pixelg
BORYSZEW - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

BORYSZEW [BRS]

AKTUALNY KURS: 3,50 zł (-3,05%) 21-06-2021 17:01
tOfi
0
Dołączył: 2009-10-09
Wpisów: 387
Wysłane: 3 lipca 2015 08:41:51 przy kursie: 5,70 zł
Całość można podsumować cytatem z klasyka:

Edytowany: 3 lipca 2015 08:43

compaq100
0
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 608
Wysłane: 3 lipca 2015 08:50:00 przy kursie: 5,70 zł
www.parkiet.com/artykul/143224...
R.Karkosik wyjaśnia "Moje działania były legalne,Prokuratura działa zbyt pośpiesznie......"
pulsbiznesu.pb.pl/4206263,7838...
Edytowany: 3 lipca 2015 08:53

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 249
Wysłane: 31 sierpnia 2015 18:34:26 przy kursie: 5,82 zł
wraca do gry sprawa hutmenu:

pulsinwestora.pb.pl/4272690,75...


>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


compaq100
0
Dołączył: 2010-12-05
Wpisów: 608
Wysłane: 1 września 2015 05:40:01 przy kursie: 5,82 zł
www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...
SW proszę o skomentowanie i omówienie wyników Boryszewa za 1 półrocze 2015.

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 249
Wysłane: 1 września 2015 06:58:48 przy kursie: 5,82 zł
wybrane dane ze sprawozdania zarządu:

Wynik brutto na sprzedaży po I półroczu 2015 roku wyniósł 226,9 mln zł i był niższy o 6,2 mln zł od wyniku
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek wyników nastąpił głównie na skutek spadku osiąganej marży
brutto na sprzedaży. Średnia rentowność brutto na sprzedaży spadła z 9,2% w I półroczu 2014 do poziomu 7,4%
obecnie pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży (spadek rentowności na sprzedaży i osiąganych marż dotyczył
głównie segmentu motoryzacji).
Wzrost kosztów sprzedaży nominalnie o 1,7 mln zł powiązany był ze wzrostem wolumenów i przychodów ze
sprzedaży. Realnie koszty ze sprzedaży spadły o 0,4 pp.
Spadek kosztów zarządu wyniósł 2,5 mln zł i był związany z kontynuowaną polityką optymalizacji kosztów stałych.
Saldo przychodów/kosztów operacyjnych wyniosło 3,2 mln zł i było niższe o 4,5 mln zł w porównaniu do
analogicznego okresu 2014 roku głównie za sprawą niższego wyniku na sprzedaży aktywów trwałych oraz niższego
poziomu dywidend.Saldo przychodów/kosztów finansowych wyniosło minus 2,0 mln zł i było wyższe o 14,3 mln zł, co było głównie
efektem dodatniego salda na wycenie instrumentów pochodnych z wynikiem 12,3 mln zł.
Wynik netto na działalności kontynuowanej wyniósł 53,5 mln zł i był wyższy o 2,4 mln zł od wyniku I półrocza roku
ubiegłego.
Po uwzględnieniu wyniku netto na działalności zaniechanej w wysokości minus -0,2 mln zł, wynik I półrocza 2015
roku był wyższy o 3,2 mln zł i wyniósł 53,3 mln zł.


W I półroczu 2015 roku Grupa Kapitałowa wygenerowała dodatnie wpływy z działalności bezpośrednio operacyjnej
w wysokości 41,3 mln zł oraz 31,7 mln zł z działalności finansowej, które zostały przeznaczone głównie na
finansowanie działalności inwestycyjnej.
Ujemne saldo przepływów z działalności inwestycyjnej wynikało głównie z tytułu udzielonych pożyczek, nabytych obligacji
oraz zakupionych akcji w łącznej kwocie 58,1 mln zł oraz z tyt. ujemnego salda netto inwestycji w majątek trwały
w wysokości 40,2 mln zł.
Najważniejsze wydatki w majątek trwały dotyczyły spółek: Boryszew S.A. Oddział Maflow (12,9 mln zł), Impexmetal S.A.
(8,6 mln zł), Baterpol S.A. (4,6 mln zł), ZMS Silesia S.A. (3,4 mln zł), Maflow Spain (2,8 mln zł), Maflow Brazil (1,8 mln zł),
Boryszew Tensho Poland (1,5 mln zł), Boryszew S.A. Oddział NPA (1,3 mln zł).
Większość wymienionych inwestycji poza nakładami inwestycyjnymi w Spółkach Grupy Maflow miała charakter
odtworzeniowy.
Po I półroczu 2015 roku zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Boryszew wyniosło 966,8 mln zł i było wyższe o 31,0
mln zł w porównaniu do stanu na koniec I kwartału 2015.Skup akcji Boryszew S.A.
Działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na
podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia
publikacji raportu:
 Boryszew Spółka Akcyjna nabyła łącznie 530.000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
 SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Boryszew S.A.) nabyła łącznie 2.012.871
sztuk akcji Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
 Polski Cynk Spółka z o.o. z siedzibą w Oławie (spółka pośrednio zależna od Boryszew S.A.) nabyła 5.000 sztuk akcji
Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Powyższe akcje dają łącznie 2.547.871 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 1,06% kapitału zakładowego Spółki.
Na dzień publikacji raportu Boryszew S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne 13.700.000 akcji
Boryszew S.A., uprawniających do 13.700.000 głosów na WZ, co stanowi 5,71% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew
S.A.


biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...
Edytowany: 1 września 2015 07:02

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 249
Wysłane: 1 września 2015 20:19:15 przy kursie: 5,20 zł
@ brs-rzecznik,

kiedy od zarządu spółki można spodziewać się komentarza do wyników Grupy Boryszew za pierwsze półrocze 2015 r.?

826 kpc
0
Dołączył: 2014-10-08
Wpisów: 14
Wysłane: 1 września 2015 23:14:25 przy kursie: 5,20 zł
Witam mamy raport a tylko konris coś pisze.Nie wiem jak wy ale właśnie do mnie dotarło[średnia cena zakupu 8,80] że z tym śmieciem będę się kisił następne 4 lata. Co do dywizji chemicznej czy metalowej nie chce się wypowiadać ale część motoryzacyjna spółki wygląda zle.Rynek rosyjski ogólnie wschodni przez słabego rubla się załamał i długo nie odbuduje,rynek chiński przez deprecjacje juana a przede wszystkim przez straty kapitału na giełdzie spowoduje spadek sprzedaży aut co będzie wymuszało spadek marż.Więc teraz żartobliwe pytanie komu mam w spadku zapisać akcje Boryszewa żeby były coś warte dzieciom czy wnukom ?

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 249
Wysłane: 2 września 2015 16:51:32 przy kursie: 5,20 zł
wrócił buy back
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Spółka nabyła w dniu 2 września 2015 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 70.000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 5,19 zł/szt.
Powyższe akcje dają 70.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 0,02% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio 5.600.000 oraz pośrednio przez spółki zależne 8.170.000 akcji własnych stanowiących razem 5,74% kapitału zakładowego i dających prawo do 13.770.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,74% ogólnej liczby głosów.

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 249
Wysłane: 3 września 2015 16:08:11 przy kursie: 5,14 zł
RK też zakupił:

biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

"/.../od Pana Romana Krzysztofa Karkosika o nabyciu w dniu 2 września 2015 roku 1.066.666 sztuk akcji Boryszew SA. Nabycie akcji spowodowało zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na walnym zgromadzeniu spółki Boryszew S.A."

dziwne, ale nie ma ceny zakupu...
Edytowany: 3 września 2015 16:15

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 249
Wysłane: 3 września 2015 17:14:02 przy kursie: 5,14 zł
skup trwa...

Spółka nabyła w dniu 3 września 2015 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 80.000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 5,17 zł/szt.

biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Kolejne pytania do brs_rzecznika:
- ile pieniędzy jest jeszcze do dyspozycji na buy back w tym roku?
- czy poniższe zakupy można interpretować, iż planowana jest fuzja(?) z ipx?

biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...
Edytowany: 3 września 2015 17:25


WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 3 września 2015 18:00:29 przy kursie: 5,14 zł
Omówienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Boryszewa za I półrocze 2015 r.
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Borek znów hackuje wskaźniki. Jest absolutnie nieprawdopodobne, jak ta spółka dopracowała zadymianie swojego obrazu fundamentalnego, a szczególnie podstawowych wskaźników typu C/Z i C/WK, na które patrzą magnetycznie szczególnie początkujący inwestorzy.

Zaraz to rozwinę, pokażę jak szybko skorygować sobie samemu obliczenia, a także omówię co działo się w pierwszym półroczu w biznesie i jak wygląda aktualna sytuacja majątkowa i dochodowa grupy.

Najpierw był to bardzo długi cykl emisji akcji z PP, uchwalanych, odcinanych i asymilowanych w takich momentach, żeby jak najdłużej utrzymywać pozornie niskie C/WK, wynikające z obliczania kapitalizacji po kursie pod odcięciu TWPP. To był cykl pozyskiwania gotówki, a teraz jest w drugą stronę - trwa skup akcji i tym razem C/WK jest pozornie wysokie (czyli akcje rzekomo nieatrakcyjne), bo kapitalizacja jest liczona z całkowitej liczby akcji (czyli tych będących na rynku i tych skupionych jako własne), zaś kapitał własny jest obniżony o kwotę przeznaczoną na ich skupienie. I tak będzie do ich umorzenia - Borek w majestacie prawa eksploatuje różne luki, pokazując się raz z lewej, raz z prawej strony - a tak naprawdę seria drogich emisji pod transparentem taniości, a potem seria taniego odkupu pod szyldem nieatrakcyjności to przebiegła gra na własnych walorach - co należało udowodnić.

Aktualne oficjalne dane na poziomie grupy wg stanu na 30 czerwca to:
- wartość księgowa (kapitały własne 1432 mln zł, po odjęciu 119 mln zł wydanych na akcje własne)
- liczba akcji 226 mln szt. (łącznie znajdujących się u akcjonariuszy plus skupionych przez spółkę)
- cena giełdowa około 5,20 zł

A więc obliczenia powinny wyglądać tak:
kapitalizacja 226 x 5,20 = 1175 mln zł / wartość księgowa łączna 1432 + 119 = 1551 mln zł = 0,75

Lub dla kapitałów wyłącznie akcjonariuszy większościowych:
kapitalizacja 226 x 5,20 = 1175 mln zł / wartość księgowa większościowych 833 + 119 = 952 mln zł = 1,23

Chciałem jeszcze dla porównania policzyć to od drugiej strony, tj. wziąć kapitalizację tylko akcji u akcjonariuszy, ale mimo kilku godzin poszukiwań i zestawień, nie udało mi się ustalić łącznej liczby akcji posiadanych przez Boryszew i podmioty zależne. Podawana w sprawozdaniu liczba 13,7 mln szt. jest prawie na pewno zaniżona. Wielki minus za brak przejrzystości.

Odchyłki wartości wskaźników może na oko nie są duże w porównaniu do C/WK podawanych przez serwisy: analogicznie 0,87 dla łącznych kapitałów i 1,42 dla większościowych, ale kilkanaście procent różnicy to sporo przy spółce o takiej kapitalizacji. Przy okazji wychodzi jeszcze jedna zasłona dymna - jeśli ktoś wcześniej nie zauważył albo nie miał z tym do czynienia, Boryszew konsoliduje w wynikach i majątku cały Impexmetal i całego Hutmena, posiadając tylko niewiele ponad 50% udziałów - to dlatego w prezentacji kapitały własne można oceniać na dwa sposoby, a różnica jest dość olbrzymia - kapitały udziałów nie sprawujących kontroli to aż 42%.

Żeby oddzielić działalność Boryszewa i jego biznesowych spółek zależnych od konsolidowanych dwóch wspomnianych spółek z innej branży, trzeba z jednej strony patrzeć na sprawozdanie jednostkowe, a z drugiej na rachunek segmentowy (str. 22 sprawozdania). Widać tam nieciekawe trendy w motoryzacji: delikatny spadek przychodów ze sprzedaży r/r z 1,069 mld do 1,061 mld zł, jednocześnie utrata 30 mln zł marży i zepchnięcie wyniku operacyjnego na minus - nie licząc amortyzacji, która w półroczu wynosi ponad 26 mln zł.

Tak wyglądają wyniki całego półrocza, natomiast jeśli wydzielić sam II kwartał, to dynamiki są dużo gorsze, bo rok do roku cała grupa utraciła 30 mln zł marży właśnie w tym okresie. A z zysku netto 17 mln zł w II kw. tylko 6,5 mln przypada akcjonariuszom jednostki dominującej. Nie ma tutaj znaczenia wzrost przychodów r/r, a wręcz przeciwnie - wzrosty wygenerowały segmenty metali, głównie aluminium (gdzie powstaje marża) i cynk+ołów (który tak jak pozostałe metale, jest na granicy rentowności) - czyli runęła marża w motoryzacji. Zarządowi się wymsknęło w komentarzu do wyników (str. 13 sprawozdania), że rok wcześniej podpompował wyniki sprzedaży narzędzi. Ale to też nie ma znaczenia - przy przychodach segmentu milion złotych za pół roku i zaangażowanych aktywach 1,3 mld zł, w całości sfinansowanych z długu (zerowy albo wręcz ujemny zaangażowany kapitał własny), segment powinien generować najmarniej 8% zwrotu czyli ok. 100 mln zł - droga do tego daleka.

Pozytywem II kwartału są ponownie silnie dodatnie przepływy operacyjne na prawie +50 mln zł na poziomie grupy. Jednak cały czas trwają wydatki inwestycyjne, które pochłonęły prawie 56 mln, a dodatkowo zadłużenie odsetkowe wzrosło z 982 mln do 1,022 mln zł. Ogólne zadłużenie utrzymuje się jednak cały czas nieco poniżej 60% łącznej sumy bilansowej, toteż sytuacja płynnościowa jest stabilna. Pod kontrolą są też cykle rotacji i cykl konwersji gotówki. Tyle że nie jest to rentowna grupa, której należy się premia dochodowa.

Sytuacja jest więc czytelna - grupa prowadzi działalność bez większych zaburzeń - mimo pożaru, zmian kursów metali i walut, od strony biznesowej jest dość zdrowa ciągłość. Ale trzeba pamiętać o dalszym spadku notowań miedzi w III kwartale, z dołkiem w drugiej połowie sierpnia. Tu będzie presja na wyniki, oczywiście dotyczy to głównie Impexmetalu. W samym Boryszewie nadal do restrukturyzacji jest segment motoryzacyjny, a może do dalszego rozwoju? To jest strategiczne pytanie. W styczniu prezes mówił, że chce zainwestować jeszcze 80 mln zł w motoryzację. W lutym rada planowała przyjąć w marcu strategię, sygnalizując dość dokładnie zidentyfikowane problemy. Potem zmieniała się rada, a strategia miała być w II kwartale. Szukałem na stronie relacji inwestorskich, szukałem w komunikatach, informacjach prasowych, w raporcie też szukałem - jest wrzesień, a strategii nie ma. Dyskutowaliśmy wtedy na ten temat na forum. Brak informacji to też jest jakaś informacja, ale już brak strategii niestety nie jest strategią. A bez tej trudno patrzeć w przyszłość, bo z inwestorskiego punktu widzenia lepiej nie zakładać że "będzie dobrze". Jak nie ma konkretów, lepiej założyć że "będzie źle". Powiedzcie mi, że jednak ją przegapiłem.

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 3 września 2015 18:01

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 249
Wysłane: 3 września 2015 19:02:46 przy kursie: 5,14 zł
No to czekamy na komentarz panów brs_rzeczników.
Jak to wreszcie jest z tą strategią?
Powiedzą panowie wreszcie coś konkretnego, czy będzie kontynuacja strusiej polityki informacyjnej?

WD, a może SW umówi się na kolejny wywiad z prezesem?
To chyba byłoby najlepiej, gdybyś teraz konkretnie przepytał p. Szeligę...
Pewnie nie jestem jedyny, który by Ciebie o to poprosił.
Wiem, do tanga trzeba dwojga...
Boję się więc, ze wyjdzie jak poprzednio, czyli uniki jak premierowo-prezydenckie Westerplatte...

jarekjk
0
Dołączył: 2010-09-14
Wpisów: 4
Wysłane: 3 września 2015 20:58:46 przy kursie: 5,14 zł
Witam ... jak ustosunkujecie się do wielkości zadłużenia firmy . Jest ono duże jeżeli chodzi o zobowiązania krótkoterminowe.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 3 września 2015 21:12:40 przy kursie: 5,14 zł
Mówisz o emitencie czy o całej grupie?
Duże w odniesieniu do czego: majątku, EBITDA...?

jarekjk
0
Dołączył: 2010-09-14
Wpisów: 4
Wysłane: 3 września 2015 21:42:15 przy kursie: 5,14 zł
O zadłużeniu grupy ... zadłużenie do EBIDTA również spore... Macie jakieś newsy co się tak naprawdę dzieje z fabryką w Rosji?

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 3 września 2015 23:52:18 przy kursie: 5,14 zł
"Spore" to znaczy Dług netto / EBITDA = 3. Cały czas do zniesienia, nawet z lekkim zapasem.
W rachunku segmentowym masz przypisanie zobowiązań do poszczególnych segmentów. Sama motoryzacja niesie 1,3 mld zł i tutaj rzeczywiście jest problem - ale nie z płynnością, tylko z brakiem rentowności, tak jak napisałem wyżej.

Pokusiłem się jeszcze o policzenie całkowitych zobowiązań do EBITDA w segmentach (bez wyłączeń konsolidacyjnych, ze zannualizowaniem półrocznej wartości), i jasno widać gdzie jest problem:

Holding = 24
Chemia = 6
Motoryzacja = 30
Aluminium = 4,5
Cynk i ołów = 6
Miedź = 11
Handel i pozostałe = 9,8

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 249
Wysłane: 4 września 2015 07:29:27 przy kursie: 5,14 zł
@ brs_rzecznicy

Panowie, macie czarno na białym, co napisał WD.
Proszę o komentarz. Rzeczowy. Bez uników i ogólników.

@ WD,
a mógłbyś orientacyjnie (choćby obrazowo, jesli nie liczbowo) ocenić stosunek zadłużenia spółki w segmencie moto vs. zaangażowania inwestycyjnego w tym segmencie?

To samo pytanie kieruję do brs_rzeczników i uprzejmie proszę o komentarz.
Edytowany: 4 września 2015 07:38

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 4 września 2015 08:21:45 przy kursie: 5,14 zł
konris napisał(a):
WD, a może SW umówi się na kolejny wywiad z prezesem?
To chyba byłoby najlepiej, gdybyś teraz konkretnie przepytał p. Szeligę...
Pewnie nie jestem jedyny, który by Ciebie o to poprosił.
Wiem, do tanga trzeba dwojga...

Nawet gdybym był prokuratorem, świadek mógłby odmówić zeznań - czemu się nie dziwię, jak nie ma się czym chwalić. Czasem milczenie jest złotem nawet na giełdzie.
Widzę w wypowiedziach prasowych z maja, że prezes zapowiadał przekroczenie w tym roku wyniku netto z 2014. Będzie trudno przy tym trendzie, chociaż kurs euro sprzyja. Ale ciągną się te nieszczęsne metale.

Cytat:
a mógłbyś orientacyjnie (choćby obrazowo, jesli nie liczbowo) ocenić stosunek zadłużenia spółki w segmencie moto vs. zaangażowania inwestycyjnego w tym segmencie?

Masz to dość przejrzyście w tym samym rachunku segmentowym.

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 249
Wysłane: 4 września 2015 08:32:19 przy kursie: 5,14 zł
Dzięki za odpowiedź. Rozumiem Twe stanowisko i je podzielam. Mamy bowiem takie relacje inwestorskie, jakie mamy...
Czekamy więc, czy i co napiszą brs_rzecznicy.

Z tym zadłużeniem nie wyraziłem się precyzyjnie - chodziło mi nie tyle o samo ostatnie półrocze, ale o kierunek, o tendencję w ostatnich latach w odniesieniu do deklaracji spółki vs. realizacji.

konris
0
Dołączył: 2009-06-21
Wpisów: 1 249
Wysłane: 4 września 2015 10:59:38 przy kursie: 4,98 zł
Panowie brs_rzecznicy,
zabierzecie w końcu głos, czy czekacie, aż kurs osunie się na groszówki,
a wtedy powiedziecie, że nie macie w zwyczaju komentować zachowania kursu?

Jak długo ta strusia polityka infromacyjna ma trwać?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 4,585 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +166,57% +33 314,35 zł 53 314,35 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło