KBJ - Spółki od A do Z - NewConnect - forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
X
AD.bx ad0c
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Obserwuj ten wątek | RSS
idź do strony: << < 1 [2] 3 4 5 6 > >>
KBJ [KBJ] Opcje AKTUALNY KURS: 13,00 zł (+8,33%) 16-11-2017 13:11
Kamil Gemra
Stopień: Kaznodzieja
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 006
Wysłane: 28 sierpnia 2013 09:38:25
Polecamy zapoznanie się ze stroną http://kbj.stockwatch.pl/
KBJ_IR PREMIUM
KBJ_IR
Stopień: Oswojony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 48
Wysłane: 19 września 2013 15:54:53 przy kursie: 4,78 zł
Witam,

właśnie opublikowaliśmy prognozę wyników KBJ na 2013 rok.

Prognozowana wysokość:
- przychodów netto ze sprzedaży w roku 2013 wyniesie 10 400 tys zł,
- zysku netto za rok 2013 wyniesie 980 tys zł.

Raport dostępny na stronie KBJ: Raport bieżący nr 14/2013 - Prognoza wyników finansowych KBJ S.A. za rok 2013

Już niedługo informacja prasowa z krótkim komentarzem Zarządu.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
KBJ_IR PREMIUM
KBJ_IR
Stopień: Oswojony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 48
Wysłane: 20 września 2013 00:25:06 przy kursie: 4,78 zł
Witam,

podaję link do informacji prasowej o prognozie KBJ.

Zapraszam do zapoznania się z nią. W razie pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
Edytowany: 20 września 2013 00:33
KBJ_IR PREMIUM
KBJ_IR
Stopień: Oswojony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 48
Wysłane: 20 września 2013 18:51:53
Witam,

na stronie kbj.com.pl ukazały się 2 nowe raporty bieżące zawierające uchwały podjęte na dzisiejszym NWZ KBJ i nowy tekst jednolity Statutu.

Zapraszam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
KBJ_IR PREMIUM
KBJ_IR
Stopień: Oswojony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 48
Wysłane: 25 września 2013 14:22:54
Witam zapraszam do zapoznania się z artykułem Parkietu nt. KBJ:

Akcje KBJ najdroższe od maja 2012 roku

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
Stopień: Ostrożny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2013-10-03
Wpisów: 3
Wysłane: 7 października 2013 11:12:21
Pani Arturze, bardzo ładnie prowadzone wątek RI. Oby więcej takich na forum.
--
Nie udzielam rekomendacji, ani poleceń. Moje wypowiedzi są subiektywnymi przemyśleniami. Nic nie rekomenduję.
Kamil Gemra
Stopień: Kaznodzieja
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 006
Wysłane: 22 października 2013 08:20:28
Spółka opublikowała informację o polityce dywidendowej. Zapraszamy na microsite:

Cytat:
Zarząd KBJ S.A. deklaruje, że będzie corocznie przedstawiał Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o wypłatę dywidendy z zysku za poprzedni rok obrotowy.

Planowana wysokość rekomendowanej dywidendy przypadająca na jedną akcję, przy spełnieniu warunków przedstawionych poniżej nie będzie niższa niż wysokość dywidendy wypłaconej za rok poprzedni. Zarząd Emitenta będzie dążył do corocznego wzrostu wypłacanej dywidendy.


Całość: http://kbj.stockwatch.pl/aktualnosci/kbj-s-a-oglasza-polityke-wyplaty-dywidendy
KBJ_IR PREMIUM
KBJ_IR
Stopień: Oswojony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 48
Wysłane: 22 października 2013 13:32:57 przy kursie: 5,89 zł
Witam,

Polityka dywidendy KBJ S.A. już na naszej stronie: Polityka dywidendy

Opublikowaliśmy też Politykę informacyjną, która stanowi zobowiązanie KBJ do pełnego i równego informowania inwestorów na temat spółki.

W razie pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,


--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
KBJ_IR PREMIUM
KBJ_IR
Stopień: Oswojony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 48
Wysłane: 14 listopada 2013 08:35:05
Witam,

KBJ ogłosił właśnie wyniki finansowe za III kw.

Ponadto zapraszam do zapoznania się z prezentacją inwestorską.

W razie pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,


--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
Edytowany: 14 listopada 2013 08:35
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 684
Wysłane: 16 listopada 2013 19:06:15
Wyniki KBJ należy uznać za dość dobre. Spółka nadal wykazuje charakter wzrostowy, choć dynamiki na poszczególnych poziomach znacząco się różnią i to niekoniecznie w tę stronę, której byśmy oczekiwali.

Przychody wyniosły 2,78M, czyli 67% więcej niż w 3 kwartale poprzedniego roku. Nieco gorzej prezentuje się porównanie w relacji do poprzedniego, czyli drugiego kwartału. Dynamika nadal jest dodatnia(2,6%), ale znacząco negatywnie odbiega od linii regresji.Dla porównania dynamika pomiędzy drugim i trzecim kwartałem poprzedniego roku wyniosła 18,4%. Być może mamy koniec fazy bardzo dynamicznego wzrostu. Oczywiście wnioskowanie na bazie tylko jednego kwartału jest obarczone bardzo dużą dozą niepewności. Ponadto nawet dynamika ponad 2,5% kwartalnie daje rocznie ponad 10%, co nie jest wartością złą. Pewnego rodzaju potwierdzeniem takiej tezy jest pozycja korygująca w sprzedaży brutto, czyli zmiana stanu zapasów. W tym kwartale w zasadzie pozycja nie wpływa na wynik. Oznacza to, że taką samą w przybliżeniu ilość dóbr zafakturowano, co wyprodukowano. To pewnego rodzaju osiągnięci poziomu stabilizacji i równowagi. Przypomnę, że spółka raportuje w układzie porównawczym, w którym przez wynik przechodzą wszystkie poniesione koszty. Aby zachować zasadę współmierności koryguje się przychody o wartość kosztów kapitalizowanych na zapasie.
Mamy więc do czynienia z przenoszeniem marży do kwartału w którym następuje płatność i otrzymujemy kwartały z ponadprzeciętnie wysoką rentownością. Tak było np. w IV kwartale poprzedniego roku.

Dynamika zysku ze sprzedaży zachowuje się zupełnie odwrotnie niż w przypadku przychodów. Rok do roku mamy wzrost 34%, ale już kwartał do kwartału aż 57,7%! W liczbach bezwzględnych mamy 3Q13-276 2Q13-175 3Q12-206 Niższe tempo wzrostu zysku ze sprzedaży (Q3/Q3) wynika z większego tempa wzrostu kosztów usług obcych i wynagrodzeń łącznie. Wydaje się, że spółka chce sobie zostawić dużą elastyczność kosztem osiąganej marży.(usługi obce wzrosły w tempie 53%, a wynagrodzenia 22%). Wzrost zysku względem poprzedniego kwartału wynika prawdopodobnie z jednorazowych kosztów prac badawczych, które zostały poniesione w pierwszym kwartale.

Na poziomie netto poprawa wyniku wyniosła ledwie 10%(ledwie w porównaniu do przychodów). Dała znać o sobie linia fiskalna rachunku zysków i strat. Rok temu spółka nie naliczała podatku, co związane było ze stratami w pierwszych dwóch kwartałach roku. Teraz mamy zyski, więc pojawił się podatek. Ten efekt nie powinien już mieć miejsca w przypadku dalszego rozwoju.

W sprawozdaniu pojawiły się przepływy pieniężne, więc nie wypada tego faktu zostawić bez komentarza. Dostępne są dane za 9 miesięcy łącznie. Zakumulowany zysk netto tego roku wynosi 626k PLN, natomiast cashflow operacyjny niecałe 300k przy amortyzacji 225k. Gotówkę „połknął” kapitał obrotowy, w szczególności należności. Kapitałochłonność biznesu widać także w wydłużającym się cyklu rotacji należności w bilansie, która na dzień bilansowy wyniosła ponad 2 miesiące.

Spółka wygląda na bardzo bezpieczną. Połowę zobowiązań KBJ jest w stanie spłacić natychmiast gotówką. Zadłużenie spółki nie jest duże, a kapitał obrotowy silnie dodatni. Struktura finansowania jest dość typowa dla młodych spółek usługowych, gdzie dominują aktywa obrotowe.

Kurs spółki „ustawił się” pod prognozę wyników, która najprawdopodobniej zostanie wykonana, a może nawet przekroczona. Ostatni kwartał roku w branży jest najlepszy, a obecny skumulowany zysk netto wynosi 622k. Przy piątkowym kursie zamknięcia mamy dyskonto do renty wieczystej na poziomie 60gr, ale wycenę w punkt dla prognozy:
http://www.stockwatch.pl/gpw/kbj,wykres-swiece,wycena.aspx

Renta wieczysta jest dość konserwatywną metodą wyceny, bo zakłada zerowe tempo wzrosty biznesu. Z drugiej strony minusem inwestycji jest brak płynności i pewne zastrzeżenia do rachunkowości spółki – vide raport biegłego do sprawozdania rocznego.

Kamil Gemra
Stopień: Kaznodzieja
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 006
Wysłane: 11 grudnia 2013 11:56:32
Przeprowadziliśmy rozmowę z prezesem:

Cytat:
Kamil Gemra: Panie Prezesie kwartalne przychody spółki wzrosły o 81 proc. porównując trzeci kwartał bieżącego roku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Skąd aż tak duża dynamika?

Artur Jedynak: Jest to efekt ciągłego wzrostu skali działalności. Ostatni kwartał był siódmym z rzędu okresem nieprzerwanego wzrostu przychodów. Jesteśmy zdeterminowani, aby nadal zwiększać przychody. Staramy się ten wzrost również stabilizować poprzez rosnący udział kontraktów długoterminowych. Wciąż poszukujemy nowych klientów powiększając jednocześnie bazę produktową o nowe rozwiązania. W ostatnich dniach informowaliśmy o zawarciu nowych istotnych umów (METRO Cash and Carry LLC, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA), jednocześnie prowadzimy zaawansowane procesy sprzedażowe zmierzające do pozyskania kolejnych klientów.


Całość: http://kbj.stockwatch.pl/aktualnosci/wywiad-kbj-zwieksza-przychody-dzieki-elastycznej-ofercie
KBJ_IR PREMIUM
KBJ_IR
Stopień: Oswojony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 48
Wysłane: 12 grudnia 2013 23:08:55
Witam,

w ostatnich dniach informowaliśmy o podpisaniu trzech istotnych umów z kluczowymi kontrahentami: METRO Rosja, KDPW S.A. i SAP AG. Zachęcam do zapoznania się z informacją na ten temat na stronie KBJ.

W razie pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
KBJ_IR PREMIUM
KBJ_IR
Stopień: Oswojony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 48
Wysłane: 10 stycznia 2014 18:47:33
Witam,

Terminy publikacji raportów okresowych KBJ w 2014 r.

RAPORTY KWARTALNE:
- raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku - 6 lutego 2014 r.
- raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - 8 maja 2014 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - 7 sierpnia 2014 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - 6 listopada 2014 r.

RAPORT ROCZNY:
- raport roczny (jednostkowy) za 2013 rok - 29 maja 2014 r.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
KBJ_IR PREMIUM
KBJ_IR
Stopień: Oswojony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 48
Wysłane: 23 stycznia 2014 23:27:38 przy kursie: 7,20 zł
KBJ zawarł istotną umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

Przedmiotem zawartej umowy ramowej jest świadczenie usług wdrożeniowych w zakresie rozwoju infrastruktury systemów SAP na rzecz Klienta w obszarach technologicznych, integracyjnych, zarządzania kapitałem ludzkim, portalu oraz analityki biznesowej.

Szczegóły na stronie KBJ: Zawarcie istotnej umowy z PWPW S.A.

Zapraszam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
Kamil Gemra
Stopień: Kaznodzieja
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 006
Wysłane: 6 lutego 2014 10:54:20 przy kursie: 10,05 zł
Spółka podsumowała 4 kwartał i cały rok działalności. Zachęcam do zapoznania się z notką prasową:
http://kbj.stockwatch.pl/aktualnosci/2013-rekordowym-rokiem-dla-kbj-s-a-spolka-przekroczyla-10-mln-przychodow-i-podwoila-zysk
KBJ_IR PREMIUM
KBJ_IR
Stopień: Oswojony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 48
Wysłane: 6 lutego 2014 16:22:20 przy kursie: 10,05 zł
Witam,

ogłosiliśmy dziś wyniki finansowe za IV kw. 2013, a tym samym za cały rok.

Dzięki osiągniętym wynikom rok 2013 był rekordowy w dotychczasowej działalności KBJ. Był to szósty rok nieprzerwanego wzrostu przychodów zakończony najwyższym dotychczas wynikiem finansowym. Znaczącej poprawie w porównaniu z rokiem poprzedzającym uległy również wypracowane w 2013 r. wskaźniki rentowności.

Zapraszam do zapoznania się z raportem okresowym oraz prezentacją inwestorską.

W razie pytań lub wątpliwości jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
Edytowany: 6 lutego 2014 16:22
KBJ_IR PREMIUM
KBJ_IR
Stopień: Oswojony
Grupa: Emitent , StockWatcher
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 48
Wysłane: 6 lutego 2014 16:47:51 przy kursie: 10,05 zł
O wynikach KBJ można przeczytać też w Parkiecie:

KBJ drożeje bo zrealizał prognozę

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 684
Wysłane: 12 lutego 2014 22:52:45 przy kursie: 9,88 zł
Ostatni kwartał roku nie przyniósł akcjonariuszom zaskoczeń, czego nie należy traktować w kategoriach negatywnych, a wręcz przeciwnie. Spółka po dynamicznym wzroście nieco okrzepła i stała się przez to przyjaźniejsza w analizowaniu. W tym przypadku stabilność oznacza 9 procentowy wzrost sprzedaży kwartalnej (Faktycznej sprzedaży, a nie sprzedaży i równej z nimi - > rachunek wyników w układzie porównawczym) w ujęciu rok do roku.
Potwierdza się stawiana nieśmiało teza o zakończeniu (przynajmniej na ten moment) ostrej fazy wzrostowej. Sprzedaż oraz przychody i równe z nimi delikatnie się obniżyły względem poprzedniego kwartału. To znamienne biorąc pod uwagę fakt, że zwyczajowo w branży IT ostatni kwartał roku jest najlepszy. W przypadku KBJ także był najlepszy, ale tylko pod względem wyniku.
Proszę zerknąć na poniższy wykres:

W ostatnim kwartale wyraźnie spadła łączna masa kosztów operacyjnych, a za nią odrobinę wynik sprzedażowy. Z resztą przychody i równe z nimi także spadły, a od dwóch kwartałów nie mamy w zasadzie korekty o zmianę stanu zapasów, czyli produkcji w toku.

W układzie rocznym wszystkie poziomy rachunku wyników wyglądają bardzo dobrze:

Sprzedaż roczna wzrosła o 77 proc. osiągając masę 10,5mln zł. Wynik na sprzedaży poszedł w górę o 53 proc., więc można powiedzieć, że wzrost został okupiony utratą rentowności sprzedaży. Nie widać tego w wyniku operacyjnym, który wykazała się dynamiką 98%. Wynika to z ujemnego mocno salda pozostałej działalności operacyjnej w zeszłym roku. Nie ma do tej pozycji szczegółowej noty, ale nie były to ani odpisy na należności, ani zapasy. Nie wyjaśnia tej pozycji także raport biegłego. Licząc rentowność z wyniku operacyjnego mamy drobną poprawę. Faktyczna może być nawet większa, bo trzeba pamiętać o zastrzeżeniu audytora, co do kapitalizowania pewnych kosztów. Raport za rok 2013 nie podlegał jeszcze badaniu, więc z ostatecznymi wnioskami należałoby się jeszcze wstrzymać, gdyby nie jedno „ale” – przepływy!
Inwestycyjne wykazują śladowe wydatki, więc wszystkie sprawy dotyczące kapitalizowanie kosztów poszły przez operacyjne, które pokrywają wynik. Zmiana kapitału obrotowego w CF operacyjnym też nie jest znacząca, więc podobnych uwag jak w zeszłym roku raczej nie należy się spodziewać.
Liczone z bilansu cykle znacząco się zmieniły w stosunku do ubiegłego roku, poza najważniejszym, czyli cyklem konwersji gotówki. Zapasy rotują szybciej, należności ciutek wolniej tak, że cykl operacyjny się skrócił, co jest jak najbardziej pozytywne, ale skrócił się także cykl rotacji zobowiązań i finalnie różnica w cyklu konwersji gotówki jest znikoma.
Stabilności finansowej KBJ także nie można niczego zarzucić. Spółka jest w tej chwili nadpłynna, więc nie dziwi zamiar wypłaty dywidendy.
Wycena spółki od ostatniego raportu mocno uciekła do przodu. Wartość rynkowa to ponad 15 mln zł, co przy wyniku na poziomie 0,9 mln zł nie jest kwotą małą w szczególności przy finansowaniu działalności jedynie kapitałem własnym, który jest zasadniczo droższy. W mojej opinii stopa dyskontowa nie może być niższa niż 10 proc. Rynek najwyraźniej już dyskontuje poprawę sprzedaży o dziesiąt procent.

Zarówno rok, jaki ostatni kwartał należy ocenić pozytywnie. Rynek docenił poprawę i stabilność finansową spółki, a inwestorzy oczekują dalszej ekspansji. Ważne do oceny utrzymania szans zakładanej dynamiki będzie kolejny kwartał i realizacja zleceń z ostatnio poszerzanej grupy klientów.
Edytowany: 12 lutego 2014 22:53
Kamil Gemra
Stopień: Kaznodzieja
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 006
Wysłane: 20 lutego 2014 15:58:45
Przeprowadziliśmy wywiad z prezesem KBJ:

Cytat:
StockWatch.pl: Rynek docenił tegoroczne wyniki dynamicznym wzrostem kursu akcji spółki. Wydaje się, że obecna kapitalizacja dyskontuje spory dalszy rozwój. Co zdaniem spółki będzie motorem dalszego zwiększania skali biznesu i jaką stopę wzrostu przychodów stawiacie sobie za cel?

Artur Jedynak: Obecna kapitalizacja spółki to ok. 15 mln zł, co przy przychodach za 2013 r. na poziomie 10,4 mln nie wydaje się przeszacowaną wartością. Zaryzykuję stwierdzenie, że nawet przy obecnym poziomie przychodów i zysku jest miejsce na dalszy wzrost kapitalizacji, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę dotychczasowe tempo wzrostu.

Cel jaki stawiamy sobie na początku każdego roku to wzrost o min. 30 proc. r/r i pracujemy nad uzyskaniem takiego wyniku. W chwili obecnej trudno jest przedstawić szczegółową prognozę wyników na 2014 r., opublikujemy nasze szacunki, jak tylko uzyskamy wystarczającą pewność odnośnie roku bieżącego. Jeżeli chodzi natomiast o czynniki wzrostu, widzimy w najbardziej ogólnym ujęciu dwa zasadnicze:

wzrost sprzedaży naszych usług w kluczowych obszarach działalności KBJ – Business Intelligence (BI) i Big Data, development, technologia i integracja, HR,
rozwój własnych produktów oferowanych w modelu chmury – jest to obecnie działanie, w które spółka inwestuje środki, planujemy wyjście na rynek ze swoimi produktami w drugiej połowie roku.


Całość: http://kbj.stockwatch.pl/aktualnosci/w-tym-roku-kbj-ruszy-z-oferta-wlasnych-produktow-w-modelu-chmury
Kamil Gemra
Stopień: Kaznodzieja
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 006
Wysłane: 31 marca 2014 12:20:18 przy kursie: 8,90 zł
KBJ podpisało nowy kontrakt:

Cytat:
Po rekordowym roku 2013 kiedy to spółka osiągnęła 10,5 mln zł przychodów i 900 tysięcy złotych zysku, również początek 2014 roku jest obiecujący. KBJ podpisała w styczniu umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, w marcu z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Przedmiotem kontraktu z PWPW jest świadczenie usług wdrożeniowych w zakresie rozwoju infrastruktury systemu SAP w obszarach technologicznych, integracyjnych, zarządzania kapitałem ludzkim, jak również portalu oraz analityki biznesowej.


Całość: http://kbj.stockwatch.pl/aktualnosci/obiecujacy-poczatek-roku-kbj-nowe-kontrakty-z-pwpw-s-a-i-cba

Użytkownicy przeglądający ten wątek
Gość

Skocz do forum
idź do strony: << < 1 [2] 3 4 5 6 > >>

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,250 sek.

Wiadomości z ostatniej chwili

    Więcej w serwisie wiadomosci.stockwatch.pl