pixelg
zarobki zarządów i rad nadzorczych spółek nc i spoza wig 80 z gpw - Analiza fundamentalna - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

zarobki zarządów i rad nadzorczych spółek nc i spoza wig 80 z gpw

Kaziunio
0
Dołączył: 2010-05-16
Wpisów: 15
Wysłane: 21 kwietnia 2011 10:47:16
1) Właśnie dostałem z sw info o zapisach na "Nowoczesna Firma S.A."
Pomyślałem sobie, ciekawe ile zarabia tam zarząd, rada itp.

firma.nf.pl/relacje_inwestorsk...
firma.nf.pl/relacje_inwestorsk...

gdzie można znaleźć takie informacje?
w sprawozdaniach finansowych?

patrze tu:
firma.nf.pl/relacje_inwestorsk... - nic nie ma
firma.nf.pl/relacje_inwestorsk... - brak raportów okresowych

czyli firma robi emisje i nie pokazuje nawet swoich sprawozdań? czy ja źle szukam?
nie widzę nigdzie info o sprawozdaniach finansowych.2) Ciekawy też jestem jakie są zarobki członków zarządu, rad nadzorczych i prezesów w innych spółkach z nc i gpw spoza wig80 (tzn te mniejsze).
Czy są też informacje o zarobkach dyrektorów, całkowitym funduszu wynagrodzeń?

karoldvl
0
Dołączył: 2008-10-21
Wpisów: 167
Wysłane: 21 kwietnia 2011 15:08:49
Cytat:
gdzie można znaleźć takie informacje?
w sprawozdaniach finansowych?

Zazwyczaj tak, rozbicie wynagrodzeń powinno być w notach gdzieś (choć różnie ze szczegółowością bywa). W tym wypadku tego typu informacje powinny się pewnie pojawić w dokumencie informacyjnym.

Kasia Stefanska
0
Dołączył: 2009-05-05
Wpisów: 1 246
Wysłane: 21 kwietnia 2011 15:58:02
Cześć,

Spółka będzie publikowała swoje raporty co kwartał od momentu upublicznienia. Obecnie jedynym dokumentem jest teaser informacyjny. Zasadniczo spółki z NC mają dużo węższe obowiązki informacyjne niż te notowane na głównym parkiecie.

Zarobków zarządu i RN także nie wszyscy podają. Czasem jako grupę - łączne wynagrodzenia, czasem po nazwisku. Wiele zależy od przyjętego ładu korporacyjnego. Spółki z NC raczej takie informacje ukrywają.

Jeśli masz więcej pytań, to dawaj.


Kaziunio
0
Dołączył: 2010-05-16
Wpisów: 15
Wysłane: 10 maja 2011 11:54:48
kontunuując wątek zarobków:

Power Media S.A.
Jesteśmy informatyczną spółką giełdową specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania oraz rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Prowadzimy również platformę księgowości internetowej ifirma.pl. Dla naszych klientów rekrutujemy głównie specjalistów z obszaru informatyki, telekomunikacji i elektroniki. Poszukujemy też programistów do projektów wewnętrznych. Kandydatom doradzamy w zakresie doboru stanowiska pracy, rozwoju umiejętności oraz kształtowania ścieżki kariery.PM-R_2009_Dodatkowe_noty_objasniajace.pdf

Wynagrodzenie brutto Członków Zarzadu Power Media S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31
grudnia 2009 roku
Imie i nazwisko Pełniona funkcja Umowa o powołanie
Wojciech Narczynski Prezes Zarzadu 228 000,00
Andrzej Parszuto* Wiceprezes Zarzadu 120 000,00
Marta Przewłocka Wiceprezes Zarzadu 228 000,00
Agnieszka Kozłowska Członek Zarzadu 96 000,00
Razem 672 000,00

wartość innych świadczeń 0

moja opinia
prezez Narczynski i wice Marta jako tako, ale wice Wojtek i członek zarządu lichutko, myślę, że taki architekt, jakiego tutaj rekrutują: architekt-systemowy-jee-warszawa zarabia więcej niż Wojtek i Agnieszka (imho min 10 brutto na miesiąc, bardziej 12k) a zakres odpowiedzialności... ,
no właśnie wydawało by mi się, że odpowiedzialność takiego informatyka jest dużo mniejsza, ale czy na pewno? za co odpowiada taki wice lub członek zarządu? dużo mają pracy? czy surfują przez 3/4 dnia? tego nie wiem i chętnie bym się dowiedział, proszę o opinie.

Kaziunio
0
Dołączył: 2010-05-16
Wpisów: 15
Wysłane: 10 maja 2011 12:04:47
w tym samym dokumencie są zarobki rady nadzorczej i one wynoszą:
5 osób po 500zl, 2 osoby po 0zl !! co to znaczy??
jeśli to są nawet akcjonariusze, to dlaczego nie chcą sobie wypłacić za nadzorowanie? czy to się nie bardziej opłaca niż dywidenda? dywidenda rozkłada się na wszystkich akcjonariuszy, a to by było bezpośredni dla nich, nie rozumiem tego, prośba o wyjaśnienie.

Kaziunio
0
Dołączył: 2010-05-16
Wpisów: 15
Wysłane: 10 maja 2011 12:51:33
akcjonariat
prezes Wojtek N ma 26 % udziału w kapitale i 31 % w WZA,
wice Marta P ma odpowiednio 15% i 17%
członek zarządu Agnieszka K odpowiednio 4,3% i 4,9% i zarabia najmniej z zarządu?

najwięksi udziałowcy najwięcej sobie wyplacili za zarządzanie?
Andrzej Parszuto nie ma udziałów, a dostał więcej od Agnieszki? chyba że Andrzej P to ta krajzega.pl z odpowiednio 7,2% i 8,4% ?

no sprawdźmy w krsie:
www.infoveriti.pl/firma/261509...
tu go nie widzę,
ale co to jest ta http://krajzega.pl ? pusta domena

o Panu Parszuto może to coś wyjaśnia:
andrzej-parszuto-poza-power-media

wtorek, 30 czerwca 2009 08:25
Andrzej Parszuto zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa zarządu spółki Power Media.
Menedżer jest współzałożycielem firmy, która powstała w 1997 r. Od 2000 r. pełnił funkcję wiceprezesa.
Prezesem zarządu jest Wojciech Narczyński, drugi współzałożyciel firmy.


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR2009 2008 2009 2008
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 769 13 361 1 790 3 783
II. Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej -2 661 -96 -613 -27
III. Zysk (strata) brutto -2 404 289 -554 82
IV. Zysk (strata) netto -2 501 171 -576 48
V. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej -1 160 143 -267 41
VI. Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej -86 -456 -20 -129
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej -1 417 6 020 -327 1 704
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 664 5 707 -614 1 616
IX. Aktywa, razem 5 116 9 500 1 245 2 277
X. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 1 223 1 426 298 342
XI. Zobowiazania długoterminowe 0 1 0 0
XII. Zobowiazania krótkoterminowe 1 131 1 237 275 297
XIII. Kapitał własny 3 893 8 073 948 1 935
XIV. Kapi tał zakładowy 640 640 156 153
XV. Liczba akcj i (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł / EUR) -0,39 0,03 -0,09 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/EUR) -0,39 0,03 -0,09 0,01
XVIII. Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) 0,61 1,26 0,15 0,30
XIX. Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) 0,60 1,26 0,15 0,30
XX.
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w
zł/EUR)
0,00 0,00 0,00 0,00

wygląda na to, że w 2009 nie poszło, szczegółów nie rozumiem poproszę o wyjaśnienie:
pyt1)
II. Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej -2 661

to znaczy, że wypłacili wynagrodzeń pracownikom o 1160k więcej niż mieli przychodu ze sprzedaży swojego softu?

pyt2)
czym mogą być spowodowane różnice w
II. Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej -2 661 ,
III. Zysk (strata) brutto -2 404
IV. Zysk (strata) netto -2 501
? kwoty zbliżone, ale co która dokładnie znaczy?

pyt3)
V. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej -1 160
VI. Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej -86
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej -1 417
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 664

co znaczą poszczególne przepływu i jak mają się do zysków?
pyt4 - ciąg dalszy pytania 3)
działalność finansowa to rozumiem, że kredyty, tak?
pyt5 - ciąg dalszy pytania 3)
a działalność inwestycyjna to co tu znaczy?

pyt6)
co można z tego wywnioskować, jak to podsumować?

pyt7)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej 2009rok: -1 417 2008rok: 6 020
tzn że 2 2009 się zapożyczyła, a w 2008 spłaciła jakieś kredyty?

Kurkuma
0
Dołączył: 2011-04-29
Wpisów: 139
Wysłane: 10 maja 2011 12:59:52
a pytanie troche z innej bajki
zarzad to dyrektor finansowy, marketingu itp? tak? musza byc akcjonariuszami?
prezes zarzady wybierany jest przez zarzad tak?
kto wybiera rade?


Kaziunio
0
Dołączył: 2010-05-16
Wpisów: 15
Wysłane: 10 maja 2011 14:02:29
@Kurkuma dyrektor fin, marketingu itd to nie jest zarząd, dyrektorzy nie muszą być akcjonariuszami,
zarząd tez nie musi być akcjonariuszem,

wybor-prezesa-zarzadu-w-spolce-z-o-o-.html :

Art. 201 par. 4 kodeksu spółek handlowych przewiduje, iż członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej

unormowanie-w-ksh-sposob-powoywania-rady-nadzorczej.html :

Rada nadzorcza musi się składać z minimum 3 członków (w spółkach publicznych ustawa wymaga minimum 5 członków), którzy są powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie (art. 385 I KSI 1), Jest to ustawowe minimum. Jednakże statut może postanowić o zupełnie innym sposobie powoływania członków rady nadzorczej. Może to być wybór, wskazanie, powołanie zarówno przez wspólników, pracowników spółki, jak i osoby trzecie. Rady nadzorczej nie może jednak powołać zarząd, jako że jest to organ poddany kontroli rady.

Kaziunio
0
Dołączył: 2010-05-16
Wpisów: 15
Wysłane: 10 maja 2011 14:13:24
btw, co to znaczy:
2010-05-11 14:02:37.
Power Media zdecyduje o skupie akcji własnych w celu umorzenia
Jedna uchwała przewiduje skup nie więcej niż 300 tys. akcji po cenie nie wyższej niż 3,5 zł za sztukę w celu umorzenia, a druga uchwała przewiduje skup 300 tys. akcji po cenie 6 zł za sztukę w drodze publicznego wezwania.
www.money.pl/gielda/spolki_gpw...

?? co znaczą te ceny?
obecnie notowana jest poniżej 1,5 zl.

Kaziunio
0
Dołączył: 2010-05-16
Wpisów: 15
Wysłane: 10 maja 2011 14:35:09
w ubiegłym roku zarząd zarobił jeszcze mniej.
www.power.com.pl/pl/relacje_in... :

Wynagrodzenie brutto Członków Zarzadu Power Media S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31
grudnia 2010 roku

Wojciech Narczynski
Prezes
Zarzadu
168 000,00
Marta Przewłocka
Wiceprezes
Zarzadu
168 000,00
Agnieszka Kozłowska
Członek
Zarzadu
96 000,00
Razem 432 000,00

myślę, że to może nie być typowa spółka giełdowa bo Narczyński + Przewłocka + Kozłowska mają razem ponad 45% udziału w kapitale - zarządzają tak ja swoim a nie cudzym ?

i właśnie w nawiązaniu do powyższego co się bardziej opłaca uwzględniając ze zarząd ma 50% udziałów oraz podatki cit i pit i od dochodów kapitałowych,
zakładając ze spółka ma 1mln zl zysku to co lepiej robić wypłacić dywidende i 0 wynagrodzenia jako zarząd, czy lepiej 1mln wynagrodzenia zarządowi i 0 dywidendy?

a jak się zmini kalkulacja jeśli zarząd ma 100% udziałów?


Kaziunio
0
Dołączył: 2010-05-16
Wpisów: 15
Wysłane: 10 maja 2011 14:44:42
zobaczmy qmak sekom, tu zarząd mial w 2010 13% udziałów

o i tu już wynagrodzenia są konkretne zarząd od 650k do 850k, rada od 10k do 35k:

Dodatkowa nota objaśniająca nr 10

Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub
należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta
2010 2009
Zarząd
Andrzej Swolkień 634 633
Jan Goliński 694 573
Paweł Jaguś 861 750
Aleksander Plata 699 603
Rada Nadzorcza
Bogdan Pilch 10 24
Maciej Matusiak 34 24
Andrzej Nehrebecki 10 24
Wojciech Roztworowski 0 11
Rafał Twarowski 52 42
Monika Hałupczak 24 0
Tomasz Krzysztofiak 10 8
Piotr Gawryś 24 0
Maciej Druto 24 0

Kaziunio
0
Dołączył: 2010-05-16
Wpisów: 15
Wysłane: 10 maja 2011 15:08:34
quantum-software.com

Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu za okres 01.01.2010 – 31.12.2010
Nazwisko, imię łączne wynagrodzenie za
okres 01.01.2010 – 31.12.2010 w PLN
Hatala Tomasz 202 750,00
OŜóg Bogusław 127 502,79
Jędra Marek 158 730,00
Mnich Tomasz 163 535,90
Wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej za okres 01.01.2010 – 31.12.2010
Nazwisko, imię łączne wynagrodzenie za
okres 01.01.2010 – 31.12.2010 w PLN
Kutyła Leopold 2 000,00
Polończyk Tomasz 26 409,93
Nadolska Anna 1 000,00
Gaertner Henryk 2 000,00
Majewski Jerzy 2 000,00

Kurkuma
0
Dołączył: 2011-04-29
Wpisów: 139
Wysłane: 11 maja 2011 19:10:04
czyli akcjonariusze na WZA wybieraja zarzad i rade dobrze zrozumialem?

Lucass
0
Dołączył: 2010-05-28
Wpisów: 34
Wysłane: 12 maja 2011 12:25:31
Kurkuma, zadajesz trywialne pytania. Zacznij może od edukacji, choćby tutaj: http://wag.gpw.com.pl/index.htm

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,537 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,27% +33 853,81 zł 53 853,81 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło