pixelg
Cyfrowy Polsat SA [CYFRPLSAT] - Notowania i dywidendy
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Cyfrowy Polsat SA - Notowania i dywidendy

CPS 25,42 (-0,47%)

Cyfrowy Polsat jest największym dostawcą zintegrowanych usług multimedialnych w Polsce. Grupa emitenta jest liderem na rynku płatnej telewizji oraz jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Zajmuje także czołową pozycję na rynku prywatnych nadawców telewizyjnych pod względem oglądalności i udziału w rynku reklamy. Spółka oferuje kompleksowe usługi multimedialne takie jak telefonia komórkowa i transmisji danych, dostęp do szerokopasmowego Internetu w technologii 2G/3G oraz LTE, płatną telewizję w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA - PSr Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Dywidendy:
  wypłata dywidendy
  wypłata dywidendy
 • Analiza raportów spółki:
  Wynik nie taki dobry jak go reklamują – omówienie sprawozdania finansowego po 3 kw. 2017 r. Zobacz »

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE cyfrplsat
Wykres CYFRPLSAT od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Kalendarium dywidend
Spółka Za okres Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Stan wypłaty Data WZA
od 2019-01-01
do 2019-12-31
0,35 1,28% 2020-10-15 2020-10-14 ! uchwalona
2020-10-22
2020-07-23
od 2019-01-01
do 2019-12-31
0,65 2,38% 2020-10-15 2020-10-14 ! uchwalona
2021-01-11
2020-07-23
od 2018-01-01
do 2018-12-31
0,45 1,47% 2019-07-01 2019-06-28 ! wypłacona
2019-07-03
2019-06-25
od 2018-01-01
do 2018-12-31
0,48 1,56% 2019-07-01 2019-06-28 ! wypłacona
2019-10-01
2019-06-25
od 2016-01-01
do 2016-12-31
0,32 1,24% 2017-07-20 2017-07-19 wypłacona
2017-08-03
2017-06-27
od 2013-01-01
do 2013-12-31
0,26 1,22% 2014-05-22 2014-05-20 ! wypłacona
2014-06-06
2014-04-29
od 2009-01-01
do 2009-12-31
0,57 3,84% 2010-07-19 2010-07-15 ! wypłacona
2010-08-11
2010-06-24
od 2008-01-01
do 2008-12-31
0,75 5,00% 2009-06-01 2009-05-28 ! wypłacona
2009-06-16
2009-05-14
od 2007-01-01
do 2007-12-31
0,14 1,03% 2008-07-15 2008-07-11 wypłacona
2008-08-05
2008-07-04
 
1/1 
 
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +141,14% +28 228,45 zł 48 228,45 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
anty_teresa: Wynik nie taki dobry jak go reklamują – omówienie sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu po 3 kw. 2017 r. Cyfrowy [b] Wynik nie taki dobry jak go reklamują – omówienie sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu po 3 kw. 2017 r.[/b][delay=120]Cyfrowy Polsat jako wiodący telekom jest spółką stosunkowo stabilną. Tym niemniej przed zarządem spółki stoją liczne wyzwania związane z jednej strony z rozwojem technologii i preferencji konsumentów. W długoterminowym ujęciu spółce spada liczba klientów. Na koniec 3 kw. tego roku spółka miała 5,79 mln klientów związanych umowami kontraktowymi, tj. o 7,9 proc. mniej niż miało to miejsce na koniec 3 kw. 2013 r., przy czym mowa o danych LFL, czyli tak jakby Polkomtel wchodził w skład grupy już w 2013 r. a nie od faktycznej daty transakcji, która miała miejsce w maju 2014 r. Oczywiście reorganizacja jaka czekała nowy podmiot w grupie mogła przynieść zmiany co do struktury i liczby klientów. Jeśli założyć, że w ciągu pierwszego roku przprowadzono zmiany w ofercie, które mogły skutkować odpływem części klientów to obiektywny obraz powinno dać porównanie danych obecnych do danych za 3 kw. 2015 r., a w takim ujęciu mamy spadek o 2 proc. Sama liczba nie wygląda jeszcze źle, ale znów warto dodać, że w drugiej połowie roku mieliśmy pozytywne zjawisko migracji klientów pre-paid do usług abonamentowych. Z drugiej strony łączna liczba świadczonych usług (RGU) w stosunku do stanu na koniec 3 kw. 2015 r. się w zasadzie nie zmieniła. Część klientów odpłynęła, ale tym co pozostali Cyfrowy Polsat był w stanie sprzedać więcej, choć nie przełożyło się to na zmianę ARPU czyli dochodu generowanego przez jednego klienta. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/12/3q17-CPS-Liczba-klientow.png[/img]Spada przede wszystkim liczba usług telefonii komórkowej, natomiast rośnie liczba usług internetowych i telewizyjnych.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/12/3q17-CPS-Telefonia.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/12/3q17-CPS-TVInternet.png[/img]W tym ostatnim wypadku wzrost bazy abonenckiej trzeba uznać za sukces w obliczu pojawienia się naziemnej telewizji cyfrowej i rozwoju usług VOD w postaci Netflixa, Showmaxa, czy HBO Go. Warto także dodać, że spółce w długoterminowym ujęciu rośnie udział w oglądalności (24,43 proc. na koniec 3 kw. 2017 r. i 21,58 proc. na koniec 3 kw. 2013 r.) i udział w rynku reklamy telewizyjnej (28,6 proc. w 3 kw. 2017 r. i 24,7 proc. w 3 kw. 2013 r.)Przychody Cyfrowego Polsatu wykazują się bardzo dużą stabilnością co z resztą nie powinno dziwić w kontekście wieloletnich umów abonamentowych. W 3 kw. 2017 r. spółka pokazała 2,39 mld złotych obrotów, czyli o 3 mln więcej r/r i 24 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. (spadek o 1 proc.). Nieco zmienia się ich struktura – rośnie udział w sprzedaży sprzętu natomiast spadają przychody detaliczne czyli w skrócie abonamenty i pre-paidy. Ma to związek przede wszystkim z inną formułą sprzedaży telefonów, które kiedyś były wykazywane jako część abonamentu, natomiast obecnie stanowią na fakturach osobną pozycję. W ujęciu r/r mamy spadek o 90 mln zł w detalu i wzrost o 43 mln zł w sprzęcie, a zatem po pominięciu efektu różnego księgowania telefonów mamy spadek przychodów o 48 mln zł, który wynika z implementacji regulacji EU Roam Like a Home, czyli de facto ze zrównaniem stawek roamingowych z krajowymi. Za to przychody hurtowe wzrosły o 25 mln zł czyli 4,5 proc. W ramach przychodów hurtowych spółka rozlicza między innymi reklamę, wpłaty od operatorów kablowych, połączenia międzyoperatorskie sprzedaż licencji i sublicencji. Biorąc pod uwagę, że w 2016 r. na antenach Polsaty transmitowane było EURO 2016 już tylko utrzymanie sprzedaży byłoby sukcesem a mamy wzrost obrotów. Pozostałe przychody ze sprzedaży wyniosły 44 mln zł i były o 24 mln zł wyższe r/r, co ma związek z wyższą sprzedażą ratalną i odsetkami stanowiącymi źródło przychodów w pozostałej sprzedaży. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/12/3q17-CPS-wyniki.png[/img]O ile w III kw. przychody pozostały praktycznie takie same r/r, to koszty niestety wzrosły o 37 mln zł. Przede wszystkim wzrosły koszty rozliczeń międzyoperatorskich, co jest wynikiem zrównania stawki roamingowej i krajowej i związanej z tym popularyzacji rozmów miedzynarodowych. Zaskoczeniem jest wzrost kosztów kontentu o 18 mln zł (7 proc.). Spółka tłumaczy to prawami licencyjnymi do Mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn, a także kosztami licencji na US Open emitowanego w kanałach Premium, ale przed rokiem mieliśmy w tym okresie wspomniane Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. O 21 mln zł (10,6 proc.) wyższe były także koszty dystrybucji, marketingu, utrzymania i pozyskania klientów. EBITDA wyniosła 851 mln zł, czyli o 106 mln zł mniej r/r (-11 proc.). Na spadek EBITDA największy wpływ miała zmiana w zakresie roamingu, która obniżyła marżę o 62 mln zł i wysoka baza z roku poprzedniego w postaci EURO 2016. Z rachunku segmentowego wynika, że EBITDA segmentu usług dla klientów indywidualnych i biznesowych zmniejszyła się w 3 kw. o 69,4 mln zł (-8 proc.), natomiast EBITDA segmentu produkcji i nadawania TV spadła o 36,5 mln zł (-28 proc.). Spadek w pierwszym segmencie można uznać za wynik zmian roamingowych, natomiast w drugim przypadku za efekt EURO2016 wynikający z niższych wpływów reklamowych. Na poziomie EBIT spadek jest znacznie mniejszy (-6,1 proc., -27 mln zł) przez znacznie niższą amortyzację, co wynika z:[quote]Koszty amortyzacji, utraty wartości i likwidacji spadły o 78,7 mln zł, czyli o 15,5%, do 429,2 mln zł w trzecim kwartale 2017 roku z 507,9 mln zł w trzecim kwartale 2016 roku, m.in. w wyniku zakończenia okresu amortyzacji części wartości niematerialnych nabytych podczas transakcji zakupu Polkomtelu w 2014 roku (dotyczy pozycji bilansowej Relacje z klientami) oraz niższych kosztów amortyzacji infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z zakończeniem okresu amortyzacji wybranych elementów tej infrastruktury.[/quote]Negatywne tendencje w zakresie EBITDA nie pozostały bez wpływu na poziom generowanej przez spółkę gotówki. Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły tylko 568 mln zł, czyli o prawie 200 mln zł mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przepływy z działalności inwestycyjnej zabrały 290 mln zł z czego 121 stanowiły opłaty koncesyjne, a 150 mln zł wydatki na rzeczowe aktywa trwałe. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/12/3q17-CPS-CF.png[/img]Wskaźnik ogólnego zadłużenia grupy pozostaje na poziomie bezpiecznym i wynosi 55 proc. tj. o prawie 4 punkty proc. mniejszym niż na koniec 2016 r. Dług finansowy spółki wynosi 11,4 mld zł, natomiast dług finansowy netto 10,3 mld zł i jest zbliżony poziomem do kapitałów własnych (12 mld zł). Dług netto do EBITDA wynosi 2,8 co nie jest wartością niską, ale też dług raczej nie zachwieje wypłacalnością spółki. To poziom do udźwignięcia biorąc pod uwagę niekorzystne tendencje w zakresie zmian prawnych dotyczących roamingu, które przez kolejne kwartału mogą także negatywnie wpływać na wyniki spółki. Jeśli kroczącą EBITDA zmniejszymy o 180 mln zł (szacowany efekt roamingowy) to Cyfrowy Polsat powinien wygenerować środki pieniężne pozwalające spłacić zadłużenie w ciągu 2,9 roku. W 2020 r. zapada kredyt terminowy na kwotę 10,4 mld zł. W ciągu kolejnego kwartału i następnych dwóch lat spółka powinna wygenerować 7,9 mld zł gotówki co wraz ze środkami w kasie daje możliwe 8,9 mld zł gotówki na początek 2020 r. Do spłaty trochę brakuje, ale przy kondycji finansowej nie powinno być problemu z rolowaniem czy konwersja zadłużenia na obligacje. Kapitalizacja spółki wynosi 15,6 mld zł, natomiast EV/EBITDA jest równa 7,11. To nie jest poziom wygórowany i niższy niż dla Orange i Play. [/delay][url=http://www.stockwatch.pl/gpw/CYFRPLSAT,wykres-swiece,wskazniki.aspx][b]>> Wyceny automatyczne są tutaj[/b][/url][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 25,44 25,91 26,90
Zmiana -0,39% -0,73% -0,10%
Open-Close +0,16% -0,58% -0,26%
High-Low 1,71% 2,89% 2,70%
Zmiana ceny [pln] 0,08 -0,36 -0,07
Transakcja [szt.] 1355 1684,8 1287,9
Średnia transakcja [pln] 4991,9724,99t 6699,54594729344729344729344736,70t 7227,96003416414317881823122917,23t
Wolumen [szt.] 265453265t 434910,4435t 346719,9347t
Obrót [pln] 6764122,066,76m 11287395,01211,3m 9308889,7289,31m
Obrót pozytywny 44,01% 40,67% 41,30%
Obrót negatywny 33,18% 40,25% 40,60%
Obrót neutralny 22,80% 19,08% 18,10%
Wolumen ws. % Free Float 0,10 0,16 0,13
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,04 0,07 0,05
Informacje ogólne
Na giełdzie od 151 miesięcy
Liczba akcji 639 546 016
Free float 43,05%
Kapitalizacja 16,26 mld zł
Wartość księgowa 14,94 mld zł
Zysk operacyjny 12m 1,81 mld zł
Przychody 12m 11,67 mld zł
Zysk netto 12m 1,02 mld zł
Główny akcjonariusz
Zygmunt Solorz-Żak (poprzez Reddev Investments Ltd, Embud sp. z o. o., TiVi Foundation) 56,95%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG 2,82%
WIG20 3,97%
WIG-TELKOM 39,77%
WIG-POLAND 1,72%
WIG30 3,75%
WIGTECH 9,07%
WIG-ESG 4,50%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 1,09
Kroczące C/ZO 9,03
Kroczące C/P 1,40
Kroczące C/Z 15,97

Zmiana 12m -6,86%
Śr. płynność dzienna 0,08%
Zakres wahań kursu 21,92%
Beta kursu 0,63

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 5,54
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2019-01-01 do 2019-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 19-10-2020
Dane finansowe z dnia: 28-08-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy