Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

CrowdConnect

CrowdConnect

Ostatnie 10 wpisów
Plantwear S.A. podał szacunkowe wyniki za I kwartał 2019 r. Jest to rekordowy I kwartał w historii Spółki!

- przychody ze sprzedaży wyniosły 1,97 mln zł, a zysk netto 186 tys. zł (vs 0,7 mln zł i -174 tys. zł w I kw. 2018 r.)

- 30% wykonanej prognozy na rok 2019 w odniesieniu do przychodów i 25% w odniesieniu do zysku w historycznie najsłabszym okresie roku kalendarzowego (w poprzednich latach tylko 9-15% rocznych przychodów generowanych było w I kwartale)

- oznacza to jeszcze atrakcyjniejsze wskaźniki wyceny w ramach oferty publicznej - P/E pre money spadło z 13,85x do 8,12x, a P/E post money z 18,55x do 10,88x.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty publicznej akcji na https://crowdconnect.pl/plantwear.
Nowoczesna platforma ofert publicznych bazująca na idei crowdinvestingu prowadzona przez Dom Maklerski INC S.A.

web: https://crowdconnect.pl/
FB: www.facebook.com/CrowdConnectP...

Czy drogo, czy tanio to zawsze jest kwestia subiektywna i wynika m.in. z preferencji danego inwestora (np. wolącego spółki wzrostowe lub dochodowe) – chcemy jednak zwrócić uwagę, że Emitent starał się przeprowadzić wycenę rzetelnie.

Cały proces ustalenia ceny emisyjnej, w oparciu o metodę porównawczą, można znaleźć w prezentacji inwestycyjnej na stronach 20-21 pod adresem:
crowdconnect.pl/files/attachme...

Emitent zwraca w materiale uwagę, że odniósł poziom skali biznesu (przychody ze sprzedaży) oraz zysku do obecnych wskaźników wyceny wśród małych i średnich spółek, a także wskaźników wyceny porównywalnego producenta zegarków lifestylowych.

Do oceny wysokości wskaźników P/E proponujemy zastosować popularną miarę PEG (Price/Earnings to growth), która bierze pod uwagę także tempo wzrostu zysku.
PEG dla danych za rok 2018 wynosi 0,03x. Przy czym przyjmuje się, że wskaźnik PEG powyżej 1 wskazuje na przewartościowanie, a wskaźnik poniżej 1 na niedowartościowanie.
(https://www.investopedia.com/ask/answers/012715/what-considered-good-peg-price-earnings-growth-ratio.asp ).

Wyznaczając PEG dla roku 2019 wzięliśmy pod uwagę średnioroczną liczbę akcji w Spółce (suma liczby akcji z początku roku i liczby akcji po emisji podzielona przez dwa). Wynika to z faktu, że spółka jest w trakcie emisji (planowany koniec w maju, rejestracja akcji zapewne nie wcześniej niż w czerwcu), a zatem pozyskany kapitał nie będzie pracował pełnych 12 miesięcy, a liczba akcji w pierwszym półroczu 2019 nie ulegnie zmianie względem roku 2018. Tak obliczony wskaźnik PEG kształtuje się na poziomie 0,60x.

Dodatkowo powyższe wartości PEG pokazują, że Plantwear jest spółką wzrostową (growth stocks), a te historycznie notowane są po wyższych wskaźnikach wyceny, względem spółek dochodowych (income, value stocks). Wynika to m.in. z oczekiwań inwestorów co do przyszłej poprawy wyników finansowych takiej spółki (https://www.longtermtrends.net/growth-stocks-vs-value-stocks/ )

W przypadku Plantwear nie należy przykładać zbyt wielkiej wagi do wskaźników P/BV. Emitent ten dopiero od lutego 2019 funkcjonuje w formie spółki akcyjnej, dlatego ma niskie kapitały własne. W latach 2011-2018 działalność prowadzona była w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, dlatego nie było czegoś takiego jak „kapitał własny” a zysk zawsze stanowił dochód właściciela (można to porównać do corocznej wypłaty 100% zysku na dywidendę).

Prognozowana wartość P/BV nadal jest większa niż 1, ale pamiętajmy, że Plantwear nie posiada wycenionego w bilansie znaku towarowego – który może mieć istotną wartość (ponad 515 tys. fanów na facebook), natomiast same zyski dopiero będą się kapitalizować.
Nowoczesna platforma ofert publicznych bazująca na idei crowdinvestingu prowadzona przez Dom Maklerski INC S.A.

web: https://crowdconnect.pl/
FB: www.facebook.com/CrowdConnectP...

Informacje
Stopień: Ostrożny
Dołączył: 19 marca 2019
Ostatnia wizyta: 30 kwietnia 2019 09:06:50
Liczba wpisów: 2
[0,00% wszystkich postów / 0,01 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,583 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d