pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

anty_teresa

anty_teresa

Ostatnie 10 wpisów

Rynek nie patrzy na aktualny C/Z tylko na przyszły. Aktualny jest zupełnie bez znaczenia. Przyszły C/Z w CD Projekt to ok. 20.

Negatywna aktualizacja wartości to ujemna aktualizacja. Taka zdarza się już teraz w dwóch wypadkach:
1. Oczekiwane przyszłe przepływy będą mniejsze niż wcześniej zakładano
2. Suma przepływów może zostać taka sama, ale spłaty nastąpią później niż zakładano pierwotnie

Gdzie jest Dolly? – omówienie sprawozdania finansowego 11 bit studios po II kw. 2020 r.

Nominalne wyniki II kwartału wyglądają imponująco – spółka pokazała 10,5 mln zł zysku netto, w porównaniu do 2,5 mln zł przed rokiem. Niestety ten wynik nie ma charakteru powtarzalnego przez zmiany w zasadach rachunkowości. Zacznijmy jednak od początku, czyli przychodów.
[Treść ukryta]
>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Rynek wyceniał takie małe hity na 200 - 300 mln zł. Taką kapitalizację miał 11bit po TWOM, taką miał Unimot jak wchodził na GPW z CMS, taką mniej więcej ma Movie. Spółka nie ma takiego hitu, a już ma kapitalizację na tym poziomie.
Jeśli kierować padającą tutaj liczbą (2 proc.) do określenia wartości godziwej spółki to wyszłoby.... 4-6 mln zł :)

Wydający znacznie więcej gier i posiadający tym samym większy potencjał na trafienie w taki hit Ultimate jest wyceniany na 150 mln zł, więc SIM powinien być wyceniany niżej.


pytek21 napisał(a):

To czego nie potrafię wyczytać z komentarzy, raportów i Waszej dyskusji to czy na chwilę obecną inwestycję w tą spółkę można określić jako inwestycję w wartość, stabilny i rozwojowy biznes, czy jest to Unimot to hazard oparty o możliwe ale ryzykowne założenia, że może będzie lepiej ale może nagle zaskoczyć negatywnie (jak postrzegam większość spólek z NC). Póki co nie znajduję odpowiedzi. Bo z jednej strony spółka działa już wiele lat (20 chyba), ma dobrą komunikację, niskie zadłużenie, deklaracje o podziale zysków w formie dywidendy, ale, z drugiej strony, niezbyt powtarzalne wyniki historyczne, niezbyt powtarzalne marże, i w mojej opini jest ryzyko polityczne (zarówno z powodu konkurencji państwowoego molocha, jak i ekologii - ON).
Czy jest tu jakaś dobra odpowiedź?


Może nie nazbyt jasno się wyraziłem, ale w omówieniach piszę o zagrożeniach dla głównego biznesu czyli handlu ON, o których wspominasz - zmniejszanie konsumpcji, a zatem rynku. Według mnie podejmowany szereg aktywności pobocznych to odpowiedź na to zagrożenie ze strony spółki. I właśnie dlatego jej wyniki można traktować jako powtarzalne w długim terminie, ale oczywiście ten sposób patrzenia na Unimot powoduje, że ogranicza się potencjał wzrostu. Inwestowanie w Unimot to nie hazard. Trzeba mieć tylko świadomość, że wyniki księgowe są i będą zmienne ze względu na różnicę w wycenie kontraktów terminowych i ceny spot, a także (co ważniejsze!) że zmienne jest otoczenie i premia lądowa. W tym roku te premie są bardzo korzystne i ciężko oczekiwać, że takie zostaną. Z tego powodu lepiej patrzeć na historyczną średnia, ale oczywiście można się też wspomagać samymi deklaracjami spółki.


1ketjoW napisał(a):

Czy wiesz jak spółka liczy skorygowaną EBITDA?
Czy wiesz może na jakie okresy średnio są zawierane instrumenty zabezpieczające w UNIMOT?
Czy wiesz, co oni zabezpieczają tymi instrumentami?


1. Unimot podaje sposób liczenia skorygowanej EBITDA w prezentacjach i sprawozdaniach zarządu. Analizowałem ten opis wielokrotnie i próbowałem sobie wyobrazić działania biznesowe jakie spółka prowadzi i jakich korekt może dokonywać. Jasnym jest, że koryguje o zmianę wyceny kontraktów spot i futures. Dodatkowo koryguje o koszty NCW. Ustawa określa jaki poziom blendowania ma być wykonany w ujęciu rocznym (to się jednak zmienia), więc Unimot może wymagany wolumen zblendować na przykład w I kw. albo w IV kw. Żeby pokazać ekonomiczny wynik należałoby przypisać koszty blednowania proporcjonalnie do wolumenów i zgodnie z deklaracjami spóła to robi. Poza tym występuje tam pojęcie "inne uzasadnione przesunięcia" i tej pozycji niestety nie znamy. Z jednej z moich rozmów z Unimotem wynikało, że jest tam także korekta na koszty utrzymywania zapasów obowiazkowych - chodzi o to, że zgodnie z wymogami jeśli do kraju w dany roku Unimot sprawadzi xxx tys. litrów ON, to w kolejnym roku musi mieć ustawowy stan na pozimie wynikającym z importu w poprzednim. Żeby pokazać ekonomiczny wynik i doprowadzić go do zasady współmierności należałoby dokonać rezerw na przyszłe koszty. Kiedyś te rezerwy Unimot robił, teraz zamiast rezerwy mamy korektę EBITDA. Niestety Unimot nie pokazuje uzgodnień do pozycji w RZIS, czy bilansie. Nie wiemy też najczęściej jaki wpływ miały poszczególne czynniki. Z tego powodu trzeba mieć zaufanie do zarządu, że korekty są właściwe... W związku z pytaniami jakie się pojawiają na forum Unimot ma zorganizować spotkanie na którym wyjaśni powyższe kwestie.

2. Nie wiem, bo spółka nie ujawnia takich informacji
3. Zabezpieczają wartość zapasu, czyli cenę zakupu. Nie widzę opcji aby w ramach zabezpieczania wartości godziwej zabezpieczać cenę sprzedaży. Tę IMO można tylko w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych, ale to nie ten case.Jest dokładnie jak napisał Utnapisztim. W dniu wygasania kontraktów terminowych (4 sesje w roku) pod koniec handlu gracze posiadający otwarte pozycje na kontraktach starają się wpłynąć na ostateczną cenę rozliczeniową więc kupują/sprzedają akcje. Po rozliczeniu oczywiście pozbywają się tych instrumentów lub uzupełniają posiadany pakiet. Zachowanie ceny w dniu wygasania kontraktów nie ma żadnego znacznie prognostycznego i fundamentalnego. Tak się dzieje na bardzo wielu akcjach i... indeksach. Jeśli obserwowałbyś notowania to mógłbyś zauważyć, że realizowane są transakcje koszykowe (zlecenia na wszystkich akcjach wchodzących w skład indeksu w jednym momencie).Co Ty piszesz? To nie jest technologia PI, tylko platformy VIZRT, stosowanej powszechnie w telewizjach i realizacji nawet w Polsce. VIZRT, wprowadził AR jako narzędzie graficzne w 2016 r.
Czy szykuje nam się sukces na miarę Wiedźmina 3?

Sytuację widzę tak:

W czerwcu 2018 r. OML i ALG podpisują umowę wydawniczą. OML ma w kasie niecałe 100 tys. zł, natomiast budżet gry zostaje ustalony na 4,5 mln zł.

Cytat:
Zarząd ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser - Med S.A.) podpisał w dniu 27 czerwca 2018 r. istotną Umowę licencyjną z spółką prawa handlowego, na podstawie której wyznacza ten podmiot jako wyłącznego wydawcę nowego Produktu który powstaje przy użyciu technologii Unreal Engine. ONE MORE LEVEL S.A. planuje zapowiedź produktu na drugą połowę 2019. Gra jest docelowo tworzona na platformy PC, XBOX oraz Playstation. Budżet projektu zakontraktowany został w umowie na kwotę 4 500 000 zł. Emitent przekazuje powyższą informację z uwagi na fakt, iż efekty realizacji zapisów umowy będą miały bezpośredni wpływ na wyniki finansowe ONE MORE LEVEL S.A.


ALG najprawdopodobniej w całości finansuje produkcję i ponosi duże ryzyko – projekt na starcie. Z tego można mniemać, że jego udział w przychodach to minimum 50 proc., a bardziej prawdopodobne, że okolice 60 proc. i to raczej więcej niż mniej.
Gra powstaje, a w 2019 r. przychodzi jej prezentacja na Gamescom w 2019 r. we współpracy z nVidią. Tytuł jest zauważony i ujawnia swój potencjał. Z jednej strony OML oraz ALG są świadome własnych ograniczeń, z drugiej widzą, że udało im się stworzyć coś, co ma szanse odbić się dużym echem. Do projektu dołączają Apogee i Slipgate.

Cytat:
Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent ) informuje, że w dniu 18 listopada 2019 roku otrzymał drogą e-mailową od zarządu spółki All in! Games Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (będącej wydawcą gry Ghostrunner; dalej: All in! Games ) informację, iż All in! Games w dniu 18 listopada 2019 roku zawarła umowę o współpracy z Apogee Software Ltd (znana pod firmą 3D Realms; dalej: 3D Realms ) i Slipgate Ironworks ApS (dalej: Slipgate ). Na mocy zawartej umowy All in! Games, 3D Realms oraz Slipgate dołączą do produkcji, dystrybucji i działań marketingowych związanych z grą Ghostrunner, która realizowana jest przez Emitenta.


Parametrów współpracy oczywiście nie znamy, ale wydaje się, że rośnie zarówno budżet projektu, jego wymagania jeśli chodzi o zakres prac i wiedzy i przede wszystkim odpowiedni marketing i dystrybucję – to te czynniki zdecydowały o dołączeniu do projektu kolejnych partnerów. To najtrudniejsza do oszacowania część pracy. Niby umowa nie mówi wprost o tym, że 3D Realms będzie wydawcą, ale był nim dla gier Slipgate i tak jest też przedstawiany na karcie Steam Gry. Można mniemać, że Slipgate miał pomóc technologicznie i zasobowo jeśli chodzi o produkcję, natomiast Apogee pomóc ten produkt sprzedać i sfinansować. Uczciwy w tej sytuacji wydaje się podział 50/50.

Pewnym zaskoczeniem jest dołączenie do projektu światowego wydawcy, czyli 505. Najpewniej nawet z 3D Realm nie było pewności, ze uda się odpowiednio produkt marketingować, dotrzeć do wszystkich regionów i influencerów.

Cytat:
Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent", wcześniej: "Setanta S.A.") informuje, iż w dniu 08.06.2020 roku Emitent zawarł umowę wydawniczą z 505 GAMES SPA z siedzibą w Mediolanie (Włochy) ("Partner"), na podstawie której Partner staje się współwydawcą gry "Ghostrunner". W ramach umowy Emitentowi przysługuje udział w przyszłych przychodach z tytułu sprzedaży gry oraz wynagrodzenie w kwocie 3,25 mln EUR z tytułu udzielenia ww. praw licencyjnych, a także możliwość zwiększenia zaangażowania Partnera w zakresie udzielonych mu praw o kwoty co najmniej 3 mln EUR oraz 5 mln EUR. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.


Na podstawie kwot (nie małych!) można oczekiwać, że w maksymalnym przypadku wydawca wyłożyłby na produkt ponad 11 mln EUR, czyli prawie 50 mln zł. Prawdopodobnie kolejne kilkanaście milionów zł kosztować musiałby marketing. Zakładam, że najwyższa kwota uprawniałaby 505 do 80 proc. przychodów, więc obecna dawałaby 22-25 proc.

No teraz liczenie ile Ghostrunner jako projekt może wygenerować przychodów i jaki może przynieść zysk poszczególnym spółkom.

WL na tę chwilę to ponad 400 tys. Zakładam, że będzie to przed premierą 500 tys., a na bazie mnożnika z gier PlayWay i innych gier sprzedaż w ciągu pierwszych 3 miesięcy wyniesie 1 mln kopii. Mowa oczywiście tylko o PC. Kolejny milion mogą przynieść konsole. W kolejnych kwartałach na podstawie średniej z paru gier takich jak Witcher 2, TWOM, Frostpunk, Children of Morta zakładam, że przychody wyniosą w kolejnych kwartałach odpowiednio 40 proc., 40 proc. i 20 proc. W kolejnym roku spadną o 40 proc.


kliknij, aby powiększyć


W efekcie średni roczny zysk na projekcie wyniesie ok. 25 mln zł dla AIG i 17 mln zł dla OML. Kapitalizacje można sprawdzić. Chciałbym także dodać, że przyjęte przeze mnie założenie 4 mln kopii w pierwszym roku na wszystkie platformy miał… Wiedźmin 3 w rekomendacjach przed premierą, a kapitalizacja CDR wynosiła niecałe 2 mld zł. Obecna łączna kapitalizacja OML i AIG wynosi 1,4 mld zł, czyli o 30 proc. mniej niż CDP. Problem w tym, że cena W3 była dwa razy większa, a gra dłuższa. Gdyby sprawy mierzyć kryterium cenowym to kapitalizacja połączonych podmiotów winna wynosić 1 mld zł z tytułu samej ceny. A gdzie jeszcze założenie gry typy longseller i kolejny tytuł o niemniejszym potencjale?

W obecnej ocenie jest moim zdaniem duuuuuuuuuuuuużo więcej niż 2 mln egzemplarzy w ciągu pierwszych 90 dni. Czy GR ma szanse na taką sprzedaż każdy musi ocenić sam. Przy ocenie kapitalizacji nie bez znaczenia wydaje się fakt, że udziały w spółce posiada Pan January, którego wszystkie podmioty są wyceniane zadziwiająco wysoko.

Informacje
Stopień: Opętany
Dołączył: 24 października 2008
Ostatnia wizyta: 24 września 2020 21:59:43
Liczba wpisów: 10 273
[2,89% wszystkich postów / 2,36 postów dziennie]
Punkty respektu: 70

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,844 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +137,67% +27 534,58 zł 47 534,58 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d