pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

head

head

Ostatnie 10 wpisów
Chyba wykup wydaje się być coraz bardziej realny, bo kurs obligacji wynosi już 89% ceny nominalnej.

Strata netto w całym 2015 roku były rzeczywiście niższa (221 tys. zł) niż rok wcześniej (1.038 tys. zł). Niestety nadal mamy do czynienia ze spadkiem przychodów. Może te nowe własne sklepy coś im pomogą (na razie otworzyli dwie placówki). Nie widać też mocnego przełożenia współpracy z dużą siecią handlową na wzrost wartości sprzedaży.

Link do raportu kwartalnego za 4Q 2015 - newconnect.pl/?page=1045&p...

Poprzedni rok MODE zakończyło wysokim zyskiem netto (409 tys. zł; w 2014 r. było to 356 tys. zł) oraz wzrostem przychodów do 4,04 mln zł z 3,8 mln zł rok wcześniej. Rozwijają usługę ModeView oraz nową aplikację MODEVid. W 1Q ma mieć także miejsce premiera nowego urządzenia Twister MINI. Raport dostępny tutaj - www.newconnect.pl/index.php?pa...

Wynik na poziomie skonsolidowanym w 2015 r. był całkiem przystępny - zysk netto 588 tys. zł, który wynikał ze świadczenia usług doradczych i konsultingowych. Spółka dalej podtrzymuje plany realizacji dwóch projektów inwestycyjnych - budowy hotelu oraz spalarni śmieci. Raport za 4Q - www.newconnect.pl/index.php?pa...

Spread jest bardzo duży, co zniechęca do inwestowania i zabija tym samym handel oraz płynność obrotu. Niewiele spółek na NewConnect ma mniej niż 1 mln szt. akcji ogółem (Prefabet ma 877 tys.). Wydaje mi się, że gdyby akcji było 10 razy więcej to i płynność byłaby lepsza.

anty_teresa napisał(a):
Cytat:
Odstąpili od konsolidacji sprawozdań finansowych (dla inwestorów to większa przejrzystość)

No bez żartów! Krokiem w stronę większej przejrzystości byłaby prezentacja zarówno skonsoidowanego jak i jednostkowego, przy czym skonsolidowany powinien zawierać rachunek segmentowy. To akurat mało się dotyczy spółki, która twierdzi,że nie ma w tej chwili kontroli, ale twierdzenie, że brak sprawozdania skonsolidowanego to zaleta, jest co najmniej mało zrozumiałe.


Skoro przy wskaźniku C/Z mamy brane pod uwagę skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a spółka mówi, że te podmioty mają dla niej małe znaczenie to wolę, żeby prezentowane było tylko sprawozdanie jednostkowe i tylko one było uwzględniane przy wskaźniku C/Z. Pomimo, że jednostkowe wyniki były chyba zawsze gorsze od skonsolidowanych, ale przynajmniej odzwierciedlają rzeczywistą sytuację spółki.

Kilka ważnych informacji ze spółki.

Odstąpili od konsolidacji sprawozdań finansowych - www.newconnect.pl/?page=1045&a... (dla inwestorów to większa przejrzystość)

Mieli dobry 4Q 2015 (http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=NFP&id=90614&id_tr=4) - 474k zysku netto (rok wcześniej 89k straty)

W całym minionym roku osiągnęli 144k zysku netto.Wyniki za 4Q i cały 2015 rok należy uznać za bardzo dobre.
C/Z obniżyło się do 8. Na ich miejscu rozważyłbym split akcji, np. w stosunku 1:10.

Przy takim niskim wskaźniku P/E (ok. 9) i małej kapitalizacji (ok. 1 mln zł) to spółka wygląda na wartą zainteresowania. Największym minusem jest słaba płynność obrotu, ale gdyby zaczęli notować wzrost przychodów i rentowności to może rynek by się nimi zainteresował.

W samym 3Q 2015 LUG miał skonsolidowany zysk netto na poziomie 632k, a w okresie 1-3Q 2015 było to 2.078k.

Wskaźniki mają jedne z najniższych na NewConnect i jak dla mnie to powinni pomyśleć o zmianie rynku notowań, bo obecność na rynku regulowanym zwiększyłaby zainteresowanie spółką wśród inwestorów.

Wygląda na to, że restrukturyzacja spółki ma szansę zakończyć się powodzeniem. Przeprowadzili emisję obligacji serii C (skierowana do obligatariuszy serii B) - www.newconnect.pl/?page=1045&a... i wypłacili odsetki od obligacji serii B - www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Teraz najważniejsze będzie poprawianie wyników i wypełnianie postanowień układu.

To tylko twój wniosek, bo fakt jest taki, że jestem akcjonariuszem BPN i to od dawna.
Bardzo mnie interesuje sytuacja tej spółki, która, biorąc pod uwagę jej wyniki finansowe, poprawiła się w ostatnich kwartałach. Kurs co prawda tego nie odzwierciedla, ale spółka w ostatnim raporcie kwartalnym zapowiadała także prace nad innowacyjnymi projektami.

Leonidas ma ponad 22% udziałów w T-Bull, a podmiot ten planuje wejść na NewConnect.
www.gram.pl/news/2015/11/19/wr...

Jak przełoży się to na wyniki finansowe Leonidasa?

Wynikiem w 3 kwartale pokazali, że jednak potrafią zarabiać (skonsolidowany zysk netto wyniósł 410k). Od początku tego roku mają już 442k zysku, a 4Q w ich branży był zawsze dobrym okresem. Cieszy dyscyplina w zakresie kosztów, która w połączeniu ze wzrostem przychodów, pozwala im osiągać coraz lepsze wyniki.

Ten wzrost przychodów jest bardzo obiecujący, tym bardziej, że widać już wpływ zwiększania sprzedaży na poprawę rentowności. Myślę, że w kolejnych kwartałach przy utrzymaniu dalszego wzrostu przychodów powinni pokazywać jeszcze wyższe zyski. Pytanie tylko w jaki sposób przełoży się to na kurs akcji.

Ostatni raport pokazuje, że zrobili spory krok do przodu. Pan Prezes powiedział coś ciekawego podczas chatu?

Jak to możliwe, że spółka po takich wynikach jest notowana tak nisko i ma C/Z poniżej 3... Czy jest tutaj coś negatywnego, czego nie widać w bilansie i RZiS? Może udałoby się przeprowadzić analizę tej spółki?

Dużo się tutaj pozmieniało. W miejsce Boomeranga wprowadzili Parcel Technik, a w miejsce Veniti właśnie Boomeranga - www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Kluczową kwestią jest rozliczenie tej transakcji i jego wpływ na wyniki finansowe Veniti. Pewnie w raporcie rocznym za 2015 r. będą już widoczne rezultaty przeprowadzonych odwrotnych przejęć.

Marka z obecnym C/Z na poziomie ok. 4,5 ma ten wskaźnik najniższy dla branży pożyczkowej na NewConnect (Eurocent, SMS Kredyt, Wierzyciel).

TFI sprzedało swoje akcje - biznes.pap.pl/espi/pl/reports/... i ciekawe w czyje ręce one trafiły.

Przychody cały czas spadają, co widać w kolejnych raportach miesięcznych, m.in. w ostatnim - www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Główne pytanie, które się nasuwa to w jaki sposób zamierzają zwiększać rentowność, żeby osiągać zyski pomimo kurczącej się sprzedaży.

Pierwsza połowa 2015 r. była rzeczywiście dosyć dobra, bo zakończona zyskiem.

Może współpraca z nowym, dużym kontrahentem tak im pomaga.

W tym roku niestety nie wypłacili dywidendy. Wyniki finansowe są naprawdę bardzo dobre, bowiem w pierwszym półroczu 2015 r. osiągnęli 345 tys. zł zysku netto przy przychodach wynoszących 5.149 tys. zł.

Od czerwca Spółka ma nowy Zarząd - www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Chyba w Akcjonariacie istnieje jakiś konflikt, o czym świadczy m.in. ten raport EBI - www.newconnect.pl/?page=1045&a... oraz wiele zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na plus na pewno niski wskaźnik C/Z, który w chwili obecnej wynosi niecałe 3,0.

Po wielu latach stagnacji w końcu zaczynają poprawiać wyniki finansowe. W roku obrotowym 2014/2015 Grupa Kapitałowa miała 470 tys. zł zysku netto, a w 1Q 2015/2016 340 tys. zł zysku netto wobec 20 tys. zł rok wcześniej. Poprzedni kwartał przyniósł też mocny wzrost skonsolidowanych przychodów do 16,16 mln zł z 7,99 mln. Przy obecnej kapitalizacji na poziomie 3 mln zł, wskaźnik C/Z wynosi poniżej 4,0.

W drugim kw. br. mocno zwiększyli przychody z 4,41 mln zł do 7,58 mln zł (ponad 70%). Niestety zanotowali stratę netto (18 tys. zł), chociaż była niższa niż rok temu (104 tys. zł). Na plus na pewno jest wysoki zysk ze sprzedaży i zysk EBITDA, ale zastanawia mnie przy jakim poziomie sprzedaży zanotują zysk netto. Co do wzrostu przychodów to głównie był on możliwy dzięki wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i zwiększeniu środków obrotowych. Może drugie półrocze również przyniesie zwiększenie sprzedaży i wtedy zanotują już wyraźną poprawę rentowności.

Link do raportu: www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Jaka jest więc Twoja ocena wyników i sytuacji finansowej spółki, uwzględniając dokonywane przeszacowanie i co sądzisz o spadku kursów obligacji - duże ryzyko?

Cyt. z raportu kwartalnego (str. 16):
"Na pozycję „Inne koszty operacyjne” wpływa wyksięgowywanie przychodów z przeszacowań, w celu
transparentnego ujęcia wyniku. W przypadku sprzedaży składnika objętego przeszacowaniem, spółka
ujmuje kwotę przeszacowania tego składnika w pozostałych kosztach operacyjnych, a przychód
w przychodach ze sprzedaży."

Odsetki rzeczywiście wypłacili terminowo, a w ub. tygodniu zaprezentowali wyniki finansowe za 2 kw. br. - www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Przychody im mocno wzrosły rdr. i wypracowali zysk ze sprzedaży (rok temu była strata). Kwartał zamknęli jednak stratą netto przez wysoki poziom innych kosztów operacyjnych, który wynikał z wyksięgowania przychodów z przeszacowań, aby transparentnie prezentować wynik finansowy.

Dzisiaj opublikowali raport za 2 kw. 2015 r. (http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=BPN&id=83856&id_tr=4)

Główne wnioski:
- Zmniejszyli stratę netto (skonsolidowaną) do 25 tys. zł z 457 tys. zł rok wcześniej
- Przychody odnotowały minimalny wzrost
- Zysk netto w 1 półroczu wyniósł 812 tys. zł wobec straty netto rok wcześniej (875 tys. zł)
- Eco Service dobrze się rozwija i notuje dodatnie wyniki finansowe
- Grupa BPN zamierza rozwijać innowacyjne technologie, bo rynek się kurczy i muszą szukać nowych kierunków rozwoju
- P/E < 8, co jest dosyć atrakcyjnym poziomem (a po kolejnym dobrym kwartale może być jeszcze niżej).

Czyżby ostatnie spadki były efektem tej informacji - www.newconnect.pl/?page=raport...

Zagraniczne koncerny są na pewno dużo droższe. Czy mógłbyś podać krajowych producentów podobnego oprogramowania?

Cały czas presja podażowa jest spora. Wyniki finansowe się ustabilizowały, a przychody wzrosły w 2014 r. Gdyby udało im się utrzymać obecny poziom sprzedaży to przy obniżeniu kosztów (duża część na wdrożenie nowego produktu poniesiona rok temu) byłaby szansa na wzrost zysków i poprawę wskaźnika P/E. Swoją drogą ktoś oddawał spore ilości po 31-32 gr.

Raport kwartalny niezwykle dobry. W 3Q br. mieli 762k zysku netto i 3.369k przychodów wobec straty w 3Q 2014 na poziomie 158k i przychodów wynoszących 2.336k. Po 3 kwartałach br. mają 174k zysku (rok wcześniej była strata 984k). Link do raportu - www.newconnect.pl/?page=1045&a...

W końcu pojawiły się większe obroty na Midvenie. W 3Q mieli na poziomie skonsolidowanym 946 tys. zł zysku netto, podczas gdy rok temu była strata 39 tys. zł. Od początku tego roku zanotowali już 1.050 tys. zł zysku netto, a w 2013 r. byli na minusie (28 tys. zł).
W tym roku nabyli udziały w Mizaco sp. z o.o. - www.newconnect.pl/?page=1045&a... w Mlogos sp. z o.o. (wspólnie z Integerem) - www.newconnect.pl/?page=1045&a... i podpisali list intencyjny ws. nabycia udziałów w spółce z branży IT - www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Akcje spółki zostały mocno przecenione w ub. tygodniu. Spółka przedstawiła dosyć dobry raport za 3Q 2014: 1.228 tys. zł zysku netto i 11.559 tys. zł przychodów vs. 1.036 tys. zł zysku netto i 5.409 tys. zł przychodów w 3Q 2013 (http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PIK&id=72156&id_tr=4). Mają też nową strategię rozwoju, zakładającą nowe obszary działalności - www.newconnect.pl/?page=1045&a... i przejście na rynek regulowany GPW.

Rano rzeczywiście było trochę paniki i oddawali po 31 gr.
Wydaje mi się, że jeśli będą chcieli uplasować emisję po 22 gr to kurs powinien się utrzymać na obecnym poziomie, bo przy niższym może być mniejsze zainteresowanie.
Swoją drogą to ciekawe na co zamierzają przeznaczyć te (jeśli emisja się powiedzie) ponad 300 tys. zł.

Umowa na 2 mln zł na realizację części projektowej inwestycji farmy fotowoltaicznej o mocy około 10 MW: www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Przychody w przyszłym roku mogą być dzięki temu bardzo wysokie. Kurs jak na razie reaguje optymistycznie na tą umowę.

Sporo się dzieje w EBC.

1) W akcjonariacie spółki pojawił się znany inwestor giełdowy - www.biznes.pap.pl/espi/pl/repo...

2) Zawarte zostały umowy nabycia akcji po cenie wynoszącej 2 zł za jedną sztukę - www.newconnect.pl/?page=1045&a...

3) Raport za 2 kw. był przyzwoity. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 206 tys. zł, a przychody 1.402 tys. zł. www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Jedna seria obligacji nie już notowana UBT0914 - gpwcatalyst.pl/aktualnosci?ph_...

Pozostałe dwie serie spadły w okolice 61-65.

Prezes nabył i opłacił akcje serii D - www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Jestem ciekaw jutrzejszego otwarcia.


RUCH wchodzi do E-Kiosku:
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

A Presspublica przejmuje w zamian za to sklep Nexto.pl:
www.portalspozywczy.pl/handel/...

Wygląda na to, że konsolidacja rynku e-gazet im się udaje.

Dla mnie sytuacja zaczyna wyglądać trochę analogicznie do Uboat-Line (chociaż skala przeceny jest mniejsza).

W przyszłym roku będzie trochę obligacji do wykupienia, więc muszą wygenerować sporo gotówki do tego czasu.

Aby mogli przejść na rynek regulowany bez emisji akcji to kurs powinien wrócić do poziomu 70-80 gr (próg kapitalizacji).

Może w środę i w czwartek dowiemy się czegoś nowego o planach spółki.


Branża ciekawa, wskaźniki nie są najgorsze, ale szkoda, że odwołali prognozy finansowe: www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Akcje serii D były obejmowane w sierpniu po 1 zł za sztukę: www.newconnect.pl/?page=1045&a... a obecny kurs na rynku wynosi połowę ceny emisyjnej.

Chyba czekają jak wiele spółek z branży na Ustawę o OZE.


Patrząc na raport za 2 kw. widać, że sytuacja finansowa spółki się bardzo poprawia.
Zacznijmy od przychodów:
2Q 2013 - 200k
2Q 2014 - 389k (+95%)

1H 2013 - 369k
1H 2014 - 682k (+85%)

Zysk netto w 2Q 2014 wyniósł 22k, a w 2Q 2013 było to niecałe 4k.

Raport okresowy - www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Ten nowy produkt na chrapanie (http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=KKH&id=68233&id_tr=1) może się okazać dobrym pomysłem.

Przychylam się do prośby kolegi.
Wczoraj ktoś oddał sporo akcji (jak na Mode).
Wygląda na to, że możemy mieć chwilowy zastój (do wyników za 3 kw.?).

Dla mnie najważniejsze będzie przedstawienie przez Zarząd informacji, kiedy poniesione nakłady finansowe (+ dotacja) zaczną mieć realny wpływ na poprawę wyników finansowych oraz jak to może wyglądać w liczbach.

Od strony technicznej kluczowe wydaje się być wsparcie na poziomie 50 gr.

AFC zawarł nową umowę. Jej wartość to 418 tys. zł: www.newconnect.pl/index.php?pa...

Fajnie byłoby, gdyby Zarząd opowiedział w raporcie o planach rozwoju spółki.


Raport okresowy za 2Q jest niezwykle dobry (http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=MMA&id=68452&id_tr=4).

Spółka w tym okresie miała 361 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 7.372 tys. zł.
W analogicznym okresie 2013 r. była strata w wysokości 71 tys. zł, a przychody wyniosły 7.116 tys. zł.

W minionym kwartale spółka podpisała kilka mniejszych kontraktów:
- Jordanka w Toruniu (1.729 tys. zł)
- Spalarnia w Białymstoku (360 tys. zł)
- Fabryka Bros (209 tys. zł)
- Centrum Nauki i Techniki w Łodzi (279 tys. zł)
- MCK Katowice (420 tys. zł)
- Philip Morris (495 tys. zł)
- IGI Głogów (232 tys. zł)

29. lipca br. otrzymali też spłatę przeterminowanej należności od SOLESI w wysokości 1,5 mln zł.

Może ktoś z SW przygotuje analizę spółki?

Rok temu mieli w drugim kwartale 72 tys. zł straty netto przy przychodach na poziomie 7.114 tys. zł. Dzięki kontraktowi w Świnoujściu w tym roku drugi kwartał mógł być zakończony na plusie, co pozwoliłoby na znaczącą poprawę wskaźnika C/Z, który i tak jest bardzo dobry. Za 2 tyg. wszystko będzie dla akcjonariuszy jasne.

Akcept Finance zawarł w tym tygodniu kolejne umowy faktoringu:
a) na 100 tys. zł - www.newconnect.pl/index.php?pa...

b) na 100 tys. zł - www.newconnect.pl/index.php?pa...

i podpisał aneks zwiększający limit ze 150 tys. zł do 200 tys. zł - www.newconnect.pl/index.php?pa...

Wyniki w czerwcu były niestety słabsze od ubiegłego roku (przychody spadły do 600 tys. zł, a obrót faktoringowy do 2.100 tys. zł) - www.newconnect.pl/index.php?pa...

Zobaczymy co pokażą w raporcie kwartalnym, który będzie opublikowany w dniu 14.08.2014 r.


Wyniki niestety coraz gorsze - strata netto w 1 kw. 274 tys. zł wobec zysku rok temu na poziomie 390 tys. zł (http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=MLP&id=63991&id_tr=4). Dodatkowo, cały czas rośnie cena skupu surowca mleczarskiego i to może mieć negatywny wpływ na wyniki w kolejnych kwartałach.

www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Kolejna spora dywidenda na NewConnect. Jedyny minus to fakt, że wypłata dywidendy (odcięcie od kursu) zmniejsza nam kapitalizację, więc plany przeniesienia na rynek regulowany się oddalają...

Raport za 1 kw. 2014 r. nie należał do najlepszych, bowiem zmniejszył im się zysk netto ze 198 tys. zł do 146 tys. zł (przychody wzrosły z 599 tys. zł do 805 tys. zł). Link do niego tutaj: www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Oznacza to znaczący spadek rentowności netto z 33% do 18%.

Pytanie tylko czy wysokie poniesione w 1 kw. przełożą się lepsze wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

Wyniki rzeczywiście coraz lepsze. C/Z < 8.
Drugi kwartał też powinien być dla nich dość dobry, bo rozliczyli 1 etap prac dla GroMar'u - 400 tys. zł wynagrodzenia (http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=LAN&id=62479&id_tr=1).

Udało im się też pozyskać ponad 190 tys. zł dofinansowania z PO IG 6.1. (http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=LAN&id=62416&id_tr=1).

Może ktoś z SW przygotuje analizę spółki?

W 2013 r. EBITDA wyniosła 533k wobec -566k w 2012 r.
Przychody spółki wzrosły w 2013 r. do poziomu 3.243k, podczas gdy w 2012 r. sięgnęły one 1.868k. (wzrost o blisko 74%).

Arkusze zleceń są naprawdę puste, zarówno kupna jak i sprzedaży.

Zobaczymy czy w 1Q utrzymali dynamikę wzrostu na tak wysokim poziomie.

Scarry napisał(a):

Zysk netto:
2011:
4 855,00

2012:
4 217,00

2013:
2 439,00

serio coraz lepsze wyniki z roku na rok? Kto tu z kogo żartuje?Musisz zwrócić uwagę, że Kopahaus ma przesunięty rok obrotowy o jeden kwartał, więc Twoje wyliczenia trzeba uszczegółowić, bo mogą wprowadzać w błąd. Zyski wyglądają następująco:

Rok 2010 (01.04.2010-31.03.2011):
4.855 tys. zł

Rok 2011 (01.04.2011-31.03.2012):
4.217 tys. zł

Rok 2012 (01.04.2012-31.03.2013):
2.439 tys. zł

Rok 2013 (na razie trzy kwartały; 01.04.2012-31.12.2013):
3.337 tys. zł

Historyczne wyniki w IV kw. obrachunkowym, a I kw. kalendarzowym:

IV kwartał 2010 (01.01.2011-31.03.2011) +1.453 tys. zł
IV kwartał 2011 (01.01.2012-31.03.2012) +336 tys. zł
IV kwartał 2012 (01.01.2013-31.03.2013) +60 tys. zł

W ostatnim raporcie kwartalnym (strona 12; Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz) podtrzymali prognozy finansowe zakładające ponad 5 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2013/2014, które przedstawili w listopadzie ub. roku. (http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=KOP&id=55839&id_tr=1)

Jeśli mowa o wskaźnikach AF to zacznijmy od najprostszych c/z i c/wk. W przypadku De Molen są na niskim poziomie w stosunku do sektora oraz całego rynku. Od czasu naszej dyskusji kurs wzrósł o blisko 30% i to przy sporych całkiem sporych obrotach.

Wynikami za 4Q i cały 2013 r. Zarząd MODE S.A. pokazał, że wie, jak rozwijać tą firmę.

Zysk netto zwiększył się z 41 tys. zł w 2012 r. do blisko 410 tys. w ub. roku. W tym okresie sprzedaż wzrosła o ponad 80% z 1,56 mln zł do 2,85 mln zł.

W ostatnim kwartale 2013 powiększyli moce produkcyjne o 100%, więc zobaczymy czy inwestycje przynoszą już rezultaty.

Od strony technicznej, najistotniejsza jest chyba sesja z 17.02, czyli tuż po wynikach kwartalnych. Obróciło się wówczas prawie 110 tys. akcji (najwięcej w historii), a kurs wzrósł o niecałe 19% do poziomu 76 gr. Jest to jak na razie roczne maksimum.

Spółka dosyć zapomniana i niezauważona.

Wskaźniki fundamentalne na tle całego rynku NewConnect ma bardzo dobre.

P/E wynosi 3,9. Natomiast P/BV kształtuje się na poziomie 0,5.

Cena emisyjna w ramach emisji akcji serii D (z zachowaniem Prawa Poboru) wynosiła 1,28 zł.

Od listopada ub. roku obroty znacząco wzrosły.
www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Chyba lepiej kupić nieruchomość za tak naprawdę 750 tys. zł (należności od spółki w upadłości likwidacyjnej mogłyby być trudne do odzyskania) niż odpuścić temat.

Rzeczoznawca wycenił nieruchomość na 1,4 mln zł. Jeśli uda im się ją sprzedać, a zakładam, że bardzo im będzie na tym zależało, nawet z 20% dyskontem wobec wyceny to jest to lepsze posunięcie niż odpis na 457 tys. zł.

A jeśli chodzi o sytuację finansową to porównaj przychody w pierwszych miesiącach 2013 i 2014.

Jak na tak dobre wyniki finansowe to zainteresowanie spółką jest bardzo niewielkie. Jeśli będą planowali jakieś akwizycje przy wykorzystaniu akcji własnych to byłby to dobry kierunek rozwoju.

Ostatnio ze spółki płyną same pozytywne informacje.

Po pierwsze, sprzedali wierzytelność oraz zakupili nieruchomość --> kompensata wzajemnych wierzytelności. (http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=KMS&id=61210&id_tr=1)

Po drugie, początek roku przynosi znaczący wzrost przychodów. W lutym sprzedaż wzrosła rdr. o ponad 70%, a narastająco za pierwsze dwa miesiące br. o ponad 40%.

Wygląda to bardzo optymistycznie, a Zarząd sam podkreśla, że: "Bardzo dobre wyniki osiągnięte przez Spółkę w styczniu i lutym oraz możliwość zwolnienia rezerwy po sprzedaży wierzytelności w kwocie 457 tyś zł, będą miały ogromny wpływ na wynik finansowy w pierwszym kwartale tego roku."

www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Widać, że ktoś zaczął akumulować akcje LBW. Wczoraj stała ukryta S na 1,19 zł i cały czas zbierali. Dzisiaj mamy chyba ukrytą S na 1,20 zł.

wiadomosci.stockwatch.pl/7-par...

"... W indeksie małych spółek najmocniejszą przecenę zanotowała Astarta. Ukraińska spółka działająca w branży rolno-przemysłowej straciła aż 31,5 proc. Niemal z taką samą stratą kończy pierwsze dwa tygodnie tego miesiąca kurs akcji Lubawy."

Wygląda więc na to, że jest spore pole do odbicia.


Chyba trochę zapomniana spółka z tego Procad'u.
Po wczorajszym raporcie rocznym, rano widać było mocne zbieranie akcji.
Zysk netto (skonsolidowany) w 2013 r. sięgnął 1,31 mln zł (w 2012 r. tylko 0,44 mln zł), a więc spora progresja.

Spółka chce też wypłacić dywidendę (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/procad;zapowiada;dywidende,203,0,1497803.html).

Po szczegółowej lekturze raportu widać także, że wszystkie podmioty z Grupy są już rentowne.
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Rzeczywiście zobowiązania są wysokie, ale perspektywy dla branży naprawdę dobre. Wyniki pokazują, że chyba obrali właściwą drogę rozwoju. Dzisiaj wszystko idzie w stronę cyfryzacji, więc jeśli wykorzystają tą szansę i staną się liderem w segmencie gazet i książek w formie digitalowej to powinni wypracowywać stabilne zyski przez kolejne lata.

Dobra informacja z dzisiaj o uruchomieniu sklepu internetowego: www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Powinno to pozytywnie wpłynąć na ich przychody.

W opublikowanym sprawozdaniu finansowym za ostatni kwartał 2013 r. pojawiło się sporo informacji odnośnie planów rozwoju, m.in. o wprowadzeniu nowej grupy produktowej czy o rozwoju marki Mnich (piwo).

Mają także zamiar redukować koszty, a wszelkie podejmowane działania są skoncentrowane na osiągnięciu w tym kwartale 2014 widocznych efektów w poziomie sprzedaży.

Czas pokaże czy to słuszna ścieżka rozwoju.Spółka zaprezentowała bardzo dobre wyniki finansowe w 4Q 2013:
www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Zysk netto wyniósł 1,01 mln zł, a rok wcześniej tylko 0,28 mln zł.

Przychody netto wzrosły blisko trzykrotnie z 1,84 mln zł do 5,3 mln zł.

Ciekawie wygląda ostatni spadek podczas wtorkowej sesji o prawie 60%:

kliknij, aby powiększyć


Następnego dnia nastąpiło mocne wybicie przy wzmożonych obrotach.

W ostatniej emisji akcje serii F były one obejmowanie po cenie 0,50 zł za sztukę.


Wyniki finansowe za 4Q 2013 r. potwierdziły skuteczną realizację założeń strategii rozwoju.

E-kiosk wypracował w tym okresie 523 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 5.883 tys. zł, wobec straty netto w analogicznym okresie 2012 r. na poziomie 1.528 tys. zł i sprzedaży wynoszącej 2.001 tys. zł.

W całym 2013 r. zysk netto spółki sięgnął 775 tys. zł (przychody 18.036 tys. zł). Rok wcześniej E-kiosk miał stratę netto w wysokości 1.372 tys. zł (przychody 7.177 tys. zł).

C/Z wynosi obecnie niecałe 5,4.

Od kilku dni zaczyna się pojawiać coraz więcej zleceń na kupnie, co jest chyba dobrym prognostykiem.

Link do raportu:
www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Zgadza się.

Sąd niestety ogłosił upadłość likwidacyjną (http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=MTC&id=58568&id_tr=1).

Czy ktoś wierzy jeszcze, że Bank zgodzi się na restrukturyzację zadłużenia? To już chyba ostatnia szansa na uratowanie MTC...

Kurs akcji na historycznych minimach, a tymczasem ostatnie informacje płynące ze spółki bardzo pozytywne.

Podpisali umowę na wykonanie systemu informatycznego. Wartość 448 tys. zł, a termin wykonania koniec września br. [http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=FIN&id=59404&id_tr=1]

Ich wniosek o dotację z 8.2 przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do merytorycznej. Wnioskują o ponad 315 tys. zł dotacji. [http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=FIN&id=59675&id_tr=1]

Ciekawe też jak rozwija się ich program partnerski FINLEADER.
Bank nie wyraził zgody na restrukturyzację zadłużenia poza układem (http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=MTC&id=56962&id_tr=1) więc spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego (http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=MTC&id=56990&id_tr=1).

Szkoda, że tak wyszło, bo nawet Nadzorca Sądowy pozytywnie wypowiadał się o możliwości restrukturyzacji spółki.

Podaż na 3 gr naprawdę solidna.

Ciekawe ile jest tak naprawdę warta ich nieruchomość i ile wynosi kwota zadłużenia wobec BPS.

Wyniki za 3 kw. można uznać za w miarę dobre. Co prawda, gdyby nie transakcja sprzedaży, zysk netto w na poziomie skonsolidowanym byłby na małym minusie.

Może cieszyć dodatni wynik na działalności operacyjnej zarówno jednostkowo, jak i skonsolidowanie.

Tak naprawdę to 4 kw. tego roku i pierwsze kwartały 2014 pokażą skuteczność restrukturyzacji.


kliknij, aby powiększyć


Na wykresie można łatwo zauważyć zwiększanie się obrotów w ostatnich dwóch tygodniach.

Spółka opublikowała bardzo dobry raport za 3 kw. 2013 r. W tym okresie wypracowała 353 tys. zł zysku netto, wobec straty rok wcześniej na poziomie 25 tys. zł. Przychody wzrosły z 2,1 mln zł do 2,8 mln zł.

Narastająco, Incana zarobiła w tym roku już 229 tys. zł, a rok wcześniej było to niecałe 8 tys. zł.

Dzięki dobremu raportowi C/Z spadło poniżej 10.

Warto także zauważyć, że Członek Rady Nadzorczej systematycznie skupuje akcje. W dzisiejszym raporcie ESPI pojawiła się informacja, że nabywał duże pakiety w ubiegły czwartek (i nie tylko) - 160 tys. akcji po 0,20 zł i 40 tys. akcji po 0,19 zł.

biznes.pap.pl/pl/reports/espi/...

kliknij, aby powiększyć


Kurs akcji znajduje się na historycznych minimach - 0,17 zł.

W trzecim kwartale ABS zarobił na poziomie skonsolidowanym 2,77 mln zł, a w całym 2013 roku już ponad 4 mln zł. C/Z wynosi obecnie mniej niż 4,5.

Rubicon oddał już sporo akcji w pakietówkach. Pytaniem pozostaje, kto od nich odbierał.


W ubiegłym tygodniu widać było mocniejszy ruch w górę przy relatywnie wyższych obrotach:

kliknij, aby powiększyć


Pozytywnym czynnikiem dla wyników finansowych w drugim półroczu tego roku może być realizacja przy terminalu LNG w Świnoujściu. Jej wartość szacowali na ponad 7 mln zł, a w raporcie za 2 kw. napisali, że to największy kontrakt w historii MMA.

Najgorsze jest już chyba za spółką.


Grupa Jaguar działa w branży nieruchomości, a dokładniej zajmuje się obrotem nieruchomościami gruntowymi. W kwietniu przeprowadziła emisję obligacji serii A o wartości ponad 1,3 mln zł.

Z roku na rok poprawiają wyniki finansowe. W 2012 r. wypracowali zysk netto na poziomie 78 tys. zł przy przychodach wynoszących 1109 tys. zł. W 2011 r. strata netto wyniosła 285 tys. zł, a przychody sięgnęły 403 tys. zł.

W tym roku dość często raportowali nabycia gruntów. Ich bank ziemi wygląda całkiem nieźle, a sami wyceniają go na 8,5 mln zł.

Od strony technicznej widać znacznie mniejsze obroty w lipcu i sierpniu oraz zatrzymanie spadków na poziomie 0,80 zł:

kliknij, aby powiększyć


Kod:
mod: jesteś PR'owcem czy inwestorem?

Od strony technicznej spółka wygląda po wczorajszej sesji coraz lepiej:

kliknij, aby powiększyć


Wysokie obroty i wzrost kursu mogą być impulsem do wybicia.

We wrześniu było kilka istotnych komunikatów ze spółki:

1. Uruchomili dział spedycji krajowej w Tarnowie. W maju utworzyli oddział w Kielcach (głównie dla spedycji krajowej). Widać, że chcą mocniej wejść w ten rynek, bo widzą tutaj szansę na generowanie przychodów i zysków.

2. Zmienili plany wobec BVT. Teraz spółka ma się zajmować windykacją wierzytelności i chcą wprowadzić podmiot na NC. Jeśli im się uda to wycena BVT na rynku może mieć istotne znaczenie dla wartości księgowej Kupca.

Wyniki finansowe są cały czas stabilne. Spółka co kwartał wypracowuje zysk netto.

Wygląda na to, że ten tydzień może okazać się przełomowy dla kursu akcji Bloober Team:

kliknij, aby powiększyć


Na początku czerwca nastąpiło pierwsze poważne wybicie, które zostało powtórzone jeszcze w lipcu i kurs doszedł do poziomu 9,83 zł, czyli rocznego maksimum. Potem nastąpiła jednak mała korekta, ale w tym tygodniu informacja o włączeniu Bloober'a przez analityków DM Infinity8 do portfela TOP PICK NewConnect mocno pobudziła inwestorów. Miało to swoje odzwierciedlenie w wolumenie obrotów oraz we wzroście kursu.

Fundamenty:
a) W 2Q 2013 Bloober wypracował na poziomie jednostkowym 31 tys. zł zysku netto, wobec straty rok wcześniej na poziomie 35 tys. zł.

b) Przychody (jednostkowe) wyniosły w tym okresie 595 tys. zł, a w 2Q 2012 były one na poziomie 366 tys. zł, a więc wzrost rdr. o 62%.

c) Na poziomie skonsolidowanym mieli w 2Q 2013 ponad 50 tys. zł zysku netto.

d) Dwie najważniejsze produkcje "Basement Crawl" i "Medium" mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

Patrząc na wykres, widać znaczący wzrost obrotów w ostatnim tygodniu, któremu towarzyszy mocna przecena akcji:

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o fundamenty:

- na poziomie jednostkowym mieli w 2Q zysk netto 7k wobec straty rok temu 136k.
- w 1H przychody wzrosły o 68% na poziomie skonsolidowanym w ujęciu rdr., a wyniki Media Nieruchomości są konsolidowane dopiero od 2Q.
- dostali 1,16 mln zł dofinansowania z PO KL na szkolenia dla branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

SW pokazuje rating AAA. Chyba warto obserwować.

Na wykresie widać znaczący wzrost obrotów w tym miesiącu:

kliknij, aby powiększyć


Cała branża eco-energii/recyklingu i technologii jest ostatnio na topie (Fluid, LZMO, WRE). Rynek kiedyś zacznie dyskontować dotacje i budowę zakładów OZE.

Zysk netto (na poziomie jednostkowym) w poszczególnych kw.:

3Q 2012 +73.125 zł
4Q 2012 +260.053 zł
1Q 2013 +109.450 zł
2Q 2013 +105.413 zł

Wynik w raporcie rocznym za 2012 r.: +172.759 zł


Zysk netto (na poziomie skonsolidowanym) w poszczególnych kw.:

1Q 2013 +109.855 zł
2Q 2013 +105.413 zł

A wykres tutaj:

kliknij, aby powiększyć

Wykres wygląda jakby rysowało się podwójne dno na poziomie 0,31 zł. Podczas ostatniego wybicia obroty były naprawdę spore. Coś wskaźnik c/z macie tutaj na SW inny niż w rzeczywistości jest.

Restrukturyzacja spółki trwa i chyba zaczyna przynosić pierwsze efekty. W 2 kw. mieli 86 tys. zł zysku netto wobec straty rok temu na poziomie prawie 100 tys. zł. Może wypracują w tym roku dodatni wynik finansowy na koniec roku. Papier ciekawy, ale raczej długoterminowy.

Mocno zmniejszyli stratę w 2Q i całym 1H w porównaniu z 2012 rokiem. Zadłużenie też mocno obniżone, do zaledwie 33 tys. zł. Kiedyś pewnie wystrzeli :)

Jedne z lepszych wskaźników fundamentalnych w sektorze "usługi finansowe" na NewConnect. C/Z < 5, a C/WK ~ 1. Jeśli trzymają dalej akcje TRO Media to mogli na nich sporo zarobić w 3 kw. Zobaczymy też jak będzie się rozwijał ich projekt E-Contest.

Spółka z branży e-handlu. W drugim kwartale tego roku mieli 105k zysku netto wobec straty rok temu 62k. Wskaźniki fundamentalne: c/wk = 0,35, c/z ~ 3. Od początku sierpnia obroty na akcjach coraz wyższe.

Spółka mocno poprawiła wyniki finansowe w ostatnich kwartałach. Pierwsze półrocze 2013 r. zakończyli zyskiem netto ponad 200 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto wyniósł zaledwie 20 tys. zł Obecnie C/Z jest poniżej 10. Spółka ma produkt globalny i widać, że stawiają na ekspansję zagraniczną. Kurs na minimach i ktoś wystawił spory pakiet na S.

a co z akcjami serii D z oferty prywatnej (232 tys. sztuk) oraz akcjami serii C za wcześniejsze przejęcie (50 tys. sztuk)?

polecam lekturę planu połączenia:

www.tax-net.pl/download/gfx/ta...

strona numer 2, punkt 3, podpunkt 1:

"wspólnik Kilarska Miłosława Spółki Przejmowanej w drodze objęcia udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym w Spółce Przejmującej otrzyma 125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy ) akcji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 62 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych"

nie wprowadzaj inwestorów w błąd.

W zamian za przejęcie spółki dali 125 tys. akcji serii E.

Analizując raport r/r można znaleźć dużo pozytywnych aspektów.
1. Marże utrzymują się na podobnym poziomie (nieznaczny spadek), co przy wzroście przychodów (r/r o 25%) powoduje mocny wzrost zysku.

2. Poprawiły się znacząco wskaźniki płynności.

3. Spada rotacja zapasów i rotacja należności.

Wygląda na to, że Spółka zmierza w dobrym kierunku, ale na razie nie została zauważona przez inwestorów.

Jeśli ktoś czytał raport dokładnie to może zwrócił uwagę na następującą rzecz:
Pozycja z RZiS VIII 3 "inne koszty operacyjne": 308 tys. zł
ktoś wie co to może być?

Ale poza tym to fundamentalnie wyglądamy coraz lepiej. Spadają koszty finansowe (odsetki), spada rotacja należności, spada rotacja zapasów. Rosną za to marże i przychody.

widze, ze spolka nadal zapomniana.
na tle innych spolki z branzy restauracji wypadamy bardzo dobrze.
nazwa wart rynkowa wart ksieg c/wk c/z
1. PREMFOOD 12,83 -0,30 0,00 x
2. RCUNION 10,01 16,39 0,61 x
3. MAXIPIZZA 3,35 1,69 1,99 14,3
4. SAKANA 5,32 1,88 2,83 x

HYDRAPRES - Rekordowe obroty w listopadzie
admin, pon., 2010-12-06 10:09

Spółka poinformowała dzisiaj na swojej stronie, że w listopadzie wypracowała rekordowy poziom sprzedaży, która przekroczyła kwotę 2 100 000 PLN. Hydrapres postawiło sobie także kolejny cel do osiągnięcia w tym obszarze na poziomie 3 000 000 PLN.

http://www.newconnector.pl/node/87

7 lokali

spółka zapomniana, a moim zdaniem warta uwagi.
zacznijmy od wskaźników:
c/z 13,0 (jedyna spółka z sektora wypoczynek, która przynosi zyski)
c/wk 1,81 (tylko RC Union, ma w tym sektorze nizsze c/wk)

free float na poziomie 38%

przychody stabilnie rosną, tak samo z resztą zyski. Spółka otwiera nowe placówki, ale tylko w dobrych i niewymagających dużych nakładów finansowych lokalizacjach. Dużym atutem spółki w branży jest serwis zamawiania pizzy, który jest bardzo wygodny. brakuje tylko płatności on-line, ale pewnie wkrótce się one pojawią.

Widze, ze zysk netto 120 tys. zl za 3Q oraz przychody na poziomie 5 mln zł nie zostały dobrze ocenione przez rynek.
Moim zdaniem rok zamkniemy zyskiem netto na poziomie ok 600 tys zł.
Przy obecnym kursie c/z bedzie wynosil ok 30-32, a c/wk ok 1,2.
Ze spółek z sektora Technologicznego tańszy będzie tylko Ekopol oraz Index Copernicus, który przynosi cały czas straty.

Współpraca z Gedią zaczęła się układać i osiągnięto już docelowe wielkości produkcji. Tłocznia przynosi stabilne przychody na poziomie 1,5 mln zł miesięcznie. Natomiast dział budowy maszyn wypracował przychody na poziomie 750 tys zł za cały kwartał.

Nie należy także zapominać o planach połączenia z Gerdą-Hydomat, które pod koniec roku powinno już wchodzić w fazę zaawansowaną.

na stronie internetowej Hydrapresu (www.hydrapres.pl) pojawiła się nowa zakładka "Urządzenie peryferyjne do przedtwórstwa tworzyw sztucznych".
mamy więc chyba w spółce nowy obszar działalności, który wydaje się być perspektywiczny i może zacząć przynosić wkrótce duże zyski.

oto link: hydrapres.pl/20,urzadzenia-per...

i sa wyniki za 3Q.
dostepne tutaj: www.newconnect.pl/?page=1045&a...

zysk netto w 3Q 2010 wyniosl 115 tys. zl. w stosunku do straty w 3Q 2009 na poziomie 89 tys. zl.

przychody w 3Q 2010 wyniosly 1225 tys. zl, a w 3Q 2009 zaledwie 364 tys. zl, wiec mamy wzrost o ponad 230%.

"Poprawa wyników zanotowana została również w segmencie zarządzania nieruchomościami, realizowanym przez podmiot w 100% zależny od Spółki - PROSPECTOR Sp. z o.o. (PROSPECTOR).
Przy zwiększeniu wielkości zarządzanej w trzecim kwartale 2010 roku powierzchni o 14% w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku, PROSPECTOR osiągnął wzrost przychodów ze sprzedaży o 38% oraz wzrost zysku netto o 220%. Obecnie Spółka nie konsoliduje wyników. Spółka rozważa konsolidację wyników począwszy od 2011 roku."

Moim zdaniem spolke czekaja wkrotce mocne wzrosty.

1. Udana restrukturyzacja - spolka stala sie juz rentowna (wyniki za 3Q beda 15. listopada)
2. Przejecie spolki Gerda-Hydomat i planowane przejscie na rynek regulowany.
3. Jedrzejewski w akcjonariacie, ktory ma w portfelu kilka spolek z tej branzy.

Zamiar połączenia Hydrapres S.A. z przedsiębiorstwem tłoczni Gerda-Hydomat S.A.

Zarząd Hydrapres Spółki Akcyjnej zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany przez zarządy spółek Hydrapres S.A. i Gerda-Hydomat S.A. list intencyjny z 14 października 2010 roku wyrażający zamiar połączenia działalności obu spółek w zakresie tłocznictwa i narzędziowni.
Celem połączenia ma być wzmocnienie pozycji połączonych spółek na rynku, pozyskanie większego udziału w rynku, a także zwiększenie mocy produkcyjnej przy zmniejszeniu kosztów produkcji.
Wstępnie ustalono, że połączenie Gerda-Hydomat i Hydrapres poprzedzi podział Gerda-Hydomat w trybie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej tłocznię oraz narzędziownię, z wyłączeniem nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie, a wydzielona część przedsiębiorstwa Gerda-Hydomat zostanie włączona do Hydrapres w zamian za akcje Hydrapres, które zostaną przyznane akcjonariuszom Gerda-Hydomat.
Po połączeniu Strony zamierzają wprowadzić połączoną Spółkę pod firmą "Hydomat S.A." lub inną uzgodnioną przez Strony do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Na podstawie listu intencyjnego spółki przeprowadzą wzajemne due diligence i wycenę działalności, które umożliwią negocjacje parytetu wymiany akcji. Zarząd Hydrapres S.A. przewiduje, że negocjacje winny się zakończyć do końca 2010 roku.

spolka zapomniana. c/wk 1,13. c/z 106,9 i ciagle sie poprawia.
przy obecnym kursie i spelnieniu prognozowanego zysku c/z wyniesie ok. 18
wyniki za 3Q rowniez powinny byc bardzo dobre:

"Już dziś można powiedzieć, że prognozowane wyniki na koniec bieżącego roku dla Spółki PÓŁNOC Nieruchomości S.A. zostaną osiągnięte. Warto przypomnieć, że zysk netto Spółki na koniec IIQ’10 osiągnął poziom 400 836 PLN. Natomiast prognoza do końca 2010 roku przewiduje przychody na poziomie 5.150 tys. PLN, co oznacza wzrost o 55,6% wobec przychodów z 2009 r. Na poziomie wyniku netto prognoza zakłada wypracowanie 520 tys. PLN zysku wobec 508,7 tys. PLN straty w ubiegłym roku."

zrodlo: www.polnoc.pl/87,9,382,aktualn...

cena ponizej 3zl jest niezwykle niska jak na taka spolke.

Krzysztof Jędrzejewski ma więcej Hydrapres

Puls Biznesu, pb.pl, 27.09.2010 15:19

Inwestor Krzysztof Jędrzejewski ma już 61 proc. głosów w kapitale i na Walnym spółki Hydrapres.

To rezultat transakcji zakupu akcji z 21 września. Jędrzejewski kupił wtedy 2 160 akcji spółki.

W rezultacie jego udział zwiększył się z 60,99 proc. do 61 proc.

Inwestor nie wyklucza dalszych zakupów papierów spółki.

zrodlo: www.pb.pl/Default2.aspx?Articl...

Zarejestrowanie zmiany danych w rejestrze Spółki Dom Inwestycyjny M&M sp. z o.o.
Zarząd Spółki GoAdvisers SA informuje, iż w dniu 27 września 2010 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych w rejestrze Spółki Dom Inwestycyjny M&M sp. z o.o., o przystąpieniu do której GoAdvisers SA informował w raporcie bieżącym nr 34/2010.

Wykaz zmian zarejestrowanych przez sąd:
1. Nazwa: poprzednio Dom Inwestycyjny M&M Sp. z o.o., obecnie Giełdowy Dom Maklerski Sp. z o.o.;
2. Siedziba spółki: poprzednio ul. Grzybowska 80/82, lokal 462-463, 00-844 Warszawa, obecnie ul. Grzybowska 80/82, lokal 463-464, 00-844 Warszawa;
3. Zmiany w umowie spółki;
4. Udziały wspólników, wg których:
- GoAdvisers SA posiada 7.690 udziałów o łącznej wysokości 384.500 zł, co stanowi 48,06% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonania 48,06% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników;
- M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. posiada 4.690 udziałów o łącznej wysokości 234.500 zł, co stanowi 29,31% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonania 29,31% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników;
- Pan Mariusz Jagodziński posiada 2.000 udziałów o łącznej wysokości 100.000 zł, co stanowi 12,5% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonania 12,5% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników;
5. Wysokość kapitału zakładowego, która wynosi obecnie 800.000 zł;
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Zmiany w przedmiocie działalności spółki.

Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 3 września 2009
Ostatnia wizyta: 21 grudnia 2016 15:10:11
Liczba wpisów: 162
[0,04% wszystkich postów / 0,04 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,008 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +155,99% +31 197,07 zł 51 197,07 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d