pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Kusep

Kusep

Ostatnie 10 wpisów
Wg wykresu dziennego. Jeśli wybije w górę to do 2,40 - 2,60. A bazując na fali 1 od samego dołka, to kolejna fale może i przebić 2,90 zł.
Jeśli w dół to do 1,20,bo tam dużo oporów. Ale opór jest też na 1,40.

Jakby nie było wzrost od 0,37 zł do 2,14 zł jedną falą wskazuje na początek hossy. Szczególnie, że jej początek był łagodny, a z wielkim impetem w kolejnej jej części. To by wskazywało, że wielu inwestorów zdaje sobie sprawę z potencjału spółki oraz z tego, że jest silnie niedowartościowana - potwierdza to ów impet. Zaś początkowy łagodny wzrost wskazywał, na niepewność i obawy, które rozwiewają się gdy kurs rośnie.

Czy w/w 2,40 zostanie przebite około za 2 m-ce?
I jakie czynniki fundamentalne o tym zadecydują?
Zobaczymy.

A najbliższy czas?
Na tygodniowym po ostatniej korekcie spadkowej wykształciła się piękna formacja młota.
Wyrysował się jej dołek i oto młot - formacja odwrócenia z tego dołka.
"Formacja młota sprawdza się najlepiej, gdy jest poprzedzona min. 3 spadkowymi świecami."
I na tygodniowym mamy takie 3 świece.

A słabsza końcówka dnia?
Wystąpiła też na Biomedzie, PKO BP itd. - z powodu końca tygodnia?
I do tego PKO nie miał dobrego dnia, a Biomed miał zły dzień.
Zaś CIGames miało dobry dzień.

Spółka chce zmienić nazwę i jak zwykle w takich przypadkach ogłosić "nowa strategię".
Takie typowe metody na "złowienie" kolejnych akcjonariuszy.

Jednak są znane przypadki, że to czasem działa jeśli chodzi o wzrost kursu.
Przykład: EBC - dzisiaj jako HEMP - który zmieniał strategie już kilka razy.

Kierując się aktualnym stanem AT jaki ja znam, to bym kupował teraz akcje tej spółki.
Ale jak zobaczyłem, że ona od 2014 roku prawie co roku miała straty zamiast zysków... mimo pięknej gadki prezesa na wyżej poleconym filmiku...

Taki trójkąt zapowiada kontynuacją trendu. W tym wypadku trend mamy spadkowy.
Zatem trend jest określony.
O ile formacja trójkąta się sprawdzi.

Niestety, mimo zwyżkującego trójkąta jak dotąd nie było ataku na szczyt. A wykres wyszedł z tego trójkąta w dół.
Jak oceniasz taką sytuację na wykresie?
Czy ów trójkąt nie stał się fragmentem prostokąta?
Wykres cenowy zmienia się pomiędzy dwiema poziomymi liniami w okolicach między 19 -24 zł.
Choć cena nie zawsze docierała do tych granic, a bardziej przypomina obecnie dwie chorągiewki. Najpierw wznoszącą do 24 zł, a następnie opadającą.

Zarówno prostokąt jak i chorągiewka wskazywałyby na przyszły ruch w górę.
Zaś to, że zwyżkujący trójkąt nie wybił w górę zaprzecza temu, że to był taki trójkąt.
Zresztą wzrost z 27 kwietnia 2020 nie dotarł do poziomu 24 zł, ale do okolic 22 zł, co by zaprzeczało temu, że to był trójkąt zwyżkujący. I dziś wiadomo, że nie był.

anty_teresa napisał(a):
Niby nie dużo jak na przemysł farmaceutyczny, ale...

Ale na konferencji padły słowa - nie powstaje dla zysku...


anty_teresa napisał(a):
A ja proszę nie insynuować mi słów których nie napisałem. Projekt nie dla zysku nie oznacza leku za darmo. A słowa które napisalem na tej konferencji padły.


A co miało znaczyć to "ale... Ale..."?

Zaraz po zdaniu:
anty_teresa napisał(a):
... musi wygenerować w tym okresie 1,3 mld zysku, czyli średniorocznie 130 mln zł. Niby nie dużo jak na przemysł farmaceutyczny, ale...


Tak się składa, że sporo osób odbiera zwrot "nie dla zysku" jako "bez zysku."


anty_teresa napisał(a):

Ale na konferencji padły słowa - nie powstaje dla zysku...


Proszę nie wprowadzać czytelników w błąd.
I nie sugerować, że Biomed rozdawać będzie lek za darmo.

39:02
Cytat:
Czy będzie rozdawany za darmo? Ja nie znam leku, które są rozdawane za darmo na takiej zasadzie, że wszyscy,którzy są związani z jego wytwarzaniem nie czerpią z niego korzyści.

www.pscp.tv/w/1DXGyAreLOEGM?t=...

Dostałem odpowiedź ze spółki.
Miłe zaskoczenie.
Cytat:
Informacje dotyczące ustalenia wartości znajdują się w Planie Połączenia (okolice strony 8.) - plan przesyłam w załączniku. Jest on też dostępny w dziale Raporty, w zakładce Investor Relations na naszej stronie allingames.com.


W Planie Połączenia na str.8:
Cytat:

3. Wycena ALL IN! GAMES
Podstawą dla ustalenia wartości ALL IN! GAMES na potrzeby połączenia jest wartość godziwa przedsiębiorstwa ALL IN! GAMES, ustalona w oparciu o metodą majątkową skorygowanych aktywów netto, natomiast do wyceny know-how i autorskich praw majątkowych do znaku towarowego zastosowano metodą Venture Capital z uwzględnieniem mnożników porównywalnych spółek. Wartość godziwą ustalono według wyceny ALL IN! GAMES na dzień 1 sierpnia 2019 roku, sporządzonej zgodnie z opisanymi wyżej zasadami przez niezależnego biegłego rewidenta w osobie Krystyny Adamus, wpisanej na listę biegłych rewidentów, prowadzona przez Polską Izbą Biegłych Rewidentów pod numerem 10289, działającej w ramach firmy audytorskiej Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Batorego 4/6, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzonej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3804.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że wartość przedsiębiorstwa ALL IN! GAMES na potrzeby połączenia wynosi 331 527 109,54 zł (trzysta trzydzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięć 54/100 złotych).


W Planie Połączenia str. 7:
Cytat:
2. Wycena SETANTA

Podstawą dla ustalenia wartości SETANTA jest wycena dokonana metodą wyceny rynkowej na dzień 1 sierpnia 2019 roku.
Dla wyceny akcji SETANTA zastosowano cenę akcji SETANTA na zamknięciu sesji giełdowej w dniu 1 sierpnia 2019 roku. Wycenę zgodnie z opisanymi wyżej zasadami sporządził niezależny biegły rewident w osobie Krystyny Adamus, wpisanej na listę biegłych rewidentów, prowadzoną przez Polska Izbą Biegłych Rewidentów pod numerem 10289, działającej w ramach firmy audytorskiej Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Batorego 4/6, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzonej przez Polska Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3804.

Wartość jednej akcji SETANTA ustalona metodą opisana powyżej wynosi 2,25 zł (dwa złote i dwadzieścia pięć groszy), zgodnie z kursem notowań akcji SETANTA na rynku regulowanym, tj. Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wartość SETANTA ustalona metodą rynkową wynosi 9 693 450,00 zł (dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i zero groszy).
Na dzień dzisiejszy żadnej odpowiedzi ze Spółki nie dostałem.
I pewnie nie dostanę.

Skąd o tej wycenie - będzie dalej.

Okazuje się, że najpierw otwarto szafę.
Otwarciem jej była sprzedaż przez Macieja Łaś - pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce - 100 tys. akcji po... 7,50 zł.
Gdy kurs na GPW wynosił 25 zł.
/ www.bankier.pl/wiadomosc/ALL-I...

A trup z szafy wypadł wczoraj przed północą...

Na wstępie przytoczę art. 397 k.s.h.:
"Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki."

"Wymóg powzięcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki akcyjnej." /j.w./

To nie wszystko.
Bo teraz okazało się, że:
"Ad 1. Jak wynika ze sprawozdania finansowego Spółka Setanta S.A. (poprzednia nazwa Spółki ALL IN! GAMES S.A.), na koniec 2019 r. Spółka odnotowała w 2019 r. Stratę w wysokości 188 tys. złotych. Z kolei skumulowana strata z lat ubiegłych wyniosła kwotę ok. 27,7 mln złotych. Jednocześnie wg niniejszego sprawozdania Spółka dysponuje bardzo ograniczonymi aktywami obrotowymi." /https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2020-08/Zadanie_akcjonariusza_202008101708679633.pdf/


Fakt. W raporcie www.bankier.pl/static/att/emit... jest strata ok. 27,7 mln złotych. Ale jest też kapitał zapasowy na jej pokrycie w kwocie ok. 27,2 mln zł.
A zobowiązania to jedynie 272 tys. zł

"Wniosek w zakresie podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki uzasadniony jest faktem
wykazywania znacznych Strat w ostatnich raportach okresowych, co może spowodować powstanie
przesłanek z art. 397 k.s.h.
Ad. 2 Wniosek o podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu doprowadzenie do szybkiego zwiększenia kapitału
obrotowego Spółki w celu umożliwienia Spółce pokrycia jej zobowiązań oraz realizację strategii w
zakresie prowadzenia działalności związanej z wydawnictwem gier komputerowych produkowanych
przez studia game developerskie."
/jak wyżej: www.bankier.pl/static/att/emit...

Uwaga! W uzasadnieniu wniosku jest, że cel tej subskrypcji prywatnej to jej kierowanie do obecnych wierzycieli Spółki.
Ciekawe ile z tego rzucą osobom zaangażowanym w rozwój spółki.
Ale nawet jeśli, to cena 1,67 zł przy kursie jaki był i jest... to kpina i potwarz dla akcjonariuszy mniejszościowych. A większościowi siebie nie skrzywdzą, bo też sobie wezmą po 1,67 zł.
To nawet Tymiński z CIGAMES brał w ramach programu motywacyjnego akcje po 0,70 zł przy kursie 1 zł. /https://www.bankier.pl/wiadomosc/CI-GAMES-S-A-Objecie-akcji-serii-F-w-ramach-Programu-Motywacyjnego-CI-Games-S-A-7570295.html/
A przezywają go "Pinokio".

A AIGAMES ma dziś kurs 22,40 zł po spadkach z 35 zł i oni sobie chcą akcje po 1,67zł.
Gdy Tymiński nabył swoje akcje po 0,70 zł to kurs później zjechał 0,38 zł.
Psioczą na Tymińskiego na forum, ale on to w porównaniu z głównym akcjonariuszami z AIGAMES to anioł.

A w czym kłamali?
" Wartość obu Spółek określona przez niezależnego biegłego rewidenta, który został wybrany zgodnie przez obie strony transakcji, według otrzymanych wycen została określona na kwotę 331.940.724,77 zł w przypadku wartości przedsiębiorstwa ALL IN! GAMES oraz na kwotę 7.237.776,00 zł w przypadku 100% akcji spółki Setanta S.A. Obie strony ustaliły, że parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku Połączenia, będzie przedstawiała się w ten sposób, że dotychczasowi akcjonariusze Setanta S.A. będą posiadali 12,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki po połączeniu." /Czytaj więcej na biznes.interia.pl/gieldy/aktua...

To jak to?
Wartość Sentany wtedy oszacowali na 7.237.776,00 zł... a teraz szacują na minus 27,7 mln złotych - które nagle trzeba spłacać emisja akcji i to po 1,67 za 1 akcję...

"Proponowana cena emisyjna winna być atrakcyjna z punktu widzenia inwestorów w szczególności wierzycieli spółki tak, aby zapewnić sukces subskrypcji przy uwzględnieniu bieżących potrzeb kapitałowych.
Konkretne przeznaczenie środków z emisji winno należeć do Zarządu Spółki, natomiast w ocenie akcjonariusza środki powinny zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań również w formule oferowania akcji wierzycielom Spółki." /Z wniosku Majewskiego jak wyżej/

To grubo przesadzona atrakcyjność w stosunku do kursu giełdowego.
Z czego by wynikało, że skoro atrakcyjne jest tylko 1,67 zł, to ile akcje sa rzeczywiście warte?
2-3 zł?

"W ocenie akcjonariusza proponowana subskrypcja akcji serii H powinna zostać uchwalona niezależnie od zaproponowanego przez Zarząd upoważnienia do podwyższenia kapitału docelowego. Należy zwrócić uwagę, iż kapitał docelowy może zostać wykorzystany dopiero w okresie późniejszym tj. po rejestracji zmian Statutu Spółki oraz w ciągu 3 lat natomiast aktualnie proponowana emisja akcji serii H winna zaspokajać bieżące potrzeby finansowe Spółki." /Z wniosku Majewskiego jak wyżej/
Z tego wynika, że czekają jeszcze kolejne emisje akcji w ciągu 3 lat...
Czy też po 1,67 zł?
A może już po 0,50 zł?

Równie dobrze może zjechać w okolice 320 zł.
(Wg trójkąta prostokątnego rozszerzającego.)
Co wydaje mi się bardziej prawdopodobne.

Informacje
Stopień: Ośmielony
Dołączył: 18 maja 2009
Ostatnia wizyta: 8 września 2020 18:14:52
Liczba wpisów: 25
[0,01% wszystkich postów / 0,01 postów dziennie]
Punkty respektu: 1

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,475 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +130,03% +26 005,35 zł 46 005,35 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d