pixelg
i2DEV - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

I2DEV [I2D]

AKTUALNY KURS: 8,60 zł (+0,00%) 21-02-2020 09:00
addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 31 marca 2016 01:03:15
Idzie kolejny dev na giełdę. Wrocławski i2development.

Ze strony spółki: Zaczynaliśmy w 2012 roku.... od jednej budowy, teraz prowadzimy 20 budów. W parkiecie pisali niedawno, że spółka rozwija się głównie na kredytach a tymczasem emisja akcji to według prospektu: 2mln nowych akcji o wartości 58mln. Dodatkowo 8mln ma być dopuszczone do obrotu. Daje to 10mln o wartości ok 290mln!

Ciekawy jestem publikacji prospektu, bilansu, kapitału własnego, WNiP itd. na długach rozwija się dobrze dopóki rośnie, jak stanie to... . trzeba pogratulować Misztalowi, poszedł grubo i wygrał bo emisja pewnie się sprzeda, a że drogo, tanio się nie opłaca :)

Oczywiście optymistycznie piszą, że 50% zysków na dywidendę. potem się pewnie skoryguje.
Edytowany: 19 października 2016 14:41

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 850
Wysłane: 31 marca 2016 23:51:12
Omówienie prospektu emisyjnego GK i2 Development SA

W ostatnim czasie rynek IPO zdominował sektor deweloperski. Po Lokum Deweloper i Archicomie na upublicznienie walorów zdecydowali się właściciele i2 Development. Co ciekawe, wszystkie 3 spółki działają na rynku wrocławskim.

i2 Development jest podmiotem bardzo młodym. Spółka (a właściwie poprzednik prawny) powstała w roku 2012, czyli w okresie kiedy Marcin Misztal (jeden z obecnych właścicieli) sprzedał swoje udziały w notowanej na NewConnect TRO Media (obecnie Indata Software). Już w 2014 r. zaczęto myśleć o upublicznieniu, o czym świadczy przekształcenie w spółkę akcyjną w sierpniu 2014 r. i późniejsze przekształcenia kapitałowe. Na koniec 2014 roku emitent objął kontrolę nad spółką zajmującą się projektami architektury, a w kwietniu 2015 r. po dokonaniu emisji akcji (opłaconych aportem) stał się właścicielem i2 Grupa sp. z o.o. – podmiotem posiadającym historię stricte deweloperską. W drugiej połowie 2015 r. spółka zmieniła swoją strukturę kapitałową do której wpleciono FIZ. Ostatecznie grupa liczy 24 podmioty bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez emitenta.

A zatem do dnia upublicznienia prospektu grupa działała w ostatecznym składzie dopiero 4 pełne miesiące za które we wspomnianym dokumencie nie ma oczywiście sprawozdania finansowego. Można zatem powiedzieć, że emisja i upublicznienie przychodzi szybko, kiedy nie było jeszcze możliwości zaprezentowania rynkowi efektów działalności. Kota w worku nikt nie będzie kupował, więc spółka zdecydowała się udostępnić dane pro-forma (czyli takie jakby nabyte podmioty zostały objęte konsolidacją na początek okresu dla RZIS lub na koniec okresu dla danych bilansowych ) za okres 2014 r. i pierwszego półrocza 2015. Niestety te, podane jako załącznik do sprawozdania jest w znacznej mierze nieczytelne, ale podstawowe dane pro-forma można znaleźć na stronie 77 prospektu emisyjnego.

W 2014 r. Grupa uzyskałaby (pod warunkiem objęcia kontrolą spółek zależnych na dzień 1 stycznia 2014 r.) przychody ze sprzedaży na poziomie 62 mln zł, z czego zaledwie 31,8 mln zł pochodziłoby z działalności deweloperskiej natomiast 28,4 mln zł z tytułu aktywności budowlanej. W tym miejscu należy dodać, że Grupa realizuje projekty nie tylko na własne konto, ale także na rachunek między innymi właścicieli. W pierwszym półroczu 2015 r. struktura sprzedaży byłaby nieco odmienna – 18,6 mln zł z deweloperki i 9,5 mln zł z działalności budowlanej. Zmiana struktury sprzedaży prawdopodobnie wynika z sezonowości. O ile nic nie stoi na przeszkodzie w przekazaniu lokali nabywcom, to zima jest skutecznym ogranicznikiem dla aktywności budowlanej.

Wynik operacyjny Grupy w roku 2014 wyniósłby 10,2 mln zł, natomiast zysk netto 5,2 mln zł. W pierwszym półroczu 2015 r. odpowiednio w sprawozdaniu zobaczylibyśmy 3,4 mln zł straty EBIT oraz 5,7 mln zł straty netto. Z prospektu da się policzyć, że spółki Grupy wydały w 2014 r. właścicielom 105 mieszkań i lokali usługowych, natomiast w pierwszym półroczu 2015 r. roku 48 lokali netto. Co ciekawe, kapitał własny pro-forma byłby ujemny na koniec 2014 r. na kwotę 150 tys. zł. Przy okazji dowiadujemy się jak mocno aport wpłyną na bilans spółki. Otóż na skutek rozliczenia objęcia kontroli w bilansie mamy 51 mln zł wartości firmy, wzrost wyceny zapasów ze 136 mln zł na 240 mln zł w danych proforma za 2014 r. i wzrost z 18,8 mln zł do 23,3 mln zł wartości nieruchomości inwestycyjnych. Na dzień 30 czerwca kapitał własny uwzględniający wartości godziwe, czyli także przeszacowania, wyniósł 178 mln zł, natomiast zadłużenie finansowe netto 84,7 mln zł.

W przypadku i2 Development nie kupujemy jednak obecnych wyników finansowych, a wyniki przyszłe.
Jak wspomniałem wcześniej, spółka i spółki objęte w tej chwili kontrolą rozpoznały w wynikach pro-forma za 2014 r. 105 lokali, natomiast w roku 2015 sprzedały netto 266 mieszkań i lokali usługowych dzięki czemu potencjalnie czeka nas wzrost wyników. Niestety na skutek prezentacji wyniku w układzie rodzajowym dość ciężko określić jest część stałą kosztów, tym bardziej, że mamy do czynienia z danymi proforma. Można jednak założyć, że rentowność operacyjna z roku 2014 jest do powtórzenia (czyli mamy tylko koszty zmienne). Podobnie możemy założyć, że wzrost wymaga proporcjonalnego wzrostu długu. W efekcie takiej estymacji dostaniemy powtarzalny wynik na poziomie około 13,5 mln.

Spółka chwili się wysoką rentownością projektów deweloperskich:

Cytat:
W zakończonych w latach 2012-2015 na projektach deweloperskich spółka i2 Grupa sp. z o.o. wraz z podmiotami zależnymi, która od 20 kwietnia stała się podmiotem zależnym od Emitenta realizowała projektowaną marżę brutto przed podwyższeniem wartości księgowej wybranych aktywów do poziomu ich aktualnej wartości rynkowej liczoną jako stosunek przychodu ogółem ze sprzedaży projektu pomniejszonego o bezpośrednie koszty inwestycji (koszt zakupu gruntu, kosztu prac budowlanych po wyłączeniu marży generalnego wykonawstwa, kosztów nadzorów, kosztu kredytu bankowego oraz innych kosztów bezpośrednich) do przychodów ze sprzedaży projektu ogółem (obliczenia przy założeniu sprzedaży całej dostępnej powierzchni mieszka, lokali usługowych, komórek lokatorskich oraz miejsc postojowych) na poziomie od 28% do 55% w zależności od projektu. Osiągnięcie wyżej wymienionych projektowych marż było możliwe dzięki znajomości rynku lokalnego, dostosowaniu oferty do oczekiwań klientów, wypracowanemu modelowi biznesowemu Grupy tzn. posiadaniu w Grupie podmiotów pozwalających na kompleksową realizację procesów deweloperskich począwszy od etapu planowania, poprzez przygotowanie projektu oraz jego realizację a kończąc na przekazaniu ukończonego budynku do eksploatacji.


Istotnie, jak na działalność deweloperską są to bardzo wysokie marże. Na zakończonych już projektach średnia marża wyniosła 40 proc. przy czym nie należy wprost łączyć tej marży z rentownością zysku brutto na sprzedaży innych deweloperów (rentowność na tym poziomie w przypadku spółki jest niemożliwa do policzenia bez znajomości kluczy alokacji), bo mamy istotną niepewność co do alokacji kosztów pośrednich. Nie można jej także odnieść do rentowności operacyjnej, gdzie mamy koszty korporacyjne. Na poniższej grafice zamieściłem marże na projektach zrealizowanych (kolorowe) i realizowanych (szare) przez spółki obecnie konsolidowane wraz z okresem rozpoznawania budowy i liczbą sprzedanych lokali dla projektów w budowie i realizacji.


kliknij, aby powiększyć


Co ciekawe, marża ekonomiczna (której wyjaśnienie znajduje się powyżej) dla inwestycji planowanych jest jeszcze wyższa niż ta uzyskiwana do tej pory - 53 proc.! Zwracam jednak uwagę, że w wyniku aportu wartość zapasów została przeszacowana w górę, na skutek czego marże z wartości bilansowych będą już na poziomie „normalnym” dla działalności deweloperskiej – 25 proc.

Spółka planuje uzyskać wpływy ze sprzedaży mieszkań w realizowanych projektach na poziomie prawie 230 mln złotych, choć ciężko określić rozkład w czasie. Kompetencje w wyszukiwaniu tanich gruntów i wysokie marże będą do zaobserwowania dopiero w projektach dla których grunty zostaną dopiero zakupione w przyszłości.

Mimo stosunkowo wysokich marż (które przecież można łączyć z teoretycznie wysokimi cenami sprzedaży) nie widać niskiej efektywności ( drogo sprzedaje się wolniej niż tanio). i2 Development sprzedaje swoje lokale w tempie zbliżonym do lokalnego konkurenta czy jednego z liderów rynku działającego także na rynku wrocławskim:


kliknij, aby powiększyć


Na powyższym wykresie zobrazowałem dane dotyczące projektów, których właścicielem jest grupa, natomiast w prospekcie podawane są i omawiane dane uwzględniające także dane dotyczące sprzedaży i oferty także dla spółek należących tylko do właścicieli i2 Developemnt.

Spółka chce pozyskać z oferty 58 mln zł, co przy maksymalnej emisji 2 mln akcji daje 29 zł za walor i wycenę dotychczasowego biznesu na kwotę 232 mln. A zatem spółka oczekuje premii powyżej i tak już przeszacowanych w górę gruntów i projektów deweloperskich. Wspomniana kwota przy zakładanym wcześniej powtarzalnym zysku proforma da estymowany wskaźnik C/Z na poziomie prawie 18, co nie jest wartością niską. Jednak to tylko rozważania przed podaniem ceny emisyjnej.

Wydaje się, że mimo krótkiej historii grupa i2 Development posiada pewne unikatowe kompetencje które pozwalają uzyskiwać wysokie marże na projektach. Jednak sam wynik proforma nie wydaje się wysoki jak na posiadane zasoby spółki, do czego przyczynia się nisko-marżowa działalność budowlana. Być może koszty korporacyjne mają wysoki wpływ na wynik, ale z upublicznionych danych ciężko to stwierdzić. Mamy także spore ryzyko transakcji z właścicielami – prawie połowa przychodów pochodzi od spółek pozwiązanych z jednym z właścicieli. Dodatkowo dochodzi czynnik ryzyka związany z danymi proforma, co do których nie ma żadnej pewności że byłyby zbliżone gdyby do połączenia spółek doszło szybciej. Można odnieść wrażenie, że spółka wchodzi na giełdę zbyt szybko, bez pokazania potencjalnym inwestorom wyników działalności grupy w jej obecnym kształcie. Można to chyba łączyć z sytuacją na rynku mieszkaniowym i spodziewanym koniunkturalnym szczytem.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 5 kwietnia 2016 12:37

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 1 kwietnia 2016 10:44:04
To kpina czy żart primaaprilisowy?

aktywa na koniec 2014 to 18mln a na 30 czerwca 2015 już 320 mln! W tym czasie wartość firmy czyli papier wzrósł z 4 tyś do 50mln! kapitał własny na koniec 2014 to MINUS 140tyś, na 30 czerwca 2015 to 178mln!

Czy mamy uwierzyć, że w tym czasie Misztal i spółka włożyli w spółkę 120mln(bo 50mln sobie ot tak zapisali jako WNiP)? Gorszego prospektu dawno nie widziałem. W przepływach ktoś widział taką gotówkę?


posiedzę wieczorem to prześwietlę tego gniota. ta spółka z daleka mi śmierdzi, bez emisji akcji ta spółka przy lekkim spowolnieniu na rynku nieruchomości zapada się jak kamień.
Edytowany: 1 kwietnia 2016 10:45


aksu
Dołączył: 2015-02-26
Wpisów: 178
Wysłane: 1 kwietnia 2016 10:51:49
^^ każdy Dev chce się załapać na gpw przed końcem hossy na rynku mieszkaniowym, tak sobie tłumaczę ostatnie debiuty Whistle

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 850
Wysłane: 1 kwietnia 2016 12:55:35

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 850
Wysłane: 1 kwietnia 2016 13:38:00
Addison, tam w czerwcu czy kwietniu było tak naprwde przejęcie deweloperki... Nie ma co patrzeć na dane finansowe Emitenta za 2014 czy RZIS w 2015

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 1 kwietnia 2016 13:47:56
Widać banki też powariowały dając i2 tak spore kredyty np na dawny szpital przy Jana Pawła, hipoteka do 228mln.

Ktoś znalazł tam kapitał bo ja nie znajduję a historia wygląda tak: Misztal zrobił coś za co poważny Dom Maklerski jakim jest BOŚ nie powinien się podpisać.

Na stronie 284 prospektu mamy wyjaśnione jak robi się kreatywną księgowość, MEGA kreatywną księgowość trzeba dodać.

Misztal wniósł do spółki wraz ze wspólnikiem udziały i2grupa, które wycenił na 93mln PLN a potem http://projnorm.pl/ wycenił to na 185mln PLN!

Co tam w środku jest w i2 grupa?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 850
Wysłane: 1 kwietnia 2016 14:17:51
To co nazywasz MEGA kreatywną księgowością jest niczym innym jak przejęciem... Choć tak naprawdę powinno to być przejęcie pod wspólną kontrolą, co raczej dramatycznie zmieniłoby obraz bilansu...

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 1 kwietnia 2016 14:26:45
Wyceny wartości godziwej będących przedmiotem aportu wszystkich udziałów w spółce i2 Grupa sp. z o.o.
dokonało Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania Projnorm sp. z o.o. w dniu 7 kwietnia 2015 r.
W dniu 16 kwietnia 2015 r. niezależny biegły rewident wydał opinię w sprawie wyceny wartości godziwej
udziałów w spółce i2 Grupa sp. z o.o. będących przedmiotem aportu. W opinii biegłego rewidenta, łączna
wartość wkładów niepieniężnych wyniosła 185.606.000 PLN i odzwierciedla ich wartość godziwą, a w
szczególności odpowiada co najmniej wartości nominalnej akcji imiennych obejmowanych w zamian za
wniesione wkłady.

10 dni i wartość rośnie o 100%.

opinii w prospekcie brak a rewident nie jest wymieniony z nazwy.

tak się robi majątek, który potem trzeba sprzedać. Oczywiście byłem gotowy na niezbyt czyste IPO, no bo nie może być szybko zbudowana wartość spółki, która powstała na długach. Jednak szczerze mówiąc myślałem, że zachłanność właścicieli będzie pohamowana. Przeliczyłem się.
Edytowany: 1 kwietnia 2016 14:34

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 850
Wysłane: 1 kwietnia 2016 14:42:41
Mnie też się prospekt mało podoba, ale będąc szczerym prawie nikt nie podaje nazwy biegłego, który wykonuje wycenę nieruchomości, to raczej wyjątki niż reguła.


addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 4 kwietnia 2016 12:16:01
Z prospektu, strona 43:

Ryzyko związane ze złożoną historią finansową Emitenta:

Początki działalności Grupy sięgają 2012 r, kiedy to została zawiązana przez Pana Andrzeja Kowalskiego oraz Pana Marcina Pawła Misztala spółka pod firmą Korfantowskie Przedsiębiorstwo Budowlane spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. Następie w wyniku transakcji wnoszenia wkładów niepieniężnych w postaci
spółek, w tym w szczególności udziałów spółki i2 Grupa sp. z o.o., Grupa osiągnęła obecną strukturę.
W związku z dokonanymi przekształceniami Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Półroczne
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, mogą niedokładnie przedstawiać sytuację całej zorganizowanej
działalności Grupy. Z tego też powodu informacje dotyczące zorganizowanej działalności gospodarczej Grupy, które są niezbędne dla dokonania przez inwestorów oceny sytuacji Emitenta, zawarte są w informacjach finansowych innej jednostki. W konsekwencji złożona historia finansowa nie pozwala przedstawić zbadanych sprawozdań zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 809/2004.

Jednocześnie załączone do prospektu sprawozdania finansowe i2 Grupa sp. z o.o. i jej spółek zależnych nie były przedmiotem badania ani przeglądu biegłego rewidenta.

Nic tylko kupować hehe

To nie jest żadna złożona historia finansowa spółki, to jest brak jakiejkolwiek woli aby pokazać co mamy w środku. Złożoną historię finansową to mają spółki, które trwają po kilkadziesiąt lat a nie .. 36 miesięcy(zatrudnienie kilka osób) i wyceniają się na 250mln PLN.
Edytowany: 4 kwietnia 2016 12:19

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 4 kwietnia 2016 13:43:09
Na stronie 243 mamy kto tam sporządził wycenę www.pmenterprises.pl/index.htm...

Swego czasu byli nawet na allegro: allegro.pl/my_page.php?uid=298...

Dwie osoby są właścicielami tej spółki: CHĘĆ, PIOTR JACEK oraz WĄSOWSKA CHĘĆ, MAŁGORZATA

www.infoveriti.pl/firma-krs/Pm...


Czy ktoś ma opinie o tych specjalistach?

z91113
Dołączył: 2015-07-05
Wpisów: 4
Wysłane: 4 kwietnia 2016 21:56:47
Nic tylko brać Angel
Skończy się jak z TROMEDIA.
Balon i tyle, dziwne ze domy maklerskie się za takie spóły łapią.

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 078
Wysłane: 7 kwietnia 2016 17:09:25
Byłem dzisiaj w siedzibie spółki aby zobaczyć dokumenty o których piszą w w prospekcie, że są do wglądu. W sumie tam nic nowego nie ma.

Zapytałem więc o wycenę zrobioną na poczet aportu. Pani wyszła do działu prawnego. Po chwili wraca z informacją, że nie mają obowiązku podawania tej wyceny. Ok, może obowiązku nie ma, ale może znajdą się chęci aby to pokazać skoro IPO, skoro 58mln mają włożyć inwestorzy? Niestety wycena nie jest do wglądu przez inwestorów. nie zdziwiłem się... .

Dlatego możemy sobie sami zadać pytanie: ile w spółkę i2 grupa włożył Pan Misztal i wspólnik zanim potem włożyli to w i2 dev wyceniając to grube miliony.

Czy dużym błędem będzie jak strzelę, że maks 15mln? tego nie wiem i się nie dowiem.

Potem pożyczki od właścicieli, uruchomione budowy, kredyty bankowe i pro forma robi się to co już każdy widzi na dzień 30 czerwca 2015? Czy to jest ten model szybkiego wzrostu biznesu?
Edytowany: 7 kwietnia 2016 17:10

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 078
Wysłane: 8 kwietnia 2016 13:42:18
Troszkę opini o i2 :)

www.gowork.pl/opinie_czytaj,89...

Skoro firma budowana jest na tak dużym lewarze to płatności muszą mieć obsuwy.
Edytowany: 8 kwietnia 2016 13:42

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 078
Wysłane: 8 kwietnia 2016 14:38:32
google to potęga :)

www.wykop.pl/artykul/2693935/j...

Najlepsze jest wyciągnięcie ceny:

Problem pojawił się w momencie zawieruchy na ich stronie. Nagle wszystkie wymiary domów niesprzedanych zostały zmienione i domki zmalały o 4 m2. Trwało to dwa dni, na forum osiedlowym poruszenie, ktoś dotarł do informacji, że mają problem bo zrobili mniejsze domy i powierzchnia drastycznie spadła. Po dwóch dniach pojawiły się nowe wymiary, tym razem powiększone do 83 m2 i do tej pory wiszą: www.i2development.pl/inwestycj...

Przy odbiorze podsunięto nam pod nos do podpisania protokół do góry nogami, w ogóle nie wspominając o metrażu. Jak odwróciliśmy stronę to zobaczyliśmy wymiar 82,77 m2. Dom ma krótsze ściany w stosunku do projektu, wszystkie pokoje zmalały, ale powierzchnia całkowita wzrosła. W rozmowie z wykonawcą dowiedzieliśmy się, że projekt liczony był zgodnie z normą ale skosy były liczone bez owego rozporządzenia i stąd wyszły takie różnice. Kreatywna księgowość i nagle zamiast oddać nam za około 4m2, my musimy im dopłacić za 1. Stąd różnica 30000zł. Na każdym domu, na 47 domach. Ładna kwota wychodzi.


Ok, rozumiem, że to nie forum deweloperskie, ale jednak przy IPO warto poznać zasady etyczne w firmie.

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 078
Wysłane: 12 kwietnia 2016 13:38:59
Kampania reklamowa trwa:

cyt: "Jesteśmy samowystarczalni - struktura Grupy pozwala nam samodzielnie projektować i wykonywać nasze inwestycje. Przekłada się to znacząco na wysokość projektowanych marż brutto" - stwierdził wiceprezes."

całość: http://stooq.pl/n/?f=1033180

ciekawa ta samowystarczalność skoro firma kpb(wykonawca) zatrudnia 6 osób :)

Czy fundy to kupią? kupią bo lubią analizy, słupki, wizje. Nikt tam nie zapyta o historię a spółka schowała do szafy i nie pokaże. Dywidenda w wysokości 50% hehe chyba nikt w to nie uwierzy.
Edytowany: 12 kwietnia 2016 13:43

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 21 kwietnia 2016 22:14:51
i kupiły fundy:

"Wrocławski deweloper przydzielił inwestorom instytucjonalnym 1,5 mln akcji (pula wynosiła 1,8 mln), a drobnym inwestorom 200 tys. papierów. Średnia stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 31,93 proc.

Cena emisyjna wynosiła 20 zł, czyli o 31 proc. poniżej ceny maksymalnej."


www.parkiet.com/artykul/9,1471...

Misztal zrobił skok na bank i... udało mu się. 34mln akurat na wkład własny. Brawo TY!
Bez tej kasy nie wróżyłbym dobrze temu deweloperowi a tak, banki(kredytodawcy) uspokojone, kasa jest.
Edytowany: 21 kwietnia 2016 22:19

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 514
Wysłane: 17 maja 2016 15:12:14

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 19 października 2016 12:39:59 przy kursie: 20,79 zł
spółka po pół roku od emisji idzie po 25mln z emisji obligacji... Idą więc pełną parą.

Certyfikaty fiz wycenione już na 194mln hehe

no nic, papier wszystko przyjmie. Warto brać nauki jak zrobić coś dużego z czegoś małego w jeden rok :)

Wrocław ma jakieś tradycje w "uczciwym" podejściu do inwestorów.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,873 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d