pixelg
MAKOLAB - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

MAKOLAB [MLB]

AKTUALNY KURS: 6,70 zł (+0,00%) 22-09-2020 09:26
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
68
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 25 maja 2015 09:38:02 przy kursie: 3,38 zł
mackopl napisał(a):
Prośba o omówienie. W jakim terminie można się spodziewać?

Będzie dziś - jutro

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
68
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 25 maja 2015 22:15:31 przy kursie: 3,38 zł
Omówienie sprawozdania i sytuacji finansowej Makolab SA po 1 kw. 2015 r.

Pierwszy kwartał Makolabu był naprawdę dobry. Sezonowa obniżka sprzedaży nie była duża, wynik jest wysoki i pokryty przepływami. Ale tak nie było zawsze…

Przychody spółki rosną, w szczególności od około 1,5 roku, kiedy Makolab notuje średnią kwartalną dynamikę na poziomie 33 proc. r/r. Ostatni kwartał przyniósł wzrost nawet o 44 proc. i wywindował obroty do poziomu 19 mln rocznie (4,9 mln kwartalnie). Dynamika jest imponująca, ale sprzedaż to mniej niż połowa podobnego PGS Software. Podobnego, bo Makolab osiąga większość przychodów dla klientów zagranicznych. Wiodącym podmiotem wśród klientów był i nadal jest choć chyba w mniejszym stopniu Renault. Dywersyfikacja klientów zmniejsza ryzyko uzależnienia się od jednego odbiorcy.


kliknij, aby powiększyć


W sektorze usług IT koszty mają charakter zmienny. Choć głównym kosztem są teoretycznie stałe koszty zatrudnienia, to tak naprawdę wzrost biznesu wymaga zatrudniania nowych pracowników i tym samym rodzi wzrost kosztów. Spółki niestety muszą cały czas dostosowywać liczbę zatrudnionych do wielkości realizowanego portfela. Z tego powodu planowane marże na kontraktach podlegają fluktuacji. Spółka prowadziła i prowadzi także projekty badawcze dofinansowywane z POIG. Jak wiemy w przypadku prac badawczych poniesione koszty obciążają wprost zysk ze sprzedaży. Natomiast przyznana dotacja równoważy go w pozostałej działalności operacyjnej stosownie do proporcji w finansowaniu. Zatem jeśli na projekt zarządzania CMS spółka dostała 997 to prawie 900 tys. musiało obciążyć jej wynik operacyjny od połowy 2013 do końca 2014r, natomiast wynik na sprzedaż pełną kwotą kosztów. Nie może dziwić, że rentowność operacyjna skacze w zależności od natężenia dotowanych prac i wykorzystania „mocy produkcyjnych”


kliknij, aby powiększyć


Jak w całej IT najlepszy jest ostatni kwartał roku. Spółka przy rekordowych przychodach odnotowała w nim marżę operacyjną na poziomie 43 proc. w porównaniu do 12 proc. rok wcześniej. Rentowność podobnie wzrosła w pierwszym kwartale obecnego roku: 26 proc. vs. 19 proc. Poza oczywiście wzrostem sprzedaży poprawę rentowności można łączyć z zakończeniem projektów badawczych.
Obecny kwartał choć odnotował wzrost, to tak naprawdę statystycznie był „normalny” – wynik wpada dokładnie na linię regresji. Spółka wypracowała milion złotych wyniku EBIT i jest pokryty z naddatkiem przez przepływy operacyjne:


kliknij, aby powiększyć


Tak jednak nie zawsze bywało w historii spółki. Wzrosty sprzedaży powodują wzrost kapitału obrotowego, ale wydaje się, że ten rośnie w nieco zbyt dużym tempie, co obniża przepływy. Proszę zerknąć na cykle rotacji:


kliknij, aby powiększyć


Cykl operacyjny rośnie od paru kwartałów i jest dość długi. Oczywiście jak w każdej działalności mamy do czynienia z kredytem kupieckim, ale jego terminy sięgające nawet 3 miesięcy wydają się dość długie. To rodzi od razu pytanie o jakość wzrostu i sytuację klientów. Zatem zerkamy do raportu rocznego i stosownej noty. Na 5,8 mln należności tylko 2,7 jest nieprzeterminowane! Mamy zatem problemy ze ściągalnością. Na szczęście tych przeterminowanych powyżej roku jest tylko na kwotę 213 tys. Z drugiej strony spółka ma dość łagodną politykę tworzenia odpisów. Pomimo tego, że należność jest przeterminowana dłużej niż rok, to odpisana jest tylko w połowie. Można powiedzieć, że wzrost działalności odbywa się ze słabą selekcją klientów przez co pojawiają się zatory płatnicze, a sama spółka wymaga zasilania kredytem obrotowym. Na tym tle dobrze wypada pierwszy kwartał, gdzie spadek należności być może wynika także ze ściągnięcia części przeterminowanej.

Wynik tego kwartału jest zdrowy i poparty przepływami. Spółka rośnie, choć wzrost ten odbywa się z pogorszeniem wypłacalności klientów, ale nie ma przynajmniej to na razie przełożenia na bezpieczeństwo samej spółki. Wycena giełdowa nie wydaje się wygórowana.>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

piotrch
0
Dołączył: 2010-11-10
Wpisów: 808
Wysłane: 28 lipca 2015 13:16:48 przy kursie: 3,59 zł
Ostatnio wzmożony ruch na akcjach, przebicie oporu na 3,30 zł na podwyższonych obrotach. Czysto techniczne wyjście górą z ostatniej, 2 miesięcznej konsolidacji czy może są jakieś powodu fundamentalne?


mackopl
mackopl PREMIUM
20
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 971
Wysłane: 14 sierpnia 2015 23:52:59 przy kursie: 3,75 zł
Proszę o omówienie.

adamek274
0
Dołączył: 2012-10-25
Wpisów: 33
Wysłane: 17 sierpnia 2015 08:58:51 przy kursie: 3,75 zł
dane za 2 QW Q2.2015 Q2.2014 Zmiana

Całkowita sprzedaż tys. zł 5 668 3 782 50%

- w tym zagraniczna tys. euro 1 109 566 96%
Wynik na sprzedaży tys. zł 1 097 16 6 756%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej tys. zł 99 264 -63%
Wynik na działalności finansowej tys. zł -16 -39 -59%
Zysk (strata) brutto tys. zł 1 180 241 390%
Zysk (strata) netto tys. zł 927 180 415%


Q1-Q2 2015 Q1-Q2 2014 Zmiana

Zmiana Całkowita sprzedaż tys. zł 10 575 7 197 47%
- w tym zagraniczna tys. euro 2 071 1 123 84%
Wynik na sprzedaży tys. zł 2 114 322 557%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej tys. zł 109 551 -80%
Wynik na działalności finansowej tys. zł -106 2 -5 400%
Zysk (strata) brutto tys. zł 2 117 876 142%
Zysk (strata) netto tys. zł 1 679 700 140%

Przy takich wynikach to zysk na akcje w tym roku wynieść minimum 50 gr na akcje. Dywidenda pewnie też będzie na poziomie 25-35 gr. Wszystko zależy od kolejnych kwartałów:

mackopl
mackopl PREMIUM
20
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 971
Wysłane: 19 sierpnia 2015 17:44:54 przy kursie: 4,00 zł
Kiedy można się spodziewać omówienia?

Deogracias
Deogracias PREMIUM
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 453
Wysłane: 19 sierpnia 2015 19:07:37 przy kursie: 4,00 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej MAKOLAB S.A. (dalej MAKOLAB) za okres od 1 marca do 30 czerwca 2015 roku (sprawozdanie kwartalne)

Akcje łódzkiego producenta oprogramowania od półtora roku dynamicznie zwyżkują. Ostatnie sprawozdanie finansowe również wywindowało kurs dość wysoko. W ramach analizy spróbuję określić na ile niewątpliwa poprawa wyników spółki może mieć trwały charakter.


Analiza sprawozdania finansowego

Na początek uwagi techniczne. MAKOLAB ma 2 spółki zależne (z czego jedną za granicą - w Wielkiej Brytanii) oraz spółkę stowarzyszoną w USA (48,6% udziałów) ale nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego, z uwagi na nieznaczną skalę ich działalności.

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, na pewien bałagan w ostatnim sprawozdaniu. Dane na początek 2 kwartału 2014 pokrywają się z danymi na koniec tego kwartału. Nie są one spójne z danymi oryginalnie raportowanymi rok wcześniej. W tej sprawie została wystosowana do spółki prośba o wyjaśnienie.


kliknij, aby powiększyć

Przychody spółki dynamicznie rosną od 2013 roku. W raportowanym kwartale spółka pokazała przychody o prawie 50% wyższe niż rok wcześniej. Podobna dynamika jest widoczna również w odniesieniu do całego ostatniego półrocza (+47%). Większość przychodów MAKOLAB pochodzi z eksportu (80%). Przychody ze sprzedaży w kraju spadły, co zdaniem zarządu spółki nie stanowi zagrożenia, a dodatkowo było spowodowane transakcjami jednorazowymi.

Do pozytywnych tendencji w przychodach trzeba dodać również poprawę marż. Rentowność na poziomie EBITDA wzrosła do 22,6% w ostatnim półroczu, w porównaniu do 14,2% rok wcześniej. Podobne tendencje widać również na poziomie zysku netto. Rentowność wzrosła z 9,5% do 15,9%


kliknij, aby powiększyć

Porównanie poszczególnych poziomów rachunku wyników potwierdza, że póki co wyniki w 2015 roku są wyraźnie lepsze pod każdym względem. W spółce niewiele się dzieje na poziomie kosztów i przychodów finansowych oraz tzw. pozostałej działalności. To pozytywna informacja, która pozwala na traktowanie całości zysku jako wypracowany na podstawowej działalności.


kliknij, aby powiększyć

Zarządzanie kapitałem obrotowym wygląda stabilnie. Cykl konwersji gotówki spółki waha się w granicach 40-50 dni. Stan kapitału obrotowego oscyluje w granicach 11-20% rocznej sprzedaży, co przy osiąganym poziomie marż jest akceptowalną wartością.

Kapitał obrotowy netto odzwierciedla nakłady poniesione przez MAKOLAB na realizowane projekty do momenty zapłaty faktury. Spółka nie stosuje zasad rachunkowości związanych z rozliczaniem przychodów na podstawie stanu zaawansowania prac, co czasami może utrudniać rzetelną ocenę spółki. Przychód jest naliczany w momencie wystawienia faktury.

Struktura należności może budzić wątpliwości co do ich spłacalności. Wracając jeszcze do danych na koniec 2014 roku wskazywanych w poprzednim omówieniu z 5,7 mln zł należności handlowych nieprzeterminowane było jedynie 2,7 mln zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że z tych 3,0 mln zł niezapłaconych należności 1,7 mln zł było przeterminowane o mniej niż miesiąc, a 0,9 mln zł mieściło się między 1 a 3 miesiącami. Być może były to jedynie przejściowe problemy i zostały rozwiązane. Warto zwrócić uwagę, że stan należności na koniec 1 kwartału 2015 spadł dość wyraźnie - do 4,2 mln zł, co mogłoby potwierdzać taki scenariusz.


kliknij, aby powiększyć

Na powyższym wykresie są przedstawione przepływy w ujęciu za poprzednie 12 miesięcy na koniec każdego okresu. Widać, że MAKOLAB generuje regularnie gotówkę z działalności operacyjnej. Wielkość przepływów operacyjnych jest wprawdzie niższa niż raportowane zyski, ale w sytuacji rosnących przychodów można to wytłumaczyć inwestycjami w kapitał obrotowy.
Inwestycje w spółce mają minimalny charakter, co wynika ze specyfiki działalności. MAKOLAB do prowadzenia działalności potrzebuje jedynie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (których nie widać w bilansie) oraz stosunkowo mało kosztownych komputerów i serwerów. Częstym zwyczajem jest, że za licencje wiodących i zaawansowanych technologii informatycznych płaci dopiero ostateczny użytkownik, a dostawca oprogramowania korzysta z bezpłatnych licencji deweloperskich.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Po stronie aktywów główne pozycje to środki pieniężne (42% na 30 czerwca 2015) oraz należności (49%). Majątku trwałego jest bardzo niewiele (niecały 1 mln zł). Taka struktura majątku jest typowa dla firm informatycznych, przynajmniej do momentu kiedy spółka nie zacznie przejmować innych przedsiębiorstw i w bilansie nie pojawi się tzw. goodwill ("wartość firmy"). MAKOLAB nie dokonywał do tej pory przejęć, więc struktura aktywów jest bardzo jasna. Pozostają jedynie wątpliwości co do przeterminowanych należności.

Po stronie pasywów dominują kapitały własne, pochodzące głównie z wypracowanych w poprzednich latach zysków. Okresowo pojawiają się krótkoterminowe kredyty, służące finansowaniu krótkoterminowych potrzeb operacyjnych.
Posiadanie dużych środków finansowych należy ocenić pozytywnie - wpływa to pozytywnie na płynność spółki i zmniejsza ryzyko problemów operacyjnych. Pozytywną ocenę potwierdza ranking Altmana - od dawna plasuje się on na najwyższym możliwym poziomie AAA.
Warto jednak pamiętać, że w przypadku oceny firmy o takim profilu kluczowa jest jej zdolność do generowania przychodów i dochodów, czego na podstawie samego bilansu nie da się ocenić.

Podsumowanie

Z całą pewnością można powtórzyć to co przewijało się w toku analizy sprawozdania finansowego. MAKOLAB w ostatnich okresach mocno rozwija swoją działalność i pokazuje bardzo dobre wyniki sprzedażowe. Na uznanie zwłaszcza zasługuje towarzyszący temu wzrost rentowności, co pozwoliło na wypracowanie wyraźnie lepszych zysków.

Jeśli te tendencje będą się utrzymywać to wyniki mogą się w dalszym ciągu poprawiać. Spółka działa na dynamicznie rozwijającym się rynku i oferuje produkty o dość uniwersalnym charakterze. Dodatkowo koncentracja na eksporcie pozwala na pozyskiwanie klientów z dużo większymi budżetami i osiąganie wyższej rentowności. Portfolio produktów jest dość szerokie, choć można domniemywać, że głównym klientem spółki jest Renault, dla którego MAKOLAB dostarcza platformę internetową.

Łyżką dziegciu w tej beczce miodu pozostaje kwestia przeterminowanych należności. Do spółki zostało wysłane w tej sprawie pytanie i być może uda się to wyjaśnić.

MAKOLAB mocno akcentuje fakt prowadzenia badań rozwojowych w obszarze sieci semantycznych, co niewątpliwie brzmi bardzo uczenie i nowocześnie. Trudno ocenić, czy i jakie może to mieć bezpośrednie przełożenie na sprzedaż. Ja to odbieram bardziej jako element PR-u i budowy wizerunku firmy innowacyjnej, zwłaszcza, że sama firma ocenia działalność swojego amerykańskiego jak "prowadzoną na małą skalę" i jej nie konsoliduje.

Spółka zwiększyła wyraźnie zatrudnienie z 93 do 115 osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zapewne było to związane z rosnącymi przychodami i na szczęście nie stało na przeszkodzie do zwiększania marż.

Wskaźnik cena/zysk kształtuje się na niskim (czyli atrakcyjnym) poziomie 8,5. Zysk za ostatnie 12 miesięcy to 3,3 mln zł, z czego 1,7 mln zł zostało wypracowane już w tym roku. Ostatni kwartał roku dla spółki jest zazwyczaj najlepszy. Jeśli spółka w 3 kwartale poprawi wyniki w takim stopniu jak do tej pory w tym roku, to zyski za ostatnie 12 miesięcy powinny przekroczyć 4 mln zł, a wskaźnik cena/zysk spaść do około 7.

Wskaźnik cena/wartość księgowa jest na wysokim poziomie 3,6. W przypadku spółek informatycznych, które nie posiadają fizycznego majątku taka wartość nie jest czymś niespotykanym.

MAKOLAB konsekwentnie od kilku lat wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi aktualnie 3,7% i jeśli spółka będzie dalej notować pozytywne wyniki, to można oczekiwać kontynuacji dotychczasowej polityki dywidendy.

MAKOLAB stara się powtórzyć sukces PGSOFT osiągnięty w latach 2008-2013 i jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Zresztą spółka już ma za sobą historię imponujących wzrostów cen akcji w okresie od początku 2014 do teraz (+275%) , ale mimo tego nie wydaje się być na razie przewartościowana. Cały czas pozostaje szerokie pole do poprawy wyników, co w dłuższym okresie będzie warunkiem dalszego wzrostu notowań.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Krach koronawirusa – co dalej z tą giełdą?
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
68
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 19 sierpnia 2015 21:35:36 przy kursie: 4,00 zł
mackopl napisał(a):
Kiedy można się spodziewać omówienia?

Dziś chwilę po 19 ;)

mackopl
mackopl PREMIUM
20
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 971
Wysłane: 19 sierpnia 2015 23:06:36 przy kursie: 4,00 zł
Niezła reakcja ;)
Jeszcze prośba o odświeżenie wskaźników.

mackopl
mackopl PREMIUM
20
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 971
Wysłane: 29 sierpnia 2015 20:52:08
Ponawiam prośbę.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
68
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273

adamek274
0
Dołączył: 2012-10-25
Wpisów: 33
Wysłane: 6 września 2015 14:12:53 przy kursie: 3,84 zł
Zarząd MakoLab S.A. (dalej „Spółka”) rozważa podjęcie decyzji o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2015 r. W związku z powyższym Zarząd Spółki złożył do Rady Nadzorczej MakoLab S.A. wniosek o zwołanie posiedzenia Rady celem dokonania wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki, które zostanie sporządzone za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)

mackopl
mackopl PREMIUM
20
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 971
Wysłane: 6 września 2015 21:00:16 przy kursie: 3,84 zł
anty_teresa napisał(a):
Działamy


Dodałbym - prężnie :)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
68
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 6 września 2015 21:40:16 przy kursie: 3,84 zł
Sorry. Poprosiłem kogoś o przechwycenie tematu i nie dopilnowałem realizacji, ale nie ma się co tłumaczyć - daliśmy ciała. Teraz tego dopilnuję.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
68
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273

adamek274
0
Dołączył: 2012-10-25
Wpisów: 33
Wysłane: 27 października 2015 13:28:29 przy kursie: 4,01 zł

[2015-10-27 12:00:06] Warszawa (PAP) - Analitycy Dr. Kalliwoda, w raporcie z 26 października, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji notowanego na NewConnect Makolabu od "kupuj" z ceną docelową 5,51 zł.

Autorzy raportu prognozują, że w 2015 r. przychody spółki wyniosą 23 mln zł, EBITDA 5 mln zł, a zysk netto 4 mln zł, a w 2016 r. sprzedaż wzrośnie do 25,5 mln zł, EBITDA do 5,4 mln zł, a zysk do 4,3 mln zł.

Kurs Makolabu we wtorek ok. 11.55 wynosi 3,95 zł. (PAP)

mj/ ana/

mdd
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 520
Wysłane: 3 listopada 2015 21:54:51 przy kursie: 4,23 zł
Więc wg wyceny Kalliwody kurs MLAB ma potencjał na ponad 30% wzrost.

duracell
0
Dołączył: 2009-05-04
Wpisów: 10
Wysłane: 18 listopada 2015 10:25:06
Witam, czy wskaźniki finansowe zostały zaktualizowane na podstawie ostatnich wyników?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
68
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 18 listopada 2015 10:38:44
W monitorze spółki po prawej stronie na dole jest informacja na ten temat. Proszę sprawdzić :)

duracell
0
Dołączył: 2009-05-04
Wpisów: 10
Wysłane: 19 listopada 2015 15:09:57 przy kursie: 4,09 zł
Dziękuję za aktualizację salute

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,364 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,66% +27 732,30 zł 47 732,30 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d