Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

_olo_

_olo_

Ostatnie 10 wpisów
addison napisał(a):
Przydałoby się mieć takiego gotowca do zaskarżenia do sądu w szufladzie, nie na każdą spółkę uda się zebrać akcjonariuszy a na wielu takie numery będą pojawiały.


i 5.000zł opłaty stałej od pozwu zgodnie z art. 29 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Cytat:
Art. 29. Opłatę stałą w kwocie 5000 złotych pobiera się od pozwu w sprawie
o:
1) rozwiązanie spółki;
2) wyłączenie wspólnika ze spółki;
3) uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;
4) stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego
zgromadzenia spółki;
5) ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki;
6) uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy;
7) stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy

Od końca sierpnia 2019r. zmiana niestety w górę (z 2 tys.).

KNF skorygował swoją decyzję z kwietnia 2019r. odnośnie Trigon/Lartiq - poz. 6 komunikatu:
Cytat:
6. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu ostatecznej decyzji uchylającej w części, w zakresie pkt I, decyzję Komisji z dnia 23 kwietnia 2019 r. nakładającą na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (poprzednio: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dalej: „Lartiq”) karę pieniężną w wysokości 400 000 zł, w związku z naruszeniem przez Trigon XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentowany przez Lartiq,:

1) art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145 ust. 9 ustawy o funduszach, polegającym na zaistnieniu sytuacji konfliktu interesów, w związku z objęciem przez Trigon XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty akcji serii I, J i K Lartiq,
2) art. 145 ust. 9 ustawy o funduszach inwestycyjnych, polegającym na przekroczeniu limitów inwestycyjnych, w związku z objęciem przez Trigon XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty akcji serii I, J i K Lartiq,

oraz nakładającą na Lartiq karę pieniężna w wysokości 360 tysięcy złotych.

W toku ponownego rozpatrywania sprawy Komisja uznała, że zarzuty przedstawione przez Lartiq we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy są niezasadne oraz potwierdziła okoliczności naruszeń ustawy o funduszach. Natomiast w sprawie pojawiły się dwie nowe okoliczność, mające wpływ na wymiar kary, ocenione przez Komisję jako okoliczności łagodzące, tj.: wprowadzenie przez Lartiq bezwzględnego zakazu nabywania przez fundusze zarządzane przez to towarzystwo papierów wartościowych emitowanych przez Lartiq oraz pogorszenie się sytuacji finansowej Lartiq w stosunku do sytuacji finansowej stwierdzonej decyzją z dnia 23 kwietnia 2019 r. Z tego względu Komisja uchyliła w części decyzji KNF z dnia 23 kwietnia 2019 r. i nałożyła karę w niższej wysokości.

Ciekawe co z klubem siatkarskim, bo jak wynika z tego komunikatu umowa sponsorska wygasła z końcem sierpnia br.
Cytat:
W związku ze złożeniem przez ONICO S.A., właściciela 100% akcji klubu, wniosku o ogłoszenie upadłości, Zarząd ONICO Warszawa informuje, że prowadzone są zaawansowane rozmowy z potencjalnymi inwestorami i sponsorami, którzy pozwolą utrzymać aktualny poziom sportowy zespołu. O ich przebiegu będziemy informować na bieżąco. Trzyletnia umowa sponsorska pomiędzy spółkami, która wygasa wraz z końcem sierpnia bieżącego roku, nie była i nie jest jedynym źródłem finansowania klubu. W związku z problemami ONICO S.A., które nasiliły się w ostatnich dniach, została podjęta decyzja o nieprzedłużeniu wyżej wymienionej umowy. Z Zarządem ONICO S.A prowadzone są rozmowy mające na celu pozytywne rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Wolą obu stron jest dalsze funkcjonowanie klubu na jak najwyższym poziomie. Zarząd ONICO Warszawa jest w stałym kontakcie z Zarządem Polskiej Ligi Siatkówki, który na bieżąco otrzymuje informacje o aktualnej sytuacji klubu.

Wydaje mi się, że wszyscy dziennikarze pomijają jedną rzecz a przynajmniej nie spotkałem się z artykułem na ten temat.
Otóż już od lipca 2016r (!) duże firmy (chyba GetBack należny do nich zaliczyć) raportowały Jednolitymi Plikami Kontrolnymi a zatem wystawianie faktur tam i z powrotem w tym systemie było już widoczne. O ile w sprawozdaniach finansowych mamy zagregowanie w konkretnych pozycjach jakieś kwoty bez szczegółowego rozbicia o tyle w danych przesyłanych w JPK-ach są konkretne faktury i kontrahenci.
Ciekawe jak zatem skarbówka typuje firmy do kontroli, a tym bardziej takie wzajemne wystawianie faktur?
Osobiście znam jeden przypadek, gdy pierwsze zawiadomienie do prokuratury w sprawie sprawozdań finansowych i komunikatów podawanych przez spółkę złożył własnie urząd skarbowy po przeprowadzonej kontroli. Właściwie to w tym przypadku chyba nawet US za pośrednictwem GPW wymusił komunikat na spółce w sprawie wyników kontroli.

Cytat:
Przejściowa utrata przez Emitenta dostępu do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych - co skutkuje, że - Emitent nie jest aktualnie w stanie podać terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.
No cyrk w budowie.

To pewnie pokłosie działania KNF a dokładnie decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na SATURN TFI SA
Cytat:
Sankcja administracyjna w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – w związku z ustaleniem, że opisane wyżej naruszenia przepisów ustawy są rażące.

Kakarotto napisał(a):
Dziś trochę rewelacji:

Ot taki wielki skrót dzisiejszego dnia. Niestety trudno w internecie odszukać firmę potencjalnego dzierżawcę jakim jest "HK Trade sp. z o.o".


HK Trade Sp. z o.o. KRS 698149
Wspólnicy obecnie:
AHA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON: 364193296 KRS: 612829
Wspólnicy wcześniej:
HK LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON: 243388250 KRS: 480091

Wspólnicy AHA Group
2016.07.05 Wpis nr 4 MSiG-KRS.2016.134.188759
wykreślony
KOWALIK ŁUKASZ DAMIAN PESEL: 87051803639 udział: 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH udział całościowy: NIE
pozostała
PIEKIELSKA DOROTA ANNA PESEL: 75072614149 udział: 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁOTYCH udział całościowy: NIE udział całościowy: TAK udział: 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ

HK Logistic Sp.z o.o.
wspólnicy obecnie:
KANIA ANNA EWA PESEL: 80072314746 udział: 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ udział całościowy: NIE
KOWALIK ŁUKASZ DAMIAN PESEL: 87051803639 udział: 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49000,00 ZŁ udział całościowy: NIE

Trudne nie jest, tylko trzeba szukać rejestr.io/krs/698149/hk-trade...


Artykuł na Gazecie Finansowej można już chyba przeczytać w całości bez płacenia.
Kilka cytatów
Cytat:
Abris, po kupnie spółki od IB, zlikwidował najistotniejszy instrument nadzoru w postaci Rady Nadzorczej nad zarządem. Zniesiono istniejący wcześniej obowiązek zgody Rady na każdy nowy dług powyżej 2 mln zł i każdą inwestycję powyżej 50 tys. zł. Zniesiono także zobowiązanie zarządu do umożliwienia sprawowania audytu wewnętrznego przez właściciela.
Może to w związku z Komitetem audytu, który działa jak działał.
Cytat:
We wrześniu 2012 roku KNF wydał GetBack zgodę na prowadzenie działalności na rynku długu. Przez następne 4 lata Komisja, jak wynika z raportu NIK, nie przeprowadziła w spółce żadnej kontroli. Urzędnicy ograniczali się jedynie do analizy zmian danych i procedur działania. Mało tego, z tych pozorowanych kontroli nie zachowała się żadna dokumentacja. Taka sama sytuacja miała miejsce w kolejnych dwóch latach. Jak wynika z raportu NIK ,w grudniu 2017 roku KNF otrzymał „zawiadomienie sygnalisty o nieprawidłowościach w wycenie funduszy zarządzanych przez GetBack”.
I tu chyba jednak jest powód, żeby do KNF-u przed 2017r. się "przyczepić".
Cytat:
KNF pierwsze sygnały o nieprawidłowościach w GetBack otrzymał już w 2014 roku. Wówczas „biegły rewident zwracał uwagę na niepewność danych finansowych dotyczących pakietów wierzytelności”.

Cytat:
Kolejne informacje świadczące o złej sytuacji finansowej GetBack wpłynęły do Komisji latem 2017 roku.
- to bez konkretów.
Opublikowano ze 2 strony Protokołu.

Mnie zastanawia jak przy takiej ilości emisji obligacji, ktoś pilnował o ile pilnował przestrzegania tego przepisu o emisji prywatnej tj:
"Oferta prywatna jest skierowana maksymalnie do 149 oznaczonych adresatów." Dla mnie ten przepis oznacza że ofertę może przesłać do maksymalnie 149 adresatów, co nie oznacza, że wszyscy muszą z niej skorzystać.
Z czym zgada się Kamil Gemra (współpracował z Getback)
Cytat:
Jak czytamy w ustawie o ofercie publicznej, oferowanie papierów wartościowych do maksymalnie 149 oznaczonych adresatów jest emisją prywatną. Oznacza to, że w praktyce najwyżej 149 zidentyfikowanych inwestorów może dowiedzieć się o prywatnej emisji, a następnie podjąć decyzję o wzięciu w niej udziału. Uwaga nie chodzi o to, że najwyżej 149 inwestorów może zainwestować, tylko maksymalnie 149 inwestorów może dowiedzieć się o prowadzonej emisji. To ważna uwaga, która determinuje dalsze postępowanie w prywatnymi ofertami.

Joker napisał(a):

RB otoczył się małą grupą, ale zamożnych osób. Pewnie każda z tych 10 osób też chce odzyskać pieniądze.

Obstawiłbym jednego pożyczkodawcę z grupy 4 w końcu on też jest wierzycielem.

Co jakiś czas spółka w restrukturyzacji poszukuje pracowników, ostatnie ogłoszenia dotyczą:


widzę, że w benefitach nie piszą już o:
Cytat:
Zaproszenia na imprezy firmowe – zależy nam na dobrym nastroju pracowników oraz koleżeńskich relacjach w zespole, dlatego regularnie organizujemy firmowe imprezy integracyjne. W końcu każdy czasem lubi zaszaleć!
w sumie to nieźle spółka zaszalała, choć na firmowej stronie nadal to jest w części rekrutacyjnej.

Informacje
Stopień: Elokwentny
Dołączył: 8 maja 2014
Ostatnia wizyta: 17 września 2019 09:46:02
Liczba wpisów: 375
[0,11% wszystkich postów / 0,19 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,394 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d