pixelg
PPRICE - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

PPRICE [PPR]

AKTUALNY KURS: 0,01 zł (+0,00%) 16-02-2016 15:00
mrk
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 895
Wysłane: 17 stycznia 2011 14:34:25 przy kursie: 0,23 zł
Cytat:
Power Price idzie na NewConnect
W styczniu na NewConnect zadebiutuje spółka Power Price S.A., która prowadzi prace zmierzające do uruchomienia platformy e-commerce przeznaczonej do wymiany handlowej w wersji b2b pomiędzy producentami lub dystrybutorami a klientami końcowymi. Z emisji w trybie private placement Power Price S.A. pozyskała 1,3 mln zł, które zamierza przeznaczyć na rozwój działalności.

Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 1.400.000,10 zł. 49,99% akcji spółki Power Price S.A. należy do InQbe Sp. z o.o., spółki zależnej notowanego na NewConnect funduszu technologicznego IQ Partners S.A.

Power Price S.A. na koniec września 2010 roku osiągnęła stratę netto w wysokości 144.148,17 zł.

Spółka została zawiązana w maju 2010 roku. Prognozy finansowe przewidują, że za rok 2010 spółka zrealizuje stratę netto w wysokości 424.990,51 zł. Osiągnięcie przez spółkę progu rentowności powinno nastąpić w 2013 roku. Strategia rozwoju Power Price S.A. zakłada uruchomienie w II kwartale 2011 roku platformy handlowej Power Price S.A., która ma na celu skracanie łańcucha dostaw dla firm, a następnie zaoferowanie analogicznych funkcjonalności klientom indywidualnym.

Spółka zamierza stopniowo rozszerzać zakres oferowanych usług poprzez wprowadzenie usług finansowych w zakresie kredytowania zakupów oraz usług analizy sprzedaży produktów.

Spółka w ofercie prywatnej zaoferowała 13 mln akcji po cenie emisyjnej 10 gr.


Totalny start-up, zysk dopiero za trzy lata, ale co ciekawe bo chyba się wcześniej nie zdarzało akcje w pp były sprzedawane po nominale.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 065
Wysłane: 17 stycznia 2011 21:17:14 przy kursie: 0,23 zł
W zeszłym tygodniu na New Connect próbowała zadebiutować spółka Power Price. Można powiedzieć, że debiut nie był udany, bo nie zawarto żadnej transakcji ze względu na ciągłe równoważenie rynku spowodowane dużym popytem i odchyleniem teoretycznego kursu otwarcia od ostatniej ceny emisyjnej. Tak ogromna przewaga popytu rodzi jednak pytania, czy cena emisyjna była zaniżona i spółka została sprzedana zbyt tanio, czy może mamy do czynienia ze spekulacją, a popyt nie ma fundamentalnego uzasadnienia.


Zerknijmy więc do dokumentu informacyjnego spółki. Spółka jest malutka, jej kapitał własny wynosi 1,4 miliona złotych, pochodzi w przygniatającej większości z ostatniej oferty prywatnej i jest w dużym przybliżeniu równy sumie bilansowej. Kapitał zakładowy dzieli się na 14 milionów akcji w cenie nominalnej równej cenie emisyjnej 10 groszy. Na dzień bilansowy, z dokładnością do paru laptopów, środki z emisji nie zostały jeszcze wykorzystane. Tak naprawdę nabywając akcje na rynku, kupujemy gotówkę powiększoną o obietnicę przyszłych zysków. Te mają się pojawić dopiero w roku 2013. Zanim jednak dojdziemy do oceny prognoz finansowych warto się dowiedzieć, czym spółka chce się zajmować. W DI możemy przeczytać, że:

Cytat:
„Przedmiotem działalności Emitenta będzie prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą platformy e-commerce Power Price. Platforma ta stanowić będzie innowacyjne na rynku krajowym narzędzie sprzedaźowe łączące producentów i dystrybutorów z różnorodnych branż z odbiorcami końcowymi dokonującymi zakupów artykułów niezbędnych w ich bieżącej działalności. Platforma Powe Price łączyć będzie w sobie zarówno rozwiązania sklepu internetowego, giełdy towarowej, jak i serwisu zakupów grupowych, oferując przy tym konkurencyjne ceny dla użytkowników końcowych”

Mamy więc połączenie paru koncepcji biznesowych. Po pierwsze ma powstać platforma wymiany handlowej B2B, co samo w sobie odkrywcze nie jest. Mamy już notowane na NC Marketeo, które rozwija właśnie taką platformę. Do tego dokładamy koncepcję zakupów grupowych, czyli dzięki skali zmniejszaniu kosztu dla odbiorcy. To także nie jest odkrywcze, bo funkcjonuje na rynku już wiele takich podmiotów. Nowością jest za to skierowanie oferty zakupów grupowych do odbiorcy biznesowego. Takiego mariaży faktycznie chyba jeszcze na runku nie ma.

Na pierwszy rzut oka koncepcja jest atrakcyjna, ale pewne kwestie wymagają zastanowienia. Taka platforma jako korzyść dla producenta wymienia:

Cytat:
„większy zysk ze sprzedaży dzięki wyeliminowaniu pośredników i możliwości podniesienia własnej ceny zbytu”

a jednocześnie:

Cytat:
„Emitent zakłada, iż będzie generował przychody z marży, czyli stałego procentowego narzutu od cen towarów oferowanych do sprzedaży przez producentów / dystrybutorów korzystających z platformy”

Tak naprawdę spółka chce w dużej mierze zająć miejsce hurtownika/dystrybutora, tylko trochę tańszego. W prognozach zakłada się marżę na poziomie 3,2 – 3,7%. Niby to nie dużo, ale niewiele wyższe są marże w handlu hurtowym. W dużym stopniu rynek e-commerce opiera się na handlu
akcesoriami komputerowymi. Jak można zobaczyć w serwisie StockWatch.pl:

www.stockwatch.pl/gpw/action,w...
www.stockwatch.pl/gpw/abpl,wyk...

marża na sprzedaży dla przedstawicieli tego sektora, tj. Action czy AB, wynosi 7-8%
Podobną marżę ma Neuca, dystrybutor hurtowy farmaceutyków:

www.stockwatch.pl/gpw/neuca,wy...

Wdrażające podobną koncepcję, Marketeo przyjęło inny model biznesowy. Nie pobiera opłaty od obrotu, tylko żyje z promowania produktów i reklamy. Sprzedawca zainteresowany PowerPrice może więc wybrać konkurencję, która nie zabierze mu procentu od obrotu.

W DI wspomina się także o budowaniu więzi z klientami:
„Emitent planuje położyć nacisk na budowanie długofalowych relacji z klientami i przekonywanie ich do korzyści płynących ze składania regularnych zamówień z wykorzystaniem platformy e-commerce Power Price”

Jak wynika ze schematu działania platformy, spółka będzie żądać natychmiastowej zapłaty, jak w sklepie internetowym, zakładając jednocześnie pracę w relacjach B2B. Pozbawia w ten sposób klienta kupującego przez platformę ważnego czynnika, a mianowicie kredytu kupieckiego wynikającego z odroczonej płatności. W relacjach na rynku offline nawet z małymi podmiotami taki kredyt jest normą, a już z pewnością jeśli relacja biznesowa jest głęboka. Takie działanie skazuje wręcz spółkę na klientów relatywnie niedużych, wręcz z pogranicza detalu, gdzie kredyt nie jest już tak powszechny.

Gdy już wiemy, jak chce działać PowerPrice, przyjrzyjmy się prognozie finansowej.

kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć

Źródło: Dokument informacyjny

Jak widać spółka planuje rosnąć bardzo szybko, ale najważniejsze są założenia, a te powstają przez badanie rynku. Niestety nic nie wiemy o takowych badaniach. Wiadomo, że młoda spółka może rosnąć bardzo szybko. Niestety nie można wprost porównać tempa wzrostu, bo najczęściej małe sklepy internetowe nie udostępniają bieżących danych o swojej działalności. Jednym z przykładów szybkiego wzrostu jest przejęty niedawno sklep Narzedzia.com, który podobnie jak spółka działa w relacji B2B. Okazuje się, że po 7 latach funkcjonowania obroty wynoszą około 20 milionów złotych. W sieci można też znaleźć wywiad z prezesem największego polskiego sklepu Agito.pl, który poziom 20 milionów osiągnął po 3 latach, ale w detalu. W roku 2007, czyli po 5 latach obroty Agito wyniosły 120 milionów.
e-biznes.pl/inf/2008/23705,Roz...

Przedmiotowa spółka zakłada natomiast osiągnięcie prawie 110 milionów obrotu po 3 latach działalności. To bardzo ambitne, tym bardziej że rynek traci dynamikę wzrostu. Tak wynika z raportu SMB. Do tej pory rynek e-commerce rozwijał się bardzo szybko, ale obecnie tempo wzrostu maleje. Do tego mocno rośnie konkurencja, bo liczba podmiotów na rynku rośnie szybciej niż sam rynek.
www.smb.pl/public/www/content/...

Można także mieć pewne zastrzeżenia co do średniej wielkości transakcji. Spółka zakłada, że będzie ponad 4 tysiące złotych. W 2008 roku średnia dla rynku wyniosła raptem ponad 800 PLN
WYWIAD

Można się oczywiście zgodzić ze stwierdzeniem, że klienci biznesowi składają większe zamówienia niż średnia dla wszystkich, ale biorąc pod uwagę wymienione zastrzeżenia dotyczące kredytu kupieckiego można mieć pewne obawy, przyjęta kwota aż czterokrotnie większa od średniej jest właściwa. Niestety bez odpowiedniego badania rynku nie da się tego sprawdzić, a spółka tych danych nie udostępniła.

Obiektywna wycena takiej spółki jest praktycznie niemożliwa. Wyceny majątkowe na razie wskazują po prostu na wielkość kapitału własnego. Potem będzie... mniej. Skoro w dużej mierze kosztami będzie marketing, promocja, to aktywów materialnych nie będzie dużo, tym bardziej, że sprzęt w sektorze usług IT szybko się amortyzuje. W wartości kapitałów własnych przy reinwestowaniu zysków ponownie w promocję portalu będą głównie wartości niematerialne i prawne, które przy konserwatywnym modelu należałoby pominąć.

Oczywiście cały miód z tej pasieki znajduje się w zyskach. W najprostszym modelu, gdzie przyjmiemy jako mnożnik wskaźnik C/Z w dniu prognozy i odpowiednio zdyskontujemy uzyskany wynik do dziś, to otrzymamy bieżącą wartość. Parametry modelu będą trzy. Zysk, czas i stopa dyskontowa (=zwrot z inwestycji bez ryzyka + premia za ryzyko).

Mediana wskaźnika C/Z dla polskich spółek na koniec tygodnia wynosi 12,4. Jeśli spółka osiągnęłaby w roku 2014 zakładany w prognozie wynik finansowy, to jej wartość z mnożnika wyniosłaby w roku 2015, po poznaniu tego wyniku.... 74 miliony złotych. To ta wartość tak rozpala wyobraźnię inwestorów, którzy składają zlecenia nabycia w ilościach niemożliwych do zrealizowania na rynku. Trzeba jednak tę wartość odnieść do dnia dzisiejszego, a ta wartość będzie nieliniowo zależna od stopy dyskontowej. O ile znany jest zwrot z inwestycji bezpiecznej, powiedzmy 5%, to już premia za ryzyko jest sprawą indywidualną. Im wyższą premię przyjmiemy, tym niższa będzie wycena.


kliknij, aby powiększyć


W związku z faktem, że prognozy spółki są ambitne, w szczególności jeśli chodzi o wzrost w ostatnim roku, przyjąłbym bardziej konserwatywne tempo, powiedzmy takie jak dla Agito czyli 100 milionów obrotów po 5 latach. Niestety wynik netto byłby mniejszy niż w prognozach, bo spółka ponosiłaby relatywnie większe koszty operacyjne, choćby ze względu na płace.

Wtedy mając świadomość, że popełniamy pewien błąd, w zależności od stopu dyskontowej otrzymamy:


kliknij, aby powiększyćWidać, że od przyjętych założeń wartość jednej akcji waha się w przedziale 0,2-3,6 PLN. Które są prawidłowe, nie sposób powiedzieć. Od tego jest rynek, żeby w drodze masowych transakcji znaleźć właściwą wartość, a następnie ją na bieżąco korygować, ale w związku z faktem, że kupujemy tylko gotówkę powinna to być wartość raczej z górnych przedziałów reprezentująca dużą premię za ryzyko.

Warto jeszcze dodać, że w strukturze właścicielskiej i zarządczej są osoby związane ze spółką Zakupy.com. Obecnie podmiot ten działa w sferze dynamizowania sprzedaży, marketingu, promocji i wydaje się, że radzi sobie nie najgorzej po pobieżnym zerknięciu na wyniki finansowe. Ale jest także łyżka dziegciu. Spółka Zakupy.com prowadziła już biznes e-commerce, ale nie osiągnął on rentowności i został zaniechany. Można powiedzieć, że PowerPrice to ich drugie podejście do tematu.

Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 17 stycznia 2011 21:18

gradac
Dołączył: 2009-09-16
Wpisów: 97
Wysłane: 18 stycznia 2011 17:52:49 przy kursie: 0,20 zł
Zarząd spółki Power Price SA (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 18 stycznia 2011 roku Emitent powziął informację od Pana Michała Jafry, który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt.1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 4 i ust. 5 pkt. 2 oraz art. 90 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadamia, iż Pan Michał Jafra w wyniku zawartych w dniu 17 stycznia 2011 roku transakcji zbycia akcji spółki Power Price S.A., zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu Power Price S.A. Przed rozliczeniem ww. transakcji, na dzień 17 stycznia 2011 roku, Pan Michał Jafra posiadał 2.000.000 sztuk akcji spółki Power Price S.A. stanowiących 14,286% w kapitale zakładowym Emitenta. Z akcji tych przysługiwało 2.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 14,286% w ogólnej liczbie głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 18 stycznia 2011 roku, Pan Michał Jafra nie posiada już akcji spółki Power Price S.A.

klasyka rynku NC
wchodzi start up na NC... Pan Michał bierze 14% akcji... i co ? debiut i wysypanie wszystkiego... brawo Panie Michale zapamietamy to nazwisko powaznego inwestora ....


Frog
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 453
Wysłane: 18 stycznia 2011 18:03:45 przy kursie: 0,20 zł
Pozostaje się uśmiechnąć i życzyć zdrowia panom Ludwikowi Sobolewskiemu i Stanisławowi Kluzie. Od paru lat takie rzeczy dzieją się im przed oczami i zero reakcji.

Pan Stanisław robi tak: scratch
A Pan Ludwik tak: dontknow

Tylko Michały Jafry i inne Patrowicze czy Tymochowicze zarabiają...
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum

mrk
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 895
Wysłane: 18 stycznia 2011 18:58:29 przy kursie: 0,20 zł
gradac napisał(a):

klasyka rynku NC
wchodzi start up na NC... Pan Michał bierze 14% akcji... i co ? debiut i wysypanie wszystkiego... brawo Panie Michale zapamietamy to nazwisko powaznego inwestora ....


Możesz powiedzieć co Ci tu się nie spodobało? Rozumiem jakby akcje obejmował po 1 gr, ale obejmował po 10 gr tak jak inni inwestorzy, bo poniżej nominału chyba nie mógł. Spekuła podpompowała balonik jak to na new connect to zrealizował zysk, nie widzę tu nic zdrożnego.

Frog
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 453
Wysłane: 18 stycznia 2011 19:06:02 przy kursie: 0,20 zł
mrk,

Ty chyba nie piszesz serio... Co w tym zdrożnego? Przypomnij mi po co powstał rynek akcji? Po co powstały giełdy? Po to aby zakładać spółki, wprowadzać je na giełdę i na pierwszej sesji sprzedawać inwestorom indywidualnym? Kto na tym zarobił? Spółka?

Pan Michał wykorzystał konstrukcję giełdy do zarobienia łatwych pieniędzy. Prawa oczywiście nie złamał, ale wyobraź sobie, że tak zacznie postępować każdy z akcjonariuszy każdej z wprowadzanych spółek. Jak myślisz ile po czymś takim istniałyby giełdy?

Nie kupiłem tego czegoś i nie zamierzam, ale działanie samo w sobie jest wywróceniem do góry nogami idei giełdy.
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum

gradac
Dołączył: 2009-09-16
Wpisów: 97
Wysłane: 18 stycznia 2011 19:43:38 przy kursie: 0,20 zł
jaka giełda tacy inwestorzy...

mrk
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 895
Wysłane: 18 stycznia 2011 20:05:41 przy kursie: 0,20 zł
Frog,

masz rację nie po to powstała giełda, ale nie stawiałbym go w jednym rzędzie z Patrowiczem czy Tymochowiczem. Oni biorą akcje znacznie taniej niż reszta są na uprzywilejowanej pozycji, a tu cena taka jak w ofercie prywatnej na takich samych zasadach co wszyscy. To był zwyczajny inwestor, który objął większą ilość akcji w pp. A czy jakby miał 4,5% akcji i sprzedał to byłoby ok, a jak miał 14% i sprzedał to już jest źle? Na takiej zasadzie to wszyscy, którzy sprzedawali na debiucie są źli. Nigdy nie sprzedałeś akcji na debiucie?

gradac,

takie odpowiedzi możesz sobie darować
Edytowany: 18 stycznia 2011 20:12

nemooo
Dołączył: 2010-09-03
Wpisów: 374
Wysłane: 18 stycznia 2011 20:17:11 przy kursie: 0,20 zł
Zgadzam się z mrk, ja gdybym mial 2 mln akcji ktore w ciagu dwoch dni daja mi zarobic ponad 150% to tez bym je sprzedal...

wiem wiem, to tylko zdanie leszcza, ktory nie ma doswiadczenia ani sukcesow na GWP.

kampus
Dołączył: 2009-04-14
Wpisów: 94
Wysłane: 19 stycznia 2011 17:49:23 przy kursie: 0,22 zł
Mrk ma jak najbardziej rację. Czemu ktoś kupił od niego te 2.000.000 akcji o 100% drożej? Przecież nikt nikogo nie zmusza do kupowania akcji? : )
Edytowany: 19 stycznia 2011 17:50


Frog
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 453
Wysłane: 19 stycznia 2011 17:56:54 przy kursie: 0,22 zł
A może ktoś kupił, bo zaufał że spółka będzie realizować swoją strategię z obecnym akcjonariatem?

To, że ktoś dał się dobrowolnie oszukać nie usprawiedliwia oszusta. To tak na marginesie.
Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum
Edytowany: 19 stycznia 2011 17:57

kampus
Dołączył: 2009-04-14
Wpisów: 94
Wysłane: 19 stycznia 2011 21:03:40 przy kursie: 0,22 zł
Nie stosowałbym tutaj określenia oszukać. Sprawa jest prosta. Ktoś kupił akcji za 20 gr mimo, że warte są 10 gr. Osoba, która je sprzedała być może straciła - bo co jeżeli naprawdę tyle są warte? Ktoś kto kupił być może właśnie tak myśli. Giełda dyskontuje przyszłośc. Potencjalny oszust mógł okazać się potencjalnym frajerem i na odwrót. Nie widzę tutaj żadnych zdrożnych praktyk.

mrk
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 895
Wysłane: 19 stycznia 2011 21:21:41 przy kursie: 0,22 zł
Przypomnę, że akcji przed emisją było jeden milion. Emisja serii B uplasowana w private placement miała wielkość 13 mln. Tak więc ten kto miał i sprzedał te 2 mln akcji to nie był człowiek, który nabył je dawno temu po "taniości" i teraz wprowadził spółkę na nc żeby je opchnąć, tylko inwestor który nabył akcję w private placement i sprzedał je na debiucie tak ja robi masa innych którzy kupują akcje na rynku pierwotnym, a więc nie wiem jak można nazywać go oszustem.

Frog
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 5 453
Wysłane: 19 stycznia 2011 21:48:46 przy kursie: 0,22 zł
1. Seria B była sprzedawane w tej samej cenie co seria A.
2. Spółka pozyskała 1,3 mln zł, emitując 13 mln akcji, czyli ponad 90% wszystkich akcji...

Chyba nie wierzycie, że w tej emisji mógł wziąć udział ktokolwiek "z ulicy"?Follow me on Twitter
Zanim zaczniesz narzekać, że znikają Twoje posty, przeczytaj Regulamin Forum
Edytowany: 19 stycznia 2011 21:49

kampus
Dołączył: 2009-04-14
Wpisów: 94
Wysłane: 19 stycznia 2011 23:38:29 przy kursie: 0,22 zł
Frog czy kapitalizm to demokracja? Chyba w to nie wierzysz : )

WojtekPrzylecki
Grupa: Emitent
Dołączył: 2011-01-17
Wpisów: 81
Wysłane: 21 stycznia 2011 12:38:32 przy kursie: 0,29 zł
Frog napisał(a):
Chyba nie wierzycie, że w tej emisji mógł wziąć udział ktokolwiek "z ulicy"?


A czy ten kto nie wierzy spróbował ?

Arlemen
Dołączył: 2008-12-05
Wpisów: 228
Wysłane: 23 stycznia 2011 16:31:10 przy kursie: 0,29 zł
mrk napisał(a):
Cytat:
Power Price idzie na NewConnect
W styczniu na NewConnect zadebiutuje spółka Power Price S.A., która prowadzi prace zmierzające do uruchomienia platformy e-commerce przeznaczonej do wymiany handlowej w wersji b2b pomiędzy producentami lub dystrybutorami a klientami końcowymi. Z emisji w trybie private placement Power Price S.A. pozyskała 1,3 mln zł, które zamierza przeznaczyć na rozwój działalności.

Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 1.400.000,10 zł. 49,99% akcji spółki Power Price S.A. należy do InQbe Sp. z o.o., spółki zależnej notowanego na NewConnect funduszu technologicznego IQ Partners S.A.

Power Price S.A. na koniec września 2010 roku osiągnęła stratę netto w wysokości 144.148,17 zł.

Spółka została zawiązana w maju 2010 roku. Prognozy finansowe przewidują, że za rok 2010 spółka zrealizuje stratę netto w wysokości 424.990,51 zł. Osiągnięcie przez spółkę progu rentowności powinno nastąpić w 2013 roku. Strategia rozwoju Power Price S.A. zakłada uruchomienie w II kwartale 2011 roku platformy handlowej Power Price S.A., która ma na celu skracanie łańcucha dostaw dla firm, a następnie zaoferowanie analogicznych funkcjonalności klientom indywidualnym.

Spółka zamierza stopniowo rozszerzać zakres oferowanych usług poprzez wprowadzenie usług finansowych w zakresie kredytowania zakupów oraz usług analizy sprzedaży produktów.

Spółka w ofercie prywatnej zaoferowała 13 mln akcji po cenie emisyjnej 10 gr.


Totalny start-up, zysk dopiero za trzy lata, ale co ciekawe bo chyba się wcześniej nie zdarzało akcje w pp były sprzedawane po nominale.

Co z tego że zysk dopiero za 3 lata ... ważne że rynek się nakarmi papierem 200 - 300 % drożej niż jest obecnie warty Whistle , a reszta to szczegół Speak to the hand

mrk
Dołączył: 2008-08-30
Wpisów: 1 895
Wysłane: 23 stycznia 2011 18:12:36 przy kursie: 0,29 zł
Arlemen napisał(a):
mrk napisał(a):
Cytat:
Power Price idzie na NewConnect
W styczniu na NewConnect zadebiutuje spółka Power Price S.A., która prowadzi prace zmierzające do uruchomienia platformy e-commerce przeznaczonej do wymiany handlowej w wersji b2b pomiędzy producentami lub dystrybutorami a klientami końcowymi. Z emisji w trybie private placement Power Price S.A. pozyskała 1,3 mln zł, które zamierza przeznaczyć na rozwój działalności.

Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 1.400.000,10 zł. 49,99% akcji spółki Power Price S.A. należy do InQbe Sp. z o.o., spółki zależnej notowanego na NewConnect funduszu technologicznego IQ Partners S.A.

Power Price S.A. na koniec września 2010 roku osiągnęła stratę netto w wysokości 144.148,17 zł.

Spółka została zawiązana w maju 2010 roku. Prognozy finansowe przewidują, że za rok 2010 spółka zrealizuje stratę netto w wysokości 424.990,51 zł. Osiągnięcie przez spółkę progu rentowności powinno nastąpić w 2013 roku. Strategia rozwoju Power Price S.A. zakłada uruchomienie w II kwartale 2011 roku platformy handlowej Power Price S.A., która ma na celu skracanie łańcucha dostaw dla firm, a następnie zaoferowanie analogicznych funkcjonalności klientom indywidualnym.

Spółka zamierza stopniowo rozszerzać zakres oferowanych usług poprzez wprowadzenie usług finansowych w zakresie kredytowania zakupów oraz usług analizy sprzedaży produktów.

Spółka w ofercie prywatnej zaoferowała 13 mln akcji po cenie emisyjnej 10 gr.


Totalny start-up, zysk dopiero za trzy lata, ale co ciekawe bo chyba się wcześniej nie zdarzało akcje w pp były sprzedawane po nominale.

Co z tego że zysk dopiero za 3 lata ... ważne że rynek się nakarmi papierem 200 - 300 % drożej niż jest obecnie warty Whistle , a reszta to szczegół Speak to the hand


też za bardzo nie wiem o co Ci chodzi. Na nc rynek karmi się papierami nawet i 500% drożej niż jest obecnie warty i nie jest to nowość. Piszesz że spółka jest warta o 200%-300% za dużo czyli właściwa cena to 7-10 groszy. Czyli prawie tyle ile ma gotówki po emisji, ciekawe gdzie handluje się po takiej cenie spółkami na nc, chętnie kupięAngel

Arlemen
Dołączył: 2008-12-05
Wpisów: 228
Wysłane: 23 stycznia 2011 22:29:02 przy kursie: 0,29 zł
Ja nie napisałem że ulica nie mogła ich kupić po 10 groszy w żadnej ilości , ale po co ta dyskusja ? , wszyscy uważają że to nie możliwe by cena emisyjna równa była nominalnej ... a tutaj tak było , więc napisałem wprost ... że realizacja zysków 200 - 300 % jest realizowana obecnie i bardzo słusznie ... są chętni to niech kupują , ja bynajmniej nie jestem zainteresowany obecną wyceną , zobaczymy co będzie za 6 - 7 miesięcy w spółce ... na ile rynek je wyceni realnie.
Teraz wiem dlaczego taka euforia optymizmu na parkiecie , skoro tak łatwo można było kupić po 0.10 PLN w dowolnej ilości , wypada papier przedstawić z najlepszej strony by kilka milionów wpuścić w rynek do spóźnionych promocyjnej emisji . Pozdrawiam .thumbright

WojtekPrzylecki
Grupa: Emitent
Dołączył: 2011-01-17
Wpisów: 81
Wysłane: 23 stycznia 2011 22:36:19 przy kursie: 0,29 zł
Nie można było kupić oczywiście w dowolnej ilości, ale też nie było tak, że tylko "znajomi królika" mieli to szczęście (?) kupić w ramach private placement.

W pełni się zgadzam zaś, że kluczowe będzie co spółka pokaże za kilka(naście) miesięcy. Jak to z każdym startupem - ryzyko ogromne, potencjalnie taka sama premia.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,644 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,23% +21 246,49 zł 41 246,49 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d