pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

konris

konris

Ostatnie 10 wpisów
Dzięki za odpowiedź. Subtelna ironia jest tu oczywista ;)
Ale na różnych forach ludzie gubią się w domysłach, kiedy i po ile zostanie tu ogłoszone wezwanie

Ponawiam prośbę w poprzednim wpisie, teraz już kontekście tej informacji:

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych _dalej: "KDPW"_ oświadczenie z dnia 28 lutego 2020 r. _dalej: "Oświadczenie"_, w którym KDPW informuje Spółkę o zawarciu umowy o rejestrację w depozycie akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,20 zł szt., wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2011 r. _dalej: "Akcje"_.

Zgodnie z Oświadczeniem, w odpowiedzi na wniosek Emitenta, KDPW dokona rejestracji w depozycie 41.000.000 _czterdzieści jeden milionów_ Akcji, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN PLLUBAW00013, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.


biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Mógłby ktoś zinterpretować to info:
Spółka_ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki formularz oświadczenia o objęciu akcji serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,2 zł każda _Akcje_ przez posiadacza imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A _Warranty_, tj. realizacji praw z Warrantów wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7/2011 NWZ Lubawa S.A. z dnia 15 lutego 2011 roku _opublikowanej raportem bieżącym nr 12/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. Subskrybentem Akcji jest Silver Hexarion Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze

biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Czy to korzystne info dla drobnych akcjonariuszy?
I czy ma jakieś znaczenie, że zostało podane właśnie dziś w pierwszych sekundach po sesji, a w dogrywce wywalono ok. 20 K akcji (do fixingu wolumen był ledwo 47 K)?

wg nowych kryteriów GNB byłby już na notowaniach ciągłych, ale zmiany wejdą od kwietnia 2020

Gdyby nowe zasady już obowiązywały, lista uległaby mocnemu odchudzeniu. Zamiast 38 emitentów na liście alertów znalazłoby się tylko 9 spółek. Obniżenie progu groszowości przywróci handel ciągły (obecnie podwójny fixing) na akcjach takich spółek jak Getin Noble Bank, KCI, CFI, Chemos, Czerwona Torebka, Drewex, IFSA czy Resbud.

www.stockwatch.pl/wiadomosci/g...

Sądzisz, że po najbliższym raporcie z wynikami (17 IX) pojawi się info o zamiarze delistingu?

sorry, moje powyższe wpisy dotyczyły taurona a nie trakcji
prośba do moderatora o usunięcie z wątku trakcji

A może chodzi i o to:
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

Szykują (nie)miłą niespodziankę?
Bo było najpierw przełożenie z 21 sierpnia na 16 września
www.stockwatch.pl/wiadomosci/9...

teraz znowu przełożyli - czyżby dlatego:
www.money.pl/gielda/kopalnie-t...
wysokienapiecie.pl/19777-tauro...

a może za słabo proszono o cud:
stooq.pl/n/?f=1310149&c=1&...

Odpisy w segmencie wydobycie obniżą wynik netto grupy Tauron za I półr. o 218 mln zł

biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...
stooq.pl/n/?f=1310275&c=1&...

Będzie kolejne walne za miesiąc

13 września 2019 r., godz. 9:00 w Warszawie, w sali Grodno w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, z następującym porządkiem obrad:
...
4_ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji serii B, akcji serii B, akcji serii C oraz zmiany Statutu;


biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...

stooq.pl/n/?f=1309380&c=1&...

ciekawe, jaki mają problem z tą emisją

Informacje
Stopień: Wykładowca
Dołączył: 21 czerwca 2009
Ostatnia wizyta: 3 marca 2020 12:40:03
Liczba wpisów: 1 228
[0,36% wszystkich postów / 0,31 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,403 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +82,47% +16 494,39 zł 36 494,39 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d