pixelg
BROADGATE - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

BROADGATE [BDG]

AKTUALNY KURS: 0,28 zł (-15,15%) 03-01-2020 17:00
Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 29 października 2010 13:35:11
Cytat:
Broad Gate S.A. zakończył z sukcesem ofertę prywatną


Na rynku alternatywnym warszawskiej giełdy pojawi się wkrótce Broad Gate S.A. – spółka działa na krajowym rynku handlu hurtowego i detalicznego produktami naftowymi. W chwili obecnej Broad Gate S.A. zamknęła emisję prywatną
i przygotowuje się do debiutu.

Broad Gate S.A. spółka, specjalizująca się w imporcie olejów i smarów z państw Unii Europejskiej oraz w ich dystrybucji do odbiorców hurtowych, zakończyła ofertę prywatną.

Spółka sprzedała w ofercie wszystkie zaoferowane do sprzedaży walory - łącznie 285.310 szt. akcji, po cenie 3,50 zł za każdą akcję. Zainteresowanie ofertą spółki było wyższe od oczekiwanego. Nadsubskrypcja wyniosła ponad 30%.
Spółka, pozyskane środki w kwocie prawie 1,0 mln zł, planuje przeznaczyć na rozbudowę hurtowego kanału dystrybucji oraz budowę detalicznego kanału dystrybucji.

- Naszym głównym celem jest rozwój hurtowego kanału dystrybucji i dalsza rozbudowa sieci sprzedaży, przy jednoczesnym powiększeniu oferty produktów, co będzie miało wpływ na szybszy obrót środkami pieniężnymi, które będziemy mogli wykorzystać na stworzenie optymalnego poziomu magazynowego umożliwiającego elastyczne reagowanie na potrzeby rynku – powiedział Piotr Jeleniewski, Prezes Zarządu Broad Gate S.A.- Bogatsza oferta, min. o oleje elektroizolacyjne, pozwoli rozbudować dotychczasową bazę klientów o producentów transformatorów i innych elementów sieci elektroenergetycznej – dodał Piotr Jeleniewski.

Spółka ma w swojej ofercie produkty międzynarodowych firm naftowych zajmujących się wszystkimi sektorami związanymi z przerobem ropy oraz wydobyciem gazu, firmy będącej jednym z największych niezależnych producentów olejów oraz smarów w Europie Zachodniej, a producenta wysokiej jakości chłodziwa przeciw zamarzaniu i płynów przenikania ciepła.

Obecnie Zarząd Spółki prowadzi zaawansowane rozmowy z kolejnymi firmami, w celu rozszerzenia oferty produktowej.

- Środki pozyskane z emisji chcemy wykorzystać także na wzmocnienie zespołu naszych specjalistów. Planujemy zwiększyć zatrudnienie oraz podnieść kompetencje naszych handlowców, co w rezultacie pozwoli na skuteczne realizowanie dalszych planów rozwoju Spółki – powiedział Piotr Jeleniewski – Planujemy także, jeśli nadarzy się korzystna okazja, akwizycje lub przejęcia spółek prowadzących pokrewną działalność do działalności Broad Gate S.A. – dodaje Piotr Jeleniewski.

Spółka w Dokumencie Informacyjnym podaje swoje plany rozwoju. Głównymi celami są podpisanie obecnie negocjowanych kontraktów z nowymi dostawcami, realizacja dużych kontraktów spotowych, rozwój sieci sprzedaży, a także akwizycje i przejęcia podmiotów
z branży.

Autoryzowanym Doradcą spółki jest kancelaria EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k., która współpracowała przy procesie przekształceń i wprowadzaniu na rynek NewConnect takich spółek jak Platinum Properties Group S.A. czy Tele-Polska Holding S.A.


Źródło: Agencja MagnifiCo SA
Edytowany: 1 lutego 2011 19:30

mackopl
mackopl PREMIUM
36
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 066
Wysłane: 21 sierpnia 2012 17:03:06
Witam,

poproszę o analizę w/w spółki.

pozdr

mackopl
mackopl PREMIUM
36
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 066
Wysłane: 28 sierpnia 2012 15:56:15

Podobno prosby po wielokroc skutkuja :)
Prosze o analize, ze spolek na NC wydaje sie byc w czubie ;)


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
230
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 612
Wysłane: 30 sierpnia 2012 13:34:06 przy kursie: 2,38 zł
Naprawdę nie wiem co skłania inwestorów do zainteresowania takimi spółkami jak Broad Gate S.A. Niby wyniki ciekawe, spółka aspiruje na główny parkiet, ale jak się wgłębić bardziej...


Na pierwszy ogień sprawozdanie za rok 2009 w szczególności uwagi i komentarze biegłego rewidenta.
Spółka zaraportowała 5180tys złotych przychodu. Problem w tym, że 3100 to przychód z anulowania transakcji nabycia nieruchomości! Tak, spółka rozwiązanie umowy uznała za swój przychód...
Mało? W przychodach nie ma sprzedaży do jednostek powiązanych, podobnie należności, ale biegły pisze, że 785tys należności za doradztwo inwestycyjne pochodzi od W investments Limited, czyli głównego udziałowca spółki...

Jakby było mało w przychodach okresu mamy jak na jednostkę działającą w segmencie paliwowym 1300 tys sprzedaży z kart telefonicznych, które spółka zakupiła za 1400tys. Razem to daje WSZYSTKIE przychody osiągnięte przez spółkę w roku 2009... Pozycja w której zaprezentowano sprzedaż kart sugeruje, że były to produkty lub usługi... Ponadto koszty poza materiałami to usługi obce. Zastanawiające jest, że główny właściciel zlecił spółce doradztwo inwestycyjne, a spółka oddała to zlecenie komuś innemu i skasowała prowizję. Krótko mówiąc zbudowanie sprawozdania kosztowało teoretycznie 35tys, ale trzeba pamiętać, że sprawozdanie nie uwzględnia VAT... W aktywach obrotowych na koniec roku znajdowała się należność od głównego udziałowca a także należność podatkowa na kwotę 635tys.
Oczywiście BDG nie był wtedy jeszcze spółką publiczną, ale pokazuje to STANDARD RAPORTOWANIA i WIARYGODNOŚĆ. Na koniec grudnia czyli na początku roku 2010 spółka była warta 200tys PLN

W roku 2010 dokonano podwyższenia kapitału, przez PreIPO. Akcje zostały sprzedane po cenie 3,5PLN. Inaczej mówiąc spółka oddała 10% udziałów za milion złotych, podczas gdy sama kilka miesięcy wcześniej była warta 200tys. Różnicę zrobiły prognozy zawarte w DI. I szacunkowe dane do III kwartału 2010r.

Spółka nie miała na koniec roku żadnych zobowiązań kredytowych, żadnych pożyczek. Przez cały rok zarobiła netto milion złotych, a mimo to podpisała umowę na kupno lokalu mieszkalnego, przy czym lokal ten cały czas powstawał i widnieje jako zaliczki na aktywa trwałe w budowie.
Wniosek z tego taki, że BUDOWĘ MIESZKANIA SFINANSOWANO Z EMISJI AKCJI I ZOBOWIĄZAŃ WOBEC DOSTAWCÓW.
Ponadto rachunek CF przynosi informację, że jednak w trakcie roku kredyty zaciągano i spłacano i saldo działalności się nie zamyka zerem. Dlaczego więc nie ma kredytów i pożyczek? Brakuje około 150tys.

Pod koniec roku spółka nabyła ukraińską rafinerię za kwotę 14,7 tys PLN, ale spółka ta nie była skonsolidowana a sprawozdanie jest jednostkowe. Przy czym w podpisanej umowie ustalono, dodatkową płatność na poziomie EBITDAx2 płatną akcjami w połowie roku 2012.

W roku 2011 też nie było nudno. Spółka tworzy grypę kapitałową ze względu na wielkość nie jest już zwolniona z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania a publikuje wedle UOR, choć ustawa mówi, że notowane spółki publiczne zobowiązane do sporządzania raportów skonsolidowanych mają obowiązek raportowania wedle MSSF.

Z raportu wynika, że aż 752tys są przeterminowane powyżej roku. Czy to jest należność od głównego udziałowca z roku 2009? Niby to nie wisi w jednostkach powiązanych, ale już wiadomo jak z tym bywało...

Z raportu wynika, że spółka pożyczyła FairStock Enterprise. 4,13M, natomiast akcjonariuszem spółki jest FairStock Capital Limited posiadający 580 000 akcji, czyli dokładnie tyle ile wyniosła emisja akcji serii C. Wartość tej emisji wyniosła 4,06M. Biorąc pod uwagę kwotę i wielkość można sądzić, że spółka udzieliła pożyczki na objęcie emisji własnych akcji... No, ale te cypryjskie podmioty mają przecież inne nazwy... W wyniku tej emisji kapitał własny wzrósł o 4 miliony. Podobnie aktywa inwestycyjne.
W połowie roku nabyto udziały w kolejnej spółce. Cena zakupu tego podmiotu wyniosła 1,45M USD, którego zakup sfinansowano z emisji akcji serii C, ale wzrosło saldo kredytów.
Z emisji akcji serii D o podobnej wielkości spółka sfinansowała do końca zakup spółki nabytej pod koniec 2010r. Cena tych akcji wyniosła 13PLN. Krótko mówiąc z pozyskanych środków w kwocie 14 milionów, 10,5 przeznaczono na spółki zależne, a resztę na pożyczkę dla akcjonariusza.
Ponadto z wydatkowanych kwot i rozpoznanej wartości firmy wynika, że 10,8 miliona stanowi wartość firmy. Inaczej mówiąc obydwie spółki miały spore problemy finansowe i praktycznie zerowy kapitał własny.
Biegły w notach do raportu napisał, że spółki zależne nie podlegały badaniu i nie może potwierdzić ich wartości.

W obszarze korporacyjnym za dużo cię dzieje, a bilans i obroty były przed IPO dmuchane. Nie ma pewności, że tak nie dzieje się tym razem, więc radziłbym bardzo ostrożnie podchodzić do wartości księgowej tej spółki, tym bardziej, że wartość księgowa to w przeważającej części wartość firmy. A ta to tak naprawdę PRZEPŁACENIE ZA AKTYWA NETTO przejmowanych spółek w nadziei na przyszłe zyski. Nie ma możliwości weryfikacji, czy transakcji nie dokonuje się z właścicielami, bo Ci kryją się za podmiotami prawa cypryjskiego, gdzie nie da się ustalić właściciela. Przejęta spółka rosyjska nie ma i nie miała żadnego pracownika. W podmiocie dominującym przez cały rok pracowała tylko jedna osoba. Czy to zarząd zajmuje się handlem w tej spółce?
Na wynik też patrzyłbym z dużą dozą ostrożności, choć prezentowane liczby nie wyglądają źle.
W roku 2011 spółka Przychody wzrosły z 13 do 35 milionów, ale proszę zwrócić uwagę, że marża handlowa spadła z 26 do 9%, co zaowocowało spadkiem zysku brutto z 3,07M do 2,94M Cały wzrost przychodów jest pusty.

Zysk na sprzedaży powstał przez ograniczenie usług obcych. Na wynik roku 2011 wpłynęła też pozostała działalność operacyjna w kwocie około +200tys. Czy to spowodowane nie mam pojęcia.
Dobrze radzi sobie podmiot ukraiński czyli rafineria, ale nie tak dobrze jak oczekiwano. Na poziomie brutto mamy milion złotych, a miał przecież zarobić 0,5 miliona, ale dolarów. Na temat zdarzeń niewiele wiadomo, więc nie będę ich omawiał. Raportowany obecnie zysk netto z 12 miesięcy to 900tys PLN. Biorąc pod uwagę rentę wieczystą na poziomie 12% dostaniemy wycenę na poziomie 7,5M. Jeśli założyć, że spółka zrealizuje prognozę i będzie to wynik powtarzalny do otrzymamy wartość spółki 18,3M. Pozostaje pytanie o wiarygodność prezentowanych danych.
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 30 sierpnia 2012 13:50

mackopl
mackopl PREMIUM
36
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 1 066
Wysłane: 23 listopada 2012 00:01:40 przy kursie: 1,08 zł
prosze o aktualizacje danych

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
230
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 612
Wysłane: 2 lipca 2014 20:10:03 przy kursie: 1,19 zł
Zostałem poproszony o ocenę spółki w kontekście ostatnich raportów. Nie jest to niestety możliwe, ponieważ spółka jest w trakcie zmian kapitałowych. Przed raportem rocznym "sprzedano" do jednego z właścicieli akcje spółek rafineryjnych. Nie widział ich więc biegły. Natomiast w marcu "kupiono" pierwszy pakiet akcji spółki rolnej. Przy czym mówimy tutaj tak naprawdę o zamianie pakietów, a żeby uzyskać kontrolę spółka będzie musiała wytrzasnąć skądś pieniądze. Być może pokażę wzrost zadłużenia. Pozostaje mi ponownie jak w omówieniu wyrazić zdumienie z zainteresowania tak nietransparentnym podmiotem.

flesz
flesz PREMIUM
17
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 603
Wysłane: 30 sierpnia 2014 20:20:33 przy kursie: 1,13 zł
pojawiły się wyniki skonsolidowane - zawierają dane nowo pozyskanego podmiotu. Czy można prosić o ich omówienie??

zwłaszcza w kontekście ogromych kosztów finansowych (różnice kursowe?) które zjadły cały zysk operacyjny oraz amortyzacji wartości firmy.

dzięki.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
230
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 612
Wysłane: 11 września 2014 10:24:32 przy kursie: 0,93 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Broad Gate SA za 1 półrocze 2014r.

W ostatnich miesiącach w spółce zaszło parę istotnych zmian. Zmieniła się Rada Nadzorcza, a prezesem ponownie został Alec Fesenko. Za to z akcjonariatu wyszedł praktycznie Piotr Wiśniewski. Broad Gate zmieniła też profil działalności, ale nie była to zmiana organiczna.

Z segmentu paliwowego spółka przeniosła się w segment spożywczy, ale zmiana formy działalności była dość specyficzna. Dotychczasowe udziały (100 proc.) w rafineryjnej Fosenko TOB i RusOil OOO zostały przeniesione do Cellestis Limited, natomiast od Cellestis nabyto w zamian 25 proc. ADVAG OOO. Warto dodać, że Prezesem Cellisties jest nikt inny jak Alec Fosenko. Krótko mówiąc jeden z głównych właścicieli zdecydował, że na giełdzie będzie jego interes spożywczy, a nie rafineryjny. No, ale żeby móc konsolidować wyniki ADVAG trzeba mieć kontrolę, a do tego 25 proc. udziałów nie wystarczy. Pozostałe 51 proc objętych umową miało być nabyte za akcje nowej emisji, za równowartość 25 mln zł. Ta emisja została przegłosowana w dniu 30 czerwca, ale dane finansowej jej jeszcze nie uwzględniają.

Na początek parę słów o zmianach w bilansie. Nowa spółka jest już konsolidowana (metodą pełną), ale emisji jeszcze nie było, więc musiały mocno urosnąć zobowiązania. Po emisji spółki dokonają wzajemnego potrącenia wierzytelności.
Kłuje w oczy bilansowa wielkość tzw. „wartości firmy”, która wynosi 32,3 mln zł. Z tego wniosek, że rzeczowe aktywa produkcyjne i handlowe poprzednich spółek zostały zamienione w gruncie rzeczy za obietnice wyników nabytej spółki, bo rzeczowego i obrotowego majątku w ADVAG tyle co kot napłakał. Ktoś mógłby powiedzieć, że wyprowadzono majątek, ale z takimi surowymi ocenami należy się wstrzymać do ujawnienia pełni wyników ADVAG. Trzeba także pamiętać że Fosenko TOB działa na Ukrainie, a sytuacja jest tam nieciekawa. Być może trzeba by dokonać w przyszłych okresach odpisów na utratę wartości tej spółki.

Jak wspomniałem z definitywnymi ocenami trzeba poczekać na komplet danych, tym niemniej taka ogromna wartość firmy już zgodnie z UOR oddziałuje na wyniki. Wartość firmy jest w UOR amortyzowana przeciwnie do MSR. Stąd duże obciążenia dla finalnego wyniku netto. Przychody w pierwszym półroczu wyniosły 12,7 mln zł, ale ADVAG pracował na ten wynik tylko przez 1/3 okresu sprawozdawczego, a mimo to wygenerował 55 proc. wszystkich przychodów. Gdyby nie możliwa sezonowość to obroty półroczne przy konsolidacji przez cały okres można szacować na prawie 27 mln zł. W oczy rzuca się prawie zerowa sprzedaż produktów i usług. Można więc powiedzieć, że ADVAG jest spółką handlową, a nie produkcyjną. Na swojej działalności odnotowuje jednak naprawdę wysokie marże. Narzut na działalności to 135 proc!, a rentowność sprzedaży ponad 31 proc.

Wynik okresu jest rujnowany w linii finansowej. Znać dają o sobie różnice kursowe. Można je potraktować jako zdarzenie jednorazowe. Powtarzalny wynik na działalności gospodarczej to około 4 mln zł. Z tego ponad 0,5 mln zabiera amortyzacja wartości firmy. Dalej wynik jest dopalany przez rozpoznanie wyniku w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności. Ciężko powiedzieć co tutaj zaksięgowano, bo nie widzę żadnych spółek zależnych, w których spółka ma poniżej 50 proc. udziałów. Na tzw. czuja powiedziałbym, że sztucznie dopalono zysk w wyniku przejęcia ADVAG etapami. Pierwsze nabycie 25 proc. odbyło się po niższej cenie rozliczeniowej, w związku z czym na dzień objęcia kontroli, czyli po dokonaniu drugiej nabycia, przeszacowano wartość wcześniej nabytych udziałów. Wyniki nowego podmiotu wyglądają obiecująco, ale proszę pamiętać, że odnosiomy je w tej chwili do starej ilości akcji. Po emisji akcji będzie ponad 3 razy więcej niż w chwili obecnej.Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
230
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 612
Wysłane: 10 marca 2015 11:57:49 przy kursie: 0,38 zł
Omówienie sprawozdania GK BroadGate SA po IV kwartale 2014r.

Niestety Broad Gate pozostaje dla akcjonariuszy mniejszościowych nadal zagadką, choć w zasadzie nie ma się co temu dziwić, skoro wprowadzona na NC spółka była „wydmuszką”, w której „dmuchano” przed debiutem przychody za pomocą obrotu (ze stratą) kartami telefonicznymi, czy raportując jako przychody rozwiązania umowy nabycia nieruchomości.

Konia z rzędem temu, kto potrafi powiedzieć, czy spółka w tej chwili prowadzi działalność usługowo-handlową, czy produkcyjno-handlową. Bilans spółki, ani żaden komunikat nie wyjaśnia czy spółka sama dokonuje produkcji oleju, czy zleca taką usługę na zewnątrz. Proszę zauważyć, że w 2012 r. przychody przejętej ADVAG wyniosły według przekazanej informacji ponad 34 mln USD, czyli ponad 100 mln zł. Jeśli jednak zerkniemy na rzeczowe aktywa trwałe, to ich wartość bilansowa na koniec 2 kwartału wyniosła jedynie 3,1 mln zł, a wiec mniej niż 3 proc. Sprzedanych produktów i towarów. Dla Kernela, który także zajmuje się rektyfikacją olejów, relacja ta wynosi 30 proc. Oczywiście konkurencyjna spółka ukraińska ma też inne aktywności, ale można policzyć na podstawie rachunku segmentowego, że relacja przychodów do aktywów trwałych to około 15 proc. Z tego powodu należy sądzić, że pomimo tego iż spółka zależna Broad Gate kupuje ziarno do produkcji, to proces przetwórczy zleca w dużej mierze na zewnątrz (jeśli nie wręcz wszystko).


kliknij, aby powiększyć


W powyższej tabeli zawarłem najważniejsze pozycje wynikowe. Jeśli teraz na podstawie różnicy danych skonsolidowanych i jednostkowych oszacujemy przychody i zyski ADVAG to dostaniemy kolejno w II, III i IV kwartale:
Przychody 7,1 mln zł, 12,2 mln zł, 21,3 mln zł.
Zysk ze sprzedaży 4 mln zł, 2,3 mln zł, 3,8 mln zł
Rentowność sprzedaży 56 proc., 19 proc., 18 proc.

Czy zatem biznes jest stabilny? Nie za bardzo, patrząc na niestacjonarność uzyskiwanej marży. Czy można oszacować roczny powtarzalny wynik i wycenić rzetelnie spółkę dochodowo? Zdecydowanie nie. Dla spółki zależnej nie mamy też żadnych danych porównawczych, pomimo ze zarząd w komunikacie dotyczącym podpisania listu intencyjnego z cypryjskim właścicielem obiecał:

Cytat:
Spółka nie posiada na chwilę obecną zaudytowanych wyników ADVAG OOO za cały rok 2013, jednak niezwłocznie po otrzymaniu tych danych poinformuje rynek


Zastanawiający jest także brak widocznego pogorszenia rentowności w IV kwartale. Przypomnę, że to właśnie wtedy mieliśmy do czynienia z dramatyczną przeceną rubla, czyli jak mniemam waluty funkcjonalnej ADVAG. Być może to efekt powiązania cen z dolarem i marża pozostała stabilna, choć takiej pewności oczywiście nie ma. Kernel informował, że na rynku ukraińskim konkurencja pomiędzy spółkami przetwórczymi nasiona oleiste spadła. Podejrzewam, że podobne zjawisko mogło mieć miejsce na rynku rosyjskim.

Na działalności operacyjnej (narastająco od początku roku) spółka zaraportowała 9 mln zysku. Wydaje się, że to wynik całkiem dobry, choć oczywiście nie widać tego na poziomie zysku netto. Dobry, bo znaczącą część zabrały różnice kursowe. Osłabienie rubla, to mniejsza wartość z wyceny należności w tej walucie i mniejsza wartość gotówki. Inne koszty finansowe netto (gdzie te różnice kursowe powinny być zawarte)zabrały 8 mln zł, z czego połowa przypadła na sam 4 kwartał. Wynik netto pomniejszany jest także o 2 mln z tytułu amortyzacji wartości firmy, czyli amortyzacji nadwyżki zapłaconej ceny nad wartością aktywów netto. Z drugiej strony tak jak wydawało mi się przy poprzednim omówieniu (a właściwie paru zdaniach komentarza), wynik został zawyżony o 1 mln zł, przez rozpoznanie zysku z okazyjnego nabycia, co jest następstwem przejęcia etapami. Oczywiście zysk ten jest niegotówkowy, niepowtarzalny i tak naprawdę fałszuje rzeczywistość. Można powiedzieć, że negatywny wpływ niegotówkowych zdarzeń korporacyjnych na wynik okresu to około 1 mln zł za całe 9 miesięcy roku, w których ADVAG jest konsolidowany. W kolejnych latach będzie większy. Należy się spodziewać przez kolejne 9 lat, że wynik będzie obciążony corocznie kwotą 3,3 mln zł.

Pozostaje pytanie, czy różnice kursowe można uznać za zjawisko w pełni niepowtarzalne. Moim zdaniem nie do końca, ze względu na dużą niestabilność rosyjskiej waluty. Teoretycznie, przy założeniu cen sprzedaży oleju i zakupu ziarna denominowanych do dolara, osłabienie rubla powinno być także widoczne w uzyskiwanej marży na sprzedaży, bo koszty operacyjne, jak choćby koszty transportu powinny maleć. Bardzo ostrożny byłbym w ocenie wyników w sugerowanej przez zarząd spółki EBITDA, bo ona nie nadaje się do oceny rentowności. Tym bardziej na jej podstawie nie należy wykonywać wyliczeń wartości spółki, pomijając już fakt, że nie dysponujemy kompletnymi danymi za cały rok obrotowy ADVAG.

Słabo wygląda także rachunek przepływów pieniężnych i to powinno martwić akcjonariuszy spółki w największym stopniu. W IV kwartale spółka wygenerowała zaledwie 834 tys. gotówki – taka liczba widnieje w rachunku CF za IV kwartał. Nieco inaczej wygląda sprawa jeśli odejmiemy przepływy po IV kwartałach od tych po III – dostaniemy 5 mln gotówki operacyjnej. Jak więc jest naprawdę? Niestety nie wiadomo i z oceną końcową trzeba wytrzymać do raportu rocznego.

Niektórych może dziwić, że kapitał własny spada mocniej niż wynikałoby to tylko z zaraportowanej straty netto. To ma związek z przeliczeniem aktywów niepieniężnych na złotówkę spółki rosyjskiej, które to przeliczenie nie przechodzi przez rachunek wyników, a odnoszone jest od razu na kapitał własny z aktualizacji wyceny.Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

TedMruczek
0
Dołączył: 2015-02-25
Wpisów: 29
Wysłane: 11 czerwca 2015 19:46:01 przy kursie: 0,72 zł
Firma załozyla kolejna spolke zalezna

Cytat:
Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż utworzył w Federacji Rosyjskiej spółkę Advag OOO („Spółka”) z siedzibą w Archangielskoje w obwodzie Moskiewskim. W Spółce Emitent objął 100% kapitału zakładowego o wartości nominalnej 10.000 rubli rosyjskich. Spółka została zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1155024000328.

Docelową działalnością Advag OOO będzie zarządzanie agroaktywami, przez produkcję olejów wysokojakościowych (rzepak, słonecznik) w rejonie Wołgi i Uralu. Spółka ma taką samą firmę jak wchodząca już w skład grupy kapitałowej spółka Advag OOO zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem I1077466LI499. Jednakże są to dwa odrębne podmioty wpisane do rejestr pod innymi numerami.

Tworzenie kolejnego podmiotu ma na celu bardziej sprawne zarządzie działalnością w poszczególnych regionach Federacji Rosyjskiej, jednakże mając na uwadze budowanie znaczenia marki zachowana nazwę Advag.


www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Zostala podpisana umowa o wartosci 3.747.000 euro

Cytat:
Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 10 czerwca 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO („Spółka”) podpisał umowę z Closed Joint-Stock Company Sodrugestvo-Soya (Group of Companies Sodrugestvo) z siedzibą w Kaliningradzie na terytorium Rosji na dostawę 11.000 ton wysoko oleinowego oleju rzepakowego.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 3.747.000 euro.


www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Nejhorší srážka v životě, je srážka s blbcem.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
230
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 612
Wysłane: 3 czerwca 2016 10:42:05 przy kursie: 1,23 zł
Chciałem na prośbę jednego z użytkowników wykonać omówienie spółki, ale po bliższym zapoznaniu się z informacjami stwierdziłem, że mija się to z celem. Na początek wziąłem na warsztat raport roczny. Już w opinii biegłego czytamy, że:


kliknij, aby powiększyć


Czyli Broad Gate zawyżył wynik okresu o ca 2 mln zł i nawet bez amortyzacji wartości firmy wygenerowałby stratę. Pokazują to także przepływy operacyjne ujemne na prawie 5 mln zł.

W 2014 r. Broad Gate sprzedał aktywa "przetwórstwa ropy" i chciał zająć się przetwórstwem oleju roślinnego, a także, a może wręcz przede wszystkim handlem tym produktem. W tym celu w 2015 r. nabyła w marcu 25 proc. udziałów w ADVAG OOO, potem w maju kolejne 51 proc., a w sierpniu została obdarowana kolejnymi 24 proc.
Dodatkowo w czerwcu utworzono kolejną spółkę o tej samej nazwie, ale innym numerze rejestracyjnym: RB 8/2015

Cytat:
Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż utworzył w Federacji Rosyjskiej spółkę Advag OOO ( Spółka ) z siedzibą w Archangielskoje w obwodzie Moskiewskim. W Spółce Emitent objął 100% kapitału zakładowego o wartości nominalnej 10.000 rubli rosyjskich. Spółka została zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1155024000328


Jak wynika np. z RB 20/2015 numer nabywanej od marca spółki to 1107746611499

Cytat:
Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 4 września 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1107746611499 ("Spółka") podpisała umowę z Cargill OOO (MOLODYOZHNAYA STREET 10, EFREMOV,, TULSKAYA OBLAST, RUSSIA, 301847), na podstawie której Spółka dostarczy do końca roku bieżącego 5.000 ton (MT) wysoko oleinowego oleju słonecznikowego.


Numery te zgadzają się z danymi z raportu rocznego, według którego BroadGate posiadał 2 spółki zależne:


kliknij, aby powiększyć


Co ciekawe w raportach bieżących z 2015 r. zaczęły pokazywać się inne numery:

RB 21/2015
Cytat:
Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż Emitent oraz spółka zależna od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1157746388821 ("Spółka") rozpoczęły negocjacje w sprawie nabycia zakładu przetwórstwa roślin wysoko oleistych, znajdującego się w centralnej Rosji. Obecna moc produkcyjna zakładu to 80.000 ton (MT) rocznie.


RB 22/2015

Cytat:
Zarząd Broad Gate S.A. informuje, iż w sierpniu bieżącego roku mniejszościowy udziałowiec dokonał zwrotu posiadanych udziałów w Advag OOO (spółka zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 7704760917). Zgodnie z prawem rosyjskim zwrócone udziały zostały równo podzielone pomiędzy dotychczasowych udziałowców, w efekcie czego spółka Broad Gate S.A została jedynym udziałowcem posiadającym 100% kapitału zakładowego Advag OOO (7704760917).


Jak widać komunikat dotyczy spółki nabywanej etapami, czyli z numerem 1107746611499

W 2016 BroadGate sprzedał jedną ze spółek:
RB 9/2016
Cytat:
Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent", Spółka ) informuje, iż rozpoczął negocjacje w sprawie sprzedaży spółki zależnej Advag OOO (spółka zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 7704760917). Potencjalnym nabywcą jest ADVAG Asset Management OOO. Ustalona wstępnie cena sprzedaży jest równa wartości księgowej Advag OOO.
Powodem powyższej decyzji są zadowalające wyniki finansowe drugiej spółki Advag OOO (spółka zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030) oraz chęć ograniczenia ryzyka, na które narażony jest Emitent w związku z istnieniem zobowiązań poprzednich właścicieli Advag OOO (7704760917).


Jak widać numery nie zgadzają się z tymi podawanymi w raporcie rocznym.

Za to z raportu za 1 kwartał wynika, że w skład grupy na koniec okresu wchodziła tylko jedna spółka z numrem ….328:


kliknij, aby powiększyć


A zatem prawdopodobnie sprzedano tak naprawdę spółkę z numerem 1107746611499, której przypisywano w komunikatach bieżących numer 7704760917

Z opisu wyników w tym samym raporcie mamy znów inne numery:


kliknij, aby powiększyć


W takim bałaganie ciężko się połapać, ale wygląda na to, że spółka zbyła udziały w wiodącej do tej pory spółce rosyjskiej. Z tego powodu ciężko wyrokować o jakimś powtarzalnym wyniku, a samą spółkę raczej należy traktować nie jako przedsiębiorstwo rolno-handlowe tylko jako fundusz inwestycyjny robiący transakcje z własnymi właścicielami. Do sprzedaży spółki rosyjskiej Broad Gate wyglądał jak wydmuszka z bardzo wysokim udziałem wartości firmy, czyli nadwyżką zapłaconej ceny ponad wartość bilansową nabytego majątku:


kliknij, aby powiększyć


Transakcja zmienia nieco ten obraz, ale nie wiadomo do jakiego stopnia, gdyż rozliczenie ma zostać dokonane także za pomocą papierów wartościowych. Jakich niestety nie wiadomo. Cena sprzedaży to 37,5 mln, czyli nieco więcej niż wynosiła wartość bilansowa. To właśnie sprzedaż tej spółki zależnej zrobiła wynik 1 kw., ale wartości transakcja nie zbudowała, gdyż we wcześniejszych kwartałach amortyzowana była wartość firmy.

43186464
0
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 1
Wysłane: 26 lutego 2018 20:29:19 przy kursie: 0,64 zł
witam wszystkich czytelników i poszukiwaczy tego czegoś . Od jakiegoś czasu jestem obserwatorem i posiadaczem tej spółki . zakupiłem z myślą o zyskach tak jak każdy tutaj . Wyniki zlecenia mają i co dalej ile z tego zysku , zastanawia mnie to dlaczego jest taki brak zainteresowania skoro spółka jest tak niedowartościowana . Co sądzicie o losach firmy ?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
230
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 612
Wysłane: 8 marca 2018 22:08:03 przy kursie: 0,63 zł
Rosyjskie puzzle – omówienie sytuacji fundamentalnej Broadgate SA po IV kw. 2017 r.

Na początek proponuję parę wyjaśnień dotyczących składu grupy kapitałowej, bo nie wszystko musi być w tym aspekcie dla inwestorów oczywiste. W 2013 r. spółka zbyła swoje aktywa w segmencie rafineryjnym (spółki Fosenko TOB i RusOil OOO) na rzecz Cellestis Limited, natomiast w marcu 2014 r. za kwotę 10,7 mln zł nabyła 25 proc. spółki ADVAG OOO (zarejestrowanej pod numerem 7704760817). Następnie przeprowadziła emisję akcji i w maju nabyła kolejne 51 proc. za kwotę 25 mln zł. Warto dodać, że transakcja miała miejsce także ze swoim głównym akcjonariuszem, czyli Cellestis Limited.

Dodatkowo w czerwcu 2015 r. spółka związała w Rosji spółkę zależną pod taką samą nazwą i z takim samym adresem siedziby, ale pod innym numerem (OOO 1155024000328). Dlaczego nazwa się nie odróżnia można się tylko domyślać…

Zgodnie z komunikatem 22/2015 mniejszościowy udziałowiec dokonał zwrotu swoich udziałów w spółce ADVAG OOO (nr. 7704760917) i zgodnie z tamtejszym prawem przypadły one na Broadgate, czym spółka zwiększyła udział do 100 proc. kapitału.

W marcu 2016 r. dokonano sprzedaży 100 proc. udziałów w ADVAG OOO (nr. 7704760917) zgodnie z komunikatem bieżącym za cenę 37,5 mln zł, czyli za kwotę 1,8 mln zł wyższą niż cena nabycia 76,1 proc. udziałów. Można jednak odnieść wrażenie, że w komunikacie był czeski błąd, gdyż w jednostkowym sprawozdaniu nie ma zysku ze sprzedaży instrumentów finansowych. W skonsolidowanym sprawozdaniu pojawia się za rok 2016 dość wysoki zysk z tytułu sprzedaży tych udziałów, ale jest to zysk pozorny. Jeśli spółka nabywa inną spółkę za cenę znacznie wyższą od jej wartości księgowej to rozpoznaje tzw. wartość firmy, która stanowi nadwyżkę zapłaconej ceny ponad wartość aktywów netto. Zgosnie z UOR wartość firmy jest amortyzowana. W 2014 amortyzacja wartości firmy wyniosła 2,19 mln zł, w 2015 3,29 mln zł, natomiast w 2016 821 tys. zł, czyli łącznie ok. 6,3 mln zł, czyli łącznie więcej niż wyniósł księgowy zysk ze sprzedaży 5,8 mln zł. Efektywnie transakcja zysku dla Broadgate zysku nie zbudowała.

Można powiedzieć, że emisja spółki na nabycie ADVAG zamieniła się w finansowanie jej głównego akcjonariusza. Proszę zauważyć, że termin zapłaty za spółkę pierwotnie ustalono na lipiec 2016:
BroadGate RB 11/2016 napisał(a):

Termin płatności ustalono do dnia 31 lipca 2016 roku. Cena zostanie zapłacona gotówką lub instrumentami finansowymi. Nabywcą jest ADVAG Asset Management OOO.

W sierpniu 2016 spółka poinformowała, że wydłuża okres płatności do marca 2017:
Cytat:

Zarząd Broad Gate S.A. ( Emitent ) informuje, iż w dniu 29 lipca 2016 roku został podpisany ze spółką ADVAG Asset Management OOO aneks do umowy z dnia 11 marca 2016 roku. Na mocy wyżej wskazanego aneksu, ustalono termin zapłaty za zbycie udziałów spółki zależnej od Emitenta Advag OOO (spółka zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 7704760917) do dnia 30 marca 2017 roku.


W marcu 2017 spółka poinformowała, że:
Cytat:
Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 lutego 2017 roku został podpisany ze spółką ADVAG Asset Management LLC aneks do umowy z dnia 11 marca 2016 roku. Na mocy wyżej wskazanego aneksu, Strony postanowiły zmienić § 5.2. Umowy sprzedaży udziałów w ten sposób, że cena zostanie zapłacona gotówką, papierami wartościowymi (akcje) lub innymi instrumentami finansowymi do dnia 31 marca 2018 roku.


Czyli 35 mln zł jest od prawie dwóch lat w dyspozycji ADVAG Asset Managment LLC, bez oprocentowania, bez żadnych korzyści dla akcjonariuszy Broadgate. Nie wiadomo także czy w niedzielę należność zostanie uiszczona czy znów będzie anektowana…

Najciekawszy jest za to w tym wszystkim powód sprzedaży spółki zależnej:
Cytat:
Powodem powyższej decyzji są zadowalające wyniki finansowe drugiej spółki Advag OOO (spółka zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030) oraz chęć ograniczenia ryzyka, na które narażony jest Emitent w związku z istnieniem zobowiązań poprzednich właścicieli Advag OOO (7704760917).


Pomimo dekonsolidacji spółki zależnej, w raporcie biegłego do sprawozdania skonsolidowanego czytamy, że:
newconnect.pl/ebi/files/93136-...

kliknij, aby powiększyć


Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze audytowanego raportu za rok 2017, a do dyspozycji jest tylko raport przed badaniem. Z danych skonsolidowanych wynika, że grupa ma aktywa obrotowe na kwotę 69,6 mln zł i zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 34,8 mln zł. Niby kapitał obrotowy wychodzi wysoki – 34,8 mln zł, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że w kwocie należności krótkoterminowych jest należność za ADVAG OOO, której termin spłaty był już 3 krotnie anektowany, to rzeczywisty kapitał obrotowy może być ujemny…

Teoretycznie kapitał własny spółki wynosi ponad 42 mln zł, ale to jest kapitał głównie nie akcjonariuszy spółki, tylko jej głównego akcjonariusza. Zauważmy, że poza należnością za ADVAG OOO mamy jeszcze 6,2 mln zł inwestycji długoterminowych, którymi są najprawdopodobniej pożyczki. A zatem możemy rozpatrywać faktyczną wartość spółki w zakresie od prawie 0 do 42 mln zł w zależności od tego czy ufamy właścicielowi czy nie. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby w spółce pojawiła się gotówka. Raczej można oczekiwać akcji w jakiejś innej spółce, bo taką płatność dopuszcza umowa sprzedaży udziałów.

Od strony wynikowej 2017 r. był teoretycznie bardzo dobry. Przychody wzrosły dwukrotnie i wyniosły 67,4 mln zł. Pierwszy raz od bardzo dawna udało się za to pokazać dodatni i wysoki jak na spółkę wynik na sprzedaży – 1,2 mln zł i wynik operacyjny – 1,9 mln zł. Problem w tym, że ten drugi zależy od linii pozostałych, a tam salda przychodów i kosztów są bardzo wysokie – po kilkanaście mln zł. Niestety nie mamy wiedzy co się kryje pod tymi pozycjami, ale one mogą zawierać bardzo wiele zdarzeń jednorazowych. Bez odpowiednich not rzeczywisty, powtarzalny wynik operacyjny tak naprawdę nie jest znany. Tak czy owak wynik operacyjny jest w całości zjadany przez koszty odsetkowe i per saldo mamy stratę za okres przy ujemnych przepływach operacyjnych, co jeszcze bardziej poddaje w wątpliwość uzyskany rezultat operacyjny.

Kapitalizacja spółki to 7,7 mln zł. Niby niewiele w stosunku do WK, ale przy braku zaufania do zarządzającego spokojnie mogę sobie wyobrazić sytuację, że spółka będzie warta jeszcze mniej – dużo mniej.
Broadgate to element kapitałowej układanki Pana Fosenki, który może się kiedyś podzieli z mniejszościowymi akcjonariuszami Broadgate jakimś groszem, a może wcale nie. Na tę chwilę niewiele wskazuje żeby tak się stało. Oczywiście ocena może sie diametralnie zmienić jeśli w poniedziałek spółka poinformuje, że do spółki wpłynęła gotówka, a w późnijszym okresie, że część z tych środków trafi na dywidendę. Na raize jednak jak napisałem wyżej nie jest to scenariusz bazowy.

>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 8 marca 2018 22:16

Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 371
Wysłane: 9 marca 2018 10:56:00 przy kursie: 0,63 zł
ROFLMAO! pierwszy raz slysze o tej spolce, ale po Twojej analizie nie zdziwie sie, jesli wkrotce bedzie o niej glosno

eshkoshka01
eshkoshka01 PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-12-12
Wpisów: 1
Wysłane: 11 sierpnia 2019 12:36:56 przy kursie: 0,284 zł
Witam ,minąl ponad rok od omówienia sytuacji fundamentalnej Broadgate SA .Spółka zachowuje się niczym bankrut.Czy możecie po publikacji raportu za 2 kwartał 2019 r. rzucić okiem na niego, jak i odnieść się do listu prezesa , który podał w sprawozdaniu wraz z raportem za rok obrotowy 2018 .Z góry dziękuję.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,599 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +170,58% +34 116,32 zł 54 116,32 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło