pixelg
MANGATA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

MANGATA [MGT]

AKTUALNY KURS: 50,00 zł (+0,00%) 14-08-2020 17:00
oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 23 listopada 2016 23:13:38 przy kursie: 103,00 zł
Witam,

Mam prośbę o analizę ostatniego raportu spółki przez Kogoś z Fight Crew.

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 17 grudnia 2016 02:12:34 przy kursie: 96,00 zł
Jak to się robi przez akwizycje, czyli omówienie wyników GK Mangata Holding za 3-ci kwartał 2016r.

Spółka od kilku lat wspomaga swój rozwój akwizycjami. Krótkookresowe wyniki wysyłają po części sprzeczne sygnały. Jednak w długim terminie ta strategia zdaje się przynosić porządne efekty.


Uważa się, że rozwój przez akwizycje nie jest najlepszym sposobem budowy wartości firmy. Zarządom przeprowadzającym transakcje M&A zarzuca się skłonność do budowania (pół)prywatnych imperiów tudzież folwarków. Istotnie, często firmy albo kupują nie to, co trzeba, albo za nabytek przepłacają. Albo jedno i drugie.

Od każdej reguły są jednak wyjątki, a Zarząd Mangaty ewidentnie przyjął strategię wzrostu poprzez M&A. Spróbujmy zatem przyjrzeć się, czy tutaj ta strategia ma sens. Długoterminowemu spojrzeniu na Grupę sprzyja też fakt, że dość długo już nie przyglądaliśmy się tej firmie.

Gdy spojrzeć na wyjęte z kontekstu wyniki 3-go kwartału 2016r. od razu rzuca się w oczy skok skali działalności. Ponad 436m przychodów od początku roku wobec 258m w analogicznym okresie 2015 roku. Odpowiednio ok. 138m wobec ok. 91m dla samego kwartału.

Wzrostowi skali towarzyszy wzrost produktywności: rentowność zysku brutto na sprzedaży w 3-cim kwartale 2016r. i 2015r. wynosi odpowiednio 23,5% wobec 20,0%. Wygląda to bardzo dobrze, ale w wartościach skumulowanych różnica jest nieco mniejsza: 24,3% wobec 22,4%. Zakładam, że w tych wartościach jest mniej szumu. Wciąż jednak widać poprawę.

Wzrost wielkości organizacji widać też w jej kosztach. Tutaj wzrosty nie są już pożądane. Jednak trzeba przyjąć je do wiadomości.

Jeśli popatrzymy na koszty sprzedaży widzimy duży nominalny wzrost z 13,5m do 21,1m. Relatywnie jednak jest nieco lepiej. Według danych skumulowanych to odpowiednio 4,8% i 5,2% podstawy. Chociaż dane za jeden kwartał dają nam szum – zależność jest odwrotna.
Koszty zarządu zaś w ogóle nie są zadowalające: dotychczasowe 29,7m w 2016r. to 28% podstawy, czyli zysku brutto na sprzedaży. (Nie samej sprzedaży! Liczę to od ZBnS, ponieważ to jest pula, którą organizacja może skonsumować, bądź nie, aby działać.) W 2015 roku mieliśmy 16,2m, czyli… 28%.
Nie tego spodziewamy się myśląc o efektach wzrostu skali działalności.

Pomijam dalsze poziomy rachunku zysków i strat, ponieważ mamy tu dość duże one-off’y, jak: darowizny (-1,5m zł w q3’2016r.), inne (-1,4m w kwartale) i wreszcie -3,5m odpisu wartości firmy Techmadex.

Poza długoterminowym kontekstem nie wygląda to może źle, ale również nie jak genialna recepta na rozwój firmy.

Popatrzmy zatem z perspektywy dłuższej. Najpierw, za sprawozdaniami, o co Grupa powiększyła się ostatnimi czasy:

Cytat:
(…) w dniu 15 grudnia 2014 roku Zetkama S.A. przejęła kontrolę kapitałową nad Grupą Kapitałową TECHMADEX S.A.
(…)
Techmadex S.A. zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i integracją automatyki przemysłowej głównie dla podmiotów z branży gazowniczej. Spółka prowadzi działalność usługową oraz handlową. W ramach działalności usługowej oferuje przede wszystkim:
• w zakresie automatyki przemysłowej – projektowanie, wdrażanie i eksploatację systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych, w szczególności dla gazownictwa;
• serwis urządzeń gazowniczych: silników turbinowych, tłokowych, sprężarek gazu;
• monitorowanie i zarządzanie pracą rozproszonych obiektów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.
Oferta handlowa Spółki obejmuje sprzedaż transportowych urządzeń magazynowych – m.in. wózków widłowych i platformowych oraz urządzeń do przenoszenia kontenerów.


Cytat:
W dniu 25 sierpnia 2015 Masterform Grupa Zetkama będąca jednostką zależną od Zetkama S.A. (100%) nabyła 80% akcji w Spółce Masterform S.A.
(…)
Spółka Masterform S.A. prowadzi działalność w zakresie precyzyjnej obróbki komponentów z wykorzystaniem technologii CNC (nowoczesne automaty tokarskie i frezarki). Komponenty wytwarzane przez Masterform S.A. Znajduje zastosowanie w zaawansowanych technologicznie i jakościowo maszynach i urządzeniach stosowanych m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie oraz przemyśle obronnym.


Cytat:
Przejęcie kontroli nad Kuznia Polska wiązało się z przejęciem przez Zetkama SA spółki celowej - IDEA K5 sp. z o.o. która nie prowadziła działalności operacyjnej a jedynym jej składnikiem majątku stanowiły akcje Kuźnia Polska, reprezentujących 94,11% udziału w kapitale zakładowym Kuźnia Polska.
Kuźnia Polska to podmiot o 200-letniej tradycji, czołowy producent odkuwek matrycowych i wyrobów obrobionych mechanicznie w Europie. Kluczowym przedmiotem działalności jest produkcja wysokiej, jakości kutych na gorąco odkuwek matrycowych o wadze od 5 dag do 25 kg. Do głównych odbiorców Kuźni Polskiej zaliczają się podmioty z branży motoryzacyjnej, maszynowej, rolniczej oraz kolejnictwo.
(…)
Z dniem 31.10.2015 r. nastąpiło połączenie spółek Idea K5 SP. z o.o. oraz Zetkama S.A.


Mamy zatem Mangatę (wcześniej Zetkamę) w różnych okresach swojej działalności. Jak już wcześniej prezentowaliśmy to w poprzednich omówieniach, dobrze widać to na wykresach. Widać też, jak zmieniała się charakterystyka tego biznesu.

- Najpierw mamy lata 2005 – 2007. Czas przychodowej stagnacji oraz szerokiej oscylacji rentowności wokół poziomu 25%.

- Począwszy od roku 2008 firma wyrwała się z przychodowego marazmu, a i oscylacje rentowności zmniejszyły się z ok. 10 p% do ok. 5 p%. Kosztem był oczywiście spadek tejże rentowności.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Lata 2008 – 2015 to regularne podnoszenie jakości biznesu. Konsekwentny wzrost przychodów oraz odbudowa rentowności. Na poziomie zysku brutto na sprzedaży proces jest w zasadzie podręcznikowy. W obszarze organizacji było trudniej. Przełom stanowił dopiero rok 2011, gdy firma weszła na wyższy poziom. Zawsze zwracam uwagę, że obszarze organizacji (czyli pomiędzy wynikiem brutto na sprzedaży, a wynikiem operacyjnym) drzemią trudne do okiełznania siły zdolne do popsucia zysku.

- Kolejny skok mamy dopiero w połowie roku 2015.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Tym razem mamy ponownie wzrost przychodów, jednak nie towarzyszy mu spadek rentowności. Można powiedzieć, że firma zaabsorbowała biznes równie sprawny, jak ona sama. Automatycznie pojawi się pytanie, czy da się wycisnąć z tego coś więcej, niż tylko zwykłą ekonomię skali? Na samą ekonomię skali zaś szansa jest:


kliknij, aby powiększyć


Chociaż każdy pewnie dopatrzy się w powyższym obrazie czegoś innego.

Akwizycja jest potencjalnie przynajmniej częściowo ekstensywna pod względem core businessu. Ekstensywna w tym sensie, że może nie być tu wielu szans na znaczące efekty uzyskane prostymi działaniami. Jakiś potencjał z pewnością drzemie jednak w kosztach organizacji. Pytanie, jak duży? No i czy również tym razem stosowne działania zajmą Zarządowi kilka lat?

Grupa jest podmiotem notowanym na giełdzie. Zatem oprócz płaszczyzny operacyjnej mamy tu jeszcze aspekt czysto korporacyjny. Mianowicie: zysk na akcję. Ostatnio rozwój odbywał się kosztem rozwodnienia kapitału. Czy było warto?


kliknij, aby powiększyć


Wygląda na to, że było. EPS jest na ścieżce wzrostowej począwszy od 2011 roku, gdy firma przejęła Armak. Przy czym, co ważne, do obliczeń użyty został tylko zysk przypadający akcjonariuszom Grupy (bez kwot przypadających tzw. udziałom niekontrolującym).

Na zakończenie spojrzenie pod jeszcze jednym kątem. Firma wykazuje goodwill, czyli tzw. wartość firmy. Mówi się, że to wartość „papierowa”. W istocie – są to pieniądze niejako przepłacone za nabywane aktywa. Realnie istnieją w kieszeni zbywcy, nie zaś nabywcy, jakim jest Grupa. Dla Grupy to bardziej szczery zamiar, niż bieżąca wartość.

Jak zatem prezentuje się kapitał własny po potrąceniu goodwill’u?

Do obliczeń użyto wyłącznie kapitału przypadającego akcjonariuszom Grupy (znów: bez części przypadającej na udziały niekontrolujące). Ilości akcji zostały przyjęte na koniec okresów, aby nie uśredniać w dół mianownika.


kliknij, aby powiększyć


Trend jest całkiem przyjemny dla oka.

Reasumując:
W krótkim terminie każda firma ma swoje małe wzloty i upadki. Surowce drożeją i tanieją. Kursy walut się zmieniają. W długim terminie jednak krótkookresowe zmiany nie mają większego znaczenia. W tych samych warunkach jedne firmy rosną, a inne więdną. Liczą się trendy. To one pokazują, jaki pomysł na firmę ma dany zarząd i jak radzi on sobie z wdrożeniem. I to te trendy są przez giełdę tak naprawdę wyceniane.

Warto przyjrzeć się uważnie powyższym wykresom i odnieść je do zachowania kursu.


kliknij, aby powiększyć


Jednak trend to narzędzie działające z opóźnieniem albo przyspieszeniem w stosunku do realiów panujących wewnątrz spółki. Pamiętajmy zatem, że największym przyjacielem inwestora jest stop loss.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 17 grudnia 2016 02:16

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 17 grudnia 2016 09:32:11 przy kursie: 96,00 zł
Dzięki za analizę, ostatnio kurs najprawdopodobniej dyskontuje nie zrealizowanie prognozy, złe wyniki Techmadexu - Zarząd zwraca uwagę, że głównie z tą społką jest problem. Pożyjemy, zobaczymy - w przeszłości tak jak napisałeś było raz mniej raz bardziej kolorowo.


oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 17 grudnia 2016 10:15:54 przy kursie: 96,00 zł
Ale ogólnie w długim terminie jest do przodu:)

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 21 grudnia 2016 15:15:11 przy kursie: 96,00 zł
oligas napisał(a):
złe wyniki Techmadexu - Zarząd zwraca uwagę, że głównie z tą społką jest problem.


Na tej firmie jest zrobiony odpis goodwill'u, czyli przeszarżowano z ceną nabycia. Plus mamy obecnie potencjalnie ekstensywny wzrost, czyli kupno rynku zamiast produktywności. Jak piszesz: pożyjemy, zobaczymy, jak sobie z tym poradzą.

rafsty
rafsty PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 278
Wysłane: 22 grudnia 2016 02:24:25 przy kursie: 96,00 zł
Na razie zonk: korekta prognozy wyników. Oczywiście w dół.

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 21 marca 2017 20:46:50 przy kursie: 121,90 zł
Rafsty - jakie wrażenia po raporcie? Obronili skorygowaną prognozę - to dobrze, przedstawili plany na najbliższe lata + prognozę na 2017. Jak dla mnie patrząc w dłuższej perspektywie nadal wygląda to wszystko przyzwoicie. Rynek również docenił w/w.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
37
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 190
Wysłane: 21 marca 2017 21:25:56 przy kursie: 121,90 zł
Uprzedzam, że odpowiedź na powyższe pytanie może trochę zająć, a zwłoka nie będzie efektem ignorancji.

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 15 maja 2017 10:31:09 przy kursie: 118,00 zł
Drożejące surowce mocno pogorszyły wyniki Mangaty, zobaczymy jak poradzą sobie z prognozą, bo sporo wyniku uciekło w I kwartale.

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 102
Wysłane: 20 czerwca 2018 12:42:44 przy kursie: 90,00 zł
spółka pokazuje politykę dywidendową wypłacając 9 pln dywidendy w tym roku(10%) część z kapitału zapasowego.


maccc
maccc PREMIUM
7
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 67
Wysłane: 21 lutego 2020 22:35:21 przy kursie: 74,00 zł
Automotive zmniejsza bieg, a śruby i armatura wrzuciły wsteczny - omówienie sprawozdania finansowego Mangata Holding po III kw. 2019 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 20-02-2021 22:35:21.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 18310)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 24 lutego 2020 10:01

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,337 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +140,98% +28 196,35 zł 48 196,35 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d