pixelg
STELMET - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

STELMET [STL]

AKTUALNY KURS: 9,20 zł (+0,00%) 07-07-2020 16:38
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 132
Wysłane: 30 września 2016 10:09:13
Omówienie prospektu emisyjnego Stelmet SA

Koniec wakacji i dobra koniunktura na rynku małych i średnich spółek sprzyja giełdowym debiutom. Na rynek zmierza Stelmet SA, producent drewnianej architektury ogrodowej. Spółka chce pozyskać z emisji 50-60 mln zł, które przeznaczy na akwizycje lub w przypadku braku odpowiedniej okazji w ciągu kolejnego roku na spłatę kredytu inwestycyjnego.


Według zarządu spółki grupa Stelmet jest największym w Europie pod względem wolumenu produkcji, pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej, ale także drugim największym producentem pelletu w Polsce (wedle mocy produkcyjnych) oraz istotnym dystrybutorem pelletu na rynki europejskie. Stelmet prowadzi produkcję w czterech głównych nowoczesnych zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce oraz pomocniczym tartaku w Starym Kisielinie, a także w zakładzie w Wielkiej Brytanii. Łączne moce produkcyjne na datę prospektu wynoszą 250 tys. m3. Większość architektury ogrodowej sprzedawana jest na rynki zagraniczne, a udział eksportu w sprzedaży przekracza 80 proc.

Głównym dostawcą surowca do produkcji są posiadające pozycję dominującą na rynku Lasy Państwowe (dalej LP). W tym miejscu trzeba dodać, że sprzedaż surowca drzewnego przez LP odbywa się na wiele sposobów, w których istotnie różnią się ceny sprzedaży. Z jednej strony mamy sprzedaż zamkniętą gdzie LP premiują swoich stałych odbiorców, z drugiej otwarte aukcje gdzie ceny sprzedaży są znacznie wyższe. Według spółki ceny przy sprzedaży zamkniętej są o nawet 40 proc. niższe od sprzedaży otwartej.

W 2014 r. grupa nabyła jednego z dwóch liderów na rynku w Wielkiej Brytanii – Grange Fencing, który jest producentem i sprzedawcą drewnianej architektury ogrodowej o zdolności produkcji 50 tys. m3 . W dniu 28 listopada 2014 r. George Hill Holdings Limited (jako sprzedający) oraz wehikuł inwestycyjny Grupy, tj. Grange Holding (jako kupujący) zawarły umowę sprzedaży 100% udziałów Grange Fencing (dalej GF) za cenę 13,4 mln funtów. Trzeba dodać, że GF nie jest obecnie tak zintegrowanym pionowo podmiotem jak Stelmet. Spółka zależna zamiast kupować surowiec drzewny kupuje od razu odpowiednie komponenty drewniane. W ramach prowadzonej reorganizacji Stelmet w związku z planowanym uruchomieniem produkcji w nowym zakładzie w Grudziądzu, zaskoczyła działalność produkcyjną w zakładzie zlokalizowanym w Hull w Wielkiej Brytanii, a działalność produkcyjna w Telford w Wielkiej Brytanii zostanie zamknięta do końca 2016 r. Innymi słowy spółka chce obniżyć koszty produkcji poprzez przeniesienie jej do Polski.

Od kwietnia 2015 grupa prowadzi inwestycję w nowy zakład produkcyjny w Grudziądzu, a zakończenie prac planowane jest na październik obecnego roku. Zakład położony jest w SSE, dzięki czemu grupa uzyska zwolnienie podatkowe na 50 proc. wartości inwestycji. Docelowe zdolności produkcyjne nowego zakładu mają wynieść 200 tys. m3 a poziom ten ma zostać osiągnięty w roku obrotowym 2019/2020


kliknij, aby powiększyć


O ile jeśli chodzi o rozwój spółki to wszystko wydaje się jasne, to analiza danych finansowych nastarcza dość poważnych problemów, głównie przez zmianę roku obrotowego. Z tego powodu nie mamy wprost ujawnionych danych za okres 12 miesięcy zakończonych w czerwcu 2016 r. Na szczęście spółka opublikowała dane za 9 miesięcy z końcem w czerwcu 2016 oraz dane za 12 miesięcy zakończone w czerwcu 2015 r. i za 15 miesięcy zakończone we wrześniu 2015 r., z których możemy sobie wyodrębnić kwartał rozpoczęty w lipcu i zakończony we wrześniu 2015 r., a zatem i okres od lipca 2015 r. do końca czerwca 2016 r. Zmianę okresu roku obrotowego spółka motywuje dostosowaniem do cyklu biznesowego, ale takich ruch mocno utrudnia analizę wyników za ostatnie 12 miesięcy. Przeprowadzanie zmiany w okresie oferty jest nieporozumieniem. Osoby lubujące się w teoriach spiskowych mogłyby się doszukać innych powodów, z chęcią mniejszej ekspozycji ostatnich, znacznie słabszych rezultatów. W niniejszym omówieniu zastosuję się do starej definicji roku obrotowego, który kończy się w połowie roku kalendarzowego.

Pod względem przychodów grupa wykazuje charakter wzrostowy, co ma oczywiście związek z dokonaną akwizycją GF. W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2015 mamy efekty działalności GF raptem przez nieco ponad połowę czasu, natomiast ostatnie dane za okres 12 miesięcy zakończony w czerwcu 2016 r. pokazują już grupę działającą w pełni przez cały okres. Jednostkowe przychody GF za okresy 12 miesięcy zakończone w dniu 30 września 2015 r. wyniosły 36,7 mln funtów (co przy kursie GBP/PLN na poziomie 5,5 daje 200 mln zł), co pokazuje jak istotna była to inwestycja. Mimo wszystko skok sprzedaży pomiędzy okresem 14/13 i 16/15 wyniósł 171 mln zł, a zatem albo GF albo sam Stelmet miał ostatni rok nieco słabszy


kliknij, aby powiększyć


Uzyskiwana przez grupę Stelmet marża wydaje się względnie stabilna. W roku 14/15 co prawda dość istotnie się obniżyła, ale miało to związek z przejęciem mniej rentownego GF (rentowność EBITDA na poziomie ok. 10 proc. w porównaniu ponad 20 proc. Stelmetu w latach 12/13 i 13/14) i także mniej korzystną strukturą zakupów surowca od LP. W okresie 12 miesięcy zakończonym 30 września 2015 (przesuniętym o kwartał do przodu względem danych z wykresu) udział drzewa z aukcji wyniósł 58 proc. rok wcześniej 46,5 proc., a jeszcze wcześniej 40,7 proc. W tym miejscu wypada zwrócić uwagę, że ostatnie 9 miesięcy (zakończone w czerwcu 2016 r.) wypada bardzo dobrze – udział z aukcji to tylko 30,1 proc. Relatywnie wysoka marża w ostatnim roku jest efektem także zakupów drewna inwestycyjnego.

Choć wynik brutto mocno wzrósł w ostatnim roku (26,5 proc.) to niestety przejęcie GF spowodowało także bardzo istotny wzrost kosztów sprzedaży, w szczególności w roku przejęcia (ponad 60 proc.).


kliknij, aby powiększyć


W efekcie Zysk ze sprzedaży wyniósł w ostatnim roku obrotowym 70 mln zł, w porównaniu do 58 mln w roku 14/15 i 75 mln w roku 13/14. Można powiedzieć, że akwizycja GF nie zbudowała wartości, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o restrukturyzacji, która dopiero trwa i z pewnością obciążyła wynik.
EBIT spółki w ostatnich latach kształtował się na poziomie 60-80 mln zł. Znacznie gorzej wygląda sprawa jeśli chodzi o wynik netto. Ten w ostatnim roku wyniósł tylko 45 mln zł, w relacji do ponad 80 mln uzyskiwanych w dwóch poprzednich latach. Niski wynik w ostatnim roku to z jednej strony efekt ujawnienia się kosztów finansowych od kredytu inwestycyjnego na nabycie GF, z drugiej ujemnych różnic kursowych.


kliknij, aby powiększyć


Za to ostatni rok był bardzo udany pod względem przepływów operacyjnych, które w całym rozpatrywanym okresie były dodatnie. CF operacyjny w roku obrotowym 15/16 wyniósł 118 mln zł, przy EBITDA na poziomie 91 mln zł. Oczywiście w przepływach widać także środki wydatkowane na nabycie GF i budowę nowego zakładu w Grudziądzu.


kliknij, aby powiększyć


Od strony bilansowej spółka wygląda jak typowy producent. Aktywa trwałe finansowane są nie tylko przy udziale kapitału własnego, ale także kapitału obcego, na szczęście stałego (długoterminowego). Dług netto (finansowy) na koniec czerwca wynosił 244 mln zł, co w relacji do EBITDA dawało wskaźnik na poziomie 2,7. To dość wysoko, ale jeszcze na poziomie uważanym za bezpieczny. Kapitał operacyjny był dodatni na kwotę prawie 120 mln zł, a zatem spółka nie posiada problemów z płynnością.


kliknij, aby powiększyć


Choć Stelmet nie podał jeszcze ceny maksymalnej to z oczekiwanych przez spółkę wpływów można policzyć szacunkową cenę akcji na poziomie 40,89 mln zł i wycenę biznesu przed emisją na kwotę 1,14 mld zł. Niestety jak wspomniałem wcześniej wynik za ostatnie 12 miesięcy jest obciążony przez różnice kursowe, z tego powodu do oceny wyceny podejdziemy w nieco odmienny sposób. Z wycen porównawczych, które można znaleźć pod tym linkiem: www.stockwatch.pl/ipo/stelmet-... wynika, że Stelmet wycenia się przy cenie maksymalnej raczej wysoko - wyżej niż Forte i na podobnym poziomie jak Grajewo (EV/EBIT, C/ZO).

Jeśli za powtarzalny wynik EBIT uznamy kwotę 75 mln zł, to przy założeniu braku wzrostu kapitału obrotowego, nakładom równym amortyzacji i normalnej stopie podatkowej otrzymamy wolne przepływy do spółki na poziomie 63 mln zł. Przy koszcie kapitału równym 8,8 proc. (40 proc. długu z oprocentowaniem 4 proc. oraz 60 proc. kapitału własnego z kosztem 12 proc.) dostaniemy wycenę na poziomie 716 mln zł od której jeszcze trzeba odjąć dług netto (244 mln zł). Ostatecznie wartość spółki można szacować na 472 mln zł. To znacznie niżej od wyceny wynikającej z ceny maksymalnej, ale trzeba pamiętać, że obecny wynik jest obciążony kosztami restrukturyzacji, a dodatkowo, że moce produkcyjne mają wzrosnąć dwukrotnie i to bez emisji, z której środki przecież mają być przeznaczone na przejęcia. Wycena nie zawiera także premii za pozycję rynkową. Oferta nie wydaje się tania, ale da się uzasadnić.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 6 października 2016 20:07

Kris59
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 65
Wysłane: 1 października 2016 13:51:36
No i jak tam z zakupem akcji Stelmetu? Nikt nie komentuje? Nadal w szoku po kosmicznej cenie PlayWaya? Szok minie i wiekszość zapisze sie na "gierki" wierząc nadal w nieziemskie możliwości wzrostowe branży. Gorzej tylko jak balon pęknie !

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 2 października 2016 20:06:12
Spółka znana, także z działalności sponsoringowej mistrza Polski Stelmet BC Zielona Góra thumbright
Co do oferty - teoretycznie free float wyniesie 20 proc. Jednak pula dla drobnych jest malutka - tylko 587.284 akcji (10 proc. oferty). Zakładając, że uplasują wszystkie akcje (nowe i te od dotychczasowych akcjonariuszy) to drobni będą stanowić zaledwie 1,7 proc. Pytanie, jak to przełoży się na płynność walorów na po debiucie.. Think


ik2015
Dołączył: 2015-11-03
Wpisów: 61
Wysłane: 2 października 2016 23:59:10
Najpierw dwa tygodnie budowania księgi popytu wśród instytucjonalnych, a później 3 dni zapisów dla drobnych. Widać kto jest priorytetem.

Kris59
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 65
Wysłane: 3 października 2016 09:58:34
Może i instytucje sa priorytetem ale nie sądzisz,ze tak powinno być zawsze i cena sprzedaży powinna być znana przed zapisem a nie cena maksymalna ? I czekasz z niepokojem o ile fundy zbiją cenę a tak kupujesz w pełnej świadomości.
A co do transzy dla drobnych to ja stawiam,że bedzie to jeszcze mniej niż 10%.

Kris59
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 65
Wysłane: 3 października 2016 12:02:02
I jeszcze jedno na co muszą zwrócić uwagę fundusze przy "negocjacji" ceny. Za 1-sze półrocze społka miała znacząco gorsze wyniki niż rok temu więc osiągnięcie zysku netto za ten rok obrotowy przynajmniej na poziomie ubiegłorocznego wydaje się więc mało prawdopodobne.

Kris59
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 65
Wysłane: 8 października 2016 11:25:38
Pojawiła sie na stockwatch.pl analiza społki Stelmet autorstwa Pana D.Paćkowskiego. Tylko dlaczego pominięto w niej istotną informację. Społka za 9 m-cy roku obrotowego 2015/2016 mocno zjechała z zyskiem netto do poziomu 47,16 mln ( 70,49 mln zł rok temu) a to całkowicie czyni ja mało atrakcyjna przy proponowanych cenach.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 132
Wysłane: 8 października 2016 15:25:24
Wynik brutto jest r/r większy, a zatem ten spadek o którym piszesz to nic strasznego. W okresie porównywalnym wykazała wysoki dodatni podatek, wiec nie ma co eksponować tego wątku.

Kris59
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 65
Wysłane: 8 października 2016 17:50:32
No nie wiem czy nie ma co eksponować. Zanosi się,że rok obrotowy kończący się 30.09.2016r. spółka zakończyła dużo gorszym wynikiem nić poprzedni. Skoro za 9 m-cy br spółka osiągnęła tylko 47,6 mln zł sk. zysku netto a za cały poprzedni rok 64,7 mln zł to nawet dodając jeden słabszy kwartał wynik za cały bieżący rok obrotowy i tak będzie gorszy. Podobnie będzie na poziomie operacyjnym.
Wszystko przez odprowadzony podatek obrotowy, którego wcześnie spółka nie płaciła ( albo miała zwrot?).
I właśnie te najnowsze przewidywane wyniki powinno się brać pod uwagę przy ocenie wskaźnikowej spółki. A nie lata gdzie nie płaciła podatku dochodowego i do tego raportowała wyniki w różnych , czasami trudnych do porównania okresach.
Spółka nie przewiduje jakichś spektakularnych akwizycji a raczej pozyskane środki przeznaczy na spłatę kredytu i zakłada stopniowy rozwój organiczny. To,że spółka inwestuje ( nowe moce produkcyjne) nie oznacza,że to się "skokowo" przełoży na jej przychody.
Dlatego cena 30-34 zł to MAKSIMUM za akcję spółki na tym etapie rozwoju.
A jak będzie? Zobaczymy. Fundusze potrafią... zaskoczyć jak choćby cena 52 zł za akcję PlayWaya!!!

Spółka będąc niepewna swego jeszcze podpisała umowę o plasowaniu akcji czyli raczej oferta musi wypalić co gwarantują solidarnie DM mBanku i PKO Bp.To tez daje sporo do myślenia dla drobnych inwestorów. I tak de facto nie będziemy wiedzieć ile akcji faktycznie kupiły fundusze a ile jest tzw. "plasowanych'. Wtedy może być nawet spory nawis podażowy bo raczej lockupu się nie spodziewam.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 132
Wysłane: 9 października 2016 08:58:20
Ale ten słabszy okres jest brany do wyliczeń (+jeden kwartał do danych za 9 miesięcy). Trzeba też pamiętać o tym, że spółka za Grudziądz otrzyma kolejne zwolnienie podatkowe.


sargon25
Dołączył: 2011-08-16
Wpisów: 77
Wysłane: 11 października 2016 00:02:59
bardzo mizerne zainteresowanie tą spółką na forum....wchodzicie w to ?
Janusz giełdy :)...bywa i tak

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 11 października 2016 10:13:05
Czy mizerne, to okaże się op zapisach.
Inna sprawa, że nie jest to spółka technologiczna, czy nastawiona na innowacje. Biznes jest raczej prosty.

tom239
Dołączył: 2013-07-28
Wpisów: 73
Wysłane: 11 października 2016 10:36:31
Wiecie co mnie razi w tym debiucie, że tak samo jak w Playway spółka najprawdopodobniej za rok będzie martwa. Mam na myśli dni bez transakcji, kilku procentowy spread. Bo co to jest emisja, że granych będzie mniej niż 20%, z czego 2% do indywidualnych.

Chyba wynika, że trudno sprzedać obecnie większy pakiet.

Ostatni dobry debiut Auto Partner. Co zresztą widać i po kursie i po obrotach.

Kris59
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 65
Wysłane: 11 października 2016 16:52:19
A skąd ty wziąłeś te 2% dla drobnych? Fakt. Zapewne drobni dostana niewiele ale liczę,że jakieś 6-8 %.Podoba mi się jednak ,ze społka najpierw robi bookbuilding wśród instytucji, podaje cenę sprzedaży i wielkość transz a potem sa zapisy dla drobnych. Z tych danych będzie mozna już cos powiedzieć o atrakcyjności społki wśród inwestorów.
Niepokoi mnie tylko umowa o plasowanie akcji.
To może oznaczać,że spółka nie jest pewna sprzedaży wszystkich akcji a np. nie chce zejść znacząco z ceny. DM mBanku i PKOBp jako gwarant sukcesu emisji mogą posiadać "bonusowe" akcje i rzucic je potem na rynek doprowadzając do obnizki ceny.
Jutro do 9-ej się juz troche wyjaśni. Ciekawi mnie tez poziom redukcji w detalu na PlayWaya.

Kris59
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 65
Wysłane: 11 października 2016 21:34:45
No i mamy ustaloną cenę sprzedaż na poziomie 31 zł/akcja i 10% akcji dla indywidualnych.

sargon25
Dołączył: 2011-08-16
Wpisów: 77
Wysłane: 11 października 2016 23:34:39
Panowie jak to jest,bo jako kompletny laik widzę to tak, że na akcje PlayWay w zasadzie wirtualnej firmy, ktora nie odniosła żadnego sukcesu "inwestorzy" rzucili sie jakby byli w amoku a tutaj w przypadku Stelmetu, gdzie firma ma kilka fabryk,zatrudnia setki czy nawet tyiące ludzi,jest liderem w swojej dziedzinie na rynku europejskim, ma chyba dobre perspektywy nie rzuca sie nikt i raczej widze krecenie nosem. Magia technologii? Czy Playway to taka perelka...a robota w drewnie to fo pa? Jak to ocenic,jak sie odnieść do tych dwóch ofert.
Jako laik czasami kupuje akcje spólek debiutujacych na GPW stąd moje pytanie.
Janusz giełdy :)...bywa i tak

Kris59
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 65
Wysłane: 12 października 2016 08:04:18
No bez przesady. Amoku na akcje PlayWaya wcale nie było. Fakt. Sprzedali wszystkie ale pytanie przy jakiej redukcji? A ponadto PW zorganizowal dystrybucję przez aż 16 biur maklerskich więc nie dziwmy się. Chętnych do zakupu społek z branży gier zawsze sie znajdzie bo branża modna i łatwo zachecic niezorientowanych do zakupu mimo astronomicznej ceny. Na forach giełdowych większość była przeciw zapisom po cenie 55 zł/akcja.
A tak generalnie lepiej sie sprzedają społki z branży nowych technologi i innowacyjne.
Stelmet zajmuje się "prostą" produkcją więc i może zainteresowanie mniejsze. No i tylko 2 biura maklerskie sprzedaja akcje. To,że nie ma gorącej dyskusji na forach internetowych nic jeszcze nie znaczy. Przy Celon Pharma też praktycznie nie było dyskusji a redukcje były olbrzymie.
Cena 31 zł/akcja jest atrakcyjna wiec i chętnie się znajdą. I redukcja tez raczej pewna bo społka jest b.dobrze zarządzana.

tom239
Dołączył: 2013-07-28
Wpisów: 73
Wysłane: 12 października 2016 11:52:28
Miałem na myśli 2% wszystkich akcji czyli 10% emisji. A co myślicie o HUCKLEBERRY GAMES S.A., na które teraz są zapisy na debiut na NC?

Kod:
MOD: To jest wątek spółki Stelmet. Jeśli użytkownicy chcą dyskutować o innej spółce, to proszę założyć nowy wątek
Edytowany: 12 października 2016 13:08

Washington Irving
Dołączył: 2014-04-10
Wpisów: 165
Wysłane: 14 października 2016 11:18:37
Kris59 napisał(a):
No i mamy ustaloną cenę sprzedaż na poziomie 31 zł/akcja i 10% akcji dla indywidualnych.


A więc fundy objęły tyle akcji ile miały objąć (od początku dla małych przewidziano 10%), przy czym nieco zbiły cenę (miało być 50-60 mln pozyskanych, będzie 47) - obie informacje pozytywne dla drobnych, bo jeśli była nadsubskrypcja w fundach, to nieco zbiorą na debiucie.

Ostatecznie oceniam debiut na plusie przy dużej redukcji dla drobnych, więc z zamrożonego kapitału wyciągnie się zapewne 1-2%.

Jeśli kto się tym zadowoli to będzie happy. Długoterminowo wszystko zależy od realizacji strategii i efektywności przejęć. Ja się zapisałem i zamierzam skosić drobną premię w debiucie ;)

Kris59
Dołączył: 2013-02-19
Wpisów: 65
Wysłane: 14 października 2016 17:20:46
"A więc fundy objęły tyle akcji ile miały objąć (od początku dla małych przewidziano 10%), przy czym nieco zbiły cenę (miało być 50-60 mln pozyskanych, będzie 47) - obie informacje pozytywne dla drobnych, bo jeśli była nadsubskrypcja w fundach, to nieco zbiorą na debiucie.

Ostatecznie oceniam debiut na plusie przy dużej redukcji dla drobnych, więc z zamrożonego kapitału wyciągnie się zapewne 1-2%.

Jeśli kto się tym zadowoli to będzie happy. Długoterminowo wszystko zależy od realizacji strategii i efektywności przejęć. Ja się zapisałem i zamierzam skosić drobną premię w debiucie ;) "

Nic pewnego z tymi fundami.Zapomniałeś,że została podpisania umowa o plasowaniu akcji więc jeśli fundy nie dopisały to pozostałe akcje zakupiły solidarnie DM mBanku i BDM PKO Bp bo one były strona umowy o plasowaniu. I wtedy na debiucie może być nieciekawie.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,894 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +127,63% +25 526,27 zł 45 526,27 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d