pixelg
Kto może sprzedawać jednostki Funduszy inwestycyjnych? - Fundusze i inni pośrednicy - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Kto może sprzedawać jednostki Funduszy inwestycyjnych?

Redwatch
0
Dołączył: 2008-12-06
Wpisów: 47
Wysłane: 8 października 2009 18:29:10
Tak jak w temacie, kto może sprzedawać jednostki Funduszy? Skąd to oczywiste pytanie?

Otóż ostatnio będąc w pewnym banku , kobieta która mnie załatwiała zaproponowała mi abym zaznajomił się z ich najnowszymi produktami. Jak ja nie lubię tego określenia. No ale nic. Mając do wyboru siedzenie bezczynne i patrzenie się na wyżej wspomnianą panią, która na kompie coś tam stukała, wziąłem się za lekturę. Jak to w tego typu literaturze, wszytko cacy,miło i są super. No i też trafiłem na ulotkę,która reklamuje możliwość nabycia jednostek uczestnictwa w X funduszu. Oczywiście,zwroty nie z tej ziemi i frajer jestem,że jeszcze nie przystąpiłem, a na pewno to będę sąsiadowi zazdrości samochodu, który sobie kupi”będąc” w tym funduszu. No i kobitka skończyła, wypytała się co mi się w literaturze podobało, czy jestem zainteresowany itd. Zaraz po tym opuściłem miękki fotel i klimatyzowane pomieszczenie banku.

Nie dalej jak 200 metrów, przechodząc przez ulicę widzę czerwony,ohydny baner , którego nie sposób nie zauważyć reklamujący pożyczki,taki jak wiele jest w miastach, czytam dalej, baner obok tej samej firmy. Nie dość,że kredyty od iluś tam złotych:), to jeszcze ubezpieczenia! I uwaga,uwaga, Fundusze Inwestycyjne. A i jeszcze nieruchomości chyba:). Wszytko tam było,pomieszczono może metr na dwa. Nie dość,że pożyczają żulernii kasę,bo tacy tam się kręcili,to jeszcze sprzedają Fundusze Inwestycyjne.
Kto to? co to?Czy każdy może sobie sprzedawać jednostki FI?To po co jacyś pośrednicy i licencję, a właśnie czy na to trzeba mieć jakieś licencję, zezwolenie. Pytam z czystej ciekawości i lekkiego osłupienia. Czy to jest jakiś nie zauważony wcześniej przez mnie nowy wymiar polskiego rynku kapitałowego. Weź se kredyt na telewizor i kup se przy okazji jednostkę Funduszu. To trzeba mieć jakieś kwity na handel czymś takim czy nie.?

karoldvl
0
Dołączył: 2008-10-21
Wpisów: 167
Wysłane: 8 października 2009 22:19:09
Redwatch napisał(a):
Kto to? co to?Czy każdy może sobie sprzedawać jednostki FI?To po co jacyś pośrednicy i licencję, a właśnie czy na to trzeba mieć jakieś licencję, zezwolenie.


Tak na szybko z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:
Cytat:

Art. 71. 1. Nie stanowią działalności maklerskiej czynności polegające wyłącznie na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, o ile podmiot wykonujący te czynności nie jest uprawniony do świadczenia usług w zakresie przechowywania środków pieniężnych lub papierów wartościowych należących do osób trzecich oraz o ile czynności te są wykonywane przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą regulowaną odrębnymi przepisami.

2. Zlecenia przyjmowane zgodnie z ust. 1 mogą być wyłącznie przekazywane do firmy inwestycyjnej albo instytucji zbiorowego inwestowania prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga zawiadomienia Komisji nie później niż na miesiąc przed ich podjęciem. Do podmiotu wykonującego czynności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 88, art. 90 ust. 1-4, przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 oraz art. 26-37 ustawy o nadzorze.


To jest stan obecny, ale wchodząca nowelizacja usuwa ten artykuł. Prawdopodobnie też w tym wypadku chodzi akurat o agenta firmy inwestycyjnej (nie wiem, zgaduję - trochę za mało informacji), a to już reguluje artykuł 79 (według stanu bieżącego):
Cytat:
Art. 79. 1. Firma inwestycyjna może w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wykonywanie stałe lub okresowe w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej).

2. Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, mogą być wykonywane czynności związane z zawieraniem umów o świadczenie usług przez firmę inwestycyjną lub umożliwiające realizację tych umów, w szczególności polegające na doradzaniu klientowi lub potencjalnemu klientowi w zakresie usług danej firmy inwestycyjnej, przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, oraz odbieraniu innych oświadczeń woli dla firmy inwestycyjnej. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie może przewidywać powierzenia prowadzenia działalności maklerskiej.

3. Zakazane jest pozostawanie w stosunku umownym wynikającym z umowy, o której mowa w ust. 1, z więcej niż jedną firmą inwestycyjną.

4. Zakazane jest przyjmowanie przez agenta firmy inwestycyjnej jakichkolwiek wpłat, w związku z czynnościami wykonywanymi na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, od osób, na rzecz których firma inwestycyjna świadczy usługi, jak również dokonywanych przez firmę inwestycyjną na rzecz tych osób.

5. Za szkodę wyrządzoną przez agenta firmy inwestycyjnej w związku z wykonywaniem czynności w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej odpowiada solidarnie ta firma inwestycyjna i agent, który wyrządził szkodę. Odpowiedzialność wyłączona jest w przypadku, gdy szkoda nastąpiła wskutek działania siły wyższej lub wyłącznie z winy osoby trzeciej.

6. Agent firmy inwestycyjnej obowiązany jest przy każdej czynności wykonywanej na rzecz firmy inwestycyjnej okazywać pełnomocnictwo firmy inwestycyjnej, w imieniu której działa. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest osoba wykonująca zawód maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, obowiązana jest ona ponadto okazywać dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego.

7. W stosunku do agenta firmy inwestycyjnej Komisji przysługują przewidziane w ustawie o nadzorze uprawnienia kontrolne, w zakresie dotyczącym czynności wykonywanych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz sporządzanych w związku z tymi czynnościami dokumentów.

8. Komisja prowadzi rejestr agentów firm inwestycyjnych.

9. Komisja skreśla agenta firmy inwestycyjnej z rejestru, o którym mowa w ust. 8, jeżeli wykonuje on czynności, o których mowa w ust. 2, z naruszeniem przepisów prawa lub nie dochowując należytej staranności. Przepisy art. 130 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

10. Podmiot, który został skreślony z rejestru agentów firm inwestycyjnych z przyczyn, o których mowa w ust. 4, nie może ponownie być wpisany do tego rejestru przed upływem 10 lat od dnia skreślenia, a w przypadku gdy skreślenie nastąpiło w związku z popełnieniem przez agenta firmy inwestycyjnej przestępstwa - także przed zatarciem skazania za to przestępstwo.


Rejestr można sprawdzić tutaj:
www.knf.gov.pl/rynek_kapitalow...

To tak w telegraficznym skrócie.

Redwatch
0
Dołączył: 2008-12-06
Wpisów: 47
Wysłane: 8 października 2009 22:55:59
Dzięki. Miałem teraz właśnie coś poszperać w tej materii a widzę,ze całe mięsko już na stole leży:).


Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,203 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,27% +33 853,81 zł 53 853,81 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło