Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

konris

konris

Ostatnie 10 wpisów
Odpisy w segmencie wydobycie obniżą wynik netto grupy Tauron za I półr. o 218 mln zł

biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...
stooq.pl/n/?f=1310275&c=1&...

Będzie kolejne walne za miesiąc

13 września 2019 r., godz. 9:00 w Warszawie, w sali Grodno w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, z następującym porządkiem obrad:
...
4_ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji serii B, akcji serii B, akcji serii C oraz zmiany Statutu;


biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

stooq.pl/n/?f=1309380&c=1&...

ciekawe, jaki mają problem z tą emisją

ciekwe, czy TSUE to uwzględni i co zdecyduje:
www.parkiet.com/Analizy/308099...


jakich wyników za półrocze można się spodziewać i jakie zmiany w fundamentach dostrzegacie?

Dziś, o godz. 09:00 - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C, zmiany statutu

Dzięki. W poniedziałek rynek pokaże swą reakcję i może potwierdzi twe przewidywania. Pozostaje otwarte pytanie, czy aby banki nie zgłoszą się z jakimiś roszczeniami...

@ krewa
w swej analizie powyżej napisałeś, iż najbliższe wsparcie plasuje się w strefie 2,37-2,41 zł.
Jak widać po miesiącu, kurs jest znacznie niżej, a dziś dotknięto 2,05.
Gdzie teraz widziałbyś wsparcie?

Otoczenie wciąż nie sprzyja ani giełdzie, ani bankom
stooq.pl/n/?f=1308866&c=1&...

pominąwszy przypadek IdeaB, teraz alior został ukarany
stooq.pl/n/?f=1308865&c=1&...

pozytywnym sygnałem być może jest (albo będzie) to:
stooq.pl/n/?f=1308868&c=1&...

Największe niebezpieczeństwo jest chyba nie w brexicie...
www.parkiet.com/Banki/30806999...

Informacje
Stopień: Wykładowca
Dołączył: 21 czerwca 2009
Ostatnia wizyta: 20 sierpnia 2019 11:53:58
Liczba wpisów: 1 220
[0,37% wszystkich postów / 0,33 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,376 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d