pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

anty_teresa

anty_teresa

Ostatnie 10 wpisów

Rif napisał(a):
4. Myślą czy te 13 milionów złotych, które spłynie na początku 2020 z programu motywacyjnego, nie przeznaczyć na skup akcji akonto przyszłego programu motywacyjnego.

I to doskonale potwierdza to, że obciążenia wyników kosztami programu nie jest tylko "zabiegiem księgowym", a w IASB nie siedzą kretyni.

W przeddzień podziału – omówienie sprawozdania finansowego Orbis po III kw. 2019 r.

31 października Orbis finalnie sprzedał działalność serwisową (tzw. asset light), ale skutki tej transakcji odciskają piętno już na sprawozdaniach finansowych za okresy wcześniejsze. Zgodnie z zasadami rachunkowości, spółka podzieliła działalność na kontynuowaną i zaniechaną (przeznaczoną do sprzedaży). W związku z powyższym w sprawozdaniu finansowym począwszy od przychodów aż do linii zysku netto mamy uwzględnioną tylko działalność kontynuowaną. Efekty działalności zaniechanej ujawniają się dopiero na najniższym piętrze rachunku wyników, czyli w zysku netto. Zarząd spółki wyszedł jednak powyżej wymaganego minimum i w stosownej nocie pokazał efekty działalności zaniechanej, dzięki czemu możemy przedstawić przychody i wyniki tak, jakby spółka nadal funkcjonowała jako całość.

Przychody z działalności kontynuowanej wyniosły w III kw. 406 mln zł i były o 27,4 mln zł (7,2 proc.) wyższe r/r. Za to przychody z działalności zaniechanej (franczyza) wyniosły w analogicznym okresie 18,5 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7 mln zł (44 proc.) r/r.


kliknij, aby powiększyć


Warto zauważyć, że takie tempo wzrostu przychodów nie było obserwowane od 1 kw. 2017 r., przy czym warto pamiętać, że obecnie raportowane przychody (czyli z działalności kontynuowanej) nie są już wspierane przez dynamiczne wzrosty sprzedaży z tytułu franczyzy i zarządzania. Przychody z usług noclegowych zwiększyły się o 19 mln zł (7 proc.), natomiast z usług gastronomicznych o 5 mln zł (5,7 proc.). Istotną zwyżkę odnotowano także w sprzedaży pozostałej (15 proc.), ale w ujęciu nominalnym to zaledwie 2 mln zł. Łącznie na działalności zaniechanej i kontynuowanej sprzedaż wzrosła o 8,4 proc.


kliknij, aby powiększyć


Źródło poprawy obrotów ma złożony charakter. Przede wszystkim wzrosła sprzedaż like for like (LFL), czyli przychody z obiektów, które były w grupie zarówno w raportowanym jak i porównywalnym okresie – zwyżka o 5,2 proc. Po drugie o 0,7 proc. zwiększyła się baza hotelowa dla hoteli własnych i leasingowanych. Choć tempo wzrostu średniej liczby pokojów nie jest duże, to warto mieć na uwadze, że po drodze mieliśmy sprzedaż ibis Budget w Toruniu (luty 2019), otwarcie ibis Styles Warszawa Centrum i ibis Poznań (IV kw. 2018), oraz otwarcie ibis Budapest Castle Hill (sierpień 2019), który jak się można domyślać nie w pełni kontrybuował na wynik okresu. Mówiąc inaczej, wypadł hotel budżetowy w mniejszym mieście, a weszły dwa klasy nieco wyższej w większych miastach, gdzie jak się można domyślać stawki za nocleg są wyższe.


kliknij, aby powiększyć


Średnia cena za pokój wzrosła o 6 proc. w ujęciu LFL, natomiast w ujęciu nominalnym zwiększyła się o 5,9 proc. Obłożenie było na niemal identycznym poziomie co przed rokiem, w związku z czym zwyżka pochodzi głównie od zarządzania klientem.


kliknij, aby powiększyć


Normalnie po omówieniu sprzedaży i przyczyn jej wzrostów omawiałem koszty. Niestety, w związku z implementacją MSSF 16 i wyłączeniem działalności zaniechanej jest to bezcelowe. Według nowego standardu koszty leasingu operacyjnego (hoteli, samochodów) prezentowane są obecnie nie jako usługi obce, podatki i opłaty czy koszty wynajmu hoteli, ale jako amortyzacja rozpoznanego prawa do użytkowania i kosztów odsetek od zobowiązania leasingowego.
Zarząd Orbisu chce jednak ułatwić ocenę wyników inwestorom i przedstawił w sprawozdaniu wyniki EBITDAR, EBITDA i EBIT po korekcie o wpływ MSSF 16 (nie ma jednak uzgodnień kosztów).

Raportowany EBITDAR (czyli z działalności kontynuowanej) zwiększył się o 12 mln zł (7,4 proc.), ale znacząca cześć wzrostu pochodzi z implementacji MSSF. Wynik na tym poziomie po korekcie o wpływ MSSF wyniósł 171,3 mln zł i był o 8,8 mln zł (5,4 proc.) wyższy r/r. EBITDAR z działalności zaniechanej wzrósł o 1,7 mln zł (37 proc.) i zamknął się kwotą 6,4 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Rentowność EBITDAR raportowanego (z działalności kontynuowanej) spadła o 0,8 pp., natomiast po korekcie o wpływ MSSF wyniosła 42,2 proc. w porównaniu do 42,9 proc. w III kw. 2018 r. Utrzymanie rentowności w obliczu rosnącej konkurencji i presji płacowej trzeba uznać za sukces. Nieco zmniejszył się EBITDAR na działalności zaniechanej – spadek z 36,7 proc. do 34,9 proc.


kliknij, aby powiększyć


Przypomnę, że EBITDAR to wynik operacyjny przed uwzględnieniem kosztów amortyzacji, ale także kosztów najmu. Faktyczny obraz działalności operacyjnej lepiej oddaje EBIT, oczywiście przed uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych.

Całkowity zysk z działalności operacyjnej (łącznie z działalności zaniechanej i kontynuowanej) po korekcie o wpływ MSSF 16 wyniósł 118 mln zł i był o 7,5 mln zł (6,8 proc.) wyższy r/r. Nominalny EBIT wzrósł o 9,6 proc., ale wiele z tego wzrostu wynika z innego podejścia do leasingu operacyjnego. Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej skorygowany o wpływ MSSF 16 wyniósł 111,6 mln zł i był o 5,7 mln zł (5,4 proc.) wyższy r/r.


kliknij, aby powiększyć


Podobnie jak w wypadku marży EBITDAR nie widać w rentowności EBIT negatywnego wpływu niekorzystnych zjawisk w otoczeniu spółki - są porównywalne r/r.


kliknij, aby powiększyć


Z rachunku geograficznego wynika, że za wzrostem wyników stoi głównie rynek polski. EBIT w kraju wzrósł z 63,3 mln zł do 69 mln zł, czyli o 5,7 mln zł. Niestety, Czechy i Węgry zaliczyły w tym kwartale drobny regres (-0,8 mln zł, -1,2 mln zł), natomiast wynik na pozostałych rynkach zagranicznych wzrósł o 1,8 mln zł. W wypadku spółek zagranicznych trzeba wziąć jednak pod uwagę ryzyko kursowe – z pewnością kursy wymiany forinta do złotego były dla spółki mniej korzystne niż przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Podstawą poprawy wyników porównywalnych jest zatem głównie rynek polski, gdzie spółka poprawiła sprzedaż LFL i zniwelowała wpływ niekorzystnego otoczenia. Z jednej strony mamy prawdopodobnie zmniejszanie zatrudnienia kosztem pracowników agencyjnych, z drugiej ograniczanie kosztów energii i zużywanej wody. Spółka chwali się, że ograniczyła w tym roku koszty tych wydatków o 0,7 mln zł, co przy drastycznie rosnących cenach energii (+47 proc. od 1 lipca) jest naprawdę godne podziwu.

Na raportowany wynik wpłynęły oczywiście zdarzenia jednorazowe, w związku z czym nominalny raportowany EBIT był praktycznie na poziomie ubiegłorocznym – 108 mln zł obecnie, 107 mln zł przed rokiem. Na poziomie zysku brutto i zysku netto mamy już regres wyniku, ale nie oddaje on zupełnie tego, co się w tym kwartale wydarzyło.

Po III kw. br. zarząd spółki uważa wykonanie prognozy za niezagrożone, czemu nie należy się dziwić. Jak wskazywałem w poprzednim omówieniu, prognoza w porównywalnych zasadach rachunkowości zakłada kosmetyczny wzrost wyniku, a jak widać do tej pory spółce udało się taki wynik poprawić r/r.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Włoska szkoła latania – omówienie sprawozdania Kruk SA po III kw. 2019 r.

Przychody Kruka wyniosły w III kw. 326 mln zł i były o 13 proc. wyższe r/r, EBIT zamknął się kwotą 129 mln zł (wzrost o 2 proc. r/r), natomiast zysk netto zmniejszył się o 13 proc. i wyniósł 78 mln zł. Jeśli się jednak przyjrzeć bliżej to okazuje się, że raportowany okres był całkiem niezły i operacyjnie lepszy niż w okresie porównawczym.

Z dekompozycji zysku netto na poszczególne składowe wynika, że pozycją która najmocniej wpłynęła na zmianę wyniku są koszty finansowe. W III kw. Kruk pokazał 46,4 mln zł kosztów na tym poziomie rachunku wyników, co oznacza wzrost o 18,2 mln zł (+64 proc.). Zwyżka obciążeń finansowych jest między innymi efektem wzrostu ujemnych różnic kursowych na kwotę 3 mln zł oraz ujemnej na 3 mln zł wyceny derywatów, które nie są kwalifikowane jako instrumenty podlegające rachunkowości zabezpieczeń. Tę część wzrostu kosztów można uznać za niepowtarzalną (5,5 mln zł). Obciążenia odsetkowe wyniosły 34 mln zł i były o 13 mln zł (+58 proc.) wyższe r/r, co wynika ze wzrostu długu finansowego spółki (+21 proc.) i wyższego kosztu pieniądza (5,2 proc. w III kw. 2019 r., 4 proc. w III kw. 2018 r.). Wzrosły koszty ogólne (+5 mln zł, +13 proc., tempo zbliżone do tempa wzrostu wpłat) i amortyzacja (6,4 mln zł, +125 proc.). Wzrost tej ostatniej pozycji jest przede wszystkim efektem wdrożenia MSSF 16. Z tego powodu wydaje się, że lepiej rozważać koszty ogólne i amortyzację łącznie. W takim ujęciu mamy wzrost o 11,4 mln zł, czyli 27 proc. - tempo dwukrotnie wyższe od tempa wzrostu spłat z portfela. Być może jednak koszty wynajmu były alokowane wcześniej na wyniki segmentów, a nie koszty ogólne. Niestety zmiana zasad rachunkowości nieco zamazuje obraz.

Wzrost powyższych obciążeń został zrekompensowany przez niższy o 3,5 mln zł podatek dochodowy, wyższą o 12 mln zł marżę pośrednią na zakupionych pakietach wierzytelności i o 2,7 mln wyższą marżę na bazie ERIF i pożyczkach. W tym ostatnim przypadku prawdopodobnie wzrost pochodzi z konsolidacji spółki Wonga.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Można powiedzieć, że zrealizowany wynik na pakietach wzrósł, ale koszty finansowania zjadły ten wzrost z naddatkiem, a wynik obniżyły rosnące koszty korporacji. Tyle tylko, że będzie to prawda częściowa, nadal nie oddająca kondycji prowadzonego biznesu. Zerknijmy zatem do serca spółki, czyli segmentu portfeli nabywanych na własny koszt i ryzyko.

Koszty operacyjne (koszty windykacji) tego segmentu wyniosły 113 mln zł i były o 10,5 proc. wyższe r/r. Wskaźnik kosztów segmentu do spłat wyniósł 26,2 proc. w porównaniu do 26,9 proc. przed rokiem. Nie ma tutaj większego zaskoczenia. Przychody segmentu wyniosły 288 mln zł i były o 22,8 mln zł (8,6 proc.) wyższe r/r. O niskim wzroście marży zdecydował zatem niski wzrost przychodów – znacznie niższy od wzrostu spłat (+13 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Przychody Kruka w segmencie portfeli własnych wynikają z wielu czynników. Jak już wielokrotnie pisałem, w momencie nabycia portfela spółka, w oparciu o zakładane przepływy i zapłaconą cenę, wyznacza wewnętrzną stopę zwrotu. Jeśli spłata jest zgodna z prognozowaną to dzieli się ją na część odsetkową (wynikającą z przemnożenia wartości pakietu przez wewnętrzną stopę zwrotu) i amortyzację (odzwierciedlenie ceny zakupu). Tym samym spółka wykazuje największe przychody na początku życia pakietu i najmniejsze pod koniec. A zatem wartość przychodu zależy od tego w jakim momencie czasowym życia nabytego pakietu się znajdujemy. Rzeczywiste spłaty mogą się oczywiście różnić od prognozowanych – w takim przypadku różnica wpływa na wynik. Jeśli występuje różnica pomiędzy zakładanym i faktycznym wpływem to mamy przyczynek do przeszacowania wartości pakietu – zmiana z rewaluacji wpływa znów na przychody. Na portfelach zabezpieczonych zamiast przepływów czasem wpadają aktywa w postaci nieruchomości. Sprzedaż tych nieruchomości po cenie innej niż bilansowa wpływa na przychody podobnie jak sprzedaż portfeli. Jak widać poniżej sprzedaż nieruchomości i wierzytelności ma marginalny wpływ na przychody. Najważniejsze są przychody odsetkowe, ale spółka pokazuje też najczęściej nadpłaty (zielone na poniższym wykresie), a skoro są nadpłaty to pokazuje też przeszacowania wartości (czerwone na poniższym wykresie).

Przychody odsetkowe wyniosły 247 mln zł i były o 12 proc. (26 mln zł) wyższe r/r. Spółka przejęła także nieruchomości o wartości większej o 4 mln zł. W III kw. 2019 r. odnotowano nadwyżkę spłat w kwocie 10,6 mln zł ponad wartość planowaną, natomiast przed rokiem było odwrotnie – spłaty były o 7,7 mln zł niższe niż prognozowane. O niskim tempie wzrostu zdecydowały znacznie mniejsze rewaluacje wartości portfela, które wyniosły 21 mln zł, w porównaniu do 51 mln zł przed rokiem


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Same spłaty na portfelach wyniosły 433 mln zł i były o 13 proc. wyższe r/r. Jak widać na poniższym wykresie konwersja spłat na przychody (po pomniejszeniu o aktualizację) jest w długim okresie czasu coraz mniejsza. Z jednej strony wynika to z nico wyższych kosztów zakupu portfeli (wyższa amortyzacja), z drugiej z niższych nadpłat ponad prognozy (lepsze dopasowanie modelu)


kliknij, aby powiększyć


Jak wszyscy wiemy Kruk działa na wielu rynkach, więc warto zerknąć na geograficzny rozkład spłat i przychodów.

Najważniejszym rynkiem tradycyjnie pozostaje Polska – to na krajowym podwórku Kruk ma największy portfel i największe spłaty oraz przychody. Choć spłaty w Polsce rosną o 8 proc. r/r to w porównaniu do poprzednich trzech kwartałów wykazują tendencję spadkową. Podobnie zachowują się przychody skorygowane o wpływ aktualizacji (wzrost o 8 mln zł, +8 proc.) i rentowność portfela rozumiana jako iloraz przychodów skorygowanych o rewaluację i średniego stanu portfela. Jest to prawdopodobnie odzwierciedlenie wyższych cen płaconych za portfele w poprzednich latach. W ostatnim raportowanym kwartale na rynku krajowym spółka dokonała negatywnego przeszacowania portfela.


kliknij, aby powiększyć


Na rynku rumuńskim spłaty wyniosły 143 mln zł i były o 14 mln zł (11 proc.) wyższe r/r, natomiast przychody skorygowane zwiększyły się o 22 mln zł czyli 40 proc. Rentowność (rozumiane jako przychody skorygowane o aktualizację w stosunku do średniego stanu portfela) pakietów wierzytelności w Rumunii wyniosła 7,7 proc. w porównaniu do 6,1 proc. przed rokiem. Wygląda na to, że rynek ten wychodzi z małego dołka.


kliknij, aby powiększyć


Spłaty we Włoszech wyniosły 43 mln zł i były o 15 mln zł (56 proc.) wyższe r/r. Nieco wolniej rosły przychody skorygowane o aktualizację (+13 mln zł, +42 proc.). W okresie kwiecień-czerwiec nie dokonywano istotnych przeszacowań na wartości portfela, więc przychody raportowane są tożsame z korygowanymi. Rentowność tego portfela wierzytelności jest obecnie zbliżona poziomem do portfela polskiego. W porównaniu do poprzedniego kwartału mamy spadek spłat, ale to efekt lokalnej sezonowości (podobny jest w Hiszpanii). Rynek włoski rósł najszybciej nie tylko w ujęciu względnym, ale i bezwzględnym.


kliknij, aby powiększyć


Spłaty z pozostałych rynków wzrosły o 8 mln zł (20 proc.), natomiast przychody skorygowane o aktualizację zwiększyły się o 9 mln zł (39 proc.). Rentowność portfela wyniosła w ostatnim kwartale 6,6 proc., czyli znajdowała się na poziomie niemal identycznym jak przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Wyniki Kruka w ujęciu nominalnym nie oddają do końca zyskowności prowadzonego biznesu i zmian jakie zachodzą w spółce. W najniższej partii rachunku zysków i strat wynikiem miotają przeszacowania wartości, różnice kursowe czy wycena derywatów, a także niestabilna efektywna stopa podatkowa. Obraz wyników lepiej oddaje zysk EBIT skorygowany o aktualizację i obciążony kosztem odsetek. Tak zbudowany wynik wyniósł w III kw. 73,4 mln zł w porównaniu do 69,2 mln zł kwartał wcześniej i 54,2 mln zł przed rokiem – mamy wyraźny progres, choć nadal nie są to poziomy obserwowane w IV kw. 2018 r. czy choćby pierwszym obecnego. O ile powyższa kalkulacja nadaje się jak najbardziej do śledzenia trendów, to już niekoniecznie do wyceny spółki, gdyż brakuje w niej obciążenia fiskalnego. Kruk jak do tej pory pokazuje relatywnie bardzo dużą efektywność fiskalną, ale biorąc pod uwagę słowa prezesa Krupy do wyznaczenia powtarzalnego zysku netto z ostrożności lepiej wziąć znacznie wyższą stopę podatkową niż historycznie raportowana. W niniejszym wyliczeniu przyjąłem ją na poziomie 13 proc.


kliknij, aby powiększyć


Tak skonstruowany ekwiwalent zysku netto za ostatnie cztery kwartały wynosi 260 mln zł i jest o 15 mln zł wyższy niż kwartał wcześniej. Kapitalizacja spółki wynosi w tej chwili 2,56 mld zł. Na tej podstawie można powiedzieć iż rynek uważa, że zysk w przyszłości da się co najwyżej utrzymać na obecnym poziomie. Czy to koncepcja słuszna ciężko powiedzieć, bo z jednej strony mamy poprawę efektywności na rynkach zagranicznych, z drugiej niekorzystne zmiany prawa w Polsce i pewne zakusy rządzących na niekorzystne zmiany w Rumunii. Dodatkowo spółka przestała ostatnio inwestować w nowe portfele – w tym aspekcie Kruk nie zachwycił także w III kw. Nakłady na nowe portfele wyniosły tylko 83 mln zł w porównaniu do 647 mln zł przed rokiem, przy czym średnia cena względem wartości nominalnej spadła z 17,3 proc. do 11,4 proc.


kliknij, aby powiększyć


Niższa aktywność Kruka nie jest problemem w krótkim okresie czasu, a nawet do pewnego stopnia była pożądana – przynajmniej we Włoszech. Wiadomo, że zgłaszając się do przetargu trzeba przeanalizować oferowane wierzytelności, co angażuje zasoby i nieco odwraca uwagę zarządu od innych spraw jak efektywność operacyjna, a to jest chyba podstawowe wyzwanie dla zarządu. Gdyby niska aktywność inwestycyjna trwała dłużej mogłoby to wpłynąć na wyniki. Jak wspomniałem wyżej im portfel starszy tym z takiej samej spłaty wykazywane są mniejsze przychody. Zarząd jednak zgłasza gotowość do inwestycji i informuje o wyższej podaży portfeli w IV kw. roku.

Wartość otwartych i niewykorzystanych linii kredytowych wynosiła na koniec III kw. prawie miliard złotych, a poziom zadłużenia spółki pozwala na bezpieczne zwiększenie dźwigni finansowej.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Koszt tego kredytu to EIRIBOR +2,5 proc. - całkowite koszty odsetkowe (także z innych zobowiązań) w 2018 r. wyniosły 394 tys. EUR - to jest mało istotna wartość dla całkowitego wyniku.


Joker napisał(a):
Dziwne, że nie zakładasz, że Spóła była zwyczajnie przewartościowana i zjazd jest czymś naturalnym.

Michal ma szczególne podejście do spółki. Odwrotność inwestora gamingowego ;)

Joker napisał(a):

Nadal cena nie jest jakoś specjalnie atrakcyjna biorąc pod uwagę otoczenie. Dzisiaj możesz sobie przebierać w Spółkach C/WK w okolicach 0,5 a Kruk nadal notowany jest z premią.
Nad rzetelnością wycen aktywów, zwłaszcza zagranicznych, również się zastanawiam.

Wyceny chyba nie są problemem dla audytu - metodologia w kraju i za granicą jest taka sama. W momencie zakupu na podstawie prognozowanych spłat z ceny zakupu wyliczany jest IRR. Potem trzeba tylko weryfikować, czy spłaty zgadzają się z założeniami. To akurat nie wydaje się trudne od strony audytorskiej.
Jak się nie zgadzają trzeba wyznaczyć nowe ścieżki - teoretycznie tutaj jest miejsce na odchylenie. Ale Kruk przejął we Włoszech i Hiszpanii o ile dobrze pamiętam serwiserów, dzięki czemu może porównać historyczne zachowania spłat i obecne, a zatem prognozować rozkład w przyszłości.

Według mnie trudniej o takie prognozy w.... Polsce. Historia i liczba portfeli jest większa, ale trudniej może być dlatego, że zmienia się mocno prawo na mniej korzystne i nie ma trackrecord w takich warunkach. W takim przypadku trzeba coś mocno zakładać i weryfikacja modelu trochę może trwać.

Jasne Raf, że każdy jeśli tylko może (pozwala na to popyt) to podnosi ceny. Nie ma w tym nic dziwnego. I oczywiście narzeka na wszystko aby z takiego stanu nie zaczęli czerpać choćby dostawcy :)
Miałem jednak okazję rozmawiać z paroma osobami z większych spółek i oni strasznie narzekali na wzrost cen materiałów i robocizny, w szczególności w Trójmieście. Tylko podejście w zależności od spółki było różne - jedni rozpoczynali budowy, bo uważali, że swobodnie wzrost kosztów przerzucą na klientów inni rezygnowali z uruchamiania ze strachu o opłacalność inwestycji. Ot, zwykły rynek :)

To że spółki na NC nie generują zysku nie oznacza, że rynek lubi straty i te straty wycenia na kilkadziesiąt mln złotych. Większość z tych spółek jest przed debiutem kluczowych tytułów i ich kapitalizacja odzwierciedla oczekiwania wynikowe z ich premier, a nie obecne rezultaty. W tej branży porównywanie C/Z nie ma żadnego sensu w sposób jaki to zrobiłeś (niebawem na SW będzie artykuł dlaczego). Przy kapitalizacji na poziomie ok. 100 mln zł rynek oczekiwał od ECC wyników liczonych w wysokich pojedynczych milionach złotych. Gra na prezentowanych filmikach nie wygląda dobrze pod względem fizyki pojazdu i to znacząco redukuje oczekiwania sprzedażowe. To właśnie z tego powodu mamy korektę na kursie.

Ja do takich spraw podchodzę metodycznie. Z samych liczb tego nie widać, ale... Ale jak narysujemy wykres to widać, że wziąłeś dość szczególny rok jako bazę:


kliknij, aby powiększyć


I OK. Ceny względem 2010 się nie zmieniły. Ale względem 2011 i lat kolejnych i owszem. Średnia w 2011 wyniosła 3858 zł, a za ostatnie 4 kwartały 4349 zł - to jest wzrost o prawie 13 proc.

Jeszcze lepiej to widać po linii regresji. Ta po pominięciu 2010 r. ma wyraźne dodatnie nachylenie. Licząc z równania linii regresji ceny w ciągu ostatniego roku wzrosły 1,13 proc. To może nie jest duży wzrost, ale należy pamiętać, że de facto mamy obraz sytuacji sprzed ok. 1,5 - 2 lat do tyłu, bo tyle trwa proces budowy mieszkania. Deweloper (ustawowy inwestor) podpisuje kontrakt z generalnym wykonawcą, który to wykonawca najczęściej ponosi ryzyko zmiany cen w okresie.

Żeby zobaczyć co stanie się cenami mieszkań w związku z kosztem usługi generalnego wykonawcy też można zerknąć do danych GUS:
stat.gov.pl/obszary-tematyczne...
Ceny robót koniecznych do wykonania budynku zamieszkania wielrodzinnego wzrosły średnio o 3,9 proc. r/r.

Ponadto podana przez Ciebie (GUS) statystyka być może nie uwzględnia różnego rozłożenia popytu w województwach. Wszystko zależy jak definiuje się średnią. Czy średnia cena pochodzi od wszystkich budowli, czy może od uśrednienia cen po województwach, gdzie liczy się ceny średnie? Tego metodologia GUS niestety nie wyjaśnia, a sposób liczenia średniej może mieć duży wpływ na wyniki.

Informacje
Stopień: Opętany
Dołączył: 24 października 2008
Ostatnia wizyta: 12 listopada 2019 19:49:48
Liczba wpisów: 9 790
[2,94% wszystkich postów / 2,43 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,945 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d