pixelg
Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

_olo_

_olo_

Ostatnie 10 wpisów
Mnie zastanawia czy przy takiej 30% rotacji jest sens pracować nad własnym silnikiem, którego firma nie ma zamiaru nikomu udostępniać. Wydaje się, że trzeba ludzi, którzy go dobrze znają, żeby łatwiej im było go rozwijać. Poza tym osoby, które miałby by na nim pracować poza CD nigdzie nie będą miały z nim do czynienia, tego doświadczenia pewnie nigdy nie wykorzystają, jak również firma nie zatrudni nowych z doświadczeniem z nim związanym. Każdy nowy pracownik będzie musiał się wdrożyć co zajmie mu trochę czasu a może się mylę i nie jest to istotne?

Propozycja dla SW, ponieważ chat kieruje się zasadą, że to zaproszony gość wybiera pytania na które odpowiada, może oprócz tych odpowiedzi SW publikowałoby listę wszystkich pytań w kolejności ich składania. Przynajmniej byłaby wiedza na jakie pytanie gość nie zdecydował się odpowiedzieć.

Na stronie nowo zakupionego studia przez firmę jest oferta pracy, która odsyła do strony z ogłoszeniami firmowanymi przez CD w jednym z 4 ogłoszeń dot. pracy w Vancouver znajduje się taka informacja:
Cytat:
they are currently exclusively working with CD PROJEKT RED on Cyberpunk 2077

dla mnie to ten zakup nie jest zwiększeniem "mocy" produkcyjnych wbrew temu co mówią członkowie zarządu skoro firma i tak już pracowała nad CP2077. A może się mylę?

Jako malkontent zadam takie pytanie: Ile z tych błędów było znane firmie jeszcze przed premierą?

Na forum CD
pojawił się taki wpis:
Cytat:
Ogrom pracy za wami. :cool: Czy teraz się odezwiecie do ludzi którzy dostarczyli wam wszelkie niezbędne informacje i przesłali formularz zgłoszeniowy, a cały proces zwrotu fizycznej wersji na ps4 zaczęli jeszcze w zeszłym roku? Czy dopiero po DLC-kach?

i ten sam w innym miejscu, czyli wydaję się, że w terminie:
Cytat:
Od 14 grudnia czekam na zakończenie procedury zwrotu fizycznej kopii na ps4.
Rozliczą to jak zwrócą czyli w 2021?

KNF odwołuje się w tym artykule do ustawy o obrocie ale jest jeszcze KSH (ze strony KDPW).
Cytat:
Od 1 marca 2021 r., zgodnie z przepisami art. 328*13 KSH, na żądanie spółki niepublicznej, której akcje są zarejestrowane w KDPW lub na żądanie jej akcjonariusza, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych są obowiązane udostępnić za pośrednictwem KDPW następujące informacje:
(...)
W związku z przepisami art. 328*13 KSH Krajowy Depozyt prowadzi prace w celu przygotowania rozwiązania zapewniającego udostępnianie ww. informacji dotyczących akcjonariuszy spółki niepublicznej.
Przygotowywane rozwiązania systemowe zostaną wdrożone w dn. 17 maja 2021 r. W okresie 1 marca – 16 maja 2021 r. udostępnianie informacji dotyczących akcjonariuszy spółki niepublicznej realizowane będzie za pomocą rozwiązania poza systemowego.

*- przypis górny

anti napisał(a):
Każda spółka publiczna może się zwrócić do KDPW o identyfikację akcjonariuszy.

Cytat:
Od dnia 3 września br. pod adresem: https://online.kdpw.pl udostępniona została nowa aplikacja internetowa Identyfikacja akcjonariuszy dla spółek giełdowych, emitentów akcji. Aplikacja umożliwi ujawnienie spółkom informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy, w tym informacji o liczbie posiadanych przez nich akcji.

www.kdpw.pl/pl/uslugi/Sharehol...

Dzięki za link.
KDPW nieźle sobie liczy co najmniej 1500zł(w tym 250zł za wniosek)
i
Cytat:
Q20: Czy data record date podana we wniosku może być datą przyszłą?
A20: Tak, może to być data z przyszłości. Zgodnie z Market Standards on Shareholders Identification (standard 2.1) nie powinna być bardziej odległa niż 30 dni od daty złożenia wniosku przez emitenta.

Q20.1: Czy data record date podana we wniosku może być datą przeszłą?
A20.1: Przepis art. 68j ust. 1 ustawy o obrocie wyklucza daty wsteczne względem daty złożenia wniosku, niemniej nie możemy wykluczyć takich dat w przypadku akcji spółek zagranicznych. Otwartym pozostaje pytanie, czy w takim przypadku ujawnienie akcjonariuszy nie stanowi naruszenia przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej.

Zwrócę uwagę co do lock-up-ów, że spółka jest notowana na NC i komunikaty w tym zakresie przekazywane mogą być/są w EBI(GPW) czy zawarte w dokumencie informacyjnym zatwierdzanym przez GPW a nie KNF, natomiast zmiany akcjonariatu w ESPI (KNF).

Nie chodzi o tą spółkę ale generalnie o NC. Z mojego doświadczenia wynika, że KNF tych z EBI nie czyta, więc nawet jakby KNF sobie kontrolnie sprawdził jak wyglądają obroty a ktoś wyprzedawał łamiąc lock-up a nie łamiąc przepisów informacyjnych to KNF nawet by się nie zorientował. Do tego czasami dochodzą powiązania pomiędzy osobami łamiącymi lock-up-y a osobami pełniącymi funkcje w danej firmie (np. rodzinne). W przypadku spółek o wątpliwej reputacji nawet przy karach radziłbym do tego tematu pochodzić ostrożnie.

Zresztą tak z głupia zapytam, a jak spółka obecnie sprawdzi stan posiadania akcji przez danego akcjonariusza?

Przeglądam kary nałożone przez KNF i w 2020r. natknąłem się na kary nałożone na :
Bożenę Solska - 900tys
Annę Paczuską - 800tys.
Mariusza Brysika - 750tys.
za naruszenie obowiązków informacyjnych,
Cytat:
w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj. sporządzenie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. i raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r.

Nie każdy gra 340h, żeby dojsc do takich wniosków:
Cytat:
We were all sold an expansive "next gen" RPG and at the last minute were given an action adventure game. I recommend watching Crowbcat's video on YouTube. It will explain how we were all lied to and promised the world and received a sub par action game.

lub po 616h
Cytat:
hi choom if you want to buy this game 2021 wait until cdpr fixed the mess then play again in 2077

A tak wyglądał nadzór według informacji zawartych w protokole z kontroli NIK Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF (strona 34)
Cytat:
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r., a w uzasadnionych przypadkach uwzględniono działania i dokumentację kontrolowanych jednostek z okresu wcześniejszego i późniejszego.

Cytat:
W ramach obserwacji analizowany był bieżący przebieg notowań oraz dane otrzymywane w trybie posesyjnym od nadzorowanych rynków. Prowadzenie analizy tych danych i wykrywanie nieprawidłowości wspomagane było poprzez wykorzystanie alertów generowanych automatycznie przez informatyczny System Nadzoru nad Obrotem stosowany przez UKNF. Alerty sygnalizują nietypowe zachowania na rynku nie przesądzają jednak, czy doszło do manipulacji lub wykorzystania informacji poufnej.
Stwierdzenie, czy takie zachowania miały miejsce w sygnalizowanych przypadkach, jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu analizy transakcji. Weryfikacji podlegają transakcje dotyczące spółek o najwyższej liczbie alertów i te, które zostaną wytypowane na postawie wiedzy i doświadczenia analityka.

66 osób powinno dostać to pismo z prokuratury (postanowienie o umorzeniu śledztwa - dot. GPW, KNF, KDPW) oprócz tego jednocześnie może dostać pisma z sądu (o kolejnym terminie rozprawy - dot. panów K) TO DWIE RÓŻNE SPRAWY.
Na zażalenie się na postanowienie do sądu termin wynosi 7 dni.

Jeśli ktoś nie odebrał pisma z prokuratury niech możliwe jak najpóźniej je odbierze.
Wystarczy, że sąd rozpatrzy pozytywnie jedno zażalenie a umorzenie upadnie.

Sugeruje zażalenie się na nie (im więcej osób tym lepiej), ale samo stwierdzenie, że się zażala to za mało.

Otrzymałem postanowienie o umorzeniu śledztwa (sygn. akt PO III ds 34.2021) w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osoby reprezentujące GPW, KNF i nie wiedzieć czemu do tej sprawy mieszają KDPW, a tu kilka kwiatków:
Cytat:
Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczący pierwszej sprawy związanej z PSW Capital S.A. wpłynął do Departamentu Postępowań w grudniu 2010r. Sprawie nie został nadany priorytet, bo dotyczyła tylko jednego naruszenia, którego charakter nie wydawał się poważny. Pracownik prowadzi od kilku do kilkudziesięciu spraw. Świadek podniosła, iż postępowanie wszczęte w maju 2012 roku, a gromadzenie materiału dowodowego spoczywało na niej, jednakże było znacznie utrudnione z uwagi na brak współpracy po stronie P..... K......., który wielokrotnie wzywany do stawienia się w UKNF, nigdy się nie pojawił, jak również nie przekazał stosowanych dokumentów niezbędnych w prowadzonym przez ten podmiot postępowaniu, a UKNF nie miał żadnych możliwości, żeby spowodować jego stawiennictwo.

Pierwszy komunikat KNF-u o karze z 02.07.2013r. - poz.6
Cytat:
W związku z podejrzeniami dotyczącym możliwości wystąpienia konfliktu interesów, jak również w zawiązku z działaniami ówczesnego Prezesa GPW S.A. Ludwika Sobolewskiego, GPW przeprowadził audyty wewnętrzne oraz zleciła audyt zewnętrzny firmie PwC. (...) z ustaleń audytora wynika, że to Ludwik Sobolewski był inicjatorem poszukiwania podmiotów zainteresowanych produkcją filmowa i był w ten proces aktywnie zaangażowany.
- "Last minute" (Klątwa Faraona) - główny udziałowiec PSW
Cytat:
zdecydował się zainwestować w jego produkcję 900 000zł

Cytat:
Zgodnie z posiadaną przez świadka wiedzą, sprawy związane z transakcjami na akcjach spółki PSW Capital S.A. należały do bardziej skomplikowanych, a zachowania stron postępowań wpływały na czas ich trwania. Dodatkowo , M... P..... podniósł, iż ówczesne systemy informatyczne nie pozwalały na bezpośrednia identyfikację stron transakcji giełdowych. Wiadomo był tylko jaki Dom Maklerski pośredniczy w transakcjach, a w przypadku wątpliwości konieczne było zwrócenie się do Domu Maklerskiego o dokonanie tzw. identyfikacji, czyli wskazanie stron transakcji wybranych przez KNF z zestawienia wszystkich transakcji na rynku

Cytat:
Natomiast KNF nie nadzoruje spółek, których akcje są notowane na rynku NewConnect
- to co z postępowaniami , o których prokuratura pisze w pierwszym cytacie.

Jesteś pewny, że umorzenie nie dotyczyło jednak KNF-u? W końcu przez 3 czy 4 lata (2009-2013) nie zorientowali się, że główny udziałowiec i druga powiązana z nim rodzinnie firma "upłynnili" na GPW parę milionów akcji, a prokuratura chyba nie widzi problemu i winy.

Według statutu:
Cytat:
§ 8.
1. Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.130,00 zł (trzynaście tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100) w trybie przewidzianym przez art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej Kapitał Docelowy.


krishic napisał(a):
Obecnie koncza sie lockupy z emisji:
Seria E 67 500 szt. (Cena emisyjna 20,00 pln)
Seria G 114 711 szt. (Cena emisyjna 23,50 pln)
Za 3 msce koncza sie kolejne:
Seria C 244 509 szt. (Cena emisyjna 3,95 pln)
Seria D 110 275 szt. (Cena emisyjna 8,91pln)
3 msce po nich czesc Serii A (Cena emisyjna 0,13 pln)
6 mscy pozniej reszta (lacznie 800 000 szt. Serii A)

Jak widac FF bedzie sie zwiekszal dosc stabilnie przez najblizszy rok.

Cześć z tych akcji pewnie będzie objęta obowiązkami informacyjnymi (str. 29 i 126 dokumentu informacyjnego i chyba były zmiany do niego).

Załóżmy, że kupię sobie ten kod i co mi z tego? Z grafik nie skorzystam, bo od razu będzie wiadomo. Wydać 7mln USD ,żeby mieć gierkę tylko dla siebie i ją dowolnie modyfikować to dla mnie przesada? Powiedzmy, że znając dane finansowe np. wiedząc kto ile zarabia ewentualnie łatwiej byłoby podkupić pracownika.
Ktoś może napisać jakie mógłbym odnieść z zakupu kodu gier korzyści?

Czy to oznacza, że Abris nic z tego nie wywalczy?
Cytat:
Zarząd Idea Bank S.A. ( Bank ) informuje, że w dniu 5 marca 2019 r. powziął informację, że do Idea Money S.A. spółki zależnej Banku dotarło wezwanie pełnomocników DNLD L.P. z siedzibą na Jersey (będącej spółką dominującą wobec DNLD Holdings S. .r.l. większościowego akcjonariusza GetBack S.A.) do rozpoczęcia rozmów ugodowych zmierzających do zaspokojenia bliżej nieokreślonej szkody DNLD L.P. wynikającej z zawartej w dniu 15 marca 2016 roku pomiędzy Emest Investment sp. z o.o. i Idea Investment S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dawniej: Getin International S.a.r.l) umowy sprzedaży wszystkich akcji GetBack S.A. ( Umowa sprzedaży ). Idea Money S.A. jest następcą prawnym Idea Investment S.a.r.l. po dokonaniu połączenia transgranicznego obu spółek.

GPW Mistrzunio napisał(a):
Jednak społeczeństwa coraz głupsze....
Cytat:
Proszą o zwrot kasy, po czym dziwią się, że nie mogą już grać w Cyberpunka 2077 – to się dzieje naprawdę

www.tabletowo.pl/cyberpunk-207...

Niektóre osoby na Steam-ie, które wystawiły negatywne opinie mają po 80-100 godzin gry, od 10-tego to jakieś po 6-8 godzin dziennie, czyżby byli na zdalnej, chyba po prawie bezwarunkowych zwrotach na konsole, na PC też by chcieli.
A od wczoraj do 5 01.20201r. wyprzedaż na Steam.

Wczoraj poczytałem trochę negatywnych recenzji na Steam-ie, i tam znalazłem jedną, w której ktoś anglojęzyczny stwierdził, że developerzy z Polski a w szczególności z Europy nie powinni się brać za takie gry, bo takie są złe skutki ich działań.
Cytat:
-Polish developers (biggest mistake in trusting developers from europe)

I wtedy przypomniało mi się takie zdarzenie, w którym brałem udział.
23 stycznia 2020r. w Wawerskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z prezydentem Trzaskowskim. Było ono otwarte i każdy mógł zgłosić jakiś problem, pojawiła się tam osoba, która zgłosiła problem smogu. Osoba ta przedstawiała się jako Kanadyjczyk pracujący w CD Red a jego żona w banku inwestycyjnym. To ta osoba, która patrzy na telefon komórkowy (jedyna, która wypowiadała się po angielsku). Na Facebook-u (Rafał Trzaskowski Spotkajmy się w Wawrze - podsumowanie) są zajawki z tej wizyty (materiał ma ok 2:04 a o 1:37 widać tego gościa przy mikrofonie), więc może miasto posiada całość nagrania ze spotkania i może je udostępnić.

kliknij, aby powiększyć

igen napisał(a):
Czyż może się coś stać o czym nie wiemy (np. nakaz wstrzymania sprzedaży w USA jako zabezpieczenie procesowe) ?


Na czyj wniosek niby to miałoby być? Akcjonariuszy (mieliby wstrzymywać sprzedaż), czy tych graczy którzy mogą otrzymać zwrot za grę?

Co do polityki zwrotów to od razu przypomniała mi się historia organizacji wakacyjnego wyjazdu dziennikarza TVN Jarosława Kuźniara do Kanady i USA:
Cytat:
Podróże są fantastyczne dla dzieci. Widzę, jak Zośka reaguje na wszystko, co nowe. Na ludzi, jedzenie. Na podróż z dzieckiem wcale nie jest trudno się spakować, nie trzeba brać wanienek, krzesełek i bóg wie czego jeszcze. Fotelik samochodowy? Nie ma sensu – stwierdził. – Do Kanady i USA nie braliśmy żadnych gadżetów. Pojechaliśmy do Walmartu, kupiliśmy wszystko, co było nam potrzebne, a pod koniec podróży wszystko oddaliśmy, mówiąc, że nam nie pasowało.


A może hamerykańskcy udziałowy powinni się pochylić nad kryteriami programu motywacyjnego?

Co do błędów w grze, to proponuję przypomnieć sobie wykład z Prezesem Starwarda p.Markiem Markuszewskim pt. :
Inwestowanie w premium gaming Konferencja online: Przebieg produkcji gry – omówienie poszczególnych etapów
ok. 28 minuty przyznaje on, że nie ma gry bez błędów (nawet 20 tys. błędów na pewnym etapie, dla dużych projektów) przyznał on wtedy, że nie wszystkie błędy są naprawiane (dlatego zapamiętałem tą wypowiedź), są priorytety.

Ktoś już jakiś czas temu podobno mediował z krawczykiem i skończył z oskarżeniami krawczyka w sądzie (polecam protokół z ostatniej rozprawy z 09.11.2020r.), na szczęście się wybronił. Tym razem to sąd wyznacza mediatora, więc chyba nie powinno być problemów.
Wiele sobie po tym nie obiecuję, ale zawsze można zobaczyć co ma do zaoferowania.
Podobno można mediować zdalnie ale w sprawach karnych niektórzy mają wątpliwości stosowania takiej procedury.

Poza tym uważam, że tych oskarżonych jest za mało co najmniej o dwie osoby.

Pojawił sie taki artykuł pt:
"Kiwki sprzedażowe", czyli jak wciskano ludziom obligacje GetBacku
Cytat:
Najlepsi sprzedawcy, m.in. z Lion's Banku (marka, pod którą świadczono usługi bankowości prywatnej w Idea Banku), mogli liczyć na nagrody ufundowane przez GetBack, m.in. iPhony, iPady czy luksusową wycieczkę do Dubaju.

Klient miał zostać zainteresowany nabyciem obligacji, z reguły odbywało się to w ten sposób, że do klienta dzwonił doradca i proponował pewne "atrakcyjne rozwiązanie" lub "ciekawą ofertę" ze wskazaniem, że szczegóły może przedstawić w trakcie osobistej rozmowy
– czytamy w uzasadnieniu do aktu oskarżenia.


Cytat:
Należy podkreślić, że pracownicy sieci sprzedaży banku byli instruowani co do tego, jakie treści maja przekazywać klientom, tak aby doszło do sprzedaży obligacji GetBack. Z analizy zabezpieczonej do sprawy korespondencji mailowej wynika, że komunikaty kierowane do klientów banku, wprowadzające w błąd co do istotnych cech obligacji, nazywane były przez samych sprzedawców "kiwkami sprzedażowymi”. Pracownicy sieci sprzedaży wymieniali się takimi komunikatami i w tym zakresie szkolili, czego dobrym przykładem jest korespondencja mailowa (...), dyrektora oddziału (...) Lion’s Bank do podległych mu pracowników z dnia 2 października 2017 r.: „Jak co tydzień zapraszam na wtorkowe warsztaty i rozmowy tygodniowe. Tematyka może być tylko jedna – przypomnienie kiwek i procesu na obligacje gb (chodzi o GetBack – red.)
– wskazano w uzasadnieniu do aktu oskarżenia.

Zdaniem śledczych zeznania pokrzywdzonych i analiza e-maili pracowników banku świadczą, że "oszukańcze manipulacje w procesie oferowania i nabywania obligacji GetBack za pośrednictwem Idea Banku miały charakter odgórnie sterowany i masowy".

Cytat:
Co ciekawe, chociaż ustalenia prokuratury są szersze, to pokrywają się z zawiadomieniem, jakie w imieniu Idea Banku złożyli u śledczych pełnomocnicy banku w lipcu 2018 r. Wówczas wskazali oni, że odpowiedzialność za stworzenie mechanizmu sprzedażowego spoczywa na byłym prezesie banku oraz członku zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż. W zawiadomieniu ujawnione zostało także, że procesie przekazywania danych klientów brały udział dwie spółki-pośrednicy. To wówczas Idea Bank uzyskał status poszkodowanego w śledztwie.

Konsultacje on-line projektu Dobrych Praktyk
Giełda zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach na temat projektu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW2021”, organizowanych w formie krótkich webinariów.
Cytat:
Konsultacje mają na celu uzyskanie dodatkowych wyjaśnień, które – jak zakładamy - będą pomocne w sformułowaniu uwag do projektu DPSN2021. Spotkania z autorami projektu kierowane są do szerokiego grona podmiotów i osób zainteresowanych zagadnieniami ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych, a więc do emitentów, inwestorów, instytucji rynku kapitałowego, środowisk naukowych i innych podmiotów zainteresowanych podnoszeniem jakości corporate governance.

Cytat:
I webinarium: 17 listopada 2020, godz. 11:00-12:00
Rozdział 1 POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI i
Rozdział 6 WYNAGRODZENIA

II webinarium: 19 listopada 2020, godz. 14:00-15:30
Rozdział 2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA i
Rozdział 4. WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

III webinarium: 24 listopada 2020, godz. 15:00–16:00
Rozdział 3. SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE i
Rozdział 5. KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

IV webinarium: 27 listopada, godz. 9:30-11:00
Wszystkie rozdziały DPSN2021: podsumowanie, ostatnia sesja Q&A przed końcowym terminem zgłaszania uwag. Hyde Park na tematy dotyczące ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych.

Podmioty zainteresowane udziałem w telekonferencjach proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres dobrepraktyki@gpw.pl. W tytule wiadomości prosimy zamieścić informację: „Zgłoszenie na……”, dodając termin lub liczbę porządkową webinarium, którego zgłoszenie dotyczy. Prosimy o podanie również imienia i nazwiska oraz reprezentowanej instytucji*. Przed terminem spotkania osobom, które nadeślą zgłoszenie, prześlemy link umożliwiający udział we wskazanym webinarium. Spotkania będą odbywać się z wykorzystaniem MS Teams.

Z uwagi na uwarunkowania techniczne zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników.

Konsultacje nie służą zgłaszaniu uwag do projektu DPSN2021. Uwagi do projektu prosimy nadsyłać w formie pisemnej, na adres dobrepraktyki@gpw.pl, w terminie do 30 listopada 2020 r.

Ten produkt od Pfizera i BioNTech to chyba jednak jeszcze trochę potrwa jak patrzę na dane z tych badań

Nie wiedziałem gdzie wstawić taką ciekawostkę, a ponieważ ta spółka jest niby jakąś konkurencją to wstawiam tutaj:
Decyzja Prezesa UOKiK za zawyżone ceny sprzętu muzycznego Yamaha
Cytat:
Spółka Yamaha Music Europe przez 13 lat ustalała z dystrybutorami minimalne ceny odsprzedaży sprzętu muzycznego w sklepach internetowych w Polsce.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na spółkę pół miliona złotych kary.

Sankcja byłaby dużo wyższa, jednak przedsiębiorca współpracował z Urzędem w ramach programu leniency i dobrowolnie poddał się karze finansowej.

Cytat:
Yamaha nie tylko narzucała ceny, ale również monitorowała ich stosowanie, interweniując jeśli któryś z jej kontrahentów próbował sprzedawać sprzęt taniej – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Wydaje się, że AstraZeneca wchodzi w III fazę.

BearHand napisał(a):
Cytat:
Według najnowszych badań o nazwie "Solidarity" pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) remdesivir wraz trzema innymi lekami, takimi jak hydroksychlorochina, kombinacja leków anty-HIV lopinavir i ritonavir oraz interferon nie zmniejszają lub tylko w niewielkim stopniu ryzyka zgonu pacjentów z Covid-19 ani nie skracają ich pobytu w szpitali.


www.rmf24.pl/raporty/raport-ko...

To jak to jest z tymi specyfikami, Donald ozdrowiał przez weekend a tu piszą, że to placebo?
Chyba warto zastanowić się nad przebiegiem zmian wirusa i jego mutacjami, tzn. w której fali nie będzie już tak groźny dla ludzkiego życia.

Z tej informacji WHO również wynika, że :
Cytat:
So far, only corticosteroids have been proven effective against severe and critical COVID-19.
i
Cytat:
The results of the trial are under review for publication in a medical journal and have been uploaded as preprint at medRxiv available at this link: www.medrxiv.org/content/10.110...

A tutaj można sobie obejrzeć kto nad czym pracuje/testuje.

Nie będzie luki w przepisach o wezwaniach delistingujących. Ministerstwo Finansów odpowiada na petycję SII
Cytat:
W dniu 25 sierpnia 2020 r. SII otrzymało od Ministerstwa Finansów odpowiedź na petycję, której Ministerstwo wyjaśnia, iż podjęło już działania mające na celu uporządkowanie brzmienia ustawy o ofercie publicznej, jeszcze przed wejściem w życie zmian przewidzianych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, tj. przed dniem 1 marca 2021 r. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów podjęte działania mają również na celu utrzymanie przepisu art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), który przewiduje obowiązek ogłoszenia wezwania warunkującego przeprowadzenie delistingu.

Stanowczy sprzeciw SII wobec proponowanych zmian w KSH
Cytat:
SII w swojej opinii wyartykułowało stanowczy sprzeciw wobec zamiaru wprowadzenia rozwiązania zgodnie z którym spółka dominująca w ramach grupy kapitałowej będzie mogła wydawać spółce zależnej należącej do grupy spółek, wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw tej spółki. Oznacza to w praktyce obowiązek realizacji działań przez spółkę "córkę" w interesie spółki "matki", nieażnie od tego, czy te działania będą uderzać w interes akcjonariuszy mniejszościowych i wierzycieli spółki "córki". W ocenie SII w projekcie proponuje się zatem rozwiązania prawne, których natura z góry zakłada możliwość wyrządzenia krzywdy akcjonariuszom mniejszościowym przy zapewnieniu „parasola ochronnego” osobom, które doprowadzą do tej krzywdy, a jednocześnie przy braku wdrożenia wystarczających narzędzi zapewniających naprawę szkód wyrządzonych akcjonariuszom mniejszościowym.Ps. Nie wiedziałem gdzie to utworzyć

Dzisiejsza rozprawa się odbyła. Stawił się Włodzimierz Krawczyk z pełnomocnikiem, który oświadczył, że pełnomocnictwo dopiero co w ostatni piątek otrzymał, więc oczywiście wnosił o przeniesienie terminu rozprawy. Włodek nie przyznał się do żadnego ze stawianych zarzutów.

Piotr Krawczyk ani jego pełnomocnik się nie stawili, co nie zrobiło wrażenia na sądzie i mimo nieobecności oskarżonego sprawa była prowadzona. Powodu nieobecności możecie się domyślać, jaka sytuacja w kraju wszyscy wiedzą, a jak ktoś wie jak działali w postępowaniu to nie powinien być zdziwiony i wydaje się, że wszyscy prawnicy reprezentujący poszkodowanych (dlatego niektórzy przysłali aplikantów) i nie tylko, nie byli zdziwieni tą sytuacją.

Stawił się przedstawiciel KNF-u.

Krawczykowie będą zeznawać dopiero po zeznaniach wszystkich świadków - taka strategia procesowa.

Warto dodać, że postawiono im również zarzuty z art 300 KK tj. ukrywanie majątku.

Link do Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych dla tych co zgodnie z prawem będą mieli dostęp do dokumentów (oskarżycieli posiłkowych) https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login
(tam tylko informacje o rozprawach i protokoły z rozpraw, akt raczej nie będzie).

Kolejne rozprawy 09.11.2020r. i 01.12.2020r. już z przesłuchaniami poszkodowanych (tym razem sala 257).

Członkowie nowej Rady nadzorczej są już uwidocznieni na stronie spółki a firma poszukuje Dyrektora finansowego i jeszcze paru pracowników.

A czy ktoś potrafiłby mi wyjaśnić takie dla mnie dziwne zjawisko, że osiągnięcia na Steam dla GH to zaledwie maksymalnie 25% procent. Ktoś kupuje i nie gra w grę, zwykle te najłatwiejsze bardzo szybko są osiągane, są za trudne?. Na przykład nie tak dawno wszedł Crusader Kings III i już ma 33% pierwszego.

Z tego dokumentu wynika, że:
Cytat:
Dla prawidłowego przebiegu notowań wymaga się odpowiedniego rozproszenia
papierów wartościowych.
W przypadku, gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie wymagane jest aby co najmniej 15% akcji lub praw do akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajdowało się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem a kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 zł. W uzasadnionym przypadku Giełda może odstąpić od tych wymogów
Chyba samo rozproszenie nie wystarcza. Generalnie spółka spełnia te kryteria ale gdyby tam dodać, zapis dot. kwestii ograniczenia zbywalności akcji to nie mogliby jej dopuścić, bo seria H to ok. 4% akcji.
I tu wchodzi kwestia lock-up-ów i tak źle (mało akcji w obrocie) i tak niedobrze (jak prezes sprzeda kilkaset na początku).

Pierwsza rozprawa miał się odbyć 10.09.2020 r., ale ten termin podobno kolidował obrońcy.
Krawczyk już zdążył wrócić z USA z rodziną, gdzie zatrzymał ich koronawirus. Otworzył sobie nawet spółkę PIOTR KRAWCZYK Sp. z o.o. KRS 0000800536 (może ta osoba to jakaś marka?).

Nowy termin rozprawy to 12.10.2020 r.

Sąd zabezpieczył udziały w spółce MV2R 01 Sp. z o.o. KRS 0000386067 (100% Piotr Krawczyk), ale mieszkania które tam były, podobno już sprzedane.

Termin przedawnienia to podobno 2034 r. (obrońca będzie mógł popracować).

@anndw Dziekuję za wyjaśnienie.

Wszedłem na stronę firmy i dziś jest ostatni dzień na złożenie ofert dla firmy , która miałaby badać sprawozdania finansowe.
Cytat:
2. Terminy prowadzenia prac
Terminy zakończenia prac prowadzonych przez firmę audytorską powinny gwarantować Spółce wywiązanie się z obowiązków publikacyjnych rocznych sprawozdań finansowych. Przewidywane daty publikacji sprawozdań finansowych obejmujących okresy kończące się 31.12.2020 r. oraz 31.12.2021 r. to odpowiednio 30 kwietnia 2021 r. oraz 30 kwietnia 2022 r.

W przypadku przeglądów skróconych sprawozdań finansowych spółki GetBack S.A. oraz skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Getback na dzień 30.06.2020 r. i na dzień 30.06.2021 r. publikacje planowane są odpowiednio na dzień 30.09.2020 r. oraz na dzień 30.09.2021 r.

Cytat:
4. Termin składania ofert
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej do dnia 14 sierpnia 2020 r. na adres:
m.gamrot@getbacksa.pl, r.barczynski@getbacksa.pl, j.caber@getbacksa.p

Dopiero teraz zwróciłem uwagę, że od momentu opublikowania komunikatu o uprawomocnieniu układu (8/2020 z 26.02.2020r.) firma funkcjonuje bez dopisku w restrukturyzacji.

Czegoś nie rozumiem i może ktoś mógłby mi wyjaśnić taką sprawę. Paragraf 3 pkt.13 ust.c (pomieszane redakcyjnie z d) załącznika do uchwały nr 3 dot. Polityki wynagrodzeń organów spółki:
Cytat:
13. Świadczenia Niepieniężne obejmują:(...)
c. ubezpieczenie Członków Zarządu na koszt Spółki od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (D&O Liability
d. Insurance),

Czy to znaczy, że w ramach tych dodatkowych świadczeń członkowie organów na koszt spółki będą mieć ubezpieczenie jakby ktoś chciał ich ciągać, za ich decyzje podjęte w spółce?

A jak to ma się do paragrafu 3 ust. 8:
Cytat:
8. Wysokość Wynagrodzenia Stałego określa Rada Nadzorcza biorąc w szczególności pod uwagę pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności Członka Zarządu oraz jego doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

Ustalamy wynagrodzenie w oparciu o odpowiedzialność, dla której spółka za swoje pieniądze kupuje ubezpieczenie?

Gdzieś jest błąd według mnie, a poza tym skąd firma, której produkt trafia do MLARS wie z jakich narzędzi tam korzystają, raczej tego typu instytucja nie ujawnia informacji o narzędziach którymi się posługuje (np. CBA i Pegasus).
Dla mnie nie jest jasne jakie są relacje pomiędzy rozwiązaniami Palantir a DataWalk w przypadku tej instytucji, czy:
1. są komplementarne, będą działać jednocześnie;
2. DataWalk zastąpiło Palantir;
3. zostanie tylko jedno rozwiązanie jak sprawdzą , które daje więcej dobrych wyników.

Czy ktoś mi może wytłumaczyć różnice pomiędzy: komunikatem spółki z 28.05.2020:
Cytat:
The Task Order obtained by the RII consortium confirms the attractiveness of the RII solution, the key element of which is the DataWalk platform, as an alternative to solutions currently used in DOJ and MLARS, such as the Palantir system, and increases the possibilities of successfully applying for subsequent orders from other entities subordinate to DOJ as part of their broad Data Analytics Solution and Services project.

a tym z 02.06..2020r. ze strony firmy:
Cytat:
DataWalk, provider of the industry’s most advanced intelligence analysis software platform, announced that the company’s software will be utilized by the Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS) of the United States Department of Justice (DOJ), replacing the incumbent solution provider, Palantir.

Oczywiście chodzi o podkreślone fragmenty.

W tym komentarzu Zimmermana mamy coś takiego:
Cytat:
Postanowienie o uznaniu układu za przyjęty. Sędzia-komisarz może wydać postanowienie o uznaniu układu za przyjęty, jeżeli w ramach jednej lub kilku z kategorii interesów nie osiągnięto wymaganej większości osobowej lub kapitałowej, ale osiągnięto większość kapitałową liczoną bez podziału na kategorie, czyli w ramach sumy wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania. Postanowienie takie może być wydane jednak tylko wówczas, gdy układ został przyjęty przez co najmniej jedną kategorię interesu, a ponadto stopień zaspokojenia tych wierzycieli w postępowaniu upadłościowym musi być dla wierzycieli mniej korzystny niż przegłosowane propozycje układowe. Do sędziego-komisarza należy ocena, czy wierzyciele, którzy nie przegłosowali układu, nie uczynili sobie tym samym krzywdy.

Jeśli uważaliście wasze stanowisko za zasadne to trzeba było te argumenty w odpowiednim momencie podnieść jako aktywny wierzyciel.

Taka hipotetyczna sytuacja.
Firma jest winna 1000zł : 1 osobie 500zł i 500 osobom po 1zł łącznie 501 osób (1/5 to 100,2 osoby).
Według teorii @morki jak przyjdzie 101 wierzycieli z długiem po 1zł czyli 101zł tj.ok 10% wierzytelności do ZW będzie ważne a jak przyjdą 2 osoby jedna z długiem na 500zł a druga na 1zł (łącznie 501zł tj. >50% wierzytelności) to już ZW nie będzie ważne.

Nie wiem czy nie pod inną firmę, proponowałbym przejrzeć wykaz umów jakie udostępniło Ministerstwo Zdrowia i zwróciłbym uwagę na pewną umowę bez kosztową pt.:
Cytat:
„Wykonanie zadań o charakterze eksperckim w zakresie wypracowania i bieżącego aktualizowania wypracowanych algorytmów – modeli procesów ruchu pacjentów zakażonych lub podejrzanych o zakażenie wirusem SARS CoV-2”.
.

Mogą ubiegać się o dotację:
Cytat:
100 milionów złotych w dotacjach na B+R na walkę z koronawirusem

w ramach
Cytat:
produkty lecznicze, w tym szczepionki, i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynnych i surowców;

wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny, w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne oraz niezbędne surowce;

środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji;

narzędzia do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19.


To już "Gepardy Biznesu" słabo się sprzedają. więc trzeba nowy produkt promować?

@morka
UOKiK odniósł się w decyzji do kwestii oferowania obligacji a nie ich emisji. Dwie różne czynności.

W sumie to ciekawe decyzja, ponieważ są w niej zawarte wewnętrzne "Wytyczne dotyczące procesu sprzedaży obligacji" czyli jak rozmawiać z klientem (np.podczas rozmowy telefonicznej) i na jakim etapie przedstawiać/rozwijać ofertę. Wygląda na to , że w miarę pilnowali aby nie była ona skierowana do ponad 149 klientów (np. zapisy na str 9 i 11 "Każda przedstawiona PN i WEO zmniejsza pulę 149 PN , które można przekazać w ramach jednej emisji").

I taki cytat z komunikatu UOKiK:
"Podczas oferowania obligacji konsumenci byli zapewniani, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna.
Tymczasem – jak wynika z upublicznionej korespondencji mailowej - zarząd GetBacku już latem 2017 r. zdawał sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej i wiedział, że spółkę czeka walka o przetrwanie."

Czy w takim razie ktoś jednak nie powinien wziąć się za IPO?

Jest sobie takie czasopismo dla dzieci pt. Programista Junior , to dwumiesięcznik który zaczął się ukazywać od końca zeszłego roku. Okazuje się, że Empik nie przyjął kolejnego numeru (04) do dystrybucji.
Cytat:
Uwaga! Z powodu stanu epidemii w Polsce większość Empików jest zamkniętych. Dystrybutor nie przyjął nakładu tego numeru.

Ciekawe czy tytuł przetrwa i jak inni wydawcy? Mają też wersje elektroniczne, ale pewnie najwięcej sprzedaje się w Empiku.

Według rankingu audytorów sporządzonego przez Parkiet :
Cytat:
W tegorocznym zestawieniu audytorów spółek giełdowych wiceliderem jest Deloitte, a trzecie miejsce przypada firmie KPMG.

A to założenia do niego:
Cytat:
W rankingu uwzględnione zostały następujące parametry: liczba badanych podmiotów i sprawozdań, wartość aktywów i przychodów badanych firm, rynkowa wartość badanych spółek oraz przychody firmy z tytułu badania sprawozdań spółek giełdowych

Przykład jak szybko można o niektórych sprawach zapomnieć.

Od czasu do czasu robię zakupy w pewnym niemieckim sklepie (wysyłka od 50E gratis), bo polski dystrybutor łaskę robi jak da 10% upust na ten sam towar. Tam standardowy termin zwrotu to 30 dni a teraz z uwagi na problemy w dystrybucji związane z koronawirusem zmienili termin zwrotu na 100dni, u nas to raczej nie przejdzie.

Sadzisz, że spółka Gteback/Abris ma dostęp do transakcji na giełdzie i mogła we wniosku stwierdzić, że doszło do manipulacji kursem EGB przed transakcją i wskazać osoby/podmioty, które tej manipulacji dokonywały?
Jakoś ten wątek celowo pomijasz.

Znam kogoś, kto wykupił w jednym z biur podróży wycieczkę do Włoch w najbliższym czasie. Na razie go zwodzą w sprawie zwrotu pieniędzy a nie zadeklarował rezygnacji, żeby nie było, że ta osoba zrezygnowała i sama powinna ponieść koszty rezygnacji, ale liczy że nie zbierze się wystarczająca ilość osób i z tego powodu wycieczka się nie odbędzie i będą musieli sami zwrócić pieniądze.

I ruszli na Atusa i jego fundusze tylko nigdzie nie mogę doczytać, że wystąpili o zabezpieczenie na majątku:
Cytat:
Złożenie pozwu związane jest z zapłatą przez Emitenta rażąco zawyżonej ceny (207.565.472,00 zł) za akcje EGB Investments S.A. ( Akcje EGB ). Altus oraz Fundusze, w imieniu i na rzecz których działał Altus, zawarły z Emitentem Umowę Zobowiązującą Sprzedaży Akcji i Umowę Sprzedaży Akcji ( Transakcja ) oraz przyjęli wynagrodzenie od Emitenta w sytuacji, gdy:
przed sprzedażą akcji EGB doszło do niedopuszczalnej manipulacji kursem akcji EGB, co doprowadziło do rażącego zawyżenia wartości Transakcji i wyrządzenia Emitentowi szkody w wysokości co najmniej 134.640.000 złotych;
wynagrodzenie w wysokości 207.565.472,00 zł nie odzwierciedlało wartości Akcji EGB z uwagi na uwzględnienie w cenie za Akcje EGB wartości komponentu w postaci Umowy Ramowej, której Altus nie wykonał.
Powyższe okoliczności znajdują potwierdzenie w ustaleniach poczynionych w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie (sygnatura akt RP I Ds.11.2018), w tym w opiniach niezależnych biegłych, sporządzonych na bazie wszechstronnie przeprowadzonych czynności dowodowych i wyjaśniających.

W mojej opinii te dywagacje dodatkowo przyczyniają się do spadków, bo nie wszyscy chcą zostać z akcjami w takim trudnym czasie i brakiem terminu kiedy ewentualnie będzie można jest sprzedać i coś zrobić z pieniędzmi.
Cytat:
Obecny prezes GPW, Marek Dietl nie wyklucza, że w przypadku globalnego kryzysu, a w konsekwencji czasowego zaprzestania działalności przez członków giełdy, konieczne będzie również zawieszanie notowań w Warszawie. Pierwszy prezes giełdy Wiesław Rozłucki ostrzega przed tego typu ruchami.


A jak będą komunikaty o dywidendach to jakie wtedy będą %?

Co do kursu EGB są pewne wątpliwości (info z czerwca 2019r.):
Cytat:
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zapukali dzisiaj rano do czterech podejrzanych. - Piąta osoba została zatrzymana w ciągu dnia – mówi nasz informator.
Udało nam się ustalić, że prokuratorzy postawili im dzisiaj zarzuty popełnienia przestępstwa manipulacji instrumentem finansowym w postaci akcji. Chodzi o spółkę EGB Investments, którą zakupił od funduszy zarządzanych przez Altus TFI wrocławski windykator GetBack.
- Na podstawie uzyskanych w sprawie dowodów ustalono, że zatrzymane osoby składały zlecenia i zawierały transakcje mogące wprowadzać w błąd innych uczestników obrotu co do rzeczywistego popytu, podaży i ceny akcji określonej spółki, powodując sztuczne ustalenie ich ceny – usłyszeliśmy od naszych źródeł bliskich śledztwu.

Historia transakcji w jakich bierze udział Osiecki jak sprzedaż Getback-u, EGB czy Cherry pokazuje, że ma on łatwość sprzedawania firm za wielokrotnie większą cenę niż są warte, co nie najlepiej świadczy o kupujących i ich doradcach.

Mnie dziwi, że tak stosunkowo mało przypadków jest we Francji , a tam pełno wycieczek z Azji przyjeżdża na zakupy do Vitonów na Champs, Hermesów, Gucci czy innych marek na Saint-Honore.

A gdzie tam jest napisane, że ma coś wspólnego?!!!

A propo relacji Włochy Chiny napisałbym, że wiele lat temu włoscy przedsiębiorcy sprzedali do Chin technologię przerobu pomidorów i choć Chińczycy sami ich nie jedzą są jednymi z największych producentów. Już od ponad 10 lat polska firma Dawtona tonami ten koncentrat w niebieskich beczkach sprowadza do magazynów pod Błoniem/k.Warszawy w tysiącach takich beczek, jak się dzieje, że pochodzenie tego produktu jest ukryte to chyba tylko mieszaniem można wyjaśnić.

@leonek
to większościowy akcjonariusz decyduje kto zasiada w organach spółki, a to cytat z artykułu do którego podajesz link
Cytat:
Zarząd w swojej propozycji po cichu wyłączył konwersję niespłacanej części długu na akcje. Gdy wierzyciele zaczęli atakować ten pomysł, okazało się, że inicjatorem nie był zarząd, a... rada wierzycieli, czyli teoretycznie przedstawiciele tychże wierzycieli, którym pomysł się nie spodobał.

Konwersja podzieliła inwestorów. Część argumentowała, że to konwersja jest gwarantem wykonania układu, sprawi bowiem, że wierzyciele przejmą władzę w spółce. Druga część, z Radosławem Barczyńskim z rady wierzycieli na czele, argumentowała, że w obecnej sytuacji to nie jest najlepszy pomysł. - Spółkę trzeba uporządkować, sprzedać jej aktywa i jak najszybciej rozdysponować pieniądze dla inwestorów. Trzeba szukać inwestorów, a nie próbować przejąć władzę. W spółce nie ma złotych gór, te akcje są nic nie warte. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to po prostu mami. Dlatego konwersja nie ma sensu. Dodatkowo rozdrobniony i nieuporządkowany akcjonariat to problem w negocjacjach zarówno z zabezpieczonymi, jak i inwestorami - tłumaczył Barczyński. Konwersja utrudniłaby także i wydłużyła proces wprowadzania układu w życie.

Podnoszono także argument, że konwersja utrudni części wierzycieli walkę o odszkodowania. Banki, które sprzedały im obligacje, mogą uznać bowiem, że skoro wierzyciele weszli w posiadanie akcji, to nie mają na tych papierach straty. Chodzi tutaj przede wszystkim o osoby chcące walczyć o swoje prawa na drodze pozwów o misseling.

Cytat:
Uchwała Nr 463/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki GETBACK S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW oraz na Catalyst
§ 1
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 7) Działu VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP oraz § 150 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, iż informacje podawane w Cedule Giełdy Warszawskiej oraz na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań instrumentów finansowych spółki GETBACK S.A. zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej:
- „sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego”.

§ 2
Traci moc Uchwała Nr 431/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 maja 2018 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po prostu już to oznaczenie po uprawomocnieniu się układu stało się nieaktualne.

Mieliście szansę mieć swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej a nawet w Zarządzie spółki ale zrezygnowano z 3% konwersji.

Akcjonariusze i obligatariusze cieszą się, że dzięki Państwa wyjątkowemu zaangażowaniu (w szczególności w nadzór nad spółką osób z Abrisu i wybranych przez niego do zarządu i rady nadzorczej) będą Państwo w stanie zarobić sobie kilkadziesiąt tysięcy złotych w okresie trwania układu, to nic, że blisko 3mld zł się gdzieś ulotniło, bo przecież mogło wszystko
Cytat:
-Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania wierzycieli były większe i 25% środków jakie odzyskają stanowi częściową rekompensatę ich straty, ale biorąc pod uwagę fakt, że ogromna większość tego typu postępowań kończyła się do tej pory upadłością spółki, a poszkodowani wierzyciele nie odzyskiwali ani grosza, postępowanie GetBack uznać należy za duży sukces – podkreśla Magdalena Nawłoka, p.o. prezesa GetBacku.

- Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego GetBack to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich wierzycieli. Nie dopuściliśmy do upadłości spółki przez co uchroniliśmy wierzycieli od utraty całości zainwestowanych środków. Należy podkreślić, że jest to ogromny sukces wszystkich osób zaangażowanych w to wyjątkowe w swojej skali, jak i złożoności, postępowanie restrukturyzacyjne. Dzięki temu spółka będzie mogła wypłacić w najbliższym czasie część rat układowych oraz skoncentrować się na prowadzeniu działalności windykacyjnej. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami realizacja ambitnego układu. Jesteśmy zdeterminowani, aby został on przez spółkę wykonany – dodaje Radosław Barczyński, członek Rady Wierzycieli i przewodniczący rady nadzorczej GetBacku.

Ciekawe jak w tym roku będzie z dywidendą.
Generalnie Skarb Państwa ma pośrednio większość, więc kurs akcji go nie interesuje w końcu nie zamierza ich sprzedawać, a posadki dla polityków i związkowców póki spółka nie zbankrutuje zawsze się znajdą, reszta ich nie obchodzi. Zawsze ktoś kosztem kogoś zyskuje.

Powinno podać się kilka cytatów z artykułu w Rzeczpospolitej
Cytat:
Abris miał wszystkie instrumenty pozwalające mu na sprawowanie aktywnego nadzoru nad zarządem GetBacku. Dysponował większością głosów na walnym zgromadzeniu pozwalającą mu kształtować skład zarządu i rady nadzorczej poprzez dobór profesjonalnych i uczciwych osób, a także dokonać wymiany osób nieprofesjonalnych lub nieuczciwych.

Cytat:
To ważna deklaracja, która zakłada aktywne zaangażowanie profesjonalistów Abrisu w każdą ze spółek, w które Abris inwestuje. Potwierdza to deklaracja Abrisu, stosownie do której: „Nasz międzynarodowy zespół – zlokalizowany w Warszawie, Bukareszcie, Nikozji i Wielkiej Brytanii – szczyci się tym, że jest partnerem dla wyjątkowych przedsiębiorców i wspiera ich w przedsięwzięciach gospodarczych".

Cytat:
Prezes Abrisu powinien odpowiedzieć, dlaczego nie kontrolował zarządu GetBacku zgodnie ze swoim DNA przedstawionym na stronie internetowej. Dlaczego Abris jest właścicielem, który nie wie, co się dzieje w jego spółce? Jak swoje obowiązki wypełniali przedstawiciele Abrisu w RN? Czy byli oni – jak określa to Warren Buffet – jedynie roślinami doniczkowymi w sali posiedzeń, gdzie odbywały się spotkania rady nadzorczej Abrisu? Czy Abris wystarczająco interesował się inwestycją, której ryzyko ponosili klienci Abrisu, powierzając swoje pieniądze nie GetBackowi, ale Abrisowi, który następnie powierzył powierzone mu pieniądze zarządowi GetBacku,

Cytat:
Pomijając oceny prawne, nie wydaje się przesadne oczekiwanie, aby szef Abrisu i jego przedstawiciele w radzie nadzorczej GetBacku zamiast szukać przyczyn poza sobą, wypowiedzieli magiczne słowo „przepraszam".

Faktycznie gdyby tekst był po angielsku można by go zamieść na stronach międzynarodowych dzienników ekonomicznych w końcu one też nie działają tylko na papierze np. NYT. w tej sprawie zgadzam się z VOX-em do tego dorzucić lajki i kto wie może jakiś dziennikarz z pracy ekonomicznej zrobiłby artykuł

A do tego lata pracy i kosztów nad budową elektrowni atomowej (Żarnowiec to lata 80) a takie małe kraje jak Belgia czy Słowacja czy Czechy mają po kilka reaktorów

A u nas
Cytat:
"Przez prawie 10 lat funkcjonowania PGE EJ 1 nie jest w stanie zakończyć nawet badań lokalizacyjnych i środowiskowych, które mają na celu wskazanie miejsca, gdzie powinna zostać zbudowana elektrownia!" - napisał na swoim profilu na Facebooku wicemarszałek Sejmu z Kukiz'15.

Cytat:
Z informacji resortu energii wynika, że w latach 2010-2018 spółka wydała na wynagrodzenia 102 mln zł. Najwięcej w latach 2015-2016, gdy na pensje szło 20-21 mln zł rocznie.

Tylko popatrz na te dane za 2018 dot. węgla kamiennego , komu ma na cłach/dumpingu zależeć:
Cytat:
Did you know that 5 EU Member States produced hard coal in 2018

Poland (63.4 million tonnes; 86.0% of EU total)
Czechia (4.5; 6.1%)
Germany (2.8; 3.7%)
United Kingdom (2.6; 3.5%)
Spain (0.5; 0.7%)


leonek7 napisał(a):

Czy moderator wie ,jakie poparcie miał Zdradek w drugich prawyborach do RW? 10 osób – rodzina, znajomi i fundusze. Barczyński nie reprezentuje naszych interesów.

W mojej ocenie to te 85mln, które otrzymał Barczyński w ramach prawyborów zorganizowanych przez kuratora to głównie poparcie wierzyciela z grupy 4 czyli DNLD.

Czy cofniecie Altusowi zezwolenia nie będzie znów prowadziło do przesunięcia terminów raportów spółki?

W tym komunikacie spółki jest powiązanie i chyba będzie musiało się zmienić TFI, chyba, że jak poprzednie przekażą do Rockbridge
Cytat:
Terminy przekazywania ww. raportów są ściśle zależne od planowanych terminów sporządzania sprawozdań funduszy wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta zarządzanych przez BDM TFI S.A. oraz pozostałych funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oraz Noble Funds TFI S.A. wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Przesunięcia terminów przekazywania tych sprawozdań mogą skutkować przesunięciem terminów publikacji sprawozdań Emitenta.


voyager747 napisał(a):
I co teraz ? IB będzie się odwoływał, to pewnie potrwa sporo czasu,

Przypomnę takie znane nagranie Czarneckiego o możliwościach Giertych jako adwokata odnośnie terminu prowadzenia sprawy.
Cytat:
„Pani umrze i nie zobaczy ani złotówki”. Czarnecki na taśmie o Giertychu

Czy każdy kto kupił obligacje Getback w tym banku otrzymał produkt nie dostosowany do jego potrzeb? Śmiem wątpić, trochę taka metoda "na frankowicza". Pewnie też taka będzie linia obrony obrony banku i patrzenie jakie klient miał wcześniej produkty.

Na stronie KNF-u pojawiła się Petycja, która wg mnie dot. tej spółki, choć dane są anonimizowane.

Bujan dziś wystąpi o 12 na podłodze pt.:
Cytat:
Na co liczą obligatariusze GetBacku po publikacji raportu NIK?

W mojej ocenie postępowanie Bujana ogranicza się jedynie do Idea Banku S.A. z pewnych względów procesowych. Jego rodzina nabyła tam obligacje (on był przy tym obecny) ale twierdzą, że oni chcieli jedynie otworzyć lokatę terminową w banku natomiast pracownik banku złożył za nich bez ich wiedzy i zgody zapis na obligacje i za nich wypełnił dokumenty (oczywiście musiały pójść za tym jakieś przelewy- chyba jak zakładam lokatę "w swoim" banku to widzę wartość i odsetki). Czyli pracownik wprowadził ich w błąd i powinien za to ponieść odpowiedzialność bank jako jego pracodawca. Dlatego twierdzą, że nie są obligatariuszami, ponieważ jak twierdzą nie byli zainteresowani zakupem tego typu instrumentu, ot taka linia sporu. A zorientowali się o tym wtedy jak Getback przestał płacić za obligacje. Chyba jednak w ramach tych transakcji otrzymali dużo wcześniej informacje z firmy o zakupie obligacji + chyba w przelewach były napisany tytuł z jakiego otrzymywali pieniądze od Getback-a (i chyba to nie było odsetki o lokaty).
I po prostu gromadzi osoby, które są w stanie wykazać się identyczną historią transakcji.

Szkoda, że prawnik Kwiatkowski nie wie, że GPW S.A. jest firmą a nie podmiotem publicznym (mimo, że SP ma >51% głosów na walnym) - nie pracują w niej funkcjonariusze publiczni.
str. 119 Wystąpienia pokontrolnego NIK
Cytat:
NIK zwróciła także uwagę, że choć przyznanie przez Zarząd GPW w 2018 r. nagrody dla GetBack S.A. nie naruszało przepisów, to GPW nie stosuje w tym zakresie zasad, które zabezpieczałyby GPW przed ryzykami reputacyjnymi. Zawiadomienie sygnalisty wskazujące na możliwe poważnie nieprawidłowości w działaniu GetBack S.A. nie miało wpływu na ten proces.


Biorąc pod uwagę to co wpłynęło od sygnalisty, niestety dopiero ok. 19 grudnia 2017r. , i znając machinę urzędniczą i okres świąteczny to mnie nie dziwi, ze tak późno zaczęli działać. Ale wychodzi na to, ze te informacje nie były takie niekonkretne np.

Wystąpienie pokontrolne NIK str. 20
Cytat:
nieprawidłową wycenę pakietów wierzytelności
str.38
Cytat:
W zawiadomieniu w sposób szczegółowy zostały opisane mechanizmy zarządzania wierzytelnościami sekularytyzacyjnymi
str. 56
Cytat:
brak konsolidacji i brak niezależnego wyceniającego
str. 81
Cytat:
„działalność GB polega na wykazywaniu dość dużej rentowności w średnim/krótkim okresie i «odsuwaniu» problemu na później, aż do momentu gdy obecni właściciele będą mogli spokojnie wyjść z akcjonariatu spółki giełdowej.

Cytat:
zawyżanie wyceny portfeli (...) brak niezależnego audytu krzywej spłat
str. 88
Cytat:
Sygnalista wskazał też, że certyfikaty inwestycyjne dystrybuowane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają gwarancję rentowności, jednak w momencie niewypłacalności GetBack S.A. gwarancje te nie zostaną wykonane

str. 164 II punkt wyjaśnienia UOKIK (nie chce się kopiować a mi przepisywać)

Oczywiście coś mogłem przegapić.

Czy ktoś na podstawie tej spółki mógłby mnie "oświecić" jeśli chodzi o dane z PEEK-u, o co mi chodzi: minimalny jest ok 6 a maksymalny o 18, według jakiego czasu jest on podawany, generalnie czy na jego podstawie można np. stwierdzić, że gra jest np. bardziej popularna w Azji niż w Europie czy Ameryce, bo jak wiadomo różnice w cenach danego produktu mogą sięgać w zależności od rynku ponad 100%?

Przypominał mi się od razu komunikat z grudnia 2013r. tej spółki:
Cytat:
Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informuje, iż dnia 27. listopada 2013r. zawarł umowę wyłącznego przedstawicielstwa handlowego dla Metali Ziem Rzadkich ze światowym dostawcą - Porsche Advanced Materials Co, Ltd. z siedzibą na Tajwanie, Spółką zależną od XI \' AN Xijun New Materials Co , Ltd. z siedzibą w Chinach. Na mocy umowy Spółka 01CYBERATON S.A. jest wyłącznym przedstawicielem handlowym na obszarze Europy Środkowowschodniej, tj.: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Białorusi, pozostałych państw nadbałtyckich oraz na Bałkanach.

Efektów chyba do dziś nie widać.
W końcu to Gepard Biznesu 2015, ale obok takich haseł jak "OZE" czy "Fotowoltanika" wyświetla mi się w wyszukiwarce "Medyczna MARIHUANA" (może zaczęła już działać).

Dziś finał WOŚP i z tej okazji przypomniało mi się takie wydarzenie z 2011r.:
Cytat:
Bronisław i Anna Komorowscy przekazali na licytację WOŚP zaproszenie do loży prezydenckiej Stadionu Narodowego w Warszawie, do której wstęp mają tylko goście zaproszeni przez prezydenta.

Zwycięzcą aukcji jest Dom Inwestycyjny Platinum Capital S.A.

Pobyt w loży prezydenckiej zwycięzcy licytacji wraz z osobą towarzyszącą, udokumentuje osobisty fotograf głowy państwa.
Z innej relacji na stronie Prezydenta RP z tego wydarzenia, brak już jest Piotra Krawczyka (zdjęcie nr 8) ale w wcześniejszym poście na tym forum z 10/07/2016 jest zdjęcie.

Podstawową działalnością tej firmy był obrót i windykacja wierzytelności (głownie przeterminowanych), kupowanych od różnych podmiotów. A teraz osoby, które kupiły jej obligacje podważają sens tego rodzaju działalności (???!!!).
Zwrócę uwagę, że wierzytelności były też kupowane od firm telekomunikacyjnych, może warto do nich uderzyć po darmowe abonamenty.

To p.profesor (?)"pojechał"
Stowarzyszenie OSOG napisał(a):

Poniżej publikacja jednego z poszkodowanych-okradzionych.Afera GetBack - Podstępne wyłudzenie
Zbigniew Garncarek
(...)
Podstęp polegał na:
- publikowaniu przez GB sfałszowanych przez spółkę i jej głównego właściciela raportów informujących o dobrej kondycji finansowej spółki;
obawiam się, że trudno będzie udowodnić fałszowanie przez głównego właściciela
Cytat:
zatwierdzaniu/firmowaniu prospektów emisyjnych ze sfałszowanymi raportami przez KNF;
skoro sfałszowane to skąd KNF miał o tym wiedzieć?
Cytat:
- świadomym dystrybuowaniu trefnych obligacji, a więc produktu który nie był dostosowany do potrzeb klienta (misselling), przez wiele instytucji finansowych, w tym banków;
trefne to dlatego misseling, czyli sprzedający znał kondycję GB?
Cytat:
- nieinformowaniu klientów przez pośredników o wyjątkowo wysokich prowizjach za dystrybuowanie obligacji, np. w Alior Banku 5%, a w Idea Banku nawet do 10%(pytającym o prowizję za dystrybuowanie obligacji odmawiano udzielenia takich informacji chociaż pośrednicy wiedzieli jak wysokie były prowizje i wiedzieli, że gdyby poinformowali o ich wysokości, to potencjalni kupujący odstąpili by od zakupu) co w gruncie rzeczy oznaczało, że pośrednicy świadomie wybrali swoje korzyści i przez to świadomie krzywdzili swoich klientów;
- jest na to jakiś przepis, czy jak coś kupujesz to każesz sprzedającemu pokazać fakturę za ile kupił?
Cytat:
- dopuszczeniu spółki będącej obligacyjną piramidą finansową na giełdę (liczba osób zatrudnionych w spółce w dziale windykacji była w relacji do liczby osób zatrudnionych w dziale sprzedaży jak 1 do 13 – to wiedza wyniesiona z rozpraw, na których prezes P. Dąbrowski informował, że działalność windykacyjna spółki była tylko przykrywką rzeczywistej działalności jaką było tworzenie i rozwój obligacyjnej piramidy finansowej), a przez to poświadczenie nieprawdy o dobrej kondycji finansowej spółki, za co odpowiedzialność ponoszą oprócz GPW także KNF i UOKiK;
ta relacja 1/13 to niby skąd?
Cytat:
- tworzeniu bardzo dobrego wizerunku spółki będącej w rzeczywistości obligacyjną piramidą finansową poprzez jej wyróżnianie i nagradzanie przez GPW;
ta nagroda to za optymalne wykorzystanie możliwości rynków prowadzonych przez GPW czyli za co? według mnie to nic nie mówi i uważałbym na Gepardy/Lamparty itp.Laury Konsumenta kupione za parę tysięcy i do tego w dziwnych kategoriach

Cytat:
- niewywiązaniu się przez Premiera RP na czas i w dostatecznym stopniu z obowiązku nadzoru nad KNF, GPW i UOKiK nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór.
i tu przypomina mi się osobisty nadzór jednego premiera w sprawie Amber Gold, tylko dodałbym US/KAS i ABW
Cytat:
Podobnie nie byliśmy w stanie wyobrazić sobie skandalicznego przepłacania przy zakupie portfeli wierzytelności banków państwowych(„Operacja Czyściciel”- obszerny materiał na ten temat przygotowali posłowie Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska, Jerzy Meysztowicz i Mirosław Suchoń, Którym bardzo dziękuję za Ich trud wniesiony w odszukanie i wskazanie źródeł afery), np.:
- zakup w PeKao portfela wierzytelności za 148 mln zł wycenionego przez Komitet Wierzytelności spółki GB na 66 mln zł czyli za 224% jego wartości (źródło: DGP 6 grudnia 2017).

To z takiego artykułu
Cytat:
"Co najbardziej znamienne, w tym czasie nowy czyściciel, czy spółka GetBeck wyemitował obligacje, a za pieniądze pozyskane z kieszeni obywateli skupiła długi. Jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, również te długi, które objęte ustawą stawały się warte tyle, co kartki papieru" - oceniła rzeczniczka Nowoczesnej.

Hennig-Kloska wskazywała, że zgodę na emisję tych obligacji wydała Komisja Nadzoru Finansowego. W tej sprawie w czerwcu posłanka Nowoczesnej złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników KNF, bo - jak wówczas uzasadniała - w świetle zmian dot. przedawnienia wierzytelności, KNF nie powinna zaakceptować prospektu emisyjnego spółki GetBack.
czyli KNF wiedziała co za pieniądze z obligacji kupią w przyszłości i powinien im tego zabronić poprzez zablokowanie ich emisji? może KNF powinna decydować jakie transakcje firma może przeprowadzać?
Cytat:
Podobnie nie byliśmy w stanie wyobrazić sobie ryzyka zmiany profilu działalności spółki GB z firmy windykacyjnej na obligacyjną piramidę finansową poprzez zmianę struktury zatrudnienia: w dziale windykacji zmniejszono zatrudnienie do niewiele ponad 60 osób, a w dziale sprzedaży. jednocześnie zwiększono zatrudnienie do ponad 800 osób (źródło: informacja podana przez prezesa P. Dąbrowskiego na rozprawie).
czyli, że niby te 800 sprzedawało obligacje?
Podniósł bym problem agencji ratingowych
Cytat:
Opieszałość agencji ratingowych
Dopiero gdy sprawa GetBacku stała się medialna, agencje ratingowe, które przecież stanowią pewnego rodzaju gwarancję transparentności i wiarygodności, zdecydowały się obniżyć ocenę windykatora. Dość powiedzieć, że w tym roku S&P podniósł perspektywę dla GetBacku na pozytywną. Mirosław Bajda, prezes EuroRatingu tłumaczy, że ratingu nie obniżano, bo spółka przekonywała, że jej sytuacja pod względem płynności jest dobra.

- Dostępne sprawozdanie finansowe nie pokazywało problemów ze strukturą finansowania i sytuacją płynnościową. Kondycja spółki była dobra na koniec trzeciego kwartału. Problemem jest to, że dane te są dziś nieaktualne, a sprawozdań za czwarty kwartał 2017 r. i pierwszy kwartał 2018 r. wciąż nie ma. Teraz okazuje się, że GetBack nierzetelnie informował o swojej sytuacji finansowej, a firma nie ma pieniędzy na spłatę nawet drobnej serii obligacji – wyjaśnia Mirosław Bajda. I dodaje:

Mimo podpisania umowy z naszą agencją GetBack odmawiał nam dostarczania części informacji, które potrzebne są nam w procesie analitycznym, stąd też tak naprawdę nie byliśmy w lepszej sytuacji, niż inwestorzy na rynku akcji i obligacji, którzy polegali na informacjach publicznie dostępnych. Komunikacja ze spółką pozostawiała wiele do życzenia.

Ale nie mieliśmy bezpośrednich, twardych danych, które uzasadniałyby obniżkę ratingu. Poza tym spółka była w trakcie uchwalania dwóch emisji akcji. Gdyby one doszły do skutku, pomogłoby spółce wzmocnić sytuację płynnościową i strukturę finansowania.

Niezłe tłumaczenie przez przedstawiciela Euroratingu, nie mieliśmy dostępu do informacji.

Pojawiła się relacja z walnego, z niej można się dowiedzieć, m.in. że:
Cytat:
Ujawniła, że z 3 mln zł pobranych z kasy spółki, Kenneth Maynard zwrócił 1,5 mln zł. Odnośnie do reszty miał poinformować, że nie jest w stanie zwrócić, bo zainwestował w akcje GetBacku.
W mojej ocenie dostał właśnie w tym celu te pieniądze, mając stworzyć wrażenie, że osoba która jest przewodniczącym Komitetu audytu czyli jedną z najlepiej poinformowanych co do finansów firmy kupuje akcje, bo wie że firma świetnie się rozwija, za co moim zdaniem powinien siedzieć jako osoba, która brała udział w celowej manipulacji informacjami.
i
Cytat:
Dopytywana o poprzedniego audytora, firmę Deloitte, stwierdziła, że GetBack uznaje pracę audytora za „niewłaściwą” i analizuje ją pod względem prawnym.

Jak widać z głosowań na walnym chyba w żadnym przypadku JP Morgan Funds nie głosował za absolutoriom dla żadnego członka zarządu i rady nadzorczej zarówno starej jak i nowej. To chyba jemu najbardziej powinno zależeć na przyjrzeniu się księgowości przed IPO.

Trafił się też niedawno artykuł dot. Czarnobyla a raczej skutków jego oddziaływania (nowotwory), a tutaj kilka cytatów z niego, jest to wywiad (chyba jakiś odświeżony) przeprowadzony z profesorem Zbigniewem Jaworowskim
Cytat:
A zatem jedynymi ofiarami Czarnobyla było 31 osób pracujących bezpośrednio na terenie fabryki?

W Czarnobylu 134 osoby zachorowały na ostrą chorobę popromienną po ogromnych jednorazowych dawkach sięgających od 800 do 16 000 mSv. Pośród nich wskutek tej choroby zmarło 28 osób i trzy z innych przyczyn niż promieniowanie. Są to jedyne udowodnione ofiary Czarnobyla.

Cytat:
Różne organizacje podają jednak, że wiele osób zmarło wskutek nowotworów po Czarnobylu.

Na silnie skażonych terenach Rosji nie stwierdzono wzrostu zachorowań na choroby nowotworowe w kolejnych latach po wybuchu w Czarnobylu, lecz odwrotnie ich spadek o 5-17 proc. w porównaniu z całą ludnością Rosji. Wśród rosyjskich ratowników sprzątających rejon elektrowni w Czarnobylu umieralność na nowotwory lite w latach 1889-1999 była niższa o 15 do 30 proc. niż w całej populacji Rosji. W ciągu 20 lat po Czarnobylu ze szczególną uwagą obserwowano grupę 106 osób, które przeżyły ostrą chorobę popromienną. Do roku 2004 zmarło w tej grupie 19 osób w wieku 41 do 87 lat. Jednak większość tych ludzi zmarła z takich przyczyn jak gruźlica płuc, marskość wątroby, wylew, nagła śmierć sercowa, a 5 osób z powodu nowotworów. W ciągu 18 lat zmarło 19 starszych osób spośród owych 106 silnie napromienionych, czyli umierało ich 1 proc. rocznie. W Polsce w wieku 55-59 lat umiera 1,7 proc. rocznie.

Cytat:
Ile było śmiertelnych ofiar Czarnobyla w Polsce?

Żadnej! Po katastrofie czarnobylskiej dokładnie zbadaliśmy, jakie dawki promieniowania otrzymali Polacy w tamtym okresie. Przesłaliśmy nasze dane do Komitetu Naukowego Narodów Zjednoczonych do Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR), który wyliczył, że średnio każdy Polak otrzymał w pierwszym roku po Czarnobylu dawkę promieniowania w wysokości 0,3 mSv, a w ciągu kolejnych 70 lat swego życia otrzyma dodatkowo 0,9 mSv. W tym samym okresie w wyniku promieniowania naturalnego każdy Polak otrzyma dawkę 170 mSv, a zatem dawka z Czarnobyla była nic nieznaczącym ułamkiem tego, co dostajemy od Matki Natury, jako że dużą część naturalnego promieniowania stanowi promieniowanie kosmiczne.

Jest tam też informacja, że podanie płynu Lugola było zbędne z uwagi na wielkość promieniowania. A na końcu krótki fragment o Fukushimie.

Ale nie wiem czy chciałbym mieć w pobliżu siebie taki zakład produkcyjny i podejrzewam, że to raczej jest główna przyczyną, że do tej pory taka elektrownia w Polsce nie powstała niż jej koszty (a chyba na jej koncepcje i budowę już trochę pieniędzy poszło).

Ostatnio jest mowa o URE i zatwierdzeniu taryf. Spotkałem omówienie pewnego artykułu na Businessinsider-ze ale tu link do samego artykułu (z portalu WysokieNapiecie) bo jest tam więcej
Cytat:
Decyzja URE będzie miała znaczenie dla 9,7 mln gospodarstw domowych. Ponad 5 mln zaś praktycznie w ogóle nie powinna obejść. Dlaczego? Bo wybrali wolny rynek, choć nie wszyscy z własnej woli.

Cytat:
Zatem 2 mln klientów w dwóch najbogatszych regionach Polski nie ma cen zatwierdzanych przez URE, choć wypadli z taryf obowiązkowych bez własnej woli, a niektórzy pewnie i bez wiedzy. I co? I nic złego się nie dzieje. Choć ceny samego prądu są tu nieco wyższe, to mniejszy z kolei jest rachunek za dystrybucję.

Cytat:
A co z firmami?
Przypomnijmy, że już od 2008 r. firmy i instytucje działają na wolnym rynku – ceny dla nich nie są zatwierdzane przez URE. Wyjątkiem był 2019 r. kiedy zostały teoretycznie „zamrożone” ( w praktyce wyglądało to różnie). Ale od lipca 2019 r. zamrożenie cen przestało obowiązywać dla dużych i średnich firm, które zużywają najwięcej prądu. I gospodarka zniosła to zupełnie dobrze.

Cytat:
Wzrost cen będzie potężnym bodźcem do uruchomienia pomysłowości przedsiębiorców do oszczędzania prądu. Będą wreszcie wymieniać stare silniki, pompy, wentylatory. A nasza gospodarka ciągle pożera znacznie więcej prądu na jednostkę PKB niż Europa Zachodnia.

I artykuł:
Cytat:
PSE ostrzega: ryzyko, że zabraknie mocy w systemie „jest istotne"

Zobaczymy czy KNF pójdzie dalej i zastosuje to o czym pisze na końcu komunikatu:
Cytat:
Komisja przypomina, że w przypadku naruszenia przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym obowiązków informacyjnych polegających na publikowaniu raportów okresowych istnieje również możliwość ukarania osób, które w czasie naruszenia sprawowały funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej. W takim przypadku kara pieniężna wynosi maksymalnie 1 000 000 zł – w stosunku do członka zarządu oraz 100 000 zł – w stosunku do członka rady nadzorczej.

Komunikat odnosi się do danych za 2017r., a powinni według mnie jeszcze z rok albo dwa się cofnąć ale pewnie z uwagi na fakt, że spółka nie była notowana na GPW może być z tym problem.

Jakoś tak w tym miesiącu mija pierwsza rocznica skierowania sprawy przez prokuraturę do sądu (może przed kolejną rocznicą sprawa wejdzie na wokandę). Również w tym roku jest już 10 rocznica popełnienia pierwszego naruszenia tj. sprzedaży akcji tej spółki bez przekazania informacji przez sprzedającego. (poz.6)
Z tych okazji postanowiłem napisać co łączy Katarzynę Kulik z Piotrem Krawczykiem ale może lepiej będzie dać tu zdjęcie, które pochodzi z instagrama Katarzyny Kulik (i bynajmniej nie chodzi o podobieństwo gustów)
kliknij, aby powiększyć

W sumie to ciekawe konto, bo w bardzo szybkim tempie ilość obserwujących mało znanej osoby wzrosła z 70tys do ponad 200tys aby później spaść do ok 190tys i tak się utrzymuje. Ciekawe jak to ma się do zapewnień takich marek jak Instagram czy Facebook do walki z fałszywymi kontami. Takiego Adama Małysza obserwuje zaledwie 156tys. osób za to Kamila Stocha blisko 300tys. osób a chyba jednak są bardziej rozpoznawalni od tej pani (a to nie jest jej jedyne konto np. to_kasi_porsche czy #t0kasi)
..

Odpowiedź była w tym samy artykule nieco niżej
Cytat:
Premia od wyników
Z raportu wynika, że do obliczenia premii rocznej dla każdego członka zarządu przyjęto indywidualną wysokość, określoną procentowo w stosunku do rocznego skonsolidowanego zysku netto spółki, pod warunkiem wykonania planu finansowego za dany rok. Innymi słowy: im wyższy był zysk netto, tym premia dla zarządu wyższa.

Za 2016r. zarząd spółki pod przewodnictwem Kakolewskiego otrzymał w premiach ok 9,5 mln .
Ciekawe czy jakby poddać badaniu audytora tamten okres to czy wynagrodzenie premiowe, uzależnione od wyników pracy, zmierzonych realizacją celów określonych w indywidualnych zapisach umów o pracę (jakie zapisy?) pozwoliłoby na wypłatę tych premii?

Niektóre z wierzytelności były zabezpieczone hipotekami ciekawe jak wyglądało szacowanie tych pakietów wierzytelności (czy oparto się na starej wycenie czy zrobiono nową wycenę, tylko kto miał to zrobić skoro firma nie miała pieniędzy na bieżące funkcjonowanie)?

Może ktoś zerknąć na str 29 dokumentu ofertowego (ilość akcji zgadza mi się z ilością w KRS), bo mi wychodzi w tej tabeli łączna ilość akcji 1.800.060 +200.000 programu motywacyjnego to daje 2.000.0060 ,a na stronie 105/106 jest 1.800.000 i 2.000.000zł
To tylko 60 akcji ale wg mnie jest niezgodność.

BearHand napisał(a):
Niech ktoś mnie poprawi, za:

104 000 zł wyemitowano 800k akcji (Seria A)
następnie za 50 700 zł kolejne 390k akcji (Seria B)

W sumie 154 700 zł i 1 mln 290k akcji - Jakie tu ryzyko dla ludzi (obecnych akcjonariuszy), którzy zarabiają po 20k+ miesięcznie (umowa/kontrakt + IPR).

Stopa zwrotu dla tych co po 0,13 obejmowali/obejmą względem ceny emisyjnej to 31 538 % pokusa realizacji zysków będzie ogromna. Jak na BTC :)

1 mln 190k akcji (800+390) - to bym skorygował

20tys po 0,13 to 2.600zł a po 41zł to 820.000zł

Z dzisiejszej depeszy PAP
Cytat:
Spółka zamierza zaoferować inwestorom w publicznej emisji 73.005 akcji, które będą stanowiły 4% obecnego kapitału zakładowego.

Wycena spółki pre-money w przypadku emisji akcji po cenie minimalnej wyniosłaby 69,1 mln zł, a po cenie maksymalnej – 76mln zł.

„Jesteśmy świadomi wartości naszego projektu, co znajduje odzwierciedlenie w jego ambitnej wycenie. Z drugiej strony to prawdopodobnie jedyna okazja, kiedy będzie można nabyć akcje spółki w ofercie publicznej. Nie planujemy kolejnych emisji.”- napisał prezes.

Wszystkie pozostałe akcje po ofercie (poza nową emisją) będą objęte 6-18-miesięcznym ograniczeniem zbywalności począwszy od pierwszego dnia notowania spółki na NewConnect lub, w przypadku akcji pracowniczych, od daty premiery gry.

Z tego co mi powiedziano pracodawca musi mieć środki na PPK zablokowane (oczywiście ten , który w danym systemie musi być) niezależnie od tego czy ma deklaracje pracownika o rezygnacji z PPK, bo pracownik może ją w trakcie roku zmienić i pracodawca musi na to być przygotowany. Podejrzewam, że najczęściej to robi z puli przeznaczonej na dany rok na wynagrodzenia, musi też uwzględnić środki na PPK jeśli planuje podwyżki w danym roku.

Podobno jakiś czas temu (2012r.) taki program wszedł w Anglii i na początku przystąpiło do niego ok 50% pracowników obecnie to jest ok 87% (możliwe, że dlatego, że w 2019 już wszyscy mieli tam być objęci tym programem)- podobno na nim się wzorujemy. Tam rosło od 2% pracownik+1% pracodawca do obecnie odpowiednio 5% i 3%.

Dziś kolejny artykuł dot. PPU
Cytat:
W sądzie leży bowiem kilka zażaleń na postanowienie jego zatwierdzenia. Dodatkowo, pod koniec października obligatariusz Janusz Słupek, pełnomocnik Marcina Bukowskiego w radzie wierzycieli, złożył do sądu wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego GetBacku. Podstawą wniosku jest przekonanie, że układ nie zostanie wykonany.

Cytat:
Jedną z hipotez pojawiającą się wśród wierzycieli jest to, że osoby posiadające obligacje z możliwością uzyskania tytułu egzekucyjnego w trybie art. 777 kpc mogą być zainteresowani umorzeniem aktualnego postępowania licząc, że - będąc pierwszymi w czynnościach egzekucyjnych - uzyskają większe zaspokojenie niż 25 proc. w układzie. Oczywiście odbyłoby się to kosztem pozostałych obligatariuszy - wskazuje Radosław Barczyński, członek rady nadzorczej i rady wierzycieli GetBacku.

Cytat:
- To oczywista nieprawda. Problemy z nienadawaniem klauzul do aktów notarialnych GetBack przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków są powszechnie znane i były zgłaszane w instytucjach państwowych - mówi obligatariusz Marcin Bukowski, zastępca członka rady wierzycieli GetBacku.

Z tego artykułu
Cytat:
Z naszej wiedzy wynika, że KAS wystąpił do GetBacku z prośbą o przesłanie danych obligatariuszy, którzy nabyli obligacje spółki w emisjach prywatnych
(...)
Ponadto GetBack miał wskazać, czy dany nabywca obligacji jest podmiotem poszkodowanym.
(...)
Urząd skarbowy poprosił GetBack o wyjaśnienie, co było powodem wyemitowania obligacji z oprocentowaniem powyżej 15 proc. oraz ich przydziału konkretnym osobom lub firmom.Zapytał też, czy inwestorzy, którzy kupili takie papiery, byli z GetBackiem w jakikolwiek sposób powiązani lub czy istniały jakieś inne powody zaoferowania im tak wysoko oprocentowanych obligacji. Czy chętnych na ich zakup było więcej niż dokonany przydział, a jeśli tak, to według jakiego klucza przydzielono te papiery.

GetBack na te pytania jednak nie odpowiedział, tłumacząc, że obecnie w spółce nie ma już osób odpowiedzialnych za zatwierdzenie warunków tych emisji, a ze względu na toczące się postępowanie w prokuraturze wobec - w szczególności - byłych członków zarządu, pozyskanie informacji w tym zakresie jest ograniczone.
Może niektóre emisje bardziej zyskały lub zostały wcześniej spłacone jak chociażby brat Bożeny Solskiej. A może potraktowali to jako jeden z mechanizmów wyprowadzania pieniędzy z tej firmy.

Kiedyś na forum był taki wątek Giełdowy Pinokio 2012 - nominacje może warto go wznowić i co roku przeprowadzać nominacje.
Osobiście uważam, że trzeba takie osoby jak prezes zapraszać na czaty i tam je przepytywać.

Przypomnę, że:
1.w 2016r. KNF nałożył na Marka Falentę karę w wysokości 150.000zł za:
Cytat:
Rozpowszechnianie w wywiadzie dla Gazety Giełdy „Parkiet” (artykuł „Gigantyczne
obroty na Hawe” z dnia 14 listopada 2011 r. fałszywej informacji o niedokonywaniu
przez siebie transakcji na akcjach spółki publicznej Hawe S.A.
5-lat -kocham tą szybkość działania KNF-u.

2. w 2017r. na Romana Karkosika karę w wysokości 60.000zł:
Cytat:
Rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu fałszywych lub
nierzetelnych informacji na temat spółki Krezus SA w marcu 2013 r.

3. w 2016r. na Jana Ryszarda Wojciechowskiego - 80.000zł (po zmianie)
Cytat:
Rozpowszechnianie w wywiadzie udzielonym w dniu 16 lutego 2010 r. w programie „Dzień na rynkach” w TVN CNBC nierzetelnych informacji dotyczących ewentualnego złożenia przez CR Media Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie wniosku o ogłoszenie upadłości, które mogły wprowadzać w błąd w zakresie akcji W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie).

Nawet już w 2007r. (nie podano danych osób) kary na 20.000zł i 100.000zł
Cytat:
Rozpowszechnianie za pomocą internetu fałszywych informacji na temat spółki publicznej – tzw. „manipulacja informacją” (naruszenie art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)
i odpowiednio
Cytat:
Rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu,
fałszywych i nierzetelnych informacji na temat spółki publicznej (naruszenie art. 172 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – tzw. „Manipulacja informacją.).


Także wywiad/chat ma taką samą rangę jak Raport w ESPI/EBI.

AsGBK napisał(a):
Wstępne jednostkowe sprawozdanie GetBack (niezaudytowane), str 62
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Wynagrodzenie Zarządu wypłacone za 2018 rok:
Przemysław Dąbrowski 313 tys zł
Magdalena Nawłoka 297 tys zł
Marcin Tokarek 270 tys zł


Jednostkowe sprawozdanie GetBack (zaudytowane), str 84
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Wynagrodzenie Zarządu wypłacone za 2018 rok:
Przemysław Dąbrowski 563 tys zł
Magdalena Nawłoka 547 tys zł
Marcin Tokarek 770 tys zł

Te sprawozdania są robione w innej dacie i może jak dostali pieniądze ze sprzedaży pakietów to im wypłacili zaległe pobory stąd ta różnica, na zasadzie co innego należne wynagrodzenie a co innego wypłacone (na końcu powinno być zbieżne).

W mojej ocenie Altus doskonale wiedział, że transakcji nie da się już odkręcić ale co mu szkodziło złożyć propozycję.
Walne Altusa odbywają się i bez Osieckiego zatem jaki problem żeby sprawę dokończyć? Niektórzy twierdzili nawet, że podczas pobytu w więzieniu Osiecki widziany był na wolności.

Visit68 możesz wskazać jakieś przepisy, według których KNF może takiej spółce jak Getback mówić jak ma pozyskiwać finansowanie?

To pokazuje pewną fikcyjność przepisów, bo prawie roku czasu ukazuje się komunikat choć nadal nie jest pełny (brak co najmniej 1 spółki). I do tego stwierdzenie, że
Cytat:
Pan Radosław Barczyński w okresie od 17 lutego 2011 r. do 16 kwietnia 2014 r. widniał w Krajowym Rejestrze Sądowym jako prokurent spółki Lama Gold

Wszytko fajnie jeśli "widniał" w rejestrach, a jak nie, to jak i na jakiej podstawie sprawdzi to KNF, który sprawuje nadzór nad takimi spółkami jeśli dana osoba nie sprawowała żadnej funkcji dla której obowiązuje zgłoszenie do rejestru? Takie dane może mieć jedynie KAS bądź ZUS.

Kto właściwie płaci albo kogo reprezentuje p.mec. Kapliński zastępca p.Barczyńskiego? Zacytuję:
Cytat:
Dyskusja dotyczyła współpracy pomiędzy Dłużnikiem, Radosławem Barczyńskim a mec. Tomaszem KaplińskimSkoro takie firmy jak Delloite, Lartig/Trigon, Altus, Haitong Bank czy KPMG nie mają sobie nic do zarzucenia to może zdejmą poufność i spółka opublikuje zawarte z nimi umowy i wyniki ich pracy (np.wyceny EGB w przypadku tych dwóch ostatnich)?

A taki mamy klimat dla węgla a także opartej na nim energii:
Cytat:
Apel do Banku PKO BP
Tymczasem na początku października 13 organizacji proekologicznych zaapelowało do PKO BP "o całkowite wykluczenie udzielania wsparcia finansowego i usług spółkom, które planują budowę nowych lub rozbudowę istniejących elektrowni lub kopalni węglowych, wykluczenie współpracy z nowymi klientami, którzy czerpią ponad 50 proc. przychodów ze sprzedaży węgla lub wytworzonej w efekcie jego spalania energii oraz określenie daty zakończenia współpracy z obecnymi klientami, którzy spełniają to kryterium".

Zmiana kolorystyki portalu na obecną to według mnie zmiana na gorsze.

To jest kara, (pozycja 6 komunikatu nr 17 z 23 kwietnia 2019r.) tylko czy do wyegzekwowania, ale i tak pewnie na konto KNF-u
Cytat:
o nałożeniu na Tadeusza Matyjasa czterdziestu siedmiu kar pieniężnych o łącznej wartości 10 040 000 zł (dziesięć milionów czterdzieści tysięcy złotych) w związku z czterdziestodwukrotnym naruszeniem art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 i art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie, polegającym na niewykonaniu ciążącego na nim obowiązku informacyjnego związanego z nabywaniem i zbywaniem znacznych pakietów akcji spółki publicznej Precious Metals Investments SA („PMI”, „Spółka”) oraz pięciokrotnym naruszeniem art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie polegającym na dokonaniu zawiadomień o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki z naruszeniem warunków określonych w tym przepisie.

Informacje
Stopień: Elokwentny
Dołączył: 8 maja 2014
Ostatnia wizyta: 5 maja 2021 10:43:15
Liczba wpisów: 486
[0,13% wszystkich postów / 0,19 postów dziennie]
Punkty respektu: 8

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,974 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +234,22% +46 843,00 zł 66 843,00 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło