pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

gradac

gradac

Ostatnie 10 wpisów
jako, że ja założyłem wątek tej spółki
to napisze co obecnie myślę..
wg. mojej subiektywnej opinii ta spółka niechybnie zmierza do bankructwa,
dodatkowo uważam że Wiktor Mitrowski nie posiada akcji Cerabudu
co do wartości księgowej to wg. mnie cegielnia w Hotyłowie jest mocno zawyżona
obecne poziomy ciekawe do czystej spekulacji nic więcej...

może do Miodka trzeba zadzwonić co oznacza to trudne słowo "inowacja"...

zjk

ja nie wchodzę , ponieważ chcą zebrać 2 mln zł, jak na NC obecnie to za cięzki papier będzie i nietopowa branża..

zjk napisał(a):
Hey,

Nie bawem na NC zagosci zapewne kolejny deweloper Religa Developement

"W styczniu zakończyliśmy procedury związane z przekształceniem i rejestracją RELIGA DEVELOPMENT SA. Dzięki temu już na przełomie marca i kwietnia zadebiutujemy na parkiecie NewConnect." [http://religa.com.pl/#/aktualnoci]


Czy ktos orinetuje sie kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oferty akcji nowych emisji?

Jak wygladaja perspektywy tej firmy i jej emisji ?


wprowadzającym jest firma Salwix z Łodzi

ciekawe kiedy ktoś zobaczy , że ta spółka wygenerowała za 2010 rok prawie 14 mln zysku i ma c/wk na poziomie 0,5...

jaka giełda tacy inwestorzy...

Zarząd spółki Power Price SA (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 18 stycznia 2011 roku Emitent powziął informację od Pana Michała Jafry, który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt.1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 4 i ust. 5 pkt. 2 oraz art. 90 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadamia, iż Pan Michał Jafra w wyniku zawartych w dniu 17 stycznia 2011 roku transakcji zbycia akcji spółki Power Price S.A., zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu Power Price S.A. Przed rozliczeniem ww. transakcji, na dzień 17 stycznia 2011 roku, Pan Michał Jafra posiadał 2.000.000 sztuk akcji spółki Power Price S.A. stanowiących 14,286% w kapitale zakładowym Emitenta. Z akcji tych przysługiwało 2.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 14,286% w ogólnej liczbie głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 18 stycznia 2011 roku, Pan Michał Jafra nie posiada już akcji spółki Power Price S.A.

klasyka rynku NC
wchodzi start up na NC... Pan Michał bierze 14% akcji... i co ? debiut i wysypanie wszystkiego... brawo Panie Michale zapamietamy to nazwisko powaznego inwestora ....

orzech napisał(a):
się tu dzisiaj wyprawia...najpierw spory ruch powyżej 80gr ze sporym jak na spółkę obrotem,potem zjazd o 15% na niewielkim wolumenie i ....cisza....wyglądało jak chwilowa promocja w markecie na którą udało mi się załapać...no czy to smaczny zakup to się zobaczy,tak czy inaczej spółka mi się podoba więc dobrałem a co dalej się okaże..


ten poziom cenowy juz 3 krotnie w długim okresie czasu dał znać o sobie - znów historia ma sie powtórzyć ?

no wg. mnie spełniłem warunki SW a zostałem wycięty..
ale pewnie to pojęcie względne i nie mi to oceniać...
wracając do Photona i przyszłosci
http://www.fotowoltaika.com.pl/

moge nieśmiało zapytać dlaczego kasuje sie posty na tym wątku ??

ciekawe czy to rozrusza uśpiony kurs Think

LST CAPITAL S.A.
Temat
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd LST CAPITAL S.A.("Emitent") informuje, że powziął informację, iż w dniu 16 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian statutu dokonanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 października 2010 r., w tym w szczególności zmiany statutu dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 450 000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 9 000 000 (dziewięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

Sąd zarejestrował zmianę statutu Emitenta poprzez dodanie nowego Artykułu 7a o następującej treści: "Artykuł 7a Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złotych każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 12 października 2010 roku. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 roku.", jak również zmiany o charakterze redakcyjnym.

Rejestracja powyższych zmian statutu Spółki nie wpłynęła na zmianę ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W związku z rejestracją przez Sąd zmian statutu Emitenta wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 października 2010 r. polegających na dodaniu nowego Artykułu 7A oraz wprowadzeniu zmian o charakterze redakcyjnym, Zarząd podaje do publicznej wiadomości aktualny jednolity tekst statutu spółki.

Zarząd CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że po dokonaniu analizy aktualnych danych finansowych spółki, oceny jej sytuacji bieżącej i w perspektywie krótkoterminowej (do końca 2010 r) podaje do publicznej wiadomości korektę prognoz wyników finansowych spółki, które planuje osiągnąć w roku obrotowym 2010. Wcześniejsze prognozy na rok 2010 były publikowane w Dokumencie Informacyjnym spółki opublikowanym na stronie NewConnect 22-06-2010 r. i zakładały osiągnięcie w 2010 r. przychodów na poziomie 4,0 mln zł i zysku w wysokości 1,74 mln zł. Po korekcie prognozowane wyniki spółki na koniec 2010r. przedstawiają się odpowiednio:

Planowane przychody w roku 2010: 1,0-1,2 mln zł
Prognozowany wynik za rok 2010: strata -200 tyś. zł

Powodem problemów z realizacją wcześniej zakładanej prognozy na rok 2010, jest fakt "późnego" przejęcia zakładu w gminie Rudniki i co za tym idzie brak możliwości wykorzystania jego zdolności produkcyjnych w bieżącym sezonie oraz pozyskanie zbyt małych środków z emisji akcji serii D co spowodowało brak możliwości zrealizowania dużego kontraktu na dostawy w roku 2010 i istotnie wpłynęło na korektę prognoz.

dlaczego mnie nie dziwi korekta fikcyjnych prognoz....

ciekawe jakie wyniki Wilbo jutro wysmaży
obstawiam, że będą thumbright

rośnie, że szok

WatchDog napisał(a):
Szkoda, że od debiutu "przedstawiciel" już się więcej nie odezwał na wątku.


nagonił sprzedał na górce i zadowolony .... to co będzie pisał...

no ja niczego nie oczekuję, tylko nie mogłem wyjść z podziwu że buja po 30 gr... a momentami nawet 50 było...
dla mnie realna wycena to max.15 gr..

ładnie ludzi w kanał wpuścili
spółka wraca do poziomów wyjsciowych...
nieługo koniec lock-upu...
raczej nie realne osiągnięcie prognoz..
i jakoś nie wierze, że główni udziałowcy maja kasę na objęcie emisji...

pITr napisał(a):
WatchDog napisał(a):
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Myślę, że to rzadkie i cenne.
Jeszcze dwa pytania ode mnie:
1. Co z gotówką? spółka powinna jej mieć jakieś 300-400 tys. zł patrząc po wyniku netto.
2. Czy reklama proxy jest publiczna czy niepubliczna? (może macie interpretację US w tej sprawie?)


Przepraszam za opóźnienie ale dzisiaj był debiut więc byłem trochę zabiegany.

Ad1. Jeżeli chodzi o gotówkę lub jej brak to wynika z opóźniej w spływaniu należności z tytułu reklamy - taki teraz rynek - mimo tego, że odżywa to jednak trochę opóźniej w płatnościach jest.

Ad2. Reklama jest publiczna - nie ograniczamy jej do wybranej grupy konsumentów - komunikat może dotrzeć do każdego. Nie mamy interpretacji US ale raczej nie ma tu wątpliwości.

Dzisiejszy debiut można uznać chyba za udany :-)


Taa Bardzo udany
Wysypaliście gorący towar w tłum a teraz kiszenie. Brawo.
Kolejna spółka, której celem samym w sobie jest tylko wejście na NC wysypanie na debiucie i bez pomysłu co dalej...

pITr napisał(a):
mathu napisał(a):
Nie bardzo rozumiem czemu usunięto mojego posta...

Tłumaczenie firmy jest absurdalne. Sprowadza się do tekstu że jeśli nie chcemy codziennie otrzymywać stosu ulotek reklamowych to możemy wymontować skrzynkę pocztową.


Jestem przedstawicielem ProxyAd i uważam, że jak użytkownik mathu przeczytałby dokładnie i ze zrozumieniem odpowiedź spółki to przestałby uważać, że jest absurdalna. Oczywiście jak przeczytamy tylko początek odpowiedzi spółki to mówi on o tym, żeby wyłączyć Bluetooth ale już w dalszej części jest jasno napisane, że:
1. Zawsze przed wysłaniem wiadomości reklamowej pytamy użytkownika, czy chce ją dostać;
2. Jak użytkownik odpowie, że NIE CHCE OTRZYMAĆ to przez tydzień nic nie będzie dostawał;
3. Co więcej - nawej jak odpowie, że CHCE OTRZYMAĆ i odbierze wiadomość to i tak przez kolejny tydzień nie będzie atakowany z pytaniem o kolejne wiadomości ... czyli maksymalnie użytkownik otrzymuje od nas 4 wiadomości miesięcznie - co jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę mPocket jest liczbą akceptowalną przez większość użytkowników.
4. Pozatym to co nie zostało napisane wcześniej - komunikaty reklamowe wysyłane w ramach sieci ProxyAd zawsze stanowią wartość dla użytkownika i są to np. nagrody niespodzianki, ekskluzywne zaproszenia, kupony rabatowe, przypomnienia o ważych wydażeniach etc.

To co mnie zastanawia to, że na serwisie poświęconym giełdzie nikt nie skupia się na konstrukcji oferty tylko na biznesie. Przecież użytkownicy StockWatch raczej powinni być zainteresowani zarabianiem na akcjach, a nie na biznesie firmy. Nikt nie zwrócił uwagi, że w obrocie będzie jedynie 18% akcji bo na pozostałe jest lockup do końca października 2010, a te 18% to są akcje obejmowane po 0,48 zł przy cenie referencyjnej 0,60 zł więc raczej Ci wszyscy co kupili po 0,48 zł będą chcieli na tym zarobić.

Jakkolwiek to z mojego punktu widzenia sam biznes ma jak najbardziej sens bo generuje całkiem niezłe przychody i zyski, a oferta akcji jest też bardzo dobra i z pewnością pozwoli zarobić tym, którym uda się kupić poniżej 1 zł.


to może przedstawiciel nam zreferuje swoje wrażenia z debiutu ??

Liar

mnich napisał(a):
Obroty dość spore jak na taką spółkę,a cisza na forum - pytanie czemu ?

Niby wiosna przyszła ,sektor budowlany ruszył to i na samej spółce powinno się tu coś dziać do przodu niż bardziej do tyłu ,a zainteresowanie tak jakby "żadne". Czy większość po prostu obserwuje ? Think


zobacz sobie na wyniki za zeszły rok i za I kw. 2010 i masz odpowiedź...
nikt roządny nie wejdzie w to...
ale na dziś to raczej typowa spekulacja.. i pewnie może być bardzo wysoko jak i powrót na ziemie do normalnych poziomów..

magnat napisał(a):

jakoś nie przekonuje mnie ten model biznesowy ktory proponuje zarząd .


dlaczego ??

wyniki dobre
z tych trzech kandydatów ERG powinien wygrać
pytanie czy Minister jest zdeterminowany dokończyć prywatyzacje.. bo niestety tu widze największe zagrozenie.. chociaż dziura w budżecie jest to powinno mu zależeć

Talleyrand napisał(a):
szalony_ikar napisał(a):
Udało się komuś dojść skąd taka wartość przy należnościach krótkoterminowych?

Think

Sprzedali spółce zależnej z USA licencję. Dla grupy nic się nie zmieniło, ale spółka z Polski mogła wykazać zysk. Ot i cały myk...


niby prosty myk duzy zysk
tylko pytanie czy te 6 mln jest w kasie Viaguary.. dość istotne pytanie..

wysek napisał(a):
a jaka jest właśnie cena debiutu?


nominalna 0,10
oferta PP po 3,4 i po tyle debiut czyli 3,4

na razie sprzedają marzenia
i maja niezłe przebicie co do ceny nominalnej
cena debiutu kosmiczna.. co nie zmienia faktu że może rosnąć

Uchwała Nr 192/2010
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki ATLANTIS ENERGY S.A. oraz zmiany systemu notowań dla akcji tej spółki na rynku NewConnect

§ 1
1. Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 8 marca 2010 r. do dnia 12 marca 2010 r. (włącznie), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki ATLANTIS ENERGY S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2
Na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że od dnia 15 marca 2010 r. akcje spółki ATLANTIS ENERGY S.A. notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań jednolitych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E
Zarząd ATON-HT S.A. informuje, że w dniu 2.03.2010 r., na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 12 uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2010 roku (uchwały NWZA opublikowane wraz z RB Nr 5/2010), podjął uchwałę w której ustalił cenę emisyjną akcji nowej emisji serii E na poziomie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Ponadto Zarząd przypomina, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że dniem ustalenia prawa poboru jest 19 marca 2010 r.
Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009r. . "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Określenie terminu poboru akcji serii E. Publikacja informacji dot. subskrypcji i zasad przydziału akcji serii E.
Zarząd ATON-HT S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 12 uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2010 roku (uchwały NWZA opublikowane wraz z RB Nr 5/2010) określił termin prawa poboru na okres od dnia 22 marca 2010 roku do dnia 7 kwietnia 2010 roku. Ponadto Zarząd przypomina, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że dniem ustalenia prawa poboru jest 19 marca 2010 roku. Jednocześnie Zarząd ATON-HT S.A. przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2010 roku, zamiarem Emitenta jest wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect. Wiąże się to z koniecznością sporządzenia i publikacji odpowiedniego dokumentu informacyjnego, w którym znajdą się wszystkie istotne informacje dotyczące Emitenta oraz jego sytuacji finansowej, a także zasady subskrypcji i przydziału akcji serii E. Termin publikacji dokumentu jest uzależniony od wprowadzenia wspomnianych papierów wartościowych do obrotu na rynku NewConnect. Informacje o zasadach subskrypcji oraz przydziale akcji zostaną również opublikowane, zgodnie z art. 434 KSH, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Treść ogłoszenia zostanie przekazana do publicznej wiadomości także w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

ciekawe jak rynek przyjmie wyniki ??

andypaton napisał(a):
gradac napisał(a):
i kto jeszcze w kolejce ??!!!
jaja sobie tu ktoś robi...

Wygląda na to, że jaja robi sobie zarząd. Tym listem intencyjnym do "Budus-a" się tylko ośmieszył. Strasznie szybko im Budus pokazał goły tyłek, oj strasznie szybko bootyshake


no jaja sobie robią
i osmieszyli sie na maksa
kto teraz w kolejce z nowym listem??
a kiedys to taka solidna spółka była...

summus napisał(a):
a jak miało się przemielić? debiut był po 2,20. jak ktoś sprzedawał, to robił to ze stratą. zacznie się więcej dziać, jak wyjdziemy z poczekalni PDA.


dwa miesiące mija od debiutu wiec chyba już czas skonczyć z tym PDA..
tylko te sądy w naszym kraju...

larry_mcc napisał(a):
Wczoraj ładna sesja. Jest szansa na nowe maksimum. Wczorajsze obroty potwierdzają ruch. Jak się ustabilizuje powyżej 2 PLN to może ruch na 3 PLN? - zgodnie z szeregiem Fibonacciego.


cały czas twierdze , że obroty żadne od debiutu za mało akcji sie przemieliło ...

summus napisał(a):
PRZEŁOM: nastąpił długo wyczekiwany odpał
wav


odpał cieszy
tylko żeby jeszcze poparte zostało to obrotami
bo tak naprawde to nie wiele akcji sie przemieliło od debiutu...
no ale może ktos dostrzeże jaki potencjał drzemie w tej spółce...

i kto jeszcze w kolejce ??!!!
jaja sobie tu ktoś robi...

hipopotam5 napisał(a):
wynik tragiczny
niby odnotowali zysk netto 360 tyś
tylko z czego on wynika? to chyba wie tylko spółka

strata na sprzedaży to aż 684 tyś (zarząd tłumaczy to utratą wartości półproduktów ze względu na ich zniszczenie przez pogodę)

przypomnę że kapitalizacje tej spólki to 40 mln a C/WK 4,67

chyba nikt nie ma wątpliwości że w dłuższym terminie taka wycena jest nie do utrzymania


Na dodatni wynik Spółki (w pozycji zysk/strata netto) wpłynęła realizacja założonego planu
tworzenia grupy (zawiązanie w dniu 26.11.2009 roku Spółki z Ograniczoną
Odpowiedzialnością pod nazwą CERABUD DYSTRYBUCJA ,w której to
CERABUD S.A. posiada 90% udziałów w kapitale zakładowym) i odkupienie przez nowy
podmiot części infrastruktury do prowadzenia hurtowej dystrybucji materiałów ceramicznych
od CERABUD S.A. .


jak na wycene 40 mln i zwołanie NWZA aby przejść na rynek podstawowy..to sobie chyba jaja robią... Przychód ze sprzedaży bez operacyjnego za cały 2009 rok 324 kilo..

addi napisał(a):
gleb napisał(a):
w przypadku intakusa nie może być mowy o produkcji papieru

Oj nieładnie, nieładnie Shame on you :
stooq.pl/n/?f=296217&searc...


jak się nie wezmą za życie to mogą planować produkcje papieru tylko kto to kupi?? Ktos kto brał w debiucie to porażka drugi raz sie nie da nabrać...

w zasadzie żaden..

dziwi brak zainteresowania spółka..
spółka ciekawa..
Zarząd ma ambitne plany.. a nie ma ochoty zająć sie kursem..
ale pewnie taki pomysł..szorowanie po dnie..
tylko jak oni chcą sprzedać kolejną emisje skoro na obecnej ubrali ludzi i nie mają ochoty zmienić wizerunku że im nie zależy na tych co brali po 2,20..

TheBlackHorse napisał(a):
Jak na razie niesamowita cisza na papierze... Aż za bardzo.


zazwyczaj cisza dobrze wróżyła..
niestety dziś cos sie posypało bez przyczyny..
ale to raczej normalne bujanie na tym walorze..

erfanus napisał(a):
Nikt nie komentuje sprawy braku porozumienia z Awbudem i podpisania nowego listu intencyjnegoAnxious


a co tu komentować..
jaja sobie z nas drobnych robią..
kiedyś coś z tych negocjacji fajnego wyjdzie.. ale to niestety potrwa.. tyle w temacie..

rafsty napisał(a):
RN daje do zrozumienia, że wierzy w spółkę


i bardzo dobrze
szkoda , że Prezes nie lubi siorbać akcji swojej spółki..

martini4m napisał(a):
martini4m napisał(a):
Pozostając w optymistycznym nastroju obserwuję nadal i czekam z niecierpliwością na info o nowych umowach z USA Pray


No i się doczekałam Dancing


a to dopiero początek dobrych wieści Dancing

rafsty napisał(a):

Ten ORB jest podobno trzy razy większy od ERG. Tak mówili na TVN CNBC, jeśli się nie przesłyszałem :) No to, jeśli to jest taki atrakcyjny biznes, to:
- albo Skarb Państwa policzy sobie za niego premię, która trzeba będzie odpracować,
- albo mają trupy w szafie. Napewno mają związki zawodowe ( www.bankier.pl/wiadomosc/Zalog... ),
- albo wymagają restrukturyzacji.
Chciałem zauważyć też, że zarządzanie grupą kapitałową, to nie w kij dmuchał. A Zarząd ERG jakoś nie przekonał mnie na razie, że jest w tym dobry. Piszą w sprawozdaniach takie fajne teksty, jak przytoczony w moim wpisie powyżej.moze to nie do mnie było ale napisze co mysle
- Skarb Państwa potrzebuje kasy i sprzedaje.. ważne kto da wiecej..
- na pewno mają związki zawodowe..jak każde Przeds. Państwowe.. ale z tym sobie można poradzić
- z restrkuturyzacja to też nie problem
A co do zarzadzania to myslę, że jak sie połączą to będzie inny sprawniejszy Prezes,
aczkolwiek co by złego o obecnym nie mówić to w ERGu dobrze przeprowadził restrukturyzacje, ale Erg to mała spółka .. do OBR trzeba kogos innego..
a co do znanego nazwiska na ERG to mi sie też nie podoba, że akurat on bedzie w ergu..
z drugiej strony chodzi przecież o to aby zarobić, a dzieki takim dodatkom szybciej idzie.. jak Moska wszedł w ERGa był kosmos..

rafsty napisał(a):
gradac napisał(a):
zajmuja sie pierdołami zamiast sie wziąść za prace do której jest powołane KNF..

A do czego KNF jest powołane? Kto ma to powiedzieć, bez natychmiastowych zarzutów o kręcenie własnych lodów, jak nie oni?

Przejrzałem wcześniejsze posty i tak między wierszami czytam, że Kolega jest poniekąd pasjonatem tej spółki. W czym widzisz jej siłę i atrakcyjność? Bez sarkazmu pytam? Z ciekawości?


pasjonatem dobre..
poprostu znam ją dobrze
spółka jest po restrukturyzacji i wyszła na prostą ale to juz jest w cenie
obecna jej atrakcyjność to ewentualnie wygrany przetarg na OBR
jak wygrają to bedzie baardzo atrakcyjna spółka Dancing

discopolo napisał(a):
Bibi i Mirek bardzo pochlebnie piszą o fundamentach. Are you sure?
Deweloperzy mają pogmatwane raportowanie. Przez to chyba mają większe możliwości żeby ściemniać. Nie mówię że fałszują, lecz się tego obawiam. W dodatku jest ta paskudna sprawa samowoli budowlanej. Będą dodatkowe koszty, odszkodowania.
Last but not least widziałem kilka budynków oddawanych przez Ganta. Nie podobają mi się, należą do najbrzydszych na rynku.


hehe a jakie to ma znaczenie jak wyglądają ich mieszkania czy ładne czy brzydkie
ważne aby na nich duużo zarabiali tyle wystarczy

Komisja Nadzoru Finansowego w specjalnym komunikacie pokreśliła, że kupując akcje spółek o słabej kondycji finansowej tylko ze względu na pojawienie się w ich akcjonariacie inwestorów o znanych nazwiskach, powinno się „zachować rozwagę i brać pod uwagę podwyższone ryzyko inwestycyjne oraz ryzyko ponadprzeciętnej zmienności kursu”. Nadzorca dodaje, że przy ocenie wiarygodności zapowiedzi cudotwórców należy wziąć pod uwagę dotrzymywanie obietnic ogłoszonych przez nich w przeszłości.

Komunikat KNF z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie „inwestowania w nazwiska”

Choć KNF nie wymienia nazwisk inwestorów i nie wskazuje spekulacyjnych spółek, należy się domyślić, że KNF chodzi między innymi o wzrost wyceny akcji Erg sprzed kilku dni w reakcji na zapowiedź wejścia Mariusza Patrowicza do spółki. Kurs akcji skoczył w ciągu jednego dnia o ponad 20 proc. w reakcji na komunikat o podpisaniu przez firmę porozumienia inwestycyjnego z giełdowym Fonem i Investment Friends

tym kto to napisał powinien sie własnie KNF zajać
ERG i słaba kondycja finansowa
żenada z tym KNF..
zajmuja sie pierdołami zamiast sie wziąść za prace do której jest powołane KNF..

rafsty napisał(a):
Odpowiednie nazwisko potrafi zdziałać cuda... Pytanie, czy da radę uczynić wartość? Wartość dla firmy, czy dla siebie? Bo jest z czego schodzić -> 60gr za akcję.


na razie spekulacja
ale jakby wygrali przetarg to będzie i wartość. realna wartość

blublub napisał(a):
Czy ktoś lepiej zorientowany w tej spółce może powiedzieć co spowodowało dzisiejszy wystrzał?
pozdr.


piękny dzień i piekny wzrost Boo hoo! Boo hoo! Boo hoo!
powód wzrostów? jedno nazwisko..

Nie ma wniosku o układ w Łapach
Sąd nic nie wie o planach spółki. Syndyk wie z mediów. Wierzyciele coś słyszeli. Zarząd milczy.
19 stycznia rozpocznie się aukcja majątku upadłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach. Pod młotek pójdzie zakład, niezabudowane działki oraz ośrodek wczasowy. Syndyk ściśle trzyma się terminu wyprzedaży, mimo że zarząd spółki zapowiedział, że będzie zabiegał o zamianę upadłości likwidacyjnej na układową. Chce też dokapitalizować zakłady i w tym celu zwołał walne, które odbędzie się dwa dni po licytacji. Kierownictwo zakładów przymierza się wreszcie do wznowienia działalności ZNTK.
Na razie są to tylko deklaracje. Jak się dowiedzieliśmy, zarząd jeszcze nie złożył wniosku o zmianę upadłości likwidacyjnej na układową, a sąd nie wie nic o jego planach.
"Sądowi upadłościowemu ani sędziemu komisarzowi nie jest nic wiadomo na temat jakiegokolwiek walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Sędzia komisarz nie ma też wiedzy na temat ewentualnego odwołania zaplanowanego i ogłoszonego wcześniej przetargu" - czytamy w piśmie otrzymanym z Sądu Rejonowego w Białymstoku, który ogłosił upadłość Łap.
Alina Sobolewska, syndyk ZNTK, też, jak twierdzi, o planach zarządu odnośnie do wznowienia działalności przez spółkę dowiaduje się z mediów. Reaktywację zakładów kolejowych zapowiedziała w rozmowie z PAP Agata Ciok, prezes spółki, twierdząc, że "szanse na to są duże, bo wierzyciele wyrazili chęć pomocy firmie w razie wznowienia produkcji".
Z naszych ustaleń wynika, że zarząd nie spotkał się jeszcze z radą wierzycieli, ale rozmawiał z niektórymi z nich.
- Odbyło się kilka spotkań pani prezes z burmistrzem - mówi Anna Rutkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Łapach.
Jednak dopiero w tym tygodniu po raz pierwszy była mowa o zamiarach reaktywowania zakładów kolejowych. Magistrat oczywiście jest zainteresowany wznowieniem produkcji w ostatnim dużym zakładzie w mieście.
Największym wierzycielem ZNTK jest ZUS, urząd skarbowy oraz gmina Łapy. Łączne zadłużenie spółki wynosi około 30 mln zł. Wartość roszczeń (m.in. ze strony pracowników z tytułu zaległych premii) przekracza 50 mln zł. Majątek spółki biegły wycenił na 58 mln zł.
Nie udało nam się uzyskać komentarza od zarządu ZNTK. Rafał Koźlak, członek zarządu, zasłonił się rygorami polityki informacyjnej, jakim Łapy podlegają jako spółka giełdowa. Zapewnił, że wszystkie informacje będą przekazywane na rynek za pośrednictwem komunikatów giełdowych.

Ekspert napisał(a):
gradac napisał(a):
Ekspert napisał(a):
Nikt o tym nie pisze bo możliwość prawna taka jest - odsyłam do regulaminu NC.
Ciekawi mnie jak długą sąd może rozpatrywać ewentualną zmianę upadłości z likwidacyjnej na układową od momentu złożenia wniosku? Wie ktoś może - bo nie chce mi się tego sprawdzać?
Pozdrawiam.


na NC na pewno nie przyjmą spółki w likwidacji
a co do pytania o sąd to pewnie "niezwłocznie" po zapoznaniu sie z dowodami za i przeciw..
czyli jest to niewymierne...


Wszystko co piszesz nie jest poparte argumentacją źródłową tylko indywidualną subiektywną oceną a więc, w tym przypadku, informacja ta nie jest nic warta - ile ludzi tyle ocen można znaleźć.

Na NC ZNTK Łapy teoretycznie mogą być przyjęte - pisałem, że odsyłam w tej sprawie do regulaminu NC, gdzie jest wyraźnie napisane:


§ 3
1
W przypadkach uzasadnionych interesem uczestników obrotu, Organizator
Alternatywnego Systemu może wprowadzić do obrotu w alternatywnym systemie
instrumenty finansowe emitenta, w stosunku do którego toczy się postępowanie, o
którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3), jeżeli instrumenty finansowe objęte wnioskiem były
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

§ 3 ust. 1 pkt 3 - dotyczy postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec spółki.ZNTKLAPY
Temat
dotyczy przeniesienia notowań na New Connect
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 04.01.2010r. na ręce Prezes Zarządu wpłynęło pismo ze strony Giełdy Papierów Wartościowych informujące o tym, iż w tym samym dniu tj. 04.01.2010r. wchodzi w życie zmieniony regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu zwanego New Connect, który wyklucza notowanie akcji spółki znajdującej się w upadłości likwidacyjnej powyżej okresu 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej. W związku z powyższym akcje spółki ZNTK Łapy w upadłości likwidacyjnej S.A. mogłyby być przedmiotem obrotu w ASO w zakresie zbieżnym z notowaniami na rynku regulowanym tj. do dnia 05.02.2010r. włącznie.
Zarząd informuje, że w dniu wczorajszym odbył w siedzibie GPW w Warszawie rozmowy w powyższej sprawie i uzyskawszy jednoznaczne podtrzymanie stanowiska wyrażonego w piśmie do Prezes Zarządu, rozważa alternatywny sposób powrotu Spółki na rynek giełdowy, jaki postawiła przed Zarządem uchwała NWZA z dnia 17.11.2009r.

Ekspert napisał(a):
Nikt o tym nie pisze bo możliwość prawna taka jest - odsyłam do regulaminu NC.
Ciekawi mnie jak długą sąd może rozpatrywać ewentualną zmianę upadłości z likwidacyjnej na układową od momentu złożenia wniosku? Wie ktoś może - bo nie chce mi się tego sprawdzać?
Pozdrawiam.


na NC na pewno nie przyjmą spółki w likwidacji
a co do pytania o sąd to pewnie "niezwłocznie" po zapoznaniu sie z dowodami za i przeciw..
czyli jest to niewymierne...

mir_oslaw napisał(a):
Pociągi są przestarzałe. Trzeba wyremontować tabory pod nowoczene, serwisowane itd.
Sama spółka chce na New Connect, a nie jest przecież spółką, która działa w rozwojowej, szybko rozwijajacej się branży. Nie jest spółką która chce pozyskać kapitał na dalszy ekspansywny rozwój. Raczej jest spółką, której zarząd chce umiejętnie zarabiać kasę na spekulacji i za wszelką cenę chce istnieć w tym celu na giełdzie czy to giełdzie alternatywnej. Na tej drugiej mniej ograniczeń dla spekulacji.


Dziwi mnie dlaczego jeszcze nikt nie napisał , że nie ma możliwości prawnej aby Łapy przeszły na NC. Poczatkiem lutego Łapy tak jak ostatnio Krosno zostanie wykluczone z giełdy.
Opowiadanie o NC służy tylko i wyłącznie działaniu spekulacyjnemu , ze na NC bedzie można "grać" i nie bedzie ograniczeń fiksów..

no to spółka jak nie robi "przekrętów" z emisjami to nie topowa sie podczas debiutu okazuje

Cerabud wrócił do ceny emisyjnej
Akcje Cerabudu, spółki zarzadzanej przez Marka Orzechowskiego, drożały w poniedziałkowym debiucie na rynku NewConnect o 30 proc. do 0,13 zł. Na zamknięciu sesji kurs spadł jednak do ceny emisyjnej, czyli 10 groszy.

Z oferty producent budowlanych elementów ceramicznych uzyskał 623 tys. zł brutto. Liczył nawet na 3 mln zł.
– Pieniądze z emisji przeznaczymy więc na zwiększenie stanów magazynowych. Natomiast na sfinansowanie planowanych przejęć zakładów produkcyjnych planujemy zaciągnięcie kredytu. Liczymy, że oba przejęcia sfinalizujemy w 2010 r. Jedno z nich jeszcze w pierwszym kwartale – mówi Maciej Orzechowski, prezes Carabudu.
Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie zakupu zakładu w okolicach Wielunia (woj. łódzkie) oraz drugiego w rejonie m.in. Bydgoszczy i Poznania. Moce produkcyjne obu są porównywalne do zdolności fabryki Cerabudu zlokalizowanej w Chotyłowie (pod granicą z Białorusią).
– Rocznie w Chotyłowie produkujemy 3 mln cegieł, choć maksymalne zdolności szacujemy na 12 mln sztuk – dodaje Maciej Orzechowski.
Docelowo spółka chce stworzyć w ciągu trzech lat 4-5 regionalnych zakładów.
Szanse na rozwój upatruje również na Ukrainie i Białorusi.
– Dziś mamy ograniczony rynek zbytu obejmujący m.in. Warszawę, Lublin czy Białystok. Białoruś jest dla nas naturalnym rynkiem, ale to niestabilny kraj. Z kolei na Ukrainie wciąż jest recesja, więc nie możemy sprzedawać produktów po zadowalających cenach – dodaje prezes Cerabudu.
W tym roku Cerabud prognozuje 1,1 mln zł przychodów i 300 tys. zł zysku netto, a w 2010 r. odpowiednio: 4 mln zł i 1,74 mln zł.

dzieki krishic za cenne przemyslenia

z DI
4.1.5. Krótki opis historii Emitenta

Firma rozpoczęła swoją działalność pod nazwą LAND-FOUND Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul.
Piotrkowskiej 44. W marcu 2007 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Wielkość kapitału założycielskiego wynosiła wówczas 50 000 zł. Faktyczne rozpoczęcie działalności
nastąpiło we wrześniu 2007 r. Od początku głównym przedmiotem działalności była produkcja
cegieł. Spółka korzystała ze złóż ilastych oraz budynków położonych w Chotyłowie w oparciu o
umowę dzierżawy z Panem Tomaszem Mitrowskim – właścicielem nieruchomości.
W grudniu 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, mocą uchwały postanowiło
podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty 50 000 zł do kwoty 8 552 000 zł. Podwyższenie kapitału zostało pokryte wkładem niepieniężnym – aportem został wniesiony kompleks cegielni w
Chotyłowie (z jednym z największych w Polsce pieców kręgowych Hoffmanna) wraz ze złożami
ilastymi należący do Pana Tomasza Mitrowskiego. Uchwałą tą została również zmieniona nazwa
firmy na CERABUD Sp. z o.o. 28 kwietnia 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników, którego głównym porządkiem obrad było przekształcenie CERABUD Sp. z o.o. w
Spółkę Akcyjną. W wyniku przekształcenia powstała spółka CERABUD S.A. z kapitałem
zakładowym w wysokości 8 552 000,00 zł, dzielącym się na 855 200 000 sztuk akcji o wartości 0,01
zł każda. "


no na pewno dobre pytanie jak to zostało wycenione..
ale raport badają biegli więc myśle , że w miare rozsądnie
i jest to jednak duża cegielnia z budynkami plus złoża ilaste
dodatkowo spółka ma bardzo ambitne plany:

CERABUD S.A. + jeden
nowy zakład
2009 r. 2010 r.
Przychód (zł) 1 100 000,00 4 000 000,00
Koszt (zł) 800 000,00 2 260 000,00
Zysk (zł) 300 000,00 1 740 000,00


czytam ostanio wszystkie debiuty na NC
i na większości nie złe wałki robią z emisjami akcji pod kątem po ile obejmują główni udziałowcy a po ile sprzedają w ofercie..
pierwszą spółką która ma taką samą cene nominalną i emisyjną jest Cerabud
debiut w poniedziałek
chociaż zauwazyłem , że na tym forum małe zaintersowanie spółkami z NC jest

Zapowiedź debiutu
2009.12.18


21 grudnia na rynku NewConnect zadebiutuje spółka CERABUD.

Przedmiot działalności
Głównym przedmiotem działalności emitenta jest produkcja cegieł. Celem strategicznym emitenta jest pozyskanie nowych rynków zbytu poprzez stworzenie w ciągu kilku najbliższych lat 4 – 5 regionalnych zakładów produkcyjnych, które pozwolą na skuteczną penetrację większości obszaru rynku krajowego.

Oferta prywatna akcji serii C:
Objęcie akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, przydzielonych zostało 62 300 000 akcji serii C. Akcje serii C objęte zostały przez 19 inwestorów.
Cena emisyjna: 0,01 zł.
Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii C: 623 000 zł (brutto).

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:
- 45.520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda,
- 6.230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:
- 45.520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 6.230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Autoryzowany Doradca Spółki: Salwix Sp. z o.o.

Kurs odniesienia na pierwszą sesję: 0,10 zł.

Uroczystość debiutu: Sala NewConnect, poz. 0, godz. 11.25


ma ktos jakieś zdanie o tym debiutancie ??

bB86 napisał(a):
to my tu jakąś trwogę mamy?

;-)


e tam trwoga..
spóźnialscy akumulują cenny walor to i przy okazji ja skorzystałem

na świąteczne zakupy na pewno nie bo od dawna mają akcje i nigdy nie sprzedawali...
wg. mnie dwie teorie.. albo sie obrazili , że bedzie polączenie i bedą nie potrzebni w nowej spółce i chcieli zaprotestować i sie wysypali.. lub co bardziej mnie przokonuje wiedza wiecej.. przecież jakby mogli zarobić to by teoretycznie nie sprzedawali ..
a jak będzie to sie przekonamy

Pozdrawiam akcjonariuszy PMG

erfanus napisał(a):
Moze zarzad wie, ze juz nie dlugo nim bedzie ??


może tak, może nie..
ale jakby wiedzieli, że można na tym zarobić to by nie sprzedawali..
tym bardziej, że długo byli udziałowcami i wiele dobrego dla tej spółki zrobili i znają doskonale swoja spółkę..
z drugiej strony powinni to jakoś wytłumaczyć.. było by to w porządku jakieś oświadczenie...
bo tak jestem w szoku i jak szanowałem Zarząd Pemugu to teraz nie wiem co mysleć..

PEMUG
Temat
zbycie akcji Emitenta przez członka organu zarządzającego
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 24 listopada 2009 r. wpłynęła do Spółki informacja o zbyciu przez pana Waldemara Pytlarza - Wiceprezesa Zarządu "Pemug" S. A. w dniach od 22.10.2009 r. do 23.11.2009 r. w ramach sesyjnych transakcji giełdowych 54.826 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 2,02 zł za 1 akcję.
W wyniku tych transakcji pan Waldemar Pytlarz posiada aktualnie 100 sztuk akcji "Pemug" S. A..

PEMUG
Temat
zbycie akcji Emitenta przez członka organu zarządzającego
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 24 listopada 2009 r. wpłynęła do Spółki informacja o zbyciu przez pana Henryka Urbańczyka - Prezesa Zarządu "Pemug" S. A. w dniach od 21.05.2009 r. do 23.11.2009 r. w ramach sesyjnych transakcji giełdowych 159.151 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 2,02 zł za 1 akcję.
W wyniku tych transakcji pan Henryk Urbańczyk posiada aktualnie 4.949 sztuk akcji "Pemug" S. A., co stanowi 0,016% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

mam sentyment do tej spółki
ale sposób wyjścia Zarzadu ze spółki to zwykłe draństwo
szok

noxiss napisał(a):
Siemka
mam do Was pytanie , co byście zrobili na moim miejscu....mam akcje Petrolinvestu, prawie cały kapitał, chce sprzedać te akcje i kupić za wszystko Erg-a ( mam już tu mały pakiet) . Problem jest taki że kupiłem Petrol za 45 zł a teraz stoi po 30. i miałbym strate. ale tak myśle że Erg odrobi mi te straty do końca roku. Co byści zrobili na moim miejscu ? Pozdrawiam


a słyszałeś kiedyś o dywersyfikacji ?? o Petrolu sie nie wypowiadam bo nie znam.. ale Krauze nie ma ostatnio dobrej passy..
A ERG po wczorajszym infie to czysta spekulacja możesz szybko odrobić lub szybko podwoić straty..

antonw napisał(a):
z dzisiejszego raportu:
Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany list intencyjny z Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON S.A. z siedzibą w Płocku, zwanych dalej "Inwestorem" w sprawie możliwości inwestycji kapitałowej w spółkę ERG S.A.

Inwestor w podpisanym liście intencyjnym deklaruje wolę objęcia pakietu 20% akcji ERG S.A. Celem zaangażowania w spółkę będzie przede wszystkim rozwój jej dotychczasowej działalności jak i wspieranie rozbudowy grupy kapitałowej w charakterze inwestora finansowego.

itd.


no to oficjalnie z ERGa sie spekulacyjna spółka zrobiła.. tylko czy to jej na dobre wyjdzie czas pokaże

no i może kolega Horyzont napisze swoje przemyslenia odnośnie ERGa
też chętnie poczytam inne merytoryczne spojrzenie

Horyzont napisał(a):
ajey napisał(a):
gradac napisał(a):
ajey napisał(a):
widze tu spadek na 1,2 jako koniec korekty abc

a ja kiepsko widze
ale za to czuje niedługo powrót na szczyty i witamy 2 zetaBoo hoo!

aktualnie robimy c korekty abc. inna wersja to trojkat i wybicie gora.


gradac napisał(a):
danek197 napisał(a):

patrzac na AT i jak papier jest przegrzany to jeszcze sie mozesz zdziwic ;)

a kto tu patrzy na AT?
papier na topie i tyle
aczkolwiek bez infa będzie coraz trudniej


Ajey coś widzi, ale nie chce pokazać gdzie konkretnie Eh?
Gradac coś czuje, zasadniczo czuje, że papier "jest na topie"
Panowie, czas już porzucić wróżenie z fusów i oprzeć się na konkretnej merytorycznej analizie, w przeciwnym razie można mieć obawy, że naganiacie Shame on you


tam od razu naganianie..
merytorycznie to na AT sie nie znam więć pisałem , że kiepsko widze..
fundamentalnie po wynikach to jesteśmy wysoko.. bynajmniej mnie wyniki zaskoczyły na minus ponieważ w jednym z lepszych kwartałów nie utrzymali dynamiki zysków..
i spółka jak się nie rozwinie..czytaj nie przejmie "czegoś" .. a piszą o tym od dawna i pracuje specjalny zespół który się tym zajmuje.. to faktycznie lepiej jej nie mieć na obecnych poziomach..
ja mam zaufanie i wizje, że jednak przejmą i będziemy wysoko latać..Boo hoo!
no i podstawa od czytania forum chyba nikt nie podejmuje decyzji czy kupić czy sprzedać..

ajey napisał(a):
widze tu spadek na 1,2 jako koniec korekty abc


a ja kiepsko widze
ale za to czuje niedługo powrót na szczyty i witamy 2 zetaBoo hoo!

erfanus napisał(a):
gradac napisał(a):
gratulacje dla posiadaczy
ja na peronie z husteczką
mam sentyment do tej spółeczki.. dała kiedys pieknie zarobic na fiksach..
wygląda, ze kapitał spekulacyjny się tym zainteresował..

spolka ciekawa, to fakt
i z duuuzymi perspektywami
a dzisiejszy dzien zawdzienczamy chyba kolegom parkietowcom


zobaczymy co dalej..

gratulacje dla posiadaczy
ja na peronie z husteczką
mam sentyment do tej spółeczki.. dała kiedys pieknie zarobic na fiksach..
wygląda, ze kapitał spekulacyjny się tym zainteresował..

kichol napisał(a):
Gradac pięknie kurs podskoczył ale c/wk powyżej 2 hmm sporo branża chemiczna czarna świeca na dziennym hm a do tego zyski kiepściutkie nie sądzisz że troche spekuła namieszała na atlantisie też mieszają ;P


zyski spółka ma jak na obecny czas dobre i stabilne aczkolwiek bez fajerwerków
jednak gra idzie nie o zyski tylko o przejęcie
a to że troche sie spekuły podłączyło to jest ciekawiej

topol2 napisał(a):
Pomijając fundamenty, jestem przekonany, że technicznie wykres traktując należy się wybicie rzęu 200-300%, tak aby tacy wredni zawodnicy jak ja, mogli wyjść ze śmiecia.


interesująca teoria
muszę zgłębić wiedzę o tej spółce

kolejny piekny dzień na ERGBoo hoo!
to co czas na przebicie ostatnich szczytów i odkrywanie nowych poziomów Boo hoo!

kichol napisał(a):
gradac chyba ktoś Ci coś doradził no i źle kupiłeś mamy spadek na 1,48 Boo hoo!


promocja to dobieram Boo hoo!
i nie rozumiem dlaczego miał mi ktoś doradzać..

pozdrawiam

bernie napisał(a):
jak dla mnie to troche żenujące takie info, 2 wiatraki, 750 kW, 3 miliony zł...Think takie inwestycje to są w zasięgu troche bardziej zamożnych ludzi więc raczej spółka notowana na gpw tym zamieszania zrobić nie powinna


na innej spółce to info by nie zrobiło wrażenia
ale na ATS to szok, że coś realnego robią..

addi napisał(a):
Taki odpał a tu taaaaaaaka cisza:

kliknij, aby powiększyć

kurs spółki w 2 ruchach pokonał kilka ważnych oporów w tym dzisiaj b. ważny na 24,00. Na moje oko to nie koniec wzrostów Shame on you


na pewno nie koniec wzrostów
zwłaszcza, że czekamy kto łyknął pakietówki i ujawni się powyżej 5%...
ciekawe kto to będzie Think Dancing

TheBlackHorse napisał(a):
Raport bieżący nr 47/2009
Data sporządzenia: 2009-11-05
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Zakup farmy wiatrowej –rozpoczęcie działalności w sektorze energii odnawialnej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki Atlantis S.A informuje ,iż w dniu 4-11-2009 r Spółka zależna Atlantis Energy S.A zakupiła farmę wiatrową składająca się z dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 750 KW z możliwością rozbudowy do 3 MW zlokalizowanej w miejscowości Zielona gm. Kuczbork .Zakup dokonany został Aktem notarialnym Rep.A 8913/2009 w Kancelarii Notarialnej w Żurominie –notariusz Andrzej Popiłko za kwotę w wysokości 3.000.000 (trzech milionów złotych) brutto od Firmy Handlowej " JANKO" z siedzibą w Żurominie, z ostatecznym rozliczeniem transakcji do dnia 31-12-2009 r.

Tym samym Atlantis S.A poprzez Spółkę zależną Atlantis Energy S.A dołączy do elitarnego grona producentów energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w postaci tzw. Zielonych Certyfikatów.


Będzie coś z tego? Think


jutro odpał pewny
w sumie to szok po raz pierwszy to nie marzenia..
dobrze by było zweryfikować czy tam faktycznie są wiatraki..

wskaźniki schłodzone..
jeszcze lekko na dół i powrót na szczyty Dancing

szalony_ikar napisał(a):
Jutro split w stosunku 1 do 2.

W sierpniu były jakieś kosmiczne wzrosty, obecnie bez rewelacji, chociaż ostatnio rośnie od 18 groszy (ja mam niestety po 22). IMHO Jak jutro nie będzie jakiejś dużej dystrybucji to powinni trochę podciągnąć jeszcze kurs, ciekawe tylko na ile i co potem, bo jak na cuda odchodzące na NC to Stark nie jest jeszcze jakimś balonem (C/WK to jakieś 3,5 - mają działki wyceniane na jakieś 7mln, przy kapitalizacji ok 25 mln).


no ciekawe co jutro
obstawiam wzrosty bo przecież to nei ostatni split w wykonaniu Dona..

Glaz-lkr napisał(a):
Wiem, że mogą się dziać cuda - zgadza się. Tylko pytanie cuda w kktórą stronę? Nawet jak "prawie napewno" w górę to jest to za duże ryzyko dla mnie przynajmniej. Cieszę się z tego co mam - zysk ponad 120% w 1sesję i 15minut zdarza się rzaaaadko. Chciwość to pierwszy stopień do bankructwa, później człowiek aby modli sie żeby opchnąć żeby wyjść na 0. Tak naprawdę nie wiadomo gdzie tutaj jest szczyt - tym bardziej, że spółka jest przegrzana od pierwszych minut debiutu. Osobiscie bym się wstrzymał z zakupami na tym.


myślę podobnie i sobie tylko obserwuje
aczkolwiek cały czas nurtuje mnie emisja serii G po 1,10.. oni są pieknie w plecy..
hehe chyba ze mieli cynk aby uśredniać na debiucie i wyszli na swoje

Glaz-lkr napisał(a):
Czy ktoś orientuje się kiedy będzie raport kwartalny podany?

Może jutro? Jakaś konkretna godzina?
Albo nawet gdzie to mogę znaleźć...

Z góry dzięki.


znając twórczego Prezesa Macieja wyniki będą w piątek o godzinie 23.55
ten człowiek wogóle nie jest medialny aby pomóc kursowi..

Glaz-lkr napisał(a):
Wywaliłem wsio po 0,48.

Powodzenia wszystkim życzę na tej spółce.


ja wywaliłem w piatek
ale jestem pod wrażeniem dzisiejszych obrotów
tu sie jeszcze cuda mogą dziać

danek197 napisał(a):
tahme napisał(a):
z 4 minuty poszło zlecenie na 243 tysięcy akcji za 1,79 - ładnie;) chyba nie prędko spadnie


patrzac na AT i jak papier jest przegrzany to jeszcze sie mozesz zdziwic ;)


a kto tu patrzy na AT?
papier na topie i tyle
aczkolwiek bez infa będzie coraz trudniej

pieknie ERG Boo hoo! Boo hoo! Boo hoo!

wzrosty imponujace
tylko jakie to ma znaczenie dla osób które brały emisje serii G po 1,10...
nadal są ładnie w plecy...
więc jedno pewne dalsze jazdy zarówno w dół i góre pewne..

pzdr

tahme napisał(a):
jakiś nagły wystrzał do góry...
czyżby część aksjonariuszy pomyliła ERG z ERGISem i wynikami jej spółki?
:)


hehe
na giełdzie nie ma pomyłek
nadszedł czas ERGa
co by nie mówić dłuuugo sie kisił

krzysiek76 napisał(a):
PEMUG SA zawarcie listu intencyjnego

Raport bieżący 55/2009

Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z
siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 20 października 2009 roku zawarty i podpisany został
List Intencyjny pomiędzy Andrzejem Wuczyńskim, Małgorzatą Wuczyńską, Michałem Wuczyńskim i
Tomaszem Wuczyńskim - Akcjonariuszami spółki Produkcja Wyrobów Betonowych AWBUD S. A. z
siedzibą w Fugasówce oraz Wspólnikami AWBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Fugasówce a Emitentem
oraz jego znaczącymi Akcjonariuszami Waldemarem Michałowskim i Romanem Doleżałem, którego celem
jest ustalenie zasad rozpoczęcia i prowadzenia negocjacji dla zintegrowania prowadzonej
działalności w jednej grupie kapitałowej przez podmioty kontrolowane przez Strony "Listu".A tu sie jednak jakaś rewolucja szykuje, tylko czemu z tej okazji kurs spada, zarząd wywala akcji?:)


dziwne to..
pewnie Panu V-ce nie podoba sie pomysł połączenia.. zwłaszcza z większą firmą..
pewnie po połączeniu nie miałby już swojego ciepłego stołka..
a tak wogóle to witam na watku

Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 16 września 2009
Ostatnia wizyta: 10 grudnia 2013 22:50:36
Liczba wpisów: 97
[0,03% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,226 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +159,15% +31 829,33 zł 51 829,33 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d