pixelg
MWTRADE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

MWTRADE [MWT]

AKTUALNY KURS: 3,87 zł (-3,25%) 21-06-2021 13:45
danek197
0
Dołączył: 2009-02-08
Wpisów: 317
Wysłane: 24 sierpnia 2010 12:27:05 przy kursie: 11,44 zł
Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 105/2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd M.W. Trade S.A. informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2010 powziął wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki - Panem Rafałem Wasilewskim (spółkę Beyondream Investments Limited) w liczbie akcji M.W. Trade S.A.: 21 801 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset jeden) po średniej cenie 11,577 zł (słownie: jedenaście złotych 577/1000) za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 252 394,48 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 48/100). Transakcja zakupu akcji została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w trybie sesyjnym zwykłym w dniu 23 sierpnia 2010 r.
Aktualnie Pan Rafał Wasilewski wraz z Beyondream Investments Limited posiada 1 500 000 akcji Spółki, stanowiących 18,31% kapitału zakładowego M.W. Trade S.A., dających prawo wykonywania 1 500 000 głosów na walnym zgromadzeniu M.W. Trade S.A., co stanowi 18,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu M.W. Trade S.A.
Załączniki:

admiral
0
Dołączył: 2009-05-06
Wpisów: 112
Wysłane: 25 sierpnia 2010 15:29:26 przy kursie: 11,45 zł
25.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 106/2010

Zarząd M.W. Trade S.A.(Emitent) informuje, że w dniu 25.08.2010 r. wpłynęła do Spółki
podpisana umowa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej o wartości 1 683 tys.
PLN. Przedmiotem umowy jest ustalenie nabycia oraz zasad spłaty przez SP ZOZ
wierzytelności, przysługujących Emitentowi w stosunku do SP ZOZ. Szczegółowe warunki tej
umowy, w tym wysokość prowizji nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach
tego typu. W umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych, ani umowa
nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Ostateczny termin jej spłaty przypada na
26.03.2011r.
Umową o największej wartości podpisaną z tym podmiotem jest umowa z dnia 31.12.2009r. wraz
z aneksem na łączną kwotę 6 416 tys. PLN. Szczegółowe warunki tej umowy, w tym wysokość
prowizji nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W umowie
nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z
zastrzeżeniem warunku, a ostateczny termin spłaty to 25.12.2010r.
W okresie krótszym niż 12 miesięcy Spółka zawarła z Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej umowy o łącznej wartości nominalnej 15 386 tys. PLN.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych
Emitenta. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych
z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 232
Wysłane: 26 sierpnia 2010 12:39:07 przy kursie: 12,30 zł
trzeba przyznać, że jak się zabierają za tego kryjoka to też konkretnie, właśnie zabrali mu 55k akcji.

edit: Tyle, ze jak się przyjrzeć do czasów transakcji to raczej skłaniam się do przewalania akcji w ramach jednego inwestora.
Edytowany: 26 sierpnia 2010 12:52

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


mila
0
Dołączył: 2010-06-29
Wpisów: 716
Wysłane: 26 sierpnia 2010 14:56:05 przy kursie: 12,30 zł
czyzby koniec korekty ? całkiem niezłe obroty, kurs na tą chwilę ponad 5% na plusie... może ostatnie wystapienie prezesa w TVNCNBC zachęciło do kupna....?
Edytowany: 26 sierpnia 2010 14:57

flesz
flesz PREMIUM
19
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 614
Wysłane: 26 sierpnia 2010 15:29:13 przy kursie: 12,30 zł
addison napisał(a):
trzeba przyznać, że jak się zabierają za tego kryjoka to też konkretnie, właśnie zabrali mu 55k akcji.

edit: Tyle, ze jak się przyjrzeć do czasów transakcji to raczej skłaniam się do przewalania akcji w ramach jednego inwestora.


tez mi to wygladało na przerzucanie...

ale po co?? Think


danek197
0
Dołączył: 2009-02-08
Wpisów: 317
Wysłane: 26 sierpnia 2010 15:43:49 przy kursie: 12,30 zł
flesz napisał(a):
addison napisał(a):
trzeba przyznać, że jak się zabierają za tego kryjoka to też konkretnie, właśnie zabrali mu 55k akcji.

edit: Tyle, ze jak się przyjrzeć do czasów transakcji to raczej skłaniam się do przewalania akcji w ramach jednego inwestora.


tez mi to wygladało na przerzucanie...

ale po co?? ThinkPo to ..............

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 107 / 2010
Data sporządzenia: 2010-08-26
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Przyjęcie do depozytu akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął Uchwałę nr 504/10 z dnia 25 sierpnia 2010r. o następującej treści:

§1
1.Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki M.W. Trade S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 81.600 (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki M.W. Trade S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i nadać im kod PLMWTRD00013, pod warunkiem podjęcia, przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLMWTRD00013, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę M.W. Trade S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§2
Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLMWTRD00013 i liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

jedrych
0
Dołączył: 2009-10-16
Wpisów: 52
Wysłane: 26 sierpnia 2010 15:51:29 przy kursie: 12,30 zł
a możesz dokładniej, czyli uzasadnienie?

tOfi
0
Dołączył: 2009-10-09
Wpisów: 387
Wysłane: 26 sierpnia 2010 18:28:31 przy kursie: 12,30 zł
Cytat:
Pan Rafał Wasilewski wraz z Beyondream Investments Limited posiada 1 500 000 akcji

Moim zdaniem prezes przerzuca akcję do swojego cypryjskiego wehikułu, aby później, jak będzie sprzedawał z ogromnym zyskiem, nie płacić podatku.

mila
0
Dołączył: 2010-06-29
Wpisów: 716
Wysłane: 26 sierpnia 2010 18:52:45 przy kursie: 12,30 zł
te 55 tys akcji wyglądało na klasyczną wymiankę pakietów.
Prócz tego mieliśmy dziś ładny wzrost - być może część inwestorów chciało zdążyć przed zbliżającym się walnym zgromadzeniem. Będzie na nim zapewne trochę nowości.

jedrych
0
Dołączył: 2009-10-16
Wpisów: 52
Wysłane: 26 sierpnia 2010 20:13:58 przy kursie: 12,30 zł
chłopaki co to za teorie...

Prezes przerzuca akcje? obala to wcześniejsza transakcja przerzucenia akcji która odbyła się poza rynkiem(na potrzeby wezwania). Rozumiem, ze ktoś przerzuca, ale żeby prezes to nie widzę argumentu.

ci co chcieli mieć akcje na walne musieli posiadać te akcje 16 sierpnia. można brać pod walne, ale na nim nic znaczącego nie ma.
Edytowany: 26 sierpnia 2010 20:14


mila
0
Dołączył: 2010-06-29
Wpisów: 716
Wysłane: 26 sierpnia 2010 21:29:52 przy kursie: 12,30 zł
jedrych napisał(a):
Ci co chcieli mieć akcje na walne musieli posiadać te akcje 16 sierpnia. można brać pod walne, ale na nim nic znaczącego nie ma.


może wyraziłem się nieprecyzyjnie. Nie chodziło mi o fakt uczestnictwa na walnym, ale o info o nowej strategii spółki jakie miało się ukazać w terminie do 2 tygodni po walnym (tak to miało chyba wyglądać o ile mnie pamięć nie myli). Każda informacja, która potencjalnie może przełożyć się na wzrost kursu jest w cenie - pierwsi gotowi zaryzykować kupują akcje po niższej cenie.
Edytowany: 26 sierpnia 2010 21:30

akabaka
0
Dołączył: 2010-08-17
Wpisów: 6
Wysłane: 26 sierpnia 2010 21:54:03 przy kursie: 12,30 zł
Jestem nowicjuszem, więc moglibyście mi wytłumaczyć jaki wpływ na akcjonariuszy ma ta emisja? Czy akcjonariusze dostaną prawa poboru? Czy może nie, a wartość dotychczasowych akcji spadnie ze względu na "rozwodnienie"?

flesz
flesz PREMIUM
19
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 614
Wysłane: 26 sierpnia 2010 23:11:57 przy kursie: 12,30 zł
akabaka napisał(a):
Jestem nowicjuszem, więc moglibyście mi wytłumaczyć jaki wpływ na akcjonariuszy ma ta emisja? Czy akcjonariusze dostaną prawa poboru? Czy może nie, a wartość dotychczasowych akcji spadnie ze względu na "rozwodnienie"?


rozwodnienie, ale bardzo nikłe, niecały 1%

było 8188,6 tys akcji, teraz jest 8270,2 tys

mila
0
Dołączył: 2010-06-29
Wpisów: 716
Wysłane: 27 sierpnia 2010 09:16:56 przy kursie: 13,26 zł

a dziś chyba powtórka z rozrywki. po 15 minutach od otwarcia GPW są już prawie górne widły.

danek197
0
Dołączył: 2009-02-08
Wpisów: 317
Wysłane: 27 sierpnia 2010 09:59:32 przy kursie: 13,26 zł
flesz napisał(a):
akabaka napisał(a):
Jestem nowicjuszem, więc moglibyście mi wytłumaczyć jaki wpływ na akcjonariuszy ma ta emisja? Czy akcjonariusze dostaną prawa poboru? Czy może nie, a wartość dotychczasowych akcji spadnie ze względu na "rozwodnienie"?


rozwodnienie, ale bardzo nikłe, niecały 1%

było 8188,6 tys akcji, teraz jest 8270,2 tys


malo nie malo prezes mowil ze nie bedzie narazie dodruku, wlasnie widac jak sie sprawdzaja jego slowa, mysle ze na tym sie nie skonczy Lesiu Czarnecki ich poprowadzi.....

www.pb.pl/a/2010/08/26/73_mln_...

narazie gra zgodnie z AT staranie sie o wybicia sie z konsolki...;)
Edytowany: 27 sierpnia 2010 10:01

tOfi
0
Dołączył: 2009-10-09
Wpisów: 387
Wysłane: 27 sierpnia 2010 10:06:45 przy kursie: 13,26 zł
Ludzie, jak komuś się nie podoba to niech sprzedaje akcje z ładnym zyskiem (kurs powyżej 13), a nie usiłuje manipulować innymi. Taka prawda, że przy okazji spadków na szerokim, kurs MWT też spada, ale tylko po to żeby od pewnego poziomu (ostatnio 11,30) zacząć skupowanie papiera. Można sprzedać i liczyć na spadek w te rejony, albo trzymać z nadzieją na przełamanie szczytu i jeszcze większe wzrosty Think

flesz
flesz PREMIUM
19
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 614
Wysłane: 27 sierpnia 2010 10:16:44 przy kursie: 13,26 zł
danek197 napisał(a):
flesz napisał(a):
akabaka napisał(a):
Jestem nowicjuszem, więc moglibyście mi wytłumaczyć jaki wpływ na akcjonariuszy ma ta emisja? Czy akcjonariusze dostaną prawa poboru? Czy może nie, a wartość dotychczasowych akcji spadnie ze względu na "rozwodnienie"?


rozwodnienie, ale bardzo nikłe, niecały 1%

było 8188,6 tys akcji, teraz jest 8270,2 tys


malo nie malo prezes mowil ze nie bedzie narazie dodruku, wlasnie widac jak sie sprawdzaja jego slowa, mysle ze na tym sie nie skonczy Lesiu Czarnecki ich poprowadzi.....
Panie Danek... ten dodruk to efekt programu motywacyjnego który uchwalili w październiku 2009, jak bys czytał komunikaty i obserwował co sie dzieje w spolce to bys wiedział... ale Ty tylko w kreski patrzysz.

danek197
0
Dołączył: 2009-02-08
Wpisów: 317
Wysłane: 27 sierpnia 2010 10:28:10 przy kursie: 13,26 zł
flesz napisał(a):
danek197 napisał(a):
flesz napisał(a):
akabaka napisał(a):
Jestem nowicjuszem, więc moglibyście mi wytłumaczyć jaki wpływ na akcjonariuszy ma ta emisja? Czy akcjonariusze dostaną prawa poboru? Czy może nie, a wartość dotychczasowych akcji spadnie ze względu na "rozwodnienie"?


rozwodnienie, ale bardzo nikłe, niecały 1%

było 8188,6 tys akcji, teraz jest 8270,2 tys


malo nie malo prezes mowil ze nie bedzie narazie dodruku, wlasnie widac jak sie sprawdzaja jego slowa, mysle ze na tym sie nie skonczy Lesiu Czarnecki ich poprowadzi.....
Panie Danek... ten dodruk to efekt programu motywacyjnego który uchwalili w październiku 2009, jak bys czytał komunikaty i obserwował co sie dzieje w spolce to bys wiedział... ale Ty tylko w kreski patrzysz.


dobrze dobrze to nie koniec moim zdaniem "motywacji"Shame on you Lesiu Czarnecki ich poprowadzi to tylko moje skromne zdanie ja patrze na kreski ale takie programy motywacyjne juz nie jedne widzialem :) najpierw bliska osoba powiazana z prezesem sprzedawala a wywiadzie prezes mowi ze kupuje ;)

na razie czekam na atak na szczyty ostatnie pytanie czy nastapia ;) oczywiscie SL podstawa pozdrawiam

flesz
flesz PREMIUM
19
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-12-10
Wpisów: 1 614
Wysłane: 27 sierpnia 2010 10:52:59 przy kursie: 13,26 zł
masz rację, nie koniec, jeszcze 2 takie bedą za rok i za dwa.
przeczytaj uchwałe z X.2009 to nie będziesz zaskoczony

jedrych
0
Dołączył: 2009-10-16
Wpisów: 52
Wysłane: 27 sierpnia 2010 10:57:57 przy kursie: 13,26 zł
kolega danek czyta ale czy rozumie?


To ja podsumuję to co każdy powinien wiedzieć od dawna. Akcje motywacyjne uchwalone w 2009 będą przydzielane jeszcze przez dwa lata. W sumie to 400k akcji. Progi były ustalone długo przed pojawieniem się GH w akcjonariacie.

Najważniejsze jest to, że GH akceptuje ten plan motywacyjny, świadczy o tym ilość akcji jaką posiada GH po wezwaniu a jaką będzie posiadał za 2 lata, gdy program się skończy. otóż na koniec programu GH będzie miał 50% i tyle.

A czy kolega danek raczy wytłumaczyć mi swoje twierdzenie wczorajszego przerzucania z późniejszym komunikatem? prosiłem o uzasadnienie ale cisza...
Edytowany: 27 sierpnia 2010 11:01

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,510 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +166,57% +33 314,35 zł 53 314,35 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło