pixelg
GOADVISER - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

GOADVISER []

AKTUALNY KURS: 0,00 zł (+0,00%)
rafskr
0
Dołączył: 2008-11-19
Wpisów: 93
Wysłane: 15 lipca 2010 13:37:18 przy kursie: 2,64 zł
Wygląda, że technicznie już osiągnęliśmy dno. Odbiliśmy się od zniesienia Fibo, wskaźniki RSI i STS mocno wychłodzone. Rysyję się podwójne dno. Jedynie jeszcze czekamy na wzrost obrotów.

salute

sebaseba9
0
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 108
Wysłane: 22 lipca 2010 21:19:48 przy kursie: 2,35 zł
Melduję się na pokładzie skusiłem się spekulacyjnie thumbright

rafskr
0
Dołączył: 2008-11-19
Wpisów: 93
Wysłane: 3 sierpnia 2010 13:19:26 przy kursie: 2,35 zł
rafskr napisał(a):
Wygląda, że technicznie już osiągnęliśmy dno. Odbiliśmy się od zniesienia Fibo, wskaźniki RSI i STS mocno wychłodzone. Rysyję się podwójne dno. Jedynie jeszcze czekamy na wzrost obrotów.

salute


wygląda na to, że Spółka rozwiązuje wszystkie sprawy, które mogły jej ciążyć.
POSITIVE ADVISORY - zgodnie z zapowiedziami WZA będzie buyback w celu umorzenia akcji GOA, co będzie wypełnieniem planów Zarządu z marca 2010 roku;
NICOGAMES - Spółka zmniejsza swoje zaangażowanie w akcjonariacie, a przechodzi na bezpośrednie zaangażowanie finansowe w nowy produkt NGS "Afterfall: Insanity", powinno to istotnie wpłynąć pozytywnie na niektóre wskaźniki Spółki(m.in. C/P) w 2011 r
TELEMEDYCYNA - debiut w III kw. 2010 jest niezagrożony.

Wydaje się, że jest to teraz dobry moment na inwestycję pod przyszłe wyniki.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


rafskr
0
Dołączył: 2008-11-19
Wpisów: 93
Wysłane: 3 sierpnia 2010 15:33:04 przy kursie: 2,35 zł

rafskr
0
Dołączył: 2008-11-19
Wpisów: 93
Wysłane: 6 sierpnia 2010 11:26:58 przy kursie: 2,35 zł
Kolejne pozytywne sygnały:

Jak widać po dzisiejszym komunikacie Zarząd konsekwentnie i terminowo realizuje swoje zamierzenia.salute

Przystąpienie do spółki Dom Inwestycyjny M&M sp. z o.o.
Zarząd Spółki GoAdvisers SA informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2010 roku GoAdvisers SA przystąpił do spółki Dom Inwestycyjny M&M sp. z o.o. w wyniku objęcia 7.690 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Walne zgromadzenie wspólników podjęło już uchwałę o zmianie nazwy podmiotu, który funkcjonował będzie jako Giełdowy Dom Maklerski sp. z o.o. (GDM). GoAdvisers posiadać będzie 48,06% udziałów w kapitale zakładowym spółki oraz 48,06% głosów na jej walnym zgromadzeniu wspólników. Wszystkie udziały zostały opłacone gotówką. Łączna wartość inwestycji GoAdvisers SA w spółkę GDM wyniosła 384.500,00 zł. GDM wystąpi w trzecim kwartale z wnioskiem o uzyskanie licencji KNF na prowadzenie działalności maklerskiej.
Inwestycja jest elementem realizacji strategii rozwoju GoAdvisers SA. Poprzez inwestycję w GDM Emitent zamierza kontynuować budowę silnej grupy kapitałowej związanej z rynkiem kapitałowym. Po działalności doradztwa finansowego, autoryzowanego doradztwa, funduszu venture capital oraz funduszu zalążkowym GoAdvisers uzupełnia zakres usług o zarządzanie aktywami oraz oferty publiczne akcji.

Ponadto wzrost kursu NICOGAMES przekłada się na zwiększenie wartości księgowej GOAdvisers.king Angel

rafskr
0
Dołączył: 2008-11-19
Wpisów: 93
Wysłane: 15 sierpnia 2010 16:38:58 przy kursie: 2,28 zł
Jutro wyniki za II kwartał 2010 r., które za wiele nie powiedzą o przyszłości Spółki.
Namtomiast dużo dzieje się w III kwartale, a zwłaszcza w najbliższym tygodniu.

Krótka analiza sytuacji Spółki na bazie wydarzeń w trzecim kwartale (tych, które były i będą):
1. powołanie spółki, która wystąpi o licencję na prowadzenie domu maklerskiego - (+) za realizację przez Zarząd zamierzeń,
2.debiut Telemedycyjny S.A. - 18 sierpnia 2010 r. - (+) akcje obejmowane przez GOA po 0,10 zł o wartości, kurs odniesienia to 1,80 zł, pewnie będzie więcej na otwariu biorąc pod uwagę perspektywy branży oraz redukcję zapisów, podniesie to wartość księgową GOA wskutek przeszacowania aktywów;
3. NicolasGames - (-) sprzedaż akcji na minimach cenowych, (?) udział w finansowaniu produkcji nowego produktu Afterfall: Insanity, jeśli będzie to zwykła pożyczka to (-) jeśli w zamian GOA będzie miał udział w przychodach ze sprzedaży to (+)
4.sprzedaż Positive Advisory (+) - wywiązanie się z zapowiedzi Zarządu z I półrocza 2010 r., 18 sierpnia 2010 WZA Positive na którym zostaną podjęte uchwały o wykupie akcji GOA oraz zaciągnięciu kredytu pod spłatę pożyczki udzielonej przez GOA
5. debiuty AirMarket , AnalizyOnline, Tax-net na NewConnect - (+) z zapowiedzi Zarządu wynika że debiuty w III kwartale są niezagrożone,
6.GoAdvisers Seed Capital (?) - powołana została spółka zależna mająca na celu pozyskanie środków z UE (w ramach chyba działania 3.1) ale nic nie wiemy o tym co się dzieje z wnioskiem, uzyskanie bezwrotnie środków podniosłoby wycenę GOA,
7.nie pozyskanie środków z KFK (-) KFK podpisał umowy m.in. z MCI i innymi tego rodzaju funduszami.
8.rzetelna realizacja planów przedstawianych przez Zarząd (+) Zarząd GOA jak jeden z nielicznych Zarządów spółek na NewConnect działa zgodnie z przedstawionymi inwestorom deklaracjami.
9.brak informacji o wejściach kapitałowych w nowe projekty (spółki) (-) W tym roku wyjście z większości starych inwestycji, ale nic nie wiemy o nowych projektach.
10.znaczny wzrost przychodów w stosunku do lat poprzednich (+) jako konsekwencja wyjść kapitałowych oraz prowadzenia nowych emisji spółek o których w pkt 2 i 5.
11.brak perspektyw co do znacznego wzrotu wartości księgowej spółki w krótkim okresie (-).

Ogólnie: Sytuacja finansowana jest stabilna. Spółka realizuje założoną długoterminową strategię. Ale czy to wystarczy do wzrostu kursu Spółki każdy musi ocenić samemu.Eh? Think

rafskr
0
Dołączył: 2008-11-19
Wpisów: 93
Wysłane: 16 sierpnia 2010 23:01:50 przy kursie: 2,10 zł
Dzisiaj ukazał się raport, który należy ocenić ogólnie pozytywnie.
Bardzo dobrze należy ocenić przychody w zakresie działalności operacyjnej a zwłaszcza w segmencie autoryzowanego doradztwa czyli tak naprawdę core biznesu spółki. W przychodach za drugi kwartał już widać efekty umów ze spółkami wprowadzanymi na New Connect jak i spółkami już funkcjonującymi na NC. Wydaje się, że w związku z zapowiedziami 4 debiutów w III kwartale w kolejnym raporcie będziemy mieli kontynuację a więc (+++).
Również w pozycji usługi doradcze zauważalny jest wzrost zarówno biorąc IIkw/Ikw jak i IIkw10/IIkw 09. Jeśli przedstawione efekty w niniejszym raporcie nałożymy na zapowiedzi Zarządu zawarte w raporcie rocznym za 2009 rok co planów działania w 2010 roku, to ocena wychodzi na (++).
Co do przychodów z działalności inwestycyjnej to ten rok będzie rekordowy wskutek konsekwentnej realizacji polityki Zarządu zmierzającej do zmiany portfela spółek.
W I kwartale mieliśmy jedno wyjście. W III kwartale wygląda, że zakończona została inwestycja w akcje NicoGames, która również w podsumowaniu musiała być zyskowna, gdyż GOA obejmował akcje po wartości nominalnej. Przy analizie wyjścia z tej inwestycji nie należy się sugerować tylko i wyłącznie komunikatem z 13 sierpnia, który mówił o sprzedaży ponad 3 mln akcji po kursie 0,05, gdyż ten komunikat był związany z zejściem poniżej progu 5 % w akcjonariacie. Do pełnej oceny inwestycji warto przeanalizować ile akcji GOA posiadał w NicoGames, kiedy i jakie ukazywały się komunikaty i jak wyglądał obrót akcjami NicoGames w perspektywie ostatnich 2 miesięcy. Niewątpliwie GOA mogło szczęśliwiej zakończyć ta iwnestycję ale ważniejsze znaczenie ma jak będą spożytkowane te środki. Takie szybkie wyjście z akcjonariatu może sugerować, że pojawiła się korzystniejsza oferta uczestnictwa w biznesie prowadzonym przez Nicogames. Wygląda na to, że jesteśmy po pierwszym etapie czekamy więc na komunikaty ze strony GoAdvisers oraz Nicogames, które wyjaśnią nam czym w istocie jest ten tajemniczy udział w finansowaniu nowej produkcji Nicogames.
Na razie chyba Nicogames spłacił pożyczkę, którą udzielił GOA, bo Positive Advisory dopiero to zrobi po podjęciu uchwał przez WZA 18 sierpnia. Taki wniosek z analizy wartości udzielonych pożyczek jednostkom powiązanym, która spadła do ponad 400 tys zł z ponad miliona zł, a te dwie pożyczki były wskazane w raporcie rocznym za 2009.
A teraz analiza aktywów Spółki:
Długoterminowe aktywa finansowe podane w tej samej wartości 750 tys zł w I i II kwartale, chociaż teraz bez wyszczególniania. Więc opieram się na raporcie za I kwartał .
Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych – 123 tys. zł. Wg mnie to Telemedycyna oraz udziały w założonej Spółce GoSeedCapital. To sugeruje, że po pierwsze GOA nie zakłada wyjścia z inwestycji w ciągu 12 miesięcy, a po drugie nie mamy tu przeszacowania wartości, więc już na starcie mamy pewne zwiększenie wartości księgowej w wynikach za III kwartał, uwzględniwszy poziom redukcji i cenę emisji o co najmniej 600-700 tys. zł. Wydaje się , że to będzie jedna z lokomotyw GOA w przyszłości, drugą może być uzyskanie dofinansowania z UE przez spółkę zależną (seed) co powiększy skokowo wartość majątku GOA (vide IQPartners i ich dofinansowanie).
Dla oceny przyszłości ważne znaczenie ma wycena posiadanych przez GOA akcji w NGS i Positive Advisory. Jeśli chodzi NGS to już mniej więcej wiemy, jaką ilość gotówki uzyskano za akcje. W raporcie przyjęto wartość 0,06 zł (kurs z 30.06.2010), więc będzie ostatecznie (+) w III kwartale w stosunku do raportu za II kwartał.
Dalszą niewiadomą pozostają zasady wyjścia z Positive Advisory. (+) za szybkie rozwiązanie sprawy tej przeciągającej się inwestycji. Ciekawe jakie będzie dyskonto dla wykupu MBO, ale ostateczna cena umorzenia nie powinna odbiegać od wyceny przyjętej dla raportu za II kwartał.
Martwi trochę wysokie C/WK, ale przeciwwagą są wreszcie pozytywny C/ZO i zapewne rekordowy w całej historii Spółki wskaźnik C/Z za cały rok 2010.
Konkluzja:
Spółka stabilnie idzie w obranym przez siebie kierunku. Nie wiadomą pozostaje jak Spółka zamierza zwiększyć swoją kapitalizację, aby zrealizować zamiar przejścia na rynek podstawowy GPW, ale bazujemy tylko na tym co dostaniemy z Zarządu. Czekamy więc na pozytywne zaskoczenie.
hello1

hipopotam5
0
Dołączył: 2009-08-08
Wpisów: 72
Wysłane: 16 sierpnia 2010 23:54:37 przy kursie: 2,10 zł
co do wzrostu przychodów z core biznesu to popatrz jakie koszty emisji akcji serii F miało Nicolas Games, według mnie te stawki nie są rynkowe i są pewnym bonusem dla GOA za pożyczkę i już raczej nie do powtórzenia
co do innych aktywów to pewnie Telemedycyna da zarobić ale to i tak jest już w cenie

fundamentalnie spółka nie powinna rosnąć bo nie ma pod co
tylko tu nie o to chodzi ... chcą przejść na GPW to muszą coś zrobić
prawdopodobny scenariusz to emisja z pp a później pompowanie kursu byle zdążyć do grudnia

rafskr
0
Dołączył: 2008-11-19
Wpisów: 93
Wysłane: 18 sierpnia 2010 08:58:35 przy kursie: 2,15 zł
Dzisiaj debiut Spółki portfelowej Telemdecyny Polskiej.
GoAdvisers S.A. posiadają 500 000 akcji w Spółce obejmowanych po wartości nominalnej 0,10 zł.
Ostatnia emisja akcji następowała po kursie 1,80 zł.
Goadvisers traktuje tą inwestycję jako długoterminową i ustanowił lock-up na 12 miesięcy.
W związku z debiutem na NC w raporcie za III kwartał i urynkowieniem wyceny akcji powinno nastąpić przeszacowanie wartości akcji co istotnie wpłynie na wartość księgową Spółki.Boo hoo!
Edytowany: 18 sierpnia 2010 09:15

rafskr
0
Dołączył: 2008-11-19
Wpisów: 93
Wysłane: 19 sierpnia 2010 20:43:33 przy kursie: 2,11 zł
W związkuz dopełnieniem wszystkich wymogów przez Zarząd Positive Advisory od 19.08.2010 zostanie wzniowiony obrót akcjami tej Spółki. W dalszym ciągu czekamy na informację o uchwałach podjętych na NWZA, a w szczególności uchwale o nabyciu w celu umorzenia akcji posiadanych przez GoAdvisers oraz uchwale o zaciągnięciu kredytu na spłatę pożyczki udzielonej przez GoAdvisers.rafskr
0
Dołączył: 2008-11-19
Wpisów: 93
Wysłane: 24 sierpnia 2010 13:11:11 przy kursie: 2,09 zł
GOADVISER 2010-08-19 Czy spółka planuje w najbliższym czasie emisję akcji? Czy tego rodzaju plotki nie są przypadkiem powodem tak znacznego spadku kursu akcji w ostatnim czasie?

W chwili obecnej Spółka nie posiada sprecyzowanych planów dotyczących emisji. W przypadku dalszego rozwoju biznesu nie wykluczamy podjęcia decyzji o przeprowadzeniu nowej emisji akcji. Celami emisji mogą być konkretne projekty venture capital.

W naszej bieżącej działalności skupiamy się na konsekwentnej realizacji przyjętej przez Spółkę strategii co w dłuższej perspektywie z pewnością wpłynie na wycenę naszych akcji. Obecnie nasz kurs podobnie, jak i kursy innych spółek podlega ciągłym wahaniom. Wpływ na taką sytuacje ma również aspekt spekulacyjny.


GOADVISER 2010-08-19 Jakie są formy zabezpieczeń udzielanych pożyczek Spółce Nicolas Games. Czy decyzja o finansowaniu projektu Afterfall InSanity oznacza, że GoAdvisers wierzy w sukces handlowy tej gry i spodziewa się wymiernych korzyści finansowych?

Spółka zabezpiecza spłaty pożyczek w sposób, który gwarantuje jej największe bezpieczeństwo oraz płynność przyszłych przepływów. Decyzja o współfinansowaniu projektu Afterfall z całą pewnością związana jest z jakością powstającego produktu oraz jego potencjałem rynkowym. Zadaniem funduszu GoAdvisers jest generowanie zysku na tego typu projektach, więc jest to główny czynnik wpływający na nasze decyzje inwestycyjne.

head
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 162
Wysłane: 2 września 2010 01:13:10 przy kursie: 1,91 zł
Wyjście z inwestycji w spółkę Positive Advisory SA
Zarząd Spółki GoAdvisers SA informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2010 roku została zawarta umowa sprzedaży całego pakietu akcji spółki Positive Advisory SA - spółki, która znajdowała się w portfelu inwestycyjnym GoAdvisers SA.
Pakiet 1 840 000 akcji został sprzedany za łączną kwotę 736 tys. zł. Nabywcą jest obecny akcjonariusz Positive Advisory SA.

Spółka GoAdvisers zainwestowała w Positive Advisory w kwietniu 2006 roku, obejmując udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Łączna wartość inwestycji GoAdvisers w Positive Advisory wyniosła 178,5 tys. zł (dodatkowo GoAdvisers udzielił spółce długoterminowej pożyczki na kwotę 500 tys. zł).
W wyniku transakcji dokonanych w 2009 i 2010 roku udział GoAdvisers w kapitale zakładowym spółki Positive Advisory wynosił 25,41%, tj. 1 840 000 akcji, a GoAdvisers SA był największym inwestorem w akcjonariacie spółki. Łączny koszt nabycia akcji Positive Advisory wyniósł 387,5 tys. zł.

Zysk ze zbycia inwestycji, liczony jako różnica między kosztem nabycia 1 840 000 akcji, a ceną ich sprzedaży, wyniósł 348,5 tys. zł.

Sfinalizowana transakcja sprzedaży akcji Positive Advisory będzie miała wpływ na wynik finansowy osiągnięty przez GoAdvisers SA w kilku aspektach poprzez:
- zaksięgowanie zysku na sprzedaży inwestycji (przychód);
- wyksięgowanie dotychczasowej wartości przeszacowania tego instrumentu finansowego w bilansie GoAdvisers SA (koszt);
- wyksięgowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z dnia 31.12.2009 w stosunku do wartości bilansowej akcji spółki Positive Advisory w portfelu GoAdvisers SA (koszt);
- rozwiązanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy utworzonej na dzień 31.12.2009 roku w stosunku do wartości bilansowej akcji spółki Positive Advisory w portfelu GoAdvisers SA (przychód);
- zaksięgowanie odsetek uzyskanych od pożyczki udzielonej spółce Positive Advisory (przychód).

Wartości poszczególnych operacji wpłyną na wyniki finansowe GoAdvisers SA w III kwartale 2010 roku i zostaną przestawione w raporcie kwartalnym publikowanym 15 listopada 2010 roku, po rozliczeniu i uwzględnieniu wszystkich aspektów transakcji wyjścia z inwestycji w spółkę Positive Advisory SA.

Jednocześnie Zarząd GoAdvisers SA informuje, iż całkowita kwota wpływów gotówkowych związanych ze sprzedażą akcji Positive Advisory SA oraz ze zwrotem pożyczki udzielonej przez GoAdvisers SA spółce Positive Advisory SA wyniesie 1.170 tys. zł, z czego, zgodnie z zawartymi umowami, 1.091 tys. zł wpłynie do Spółki w roku 2010, a 79 tys. zł wpłynie do spółki w roku 2011.

Środki pozyskane z powyższych transakcji zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje w związku z zapowiedzianą przez Zarząd w pierwszej połowie 2010 roku przebudową portfela inwestycyjnego GoAdvisers SA.

doliczmy do tego przeszacowanie wartosci Telemedycyny i potencjalne dwa debiuty na NC we wrześniu i wyniki za 3q beda rewelacyjne.

thawku
0
Dołączył: 2010-07-05
Wpisów: 46
Wysłane: 6 września 2010 16:31:50 przy kursie: 2,34 zł
jest dobrze, dzisiaj konczymy na 2,34... 3 zl pewnie bedzie kwestia czasu

head
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 162
Wysłane: 9 września 2010 16:34:30 przy kursie: 2,24 zł
Emisja obligacji serii F, G i H
Zarząd Spółki GoAdvisers SA informuje, iż w dniu 8 września 2010 roku na podstawie uchwały Zarządu Spółki GoAdvisers SA zostały wyemitowane obligacje zwykłe na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 175 tys. zł.

Wyemitowano obligacje z następującymi warunkami:
- obligacje nie są zabezpieczone;
- obligacje w przypadku nowej emisji akcji spółki GoAdvisers SA dają prawo objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej 2,00 zł;
- obligacje zostały wyemitowane w 3 seriach o łącznej wartości nominalnej: F - 1 400 tys. zł, G - 975 tys. zł, H - 800 tys. zł;
- termin wykupu obligacji - 30 września 2011 roku.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie finansowania na realizację strategii Spółki - nowe inwestycje venture capital oraz rozwój powołanego domu maklerskiego.

Zarząd informuje, że do dnia 9 września 2010 roku zostały objęte wszystkie obligacje serii F oraz zakończyło się budowanie księgi popytu na obligacje serii G.


widac, ze maja pomysly i potrzebuja srodkow na realizacje i ze naprawde chca stworzyc dom maklerski.

hipopotam5
0
Dołączył: 2009-08-08
Wpisów: 72
Wysłane: 10 września 2010 23:34:12 przy kursie: 2,06 zł
head napisał(a):

widac, ze maja pomysly i potrzebuja srodkow na realizacje i ze naprawde chca stworzyc dom maklerski.


gdyby mieli pomysł to te obligacje zamieniały by się na akcje po przynajmniej 4 zł

a tak to tylko rozwodnienie kapitału się szykuje wiec ze wzrostów nici

thawku
0
Dołączył: 2010-07-05
Wpisów: 46
Wysłane: 10 września 2010 23:46:27 przy kursie: 2,06 zł
Ty się zastanów co Ty piszesz kolego.... Jakie rozwodnienie kapitału?? Czytaj ze zrozumieniem...obligacje w przypadku nowej emisji akcji spółki GoAdvisers SA dają prawo objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej 2,00 zł;
2 sprawa to w ciężko jest znaleźć cena emisyjna, którą byłaby bliska ceny rynkowej.... zazwyczaj daje się 50%.... Ponadto mają telemedycynę, i 2 debiuty na NC w zanadrzu...

sebaseba9
0
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 108
Wysłane: 15 września 2010 20:44:14 przy kursie: 2,22 zł
Dokupiłem "kilka" sztuk uznając cenę za promocyjną i poczytawszy zmieniam status zakupu z spekulacyjnego na inwestycyjny.

sebaseba9
0
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 108
Wysłane: 17 września 2010 19:28:13 przy kursie: 2,67 zł
sebaseba9 napisał(a):
Dokupiłem "kilka" sztuk uznając cenę za promocyjną i poczytawszy zmieniam status zakupu z spekulacyjnego na inwestycyjny.


"Bardzo dobre posunięcie" - odpowiedział sam sobie Dancing

Propero
0
Dołączył: 2010-05-20
Wpisów: 27
Wysłane: 20 września 2010 18:56:38 przy kursie: 3,30 zł
czy ta spoleczka rosnie tak znaczaco z powodu wzrostu cen Nicogames, czy sa tego inne powody?Think

poki co dzienne 20% sklania do radosci tych co posiadaja.hello1

escovar
0
Dołączył: 2010-09-17
Wpisów: 6
Wysłane: 21 września 2010 03:37:35 przy kursie: 3,30 zł
Obecne wzrosty są spowodowane tylko i wyłącznie wzrostami na Nicosiu. Tak więc w najbliższych dniach kursy obu spółek są i będą skorelowane.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,609 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło