kredyt Inkaso i cała RN BEST.

Moim zdaniem, określenie „horrendalne” w stosunku do kosztów funkcjonowania RN GBK, w odniesieniu do wynagrodzeń w innych firmach i w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej GBK oraz faktu, że koszty te finansowane są ze środków okradzionych wierzycieli, jest jak najbardziej właściwe. Kwoty te są bowiem kilkukrotnie wyższe niż mediana wynagrodzeń dla spółek giełdowych, nominalnie są najwyższe dla spółek z branży, a przyrównując do wielkości aktywów kilkukrotnie powyżej średniej dla spółek windykacyjnych, co bez dwóch zdań jest ponad rynkowym wynagrodzeniem. A w kontekście tragicznej sytuacji finansowej GBK oraz zobowiązań GBK wobec wierzycieli jest to wręcz nieetyczne i budzi uzasadniony sprzeciw oraz oburzenie wierzycieli. P. Barczyński zapomina, że to ze środków przynależnych wierzycielom, o których mówił pogardliwie „tłuszcza”, finansowane jest jego comiesięczne HORRENDALNE wynagrodzenie.

I jeszcze na zakończenie przypomnę wszystkim wypowiedź Obligatariusz_kontakt z dnia 15.06.2018:

„2. Abris powinien był zaproponować wierzycielom współpracę. To co zrobili to powołali p. Szmidta - kol. mec. Dubińskiego z wynagrodzeniem 20k zł/ miesiąc za pierdzenie w stołek. Tak, w polskich warunkach do tego najczęściej sprowadza się rola RN 7 osób w RN, po X zł, wszystko za nasze (wierzycieli) środki - tak, wartość ekonomiczna kapitału Abris w GBK jest ujemna. Do tego 5 osób w Zarządzie. Śmiech na sali. A dookoła piszą o tym, że wprowadzają oszczędności

3. Gdy ja miałem własne spółki w CEE, to na etapie rozwoju firm przez 2 lata nie brałem wynagrodzenia, a gdy było potknięcie to dokładałem własną kasę do biznesu. To jest podejście właścicielski, a nie styl menadżera mianowanego na stołek i biorącego kasę tak długo jak się da i krycie tyłka polisą od odpowiedzialności, za co i tak płaci pracodawca. Tutaj potrzebni są liderzy na czas kryzysu. Przejrzyj listę RN i Zarządu i wskaż mi takie osoby”


www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...

P. Barczyński zarzuca mi, iż mówiąc o wysokim wynagrodzeniu RN, pomijam zakres obowiązków i kompetencje członków RN. Cóż, o zakresie obowiązków Obligatariusz_kontakt już napisał, ciekawi też jesteśmy z jakiego doświadczenia wynika tak wysokie wynagrodzenie przewodniczącego RN. Czy może z Lamy?

I jeszcze jedna wypowiedź Obligatariusz_kontakt z dnia 29.08.2018 r.:

„Daje to (w domyśle - brak wynagrodzenia za zasiadanie w RN) o wiele silniejszy mandat społeczny, przez co wzmacnia skuteczność wobec Zarządu, RN, RW, oraz innych podmiotów zewnętrznych. Jaka będzie rzeczywistość to się oczywiście okaże.”

www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...

No i okazało się…

jenes napisał(a):
GetBack przesłał do sądu zarzuty przeciwko poniższym uchwałom Rady Wierzycieli:
- 13/10/2019 w przedmiocie posiedzeń Rady Nadzorczej wyłożona 14.11, wpływ do sądu 25.11
- 14/10/2019 w przedmiocie uzyskiwania informacji od Nadzorcy Sądowego wyłożona 14.11, wpływ do sądu 25.11
- 19/10/2019 w przedmiocie pełnomocnika byłego przewodniczącego Rady Wierzycieli wyłożona 14.11, wpływ do sądu 25.11
- 16/10/2019 w przedmiocie odpowiedi zarządu GetBack na zażalenia złożone na postanowienie sądu pierwszej instancji wyłożona 14.11, wpływ do sądu 25.11
- 12/10/2019 w przedmiocie "uzyskania informacji nt stanu powództw wytoczonych przez Dłużnika" wyłożona 20.11, wpływ do sądu 2.12
- 7/10/2019 w przedmiocie udostępnienia raportów zleconych przez Dłużnika zewnętrznym kontrahentom, wyłożona 20.11, wpływ do sądu 2.12
- 4/10/2019 w przediocie trybu wyboru kancelarii prawnych do dochodzenia roszczeń, wyłożona 20.11, wpływ do sądu 2.12
- 11/10/2019 w przedmiocie "uzyskania informacji nt stanu Spółki" wyłozona 20.11, pismo z 27.11, wpływ do sądu 2.12
- 3/10/2019 w przedmiocie kosztów zewnętrznych kancelarii prawnych wyłozona 20.11, pismo z 27.11, wpływ do sądu 2.12
- 5/10/2019 w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej wyłożona 20.11, pismo z 27.11, wpływ do sądu 3.12
- 24/11/2019 w sprawie zwołania Zgromadzenia Wierzycieli, pismo z 11.12, wpływ do sądu 16.12.

Brak postanowień Sędziego-Komisarza.


Prawnicy spółki zrobią wszystko, żebyśmy mieli jak najmniej informacji, bo im mniej informacji ma RW, tym mniej trudnych i merytorycznych pytań może zadać i tym łatwiej dyskredytować taką RW, która nie ma informacji i o tym, co się dzieje w spółce, dowiaduje się od dziennikarzy (choćby przykład BDM zamiast Saturna. Spółka nie udzieliła odpowiedzi RW, a dziennikarz miał informację zanim pojawił się komunikat ze spółki).

Mamy 2020 rok, a nadal brak skonsolidowanego sprawozdania za 2018 rok, brak sprawozdań za pierwsze półrocze 2019 roku, brak sprawozdań nawet za pierwszy kwartał 2019 r. Mamy za to komunikaty ze spółki, że Emitent nie jest aktualnie w stanie podać terminu publikacji raportów i określenie nowej daty publikacji raportów będzie możliwe po uzgodnieniach z biegłym rewidentem oraz bankami depozytariuszami.

Terminarz GBK
www.getbacksa.pl/relacje-inwes...

Kiedyś pewien Obligatariusz_kontakt na forum SW pisał:

„To wszystko wydarzyło się na tyle szybko, że dopiero tworzę master-plan, do którego chcę przekonać RN a potem zarząd. Kwestia odbudowania zaufania jest też na tej liście. A od tego są regularne raporty giełdowe...”

www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...

„Brak transparentności to jeden z podstawowych zarzutów - do tej pory czekamy na raporty kwartalne i systematyczne raporty operacyjne. To podstawa do odbudowy zaufania. Mając świadomość sytuacji łatwiej podjąć decyzje, nawet jeżeli będą one trudne”

www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...

Coś się zmieniło Panie Radosławie? Jak tam master-plan? Co z zaufaniem i świadomością sytuacji?


Szanowni Państwo, Pan Barczyński zarzuca nam, że staramy się zbudować obraz RW jako „super-nadzorcy” nad dłużnikiem i ignorujemy przepisy ksh oraz statutu Spółki. Zdaniem Pana Barczyńskiego takie podejście jest bliskie Radzie Ludowych Komisarzy.

To, że RW nie ma wpływu na wysokość wynagrodzeń nie oznacza, że RW ma siedzieć cicho i patrzeć, jak pieniądze wierzycieli rozchodzą się na kancelarie, na wynagrodzenia i premie członków zarządu, czy wynagrodzenia członków RN. Oczywiście Rada Wierzycieli nie zmieni wysokości tych wynagrodzeń, ale RW może i będzie zwracać uwagę, że są to koszty stanowczo za wysokie i będzie apelować o ich zmniejszenie. To czy członkowie RN będą pobierać ponad rynkowe wynagrodzenia z pieniędzy okradzionych ludzi zależy od ich indywidualnej decyzji lub woli większościowego akcjonariusza. I właśnie po to, aby w gestii RW i wierzycieli nie było tylko apelowanie, powinna być konwersja, a dziwnym trafem to właśnie p. Barczyński i p. Pasternok, pełnomocnik Q1FIZ byli za brakiem konwersji, a teraz są w Radzie Nadzorczej.

Informacje
Stopień: Krasomówca
Dołączył: 19 maja 2018
Ostatnia wizyta: 11 stycznia 2020 11:42:21
Liczba wpisów: 643
[0,19% wszystkich postów / 0,99 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,206 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d