Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

_olo_

_olo_

Ostatnie 10 wpisów
Otóż cześć sportowców po zakończonej karierze szuka pomysłów na nowe życie, takim przykładem może być Bogdan Wenta, który w ostatnich wyborach samorządowych jako kandydat Platformy Obywatelskiej w drugiej turze wyborów samorządowych został prezydentem Kielc.

Natomiast nieopodal Kielc znajduje się niewielka gmina Piekoszów i podczas tych samych wyborów samorządowych na urząd wójta kandydował inny sportowiec Zbigniew Piątek (wyścigi kolarskie), przy czym on startował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Udało mu się wygrać dopiero w drugiej turze, gdyż w pierwszej zabrakło mu 0,1% głosów.
To nie przypadek, że Anna Piątek wspólniczka Katarzyny Kulik nosi takie samo nazwisko, jak wójt Piekoszowa, ponieważ jest córką Zbigniewa Piątka. Ktoś powie, że jest pełnoletnia i sam podejmuje decyzja ale ja napiszę, jakie wartości wpoił jej ojciec, że bierze udział w tych przekrętach.

W ramach sprzedaży, którą promuje znajduje się m.in. kolejna nieruchomość przy ulicy Zaruskiego, i tam czytamy:
Cytat:
17 luksusowych apartamentów usytuowanych przy małym górskim potoku zwrócony do pasma Tatr dzięki czemu każdy apartament posiadać będzie niesamowity widok na góry.

Mi wydaje się, że nie wszystkie mieszkania będą mieć takie widoki:

kliknij, aby powiększyć


Ciekawe czy przypadkiem ta skarpa kiedyś nie zagości w czyimś luksusowym apartamencie.

Mam więcej informacji więc dopiszę dalszą część dotyczącej tej firmy, która został wykreślona.

Otóż w dniu 28.06.2017r. wpływa do sądu pismo do Piotra Krawczyka (adres, który tam podał to wirtualne biuro), w którym informuje on, że w dniu 31.12.2014r. złożył on rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Platinum Prestige Capital S,A, i w tym samym dniu zrezygnowała też cała rada nadzorcza (a jej skład to: Włodzimierz Krawczyk, Jadwiga Krawczyk, Wojcieszuk Marcin). Jednocześnie sugeruje podjęcie przez sąd działań z urzędu zmierzających do rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia likwidacji i wykreślenia go z rejestru.


kliknij, aby powiększyć


Sąd idzie tą drogą ("Ludwiku Dorn i Sabo") wysyła pisma do różnych instytucji np. ZUS. Pismem nr 290000/4121/374952/2017 z dnia 30.10.217r. ZUS odpowiada, że "Podmiot nie figuruje w rejestrze płatników."

Podobne pismo trafia także do Izby KAS na Felińskiego (sygnatura akt WA XII Ns-Rej KRS 81941/17/743). W dniu 07.11.2017r. wpływa do sądu informacja, że izba przekazała sprawę do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (1401-IWO.051.6.2017.789) i na tym informacje z KAS się kończą. Sąd już KAS nie nęka o informację.

W aktach jest nawet rezygnacja Piotr Krawczyka z funkcji prezesa z pieczątka wpłynęło i odręczną datą 31.12.2014r. do tego pieczątka firmowa z adresem Świętokrzyska 32, pod którym nie są co najmniej od początku 2012r.


Jako ciekawostkę dodam, że od pewnego czasu (marzec 2018r.) uległy zmianie przepisy dot. KRS i członkowie organów muszą składać do sądu informacje o adresie do doręczeń w kraju (to przyda się w kolejnej historii).

Obligatariusz kontakt napisał(a):
2/ Co do zdrowej spółki to trudno mi się do tego odnieść, bo np. fundusz Perspective powstał na bazie portfela nabytego chyba w 2014/2015; zresztą też mi próbowane wciskać w IB inwestycje w te instrumenty pokazując ciągły wzrost wyceny; rypnęło się na początku 2017 r.; szkoda że nie wyciągnąłem z tego wniosków; ale GBK przykrył to sporem o 100m zł z GNB

Nie wiem czy to dotyczy tego ale na forum prawnym znalazłem taki opis tego:
Cytat:
Bo oni skupowali (nie tylko oni) wierzytelności w znacznej części przedawnione, tyle tylko, że od banków - z BTE oraz egzekucjami komorniczymi prowadzonymi przez banki. Problem w tym, że w myśl wyroku SN oraz następującego po nim orzecznictwa polskich sądów, wystawienie BTE, klauzula oraz egzekucja nawet nie powoduje przerwania biegu przedawnienia względem wierzyciela nie będącego bankiem.

Wcześniej nie było to takie oczywiste, więc skupowali. W efekcie utopili sporo pieniędzy w wierzytelnościach, których nie mogą ściągać przymusowo, tym samym "pakując się w bagno" i tracąc wartość.
Po woli zaczynam skłaniać się do tezy, że przedstawiciele Abrisu odkryli tyle problemów z dawnych czasów, że nie chcą publikować pewnych informacji, żeby się nie okazało, że trup był już przed IPO.

Obligatariusz kontakt napisał(a):
_olo_ napisał(a):
Obligatariusz kontakt napisał(a):

2/ Wydał 850m zł (mogę się mylić o kilkadziesiąt mln zł), przez IPO odzyskał 350, ale dał pożyczkę na 70; netto jest na minus 570 mln zł; nie współczuję, ale podaję fakty

Chyba się Pan jednak bardzo myli w tej kwestii:
Cytat:
Ile jako Abris zapłaciliście za GetBack w 2016 roku Idea Bankowi?
36 procent z 870 milionów złotych.
co daje jakieś 310mln, to z wywiadu z Gieryńskim z Abrisu, a pro po faktów. Na forum spółki na SW jest struktura akcjonariatu z czasów IPO.
Czyli zapłacili 310mln otrzymali w IPO 370mln a dali pożyczkę na 70mln czyli wg mnie ich fundusz jest jakieś 10mln stratny a nie 570mln.

Co do asymetrii informacji to chyba wiele od czasów Kakolewskiego w tej firmie nie zmieniło, i czyja to wina zarządu obecnego i poprzedniego?


1/ Kolejna osoba nie znająca struktury transakcji i etapów nabycia GBK od Idea Bank; proszę uzupełnić informacje od źródła
2/ Mowa o DNLD gdzie Abris ma chyba jakieś 30%; wg mojej wiedzy dystrybucja środków z IPO była pro rata do wszystkich uczestników DNLD, więc nie mogę się z tym zgodzić; ale faktycznie, nie widziałem tych przelewów, więc nie będę się wdawał w dyskusję
3/ Tak mam skonstruowane prawo wraz z osobistą odpowiedzialnością


Faktycznie obje popełniliśmy błędy Pan źle określając wydatki funduszu Abrisu (na 850mln zamiast 310mln), ja odzyskane pieniądze w IPO (na 370mln zamiast 1/3 z tej kwoty). generalnie to Abris jako Abris nic nie stracił, bo to były pieniądze inwestorów, którzy zainwestowali w ich fundusz.
Czyli zainwestowali 310 odzyskali ok 130mln wyłożyli dodatkowo 70mln, czyli obecnie jakieś 250mln wynosi ich inwestycja w Getback (ani 10 ani 570mln).

Co do asymetrii to nie zarzut do Pana tylko raczej stwierdzenie, że zarząd pod nowym kierownictwem (bo to on powinien przekazywać informacje w postaci komunikatów) wcale lepiej nie komunikuje się niż poprzedni, co budzi kolejne wątpliwości co do przedstawicieli Abrsis-u.

Obligatariusz kontakt napisał(a):

2/ Wydał 850m zł (mogę się mylić o kilkadziesiąt mln zł), przez IPO odzyskał 350, ale dał pożyczkę na 70; netto jest na minus 570 mln zł; nie współczuję, ale podaję fakty

Chyba się Pan jednak bardzo myli w tej kwestii:
Cytat:
Ile jako Abris zapłaciliście za GetBack w 2016 roku Idea Bankowi?
36 procent z 870 milionów złotych.
co daje jakieś 310mln, to z wywiadu z Gieryńskim z Abrisu, a pro po faktów. Na forum spółki na SW jest struktura akcjonariatu z czasów IPO.
Czyli zapłacili 310mln otrzymali w IPO 370mln a dali pożyczkę na 70mln czyli wg mnie ich fundusz jest jakieś 10mln stratny a nie 570mln.

Co do asymetrii informacji to chyba wiele od czasów Kakolewskiego w tej firmie nie zmieniło, i czyja to wina zarządu obecnego i poprzedniego?

Panie Radosławie Rada Nadzorcza wybrała w dniu 11.12.2018r. biegłego rewidenta (Raport 129/2018), co RN wiadomo o terminach wykonania badań poszczególnych okresów, jak rozumiem takie terminy znajdują się w podpisanej z audytorem umowie. Jeżeli umowa została zawarta to takie terminy powinny być chyba już znane.

Jeśli chodzi o KNF to jest taki art. 6 w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym:
Cytat:
Art. 6. 1. W sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych
z uczestnictwem w obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów
wykonujących działalność na tym rynku Przewodniczącemu Komisji przysługują
uprawnienia prokuratora
wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z 2017 r. poz. 2491 oraz
z 2018 r. poz. 5, 138, 398 i 416).

2. W sprawach o przestępstwa:
[1) określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych, ustawie – Prawo bankowe, ustawie z dnia 26 października 2000r. o giełdach towarowych, ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,]

<1) określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawie – Prawo bankowe, ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach
kapitałowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,>
- zmiana od 01.10.2018r.

2) dotyczące czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku,
pozostających w związku z działalnością podmiotów wykonujących działalność
na tym rynku
– Przewodniczącemu Komisji, na jego wniosek, przysługują uprawnienia
pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.


Np. w związku z art.100 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Cytat:
Art. 100. 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym lub innych dokumentach informacyjnych albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem, lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

1a. Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie aneksu do prospektu emisyjnego lub do memorandum informacyjnego, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.


Ale z mojego doświadczenia wynika, że nie wiele z tego pożytku w postępowaniu przygotowawczym, poza złożeniem oświadczenia o przystąpieniu w roli pokrzywdzonego i zajrzeniem do akt.

@VOX
chyba nie masz racji, krok notowań to jedno a cena minimalna to inna sprawa.

Cytat:

SZCZEGÓŁY ZMIANY
Po zmianie minimalna zmiana kursu akcji może być mniejsza niż 1 grosz i będzie mogła stanowić część grosza.
Obowiązywać będzie sześć nowych kroków notowań mniejszych niż 1 grosz.
Krok notowania poniżej 1 grosza dotyczyć będzie akcji o najniższych kursach.

UWAGA: Kurs akcji nie może być jednak niższy niż jeden grosz.

KNF w 2013r. nałożył z tytułu kar ok. 23mln zł na różne podmioty (podobno był to rekord, do dziś nie pobity) w tym ok. 11mln dot. spraw związanych z PSW Capital S.A.. M.in nałożono ponad 5mln kary na firmę Platinum Prestige Capital S.A. - poz. 5 Komunikatu z posiedzenia KNF

Wątpię czy udało się ściągnąć tą karę, bo obecnie spółka zgodnie z MSiG-KRS.2018.140.291120 została wykreślona z rejestru
Cytat:
Poz. 291120. PLATINUM PRESTIGE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000375615.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/81941/17/743]
W dniu 18.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Najwidoczniej nie ma tu fanów twórczości Patryka Sebastiana Vegi lub się do tego nie przyznają. Otóż kadr pochodzi z filmu tego reżysera pt. "Pittbull. Niebezpieczne kobiety" a film wyprodukowała firma EntOne Sp. z o.o. . O firmie już wspominałem w związku z finansowaniem przez Dom Inwestycyjny Platinum Capital S.A. (nagrodzony przez KNF w 2013r. w innej kategorii niż produkcja filmowa) filmu "Last minute" (wcześniejsza nazwa "Klątwa faraona").
Natomiast na zdjęciu obok Joanny Kulig oraz Anny Derszowskiej jest Katarzyna Paulina Kulik (subtelna różnica w nazwisku z pierwszą tutaj wymienioną aktorką).

Otóż Katarzyna Kulik firmuje stronę inwestujwgorach.pl , na której zamieszone jest ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Zakopanym należącej do jednej z firm powiązanej z Piotrem Krawczykiem, o której wcześniej pisałem w kontekście wybudowania na niej bez pozwolenia na budowę i poza linią nieprzekraczalnej zabudowy budynku. Szczegóły ogłoszenia są tutaj. Generalnie umieszczone tam ogłoszenia są nieruchomościami wybudowanymi przez firmy powiązane z Piotrem Krawczykiem.

Do niedawna w zakładce kontakty na tej stronie oferującą była jeszcze jedna kobieta, ale obecnie jest ona tylko w zakładce współpraca. Tą drugą kobietą jest Anna Piątek (jej powiązania to na inny post).


kliknij, aby powiększyć


Obie panie prowadzą już jakiś czas wspólne interesy czego przykładem jest ich agencja modelek.


kliknij, aby powiększyć

Informacje
Stopień: Elokwentny
Dołączył: 8 maja 2014
Ostatnia wizyta: 11 lutego 2019 08:54:44
Liczba wpisów: 304
[0,09% wszystkich postów / 0,17 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,213 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d