pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

SERG

SERG

Ostatnie 10 wpisów
Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2011 roku.
Zarząd VEDIA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

newconnect.pl/?page=get_ebi_fi...
newconnect.pl/?page=get_ebi_fi...


Osoby reprezentujące spółkę:

* Mirosław Włodarczyk - Prezes Zarządu
* Dariusz Kwiatkowski - Członek Zarządu


Opublikowanie raportu rocznego za 2010 przesunięte na 19 maja 2011.
www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Nie wiem dlaczego się to tak dzisiaj obsunęło Think

W każdym razie jest nowe info
newconnect.pl/?page=1045&p...

Cytat:
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 44/2010 z dnia 12.10.2010 r., Zarząd Sobet S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 13.12.2010 r. do Spółki wpłynęła podpisana umowa zawarta pomiędzy Emitentem a Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. ("Zamawiający").

Przedmiotem ww. umowy jest realizacja kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. "Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - Etap III".

Wartość umowy wynosi 6.142.879,50 PLN netto.

Termin zakończenia prac został ustalony na 30.06.2011 r.

Udało mi się problem rozwiązać.
Jak ktoś jest zainteresowany mogę udostępnić pliczek z Arkuszem i ewentualnie służyć poradą w miarę swojej wiedzy :)

Mam w Excelu zrobiony swój portfel i chciałbym, aby kursy zamknięcia moich walorów były automatycznie wpisywane w odpowiednie komórki z ogólnodostępnych notowań dostępnych na serwisie Bossa.pl.
Wie ktoś jak coś takiego zrobić i mógł by mnie trochę naprowadzić.

Ostatnio sporo było tu pisane o ofertach prywatnych na NC, wiele osób pisało jak wziąć udział w takiej prywatnej ofercie.
Jakież było moje zdziwienie gdy przyszła do mnie prywatna wiadomość z forum parkietu (gdzie jestem zarejestrowany) proponująca mi kontakt z pewną osobą w celu wzięcia udziału w tego typu preIPO.

No i pomału do przodu :)


Zgodnie z przygotowywaną strategią Emitent zdecydował się na rozpoczęcie procesu poszerzania asortymentu o nową klasę produktów oświetleniowych i innych produktów wykorzystujących najnowsze technologie oświetleniowe. W początkowym okresie Emitent będzie koncentrował się na wyświetlaczach i ekranach diodowych. W celu przygotowania atrakcyjnej oferty Emitent podpisał umowę o współpracy i rozpoczął współpracę z wyspecjalizowanym przedsiębiorcą działającym pod firmą Yamatei Ltd. z siedzibą w Hong Kongu.

Zarząd Emitenta informuje, ze obecnie prowadzone są zaawansowane rozmowy z odbiorcami w celu zaoferowania pierwszych wyświetlaczy i ekranów diodowych.

Zarząd VEDIA S.A. dodatkowo informuje, że opracowuje strategię rozwoju Vedia S.A. Emitent będzie koncentrował się na zwiększaniu skali działalności poprzez wzrost liczby klientów, rozszerzenie asortymentu, profesjonalizacji procesów biznesowych i wzrost zdolności wytwórczych. Dokument przedstawiający główne założenia strategii i ich opis zostanie podany do publicznej wiadomości w styczniu 2011 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

* Mirosław Włodarczyk - Prezes Zarządu
* Dariusz Kwiatkowski - Członek Zarządu

źrodło: www.newconnect.pl/?page=1045&a...

Nieznam Ninja Trader-a, ale Power Trader NIE MA funkcji testowania i optymalizowania systemów.

Podpisanie listu intencyjnego z GridPocket SAS
Zgodnie z przygotowywaną strategią Emitent zdecydował się na rozpoczęcie procesu poszerzania asortymentu o urządzenia elektroniczne ułatwiające zarządzanie zużyciem energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. W celu stworzenia konkurencyjnej i kompleksowej oferty Emitent podpisał list intencyjny i rozpoczął współpracę z firmą GridPocket SAS, z siedzibą we Francji, specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania i serwisów służących zarządzaniu zużyciem energii (smart grid). Firma GridPocket SAS posiada doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu na południu Francji z lokalnym dystrybutorem energii. Aktualnie prowadzone są intensywne rozmowy ze spółkami z branży energetycznej oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w rozwój nowoczesnych metod pomiaru i optymalizacji kosztów zużycia energii w Polsce. Według opinii Emitenta rynek inteligentnego zarządzania energią elektryczną jest bardzo obiecujący i wykazuje intensyfikację działań w roku 2011.

Zarząd VEDIA S.A. dodatkowo informuje, że opracowuje strategię rozwoju Vedia S.A. Emitent będzie koncentrował się na zwiększaniu skali działalności poprzez wzrost liczby klientów, rozszerzenie asortymentu, profesjonalizacji procesów biznesowych i wzrost zdolności wytwórczych. Dokument przedstawiający główne założenia strategii i ich opis zostanie podany do publicznej wiadomości w styczniu 2011 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

www.newconnect.pl/?page=1045&a...Powyższa informacja pozwoliła kursowi na odbicie.

26.11. Warszawa (PAP/ESPI) - 178/2010

Zarząd M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 25.11.2010 roku Spółka przeprowadziła niepubliczną emisję zerokuponowych, niezabezpieczonych obligacji zwykłych serii U. Środki pozyskane z emisji Obligacji będą przeznaczone na aktywność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej, tj. finansowania i restrukturyzacji płynności finansowej Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ). Zarząd M.W. Trade SA informuje, że nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji.

Emitent wyemitował obligacje o łącznej wartości 5 126 mln PLN. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 tys. PLN. Obligacje oferowane były po cenie emisyjnej - 968,77 PLN za jedną obligację.

Obligacje zostaną wykupione w terminie 181 dni od daty przydziału, nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po terminie wykupu obligacji po cenie nominalnej. Obligacje nie uprawniają do żądania świadczenia niepieniężnego od Emitenta. Obligacje nie są zabezpieczone.

Obligacje są obligacjami na okaziciela, nie mają formy dokumentu oraz zostały wpisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a ust.2 Ustawy o Obligacjach.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. trzeciego kwartału 2010 roku, wynosi 143 mln PLN. Emitent planuje zwiększać wartość zobowiązań poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych, w celu pozyskiwania dalszych kapitałów dłużnych.

topcia napisał(a):

Coś jednak mi mówi, że będzie korekta Angel .


Jak będzie to zamierzam ją wykorzystać do odebrania części akcji których się pozbyłem.

Informacje
Stopień: Obeznany
Dołączył: 9 czerwca 2010
Ostatnia wizyta: 7 marca 2012 10:32:16
Liczba wpisów: 50
[0,01% wszystkich postów / 0,01 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,354 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d