SPC - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

SPC [SPC]

AKTUALNY KURS: 0,01 zł (+0,00%) 19-01-2016 11:00
_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 24 lutego 2016 06:48:50
Chciałby zwrócić uwagę akcjonariuszom tej spółki, że zniknęła jej strona na portalu społecznościowym Facebook, wraz z wpisami niezadowolonych klientów w sprawie rozliczenia zaliczek na ich samochody.

Jest tam za to inna strona marki Premium Yachts www.facebook.com/PremiumYachts...
Zwykle w raportach bardziej pisano o markach niż o firmach, które kupiła:

www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Cytat:
Umowę zakupu 1 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. tj. o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł. stanowiących 100% akcji spółki Platinum Fly S.A za kwotę 1 000 000,00zł. Termin płatności przelewem został ustalony do 30.06.2012r.


Cytat:
Umowę zakupu 15 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,10zł tj. o łącznej wartości nominalnej 1 500 000,00zł stanowiących 100% akcji spółki Premium Motorsport Poland S.A za kwotę 2 000 000,00zł. Termin płatności przelewem został ustalony do 30.06.2012r.


Jak ktoś zajrzy na Facebook-u na Premium Yachts do zakładki "Informacje" znajdzie taki adres internetowy http://czartersopot.pl/
Na tej nowej stronie można zauważyć logo jakie występowało przy SPC tj. plusik/krzyżyk.

A jak bardziej pogrzebie to zorientuje się, że ta strona należy do Polskiego Funduszu Finansowego S.A. (KRS 362412) dawniej Platinum Finance S.A. Może to oznaczać, że aktywa SPC przeniesiono do tej spółki a SPC zostawiono z długami.

Tak już chyba jest w spółkach piotra krawczyka, włodzimierza krawczyka, jadwigi krawczyk, marty pawlak i marioli pawlak, że aktywa szybko się pojawiają i wartość firmy rośnie a potem szybko znikają i pojawiają się gdzie indziej.

Miło by było jakby ktoś wstawił wykresik z kursem i obrotami tej spółki za okres od 01.01.2015. do 03.02.2016r. (dnia zawieszenia) i zaznaczył dwie daty 10.12.2015r. (złożenie wniosku o zawieszenie działalności) i 08.01.2016r. (uzupełnienie wniosku)
Edytowany: 24 lutego 2016 07:02

_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 24 lutego 2016 08:31:18

_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 24 lutego 2016 08:55:39
Wcześniej mi nie wyszło wstawienie wykresiku teraz powinno być lepiej


kliknij, aby powiększyć


_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 18 marca 2016 08:31:42
Co prawda w KRS-ie jest wpis o zawieszeniu działalności z dniem 01.01.2016r. co nie przeszkadza składać kolejnych wniosków do KRS-u tym razem ok 17.02.2016r. wpis jest z 03.03.2016r. i dot. chyba wykreślenia oddziału w Ciechanowie przy ul.Gostkowskiej 39.
Edytowany: 18 marca 2016 08:34

_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 21 kwietnia 2016 20:18:37
Ku przestrodze w kwestii rozwiązywania umów.

SPC wygrało sprawę w sądzie dot. zaliczki. Sąd stwierdził,że spółka nie dotrzymała terminu i nie dostarczyła dokumentów do zarejestrowania pojazdu i choć termin na to upłynął oddaliła pozew o zwrot zaliczki, ponieważ mimo upływu terminu i nie wywiązania się przez SPC druga strona nie wypowiedziała umowy (brak oświadczenia o odstąpieniu od umowy - do tego w formie pisemnej) i strony nadal wiąże umowa.

Samochód miał być dostarczony 4.12.2013r. (zaliczka z czerwca 2013; marki Lancia) teraz pozywający (wg sądu) może żądać spełnienia świadczenia (wraz z naprawieniem szkody wynikającej ze zwłoki) bądź odstąpić od umowy i domagać się zwrotu zaliczki.

Tylko chyba pozywający ma problem, bo spółka zawiesiła działalność (nie dość, że nie mają ani pojazdu ani zaliczki to jeszcze muszą ponieść koszty sądowe) i chyba nie prędko ją wznowi.
Edytowany: 21 kwietnia 2016 20:21

_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 12 maja 2016 20:52:13
Dodam dokumenty. Dokumenty przychodzą z Wrocławia a wezwania są przesyłane do Ciechanowa na Gostkowską 39 (jak na uzupełnieniu wniosku)

1 strona wniosku o zawieszenie działalności (na kopercie z Wrocławia jest data 07.12.2015r.)


kliknij, aby powiększyć


uzupełnienie wniosku o zwieszenie działalności (oba z KRS-u)

kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 16 maja 2016 20:30

_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 20 czerwca 2016 20:00:35
Uchwała GPW:
www.newconnect.pl/?page=inform...
Cytat:
w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki SPC GROUP S.A.
(...) postanawia wykluczyć z dniem 5 lipca 2016 r. z obrotu na rynku NewConnect akcje spółki SPC GROUP S.A. (...)

Wykluczenie z obrotu, o którym mowa w ust. 1, nie nastąpi jeżeli do dnia 30 czerwca 2016 r. (włącznie) Spółka:

1) przekaże, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, następujące raporty okresowe:
a)raport kwartalny za IV kwartał roku 2015,
b)raport kwartalny za I kwartał roku 2016

- spełniające wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

2) spełni warunek, o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały Nr 107/2016 Zarządu Giełdy z dnia 3 lutego 2016 r.


i komunikat z Nask dotyczący domeny spcsa.pl
Cytat:
Nazwa domeny spcsa.pl po zakończeniu okresu rozliczeniowego


_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 15 listopada 2016 19:54:19
Jeżeli kogoś interesuje co wykazała ta Spółka
Cytat:
(...) w zeznaniu o osiągniętym dochodzie (poniesionej starcie) podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 rok (...)


powinna zajrzeć do akt w KRS-ie nie mogę niestety chyba upublicznić tej informacji, ponieważ na dokumencie jest czerwona pieczątka z napisem
Cytat:
TAJEMNICA SKARBOWA
ale chyba o tym, że coś takiego jest mogę napisać.

Dodam tylko link do ostatniego opublikowanego w systemie EBI raportu kwartalnego za III kw 2015r.
www.newconnect.pl/?page=1045&a...

_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 6 lutego 2017 19:06:10
Tak ciekawostka opublikowana w MSIG 103/2016 (4988) z 31 MAJA 2016 R.
Poz. 13320 SPC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie
KRS 0000360668

do zobaczenia tutaj ems.ms.gov.pl/msig/przegladani...

Cytat:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec: (nazwa podmiotu) SPC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, nr KRS 360668, adres siedziby: ULICA ŻELAZNA NUMER 67 LOKAL 13 00-871 WARSZAWA. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Edytowany: 6 lutego 2017 19:08

_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 27 kwietnia 2017 07:50:12
PREMIUM MOTORSPORT POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Numer KRS 0000418308

W ostatnim dostępnym na stronie rynku NewConnect sprawozdaniu finansowym firmy SPC Group S.A. zawartym w raporcie EBI Nr 10/2015;
tutaj www.newconnect.pl/?page=1045&a...

w dokumencie pt. Sprawozdanie Finansowe -SPC Group 2014.pdf
sporządzonym przez Magdalenę Tyszkę z firmy Finance Pro Service Sp. z o.o. (zgodnie z KRS członkiem Rady Nadzorczej spółki PSW Capital S.A.)

na stronie 3 Informacji dodatkowej (strona 8 dokumentu) w pkt. 3 Inwestycje długoterminowe znajduje się m.in. następująca informacja:
Cytat:
Opłaciła udziały w spółce Premium Motor Sport Poland S.A. o wartości 2 000 000,00zł


Dlaczego o tym piszę, ponieważ zgodnie z informacją z KRS z dniem 06.02.2017r. spółka ta wznowiła działalność zwieszoną w dniu 01.01.2015r._olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 5 maja 2017 11:18:43
Firma w 2014r. pod wpływem GPW opublikowała po około 6-8 m-cach od daty faktycznego dokonania wpisu w KRS-ie taki komunikat:
Cytat:
Zarząd spółki SPC Group S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o krokach podjętych w celu wyjaśnienia wpisu Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie w dziale 4 rubryka 4 Krajowego Rejestru Sądowego:
- wtedy był chyba wymóg w Regulaminie ASO publikowania takich informacji.

No cóż, jak dotąd wpis nadal widnieje w tamtym miejscu w KRS-ie:
Cytat:
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE, KM 10561/13, 31.12.2013


a poniżej w tej samej części KRS-u w 2017r. pojawił się kolejny
Cytat:
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY, KMS 353/16, 29.12.2016
- ten chyba dotyczy kary za nie złożenie sprawozdania finansowego.


_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 16 września 2017 19:48:40
Podziękowania od Mercedesa dla Krawczyka ciekawe czy inni udziałowcy też mu dziękują?!


kliknij, aby powiększyć

_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 18 października 2017 08:29:37
Znajomy pokazał mi informacje o niedawno przeprowadzonym wspólnym szkoleniu przez GPW i Noble Securities S.A. (100% Getin Noble Bank S.A.).
I tutaj chciałbym napisać o przypadku tzw. "chińskich murów" chociaż nie wiem czy właściwe jest zastosowanie tego określenia w tym przypadku.

Otóż ostatnim znanym mi prezesem SPC S.A.i akcjonariuszem jest Jakub Raksimowicz za jego to czasów w KRS-ie spółki pojawił się wpis komornika w dniu 12.02.2014r. Zgodnie z obowiązującym w tym czasie regulaminem ASO był on obowiązany przekazać informacje o tym w formie raportu bieżącego, ale uczynił to dopiero po interwencji GPW (której też trzeba było zwrócić uwagę, że skoro taki zapis znalazł się w tym regulaminie to powinna go egzekwować).
I tak w komunikacie z 02.10.2014r. newconnect.pl/komunikat?geru_i... spółka
Cytat:
(...) informuje o krokach podjętych w celu wyjaśnienia wpisu Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie w dziale 4 rubryka 4 Krajowego Rejestru Sądowego

Działania w tym, zakresie były jednak nieskuteczne, bo wpis widnieje nadal a nawet wpisał się następny komornik.

Ten prezes też złożył wniosek do KRS-u o zwieszenie działalności bez informowania pozostałych akcjonariuszy o tym fakcie co zostało opisane w wcześniejszym poście.

On także informował o działalności firmy w sektorze budowlanym
newconnect.pl/komunikat?geru_i...
Cytat:
realizowania przez Emitenta szeregu usług związanych z budownictwem pod marką PremiumHouse min: zastępstwa inwestorskiego, nadzoru inwestorskiego, nadzoru bankowo ? finansowego, zarządzania i utrzymania nieruchomości, realizacji całości robót budowlanych jako generalny wykonawca

co zakończyło się jednak powstaniem spółek budowlanych poza SPC, częściowo na podstawione osoby (co też jest opisane wcześniej oraz w wątku dot. PSW Capital).

Otóż Jakub Raksimowicz jest również prezesem i głównym udziałowcem m.in. firmy Gransport Sp. z o.o. (KRS 424801), która znajduje się wśród firm jakie poleca Noble Consierge Sp. z o.o. (100% Getin Noble Bank S.A.)
www.nobleconcierge.pl/partnerz...
Cytat:
Firma obsługuje również imprezy okolicznościowe, śluby, eventy dla firm czy pokazy na torze – z doświadczonymi kierowcami posiadającymi licencje wyścigowe.

Na drugim zdjęciu, które reklamuje tą firmę widać czarnego Lamborghini Aventadora na Verva Street Racing
www.scigacz.pl/zdjecia/gallery...
www.cosmicagency.eu/hostessy/r...
którym jeździł Piotr Krawczyk
www.autogespot.pl/lamborghini-....

W sumie to dziwi mnie, że Noble poleca i uwiarygadnia firmę i osobę prezesa, który tak zasłużył się jeśli chodzi o przekazywanie informacji inwestorom spółki notowanej na NC.

_olo_
Dołączył: 2014-05-08
Wpisów: 375
Wysłane: 16 kwietnia 2019 17:45:23
Na forum spółki PSW Capital opisałem przypadek, kiedy firma Platinum Prestige Capital S.A.(prezes Piotr Krawczyk), której KNF nałożył dwie kary na łączną kwotę blisko 6mln złotych została rozwiązana przez sąd bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego a KNF w żaden sposób nie zareagował i spółka została wykreślona z KRS-u (nie będzie z czego egzekwować tych, które nie były wpisane pewnie dlatego, że toczyło się jeszcze postępowanie, a może już nie, bo prezes i rada nadzorcza zrezygnowali i nie miał kto reprezentować spółki) . To ta sam grupa głównych udziałowców (Piotr Krawczyk i jego spółki) co i w przypadku tej spółki.

Mamy już prawie 30lat funkcjonowania nadzoru na giełdzie a ciągle są jakieś luki. Ciekawi mnie ile z tych kar, które nałożył KNF zostało ściągniętych.

Jak już pisałem w poście z 06.02.2017r. tą spółkę sąd też planował rozwiązać bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Ale znalazł się pewien podmiot, który zgłosił sprzeciw do tego postępowania i je wstrzymał. Firma ta na rzecz SPC Group S.A. świadczyła usługę montowania urządzeń lokalizacyjnych w samochodach firmy. Poniżej sprzeciw tej firmy do rozwiązania SPC Grup S.A. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

kliknij, aby powiększyć

i fragment wyroku (sprawa dotyczyła jakichś 10tys zł)

kliknij, aby powiększyć

czyli jednak można jak się chce, pewnie w KNF nie ma na to procedury i pewnie wiele innych też brak.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,417 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d