pixelg
DIGATE - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

DIGATE [DGT]

AKTUALNY KURS: 0,01 zł (+0,00%) 01-07-2014 15:25
Nemev
0
Dołączył: 2010-03-23
Wpisów: 125
Wysłane: 9 listopada 2010 14:13:13 przy kursie: 1,33 zł
Novainvest S.A. sprzeda spółkę portfelową za 3 mln zł

Warszawa, 9 listopada 2010 roku – Novainvest S.A. – branżowy fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect uzyska 3 mln zł ze sprzedaży jednej ze swoich spółek portfelowych – TeleB Sp. z o.o. Cena sprzedaży, ustalona na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży, jest prawie trzykrotnie większa, niż cena wynikająca z objęcia udziałów w połowie 2009 roku. Jednocześnie transakcja sprzedaży wpłynie pozytywnie na wyniki funduszu w całym 2010 roku.

- „Ta transakcja pokazuje kilka istotnych filarów strategii Novainvest. Z jednej strony to koncentracja na branżach, w których mamy kompetencje, jak np.: telekomunikacja. Z drugiej – umiejętność wyszukiwania i taniego zakupu atrakcyjnych spółek, które po kilkunastu miesiącach naszej pracy są warte znacznie więcej. W konsekwencji pojawiają się właśnie takie transakcje jak zbycie Tele B. Co ciekawe spółka trafia również do inwestora branżowego mocno zainteresowanego jej dalszym rozwojem.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarzadu Novainvest S.A.

Novainvest wstępnie szacuje, że zakończy 2010 rok jednostkowym zyskiem netto na poziomie 1 mln złotych.

- „Z naszego punktu widzenia dezinwestycja w tym momencie jest atrakcyjna zarówno na poziomie przychodowym - ze względu na dodatkowy zastrzyk gotówki i pozytywne oddziaływania na tegoroczne wyniki Novainvest – jak i na kosztowym – w istotny sposób ograniczamy strumień gotówki związany z inwestycjami, jakie mogłyby umożliwić znaczący wzrost działalności tego podmiotu. W konsekwencji transakcja będzie widoczna w rachunku wyników jeszcze w tym roku. Zanotujemy na niej ok. 200% zysku, co pomoże zakończyć cały 2010 rok z 1 mln zł jednostkowego zysku netto, pomimo poniesionych kosztów związanych z budową grupy kapitałowej.”– mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.
W pipeline funduszu znajdują się kolejne transakcje na spółkach portfelowych, a także nowe inwestycje.

- „Liczy się nie tyle okres jaki spółka była w naszym posiadaniu, ale efektywność jej rozwoju, który wspieraliśmy. A tę w przypadku Tele B pokazuje chociażby cena zbycia, prawie trzykrotnie wyższa po około roku naszej pracy. Dlatego takich transakcji będziemy chcieli przeprowadzać więcej. Tylko na przyszły rok planujemy wyjścia z 3-4 kolejnych projektów, w tym przynajmniej z dwóch przez giełdę. W międzyczasie na oku mamy już kolejne, w tym dwie spółki publiczne. Rozpoczynamy wstępne rozmowy w tym zakresie, decyzje inwestycyjne powinny zapaść jeszcze w IV kwartale br.” – zapowiada Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

Emisja akcji

W listopadzie Novainvest przeprowadzi publiczną emisję akcji o wartości do 1,94 mln zł. Pozyskane środki przeznaczy na spółki portfelowe, na finansowanie przejęć w obszarze małych operatorów internetowych i kablowych oraz ich integracje z działalnością spółki Interlandia oraz na zwiększenie kapitału obrotowego spółki portfelowej Optonet, w związku z wdrażanymi planami pozyskania nowych kontraktów. Cena emisyjna akcji serii E została wyznaczona na 1,25 zł za każdą. Pięć praw poboru, które zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt w dniu 27 października 2010 r. uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji.

Spółka portfelowa przejmuje

Niedawno Novainvest S.A. informowała również, że jej spółka portfelowa – Interlandia Sp. z o.o. - podpisała list intencyjny w sprawie przejęcia operatora telewizji kablowej Sferanet z Bielska Białej. Spółki udzieliły sobie wyłączności na rozmowy w sprawie przejęcia do końca br. W efekcie połączenia ma powstać operator telewizji kablowej świadczący usługi typu triple-play (telewizja, internet, telefon). W ocenie funduszu będzie to miało istotne przełożenie na przychody notowane przez Interlandię – przychody spółki po przejęciu wzrosłyby o prawie 3 mln zł. W przyszłym roku Interlandia może przeprowadzić emisję akcji i wejść na rynek NewConnect.
Edytowany: 4 czerwca 2013 15:15

Nemev
0
Dołączył: 2010-03-23
Wpisów: 125
Wysłane: 17 listopada 2010 11:16:14 przy kursie: 1,35 zł
news z dzisiaj:

Novainvest S.A. i Public Image Advisors S.A. zacieśniają współpracę
Nowi akcjonariusze powyżej 5% w obu spółkach

Warszawa, 17 listopada 2010 roku – Wiodący akcjonariusze dwóch notowanych na NewConnect spółek: Novainvest S.A. oraz Public Image Advisors S.A. dokonali wymiany akcji. W konsekwencji
w akcjonariacie obu spółek ujawniły się nowe podmioty posiadające ponad 5% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Sontellian Holdings LTD posiada akcje stanowiące 5,36% kapitału Public Image Advisors S.A., zaś Paradisus Capital LTD dysponuje 9,53% głosów w Novainvest S.A. Równolegle o zacieśnianiu współpracy rozmawiają spółki, których zarządy widzą płynące z takiego rozwiązania synergie. Novainvest S.A. to branżowy fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect. Public Image Advisors S.A. to spółka doradcza wspierająca przedsiębiorstwa na etapie pozyskiwania kapitału oraz wchodzenia na GPW.
- „Obie spółki są atrakcyjnie wyceniane rynkowo w stosunku do ich potencjału, przy P/E na poziomie kilkunastu punktów, stąd nie dziwi zainteresowanie ich akcjami. Niedawno rozpoczęliśmy współpracę operacyjną nad kilkoma wspólnymi projektami związanymi z emisjami akcji i wprowadzaniem spółek na giełdę, zaplanowanymi na ten i przyszły rok. W jej toku okazało się, że obszarów współpracy – również poza klasycznymi emisjami na rynku kapitałowym, jest znacznie więcej. M.in. pojawił się pomysł wzmocnienia budowanej przez PIA grupy firm doradczych działających w obszarze rynku kapitałowego o wyspecjalizowany podmiot posiadający ciekawe portfolio spółek do upublicznienia. ” - mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarzadu Novainvest S.A.
- „Novainvest posiada takie portfolio, a sposób myślenia zarządu – nakierowany na budowę wartości fundamentalnej upublicznianych spółek - bardzo nam odpowiada. Dlatego główni akcjonariusze zdecydowali się na wymianę akcji i wzajemne ujawnienie z pakietami ponad 5% w głosach
na Walnych Zgromadzeniach obu podmiotów. Chcemy dać inwestorom czytelny sygnał, że synergii pomiędzy spółkami może być znacznie więcej, a nasza współpraca ma charakter długoterminowy
i będzie się rozwijać.” – mówi Daniel Kordel, Prezes Zarządu PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
Oprócz zacieśniającej się współpracy pomiędzy spółkami, z punktu widzenia akcjonariuszy dokonujących transakcji wymiany akcji, ważne jest również to, że oba podmioty jednocześnie stabilnie się rozwijają i będą notowały bardzo dobre wyniki finansowe. Novainvest S.A. zakończy 2010 rok z zyskiem netto na poziomie 1 mln zł, posiadając co najmniej pięć spółek portfelowych i aktywa na poziomie kilkunastu mln zł. Prężnie rośnie również PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. Spółka aktualnie prognozuje na 2010 rok 550 tys. zł zysku netto, z czego ponad 500 tys. zrealizowała już po trzech kwartałach.
- „Opierając się na publicznie dostępnych informacjach o liczbie projektów znajdujących się
w portfelu obu firm, spodziewać się można dalszego istotnego wzrostu ich wartości wewnętrznej
i generowanych wyników w przyszłości. Novainvest będzie chciała w 2011 roku zamknąć 3-4 swoje inwestycje, również w drodze upublicznienia. Jednocześnie będziemy inwestować w nowe podmioty. Chcemy aby w realizacji całości procesu brała udział grupa tworzona przez PUBLIC IMAGE ADVISORS. – komentuje Tomasz Bartel, wiceprezes zarządu Novainvest S.A.
Emisja akcji
Niedawno Novainvest poinformowała, że planuje publiczną emisję akcji o wartości do 1,94 mln zł. Pozyskane środki chce przeznaczyć na inwestycje w nowe spółki portfelowe, na finansowanie przejęć w obszarze małych operatorów internetowych i kablowych oraz ich integracje z działalnością spółki Interlandia oraz na zwiększenie kapitału obrotowego spółki portfelowej Optonet, w związku
z wdrażanymi planami pozyskania nowych kontraktów. Cena emisyjna akcji serii E została wyznaczona na 1,25 zł za każdą. Pięć praw poboru, które zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt w dniu 27 października 2010 r. uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji.
- „W mojej ocenie cele emisyjne Novainvest są ciekawe, a związany z nimi potencjał wzrostu wartości spółki wysoki. - Prezes Zarządu PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
- Wiodący akcjonariusze obu podmiotów są zainteresowani uczestnictwem w tej emisji.” – komentuje Tomasz Bartel, wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

Nemev
0
Dołączył: 2010-03-23
Wpisów: 125
Wysłane: 22 listopada 2010 13:51:26 przy kursie: 1,38 zł
cisza tutaj...

no nic następna informacja dot. aktywności spółki:

Cytat:
Akcjonariusze Grupy Novainvest S.A. kontrolują 8,3% kapitału w Nanotel S.A.
Współpraca ma przynieść znaczne zwiększenie przychodów wrocławskiej spółki

Warszawa, 22 listopada 2010 roku – Grupa Novainvest S.A. – branżowy fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect, poinformowała, że jej akcjonariusze kontrolują 100 tys. akcji stanowiących 8,3 procent kapitału zakładowego w spółce Nanotel S.A. W związku z tym oba podmioty rozpoczynają współpracę strategiczną. Jej efektem ma być kilkukrotne zwiększenie przychodów Nanotel S.A. w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy w porównaniu z 2,3 mln zł prognozowanymi na 2010 rok.

Nanotel S.A. to notowana na NewConnect, wyspecjalizowana firma działająca na rynku budowlanym związanym z kompleksową obsługą inwestycji w budownictwie telekomunikacyjnym oraz realizacją instalacji systemów pomp ciepła.

- „Prowadzimy politykę inwestycji w spółki z branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Nanotel nie tylko spełnia to kryterium, ale generuje również dobre wyniki finansowe i jest efektywnie zarządzany. Planujemy, że Nanotel będzie spółką wykonawczą w ramach naszej grupy, realizując projekty w obszarze budownictwa telekomunikacyjnego. Szczególnie, że firma posiada już bogate doświadczenie w realizacji tego typu kontraktów dla największych podmiotów na rynku. Udzielimy wsparcia Nanotel w procesie pozyskiwania nowych kontraktów, co będzie miało pozytywny wpływ zarówno na poziomie ilości oraz wartości realizowanych zleceń. Oczekujemy, że w przyszłym roku wolumen wykonywanych przez spółkę kontraktów znacząco wzrośnie. Docelowo w ciągu 12 miesięcy chcemy, aby zwiększyła ona swoje przychody i zysk kilkukrotnie.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

- „Sądzę, że każda ze spółek notowanych na giełdzie chciałaby, aby jej akcjonariat tworzyli inwestorzy instytucjonalni, którzy chcą pozostać z nią na dłużej. W naszym przypadku tak właśnie się dzieje. Jednocześnie, nowi akcjonariusze mają charakter branżowy oraz przynoszą nam możliwość rozwoju w postaci nowych zleceń i kontraktów. Zależy nam na budowaniu wartości spółki dla inwestorów, nad czym stale pracujemy. Z Grupą Novainvest rozmawiamy już o pierwszych projektach, które mielibyśmy realizować.” – mówi Daniel Wojnarowicz, Prezes Zarządu Nanotel S.A.

SPRZEDAŻ SPÓŁKI PORTFELOWEJ TeleB

Novainvest S.A. jest w trakcie finalizacji transakcji sprzedaży jednej ze swoich spółek portfelowych TeleB sp. z o.o. Ze sprzedaży Spółka uzyska 3 mln złotych. Cena sprzedaży, ustalona na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży, jest prawie trzykrotnie większa, niż cena wynikająca z objęcia udziałów w połowie 2009 roku. Jednocześnie transakcja sprzedaży wpłynie pozytywnie na wyniki funduszu w całym 2010 roku.

- „Sprzedaż TeleB w tym momencie jest atrakcyjna zarówno na poziomie przychodowym - ze względu na dodatkowy zastrzyk gotówki i pozytywne oddziaływania na tegoroczne wyniki Novainvest – jak i na kosztowym – bowiem w istotny sposób ograniczamy strumień gotówki związany z inwestycjami, jakie mogłyby umożliwić znaczący wzrost działalności tego podmiotu. W konsekwencji transakcja będzie widoczna w rachunku wyników jeszcze w tym roku. Zanotujemy na niej ok. 200% zysku, co pomoże zakończyć cały 2010 rok z 1 mln zł jednostkowego zysku netto, pomimo poniesionych kosztów związanych z budową grupy kapitałowej.”– mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

EMISJA AKCJI


W pierwszym kwartale 2011 roku Novainvest przeprowadzi publiczną emisję akcji o wartości do 1,94 mln zł. Pozyskane środki przeznaczy na spółki portfelowe, na finansowanie przejęć w obszarze małych operatorów internetowych i kablowych oraz ich integracje z działalnością spółki Interlandia oraz na zwiększenie kapitału obrotowego spółki portfelowej Optonet, w związku z wdrażanymi planami pozyskania nowych kontraktów. Cena emisyjna akcji serii E została wyznaczona na 1,25 zł za każdą. Pięć praw poboru, które zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt w dniu 27 października 2010 r. uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Nemev
0
Dołączył: 2010-03-23
Wpisów: 125
Wysłane: 2 grudnia 2010 11:18:19 przy kursie: 1,49 zł
Novainvest S.A. sprzedała Tele-B sp. z o.o.
W IV kwartale br. zaksięguje 2 mln zł zysku brutto na inwestycji

Warszawa, 2 grudnia 2010 roku – Novainvest S.A. – branżowy fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect – podpisał umowę zbycia wszystkich udziałów w spółce portfelowej TeleB Sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 3 mln zł, co oznacza, że Novainvest zaksięguje na inwestycji rozpoczętej w 2009 roku aż 2 mln zł zysku brutto. Będzie on widoczny w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał br. oraz wpłynie pozytywnie na wyniki całego 2010 roku. Zgodnie z prognozami, jakie spółka prezentowała w trakcie oferty prywatnej, 2010 rok powinna zakończyć zyskiem na poziomie 1 mln zł netto.

- „To pierwsza z szeregu transakcji planowanych przez nas na ten i przyszły rok. Jesteśmy na etapie, gdy spółki wsparte naszym kapitałem i „know how” urosły na tyle, że możemy wychodzić z inwestycji na atrakcyjnych warunkach. Dlatego, w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy planujemy odsprzedaż inwestorom branżowym jednej lub dwóch spółek portfelowych, zaś dwie kolejne będziemy chcieli upublicznić tak, by móc dalej je rozwijać, ale posiadać wyceniane rynkowo aktywa. Konsekwencją, podobnie jak w przypadku właśnie zrealizowanej sprzedaży Tele-B sp. z o.o., będzie wzrost generowanych przez nas wyników finansowych, przede wszystkim w gotówce, ale również z dostosowania w księgach wyceny spółkek do ich wartości rynkowej w przypadku ich upubliczniania. Cały czas poszukujemy ciekawych podmiotów z branży telekomunikacyjnej, które mogłyby trafić do naszego portfela. Przyglądamy się aktualnie kilku spółkom prywatnym, a na jednej publicznej – tj. Nanotel S.A. – otworzymy pozycję na początku 2011 roku. Wszystko po to, by budować portfolio spółek wzajemnie się uzupełniających i wspierających w rozwoju.” – mowi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

Novainvest kupowała udziały w TeleB zaledwie rok temu – w połowie 2009 roku płacąc nieco ponad 1 mln zł.

- „Zwykle nasz horyzont inwestycyjny jest dłuższy i pierwotnie nie planowaliśmy wyjścia z tej spółki już teraz. Liczy się jednak nie okres, jaki spółka była w naszym posiadaniu, ale efektywność jej rozwoju, który wspieraliśmy. A ten w przypadku TeleB pokazuje chociażby cena zbycia, trzykrotnie wyższa po roku naszej pracy. W tej sytuacji trudno było odrzucić korzystną propozycję, szczególnie, że pracujemy już nad zakupami nowych spółek do portfela Novainvest. Kolejne transakcje będziemy realizować częściowo ze środków pozyskanych z nowej emisji akcji planowanej na I kwartał 2011 roku.” – komentuje Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarzadu Novainvest S.A.

Emisja akcji

Na początku 2011 roku Novainvest przeprowadzi prywatną emisję akcji o wartości 1,94 mln złotych. Pierwotnie była ona planowana na listopad br., jednak została przesunięta w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji serii E została wyznaczona na 1,25 zł za każdą. Pięć praw poboru, które zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt w dniu 27 października 2010 r. uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji.

maxboast
0
Dołączył: 2009-08-05
Wpisów: 223
Wysłane: 3 grudnia 2010 20:21:42 przy kursie: 1,49 zł
Jakieś 9 sesji temu zwrócił moją uwagę obrót - maksymalny w swojej niedługiej historii - co w połączeniu z niskim położeniem kursu skłoniło do "głębszych" obserwacji :) Wiadomości płynące ze spółki bardzo interesujące (zwiększanie zaangażowania przez głównych akcjonariuszy, korzystne transakcje kupna-sprzedaży) i wykres też w określonym krótkoterminowym trendzie (chociaż na razie bardzo delikatnym). Ostatnie obroty jak na ogólne rozgrywki bardzo przyzwoite - tylko te końcówki sesji mocno dołujące. Jak dla mnie ciekawy obraz na następne dni. Warto w każdym razie obserwować rozwój sytuacji (chociaż przy wahaniach na sesji od -5 do +10 trzeba brać pod uwagę odpowiedni poziom ewentualnego wejścia)

skrypciu
0
Dołączył: 2010-08-26
Wpisów: 16
Wysłane: 7 stycznia 2011 13:02:36 przy kursie: 1,24 zł
wiadomo kiedy zapisy na akcje nowej emisji?

bibiak73
0
Dołączył: 2010-10-07
Wpisów: 35
Wysłane: 12 stycznia 2011 20:26:17 przy kursie: 1,33 zł
zapisy w dniach 09-28.02.2011r

Nemev
0
Dołączył: 2010-03-23
Wpisów: 125
Wysłane: 24 stycznia 2011 13:51:36 przy kursie: 1,44 zł
Cytat:
OPTONET sp. z o. o. chce wejść na NewConnect
w I połowie 2011 r.

Warszawa, 24 stycznia 2011 roku – OPTONET sp. z o. o. – jedna ze spółek portfelowych funduszu Novainvest S.A., zajmująca się specjalistycznym budownictwem telekomunikacyjnym oraz wdrażaniem rozwiązań komunikacji radiowej – rozpoczyna przygotowania do upublicznienia na rynku NewConnect. W I kwartale br. firma przejdzie proces przekształcenia w spółkę akcyjną. Kolejnym etapem będzie prywatna emisja akcji planowana na kwiecień/maj 2011r. Debiut na NewConnect przewidywany jest jeszcze
w I półroczu br.
OPTONET realizuje kompleksowe aplikacje biznesowe obejmujące połączenia głosowe, transmisję danych i dostęp do Internetu. Aplikacje te oparte są na systemach transmisji bezprzewodowej. Wśród klientów Spółki znajdują się najwięksi operatorzy telefonii komórkowej i stacjonarnej w Polsce, operatorzy telekomunikacyjni, producenci urządzeń komunikacyjnych, przedsiębiorstwa z branży energetycznej, jednostki samorządowe oraz naukowe.
- „Dokumenty do KRS chcemy złożyć jeszcze w lutym tak, aby jak najszybciej rozpocząć procedurę przekształcenia. Szacujemy, że zakończy się ona w kwietniu. Wtedy przeprowadzimy prywatną emisję akcji, której wartość może sięgnąć 1 mln zł. Środki będziemy chcieli przeznaczyć na rozbudowę zespołu handlowego oraz wsparcie realizacji kontraktów, których podpisania spodziewamy się w najbliższym czasie. Znajdzie to odzwierciedlenie w tegorocznych wynikach spółki, która według założeń powinna urosnąć organicznie przynajmniej o 20 proc. rok do roku. Dodatkowo wejście Optonet na NewConnect wpłynie na wyniki Novainvest S.A., który jest największym udziałowcem Optonet.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A. – znaczącego akcjonariusza spółki OPTONET.
NOWY UDZIAŁOWIEC
W miniony piątek, 21 stycznia br. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki OPTONET Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 800 tys. zł w drodze ustanowienia 800 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. W ramach podwyższenia Novainvest S.A. objęła 200 nowoutworzonych udziałów, zaś drugi inwestor branżowy objął ich 600.
Podwyższenie kapitału zakładowego OPTONET Sp. z o.o. związane jest ze zwiększeniem kapitału obrotowego spółki, w związku z nowymi projektami, które będzie ona realizować w pierwszej połowie 2011 roku. Pozostała część pozyskanych środków przeznaczona zostanie na rozbudowę zespołu handlowego, co w średnim okresie czasu ma pozwolić na dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży.
- „Zaprosiliśmy do spółki inwestora branżowego, który kontrolował będzie 37,5 proc. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Jego inwestycja – podobnie jak nasza – ma charakter długoterminowy. Szczególnie biorąc pod uwagę atrakcyjne perspektywy rozwoju Optonetu w br.” – komentuje Tomasz Bartel, Wiceprezes Novainvest S.A.

Nemev
0
Dołączył: 2010-03-23
Wpisów: 125
Wysłane: 8 lutego 2011 10:45:56 przy kursie: 1,63 zł
Zapisy na akcje Novainvest S.A. od 9 do 28 lutego
Spółka chce pozyskać prawie 2 mln zł na dokapitalizowanie spółek portfelowych i nowe inwestycje

Warszawa, 8 lutego 2011 roku

Już jutro rozpoczną się zapisy na akcje w ramach nowej emisji z prawem poboru spółki Novainvest S.A. – podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT. Spółka wyemituje do 1.553.821 akcji serii E, po cenie emisyjnej 1,25 zł za sztukę co oznacza dyskonto wobec ceny rynkowej. Do objęcia jednej akcji nowej emisji uprawnia pięć praw poboru z dotychczasowych akcji. Zapisy potrwają do końca lutego br. Novainvest S.A. planuje pozyskać blisko 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na inwestycje w spółki portfelowe oraz nowe projekty.
O planach nowej emisji z prawem poboru Novainvest S.A. informowała już we wrześniu 2010 roku.
- „Pomyśleliśmy o emisji z prawem poboru głównie z uwagi na naszych dotychczasowych inwestorów. Sądzimy, że blisko 20-30 procentowe dyskonto wobec ceny rynkowej naszych akcji będzie stanowić dla nich zachętę. Oczywiście w emisji planują także wziąć udział najwięksi akcjonariusze Grupy, jednakże jako zarząd mamy możliwość zaproszenia także innych, wybranych podmiotów do uczestnictwa w emisji. Środki, które planujemy pozyskać, chcemy przede wszystkim przeznaczyć na dokapitalizowanie innych spółek w naszej Grupie, a także na realizację nowych projektów. Jeszcze w tym roku planujemy wprowadzić na rynek alternatywny dwa podmioty z naszego portfela inwestycyjnego. Chodzi o spółki Interlandia sp. z o. o. oraz Optonet sp. z o. o. Pierwsza z nich jeszcze w I kwartale br. przejmie udziały w PT Crosscarrier. Modele biznesowe tych podmiotów uzupełniają się wzajemnie, a dzięki akwizycji uda się stworzyć silny podmiot na rynku usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Nawiązaliśmy także współpracę z inną spółką z branży telekomunikacyjnej: Nanotel S.A. Podmiot jest notowany na rynku NewConnect. W naszych rękach jest 8,3 proc. jego kapitału zakładowego. Udzielimy wsparcia Nanotel w procesie pozyskiwania nowych kontraktów, co będzie miało pozytywny wpływ zarówno na poziomie ilości oraz wartości realizowanych zleceń. Realizacja tych projektów wymaga dodatkowych kapitałów, które mamy nadzieję pozyskać od Inwestorów.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

HARMONOGRAM REALIZACJI EMISJI AKCJI

Data Czynność
27.10.2010 r. Dzień ustalenia prawa poboru
9.02 – 28.02.2011 r. Zapisy na akcje serii E
28.02.2011 r. Dzień, w którym upływa termin wykonania prawa poboru
Do 11.03.2011 r. Przydział akcji serii E w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych
14.03. – 18.03.2011 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenia Zarządu
21.03.2011 r. Przydział akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu

Sprzedaż spółki TELE-B
Na początku grudnia 2010 r. Novainvest S.A. podpisała umowę zbycia wszystkich udziałów w spółce portfelowej TeleB Sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 3 mln zł, co oznacza, że Novainvest zaksięguje na inwestycji rozpoczętej w 2009 roku aż 2 mln zł zysku brutto. Będzie on widoczny w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał br. oraz wpłynie pozytywnie na wyniki całego 2010 roku. Zgodnie z prognozami, jakie spółka prezentowała w trakcie oferty prywatnej, 2010 rok powinna zakończyć zyskiem na poziomie 1 mln zł netto.

Nemev
0
Dołączył: 2010-03-23
Wpisów: 125
Wysłane: 15 lutego 2011 11:45:57 przy kursie: 1,37 zł
Cytat:
1,52 mln zł zysku netto Novainvest S.A. w IV kwartale 2010 r.

Warszawa, 15 lutego 2011 roku
Novainvest S.A. – podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT- wypracował w IV kwartale 2010 r. 1,52 mln zł zysku netto, w porównaniu do ponad 190 tys. zł straty w 2009 roku. W skali całego roku Spółka osiągnęła ponad 971 tys. zł zysku netto oraz ponad 164 tys. zł przychodów,
co w odniesieniu do roku 2009 stanowi wzrost o 16,19 procent. Novainvest S.A. jest
w trakcie emisji akcji serii E. Zapisy na akcje trwają do 28 lutego br.
- „Konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwoju zaowocowała tak dobrym zyskiem oraz wysokimi przychodami spółki. W samym IV kwartale 2010 r. wygenerowaliśmy ponad 1,52 mln zł zysku netto, zaś w całym roku obrotowym jest to 971 tys. zł w porównaniu do straty w wysokości 466 tys. w 2009 roku. Tym samym spełniamy obietnice złożone wcześniej naszym Inwestorom. Tak dobre wyniki zawdzięczamy ściśle określonej działalności inwestycyjnej. W grudniu 2010 r. sprzedaliśmy udziały w spółce Tele-B za kwotę niemal trzy razy wyższą niż ta, za którą je nabyliśmy. Ponadto, skupiliśmy naszą działalność na przebudowie posiadanego portfela inwestycyjnego. Obecnie pracujemy nad stworzeniem silnej współpracy ze spółką Nanotel S.A., którą chcemy traktować jako realizatora prac z zakresu telekomunikacji dla naszych pozostałych spółek. Planujemy także upublicznić jedną z naszych spółek portfelowych poprzez wprowadzenie na rynek NewConnect. Jednakże wcześniej chcemy, aby zrealizowała ona akwizycję swojego konkurenta – firmy SferaNet. Przejęcie to umożliwiłoby Interlandii wejście na rynek Polski południowej, gdzie obecnie działa SferaNet. Szacujemy, że negocjacje mogą zostać zakończone w I połowie br.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu NOVAINVEST S.A.
WYNIKI FINANSOWE
Rachunek Zysków i Strat (PLN) 01.10.2009-31.12.2009 1.10.2010-31.12.2010 01.01.2009-31.12.2009 01.01.2010-31.12.2010
Amortyzacja 22 476,33 19 169,70 86 731,68 89 585,83
Przychody netto ze sprzedaży 818 736,12 1 621 082,91 3 922 712,11 3 479 201,59
Zysk strata na sprzedaży -88 970,88 285 658,23 -215 257,06 112 765,57
Zysk strata na działalności operacyjnej -86 135,08 266 647,41 -209 999,69 21 846,99
Zysk strata brutto -122 899,93 245 398,06 -297 189,93 -36 580,19
Zysk strata netto -122 899,93 237 871,06 -297 189,93 -44 107,19

EMISJA AKCJI
Od 9 lutego br. trwają zapisy na akcje Novainvest S.A. w ramach emisji z prawem poboru. Spółka wyemituje do 1.553.821 akcji serii E, po cenie emisyjnej 1,25 zł za sztukę co oznacza dyskonto wobec ceny rynkowej. Do objęcia jednej akcji nowej emisji uprawnia pięć praw poboru z dotychczasowych akcji. Novainvest S.A. planuje pozyskać blisko 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na inwestycje w spółki portfelowe oraz nowe projekty. Zapisy zakończą się 28 lutego 2011 r.
HARMONOGRAM REALIZACJI EMISJI AKCJI

Data Czynność
27.10.2010 r. Dzień ustalenia prawa poboru
9.02 – 28.02.2011 r. Zapisy na akcje serii E
28.02.2011 r. Dzień, w którym upływa termin wykonania prawa poboru
Do 11.03.2011 r. Przydział akcji serii E w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych
14.03. – 18.03.2011 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenia Zarządu
21.03.2011 r. Przydział akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu
Nemev
0
Dołączył: 2010-03-23
Wpisów: 125
Wysłane: 15 lutego 2011 12:48:53 przy kursie: 1,37 zł
Poprawne wyniki finansowe Novainvest:

Rachunek Zysków i Strat (PLN) 01.10.2009-31.12.2009 1.10.2010-31.12.2010 01.01.2009-31.12.2009 01.01.2010-31.12.2010
Amortyzacja 7 262,94 12 698,46 114 737,90 32 291,28
Przychody netto ze sprzedaży 7 000,00 12 887,37 142 000,00 164 994,27
Zysk strata na sprzedaży -290 593,63 -240 221,31 -576 636,58 -740 351,79
Zysk strata na działalności operacyjnej -190 715,63 -247 279,63 -477 608,58 -800 417,19
Zysk strata brutto -190 555,64 1 720 197,46 -466 112,31 1 170 163,82
Zysk strata netto -190 555,64 1 521 055,46 -466 112,31 971 021,82
Edytowany: 15 lutego 2011 12:49

faksymil
0
Dołączył: 2011-03-10
Wpisów: 1
Wysłane: 10 marca 2011 10:11:13 przy kursie: 1,29 zł
Novainvest S.A. wzmacnia Grupę o spółkę doradczą

Warszawa, 10 marca 2011 roku
NOVAINVEST S.A. – podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT - poinformował, iż został znaczącym udziałowcem spółki Sontellian Capital sp. z o. o., nabywając jej 4.985 udziałów
o łącznej wartości nominalnej 498 500 złotych. Cena nabycia wyniosła 2 mln złotych. Tym samym w rękach Novainvest S.A. znalazło się 99,7 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki. Jednocześnie, w dniu 9 marca br. odbyło się NWZA Sontellian Capital, które zdecydowało o zmianie nazwy firmy na Nova Capital sp. z o. o.

Sontellian Capital Sp. z o.o. jest spółką doradczo-inwestycyjną specjalizującą się w przeprowadzaniu złożonych transakcji finansowych na rynkach kapitałowych, wycenie przedsiębiorstw, doradztwie przy transakcjach typu M&A.

- „Zdecydowaliśmy się na transakcję nabycia udziałów w spółce Sontellian Capital z dwóch powodów. Po pierwsze podmiot ten posiada interesujący portfel aktywów niepublicznych o wartości 1,6 mln zł, który jest wyceniany według ceny nabycia walorów. Część z nich zostanie upubliczniona jeszcze w pierwszej połowie br. na jednym z rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa te są także ważnym dla nas uzupełnieniem dotychczasowego portfela inwestycyjnego. Ponadto, ten krok stanowi realizację przyjętej strategii rozwoju, zakładającej rozszerzenie działalności doradczej naszej Grupy. Dzięki tej transakcji będziemy mogli zrealizować bardziej złożone inwestycje w oparciu o zasoby własne Novainvest S.A. Pozwoli to na zwiększenie osiąganych przychodów i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe całej Grupy.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

LIST INTECYJNY
Pod koniec lutego br. Novainvest S.A. informowała o podpisaniu listu intencyjnego z podmiotem inwestycyjnym, działającym na rynku polskim o wartości aktywów rzędu kilku milionów złotych. Zgodnie z zapisami zawartymi w liście, obie spółki przeprowadzą badania due diligence, polegające m.in. na analizie biznesu, ocenie sytuacji operacyjnej i finansowej firmy a także wyznaczenie perspektyw jej rozwoju. Na podstawie wyników badania do końca kwietnia br., Zarządy NOVAINVEST S.A. oraz podmiotu inwestycyjnego podejmą decyzje o zakresie oraz formie transakcji. Ostateczna decyzja o realizacji tej umowy podejmą Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy wspomnianych podmiotów jeszcze przed końcem maja br.
Zapisy listu intencyjnego wskazują na ewentualne przejęcie przez NOVAINVEST S.A. podmiotu inwestycyjnego lub też połączenie obu przedsiębiorstw.

vianarn
0
Dołączył: 2009-11-20
Wpisów: 148
Wysłane: 9 maja 2011 09:56:36 przy kursie: 0,90 zł
Novainvest S.A. zanotowała ponad 1 mln zł zysku netto w 2010 roku

Warszawa, 9 maja 2011 roku
– Novainvest S.A. - podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT – według danych opublikowanych w raporcie okresowym za rok 2010 osiągnął ponad 1,05 mln zł zysku netto, w odniesieniu do 0,46 mln zł straty rok wcześniej. Jednocześnie osiągnięty wynik jest o 8,4% większy od wyniku rocznego (narastająco) przedstawionego w raporcie za IV kw. 2010 roku.

-„Osiągnięcie ponad 1 mln zł zysku netto w 2010 roku to w znacznej mierze rezultat korzystnej sprzedaży jednej z naszych spółek portfelowych. Na początku grudnia 2010 roku sfinalizowaliśmy sprzedaż udziałów w spółce Tele B Sp. z o.o. za kwotę 3 mln zł, które w połowie 2009 roku nabyliśmy za ok. 1 mln zł. Realizacji tej transakcji przełożyła się na wypracowanie ponad 1 mln zł zysku netto w całym 2010 roku w porównaniu do 0,46 mln zł straty w roku 2009. Przy czym nie należy tego typu działań traktować jako wydarzeń o charakterze jednorazowym. Zgodnie z przyjętą strategią także w br. zamierzamy wyjść całkowicie z przynajmniej jednej inwestycji, a także pozyskać co najmniej jedną nową spółkę do portfela.

Niezależnie od działań związanych z otwieraniem i zamykaniem pozycji inwestycyjnych prowadziliśmy również intensywne prace związane z przygotowaniem kolejnych spółek portfelowych do upublicznienia oraz z rozbudową kompetencji o charakterze doradczym, których efekty pozwolą na realizację dodatkowej marży na poziomie jednostkowym, zwiększając zysk generowany dla akcjonariuszy, niezależnie od inwestycyjnej działalności Novainvest S.A.” - mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

W 2011 roku Novainvest planuje realizacji strategii przedstawionej w IV kw. 2010 roku, zakładającej m.in. : rozszerzenie działalności doradczej na podmioty nie będące w Grupie Kapitałowej, budowę wizerunku Novainvest jako eksperta w branży doradztwa związanego z szeroko rozumianą działalnością na rynku teleinformatycznym, dywersyfikację źródeł przychodów dzięki realizacji projektów doradczych dla nowych inwestycji do portfela.

-„W br. zamierzamy kontynuować działania mające na celu rozwój grupy, w szczególności skupimy się na spółkach o największym potencjale, będących na wczesnym etapie rozwoju. Środki na dofinansowanie tych podmiotów planujemy pozyskać m.in. w procesie ich upublicznienia na rynku alternatywnym. Spodziewamy się, że w br. uda nam się wprowadzić do obrotu co najmniej dwie spółki z naszego portfela. Wycena tych podmiotów na rynku publicznym będzie miała istotne przełożenie na wartość samego Funduszu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w jego wycenie rynkowej.” - mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

20 kwietnia 2011 r. Novainvest S.A. poinformowała o nabyciu 100% udziałów firmy Global VC sp. z o. o. – podmiotu inwestycyjno-doradczego. W zamian, Novainvest S.A. planuje zaoferować wspólnikom spółki objęcie akcji serii F w ramach emisji prywatnej, po cenie 1,6 zł za akcję. Umowa nabycia akcji Global VC została poprzedzona podpisaniem listu intencyjnego oraz szczegółowym badaniem typu due- diligence.pitału

vianarn
0
Dołączył: 2009-11-20
Wpisów: 148
Wysłane: 25 maja 2011 17:00:37 przy kursie: 0,96 zł
widać że podkręcili tempo :)

biznes.interia.pl/gieldy/newco...

OPEN-NET chce zadebiutować na NewConnect na przełomie II i III kwartału 2011

Środa, 25 maja (12:55)
OPEN-NET, publiczny operator telekomunikacyjny dostarczający usługi telefonii stacjonarnej i internetowej, planuje wejść na rynek NewConnect na przełomie II i III kwartału br. Z prywatnej emisji akcji chce pozyskać blisko 3 mln zł, które przeznaczy na poszerzenie portfolio oferowanych usług oraz zwiększenie potencjału sprzedażowego - poinformowała spółka w komunikacie prasowym....

Propero
0
Dołączył: 2010-05-20
Wpisów: 27
Wysłane: 4 sierpnia 2011 14:12:55 przy kursie: 0,36 zł
dzis mocne odbicie na spolce,

z analizy tech rysuje sie porzucone dziecko, chyba ze sie moge mylic, prosze kogos o zweryfikowanie mojej wypowiedzi. thumbright

del-20120306
0
Dołączył: 2011-06-13
Wpisów: 22
Wysłane: 16 września 2011 11:18:10 przy kursie: 0,28 zł
Ciekawe info i to kilka kupują akcje poza rynkiem i to po ile 0,5 ciekawe kiedy ruszy ? Może by tak coś kupić cena atrakcyjna
Aluure

admiral
0
Dołączył: 2009-05-06
Wpisów: 112
Wysłane: 14 października 2011 15:58:50 przy kursie: 0,26 zł
Zarząd Spółki Novainvest S.A. ("Emitent", "Spółka") zawiadamia, że dnia 14 października 2011 roku otrzymał informację dotyczącą nabycia pakietu akcji przez Panią Hannę Stachurę.
W dniu 10 października 2011r. w ramach transakcji poza rynkiem w oparciu o umowę cywilno prawną, Pani Hanna Stachura nabyła 2 315 000 (słownie: dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy) akcji Spółki Novainvest S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za łączną sumę 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
Przed dokonaniem transakcji akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki Novainvest S.A.
Po przeprowadzonej transakcji akcjonariusz posiada 2 315 000 (słownie: dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy) stanowiących 14, 87 % kapitału zakładowego Novainvest S.A. i tyle samo głosów na WZA.

sebaseba9
0
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 108
Wysłane: 26 stycznia 2012 19:03:28 przy kursie: 0,39 zł
Jak by ktoś był ciekawy:

"Warszawa, 25 stycznia 2012 roku – Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy inwestycyjno-doradczej - rozpoczyna skup akcji własnych na mocy uchwały NWZA z dnia 25 lipca 2011 r. Skup będzie realizowany po cenie ustalonej w granicach upoważnienia udzielonego przez NWZA Novainvest S.A. tj. za cenę nie niższą niż 0,60 zł i nie wyższą niż 3,00 zł za jedną akcję. Zarząd Novainvest S.A. rozważa również konwersje objętych akcji na obligacje korporacyjne. Przyjmowanie ofert potrwa do 29 lutego 2012 r.

-„Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez NWZA w dniu 25 lipca 2011 r. rozpoczynamy skup akcji własnych. Cena skupu została wyznaczona w przedziale 0,60 zł – 3 zł, dlatego też w pierwszym etapie skupu zwróciliśmy się do akcjonariuszy z prośbą o wypełnienie wstępnej deklaracji ilości oferowanych akcji wraz z podaniem proponowanej ceny. Przy czym z uwagi na dużą rozbieżność pomiędzy ceną rynkową akcji Novainvest S.A. (0,14 zł na dzień 23 stycznia 2012 r.) a minimalną ceną skupu 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy za akcję) bierzemy pod uwagę ewentualną konieczność redukcji, dlatego też w pierwszej kolejności wybierzemy najkorzystniejsze oferty z punktu widzenia interesów spółki i akcjonariuszy. Jednocześnie nie wykluczamy także płatności w formie konwersji akcji na obligacje korporacyjne.” – mówi Tomasz Bartel, Prezes Zarządu Novainvest S.A.

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1.600.000 akcji o łącznej wartości do 1 mln zł. Szczegółowy harmonogram i parametry skupu zostaną określone po zakończeniu przyjmowania ofert tj. do dnia 29 lutego 2012 r.

-„W przypadku gdyby znaczna ilość ofert została złożona w tej samej cenie oraz liczba oferowanych akcji przekroczyła maksymalną wartość skupu lub ilości akcji, dokonamy proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży w stosunku do ilości oferowanych akcji, a tym samym nabędziemy odpowiednio zmniejszoną ilość od każdego z akcjonariuszy oferującego akcje Spółki.” – dodaje Tomasz Bartel, Prezes Zarządu Novainvest S.A.

cit: novainvest.com.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.html

dario71
0
Dołączył: 2011-06-28
Wpisów: 13
Wysłane: 26 stycznia 2012 23:16:49 przy kursie: 0,39 zł
Ja sie tylko zastanawiam po co te cale ceregiele ? Nie lepiej po prostu skupowac z rynku ?
Zamiast sie cieszyc ze maja tanie akcje to jakis dziwnie wysoki kurs skupu podaja , jakby
zaczeli sami skupowac to kurs i tak by wzrosl nie wiem czy az tak ( do 3zl to troche % jest)
A tak to wyglada w ten sposob ze ludzie sobie teraz pokupuja i np. dadza oferte dla nich
po 60gr..... chmmmmm czy tu nie ma jakiegos haczyka bo to za proste jest :)???

pzdr

zjk
0
Dołączył: 2009-02-06
Wpisów: 923
Wysłane: 27 stycznia 2012 11:39:51 przy kursie: 0,40 zł
Może zależny im aby wykupić kogoś konkretnego z akcjonariuszy - ale przez taka konstrukcje pozwolą sobie na niższa cenę wykupu - dość racjonalne podejście, mimo wszystko papier wydaje się fundamentalnie mocno nie dowartościowany.

Co do skupu spodziewałbym się raczej ceny w okolicach 60-70 gr, niż wyższej.


Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,749 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło