pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

_olo_

_olo_

Ostatnie 10 wpisów
Szkoda, że prawnik Kwiatkowski nie wie, że GPW S.A. jest firmą a nie podmiotem publicznym (mimo, że SP ma >51% głosów na walnym) - nie pracują w niej funkcjonariusze publiczni.
str. 119 Wystąpienia pokontrolnego NIK
Cytat:
NIK zwróciła także uwagę, że choć przyznanie przez Zarząd GPW w 2018 r. nagrody dla GetBack S.A. nie naruszało przepisów, to GPW nie stosuje w tym zakresie zasad, które zabezpieczałyby GPW przed ryzykami reputacyjnymi. Zawiadomienie sygnalisty wskazujące na możliwe poważnie nieprawidłowości w działaniu GetBack S.A. nie miało wpływu na ten proces.


Biorąc pod uwagę to co wpłynęło od sygnalisty, niestety dopiero ok. 19 grudnia 2017r. , i znając machinę urzędniczą i okres świąteczny to mnie nie dziwi, ze tak późno zaczęli działać. Ale wychodzi na to, ze te informacje nie były takie niekonkretne np.

Wystąpienie pokontrolne NIK str. 20
Cytat:
nieprawidłową wycenę pakietów wierzytelności
str.38
Cytat:
W zawiadomieniu w sposób szczegółowy zostały opisane mechanizmy zarządzania wierzytelnościami sekularytyzacyjnymi
str. 56
Cytat:
brak konsolidacji i brak niezależnego wyceniającego
str. 81
Cytat:
„działalność GB polega na wykazywaniu dość dużej rentowności w średnim/krótkim okresie i «odsuwaniu» problemu na później, aż do momentu gdy obecni właściciele będą mogli spokojnie wyjść z akcjonariatu spółki giełdowej.

Cytat:
zawyżanie wyceny portfeli (...) brak niezależnego audytu krzywej spłat
str. 88
Cytat:
Sygnalista wskazał też, że certyfikaty inwestycyjne dystrybuowane przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają gwarancję rentowności, jednak w momencie niewypłacalności GetBack S.A. gwarancje te nie zostaną wykonane

str. 164 II punkt wyjaśnienia UOKIK (nie chce się kopiować a mi przepisywać)

Oczywiście coś mogłem przegapić.

Czy ktoś na podstawie tej spółki mógłby mnie "oświecić" jeśli chodzi o dane z PEEK-u, o co mi chodzi: minimalny jest ok 6 a maksymalny o 18, według jakiego czasu jest on podawany, generalnie czy na jego podstawie można np. stwierdzić, że gra jest np. bardziej popularna w Azji niż w Europie czy Ameryce, bo jak wiadomo różnice w cenach danego produktu mogą sięgać w zależności od rynku ponad 100%?

Przypominał mi się od razu komunikat z grudnia 2013r. tej spółki:
Cytat:
Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. informuje, iż dnia 27. listopada 2013r. zawarł umowę wyłącznego przedstawicielstwa handlowego dla Metali Ziem Rzadkich ze światowym dostawcą - Porsche Advanced Materials Co, Ltd. z siedzibą na Tajwanie, Spółką zależną od XI \' AN Xijun New Materials Co , Ltd. z siedzibą w Chinach. Na mocy umowy Spółka 01CYBERATON S.A. jest wyłącznym przedstawicielem handlowym na obszarze Europy Środkowowschodniej, tj.: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Białorusi, pozostałych państw nadbałtyckich oraz na Bałkanach.

Efektów chyba do dziś nie widać.
W końcu to Gepard Biznesu 2015, ale obok takich haseł jak "OZE" czy "Fotowoltanika" wyświetla mi się w wyszukiwarce "Medyczna MARIHUANA" (może zaczęła już działać).

Dziś finał WOŚP i z tej okazji przypomniało mi się takie wydarzenie z 2011r.:
Cytat:
Bronisław i Anna Komorowscy przekazali na licytację WOŚP zaproszenie do loży prezydenckiej Stadionu Narodowego w Warszawie, do której wstęp mają tylko goście zaproszeni przez prezydenta.

Zwycięzcą aukcji jest Dom Inwestycyjny Platinum Capital S.A.

Pobyt w loży prezydenckiej zwycięzcy licytacji wraz z osobą towarzyszącą, udokumentuje osobisty fotograf głowy państwa.
Z innej relacji na stronie Prezydenta RP z tego wydarzenia, brak już jest Piotra Krawczyka (zdjęcie nr 8) ale w wcześniejszym poście na tym forum z 10/07/2016 jest zdjęcie.

Podstawową działalnością tej firmy był obrót i windykacja wierzytelności (głownie przeterminowanych), kupowanych od różnych podmiotów. A teraz osoby, które kupiły jej obligacje podważają sens tego rodzaju działalności (???!!!).
Zwrócę uwagę, że wierzytelności były też kupowane od firm telekomunikacyjnych, może warto do nich uderzyć po darmowe abonamenty.

To p.profesor (?)"pojechał"
Stowarzyszenie OSOG napisał(a):

Poniżej publikacja jednego z poszkodowanych-okradzionych.Afera GetBack - Podstępne wyłudzenie
Zbigniew Garncarek
(...)
Podstęp polegał na:
- publikowaniu przez GB sfałszowanych przez spółkę i jej głównego właściciela raportów informujących o dobrej kondycji finansowej spółki;
obawiam się, że trudno będzie udowodnić fałszowanie przez głównego właściciela
Cytat:
zatwierdzaniu/firmowaniu prospektów emisyjnych ze sfałszowanymi raportami przez KNF;
skoro sfałszowane to skąd KNF miał o tym wiedzieć?
Cytat:
- świadomym dystrybuowaniu trefnych obligacji, a więc produktu który nie był dostosowany do potrzeb klienta (misselling), przez wiele instytucji finansowych, w tym banków;
trefne to dlatego misseling, czyli sprzedający znał kondycję GB?
Cytat:
- nieinformowaniu klientów przez pośredników o wyjątkowo wysokich prowizjach za dystrybuowanie obligacji, np. w Alior Banku 5%, a w Idea Banku nawet do 10%(pytającym o prowizję za dystrybuowanie obligacji odmawiano udzielenia takich informacji chociaż pośrednicy wiedzieli jak wysokie były prowizje i wiedzieli, że gdyby poinformowali o ich wysokości, to potencjalni kupujący odstąpili by od zakupu) co w gruncie rzeczy oznaczało, że pośrednicy świadomie wybrali swoje korzyści i przez to świadomie krzywdzili swoich klientów;
- jest na to jakiś przepis, czy jak coś kupujesz to każesz sprzedającemu pokazać fakturę za ile kupił?
Cytat:
- dopuszczeniu spółki będącej obligacyjną piramidą finansową na giełdę (liczba osób zatrudnionych w spółce w dziale windykacji była w relacji do liczby osób zatrudnionych w dziale sprzedaży jak 1 do 13 – to wiedza wyniesiona z rozpraw, na których prezes P. Dąbrowski informował, że działalność windykacyjna spółki była tylko przykrywką rzeczywistej działalności jaką było tworzenie i rozwój obligacyjnej piramidy finansowej), a przez to poświadczenie nieprawdy o dobrej kondycji finansowej spółki, za co odpowiedzialność ponoszą oprócz GPW także KNF i UOKiK;
ta relacja 1/13 to niby skąd?
Cytat:
- tworzeniu bardzo dobrego wizerunku spółki będącej w rzeczywistości obligacyjną piramidą finansową poprzez jej wyróżnianie i nagradzanie przez GPW;
ta nagroda to za optymalne wykorzystanie możliwości rynków prowadzonych przez GPW czyli za co? według mnie to nic nie mówi i uważałbym na Gepardy/Lamparty itp.Laury Konsumenta kupione za parę tysięcy i do tego w dziwnych kategoriach

Cytat:
- niewywiązaniu się przez Premiera RP na czas i w dostatecznym stopniu z obowiązku nadzoru nad KNF, GPW i UOKiK nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór.
i tu przypomina mi się osobisty nadzór jednego premiera w sprawie Amber Gold, tylko dodałbym US/KAS i ABW
Cytat:
Podobnie nie byliśmy w stanie wyobrazić sobie skandalicznego przepłacania przy zakupie portfeli wierzytelności banków państwowych(„Operacja Czyściciel”- obszerny materiał na ten temat przygotowali posłowie Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska, Jerzy Meysztowicz i Mirosław Suchoń, Którym bardzo dziękuję za Ich trud wniesiony w odszukanie i wskazanie źródeł afery), np.:
- zakup w PeKao portfela wierzytelności za 148 mln zł wycenionego przez Komitet Wierzytelności spółki GB na 66 mln zł czyli za 224% jego wartości (źródło: DGP 6 grudnia 2017).

To z takiego artykułu
Cytat:
"Co najbardziej znamienne, w tym czasie nowy czyściciel, czy spółka GetBeck wyemitował obligacje, a za pieniądze pozyskane z kieszeni obywateli skupiła długi. Jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, również te długi, które objęte ustawą stawały się warte tyle, co kartki papieru" - oceniła rzeczniczka Nowoczesnej.

Hennig-Kloska wskazywała, że zgodę na emisję tych obligacji wydała Komisja Nadzoru Finansowego. W tej sprawie w czerwcu posłanka Nowoczesnej złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników KNF, bo - jak wówczas uzasadniała - w świetle zmian dot. przedawnienia wierzytelności, KNF nie powinna zaakceptować prospektu emisyjnego spółki GetBack.
czyli KNF wiedziała co za pieniądze z obligacji kupią w przyszłości i powinien im tego zabronić poprzez zablokowanie ich emisji? może KNF powinna decydować jakie transakcje firma może przeprowadzać?
Cytat:
Podobnie nie byliśmy w stanie wyobrazić sobie ryzyka zmiany profilu działalności spółki GB z firmy windykacyjnej na obligacyjną piramidę finansową poprzez zmianę struktury zatrudnienia: w dziale windykacji zmniejszono zatrudnienie do niewiele ponad 60 osób, a w dziale sprzedaży. jednocześnie zwiększono zatrudnienie do ponad 800 osób (źródło: informacja podana przez prezesa P. Dąbrowskiego na rozprawie).
czyli, że niby te 800 sprzedawało obligacje?
Podniósł bym problem agencji ratingowych
Cytat:
Opieszałość agencji ratingowych
Dopiero gdy sprawa GetBacku stała się medialna, agencje ratingowe, które przecież stanowią pewnego rodzaju gwarancję transparentności i wiarygodności, zdecydowały się obniżyć ocenę windykatora. Dość powiedzieć, że w tym roku S&P podniósł perspektywę dla GetBacku na pozytywną. Mirosław Bajda, prezes EuroRatingu tłumaczy, że ratingu nie obniżano, bo spółka przekonywała, że jej sytuacja pod względem płynności jest dobra.

- Dostępne sprawozdanie finansowe nie pokazywało problemów ze strukturą finansowania i sytuacją płynnościową. Kondycja spółki była dobra na koniec trzeciego kwartału. Problemem jest to, że dane te są dziś nieaktualne, a sprawozdań za czwarty kwartał 2017 r. i pierwszy kwartał 2018 r. wciąż nie ma. Teraz okazuje się, że GetBack nierzetelnie informował o swojej sytuacji finansowej, a firma nie ma pieniędzy na spłatę nawet drobnej serii obligacji – wyjaśnia Mirosław Bajda. I dodaje:

Mimo podpisania umowy z naszą agencją GetBack odmawiał nam dostarczania części informacji, które potrzebne są nam w procesie analitycznym, stąd też tak naprawdę nie byliśmy w lepszej sytuacji, niż inwestorzy na rynku akcji i obligacji, którzy polegali na informacjach publicznie dostępnych. Komunikacja ze spółką pozostawiała wiele do życzenia.

Ale nie mieliśmy bezpośrednich, twardych danych, które uzasadniałyby obniżkę ratingu. Poza tym spółka była w trakcie uchwalania dwóch emisji akcji. Gdyby one doszły do skutku, pomogłoby spółce wzmocnić sytuację płynnościową i strukturę finansowania.

Niezłe tłumaczenie przez przedstawiciela Euroratingu, nie mieliśmy dostępu do informacji.

Pojawiła się relacja z walnego, z niej można się dowiedzieć, m.in. że:
Cytat:
Ujawniła, że z 3 mln zł pobranych z kasy spółki, Kenneth Maynard zwrócił 1,5 mln zł. Odnośnie do reszty miał poinformować, że nie jest w stanie zwrócić, bo zainwestował w akcje GetBacku.
W mojej ocenie dostał właśnie w tym celu te pieniądze, mając stworzyć wrażenie, że osoba która jest przewodniczącym Komitetu audytu czyli jedną z najlepiej poinformowanych co do finansów firmy kupuje akcje, bo wie że firma świetnie się rozwija, za co moim zdaniem powinien siedzieć jako osoba, która brała udział w celowej manipulacji informacjami.
i
Cytat:
Dopytywana o poprzedniego audytora, firmę Deloitte, stwierdziła, że GetBack uznaje pracę audytora za „niewłaściwą” i analizuje ją pod względem prawnym.

Jak widać z głosowań na walnym chyba w żadnym przypadku JP Morgan Funds nie głosował za absolutoriom dla żadnego członka zarządu i rady nadzorczej zarówno starej jak i nowej. To chyba jemu najbardziej powinno zależeć na przyjrzeniu się księgowości przed IPO.

Trafił się też niedawno artykuł dot. Czarnobyla a raczej skutków jego oddziaływania (nowotwory), a tutaj kilka cytatów z niego, jest to wywiad (chyba jakiś odświeżony) przeprowadzony z profesorem Zbigniewem Jaworowskim
Cytat:
A zatem jedynymi ofiarami Czarnobyla było 31 osób pracujących bezpośrednio na terenie fabryki?

W Czarnobylu 134 osoby zachorowały na ostrą chorobę popromienną po ogromnych jednorazowych dawkach sięgających od 800 do 16 000 mSv. Pośród nich wskutek tej choroby zmarło 28 osób i trzy z innych przyczyn niż promieniowanie. Są to jedyne udowodnione ofiary Czarnobyla.

Cytat:
Różne organizacje podają jednak, że wiele osób zmarło wskutek nowotworów po Czarnobylu.

Na silnie skażonych terenach Rosji nie stwierdzono wzrostu zachorowań na choroby nowotworowe w kolejnych latach po wybuchu w Czarnobylu, lecz odwrotnie ich spadek o 5-17 proc. w porównaniu z całą ludnością Rosji. Wśród rosyjskich ratowników sprzątających rejon elektrowni w Czarnobylu umieralność na nowotwory lite w latach 1889-1999 była niższa o 15 do 30 proc. niż w całej populacji Rosji. W ciągu 20 lat po Czarnobylu ze szczególną uwagą obserwowano grupę 106 osób, które przeżyły ostrą chorobę popromienną. Do roku 2004 zmarło w tej grupie 19 osób w wieku 41 do 87 lat. Jednak większość tych ludzi zmarła z takich przyczyn jak gruźlica płuc, marskość wątroby, wylew, nagła śmierć sercowa, a 5 osób z powodu nowotworów. W ciągu 18 lat zmarło 19 starszych osób spośród owych 106 silnie napromienionych, czyli umierało ich 1 proc. rocznie. W Polsce w wieku 55-59 lat umiera 1,7 proc. rocznie.

Cytat:
Ile było śmiertelnych ofiar Czarnobyla w Polsce?

Żadnej! Po katastrofie czarnobylskiej dokładnie zbadaliśmy, jakie dawki promieniowania otrzymali Polacy w tamtym okresie. Przesłaliśmy nasze dane do Komitetu Naukowego Narodów Zjednoczonych do Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR), który wyliczył, że średnio każdy Polak otrzymał w pierwszym roku po Czarnobylu dawkę promieniowania w wysokości 0,3 mSv, a w ciągu kolejnych 70 lat swego życia otrzyma dodatkowo 0,9 mSv. W tym samym okresie w wyniku promieniowania naturalnego każdy Polak otrzyma dawkę 170 mSv, a zatem dawka z Czarnobyla była nic nieznaczącym ułamkiem tego, co dostajemy od Matki Natury, jako że dużą część naturalnego promieniowania stanowi promieniowanie kosmiczne.

Jest tam też informacja, że podanie płynu Lugola było zbędne z uwagi na wielkość promieniowania. A na końcu krótki fragment o Fukushimie.

Ale nie wiem czy chciałbym mieć w pobliżu siebie taki zakład produkcyjny i podejrzewam, że to raczej jest główna przyczyną, że do tej pory taka elektrownia w Polsce nie powstała niż jej koszty (a chyba na jej koncepcje i budowę już trochę pieniędzy poszło).

Ostatnio jest mowa o URE i zatwierdzeniu taryf. Spotkałem omówienie pewnego artykułu na Businessinsider-ze ale tu link do samego artykułu (z portalu WysokieNapiecie) bo jest tam więcej
Cytat:
Decyzja URE będzie miała znaczenie dla 9,7 mln gospodarstw domowych. Ponad 5 mln zaś praktycznie w ogóle nie powinna obejść. Dlaczego? Bo wybrali wolny rynek, choć nie wszyscy z własnej woli.

Cytat:
Zatem 2 mln klientów w dwóch najbogatszych regionach Polski nie ma cen zatwierdzanych przez URE, choć wypadli z taryf obowiązkowych bez własnej woli, a niektórzy pewnie i bez wiedzy. I co? I nic złego się nie dzieje. Choć ceny samego prądu są tu nieco wyższe, to mniejszy z kolei jest rachunek za dystrybucję.

Cytat:
A co z firmami?
Przypomnijmy, że już od 2008 r. firmy i instytucje działają na wolnym rynku – ceny dla nich nie są zatwierdzane przez URE. Wyjątkiem był 2019 r. kiedy zostały teoretycznie „zamrożone” ( w praktyce wyglądało to różnie). Ale od lipca 2019 r. zamrożenie cen przestało obowiązywać dla dużych i średnich firm, które zużywają najwięcej prądu. I gospodarka zniosła to zupełnie dobrze.

Cytat:
Wzrost cen będzie potężnym bodźcem do uruchomienia pomysłowości przedsiębiorców do oszczędzania prądu. Będą wreszcie wymieniać stare silniki, pompy, wentylatory. A nasza gospodarka ciągle pożera znacznie więcej prądu na jednostkę PKB niż Europa Zachodnia.

I artykuł:
Cytat:
PSE ostrzega: ryzyko, że zabraknie mocy w systemie „jest istotne"

Informacje
Stopień: Elokwentny
Dołączył: 8 maja 2014
Ostatnia wizyta: 22 stycznia 2020 11:04:28
Liczba wpisów: 408
[0,12% wszystkich postów / 0,20 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,628 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d