pixelg
AWBUD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

AWBUD [AWB]

AKTUALNY KURS: 1,06 zł (-0,93%) 18-06-2020 11:00
AWBUD
Dołączył: 2015-11-01
Wpisów: 17
Wysłane: 29 lutego 2016 16:06:29 przy kursie: 3,33 zł
Dzień Dobry,

AWBUD podpisał umowę i będzie odpowiedzialny za przebudowę parkingu IKEA w Katowicach. Spółka wykona szereg specjalistycznych robót żelbetowych, w tym m.in.: prace fundamentowe, a także konstrukcje nowych słupów żelbetowych oraz płyty parkingu. Łączna wartość kontraktu wynosi niemal 7 mln złotych.

W ramach umowy z Balzola Polska, generalnym wykonawcą projektu, AWBUD przebuduje parking o wielkości 14,5 tys. m2. Zadaniem spółki w ramach robót budowlanych będzie kompletna przebudowa parkingu, w tym stworzenie fundamentów, a także wykonanie nowych słupów żelbetowych oraz płyty głównej.
Szczegóły w raporcie bieżącym – zapraszamy do lektury na: www.awbud.pl/img_in/raporty-fi...

Pozdrawiamy,
Zespół Relacji Inwestorskich
AWBUD S.A.

AWBUD
Dołączył: 2015-11-01
Wpisów: 17
Wysłane: 18 marca 2016 08:17:19 przy kursie: 3,92 zł
Dzień Dobry,

Grupa AWBUD opublikowała raport okresowy za rok 2015. Spółka w minionym roku znacząco poprawiła swoje wyniki finansowe – odnotowała wzrost zysku netto w wysokości 5,33 mln zł oraz EBITDA w wysokości 7,2 mln zł. Wartość skonsolidowanych przychodów wyniosła 243 mln zł, co oznacza wzrost o 13,6% w porównaniu do 2014 roku.

Grupa AWBUD w 2015 roku – kluczowe dane finansowe w porównaniu do roku 2014:
- Wzrost zysku netto o 12,57 mln zł (do poziomu 5,33 mln zł)
- Wzrost poziomu EBITDA o 13,7 mln zł (do poziomu 7,2 mln zł)
- Wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 14,05 mln zł (do poziomu 15,85 mln zł)
- Wzrost poziomu skonsolidowanych przychodów o 29,12 mln zł (do poziomu 243 mln zł)

Na koniec 2015 roku portfel zamówień (backlog) Grupy AWBUD wynosił 279 mln zł (liczony jako przyszłe przychody wynikające z podpisanych umów). Znacząco wzrósł także poziom marży brutto ze sprzedaży wypracowany przez spółkę – w 2015 roku wyniosła ona 6,5% (w porównaniu do 0,8% w roku 2014).

Grupa AWBUD w 2015 roku z sukcesem zakończyła reorganizację struktur wewnętrznych oraz istotnie poszerzyła portfel kontraktów. Poprawiające się z kwartału na kwartał wyniki finansowe to także konsekwencja skutecznie realizowanej strategii biznesowej opartej na zdywersyfikowanej działalności budowlanej oraz specjalizacji w obszarach rewitalizacji, budownictwa ekologicznego oraz energetycznego.

Szczegóły w raporcie okresowym – zapraszamy do lektury na: LINK do raportu okresowego Grupy AWBUD za rok 2015

Pozdrawiamy,
Zespół Relacji Inwestorskich
AWBUD S.A.

AWBUD
Dołączył: 2015-11-01
Wpisów: 17
Wysłane: 24 marca 2016 13:13:47 przy kursie: 4,18 zł
Dzień Dobry,

AWBUD podpisał umowę na realizację prac budowlanych dla CMC Poland. Spółka odpowiedzialna będzie m.in. za wykonanie nowych fundamentów, elementów żelbetowych oraz konstrukcji stalowych w celu odbudowania linii technologicznej zakładu. Łączna wartość kontraktu wynosi ponad 6 mln złotych.

W ramach umowy, AWBUD wykona szereg prac budowlanych, wynikających z wymiany maszyny odlewniczej COS2, na stałe wykorzystywanej przy produkcji stali w zakładzie CMC Poland w Zawierciu. Wymiana ta ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę jakości produkcji. Spółka wykona m.in. konstrukcje żelbetowe i stalowe podestów dla nowej maszyny, komorę chłodzenia wyposażoną w drzwi z kontrolą dostępu oraz fundament konstrukcji dodatkowej chłodni rusztu odbiorczego.

Jest to kolejny kontrakt zrealizowany dla amerykańskiego potentata na rynku produkcji wyrobów stalowych.

Szczegóły w raporcie bieżącym – zapraszamy do lektury na: gpwinfostrefa.pl/espi/pl/repor...

Pozdrawiamy,
Zespół Relacji Inwestorskich
AWBUD S.A.


AWBUD
Dołączył: 2015-11-01
Wpisów: 17
Wysłane: 8 kwietnia 2016 12:14:05 przy kursie: 4,50 zł
Dzień Dobry,

AWBUD podpisał umowę na budowę hali magazynowej w Lublinie dla Konsorcjum Stali – jednego z największych dystrybutorów i przetwórców stali w Polsce. Spółka będzie odpowiedzialna za opracowanie projektu i przeprowadzenie całości prac budowlanych. Wartość kontraktu na budowę magazynu wynosi około 4 mln zł.

Jest to kolejny projekt zrealizowany przez Grupę AWBUD w sektorze budownictwa przemysłowego.

Szczegóły w raporcie bieżącym

Jednocześnie zapraszamy do odwiedzania profilu Grupy AWBUD na Twitterze: Grupa AWBUD

Pozdrawiamy,
Zespół Relacji Inwestorskich
AWBUD S.A.

AWBUD
Dołączył: 2015-11-01
Wpisów: 17
Wysłane: 12 maja 2016 08:48:46 przy kursie: 4,55 zł
Dzień Dobry,

Grupa AWBUD opublikowała raport okresowy za Q1 2016. Grupa AWBUD wypracowała 62 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w Q1 2016 r., co oznacza wzrost na poziomie 23% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w Q1 2016 r. wyniósł 883 tys. zł, skonsolidowana EBITDA – 1,4 mln zł, a skonsolidowany zysk netto – 729 tys. zł. Spółka kontynuuje rozwój w oparciu o specjalizację w obszarach rewitalizacji, budownictwa ekologicznego oraz energetycznego.

Grupa AWBUD w I kwartale 2016 r. – kluczowe wydarzenia:
• Kontynuowanie realizacji dużych kontraktów w ramach generalnego wykonawstwa, do których zaliczyć można m.in. budowę zakładu produkcyjnego Eberspaecher w Godzikowicach (wartość kontraktu to 26,5 mln zł) oraz wykonanie Zakładu Separacji Popiołów na terenie EC Siekierki (wartość kontraktu 39,0 mln zł)
• Umowa z ZGH Bolesław o wartości niemal 18,0 mln zł związana z pracami budowlanymi dla Zakładu Przerobu Odpadów Poflotacyjnych w ramach generalnego wykonawstwa
• Umowa na przebudowę parkingu IKEA dla Balzola Polska o wartości niemal 6,9 mln zł
• Umowa na realizację prac budowlanych dla CMC Poland o wartości ponad 6,3 mln zł
• Andrzej Wuczyński, założyciel spółki AWBUD, zasiada w Radzie Nadzorczej – wcześniej pełnił funkcję członka zarządu AWBUD S.A.

Grupa AWBUD – w wyniku polepszającego się portfela zamówień – ustabilizowała poziom marży brutto ze sprzedaży. W I kwartale 2016 r. wyniosła ona 6,9% i była wyższa w porównaniu do marży osiągniętej przez spółkę w całym 2015 r. (6,5%).

Szczegóły w raporcie okresowym – zapraszamy do lektury.

Pozdrawiamy,
Zespół Relacji Inwestorskich
AWBUD S.A.

Ponek
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 167
Wysłane: 8 czerwca 2016 11:33:28 przy kursie: 4,55 zł
Poproszę o analizę spółki.

AWBUD
Dołączył: 2015-11-01
Wpisów: 17
Wysłane: 10 czerwca 2016 14:00:16 przy kursie: 4,92 zł
Szanowni Państwo

W wyniku transakcji pakietowych na akcjach spółki uległa zmianie struktura akcjonariatu AWBUD S.A. Fundusze inwestycyjne zarządzanie przez Noble Funds TFI oraz ALTUS TFI przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów w AWBUD S.A. Więcej informacji w raporcie bieżącym nr 33/2016 (www.awbud.pl/img_in/raporty-fi...) oraz raporcie bieżącym nr 36/2016 (www.awbud.pl/img_in/raporty-fi...).

Pozdrawiamy,
Zespół Relacji Inwestorskich
AWBUD S.A.
Edytowany: 10 czerwca 2016 14:20

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 126
Wysłane: 19 czerwca 2016 13:16:17 przy kursie: 4,70 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Awbud SA po 1 kw. 2015 r.

Przez lata Awbud borykał się z osiągnięciem progu rentowności, a sama grupa kapitałowa zmieniała na przestrzeni czasu kształt. Na początku 2014 r. spółka dopięła sprzedaż części produkcyjnej i handlowej w zakresie wyrobów betonowych na rzecz Bruk – betu czym zakończyła proces restrukturyzacji. Sama reorganizacja nie pozwoliła jeszcze na osiągnięcie celu jakim było trwałe wyjście z wynikiem powyżej zera, ale wydaje się, że w 2015 nastąpił pewien przełom

Od połowy tegoż roku spółka zaczęła zwiększać sprzedaż, a co ważniejsze znacząco poprawiły się marże na realizowanych kontraktach. Już pierwszy kwartał 2015 r. wskazywał na wyraźną poprawę. Marża brutto wzrosła z 4,1 do 7,4 proc., a w kolejnych dwóch nawet do 8 proc.


kliknij, aby powiększyć
]

Niestety w przypadku spółek prowadzących działalność budowlaną i raportujących według MSR 11 (kontrakty długoterminowe) często zdarza się, że marża nagle mocno się zmienia, co ma związek z weryfikacją budżetów kontraktów. Spółki budowlane wykazują przychody i przynależne im koszty w dużej mierze na podstawie szacunków. Przy ofertowaniu danego zlecenia spółka zakłada określony poziom kosztów i planowaną marżę. Rozpoczynając realizację wykazuje przychody proporcjonalnie do poniesionych kosztów realizacji tegoż kontraktu. Jeśli zrealizowane koszty zgadzają się z planowanymi w budżecie kontraktu to spółka na takim kontrakcie pokazuje marżę którą zaplanowała. Często zdarza się jednak, ze koszty są niedoszacowane i trzeba budżet zweryfikować. W takim przypadku w wynik danego kwartału idzie korekta za cały kontrakt przez co okresowo może pojawić się ujemna marża.

Tak było prawdopodobnie w IV kwartale roku 2014, a sam wynik roku 2015 do publikacji raportu rocznego nie był pewny. Choć weryfikacja realizacji kontraktów powinna następować w zasadzie w sposób ciągły, to zdarza się, że ma miejsce na koniec roku przed badaniem sprawozdania przez biegłego. W IV kwartale 2015 r. marża prawdopodobnie także była niższa od wykazywanej za 9 miesięcy z powodu weryfikacji – 4 proc. Pomimo wzrostu sprzedaży uzyskany wynik brutto nie wystarczył na pokrycie kosztów stałych. Spółka pokazała niecały miliona zysku operacyjnego tylko dzięki rozpoznaniu w zyskach przeszacowania wartości nieruchomości – + 1,2 mln zł.

W pierwszym kwartale tego roku mamy skok sprzedaży o 21 proc., ale także powrót rentowności brutto do poziomu prawie 7 proc. Z drugiej strony r/r mamy spadek z 7,4 proc. do 6,9 proc. To są nadal całkiem przyzwoite poziomy zyskowności, ale w efekcie nie tak dużej znów skali działania mamy tylko 4,3 mln zysku brutto. Uzyskany wynik jest lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o ok. 600 tys. zł, ale wypracowaną nadwyżkę w całości zjadł wzrost kosztów korporacyjnych. W wyniku braku wspomagania wyniku na pozostałej działalności, EBIT spółki spadł z 1,1 do 0,9 mln zł.

Wynik netto jest w tym roku wyższy niż 1 kw. 2015 r. ze względu na o 350 tys. niższe koszty finansowe pomimo zwiększenia średniego salda zadłużenia. Niestety nie mamy stosownej noty i nie jestem w stanie powiedzieć z czego to wynika.

W ostatnich kwartałach Awbud także nieźle prezentuje się jeśli chodzi o przepływy:


kliknij, aby powiększyć


W ciągu ostatnich 4 kwartałów saldo CF operacyjnego było dodatnie i to pomimo tego, że spółka zwiesza obroty, a zatem powinno także rosnąć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (finansowanie prac).

Dzięki stosunkowo wysokim przepływom saldo gotówki w kasie osiągnęło poziom ponad 11 mln zł, a sam dług netto pozostaje ujemny. Mimo wszystko poziom zadłużenia ogólnego jest dość duży – ponad 70 proc., przez co ekwiwalent ratingu nie jest wysoki. Z drugiej strony lider branży od lat dzielący się dywidendą posiada ten wskaźnik jeszcze wyższy. Głównym aktywem są należności, co jest charakterystyczne dla spółek budowlanych. Poziom przeterminowania nie jest duży, ale może zagrażać płynności spółki. Około 8 mln jest przeterminowane powyżej 3 miesięcy (bez przeterminowanych należności powyżej roku, która jest objęta odpisem aktualizacyjnym (stan na koniec 2015 r.)) na 75 mln wszystkich, ale wskaźnik płynności jest na granicy 1. Ewentualna konieczność spisania i braku zapłaty może doprowadzić do braku około 7 mln aktywów obrotowych na pokrycie zobowiązań krótkoterminowych, choć można się spodziewać, że część tego braku mogłaby być sfinansowana z bieżącej gotówki generowanej na działalności.

Krocząco za ostatnie 4 kwartały mamy 4,2 mln powtarzalnego zysku netto, co przy koszcie kapitału własnego na poziomie 11 proc. (niski udział długu w finansowaniu działalności) dałoby wycenę na poziomie 38,6 mln zł, przy kapitalizacji na poziomie 38,7 mln zł. Taka estymacja pozwala powiedzieć, że wycena rynkowa nie zakłada wzrostu grupy tylko utrzymanie obecnego wyniku.

Rynek patrzy na sprawy mniej optymistycznie niż zarząd, który spodziewa się wzrostu czego wyraz znajdziemy choćby na czacie, który miał miejsce na łamach StockWatch.pl: www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

Spółka co prawda zwiększa w ostatnich 3 kwartałach sprzedaż, ale należy zauważyć, że portfel zamówień nie bardzo chce rosnąć. Dane podane wprost spółka prezentuje od 3 kw. 2015 r., ale na podstawie podpisanych w danym okresie umów i rozpoznanych przychodów można szacować portfel także dla brakujących okresów, co zaprezentowałem na poniższym wykresie:


kliknij, aby powiększyć


Na koniec roku 2015 portfel zamówień był o 10 proc. niższy niż miało to miejsce na koniec 2014 r. – te dane spółka podała wprost. Na koniec 1 kwartału portfel wzrósł co prawda względem końca roku, ale w porównaniu do 1 kw. 2015 r. można policzyć, że nastąpił 17 proc. spadek. Zwyżka względem Q4 jest sezonowa, gdyż na IV kwartał przypada najczęściej duża sprzedaż zmniejszająca portfel. Stąd konserwatywne podejście rynku jeśli chodzi o wzrosty jest uzasadnione.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

AWBUD
Dołączył: 2015-11-01
Wpisów: 17
Wysłane: 27 czerwca 2016 09:25:59 przy kursie: 4,73 zł
Szanowni Państwo

AWBUD, notowana na GPW w Warszawie wyspecjalizowana grupa budowlana, podpisał kontrakt na budowę Centrum innowacji, badań i rozwoju marek Tymbark i Kubuś w Olsztynku, należących do Grupy MASPEX, lidera polskiego rynku m.in. w kategorii soków, nektarów i napojów. Jako generalny wykonawca, spółka odpowiedzialna będzie m.in. za wykonanie hali produkcyjno-magazynowej oraz kompletnego zaplecza technicznego obiektu. Wartość kontraktu wynosi 24,9 mln zł.

Szczegóły w raporcie bieżącym: http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,325435

Pozdrawiamy,
Zespół Relacji Inwestorskich
AWBUD S.A.

AWBUD
Dołączył: 2015-11-01
Wpisów: 17
Wysłane: 19 lipca 2016 16:11:44 przy kursie: 5,10 zł
Szanowni Państwo,

AWBUD podpisał kontrakt na budowę hali magazynowej paliw alternatywnych oraz związanego z nią budynku administracji z infrastrukturą dla LafargeHolcim – światowego lidera w przemyśle materiałów budowlanych. Wartość kontraktu wynosi 12,7 mln zł.

Hala magazynowa to kolejny kontrakt realizowany na rzecz tego inwestora. AWBUD jest również generalnym wykonawcą budowy kompletnej instalacji separacji popiołów na terenie Elektrociepłowni Siekierki, której Lafarge Cement posiada 30 proc. udziałów.

Więcej informacji znajduje się w raporcie bieżącym: http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,328025

Pozdrawiamy,
Zespół Relacji Inwestorskich
AWBUD S.A.


AWBUD
Dołączył: 2015-11-01
Wpisów: 17
Wysłane: 24 sierpnia 2016 09:51:22 przy kursie: 5,08 zł
Grupa AWBUD – stabilne wyniki w I półroczu 2016 r.

Szanowni Państwo,
Grupa AWBUD, wyspecjalizowana grupa budowlana notowana na GPW
w Warszawie, wypracowała 122,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2016 r. – oznacza to wzrost na poziomie 17% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w I półroczu 2016 r. wyniósł 2 mln zł, a skonsolidowana EBITDA – 3,1 mln zł. Grupa kontynuuje budowę silnego portfela zamówień – AWBUD planuje zwiększać udziały w rynku m.in. dzięki szerszemu dostępowi do produktów umożliwiających finansowanie kolejnych inwestycji.

Grupa AWBUD w I półroczu 2016 roku – kluczowe wydarzenia:

• AWBUD podpisał umowy z Raiffeisen Bank Polska, dzięki czemu uzyskał dostęp do szerokiej gamy produktów bankowych. W połączeniu z limitami gwarancyjnymi od towarzystw ubezpieczeniowych oraz usługami faktoringowymi, Grupa zwiększyła w 2016 roku możliwości zabezpieczeń kontraktów o 26 mln zł.
• Umowa z Grupą Maspex o wartości 24,9 mln zł na wykonanie hali produkcyjno-magazynowej oraz kompletnego zaplecza technicznego Centrum innowacji, badań i rozwoju dla TYMBARK-MWS.
• Umowa na realizację II etapu przebudowy zakładu Eberspächer o wartości 28,8 mln zł.
• W wyniku transakcji pakietowych na akcjach spółki uległa zmianie struktura akcjonariatu AWBUD S.A. Fundusze inwestycyjne zarządzanie przez Noble Funds TFI oraz ALTUS TFI przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów w AWBUD S.A.
• Do składu Rady Nadzorczej AWBUD S.A. został powołany Paweł Czupryna ¬– były pracownik instytucji finansowych w Londynie i Warszawie oraz doradca Prezesa Zarządu GPW w Warszawie odpowiedzialny za projekty strategiczne (M&A).
• Rada Nadzorcza spółki AWBUD z dniem 1 lipca 2016 r. powołała Wojciecha Kosińskiego do składu Zarządu Spółki na okres trzyletniej kadencji.

Więcej informacji znajduje się w Raporcie okresowym.

Pozdrawiamy
Zespół Relacji Inwestorskich
AWBUD S.A.

AWBUD
Dołączył: 2015-11-01
Wpisów: 17
Wysłane: 16 grudnia 2016 09:14:52 przy kursie: 6,00 zł
Szanowni Państwo,
AWBUD, notowana na GPW w Warszawie wyspecjalizowana grupa budowlana, podpisał kontrakt na budowę „Centrum badań i rozwoju z zakresu logistyki” dla Tymbark-MWS w Olsztynku, spółki należącej do Grupy MASPEX, lidera polskiego rynku m.in. w kategorii soków, nektarów i napojów. AWBUD, jako generalny wykonawca, odpowiedzialny będzie za kompleksowe wykonanie magazynu wysokiego składowania wraz z przyległymi budynkami oraz infrastrukturą zewnętrzną. Wartość kontraktu wynosi 19,4 mln zł.

Szczegóły w raporcie bieżącym: http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,339728

Pozdrawiamy
Zespół Relacji Inwestorskich
AWBUD S.A.

AWBUD
Dołączył: 2015-11-01
Wpisów: 17
Wysłane: 20 grudnia 2016 14:23:28 przy kursie: 5,84 zł
Szanowni Państwo,

W ramach konsorcjum, w skład którego wchodzi AWBUD – notowana na GPW w Warszawie wyspecjalizowana grupa budowlana – jako lider konsorcjum oraz Falubaz Polska, podpisany został kontrakt na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chabierowie. Zleceniodawcą inwestycji jest firma EKOTEKNO. Wartość kontraktu wynosi 71,1 mln zł.

Szczegóły w raporcie bieżącym – http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,340190

Pozdrawiamy,
Zespół Relacji Inwestorskich
AWBUD S.A.

AWBUD
Dołączył: 2015-11-01
Wpisów: 17
Wysłane: 28 kwietnia 2017 14:46:35 przy kursie: 6,98 zł
Witamy serdecznie,

Uprzejmie informujemy, że opublikowano skonsolidowany raport roczny Grupy AWBUD za 2016 r.

Stabilne wyniki finansowe Grupy AWBUD za 2016 r.

AWBUD, wyspecjalizowana grupa budowlana notowana na GPW w Warszawie, w 2016 r. wypracowała stabilne wyniki finansowe. Grupa zwiększyła poziom przychodów, które wyniosły 268,2 mln zł, tj. były o 10,4% wyższe od odnotowanych za 2015 r.

Znacząco poprawił się także poziom zysku brutto na sprzedaży – wzrost o 9,4% r/r do 17,4 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży nie uległa zmianie i podobnie jak przed rokiem odnotowała wartość 6,5%. W ciągu ubiegłego roku Grupa zawarła umowy budowlane o łącznej wartości 268 mln zł, a na koniec 2016 r. Grupa posiadała portfel zamówień (backlog) o wartości 273 mln zł.

Zachęcamy do zapoznania się raportem: biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Pozdrawiamy
Zespół Relacji Inwestorskich AWBUD S.A.


Aven
Dołączył: 2017-04-04
Wpisów: 119
Wysłane: 22 maja 2017 17:12:38 przy kursie: 6,01 zł
Dlaczego przejęcie Awbudu przez Murapol wpływa negatywnie na kurs spółki? Wizja rozszerzenia działalności powinna być pozytywnym sygnałem. Coś mnie ominęło?

Czy mógłby ktoś zrobić AT aktualnej sytuacji po zeszłotygodniowych spadkach i w sumie dzisiejszych też?

AWBUD
Dołączył: 2015-11-01
Wpisów: 17
Wysłane: 31 maja 2017 15:27:15 przy kursie: 7,00 zł
Witamy serdecznie,

Uprzejmie informujemy, że opublikowano skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. Grupy AWBUD.

Stabilne wyniki Grupy AWBUD po I kwartale 2017 r.

AWBUD, wyspecjalizowana grupa budowlana notowana na GPW w Warszawie, w I kwartale 2017 r. wypracowała 57,18 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Znacząco poprawił się zysk brutto na sprzedaży – wzrost o 5,4% do 4,52 mln zł.
Kontynuacja stabilnych wyników Grupy za I kwartał 2017 r., to efekt prowadzenia zdywersyfikowanej działalności budowlanej, a także konsekwentnej polityki w zakresie realizacji kontraktów w kluczowych segmentach Grupy.
Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 703 tys. zł, a skonsolidowana EBITDA 1,11 mln zł.


Zachęcamy do zapoznania się raportem: biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Pozdrawiamy
Zespół Relacji Inwestorskich AWBUD S.A.

aic71
Dołączył: 2009-04-18
Wpisów: 316
Wysłane: 11 września 2017 15:13:14 przy kursie: 6,52 zł
Witam,

Po co Murapolowi to wezwanie (to jakiś wymóg?) No i co dalej?
Po wezwaniu będą mieli nieco poniżej 66% (jeśli dojdzie do skutku) - czy rodzi to jakieś dalsze konsekwencje?

mcmbbsqyp
Dołączył: 2013-10-11
Wpisów: 136
Wysłane: 30 września 2017 10:53:43
Też jestem mocno ciekawy po co to skoro nie przekroczą 66% i podali że nie chcą wycofać spółki z giełdy. Ja akurat nie odpowiadam na wezwanie. Spływają powoli kontrakty, za chwileczkę raport.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,594 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +125,36% +25 071,75 zł 45 071,75 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d