Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

anty_teresa

anty_teresa

Ostatnie 10 wpisów
Akcja dywersyfikacja – omówienie raportu finansowego GK Police po I kw. 2019 r.

Zgodnie z przekazanymi wcześniej wynikami szacunkowymi rezultaty Polic są znacznie lepsze r/r. Przychody wyniosły 726,7 mln zł, co oznacza wzrost o 18,2 proc. r/r. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 128,7 mln zł, co oznacza wzrost o 22,5 mln zł (21 proc.) r/r. Rentowność na tym poziomie rachunku zysków i strat wyniosła 17,7 proc. w porównaniu do 11,3 proc. kwartał wcześniej i 17,3 proc. przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Wzrost zysków w najwyższej linii sprawozdania kolportował się w dół rachunku wyników, choć jak się można domyślać nie w pełnej wysokości. Koszty sprzedaży wzrosły o 2,2 mln zł (8 proc.), ale ich udział w przychodach skurczył się z 4,4 proc. do 4 proc. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 1,4 mln zł (3,8 proc.), więc koszty korporacyjne zabrały w sumie 3,6 wygenerowanej nadwyżki. Linia pozostałej działalności miała znacząco wyższe salda, ale nie miała istotnego wpływu na zmianę wyniku operacyjnego, który wzrósł o 19,5 mln zł (48,4 proc.) i osiągnął poziom 59,5 mln zł. Linia finansowa obciążyła wyniki kwotą o 0,5 mln zł wyższą niż przed rokiem, a dodatkowo spółka wykazała niższy o ok. 0,8 mln zł zysk z tytułu wyceny udziałów w jednostkach stworzyszonych. Zysk brutto wyniósł 61 mln zł, w porównaniu do 43 mln zł przed rokiem. Na poziomie netto spółka pokazała 48,6 mln zł zysku, tj. o 15,5 mln zł (47 proc.) więcej r/r. W raportowanych kwotach nie było istotnych zdarzeń jednorazowych.


kliknij, aby powiększyć


Poprawa marży brutto i w efekcie wyników w niższych partiach rachunku zysków i strat to przede wszystkim efekt znacznie mniejszej dynamiki wzrostu kosztów zużytych materiałów i energii. W relacji do I kw. 2018 koszty w tej pozycji zwiększyły się jedynie o 5,4 proc. (23,5 mln zł), przy rosnącym całkowitym wolumenie sprzedaży o ok. 9 proc. Zauważalnie wzrosły obciążenia z tytułu podatków i opłat (8 mln zł, 24 proc.), co należy wiązać z efektem wyższych cen uprawnień do emisji CO2. Wynagrodzenia zwiększyły się jedynie o 3 proc. (2,4 mln zł), a usługi obce o 3 mln zł. Wyższe obciążenia wygenerowały także oddane inwestycje – amortyzacja wzrosła o 1,9 mln zł (7 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Przychody segmentu nawozowego wyniosły 613 mln zł i były wyższe o prawie 25 proc. r/r. Z jednej strony było to efektem rosnącego o prawie 9 proc. łącznego wolumenu sprzedaży z drugiej efektem wzrostu cen.

Z danych przekazanych przez grupę i inne podmioty Grupy Azoty wynika, że na rynkach światowych ceny nawozów wieloskładnikowych rosły r/r. Na przykład w Niemczech o 11 proc. (mowa o wzroście wyrażonym w PLN). Za to z danych operacyjnych i przychodów można policzyć, że realizowana cena nawozów wieloskładnikowych w Policach wzrosła o ok. 15 proc. r/r.

Podobnie rosły europejskie ceny mocznika (kilkanaście procent w cenie wyrażonej w PLN). Widać to także w przypadku Polic – wolumen sprzedaży łącznie amoniaku i mocznika spadł o ok. 15 proc., natomiast przychody ze sprzedaży tych produktów pozostały na zbliżonym poziomie.

Marża brutto na sprzedaży w segmencie nawozowym wyniosła 17,7 proc. tj. o 3,9 pp. więcej niż przed rokiem i dwukrotnie więcej niż w poprzednim kwartale. Jak napisałem przy omawianiu kosztów rodzajowych, koszt jednostkowy jednej tony produktu obniżył się, co wraz ze wzrostem cen pozwoliło na poprawę marż.


kliknij, aby powiększyć


Spadkowi kosztu jednostkowego sprzyjał dynamiczny spadek cen gazu obserwowany w I kw. br. Jak widać na poniższym wykresie średnia cena gazu dla Grupy Azoty podąża za cenami na TGE, choć jest delikatnie od niej niższa.


kliknij, aby powiększyć


Na TGE zaś, na rynku dnia następnego, gaz był w I kw. tańszy o prawie 15 proc. r/r.


kliknij, aby powiększyć


Niestety rosły ceny pozostałych surowców strategicznych. Sól potasowa w cenach wyrażonych w złotówce wzrosła w bałtyckich portach o ok. 9 proc., natomiast fosforyty o niecałe 20 proc.

Z prezentacji Grupy Azoty wynika, że rynkowe delty na nawozach wieloskładnikowych były zbliżone r/r, ale w cenie wyrażonej w USD. Dolar zyskał do złotego, więc delty rynkowe w Polsce powinny się teoretycznie zwiększyć o ok. 9 proc.


kliknij, aby powiększyć


W stosunku do poprzednich kwartałów poprawiały się warunki dla produkcji amoniaku, ale wydaje się (patrząc na wykres cen gazu i amoniaku zawarty w sprawozdaniu), że nadal były średnio mniej korzystne niż przed rokiem.

Koszty sprzedaży w segmencie wzrosły o 5,8 proc. ale co przy dynamiczniej rosnącym wolumenie należy uznać za sukces. Koszty ogólnego zarządu nie zmieniły się, wobec powyższego nadwyżka zysku brutto niemal w całości przełożyła się na EBIT. Zysk operacyjny segmentu nawozowego wyniósł 55 mln zł i był o 39 mln zł wyższy r/r.

Odmienna sytuacja miała miejsce w dywizji pigmentów. Przychody ze sprzedaży spadły o 8 mln zł, przy takim samym wolumenie sprzedaży jak przed rokiem, czego powodem jest spadek cen produktu na rynku. W związku ze spadkiem cen marża brutto segmentu spadła z 32 do 19 proc., a wynik brutto na sprzedaży obniżył się o 16 mln zł i wyniósł 19,3 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Dodatkowo o 0,8 mln zł (46 proc.) wzrosły koszty sprzedaży – być może spółka mocniej promowała produkt albo była zmuszona odpisać jakieś należności. Koszty ogólnego zarządu pozostały na tym samym poziomie co przed rokiem. EBIT spadł z 29 mln zł do 12 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Od jakiegoś czasu Police w rachunku segmentowym wyróżniają także segment Polimerów. Nowa inwestycja obciążyła w tym kwartale wynik skonsolidowany grupy kwotą 2,6 mln zł, tj. o 1 mln zł wyższą niż przed rokiem. Saldo pozostałej działalności, nieprzypisanej do segmentów wyniosło minus 4,4 mln zł, czyli o 0,5 mln mniej niż w I kw. 2018 r. Jak widać na poniższym wykresie dywersyfikacja produktowa nieco zmniejsza wrażliwość wyników na koniunkturę. Kiedy nawozy dawały super wyniki, w pigmentach był zastój, w 2017 r. i w szczególności w 2018 r. pigmenty stanowiły istotne wsparcie dla wyniku podczas słabego okresu nawozowego. Za parę lat do tych wyników prawdopodobnie dołoży się mocno segment polimerów.


kliknij, aby powiększyć


Poprawa wyników przełożyła się także na gotówkę. Przepływy operacyjne Polic wyniosły 19 mln zł, w porównaniu do wypływu 28 mln zł przed rokiem. Pomimo wzrostu przychodów kapitał obrotowy zassał mniej pieniędzy – obecnie 71 mln zł, przed rokiem 97 mln zł. Poziom inwestycji nie rzuca na kolana – spółka wydała 28 mln zł, w porównaniu do 73 mln kwartał wcześniej i 40 mln przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


W aktywach spółki mamy dwie duże zmiany. Pierwsza wynika ze zmiany zasad rachunkowości i wdrożenia MSSF16. Krótko mówiąc obecnie najem długoterminowy (który jest leasingiem operacyjnym), jest prezentowany jako leasing finansowy. Nie ma znaczenia czy nabywca ma prawo do odkupu przedmiotu leasingu, czy nie – musi rozpoznać prawo do użytkowania. Zamiast opłat za wynajem/użytkownie mamy obecnie w rachunku wyników amortyzację prawa w kosztach operacyjnych i efekt odsetkowy w związku z rozpoznaniem zobowiązania.

Druga i zdecydowanie ważniejsza sprawa to kupno praw do emisji CO2. Police w I kw. br. nabyły prawa zaspakajające 50 proc. potrzeb br. i 20 proc. następnego roku. Oznacza to, że w tym roku zaczną być pokazywane mocniej obciążenia z tytułu wzrostu cen uprawień, które obserwowaliśmy w zeszłym roku, w szczególności w IV kw. Prawdopodobnie ten wzrost już objawił się w kosztach raportowanego kwartału.


kliknij, aby powiększyć


Najważniejszą inwestycją są oczywiście Polimery, ale od momentu ostatniego omówienia spółki niewiele się zmieniło w temacie.

Wyniki Polic były znacząco lepsze r/r głównie za sprawą spadku cen gazu. W świetle raportowanych wyników szacunkowych i obserwatorów rynku nie powinno to być zaskoczeniem. W kolejnych kwartale, według historycznego sezonowego wzorca, należy się spodziewać korekty cen nawozów. Dodatkowo spółka poinformowała, że na początku kwartału ceny bieli przestały spadać, a jeśli zerknąć na TGE to mamy nadal spadek cen gazu. W kwietniu ceny były zbliżone do marca (77-78 zł/MWh), natomiast w połowie maja spadły już do 70 zł/MWh. Rokowania dla wyników kolejnego kwartału są pomyślne.
>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

bukos4 napisał(a):
maciej_61 napisał(a):
Jest to jednak postęp:

gospodarka.dziennik.pl/finanse...

To jest pierwszy pozew zespołu prokuratorów cywilnych. A ja właśnie wczoraj wysłałem odpowiedź na pismo jakie skierował do mnie ten zespół, po pierwszym piśmie jakie do nich wystosowałem jakieś 1,5 miesiąca temu. No niestety, tyle trwało zebranie wszystkich dokumentów wymaganych przez ten zespół. W sumie było tego prawie 1 kg !!! A IB teraz jakoś nie rychliwy. I wykorzystując fakt że według nowych regulacji na ostateczną odpowiedź mają de facto 35 dni roboczych to odpowiedź przychodzi po 35 dniach roboczych.

solidarnie IB i PDM, to by znaczylo, ze do odzyskania tylko polowa...


Kodeks Cywilny art 366:

§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).
§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

Piszesz o zysku brutto na sprzedaży. W raporcie za 2012 r. masz wyjaśnienie:

- za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Koszty licencji w kwocie 13 333 tys. zł przeniesiono z pozycji Koszty sprzedaży i zaprezentowano w pozycji Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług. Zmiana ta została dokonana w celu dostosowania polityki rachunkowości spółki GOG Ltd. do polityki rachunkowości Spółki dominującej i nie wpłynęła na zmianę wyniku finansowego oraz kapitału własnego;

- za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku – Spółka dominująca dokonała korekty rozliczenia deklaracji CIT-8 za 2011 rok. W związku z uzyskaniem od zagranicznych kontrahentów potwierdzeń zapłaty podatku Spółka dominująca rozliczyła podatek u źródła w kwocie 397 tys. zł zamiast odliczenia straty podatkowej. Pozycja Pozostałe należności uległa zmniejszeniu o 397 tys. zł. Zmiana
wpłynęła na Wynik finansowy z lat ubiegłych oraz Kapitał własnyZ pewnością sytuacja Idei nie jest łatwa. Ale ona nie jest łatwa dziś. a nie za parę lat. Pragnąłbym też przypomnieć działania prokuratury za poprzedniej kadencji partii rządzącej i doktora "G" ze szpitala MSWiA. Aresztowany przy kamerach, na konferencji ze słowami "nigdy nikogo nie zabije" po ok. 10 latach okazał się... niewinny. I nie ma tutaj znaczenia moja prywatna wiedza i ocena zachowania "G", tylko wymiar sprawiedliwości i działania prokuratury działającej pod dyktando polityka... Sąd orzekł jak orzekł, ale orzekł. Zupełnie inaczej niż można by się spodziewać po pamiętnej konferencji...Nie inaczej było z Kaczmarkiem.

Za pasem triduum wyborcze, więc taka akcja prokuratury jest jak znalazł, tym bardziej, że politycy rządu są w ostatnich dniach raczej w odwrocie niż ofensywie. Według mnie same pozwy należy traktować obecnie z przymrużeniem oka. Oczywiście nie zmienia sytuacji samej IB i ewentualnego połączenia z GNB (to też wydaje mi się mało prawdopodobne, ze względu na regulatora). Po głosach z KNF ciężko mi uwierzyć, że dadzą większą szansę i dłuższy czas na autosanację. Z odczytów między wierszami czuć nacisk na pozyskanie kapitału, a jak wiemy o ten może być trudno.

Na razie walor o charakterze spekulacyjnym, pod AT, albo korzystanie z atrakcyjnych lokat, bo mogą szybko odejść. :)

Switching mode – omówienie sprawozdania finansowego Qubic Games po I kw. 2019 r.

Akcjonariusze spółki z pewnością cieszą się z ostatnich tygodni. Po raporcie rocznym akcje Qubic zanotowały dynamiczne wzrosty. Kapitalizacja spółki nie wydaje się na pierwszy rzut oka wysoka, więc część inwestorów zastanawia się pewnie nad inwestycją. Gdy się jednak bliżej przyjrzeć…
[Treść ukryta]
>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutajNie. Remont to nie koszt. To wydatek. Kosztem remontu bedzię amortyzacja. Taka wygląda stosowana w rachunkowości zasada memoriałowa. Koszty mają się pojawiać w rachunku wtedy kiedy korzysci, czyli przychody i memoriał stara się to oddać najlepiej jak to możliwe. Ponosi się wydatki inwestycyjne, a koszty inwestycji się POTEM rozlicza. Tak samo jak z grami. Są wydatki, ale nie ma kosztów. Te są dopiero po rozpoczeciu sprzedaży

Informacje
Stopień: Opętany
Dołączył: 24 października 2008
Ostatnia wizyta: 24 maja 2019 20:40:28
Liczba wpisów: 9 632
[2,95% wszystkich postów / 2,49 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,546 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d