pixelg
Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Kusep

Kusep

Ostatnie 10 wpisów
Wg wykresu dziennego. Jeśli wybije w górę to do 2,40 - 2,60. A bazując na fali 1 od samego dołka, to kolejna fale może i przebić 2,90 zł.
Jeśli w dół to do 1,20,bo tam dużo oporów. Ale opór jest też na 1,40.

Jakby nie było wzrost od 0,37 zł do 2,14 zł jedną falą wskazuje na początek hossy. Szczególnie, że jej początek był łagodny, a z wielkim impetem w kolejnej jej części. To by wskazywało, że wielu inwestorów zdaje sobie sprawę z potencjału spółki oraz z tego, że jest silnie niedowartościowana - potwierdza to ów impet. Zaś początkowy łagodny wzrost wskazywał, na niepewność i obawy, które rozwiewają się gdy kurs rośnie.

Czy w/w 2,40 zostanie przebite około za 2 m-ce?
I jakie czynniki fundamentalne o tym zadecydują?
Zobaczymy.

A najbliższy czas?
Na tygodniowym po ostatniej korekcie spadkowej wykształciła się piękna formacja młota.
Wyrysował się jej dołek i oto młot - formacja odwrócenia z tego dołka.
"Formacja młota sprawdza się najlepiej, gdy jest poprzedzona min. 3 spadkowymi świecami."
I na tygodniowym mamy takie 3 świece.

A słabsza końcówka dnia?
Wystąpiła też na Biomedzie, PKO BP itd. - z powodu końca tygodnia?
I do tego PKO nie miał dobrego dnia, a Biomed miał zły dzień.
Zaś CIGames miało dobry dzień.

Spółka chce zmienić nazwę i jak zwykle w takich przypadkach ogłosić "nowa strategię".
Takie typowe metody na "złowienie" kolejnych akcjonariuszy.

Jednak są znane przypadki, że to czasem działa jeśli chodzi o wzrost kursu.
Przykład: EBC - dzisiaj jako HEMP - który zmieniał strategie już kilka razy.

Kierując się aktualnym stanem AT jaki ja znam, to bym kupował teraz akcje tej spółki.
Ale jak zobaczyłem, że ona od 2014 roku prawie co roku miała straty zamiast zysków... mimo pięknej gadki prezesa na wyżej poleconym filmiku...

Taki trójkąt zapowiada kontynuacją trendu. W tym wypadku trend mamy spadkowy.
Zatem trend jest określony.
O ile formacja trójkąta się sprawdzi.

Niestety, mimo zwyżkującego trójkąta jak dotąd nie było ataku na szczyt. A wykres wyszedł z tego trójkąta w dół.
Jak oceniasz taką sytuację na wykresie?
Czy ów trójkąt nie stał się fragmentem prostokąta?
Wykres cenowy zmienia się pomiędzy dwiema poziomymi liniami w okolicach między 19 -24 zł.
Choć cena nie zawsze docierała do tych granic, a bardziej przypomina obecnie dwie chorągiewki. Najpierw wznoszącą do 24 zł, a następnie opadającą.

Zarówno prostokąt jak i chorągiewka wskazywałyby na przyszły ruch w górę.
Zaś to, że zwyżkujący trójkąt nie wybił w górę zaprzecza temu, że to był taki trójkąt.
Zresztą wzrost z 27 kwietnia 2020 nie dotarł do poziomu 24 zł, ale do okolic 22 zł, co by zaprzeczało temu, że to był trójkąt zwyżkujący. I dziś wiadomo, że nie był.

anty_teresa napisał(a):
Niby nie dużo jak na przemysł farmaceutyczny, ale...

Ale na konferencji padły słowa - nie powstaje dla zysku...


anty_teresa napisał(a):
A ja proszę nie insynuować mi słów których nie napisałem. Projekt nie dla zysku nie oznacza leku za darmo. A słowa które napisalem na tej konferencji padły.


A co miało znaczyć to "ale... Ale..."?

Zaraz po zdaniu:
anty_teresa napisał(a):
... musi wygenerować w tym okresie 1,3 mld zysku, czyli średniorocznie 130 mln zł. Niby nie dużo jak na przemysł farmaceutyczny, ale...


Tak się składa, że sporo osób odbiera zwrot "nie dla zysku" jako "bez zysku."


anty_teresa napisał(a):

Ale na konferencji padły słowa - nie powstaje dla zysku...


Proszę nie wprowadzać czytelników w błąd.
I nie sugerować, że Biomed rozdawać będzie lek za darmo.

39:02
Cytat:
Czy będzie rozdawany za darmo? Ja nie znam leku, które są rozdawane za darmo na takiej zasadzie, że wszyscy,którzy są związani z jego wytwarzaniem nie czerpią z niego korzyści.

www.pscp.tv/w/1DXGyAreLOEGM?t=...

Dostałem odpowiedź ze spółki.
Miłe zaskoczenie.
Cytat:
Informacje dotyczące ustalenia wartości znajdują się w Planie Połączenia (okolice strony 8.) - plan przesyłam w załączniku. Jest on też dostępny w dziale Raporty, w zakładce Investor Relations na naszej stronie allingames.com.


W Planie Połączenia na str.8:
Cytat:

3. Wycena ALL IN! GAMES
Podstawą dla ustalenia wartości ALL IN! GAMES na potrzeby połączenia jest wartość godziwa przedsiębiorstwa ALL IN! GAMES, ustalona w oparciu o metodą majątkową skorygowanych aktywów netto, natomiast do wyceny know-how i autorskich praw majątkowych do znaku towarowego zastosowano metodą Venture Capital z uwzględnieniem mnożników porównywalnych spółek. Wartość godziwą ustalono według wyceny ALL IN! GAMES na dzień 1 sierpnia 2019 roku, sporządzonej zgodnie z opisanymi wyżej zasadami przez niezależnego biegłego rewidenta w osobie Krystyny Adamus, wpisanej na listę biegłych rewidentów, prowadzona przez Polską Izbą Biegłych Rewidentów pod numerem 10289, działającej w ramach firmy audytorskiej Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Batorego 4/6, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzonej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3804.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że wartość przedsiębiorstwa ALL IN! GAMES na potrzeby połączenia wynosi 331 527 109,54 zł (trzysta trzydzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięć 54/100 złotych).


W Planie Połączenia str. 7:
Cytat:
2. Wycena SETANTA

Podstawą dla ustalenia wartości SETANTA jest wycena dokonana metodą wyceny rynkowej na dzień 1 sierpnia 2019 roku.
Dla wyceny akcji SETANTA zastosowano cenę akcji SETANTA na zamknięciu sesji giełdowej w dniu 1 sierpnia 2019 roku. Wycenę zgodnie z opisanymi wyżej zasadami sporządził niezależny biegły rewident w osobie Krystyny Adamus, wpisanej na listę biegłych rewidentów, prowadzoną przez Polska Izbą Biegłych Rewidentów pod numerem 10289, działającej w ramach firmy audytorskiej Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Batorego 4/6, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzonej przez Polska Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3804.

Wartość jednej akcji SETANTA ustalona metodą opisana powyżej wynosi 2,25 zł (dwa złote i dwadzieścia pięć groszy), zgodnie z kursem notowań akcji SETANTA na rynku regulowanym, tj. Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wartość SETANTA ustalona metodą rynkową wynosi 9 693 450,00 zł (dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i zero groszy).
Na dzień dzisiejszy żadnej odpowiedzi ze Spółki nie dostałem.
I pewnie nie dostanę.

Skąd o tej wycenie - będzie dalej.

Okazuje się, że najpierw otwarto szafę.
Otwarciem jej była sprzedaż przez Macieja Łaś - pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce - 100 tys. akcji po... 7,50 zł.
Gdy kurs na GPW wynosił 25 zł.
/ www.bankier.pl/wiadomosc/ALL-I...

A trup z szafy wypadł wczoraj przed północą...

Na wstępie przytoczę art. 397 k.s.h.:
"Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki."

"Wymóg powzięcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki akcyjnej." /j.w./

To nie wszystko.
Bo teraz okazało się, że:
"Ad 1. Jak wynika ze sprawozdania finansowego Spółka Setanta S.A. (poprzednia nazwa Spółki ALL IN! GAMES S.A.), na koniec 2019 r. Spółka odnotowała w 2019 r. Stratę w wysokości 188 tys. złotych. Z kolei skumulowana strata z lat ubiegłych wyniosła kwotę ok. 27,7 mln złotych. Jednocześnie wg niniejszego sprawozdania Spółka dysponuje bardzo ograniczonymi aktywami obrotowymi." /www.bankier.pl/static/att/emit...


Fakt. W raporcie www.bankier.pl/static/att/emit... jest strata ok. 27,7 mln złotych. Ale jest też kapitał zapasowy na jej pokrycie w kwocie ok. 27,2 mln zł.
A zobowiązania to jedynie 272 tys. zł

"Wniosek w zakresie podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki uzasadniony jest faktem
wykazywania znacznych Strat w ostatnich raportach okresowych, co może spowodować powstanie
przesłanek z art. 397 k.s.h.
Ad. 2 Wniosek o podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu doprowadzenie do szybkiego zwiększenia kapitału
obrotowego Spółki w celu umożliwienia Spółce pokrycia jej zobowiązań oraz realizację strategii w
zakresie prowadzenia działalności związanej z wydawnictwem gier komputerowych produkowanych
przez studia game developerskie."
/jak wyżej: www.bankier.pl/static/att/emit...

Uwaga! W uzasadnieniu wniosku jest, że cel tej subskrypcji prywatnej to jej kierowanie do obecnych wierzycieli Spółki.
Ciekawe ile z tego rzucą osobom zaangażowanym w rozwój spółki.
Ale nawet jeśli, to cena 1,67 zł przy kursie jaki był i jest... to kpina i potwarz dla akcjonariuszy mniejszościowych. A większościowi siebie nie skrzywdzą, bo też sobie wezmą po 1,67 zł.
To nawet Tymiński z CIGAMES brał w ramach programu motywacyjnego akcje po 0,70 zł przy kursie 1 zł. /www.bankier.pl/wiadomosc/CI-GA...
A przezywają go "Pinokio".

A AIGAMES ma dziś kurs 22,40 zł po spadkach z 35 zł i oni sobie chcą akcje po 1,67zł.
Gdy Tymiński nabył swoje akcje po 0,70 zł to kurs później zjechał 0,38 zł.
Psioczą na Tymińskiego na forum, ale on to w porównaniu z głównym akcjonariuszami z AIGAMES to anioł.

A w czym kłamali?
" Wartość obu Spółek określona przez niezależnego biegłego rewidenta, który został wybrany zgodnie przez obie strony transakcji, według otrzymanych wycen została określona na kwotę 331.940.724,77 zł w przypadku wartości przedsiębiorstwa ALL IN! GAMES oraz na kwotę 7.237.776,00 zł w przypadku 100% akcji spółki Setanta S.A. Obie strony ustaliły, że parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku Połączenia, będzie przedstawiała się w ten sposób, że dotychczasowi akcjonariusze Setanta S.A. będą posiadali 12,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki po połączeniu." /Czytaj więcej na biznes.interia.pl/gieldy/aktua...

To jak to?
Wartość Sentany wtedy oszacowali na 7.237.776,00 zł... a teraz szacują na minus 27,7 mln złotych - które nagle trzeba spłacać emisja akcji i to po 1,67 za 1 akcję...

"Proponowana cena emisyjna winna być atrakcyjna z punktu widzenia inwestorów w szczególności wierzycieli spółki tak, aby zapewnić sukces subskrypcji przy uwzględnieniu bieżących potrzeb kapitałowych.
Konkretne przeznaczenie środków z emisji winno należeć do Zarządu Spółki, natomiast w ocenie akcjonariusza środki powinny zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań również w formule oferowania akcji wierzycielom Spółki." /Z wniosku Majewskiego jak wyżej/

To grubo przesadzona atrakcyjność w stosunku do kursu giełdowego.
Z czego by wynikało, że skoro atrakcyjne jest tylko 1,67 zł, to ile akcje sa rzeczywiście warte?
2-3 zł?

"W ocenie akcjonariusza proponowana subskrypcja akcji serii H powinna zostać uchwalona niezależnie od zaproponowanego przez Zarząd upoważnienia do podwyższenia kapitału docelowego. Należy zwrócić uwagę, iż kapitał docelowy może zostać wykorzystany dopiero w okresie późniejszym tj. po rejestracji zmian Statutu Spółki oraz w ciągu 3 lat natomiast aktualnie proponowana emisja akcji serii H winna zaspokajać bieżące potrzeby finansowe Spółki." /Z wniosku Majewskiego jak wyżej/
Z tego wynika, że czekają jeszcze kolejne emisje akcji w ciągu 3 lat...
Czy też po 1,67 zł?
A może już po 0,50 zł?

Równie dobrze może zjechać w okolice 320 zł.
(Wg trójkąta prostokątnego rozszerzającego.)
Co wydaje mi się bardziej prawdopodobne.

332 mln
Dobre pytanie.
Trzeba by było sięgnąć do tego raportu.
Napisałem do nich w tej sprawie na https://allingames.pl/kontakt/
Zobaczymy, czy odpowiedzą :)

January Ciszewski - akcjonariusze Columbus Energy nie narzekają.
Wzrost kursu z 25 groszy do 110 zł

A Krauze? Odniósł porażkę bo porwał się na ropę. I to go przerosło.
Nie można jednak zapominać o jego sukcesach choćby z Prokom Software SA. Wchłoniętym przez Asseco Poland SA

Nie uzasadniłeś swojej opinii w żaden sposób.

Wartość spółek określona przez niezależnego biegłego rewidenta określona została na kwotę:
- wartość przedsiębiorstwa All In! Games sp. z o.o. = 331 940 724,77 zł,
- wartość 100 % akcji spółki Setanta S.A. = 7 237 776,00 zł
RAZEM: 339 178 500,77 zł : 34 468 200 akcji = 9,84 zł na 1 akcję.

Niech biegły rewident określi wartość jakiejkolwiek innej spółki z tej branży, a okaże się znacznie niższa od kursów akcji.
Względem czego wycena giełdowa nie jest absurdalna.
Zobaczymy za rok, kto miał rację.

Wydawca gier video na komputery i konsole.
Spółka zatrudnia ponad 70 osób.
Myślę że warto poruszyć jej temat.
(Sposób wejścia na giełdę kojarzy mi się z wejściem CDPROJEKTU.)

Wcześniej na giełdzie jako Setanta. Nazwa została zmieniona w wyniku przeniesienia do niej całego majątku All In! Games. Firmy funkcjonującej w branży growej od końca 2018 roku. Mają w swoim portfolio dziesięć wydanych tytułów.
W tym:
- Tools Up! - sprzedaż przekroczyła 100 tysięcy sztuk (trwają prace nad dodatkiem (DLC))
- Fort Triumph, którego pełna wersja na Early Access otrzymała 80 procent pozytywnych recenzji na platformie Steam
(W tym roku powinny być gotowe wersje na konsole PS4 i XBOX)

W związku z połączeniem wyników finansowych brak. Dopiero w raporcie za III kwartał br. będą wyniki finansowe All in! Games S.A. Obecne wyceny jej wskaźników są w rzeczywistości wskaźnikami dotyczącymi spółki Setanty.

Planują co najmniej trzy duże premiery na drugą połowę 2020 roku:
- Ghostrunner (studio deweloperskie One More Level)
- Metamorphosis od Ovid Works
- Paradise Lost od PolyAmorous
Łącznie dla wszystkich tych tytułów na platformie Steam zapisało się na wishlisty 600 tysięcy osób.
Na różnym etapie produkcji jest także 12 innych gier.

Chciałbym poznać wasze zdanie dotyczące przyszłości spółki.
Jak oceniacie jej zespół?

Tu prawie już co tydzień jest info o skupie akcji własnych.
A skupują co najmniej od marca 2019 roku.
(I cena od tamtego czasu rośnie. Już 50%. A skup się nasila.)
I nie było żadnej emisji akcji od ostatniego sprawozdania finansowego spółki.
Niestety na www.stockwatch.pl/gpw/ronson,n... sugerują, że taka emisja mogła być.
Choć jej nie było.
Takie "informacje", czy kłamliwe sugestie rozczarowują mnie do portalu stockwatch :(
Niech ktoś tam poprawi ten wpis. Cytuje całość:
Cytat:
Uwaga! Od ostatniego sprawozdania finansowego spółki zmieniła się liczba akcji, co mogło być wynikiem emisji, z której wpływy nie zostały jeszcze ujawnione w kapitale własnym spółki. W związku z tym wartość wskaźnika C/WK nie oddaje aktualnego stanu rzeczywistego, gdyż odnosi się do nieaktualnej wartości księgowej. Teoretyczna wartość C/WK według stanu sprzed zmiany liczby akcji wynosi 0,58.Wyszło po latach na to, że racja była i jest po stronie @anty_teresa.
Dziś 1 akcja spółki kosztuje 12 groszy.

Chcieli sprzedać 200.000 akcji serii E, a sprzedali 102.439 akcji 133 inwestorom.

Średnio na każdego przypada kupno za 15 404 zł.

Chcieli pozyskać 4 mln zł, a pozyskali 2 048 780 zł.

Spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect na początku 2017 r.

Termin debiutu gry „Edengrad” listopad 2016.
Jeszcze 2 dni, bo na razie cisza.

Na razie testy trwają
edengrad.net/pl/news/edengrad-...
A testerzy póki co dostali złe klucze ;)

Ciekawe opracowanie.
Po lekturze widzę więcej ryzyka, niż zarobku.

Zakładając, że spółka zaczynałaby od zera, to i tak inwestycja w magazyny wiąże się z jakimś ryzykiem.
Choć każdy inwestor zakłada zysk :)
Tu jednak oprócz jakiejś ewentualnej porażki magazynowej firma ma długi!
Zatem zaczynamy gorzej niż od zera.
Poza tym długi świadcza o tym, że owe inwestycje w magazyny nie są tak dobre jakbyśmy to sobie marzyli.

Na świecie coraz więcej pustych obiektów.
A u nas jest ich i tak więcej.

Kto stawia na jedwabny szlak prowadzący przez Polskę może zaryzykować ;)
Ja rezygnuję.

Każdy decyduje za siebie.

Do tego jeden z członków jednej z w/w Rad Nadzorczych jest z Wołomina.
Jakoś mi się to źle kojarzy z:
1. Mafią Wołomińską
2. SKOK Wołomin
3. SK Bank Wołomin

Obecnie mafie na świecie prowadzą nową działalność.
"Kredytową", oraz zakładanie spółek celem sprzedania akcji naiwnym (inny rodzaj kredytu).
Innymi słowy biorą pożyczki w każdej postaci, by ich nie spłacić.

Arsimos napisał(a):
Czy może powiązanie Erne z HBGames nie jest wcale takie niewinne? Ponadto, czy inwestor o niechlubnej opinii musi zaważyć na sukcesie spółki, której udziały posiada? Wreszcie, czy omawiane IPO to oczywiste nabijanie w butelkę i niezbyt doświadczony inwestor, w tym ja, gotów byłby się na to nabrać?


Możliwe, możliwe.
Te same osoby są w obu spółkach.

W Radzie Nadzorczej Huckleberry Games SA:
Andrzej Wojno
Piotr Gniadek

W Radzie Nadzorczej ERNE VENTURES SA:
Andrzej Wojno
Piotr Gniadek

Oprócz tego Rada Nadzorcza Huckleberry Games SA to wielka rodzina, 3 razy te same nazwisko:
Grzegorz Borowski
Kamil Borowski
+ Patryk Borowski - Prezes Zarządu

Takie powiązania u mnie wzbudziły obawy.
Co o tym myślicie?
anty napisał(a):
Nie będzie emisji i obniżenia kapitału zakładowego gpwinfostrefa.pl/espi/pl/repor...Na razie nie wiadomo.

"głosowanie nad tą uchwałą nie mogło odbyć się w dniu 2 października 2015 r."

Uchwała Nr 3
z dnia 2 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie

leniuch napisał(a):
Ja tu nie widzę otwarcia powyżej zamknięcia poprzedniej, a wykres wręcz krzyczy: uciekać.


@leniuch, masz rację, że nie ma otwarcia każdej ze świec w obrębie korpusu poprzedniej.
Jest jeszcze gorzej, kolejne otwarcia są poniżej zamknięcia poprzednich.
(Inwestorzy jeszcze szybciej uciekają!)
Przykład wykresu jaki podałem to wykres miesięczny - dla prognozy długoterminowej.

Myślę (moje myślenie życzeniowe?) podobnie jak @Szutnik, że mogą pokazywać silne wyprzedawanie rynku i być objawem paniki końcowej.

Dziękuje za cenne wypowiedzi.
Szczególnie cenna jest ta, by zaczekać i zobaczyć "test dna paniki".

Co wg moich obserwacji nie jest w 100% sprawdzalne, bo czasem chwilowy trend boczny udaje dno, a potem spada jeszcze niżej...

Podobne świece ma KGHM na miesięcznym


kliknij, aby powiększyć


Ciekawe co będzie dalej.
Obecnie mamy odbicie (korekta w spadku?).
Pewnie podobny wykres jest na miedzi /?/.


Trzy czarne kruki występują czasem w trakcie trwania trendu spadającego.
Jak je wtedy interpretować?

Informacje
Stopień: Ośmielony
Dołączył: 18 maja 2009
Ostatnia wizyta: 8 września 2020 18:14:52
Liczba wpisów: 25
[0,01% wszystkich postów / 0,01 postów dziennie]
Punkty respektu: 1

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,648 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +170,58% +34 116,32 zł 54 116,32 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło