pixelg
ARCUS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

ARCUS [ARC]

AKTUALNY KURS: 1,20 zł (+30,43%) 09-04-2020 17:00
Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 24 lutego 2014 12:48:38 przy kursie: 2,73 zł
heh, ja również miałem wątpliwości co do podanych przez Spółkę segmentowych wyników operacyjnych (jeśli w ogóle operacyjnymi można je nazwać) dlatego po dłuższym namyśle zdecydowałem się ich w omówieniu nie uwzględniać (w żaden sposób nie korespondowały one z wartościami wykazanymi w rachunku zysków i strat), a skoncentrować jedynie na zmianach w zakresie przychodów, których suma była zbieżna z RZiS oraz oddawały one to co się w poszczególnych segmentach działo. Jakkolwiek sposób prezentacji przez Spółkę tych wyników segmentowych jest niejasny, to raczej nie doszukiwałbym się tu całkowicie odmiennego obrazu sytuacji niż to wynika z RZiS, gdyż gdyby były tu faktycznie jakieś oddziaływania czynników o charakterze jednorazowym (rezerwy itp.) to byłyby one przede wszystkim widoczne w wartościach pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, a te są zasadniczo niewielkie. Bez informacji ze Spółki jak kalkulowane są te wyniki segmentowe i co Spółka rozumie pod pojęciem kosztów nieprzypisanych trudno jest mi cokolwiek więcej powiedzieć o zaprezentowanym w raporcie rachunku segmentowym.

mkamola
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 98
Wysłane: 24 lutego 2014 14:01:04 przy kursie: 2,73 zł
dziękuję za Pana opinię.

Wyliczenia segmentowe są opisywane dalej, porównywane z IV kw 2012 - jakoś nie mogę się przekonać, że ten raport jest ok :( ale cóż taka już moja natura

Czy koszty nieprzypisane mogą maleć?

OK, życze powodzenia posiadaczom

Gdyby udało się Panu ustalić ze spółką kwestię rozbieżności w wynikach segmentów a danymi w RZiS to będę zobowiązany Wg mnie kluczem jest pytanie o koszty nieprzypisane i dlaczego to zostało odwrócone?

Pzdr

Marcion1899
Dołączył: 2009-11-17
Wpisów: 2
Wysłane: 18 września 2014 23:54:04 przy kursie: 1,95 zł
Witam

Nikt dawno nie odświeżał spółki, wiec zapytam co sadzicie o ostatnich wynikach i czy można prosić o Analizę ostatnie raportu śródrocznego.

Spólka zdołowana ostatnimi czay, spada zainteresowanie, jest wiele niejasności ale może jest gdzieś jakiś pozytyw lub szansa na odbiciw.
Wskaźniki poniżej wszelkich zakresów tak dla spólki jak i na tle sektora, wyniki poprawiane aczkolwiek nie zachwycają, przeprowadzone zakupuy. Mozę aż tak źle nie jest??

Proszę o opinie


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 129
Wysłane: 19 września 2014 10:22:01 przy kursie: 1,99 zł
mkamola napisał(a):
dziękuję za Pana opinię.

Wyliczenia segmentowe są opisywane dalej, porównywane z IV kw 2012 - jakoś nie mogę się przekonać, że ten raport jest ok :( ale cóż taka już moja natura

Czy koszty nieprzypisane mogą maleć?

OK, życze powodzenia posiadaczom

Gdyby udało się Panu ustalić ze spółką kwestię rozbieżności w wynikach segmentów a danymi w RZiS to będę zobowiązany Wg mnie kluczem jest pytanie o koszty nieprzypisane i dlaczego to zostało odwrócone?
Pzdr


Wspomniałeś w poprzednim poście o ugodzie z ZUS niejako sugerując, że koszty nieprzypisane spadły w związku z rozwiązaniem rezerwy na sporną należność. Posiedziałem chwilkę nad tym dziś i okazuje się, że ta należność była od początku wykazywana w pełnej kwocie. Nie utworzono na nią ani rezerwy, ani odpisu - raport za rok 2012. Tak, koszty nieprzypisane mogą maleć. Mogą stać się przypisane :)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 129
Wysłane: 19 września 2014 10:25:15 przy kursie: 1,99 zł
Marcion1899 napisał(a):
Witam

Nikt dawno nie odświeżał spółki, wiec zapytam co sadzicie o ostatnich wynikach i czy można prosić o Analizę ostatnie raportu śródrocznego.

Spólka zdołowana ostatnimi czay, spada zainteresowanie, jest wiele niejasności ale może jest gdzieś jakiś pozytyw lub szansa na odbiciw.
Wskaźniki poniżej wszelkich zakresów tak dla spólki jak i na tle sektora, wyniki poprawiane aczkolwiek nie zachwycają, przeprowadzone zakupuy. Mozę aż tak źle nie jest??
Proszę o opinie


Chciałbym nadmienić, że analizy wykonywane przez SW co do zasady są zamknięte dla abonentów. Dopiero po czasie odkrywają się dla wszystkich.

Marcion1899
Dołączył: 2009-11-17
Wpisów: 2
Wysłane: 22 września 2014 00:14:02 przy kursie: 1,99 zł
wiec kiedy mozna liczyc na jakas rzeczowa analize,

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 24 września 2014 09:36:18 przy kursie: 1,96 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS S.A. (GKA) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 1 PÓŁROCZE 2014 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W drugim kwartale b.r. GK Arcus delikatnie mówiąc nie zachwyciła wynikami, notując r/r pogorszenie na większości poziomów wynikowych rachunku zysków i strat . W obszarze działalności podstawowej przychody ze sprzedaży były niższe o 34% (głównie z uwagi na brak realizacji dostaw dla sektora energetycznego), zysk brutto na sprzedaży spadł o 11% (mniejsze tempo spadku tego wyniku aniżeli przychodów to zasługa wyższej marży brutto – 17,7 wobec 13% przed rokiem), a na poziomie wyniku netto na sprzedaży odnotowano znacznie większą stratę aniżeli w okresie odniesienia (po raz kolejny wyraźny wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, co tłumaczone jest koniecznością utrzymania dotychczasowych zasobów oraz rozwojem nowych obszarów działalności, w tym m.in. telemetria gazu i wody). W przypadku dalszych pozycji wynikowych można już mówić o istotnym zniekształceniu zdarzeniem jednorazowym (zaksięgowanie zysku będącego efektem przejęcia kontroli nad spółką Syntea Business Solutions Sp. z o.o.). W rezultacie na poziomie wyniku operacyjnego mamy już znaczne obniżenie straty (przed rokiem niewielki zysk), które następnie, w związku z dodatnim wynikiem na działalności finansowej, było kontynuowane także w odniesieniu do poziomu wyniku brutto. Ostatecznie po uwzględnieniu korzystnych księgowań podatkowych (podatek odroczony) Grupa wykazała na poziomie wyniku finansowego netto wyraźną poprawę zysku (w przypadku wyniku dla akcjonariuszy wykazano zysk wobec straty przed rokiem). Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego GKA w analizowanym okresie mamy całkowitą dominację dotychczasowej głównej działalności IT i pozostałych usług z nią związanych; segmenty telematyki (monitorowanie floty samochodowej) oraz telemetrii (urządzenia do pomiaru prądu, gazu i wody) miały marginalny udział w przychodach. Biorąc pod uwagę zmiany w ujęciu r/r należy odnotować, że w każdym z wyróżnianych segmentów Grupa odnotowała spadek sprzedaży, w tym zdecydowanie największy w obszarze telemetrii (brak realizacji dla sektora energetycznego). Dodatkowo, poza segmentem IT, w każdym innym odnotowano straty na działalności podstawowej (tu uwaga, gdyż Emitent niezbyt przejrzyście prezentuje wyniki segmentowe – składają się na nie po części również wyniki pozostałej działalności operacyjnej możliwe do przypisania do poszczególnych segmentów). Porównanie r/r wartościowego rozkładu przychodów i wyników segmentowych GKA w analizowanym okresie przedstawiono na wykresach poniżej (po lewej przychody, po prawej wynik segmentu; jednostka tys. zł)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Komentarz kierownictwa GKA do wyników finansowych przedstawionych w raporcie za 1 półrocze 2014r niewiele wnosi odnośnie perspektyw na kolejne okresy sprawozdawcze. Samo kierownictwo stwierdza tylko (bez podawania konkretów), że powinny one potwierdzać tendencję powrotu na ścieżkę wzrostu. Z pewnością dużo w tym względzie będzie zależeć od rozwoju wypadków w sferze makro, która jednak ostatnio nie rozpieszcza pod względem kolejnych odczytów. Jednocześnie odnotować należy, że Grupa cały czas ma nieuregulowany spór z Energa-Operator S.A. dotyczący umów o dostawę i uruchomienie infrastruktury licznikowej (strony odraczały kolejne rozprawy, aż w końcu Sąd oddalił sprawę; obecnie planowane są między nimi dalsze rozmowy w celu doprowadzenia do ugody).

Spoglądając na tendencje rozwojowe GKA w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można zauważyć wyraźne obsunięcie w przypadku sprzedaży, względną stabilizację na poziomach dodatnich w zakresie głównych pozycji wynikowych oraz stopniową poprawę podstawowych wskaźników rentowności (wyjątek stanowi rentowność operacyjna), które mimo tego nadal znajdują się na generalnie dość mizernych poziomach.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych GK Arcus to na poziomie salda ogólnego wypadło ono na pierwszy rzut oka mocno niekorzystnie, wskazując na blisko 4,4 mln zł odpływu gotówki wobec dopływu rzędu 11,5 mln zł prze rokiem. Należy tu jednak zauważyć, że o mocno dodatnim wyniku przepływów w okresie odniesienia zadecydowały przede wszystkim środki pozyskane w ramach działalności finansowej (+20,9 mln zł wobec -0,4 mln zł w analizowanym okresie). Pod względem działalności operacyjnej ubiegłoroczne przepływy wypadły dużo bardziej negatywnie względem obecnych (-8,2 wobec -3,3 mln zł, przy blisko połowę mniejszej nadwyżce finansowej netto – 0,6 wobec 1,1 mln zł), a inwestycyjne wydatki netto były blisko dwa razy większe niż w b.r. (1,2 wobec 0,6 mln zł).

Z perspektywy ujęcia narastającego za 12 miesięcy (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) przedstawione wyżej przepływy kwartalne wpłynęły mocno in minus na poziom ogólnego salda gotówkowego, co wiązać należy głównie z przetasowaniami w obszarze finansowym (spłata wcześniej zaciągniętego długu oprocentowanego). Jednocześnie zauważyć należy, że niewątpliwie pozytywnym aspektem rachunku przepływów GKA jest systematyczna ostatnio zdolność do generowania coraz wyższej nadwyżki finansowej netto oraz prowadzona trwale działalność rozwojowa w zakresie aktywów rzeczowych i niematerialnych (inwestycyjne wydatki netto).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia zmian bilansowych w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała wzrost sumy bilansowej o 1%, co w przypadku aktywów wiązało się ze wzrostem w zakresie aktywów trwałych o 23% (udziały w jednostkach stowarzyszonych) oraz spadkiem aktywów obrotowych o 7% (głównie środki pieniężne), a w odniesieniu do pasywów z brakiem większych zmian w zakresie kapitału własnego i wzrostem zadłużenia o 3% (zadłużenie krótkoterminowe wzrosło o 7%, długoterminowe spadło o 20%, a dług oprocentowany ogółem zmniejszył się o 3%).

Powyższe zmiany przełożyły się in minus na strukturę bilansową GKA, głównie z uwagi na zmniejszenie przewagi aktywów obrotowych nad trwałymi w aktywach ogółem z 71-29 do 65-35 oraz wzrost przewagi długu krótkoterminowego nad długoterminowym z 85-15 do 88-12, przy jednoczesnym utrzymaniu wcześniejszej przewagi kapitału własnego nad zobowiązaniami ogółem na poziomie 58-42. W rezultacie wyraźnemu zmniejszeniu uległ kapitał obrotowy netto, w tym jego nadwyżka nad bieżącym zapotrzebowaniem, oraz nadwyżka finansowania aktywów trwałych kapitałami stałymi (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Niemniej jednak sytuację finansową GKA na koniec czerwca b.r. można uznać za korzystną i bezpieczną zarówno w obszarze płynności jak i zadłużenia. Potwierdza to również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który mimo drobnego pogorszenia nadal wskazuje wysoki poziom AA.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem:
www.stockwatch.pl/gpw/arcus,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty jako wypadkowa nadal wskazują na wyraźne niedowartościowanie akcji Arcusa na GPW. Trzeba tu jednak pamiętać, że automaty te opierają się na danych historycznych i przy braku informacji o większych zleceniach oraz/lub poprawy wyników finansowych pozytywne wskazania mogą zmienić się równie szybko na optymalne lub negatywne. Emitentowi również z pewnością nie pomaga (z czysto wizerunkowego punktu widzenia) przeciąganie rozwiązania sporu z Energą (konkurencja na rynku telemetrii jest przecież spora).

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/arcus,wy... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/arcus,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

sbyszek
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 808
Wysłane: 24 marca 2016 08:26:41 przy kursie: 1,58 zł
Rewelacyjne wyniki za 2015r w porównaniu z poprzednim rokiem. LINK
Ciekawe czy ta tendencja zostanie utrzymana? Widać po notowaniach, że rynek wierzy, że TAK.
Kopanie się z koniem jest najlepszą reklamą konia.

bmdomino
Dołączył: 2014-06-05
Wpisów: 59
Wysłane: 24 marca 2016 20:17:00 przy kursie: 2,15 zł
Jest wiele takich spółek o rewelacyjnych wynikach i dużo zdrowszych fundamentach, a jednak "rynek" w nie aż tak nie uwierzył. Wzrost 100% w 2 dni? Dla mnie to śmierdzi spekułą na kilometr.
Edytowany: 24 marca 2016 20:18

diR
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 953
Wysłane: 25 marca 2016 10:36:06 przy kursie: 2,15 zł
W dodatku zwykle po tak rewelacyjnych wzrostach "spekulacyjnych" dość często kurs danego Śmiecia spada poniżej pkt. wyjściowego tej całej szopki .. blah5
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody


bzdkas
bzdkas PREMIUM
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 313
Wysłane: 27 czerwca 2017 15:31:12 przy kursie: 1,12 zł
Spółka z balastem sprawy z Energa operator o montaż liczników inteligentnych.

Proszę o analizę pozostałej części biznesu, mają dział IT, mają dział dokumentów i dział zarządzania flotą. Przychody w Ikw urosły o 10% rdr do 25mln(wynik ujemny). Wycena na rynku rzędu 8mln, na akcjach bezruch.addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 924
Wysłane: 18 lipca 2017 11:36:29 przy kursie: 1,11 zł
Obserwuję póki co spółkę, czekam na raport półroczny no i oczywiście na sygnały o sprawie z Energą.

Dostałem taką odpowiedź ze spółki:

Istotnym wydarzeniem potwierdzającym prezentowaną przez nas argumentację jest postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2017 roku. Na jego mocy Sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia Arcus S.A. oraz T-Matic Systems S.A. przeciwko Energa-Operator S.A. i nakazał EOP zwrot bezprawnie uzyskanej gwarancji należytego wykonania umowy. Sąd wskazał przy tym na uprawdopodobnienie naszej wcześniejszej argumentacji popartej opinią ekspercką wskazującej na niewłaściwe przygotowanie postępowania przetargowego przez Energę Operator.

Niezależnie od powyższych kroków prawnych rozważamy także możliwość powrotu do mediacji. W związku z tym złożyliśmy także wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.


na razie papier do obserwacji pod względem obecnej działalności, w tym serwisu geotik. Kapitalizacja około 8mln PLN, przy ok 100mln przychodów rocznie.
Edytowany: 18 lipca 2017 11:38

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 129
Wysłane: 18 lipca 2017 13:27:01 przy kursie: 1,11 zł
Smart Grid Survival – omówienie sytuacji finansowej GK Arcus po 1 kw. 2017 r.

Spółka od dawna nie rozpieszcza inwestorów i w zasadzie od bardzo dawna traci na wartości. W 2008 r. kapitalizacja sięgała 80 mln zł, po 9 latach jest 10 razy mniejsza. W międzyczasie nadzieje rozbudził wygrany jako konsorcjum w 2011 r. kontrakt na dostawę liczników inteligentnych dla Energa Opertator. Pierwszą umowę podpisano na początku 2013 r., ale niestety kontrakt nie został wypełniony do końca i podmioty cały czas pozostają w sporze do chwili obecnej.

Dostawa oprogramowania dla sieci smart grid (za tę część odpowiadał Arcus i jego spółki zależne w kontrakcie z Energą) to jednak nie jedyna i nie podstawowa działalność spółki. Ta zajmuje się przede wszystkim sprzedażą sprzętu kopiującego, systemów do zarządzania pocztą oraz cyklem życia dokumentu. Oprócz wymienionych aktywności mamy jeszcze segment telematyczny (monitorowanie flot pojazdów) i segment usług (serwis, naprawa, dzierżawa sprzętu).

Spadek wyceny to pokłosie niesatysfakcjonujących wyników spółki i to nie tylko z powodu w zasadzie braku aktywności w segmencie telemetrycznym (liczniki inteligentne). Proszę zauważyć, że pod względem generowanych przychodów w ujęciu długofalowym zwija się największy i najważniejszy segment, czyli IT:


kliknij, aby powiększyć


Wcale nie tak dawno, bo w 2013 r. spółka wykręcała w tym segmencie ponad 200 mln zł sprzedaży, w ostatnim roku jest tylko 91 mln zł. Tendencja wygląda na trwałą, choć w samym pierwszym kwartale mamy wzrost przychodów z 16,5 do 18,3 mln zł – jedna jaskółka wiosny nie czyni.

W kolejnych latach emitent wyjaśniał:
- w 2014 r. dla całej grupy:
Cytat:
W roku 2014 Grupa odnotowała spadek przychodów, co było związane zasadniczo z niezwykle wysoką bazą roku 2013, nie uzyskaniem lub odłożeniem w czasie części przetargów oraz świadomym wycofaniem się z kilku przetargów cechujących się niską marżą i wysokim ryzykiem realizacji.

Cytat:
Grupa nie realizowała istotnych dostaw do sektora energetycznego oraz dużych zamówień do sektora publicznego, co miało miejsce w roku poprzednim

- w 2015 dla segmentu IT:
Cytat:
Głównym czynnikiem powodującym ten efekt jest ograniczenie segmentu IT w wyniku świadomej polityki ograniczenia udziału w kontraktach o niskiej marży lub wymagających akceptacji dużego ryzyka spowodowanych restrykcjami indywidualnych warunków przetargowych

Natomiast w 2016 mieliśmy copy paste z raportu w 2015 r. Rzeczywiście, ograniczenie mniej rentownych kontraktów przyniosło wzrost marży brutto na poziomie skonsolidowanym – ciemno czerwona linia na poniższym wykresie:


kliknij, aby powiększyć


Problem w tym, że wypadkowa jaką jest zysk brutto na sprzedaży spółki nie wykazuje charakteru wzrostowego. Za to od 2015 udaje się powoli ograniczać koszty organizacji. Niestety efekt tych wszystkich działań nie jest jednoznacznie pozytywny. W 2015 r. spółka wyszła na plus z zyskiem ze sprzedaży na kwotę 2,96 mln zł. W 2016 niestety mamy stratę (na sprzedaży) na poziomie 1,48 mln zł. Proszę zauważyć, że gdyby na poziom zysku brutto ze sprzedaży pomiędzy 2016 i 2015 r. przenieść spadek obrotów (wyrażony procentowo), to ZBNS skurczyłby się o 13,4 mln zł. Spada o 8,1 mln zł, a zatem dzięki poprawie rentowności mamy +5,3 mln zł. Problem w tym, że koszty organizacji nie chcą spadać tak szybko jak przychody. Koszty sprzedaży spadły o 3,9 mln zł, natomiast koszty ogólnego zarządu wzrosły nawet o 355 tys. Efekt finansowy zmiany modelu biznesowego jest więc na tym poziomie rachunku wyników niesatysfakcjonujący przynajmniej patrząc na dane roczne. Co ciekawe, na razie nie przyniósł też poprawy na poziomie ściągalności należności. W 2015 r. odpisy zabrały 381 tys. zł, natomiast rok później już 1,3 mln zł.

Na poziomie rachunku segmentowego wyniki segmentów nie wyglądają aż tak strasznie, ale wynik skonsolidowany psuje wzrost kosztów nieprzypisanych do segmentów. Niestety spółka nie wyjaśnia dlaczego. Trzeba dodać, że spółka pokazuje wynik operacyjny segmentów, czyli już po obciążeniu kosztami pozostałej działalności, czyli odpisów. Same koszty nieprzypisane do segmentów są bardzo zmienne, co znacząco podważa wiarygodność wniosków płynących z analizy rentowności, czy wyników poszczególnych segmentów:


kliknij, aby powiększyć


W samym pierwszym kwartale jest podobnie. Z jednej strony mamy wzrost wyniku operacyjnego segmentu IT ze straty na poziomie 150 tys. do 1,7 mln zł zysków, powiększenie straty segmentu telemetrycznego o 150 tys. zł i pomniejszenie wyniku segmentu usług z 670 tys. zł na 210 tys. zł, ale przede wszystkim powiększenie kosztów nieprzypisanych z kwoty 1,8 mln zł do 2,8 mln zł. Per saldo strata operacyjna zmniejszyła się z 1,7 do 1,5 mln zł.

Na podstawie raportu za 2016 r. i raportu kwartalnego możemy zdefiniować trendy:
-spadek wyniku na usługach,
-wzrost kosztów nieprzypisanych.
Reszta pozycji jest rozchwiana i nie pozwala na wyciąganie dalej idących wniosków.

Plusem jest za to fakt, że spółka może się nieco ustabilizować pod najważniejszym względem, czyli ilością generowanej gotówki. W 2016 r. przepływy operacyjne były dodatnie na kwotę 3,7 mln zł, ale mieliśmy spadek obrotów i zmniejszenie kapitału obrotowego spółki. W pierwszym kwartale obroty r/r wzrosły a spółka pokazała dodatni CF na kwotę 2,4 mln zł.

Arcus cały czas utrzymuje dwa nierentowne segmenty. Telematyczny w analizowanym okresie ostatnich 5 lat cały czas pokazuje stratę, ale od 2013 r. jej poziom spadł z prawie 4 mln zł do 1 mln zł. Do progu rentowności jeszcze brakuje. Niestety w 1q pomimo wzrostu sprzedaży strata wzrosła z 229 do 285 tys. zł. Drugi nierentowny od 3 lat segment to telemetryka. Podobnie jak w przypadku poprzedniego, stratę udaje się powoli ograniczać, choć w samym 1 kw tego roku mamy jej wzrost. O ile można zrozumieć utrzymywanie segmentu telemetrycznego, bo jest nadzieja na wdrożenie smart grid na istotnie większym poziomie niż dotychczas (ale z ryzykami takimi jak w przypadku sporu z Energą!) to nie do końca zrozumiałe jest utrzymywanie segmentu telematycznego.

Podsumowując, obraz spółki jest cały czas nieostry i nie ma pewności, że uda się jej wygrzebać z pokazywanych okresowo strat, które wcale nie są efektem sporu z Energą, a pokłosiem sytuacji w segmencie IT. To podstawowa noga biznesowa spółki okresowo kuleje i nie ma pewności czy terapia zastosowana przez zarząd uratuje pacjenta. Ostatni kwartał daje pewną nadzieję, bo wektor finansowy lekko skierował się ku górze, ale cały czas rokowania na poprawę są raczej umiarkowane.

W otoczeniu takich wyników i cały czas nierozstrzygniętego sporu z Energą nie może dziwić, że inwestorzy nie są zainteresowani spółką. Płynność jest znikoma, a kapitalizacja wynosi tylko 8 mln zł. To kwota znacznie mniejsza od kapitału własnego spółki, który wynosi na koniec 1 kw. ponad 46 mln zł. Jeśli jednak zerknąć do bilansu to mamy 13,8 mln wartości firmy i 7,5 mln innych WNIP oraz 8 mln aktywów z tytułu podatku dochodowego, które w przypadku strat mogą nie zostać nigdy rozliczone. Po korekcie dostaniemy 16,7 mln wartości BILANSOWEJ, która nie jest tożsama z wartością godziwą, czy tym bardziej rynkową. W spółkach z IT rynek kupuje zyski, a tych w Arcusie bardzo często nie ma, wiec teoretycznie niska wycena nie powinna dziwić – spółka poza pozornie niskim C/WK nie ma czym w tej chwili przyciągnąć uwagi inwestorów.

To się oczywiście może zmienić, jeśli pojawi się trwały wzrost sprzedaży bez utraty rentowności na poziomie zysku brutto ze sprzedaży w segmencie IT, co znów powinno oddalić wynik od kosztów stałych i wyciągnąć zyski na plus. Sytuacja może się także dynamicznie zmienić, jeśli ruszą przetargi na liczniki inteligentne, ale tutaj też są ryzyka.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 18 lipca 2017 14:16

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 924
Wysłane: 13 listopada 2017 20:44:51 przy kursie: 2,03 zł
i w tej ciszy informacyjnej pojawił się na wykresie złoty krzyż i papier z 1.15 poszedł na 2pln. zobaczymy czy wyniki to potwierdzą no i jak sprawa z energą.

Hermetic
Dołączył: 2019-07-09
Wpisów: 23
Wysłane: 13 września 2019 13:42:13 przy kursie: 2,86 zł
I Arcus zaczyna sobie ładnie radzić. Niedługo raport.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 924
Wysłane: 3 października 2019 10:17:39 przy kursie: 2,58 zł
i wezwanie na 100%. kolejna spółka zapomniana i zostaje zabrana a potem ugoda z Energą :)

Wyceny bardzo niskie wielu spółek to wezwania idą hurtem.
Ostatnio nowa gala, ergis za chwilę procad? bowim? lista kandydatów jest długa
Edytowany: 3 października 2019 10:19

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,815 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +131,15% +26 230,67 zł 46 230,67 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d