pixelg
GENRG - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

GENRG [GNG]

AKTUALNY KURS: 0,40 zł (-3,85%) 30-03-2020 09:30
WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 558
Wysłane: 4 listopada 2014 23:32:53 przy kursie: 0,96 zł
GRAF78 napisał(a):
C/WK = 2238,89?? to jakiś błąd czy Spółka nie prawie wogóle majątku?

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Kapitał własny 9 tys. zł (zaokrąglam, podane jest co do grosza).
Przychody zero zł.
Zysk netto (strata) -21 tys. zł.
Z takich danych wskaźniki mają wartości niebotyczne, no bo było nie było, kapitalizacja 15 mln zł.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 558
Wysłane: 4 listopada 2014 23:37:17 przy kursie: 0,96 zł
Maniek5552 napisał(a):
dlaczego na Stockwatch na niektórych spółkach z NewConnect występuje tak swobodne naganianie?

Raczej wielce nieporadne, widoczne na kilometr i niebywale naiwne. Demaskowane jednym zdaniem kogoś, kto wystarczy że widzi na jedno oko. A zapewniam, że wiele postów wylatuje, zostają tylko te, które próbują mieć choć cień merytoryki. Żeby nie było, że u nas nie można nic napisać. Można. Na rynku są różni inwestorzy i to warto przy tej okazji dostrzec.

aquagen82
Dołączył: 2013-04-13
Wpisów: 5
Wysłane: 5 listopada 2014 03:51:55 przy kursie: 0,96 zł
Rewelacja :):):): wiecej takich dyskusji :)


Scarry
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 400
Wysłane: 5 listopada 2014 10:24:36 przy kursie: 1,01 zł
ok, czyli zamiast czegoś mającego 120 000 przychodów i 600 000 straty mamy teraz coś co ma ZERO przychodów i 21 000 straty.

I to "zero-coś" ma wycenę "godziwą", giełdową, na 15 mln... tak? To coś nie ma już działającego nawet jednego wiatraka, nie handluje niczym, działalność zanikła a wartość rynkowa idzie sobie całkowicie oderwana od rzeczywistości.

normalnie matrix.
* "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość, a jakość to jest luksus w życiu." J. Walkiewicz
Edytowany: 5 listopada 2014 10:24

Maniek5552
Dołączył: 2013-06-17
Wpisów: 37
Wysłane: 5 listopada 2014 12:00:03 przy kursie: 1,01 zł
WatchDog napisał(a):
Maniek5552 napisał(a):
dlaczego na Stockwatch na niektórych spółkach z NewConnect występuje tak swobodne naganianie?

Raczej wielce nieporadne, widoczne na kilometr i niebywale naiwne. Demaskowane jednym zdaniem kogoś, kto wystarczy że widzi na jedno oko. A zapewniam, że wiele postów wylatuje, zostają tylko te, które próbują mieć choć cień merytoryki. Żeby nie było, że u nas nie można nic napisać. Można. Na rynku są różni inwestorzy i to warto przy tej okazji dostrzec.


Absolutnie nie był to zarzut z mojej strony.

Co więcej, po blisko 2-letniej obserwacji forum uważam, że balans pomiędzy usuwaniem naganiaczy a "dowolnością" wypowiedzi części z nich jest zachowany, ponieważ często prowokuje dyskusje jak ta tutaj blackeye

Przy okazji postów Scarrego wpadł mi do głowy pomysł dotyczący pracy magisterskiej, dotyczącej analizy wszystkich podobnych przypadków na NewConnect od 2007 roku Eh?

ChiefMike
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 575
Wysłane: 14 listopada 2014 23:27:58 przy kursie: 1,99 zł
Pytanie kto wierzy w te Posty naganiaczy ? Chyba nikt poważny.

Ja powiem szczerze, że forum czytam jako dodatkowe wsparcie. Nie wszystko da się dokładnie zanalizować samemu.

A tymczasem spekulacja na spółce pełną gembą :)
Edytowany: 14 listopada 2014 23:28

mayamak
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 171
Wysłane: 9 maja 2015 16:51:29 przy kursie: 0,19 zł
Wklejam istotne informacje dla tej spółki z ostatnich tygodni. Chciałbym jedynie zaznaczyć, że inwestycja kogokolwiek w tą spółkę to wyłącznie spekulacja.

* raport roczny 2014
- przychody - 0
- strata netto -365 214,98
- przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -61 626,02
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -959 403,62
- nabycie udziałów (akcji) własnych - 1 219 530,00
- sfinansowanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Eko Safe S.A. podmiot należący do Emitenta - Bio Technology Sp. z o.o., w którym GNG ma 50% udziałów.


* raport ESPI 4/2015

Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również "Spółką" lub "STARHEDGE") zawiadamia o transakcjach skutkujących zmniejszeniem w dniach 20 - 24 kwietnia 2015 roku o więcej niż 1% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Defilad 1 (dalej zwanej "GENERGY"), tj. stanu posiadania poniżej ustawowych progów 33 i 25 procent wszystkich akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY (dalej zwanej "Transakcją").

Przed wyżej wymienionymi transakcjami STARHEDGE posiadał 5.400.000 (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy) akcji, odpowiadających 33,23% (słownie: trzydziestu trzem i dwudziestu trzem setnych procent) w kapitale i wszystkich głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY.

W wyniku realizacji ww. zmiany stanu posiadania odpowiednio:
- w dniu 20 kwietnia 2015 roku o 929.133 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, stanowiących 5,72% (słownie: pięć i siedemdziesiąt dwie setne procent) w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY
- w dniach 21 - 24 kwietnia 2015 roku o 1.220.867 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 7,51 % (słownie: siedem i pięćdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale i wszystkich głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY,
doszło do łącznego zmniejszenia stanu posiadania o 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących łącznie 13,23% (słownie: trzynaście i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale i wszystkich głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY.

Do dnia dzisiejszego tj. dnia powstania obowiązku przekazania niniejszego zawiadomienia, STARHEDGE nie zrealizował innych transakcji zbycia akcji GENERGY. Decyzja o przekazaniu takiej informacji w niniejszym zawiadomieniu, odnoszącej się do późniejszych transakcji koniecznych do zakomunikowania dopiero po dacie niniejszego zawiadomienia, wynika z konsekwencji realizacji wcześniej zadeklarowanego obowiązku Zarządu STARHEDGE utrzymania transparentności sytuacji związanej ze zmniejszaniem stanu posiadania akcji GENERGY oraz przedstawianiem uczestnikom rynku i akcjonariuszom STARHEDGE oraz GENERGY dalszych zamiarów STARHEDGE jako strategicznego inwestora w stosunku do działalności GENERGY, jej rozwoju oraz planowanego poziomu zaangażowania w przyszłą działalność GENERGY. Dodatkowe informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszego zawiadomienia.
Podsumowując powyższe, Spółka informuje, że ww. okresie tj. od dnia realizacji transakcji skutkujących powstaniem obowiązku niniejszego zawiadomienia do dnia dzisiejszego zbyła łączną ww. ilość akcji GENERGY powodującą obecny stan posiadania na poziomie 3.250.000 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, odpowiadających 20% (słownie: dwudziestu procentom) udziału w kapitale i wszystkich głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY.

Równolegle Zarząd Spółki podkreśla, że w wyniku realizacji ww. Transakcji, Spółka zmieniła stan posiadania ponad 1 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY, o którym zgodnie z ustawą zobowiązana jest zawiadomić posiadając akcje spółki publicznej stanowiące więcej niż 33 procent wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dodatkowo Zarząd informuje, że powyższa wielkość łącznej zmiany w głosach stanowi w stosunku do pierwotnego stanu posiadania wynikającego z zawiadomienia z dnia 14.05.2015 roku ilość skutkującą zmianą przekraczającą 10% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY.

Zarząd STARHEDGE wskazuje również, że w odniesieniu do informacji o zamiarze dalszej zmiany zaangażowania w ogólnej liczbie głosów GENERGY na przestrzeni 12 miesięcy mimo zmniejszenia stanu posiadania o ponad 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY – nie odstępuje od deklaracji inwestycyjnej wobec GENERGY przekazanej w tym zakresie w zawiadomieniu z dnia 28.11.2014, celem dalszej realizacji nowej strategii oraz kontynuacji rozwoju działalności STARHEDGE oraz GENERGY, których podstawowym celem jest dostarczanie akcjonariuszom satysfakcjonujących wyników finansowych.


* raport EBI 5/2015
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanego egzemplarza aneksu do Listu Intencyjnego z dnia 15 grudnia 2014 roku, zawartego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o. dalej zwanej „OrlenOil”, przedmiotem którego jest przedłużenie terminu realizacji procesu w zakresie dojścia do skutku umowy sprzedaży udziałów spółki, której OrlenOil jest udziałowcem zwanej dalej „Podmiotem”. Jednocześnie Strony deklarują działania prowadzące do umożliwienia dalszego rozwoju ww. Podmiotu będącego przedmiotem planowanej akwizycji, który w branży dystrybucji i sprzedaży szeroko pojętych „olei” oraz produkcji i sprzedaży kosmetyki samochodowej, jak również dystrybucji pozostałych produktów około branżowych jest jednym z największych polskich dystrybutorów, posiadającym przychody przekraczające 100.000.000,00 zł.
W ramach zawartego Listu Intencyjnego Strony będą prowadziły negocjacje i współpracę dotyczącą:
- nabycia przez G-ENERGY wszystkich posiadanych przez OrlenOil udziałów w Podmiocie w terminie do 31.05.2015 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu w przypadku zaistnienia uzasadniających okoliczności
- wydania przez OrlenOil stosownych zgód korporacyjnych dla pozostałych wspólników Podmiotu, skutkujących możliwością zbycia przez nich na rzecz G-ENERGY udziałów w ilości ustalonej przez G-ENERGY i wspólników Podmiotu
W ramach zawartego Listu Intencyjnego G-ENERGY określiło również zamiar doprowadzenia do nabycia przez G-ENERGY 100 procent udziałów Podmiotu.
List Intencyjny ustanawia również inne porządkowe i proceduralne kwestie pomiędzy G-ENERGY oraz OrlenOil, których zapisy nie stanowią istotnej informacji z punktu widzenia wpływu na sytuację Emitenta, dlatego ich treść nie wymaga publikacji.

* raport EBI 7/2015
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”) informuje o otrzymaniu Porozumienia w sprawie nabycia udziałów Spółki kapitałowej o której mowa w raporcie bieżącym EBI nr 1/2015, zawartego z Podmiotem posiadającym osobowość prawną w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej wszystkimi Udziałowcami dalej zwanej „Podmiotem”, przedmiotem którego jest deklaracja zamiarów realizacji procesu w zakresie dojścia do skutku umowy sprzedaży udziałów spółki kapitałowej, której Podmiot jest znaczącym udziałowcem zwanej dalej „Dystrybutorem”. Jednocześnie Strony deklarują działania prowadzące do umożliwienia dalszego rozwoju ww. Podmiotu będącego przedmiotem akwizycji, który w branży dystrybucji i sprzedaży szeroko pojętych „olei” oraz produkcji i sprzedaży chemii samochodowej, jak również dystrybucji pozostałych produktów około branżowych jest największym polskim dystrybutorem posiadającym przychody netto ze sprzedaży za rok 2014 przekraczające 130.000.000,00 zł.
Ponadto w ramach zawartego Porozumienia Strony będą prowadziły proces dotyczący:
- zawarcia pomiędzy Podmiotem a G-ENERGY umowy sprzedaży do 100 % udziałów w kapitale zakładowym Dystrybutora, pod warunkiem posiadania przez Podmiot, 100 procent udziałów w kapitale zakładowym Dystrybutora lub co najmniej pakietu większościowego (kontrolnego) w kapitale zakładowym Podmiotu oraz uzyskania zadowalającego dla G-ENERGY wyniku finansowej i prawnej analizy Dystrybutora
- wydania przez dotychczasowych udziałowców stosownych zgód korporacyjnych dla pozostałych wspólników Dystrybutora, skutkujących możliwością zbycia przez nich na rzecz G-ENERGY udziałów w ilości ustalonej przez G-ENERGY i wspólników Podmiotu
- Podmiot poprzez zawarcie niniejszego Porozumienia zadeklarował zdolność do realizacji jego postanowień do końca kwietnia 2015 roku
- Strony zadeklarowały podjęcie wszelkich niezbędnych dalszych czynności formalnych, prawnych i finansowych umożliwiających nabycie przez G-ENERGY bezpośrednio 100 procent udziałów Dystrybutora, lub pośrednio 100 procent udziałów Podmiotu posiadającego minimum pakiet większościowy (kontrolny) w kapitale zakładowym Dystrybutora
- W przypadku gdy, badanie due diligence Spółki Podmiotu okaże się zadawalające dla G-ENERGY - Strony przystąpią do negocjacji warunków: finansowych, formalnoprawnych oraz terminu sprzedaży udziałów przez ProOil na rzecz G-ENERGY oraz zawrą przedwstępną umowę sprzedaży udziałów. Ponadto G-ENERGY zawrze ze Spółką ORLEN OIL umowę o zachowaniu poufności rozpoczynającą proces negocjacji handlowych dalszej współpracy pomiędzy ORLEN OIL a Podmiotu
W dniu zawarcia niniejszego Porozumienia reprezentanci Podmiot jako Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekazali do wyłącznej wiedzy G-ENERGY raport wykonany według stanu na koniec stycznia 2015 r. celem zdefiniowana na potrzeby transakcji z G-ENRGY stanu faktycznego w zakresie prawnym i finansowym. Wszelkie informacje zawarte w tej dokumentacji stanowią „Informacje Poufne“ i zawierają informacje stanowiące „Tajemnicę Przedsiębiorstwa“, których ujawnienie zostało ograniczone zawartym pomiędzy stronami Porozumieniem.
Zawarte Porozumienie ustanawia również inne porządkowe i proceduralne kwestie pomiędzy G-ENERGY oraz Podmiotem, których zapisy nie stanowią istotnej informacji z punktu widzenia wpływu na sytuację ekonomiczną Emitenta, dlatego ich treść nie wymagała publikacji.raport ESPI 5/2015 - najważniejsze uchwały dotyczące Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 26 maja 2015.


- Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2015 roku
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z
zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy”

1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 1.625.000,00 zł [słownie:
jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych] do kwoty nie większej niż
4.875.000,00 zł [słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych]
to jest o kwotę nie większą niż 3.250.000,00 zł [słownie: trzy miliony dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych];
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł [słownie: dziesięć groszy]
każda, w liczbie nie większej niż 32.500.000 [słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset
tysięcy] akcji;


- Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku
w przedmiocie rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmiany statutu Spółki

§ 1
1. Rozszerza się przedmiot działalności Spółki o:
dział 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
dział 39 - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
dział 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

...................
Odnośnie powyższego rozszerzenia działalności łączy się to z informacją z raportu rocznego 2014:
- sfinansowanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Eko Safe S.A. podmiot należący do Emitenta - Bio Technology Sp. z o.o., w którym GNG ma 50% udziałów. Bio Technology Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, prowadzące działalność w zakresie odzysku i przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych na paliwo.

W roku 2014 spółka otrzymała wsparcie na realizację projektu "Budowa zakładu odzysku odpadów z tworzyw sztucznych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym". Wartość projektu to 25 659 700,00 PLN, a kwota udzielonego wsparcia z Unii Europejskiej to: 10 268 250,00 PLN.

"19 listopada 2014 roku Nastąpiło spełnienie ostatniego z warunków dotyczącego umowy finansującej działalność operacyjną przedsiębiorstwa Eko Safe S.A. tj. przekazania ostatniej transzy środków, dotyczących pierwszej umowy finansującej działalność operacyjną przedsiębiorstwa Eko Safe S.A. z siedzibą w Policach (dalej „EKOSAFE") stanowiącego jeden z podmiotów określonych przez Emitenta w raporcie bieżącym EBI nr 43, specjalizującego się w działalności o charakterze "organizacji odzysku odpadów" a także budowie sortowni oraz obiektu służącego do zagospodarowania odpadów poliolefinowych, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, udziału i stanowienia w procesie inwestycji prowadzonej przez podmiot należący do Emitenta - Bio Technology Sp. z o.o. jednego z elementów strategicznych całego projektu budowy zakładu produkcyjnego."

Film przedstawiający kierunki rozwoju i działalności spółki Eko Safe. >>> www.ekosafe.pl/?site=film&...


- Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2015 roku

w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki,
emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa
poboru oraz zmiany statutu Spółki

W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie
Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę:
1/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) obligacji serii A uprawniających do objęcia akcji
na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem
prawa poboru;

Uprawnionymi do objęcia obligacji serii A są członkowie kadry menadżerskiej Spółki.
Ustalenia szczegółowej listy członków kadry menadżerskiej Spółki uprawnionych do
objęcia obligacji serii A oraz liczby obligacji serii A, które objąć mogą poszczególni
członkowie kadry menadżerskiej Spółki, dokona - na wniosek Zarządu Spółki - Rada

Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele programu motywacyjnego, o którym mowa w §1,
oraz wpływ poszczególnych członków kadry menadżerskiej Spółki na wyniki finansowe i
wartość rynkową Spółki.


* raport EBI 11/2015

Zarząd G-Energy S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że proponowany dzień prawa poboru emisji akcji serii C o której Spółka informowała raportami bieżącymi ESPI nr 5/2015 i EBI nr 10/2015 to dzień 3 czerwca 2015 roku.

Rada Nadzorcza Emitenta po zapoznaniu się z informacją na temat planów emisji akcji z prawem poboru oraz celu inwestycyjnego związanego z emisją, a także proponowaną przez Zarząd datą dnia prawa poboru na dzień 3 czerwca 2015 roku nie wniosła uwag.


Zamieszczam także moją analizę techniczną, oparta jest na dywergencjach, które pojawiły się w aktualnych dołkach.


kliknij, aby powiększyć

Edytowany: 9 maja 2015 17:09

mayamak
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 171
Wysłane: 9 maja 2015 23:40:39 przy kursie: 0,19 zł
Sorry za podwójny post ale znalazłem kilka przydatnych linków, do tego bardzo aktualnych z pierwszych dni maja 2015.

Rozmowa przewodniczącego RN G – Energy Mieczysława Kocha w Biznes Informacjach w Polsat News z dnia 06.05.2015
www.ipla.tv/Biznes-informacje-... od 10:30

Rozmowa przewodniczącego RN G – Energy Mieczysława Kocha w INFObiznesie w TVP Info z dnia 05.05.2015
www.tvp.info/19662336/05052015... od 1:35

Komentarz przewodniczącego RN G – Energy Mieczysława Kocha na stronie głównej portalu biznestuba.pl
biznestuba.pl/featured/koch-wc...

Scarry
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 400
Wysłane: 10 maja 2015 17:37:26 przy kursie: 0,19 zł
Cytat:
Wklejam istotne informacje dla tej spółki z ostatnich tygodni. Chciałbym jedynie zaznaczyć, że inwestycja kogokolwiek w tą spółkę to wyłącznie spekulacja.


widzę u kolegi od "wiary w CIGames" teraz nie tylko religijność, ale i rozdwojenie jaźni - jeśli informacje fundamentalne są istotne to dlaczego inwestycja to tylko spekulacja jak sam twierdzisz?

A jeśli inwestycja to spekulacja to informacje nie są istotne a Ty tylko próbujesz podczepić jakieś materiały pod naganianie na coś co kupiłeś bo mocno spadło i chciałbyś żeby urosło.

Żenująca amatorka na firmie o dramatycznej historii spadków.

kliknij, aby powiększyć
* "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość, a jakość to jest luksus w życiu." J. Walkiewicz
Edytowany: 10 maja 2015 17:42

mayamak
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 171
Wysłane: 10 maja 2015 18:49:51 przy kursie: 0,19 zł
Dzięki, że pytasz, spodziewałem się Ciebie jako pierwszego :) Spółka spekulacyjna ponieważ jak sam widzisz po wykresie nie widać nawet miejsca odbicia żeby to kiedykolwiek zarabiało, aktualnie jest totalne dno. Pozostają jedynie pytania co tam się tak naprawdę dzieje i trochę nadziei w najnowsze informacje o przejęciach. W ostatnich raportach są dobre (spekulacyjne) i złe informacje. W raporcie rocznym widać, że spółka nie przynosi przychodów wręcz przeciwnie same straty. Jest to uzasadnione - sprzedaż elektrowni wiatrowych w 2013 roku, dywersyfikacją źródeł przychodów, co także widać w raporcie rocznym. Brak klarownej ustawy o OZE była głównym powodem sprzedaży. W 2014 zaczęli mocno inwestować, co przedstawione zostało w przepływach pieniężnych. Nabyli 50% udziałów w Bio Technology Sp. z o.o., planują także przejęcie OrlenOil, póki co są jedynie porozumienia i listy intencyjne, oraz aneksy listów intencyjnych. Po wprowadzonych regulacjach w ustawie OZE GNG na lata 2016 – 2017 planuje pozyskać tereny inwestycyjne, na których będą realizowane elektrownie wiatrowe.

Według mnie najbliższa emisja akacji ma służyć własnie temu aby sfinansować przejęcie OrlenOil oraz przygotować kapitał inwestycyjny pod nowe elektrownie wiatrowe. Dla mnie podejrzane jest to, że po takim raporcie rocznym, który się ukazał nie poszła lawina spadków, także pomimo tego, że główny inwestor STARHEDGE dzień po opublikowaniu raportu zaczął sypać akcjami. Kurs trzyma się stałego poziomu od połowy kwietnia, na dość wysokich wolumenach. To tez przykuło moją uwagę na tą spółkę + dywergencje które pojawiły się w dołkach. Zacząłem więc drążyć temat i czytać co tam się dzieje, ciężko jest wysunąć jakieś pozytywne przyszłościowe wnioski, jedynie co to spekulacyjne.

Przez cały rok każdy miał dostęp do raportów kwartalnych gdzie widać zawsze było to samo: przychody - 0, straty, zadłużanie się. Pojawiła się informacja o nowej emisji... też brak reakcji na kursie. O co więc chodzi? Według mnie o przejęcie OrlenOil, które jest teraz w grze. Co najciekawsze spodziewam się więcej materiałów w mediach odnośnie GNG z osobami reprezentującymi spółkę, ponieważ całkiem niedawno została powołana nowa członkini zarządu Pani Agata Sałysz (od 15 lat związana jest z mediami - głównie Polsatem i Telewizją Polską). Przypadek że akurat teraz przed emisją oraz spektakularnymi obietnicami inwestycyjnymi ze strony spółki? Spółka spekulacyjna jak żadna inna, nie wiem co mam ci jeszcze napisać żebyś zrozumiał.
Edytowany: 10 maja 2015 18:50


Scarry
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 400
Wysłane: 11 maja 2015 09:42:46 przy kursie: 0,18 zł
Cytat:
W 2014 zaczęli mocno inwestować, co przedstawione zostało w przepływach pieniężnych.

Cytat:
planują także przejęcie OrlenOil

Cytat:
póki co są jedynie porozumienia i listy intencyjne, oraz aneksy listów intencyjnych.


AHAHAHAHA
czekamy na aneksy do aneksów do aneksów.

Cytat:
Spółka spekulacyjna jak żadna inna, nie wiem co mam ci jeszcze napisać żebyś zrozumiał.

przestać topornie naganiać? Pewnie by pomogło.
* "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość, a jakość to jest luksus w życiu." J. Walkiewicz
Edytowany: 11 maja 2015 09:43

mayamak
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 171
Wysłane: 11 maja 2015 23:50:02 przy kursie: 0,18 zł
taka dodatkowa ciekawostka, ponieważ drążę temat dalej. Całe te spadki zostały opisane w zawiadomieniu z dn 2014-11-29 o zmniejszeniu udziału przez STARHEDGE i finalnie zrealizowane 2015-04-28, łącznie z podtrzymaniem deklaracji inwestycyjnej wobec GENERGY przekazanej w tym zakresie w zawiadomieniu z dnia 29.11.2014. Może zabrzmi to niedorzecznie ale to jest mój faworyt na ten rok i mam zamiar wziąć udział w nowej emisji akcji z prawem poboru.


Cytat:
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również "Spółką" lub "STARHEDGE") zawiadamia o transakcji skutkującej zmniejszeniem w dniu 24 listopada 2014 o więcej niż 1 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Defilad 1 (dalej zwanej "GENERGY"), tj. stanu posiadania 415.543 (słownie: czterystu piętnastu tysięcy pięciuset czterdziestu trzech) akcji i głosów GENERGY, stanowiących 2,56% (słownie: dwa i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY (dalej zwanej "Transakcją") oraz jednocześnie o innych transakcjach powodujących zejście poniżej ustawowych progów 90, 75 i 50 procent w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej.

Równolegle Zarząd Spółki wyjaśnia, że w wyniku powzięcia informacji o realizacji przez GENERGY zbycia w dniu 18 listopada 2014 roku pozostałych i jednocześnie wszystkich posiadanych 560.000 (słownie: pięciuset sześćdziesięciu tysięcy) akcji, odpowiadających 3,45% (słownie: trzem i czterdziestu pięciu setnym procenta) w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY, Spółka dodatkowo zmieniła łączny(bezpośredni i pośredni) stan posiadania ponad 1 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu, o którym zgodnie z ustawą zobowiązana jest zawiadomić posiadając akcje spółki publicznej stanowiące więcej niż 33 procent wszystkich głosów. Dodatkowo Zarząd informuje, że powyższa wielkość zmiany w głosach stanowi w stosunku do pierwotnego łącznego (bezpośredniego i pośredniego stanu posiadania wynikającego z zawiadomienia z dnia 06.10.2014r. przekraczającego ustawowy próg 90 procent tj. wynoszącego 90,30% w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY) ilość skutkującą łączną zmianą wynoszącą 6,01% (słownie: sześć i jedna setna procenta) wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY.

Podsumowując, w stosunku do ostatniego zawiadomienia Spółki, o którym mowa powyżej, do momentu powstania obowiązku przekazania niniejszego zawiadomienia zrealizowane przez GENERGY zbycia akcji własnych w dniach 3-4 czerwca 2014 roku w ilości 13.521 sztuk , 18 sierpnia 2014 roku w ilości 15.000 sztuk oraz 30 października 2014 roku w ilości 100.479 sztuk nie spowodowały łącznej pośredniej zmiany przekraczającej 1 procent w głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY. Analogicznie, bezpośrednie zbycia w powyższym okresie przez STARHEDGE akcji GENERGY, nie spowodowały zmiany bezpośredniego stanu posiadania przekraczającego 1 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY.
W związku z powyższym informujemy, że przed realizacją Transakcji oraz zbyciem przez GENERGY w dniu 18 listopada 2014 roku wszystkich akcji własnych, STARHEDGE posiadała bezpośrednio 13.871.099 (słownie: trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji uprawniających do 13.871.099 głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY, stanowiących 85,36% (słownie: osiemdziesiąt pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów GENERGY, tj. ilość bezpośredniego posiadania mniejszą w stosunku do ostatniego zawiadomienia o 128.901 akcji. Z kolei przed ww. transakcjami STARHEDGE posiadała pośrednio 14.431.099 (słownie: czternaście milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji uprawniających do 14.431.099 głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY, stanowiących 88,80% (słownie: osiemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów GENERGY, tj. ilość pośredniego posiadania w stosunku do ostatniego zawiadomienia mniejszą o 115.479 akcji.
Zatem w wyniku realizacji Transakcji oraz zbycia przez GENERGY w dniu 18 listopada 2014 roku wszystkich akcji własnych, Spółka na dzień 24 listopada 2014 roku posiadała bezpośrednio i pośrednio 13.455.556 (słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji uprawniających do 13.455.556 głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY, stanowiących 82,80% (słownie: osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów GENERGY, tj. ilość mniejszą w stosunku do ostatniego zawiadomienia o 1.219.923 akcji odpowiadającą 7,51% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów GENERGY – wynikającą z bezpośredniego posiadania mniejszego o 415.543 akcji, pośredniego posiadania mniejszego o 560.000 akcji, czyli łącznie mniejszego o 975.543, oraz ww. wielkości zmian pośredniego i bezpośredniego posiadania mniejszego niż 1 procent głosów o łącznej ilości 244.380 akcji.

Ponadto do dnia dzisiejszego tj. dnia powstania obowiązku przekazania niniejszego zawiadomienia, STARHEDGE zrealizowała transakcje zbycia akcji GENERGY w okresie 25 - 28 listopada 2014 roku włącznie, skutkujące dalszym zmniejszeniem stanu posiadania powodującym przekroczenie ustawowych progów 75 i 50 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej tj. GENERGY. Decyzja o szybszym przekazaniu tj. w niniejszym zawiadomieniu dotyczącym de facto wcześniejszej zmiany stanu posiadania akcji GENERGY, informacji odnoszącej się do późniejszych transakcji możliwych do zakomunikowania w miesiącu Grudniu br., wynika z poczucia obowiązku Zarządu STARHEDGE utrzymania transparentności zaistniałej sytuacji związanej ze znaczącym zmniejszeniem stanu posiadania oraz przedstawieniem uczestnikom rynku i akcjonariuszom STARHEDGE oraz GENERGY dalszych zamiarów STARHEDGE jako strategicznego inwestora w stosunku do działalności GENERGY, jej rozwoju oraz planowanego poziomu zaangażowania w przyszłą działalność GENERGY. Szczegółowe uzasadnienie oraz informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszego zawiadomienia.

W odniesieniu do powyższego STARHEDGE wyjaśnia, że transakcje skutkujące zejściem poniżej progu 75 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY nastąpiły w dniu 26 listopada 2014 roku poprzez zbycie 1.047.580 akcji (słownie: jeden milion czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji uprawniających do 1.047.580 głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY, stanowiących 6,45% (słownie: sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów GENERGY.
Z kolei transakcje, których wynikiem jest zmiana stanu posiadania akcji w dniach 24 - 28 listopada wypełniające obowiązek notyfikacyjny dotyczący zmiany powyżej 1 procent głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej miały miejsce w dniu 21 i 25 i 27 listopada 2014 rok, powodując łączną zmianę stanu posiadania o 3.170.008 (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiem) akcji, odpowiadających 19,51% (słownie: dziewiętnaście i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY, nie przyczyniając się jednak bezpośrednio do przekroczenia ustawowych progów 75 czy 50 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej.
Dopiero transakcje z dnia dzisiejszego tj. 28 listopada 2014 roku zbycia łącznie 1.137.968 (słownie: jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, odpowiadających 7,00% (słownie: siedmiu procentom) w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY przyczyniły się do przekroczenia ww. ustawowego progu i zmniejszeniem przez STARHEDGE stanu posiadania do 8.100.000 (słownie: osiem milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 49,85% (słownie: czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych) procenta w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY.
Sumując powyższe ilości zbytych akcji, STARHEDGE informuje, że ww. okresie tj. od dnia realizacji transakcji skutkujących powstaniem obowiązku zawiadomienia o zmianie stanu posiadania odzwierciedlonego Transakcją oraz zbytymi wszystkimi akcjami własnymi przez GENERGY, Spółka zbyła łącznie 5.355.556 (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, odpowiadających 32,96% (słownie: trzydziestu dwóm i dziewięćdziesięciu sześciu setnym procenta) w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY.

Wszystkie powyższe transakcje skutkują ostateczną zmianą pośredniego i bezpośredniego stanu posiadania poniżej 50 procent w kapitale i w głosach na Walnym Zgromadzeniu GENERGY, powodując tym samym utratę przez STARHEDGE statusu podmiotu dominującego wobec GENERGY, co stanowiło główną przesłankę do decyzji o tak znaczącym zmniejszeniu zaangażowania w akcjonariacie GENERGY jeszcze przed końcem 2014 roku. Dzięki temu możliwy jest brak konsolidacji sprawozdań finansowych obu podmiotów, ich badania rozbudowanymi i czasochłonnymi metodami, a także uniknięcie tych i szeregu innych kosztochłonnych prac, przyczyniając się do utrzymania kosztów STARHEDGE związanych ze sprawozdawczością na kilkukrotnie niższym poziomie niż w przypadku zastosowania ww. przepisów i procedur. Uniknięcie asymilacji sprawozdawczości Spółki ze sprawozdawczością GENERGY wypełnia także założenia i wytyczne wynikające z uchwalonej przez władze STARHEDGE Strategii Rozwoju na 2014 i 2015 rok. W tym miejscu konieczne jest podkreślenie przyjętych w ramach ww. strategii założeń działalności finansowej STARHEDGE na 2014 roku, zakładającej dywersyfikację obszarów inwestycyjnych w tym związanych z branżą energetyczną, a w szczególności zmniejszeniem udziału OZE oraz pokrewnych działalności do 20 procent wartości całego portfela. Na szczególną uwagę zasługuje też fakt zintensyfikowanych działań operacyjnych Zarządu GENERGY, który od pewnego czasu w stosunku do dotychczasowych planów inwestycyjnych znacząco zwiększył ich skalę, zmierzając konsekwentnie do realizacji szerszego niż pierwotnie zakładano rozwoju firmy. Odzwierciedlenie tego znalazło w ubiegłym miesiącu miejsce w zatwierdzonych przez organy nadzorcze GENERGY zaktualizowanych założeniach strategii działalności GENERGY na 2015 rok, a wynikiem tego była dynamiczna realizacja kilku korzystnych z punktu widzenia wzrostu wartości wewnętrznej GENERGY transakcji kapitałowych oraz podjęte działania w obszarze operacyjnym w oparciu o podmioty zależne oraz inne będące obszarem przyszłych akwizycji. W takich okolicznościach Zarząd STARHEDGE przewidując zbliżające się potrzeby inwestycyjne GENERGY wynikające z ogłoszonych planów rozwoju, podjął stosowne działania m.in. w postaci zbycia części akcji, mając na celu zabezpieczenie realizacji przez ten podmiot kapitałochłonnych projektów, mogących jednak zarówno Spółce jak i GENERGY dostarczyć satysfakcjonujących zysków. Aby móc zrealizować ten scenariusz w całości konieczne jest pozyskanie przez GENERGY odpowiedniego kapitału, który dzięki realizacji przez STARHEDGE transakcji zbycia akcji GENERGY, będzie mógł być w pełni uzupełniony do niezbędnej wysokości, bez potrzeby ponoszenia dodatkowego ryzyka związanego z niemożnością zdobycia w danym czasie kapitału przez GENERGY przy obecnych dość trudnych warunkach rynkowych oraz dość niezdecydowanym nastawieniu instytucji finansowych do inwestycji w działalności oparte o nowe technologie i alternatywną produkcję energii oraz paliw, nie posiadających wieloletnich wyników w postaci przychodów i zysków.

Zarząd STARHEDGE wskazuje również, że w odniesieniu do informacji o zamiarze dalszej zmiany zaangażowania w ogólnej liczbie głosów GENERGY na przestrzeni 12 miesięcy oraz w związku z zejściem przez Spółkę poniżej progu 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY – nie wyklucza możliwości dalszego zwiększania zaangażowania w 2015 roku, celem realizacji nowej strategii inwestycyjnej oraz kontynuacji rozwoju działalności STARHEDGE, której podstawowym celem na przyszły rok jest dostarczenie akcjonariuszom satysfakcjonujących zysków. Powyższe założenia będą realizowane równolegle do uzyskiwanych efektów z działalności przez GENERGY w 4 kwartale 2014 roku oraz potencjału wzrostu wartości GENERGY w całym nadchodzącym roku, jak również szybszego lub wolniejszego rozwoju projektów poszczególnych okresach.

Scarry
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 400
Wysłane: 12 maja 2015 11:22:49 przy kursie: 0,16 zł
człowieku wkręcają Cię we wzajemne potrącenia wierzytelności, pseudo-przepływy na podstawie pustych faktur zakończone wyssaniem kasy ze znalezionej grupki naiwnych.

planują przejęcia

planują porozumienia

planują zwiększanie udziału

listy intencyjne

aneksy

aneksy

aneksy

noż kurcze, normalnie listy intencyjne o podboju świata planują. Aneksowane oczywiście do drugiego pokoju w biurze.

...choć może lepiej, bierz udział w emisji, jednego naganiacza będzie mniej.

wyżej zamieściłeś analizę techniczną przy 0,19 zł, która dzisiaj jest o przysłowiowe "dupę potłuc" bo stało się dokładnie odwrotnie. Zamiast wzrostu jest wodospad.
* "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość, a jakość to jest luksus w życiu." J. Walkiewicz
Edytowany: 12 maja 2015 11:36

Scarry
Dołączył: 2011-02-28
Wpisów: 4 400
Wysłane: 12 maja 2015 11:34:08 przy kursie: 0,16 zł
Stargedhe SA
Stopa zwrotu z 6 lat: strata 96,8% kapitału

kliknij, aby powiększyć


jak nieprawdopodobnie naiwnym trzeba być żeby wierzyć w takie spółki ?
* "Diversification is protection against ignorance, it makes little sense for those who know what they’re doing." W. Buffet.
* "Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość, a jakość to jest luksus w życiu." J. Walkiewicz
Edytowany: 12 maja 2015 11:36

mayamak
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 171
Wysłane: 18 maja 2015 11:33:42 przy kursie: 0,16 zł
taki materiał znalazłem ostatnio w internecie odnośnie działalności EkoSafe i BioTechnology gdzie GNG ma 50% udziałów.edit: info do admina - nie działa wstawianie filmów przez syntax [youtube]link z filmem[/youtube]

Kod:
mod: działa, używaj fizycznego adresu, a nie przekierowania
Edytowany: 19 maja 2015 06:55

mayamak
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 171
Wysłane: 19 maja 2015 13:29:02 przy kursie: 0,15 zł
Przekazuję wszystko co znalazłem na temat EkoSafe oraz BioTechnology, w którym GNG ma 50% udziałów. Powiązania spółek na poniższym zdjęciu pomiędzy G-Energy można wyśledzić na tej stronie

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC Z DZIAŁALNOŚCI
za okres od 22 grudnia 2014 roku do 27 stycznia 2015 roku.kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


ARTYKUŁ - Nowoczesne firmy, czy kolejne wysypiska niebezpiecznych odpadów?

https://youtu.be/vlW0daG381c

ARTYKUŁ - Piotra i Pawła z lotu ptaka, czyli śmieciowiska ciąg dalszy

https://youtu.be/A5jD-EVKHWM

fragment dotyczący BioTechnology od 5:57
https://youtu.be/yuwzkkb_wAo?t=298

https://youtu.be/kEUx-81tTJs

https://youtu.be/9x06oE9leMw

Według mnie obawy mieszkańców są uzasadnione. Jednak należy zauważyć, że projekt BioTechnology otrzymał dofinansowanie Unijne, mają wywiązać się z niego do listopada 2015. Powstało także Stowarzyszenie Duchowo, które depcze po piętach spółom które prowadzą tam aktualnie soją działalność. Mieszkańcy oraz władze w przeszłości miały złe doświadczenia z firmą Ecorama, która sprezentowała im śmieciowisko na terenie gminy. Zakładam zatem, że działalność BioTechnology jest skrupulatnie kontrolowana.
Edytowany: 19 maja 2015 13:37

mayamak
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 171
Wysłane: 24 maja 2015 12:16:59 przy kursie: 0,16 zł
Deptanie po piętach i kontrole burmistrza Polic w sprawie działalności Bio Technology, Eko Safe oraz Instytutu Naukowo Badawczego - ciąg dalszy.

http://bip.police.pl/contents/content/254/7690
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA POLIC
za okres od 24 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 roku.


Cytat:
11. Kontynuujemy rozmowy w sprawie planowanych inwestycji przy ul. Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy. 17 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielem spółki, która jest właścicielem części gruntów i wydzierżawia je innym podmiotom. Gmina otrzymała zapewnienie, że jeżeli przedsiębiorcy na tym terenie będą działać niezgodnie z prawem – otrzymają wypowiedzenie od właściciela terenu. Informuję również, że została zacieśniona współpraca pomiędzy samorządami Gminy i powiatu oraz organami wojewódzkimi w zakresie ochrony środowiska. Robimy wszystko, co prawnie możliwe, by nie dopuścić do powtórzenia sytuacji ze składowiskiem odpadów przy ul. Kamiennej.


http://bip.police.pl/contents/content/254/7569
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC
za okres od 27 stycznia do 24 lutego 2015r.


Cytat:
1. 11 lutego w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie służb ochrony środowiska Gminy Police i powiatu polickiego oraz władz Gminy i powiatu z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Tematem były planowane inwestycje przy ul. Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy. Wymieniliśmy się informacjami i ustaliliśmy dalsze, wspólne działania, m.in. w zakresie kontroli podmiotów, których działalność może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jedna z takich kontroli została przeprowadzona 12 lutego. Dotyczyła zanieczyszczenia rzeki Gunicy substancjami ropopochodnymi. O ujawnieniu tych substancji Starostwo Powiatowe w Policach poinformowało WIOŚ pismem z dnia 5 lutego br. W czasie oględzin, w pobliżu jednego z zakładów, stwierdzono zanieczyszczenie gleby. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach została poproszona o założenie wałków sorpcyjnych na rzece. Z miejsca oględzin pobrano próbki wody i gleby do badań laboratoryjnych. Czekamy na wyniki ekspertyz.

2. 12 lutego w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Police i powiatu polickiego z przedstawicielami firm Eko Safe i Instytutu Naukowo-Badawczego, które prowadzą działalność przy ul. Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy. Obecna była także reprezentacja mieszkańców Jasienicy, w tym – członkowie Stowarzyszenia „Duchowo”. Wyjaśnienia inwestorów, dotyczące planowanych przedsięwzięć, budzą różne wątpliwości. Nie chcemy powtórki z ulicy kamiennej w Policach, gdzie składowanych jest obecnie nielegalnie kilkanaście tysięcy ton odpadów. Ale nie możemy działać niezgodnie z prawem. Dlatego podejmujemy wszelkie możliwe kroki, by chronić mieszkańców i środowisko naturalne, a jednocześnie – nie blokować rozwoju przedsiębiorczości.kliknij, aby powiększyć

mayamak
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 171
Wysłane: 27 maja 2015 19:19:30 przy kursie: 0,16 zł
biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info...

Cytat:
arząd G-Energy S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej informacji, iż na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 25/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 maja 2015, podjął w dniu wczorajszym Uchwałę nr 2/V/2015 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.

W związku z podjęciem ww. uchwały Spółka informuje, iż jednostkowa cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,10 PLN.

mayamak
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 171
Wysłane: 29 maja 2015 21:00:26 przy kursie: 0,13 zł
G-ENERGY SA Deklaracja objęcia akcji przez Starhedge S.A.

Cytat:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”) informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym Deklaracji objęcia akcji G-ENERGY przez Starhedge S.A. (dalej „STARHEDGE”), większościowego akcjonariusza Emitenta wraz z przekazaniem świadectwa depozytowego nr 20150518/001 wystawionego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie opiewające na 3 250 000 akcji G-Energy S.A oznaczonych kodem PLELKPE00014. Z terminem ważności do 30 czerwca 2015 roku.
Do tego dnia wyżej wskazane papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu i podlegają blokadzie do chwili utraty ważności świadectwa lub jego zwrotu wystawcy.
Deklaracja objęcia udziałów jak wskazuje Zarząd STARHEDGE jest uzupełnieniem informacji, o których była mowa we wcześniejszych raportach o kontynuacji zaangażowania kapitałowego STARHEDGE w G-ENERGY. Zarząd STARHEDGE wskazuje również, że w odniesieniu do informacji o zamiarze dalszej zmiany zaangażowania w ogólnej liczbie głosów GENERGY na przestrzeni 12 miesięcy mimo zmniejszenia w ostatnim czasie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu GENERGY – nie odstępuje od deklaracji inwestycyjnej wobec GENERGY przekazanej w tym zakresie w zawiadomieniu z dnia 28.11.2014 oraz 16.04.2015 r., celem dalszej realizacji nowej strategii oraz kontynuacji rozwoju działalności STARHEDGE oraz GENERGY, których podstawowym celem jest dostarczanie akcjonariuszom satysfakcjonujących wyników.


G-ENERGY SA Złożenie wniosku o rejestrację jednostkowych praw poboru (JPP) wraz z Listem księgowym jednostkowych praw poboru (JPP) i praw wynikających ze złożonych zapisów

Cytat:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”) informuje o otrzymaniu od autoryzowanego doradcy informacji o złożeniu w dniu 27 maja 2015 r. wniosku o rejestrację jednostkowych praw poboru (JPP) wraz z Listem księgowym jednostkowych praw poboru (JPP) i praw wynikających ze złożonych zapisów na akcje (PNE), tj o zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych 16.250.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 3.250.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 32.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z zachowaniem prawa poboru (dniem prawa poboru wskazanym w w/w uchwale jest 3 czerwca 2015 r.),

mayamak
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 171
Wysłane: 31 maja 2015 21:27:09 przy kursie: 0,13 zł
biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info...

Zarząd G-Energy S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent” „GENERGY”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane, w dniach 29-31 maja 2015 r podczas "19 Konferencji Wall Street" w Karpaczu organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Zarządowi Spółki poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych:

1. Czy spółka ma jakieś przeterminowane zobowiązania?
Nie. Spółka na bieżąco realizuje swoje zobowiązania, ma zapewniony dostęp do kapitału a realizacja zobowiązań wynikających z podpisanych Umów nie jest zagrożona...
Kod:
mod: nie ma konieczności umieszczania całego linkowanego tekstu, fragment w zupełności wystarczy


Edytowany: 31 maja 2015 21:54

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,661 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d