pixelg
CFI - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

CFI [CFI]

AKTUALNY KURS: 0,429 zł (-1,83%) 03-06-2020 13:31
Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 369
Wysłane: 11 stycznia 2017 12:30:28 przy kursie: 0,61 zł
spolka pieknie spada i to na duzych obrotach. jeszcze pare takich sesji wroci do wyprobowanej linii wsparcie na poziomie 0,2 PLN.
Edytowany: 11 stycznia 2017 12:32

Tofik
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 86
Wysłane: 5 maja 2017 14:52:12 przy kursie: 0,91 zł
można prosić o analizę raportu za 2016r ?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 085
Wysłane: 7 maja 2017 08:50:57 przy kursie: 0,91 zł


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 085
Wysłane: 7 maja 2017 13:47:58 przy kursie: 0,91 zł
Kapitałowy poker z wierzycielem – omówienie sprawozdania rocznego GK CFI Holding SA za rok 2016

Według zaraportowanych danych spółka poprawiła sprzedaż i wyniki, ale znaczna ich część jest niepowtarzalna i niestety emitent nadal nie ujawnia danych operacyjnych pozwalających na porównania z konkurentami i kompletną ocenę wykorzystania zasobów. Dodatkowo wartość spółki zależy od zdarzeń przyszłych.

Przychody wyniosły 113,4 mln zł, czyli o 17 proc. więcej r/r. Spółka pokazała EBIT na poziomie 96 mln zł, ale przez wynik przeszło przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych na kwotę ponad 64 mln zł. Względem wartości bilansowej sprzed aktualizacji mamy wzrost o 11,5 proc. Kwota ta wydaje się relatywnie wysoka. Po korekcie o rewaluację nieruchomości inwestycyjnych i odpis na należnościach dostaniemy wynik operacyjny na poziomie 30,9 mln zł, co stanowi wzrost o 1,5 proc. r/r. Skorygowany wynik netto można szacować na ok. 18,3 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Choć skorygowany EBIT jest na podobnym poziomie r/r, to zysk ze sprzedaży wskazuje na 15 proc. progres. Na tym poziomie wyników spółka podaje także rachunek segmentowy, który tym razem mówi nieco więcej o wynikach w poszczególnych segmentach.

Dominujący charakter ma segment hotelarski, w którym spółka generuje największy przychód i wynik. Przychody w tej dywizji wzrosły o 41 proc. r/r, ale wynik operacyjny zwiększył się tylko o 8 proc. Pomimo niskiego wzrostu zysku ze sprzedaży względem przychodów tego segmentu rentowność nadal wynosi 50 proc. (Lider branży posiada rentowność operacyjną na poziomie 17,5 proc.).

Drugi pod względem sprzedaży segment nieruchomości komercyjnych wygenerował obrót o 5 proc. większy r/r, ale przy spadku wyniku o 12 mln zł (87 proc.). Rentowność zysku ze sprzedaży tego segmentu wyniosła 6 proc. przy 48 proc. w roku poprzednim. Rynkową rentowność na tym poziomie można szacować na około 30 proc. (Rank Progress – 32 proc., PHN – 30 proc.)

Ważnym segmentem w 2015 r. było budownictwo. W roku 2016 mamy regres sprzedaży i wyniku, natomiast rentowność wynosi nadal powyżej 50 proc. przy rentowności lidera tego segmentu (Budimex) na poziomie 9 proc.


kliknij, aby powiększyć


Choć suma zysków segmentów (poza pozostałymi) zmniejszyła się z 50 do 44,3 mln zł to dzięki mniejszej korekcie wyników skonsolidowany zysk ze sprzedaży wzrósł z 30,5 do 35,2 mln zł. Tym razem korekta nie zaburza obrazu i nie daje miejsca do interpretacji. To duży plus względem rachunku segmentowego przed rokiem, ale jak wskazałem powyżej rentowności poszczególnych segmentów odbiegają mocno od spółek porównawczych.

Tak czy owak wynik na sprzedaży i skorygowany wynik operacyjny mają potwierdzenie w przepływach operacyjnych zarówno przed uwzględnieniem zmian w kapitale pracującym jak i również po ich uwzględnieniu.


kliknij, aby powiększyć


Struktura bilansu niewiele się zmienia względem stanu na koniec 2015 r. Dominującą pozycją są nieruchomości inwestycyjne, których wartość przekracza 622 mln zł. Niestety nie wiemy jaka część z nich faktycznie pracuje na generację wyniku segmentu. Przychody z nieruchomości wyniosły ca 30 mln zł, co przy rynkowej rentowności dałoby NOI na poziomie 15-20 mln zł. Przy średnim yieldzie w wysokości 8 proc. dostalibyśmy wartość na poziomie 187-250 mln zł. A zatem albo mamy bardzo duży udział nieruchomości niewynajętych (to zgadzałoby się z niską rentownością sprzedaży), albo znaczna część z nich nie została jeszcze ukończona. Możliwe także, że wyceny są po prostu bardzo agresywne i nie oddają rynkowej wartości.

Drugą największą pozycją pozostaje wartość firmy 312 mln zł przy kapitale własnym na poziomie 131 mln zł. Z tego wynika, że trwały majątek spółki nie należy tak naprawdę do akcjonariuszy.

Znacznym aktywem są także aktywa trwałe gdzie dominującą rolę pełnią budynki oraz grunty. Pozycję tą można łączyć z działalnością hotelarską. W tym przypadku rentowność aktywów (wynik segmentu/rzeczowe aktywa trwałe) nie odbiega istotnie od spółki porównywalnej czyli Orbisu.


kliknij, aby powiększyć


Na obecną chwilę wartość majątku spółki należąca do akcjonariuszy jest ujemna (WK skorygowana o goodwill). Wartość dochodową można szacować na co najmniej 180 mln zł (renta wieczysta ze stopą 10 proc. bez uwzględniania przyszłego wzrostu), oczywiście pod warunkiem, że wynik spółki będzie powtarzalny (na razie dane finansowe wskazują, że to dobre założenie). Problem w tym, że nie do końca wiadomo na jaką liczbę akcji podzielić tę wartość. Z obecnych 53 mln może się za chwilę zrobić nawet 262 mln sztuk, bo takie emisje zostały uchwalone na ostatnim walnym zgromadzeniu. W najbardziej niekorzystnym wariancie dostalibyśmy 0,69 zł wartości jednej akcji, ale najbardziej niekorzystnym na tą chwilę. Zobowiązanie wobec wierzyciela za nabycie obecnych aktywów spółki wynosi 800 mln zł, a należność musi zostać uiszczona/rozliczona do 22 grudnia 2017 r. Intencją stron jest rozliczenie kapitałowe przez emisję akcji. Przy obecnym kursie spółki 91 groszy dostalibyśmy emisję akcji na poziomie… 879 mln sztuk, przy uchwalonych do tej pory 203 mln szt. Przy cenie nominalnej akcji (0,5 zł) liczba nowych akcji rośnie do 1,6 mld. W takim przypadku wartość dochodowa spółki spadłaby do 11 groszy na akcję. Z drugiej strony emisja pod konwersję na tę chwilę to tylko 100 mln akcji, co dawałoby teoretycznie cenę 8 zł za walor. Rozpiętość jak widać jest bardzo duża i do momentu konwersji długu i ujawnienia jej ostatecznej wielkości i ceny rozliczenia CFI Holding jest spółką czysto spekulacyjną. Jednocześnie od wielkości i ceny emisyjnej zależeć będzie także wartość majątkowa spółki.

Ciekawostka: Szacunkowa wartość dochodowa spółki w przeliczeniu na jedną akcję (po uwzględnieniu uchwalonych emisji) zbiega się ze wsparciem technicznym wyznaczonym w połowie świecy z 22 lutego i dolnym cieniu tej z 22 marca. A zatem rynek w tej chwili uważa/dyskontuje rozwodnienie na poziomie obecnie uchwalonym.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutajPowyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 maja 2017 13:49

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 369
Wysłane: 29 sierpnia 2017 09:23:19 przy kursie: 0,76 zł
nie wierze w rentownosc 50% na 2 ex hotelach robotniczych w srednio atrakcyjnej lokalizacji. a reszcie biznesu brakuje skali.

ta konwersja to kiedy bedzie?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 085
Wysłane: 29 sierpnia 2017 09:42:30 przy kursie: 0,76 zł
Na dzień pisania analizy było 22 grudnia. Nie sprawdzałem, czy coś się od tamtego momentu zmieniło.

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 369
Wysłane: 19 grudnia 2017 20:55:11 przy kursie: 0,35 zł
prosze o analize firmy, po oczekiwanym zdarzeniu z 22 grudnia (o ile wystapi).

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 085
Wysłane: 23 grudnia 2017 08:19:44 przy kursie: 0,35 zł
Nie nastąpiło...
Cytat:
Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z powyższym Emitent zawarł w dniu 20 grudnia 2017 roku porozumienia z wierzycielami Emitenta w zakresie przedłużenia do dnia 21 czerwca 2018 roku terminu spłaty wierzytelności powstałej z tytułu sprzedaży udziałów w spółce zależnej, o czym Emitent informował RB nr 74/2017 z dnia 22.12.2014 roku.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Cytat:
Ale wiadomo już po jakiej cenie będzie emisja akcji serii F i nieco zawężono liczbę emitowanych akcji:
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż
1.600.000.000 (jednego miliarda sześciuset tysięcy) i nie więcej niż 3.000.000.000 ( trzech
miliardów) nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,31 zł (trzydzieści
jeden groszy) każda („Akcje Nowej Emisji”).

Cytat:
Ustala się cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji w kwocie 0,31 zł (trzydzieści jeden groszy) za
jedną akcję

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Także mamy taką sytuację, że na 30 września tego roku akcji było 56,4 mln, po emisji akcji serii D 116,4 mln, natomiast dojdzie od 1500 do 3000 mln akjci serii F. Potrącenie wierzytelności nastąpi w cenie 0,31 zł za akcję. To oznacza wycenę spółki (kurs 0,35) na poziomie 565 mln zł przy mniejszym rozwodnieniu i 1,09 mld zł przy większym. przy skorygowanym o przeszacowania nieruchomości zysku operacyjnym na poziomie 30 mln zł w 2016 r.

Avocado
Avocado PREMIUM
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 369
Wysłane: 5 września 2018 11:32:45 przy kursie: 0,51 zł
prosze o informacje, jak rozumiecie zmiany w tej spolce - pojawilo sie pare znanych nazwisk zwiazanych z developerka, ale tez i paru udzialowcow o dziwnej zbieznosci nazw do duzych firm globalnych - np. black rock z bulgarii i waldorf group z wroclawia...

investkid
investkid PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2008-12-30
Wpisów: 474
Wysłane: 20 maja 2019 23:00:07 przy kursie: 0,461 zł
złodzieje i naciągacze. która zdrowa spolka emituje 2 miliardy akcji?????
Oni będą to opychać i opychać az do grosza.
Potem split i znowu to samo.
Nie ufajcie takim naciągaczom.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,616 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +105,75% +21 149,30 zł 41 149,30 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d