pixelg
KBJ - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KBJ [KBJ]

AKTUALNY KURS: 15,00 zł (-1,32%) 23-09-2020 14:51
KBJ_IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 12 maja 2015 08:32:58
Witam,

Opublikowaliśmy właśnie raport okresowy za pierwszy kwartał bieżącego roku oraz prezentację inwestorską zapraszam do odwiedzenia naszej strony:
- Raport okresowy za I kw. 2015 r.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

markuz12
markuz12 PREMIUM
0
Dołączył: 2008-12-01
Wpisów: 353
Wysłane: 12 maja 2015 10:53:17 przy kursie: 7,50 zł
Czy planują Państwo opublikować prognozę wyników za 2015 rok, jeśli tak kiedy można się jej spodziewać ?
Pozdrawiam

KBJ_IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 12 maja 2015 11:43:23 przy kursie: 7,50 zł
Witam,

na chwilę obecną nie planujemy publikować prognozy. Zgodnie z praktyką z lat poprzednich Zarząd KBJ rozważy publikację oficjalnej prognozy z chwilą uzyskania wystarczającej pewności co do przewidywanych wartości prognozowanych.


--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
69
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 12 maja 2015 14:32:50 przy kursie: 7,50 zł
Omówienie wyników KBJ SA po 1 kwartale 2015 r.

W pierwszym kwartale nowego roku KBJ nie rozpieścił inwestorów wynikami. Przede wszystkim spadła sprzedaż zrealizowana przez spółkę, co pociągnęło za sobą straty w niższych piętrach rachunku wyników. Przypomnę, że spółka raportuje w układzie porównawczym, czyli przez rachunek wyników idą wszystkie koszty okresu, natomiast przychody są kompensowane o zmianę stanu produktów. Sama „czysta” zafakturowana sprzedaż wyniosła w raportowanym okresie 1,366 mln zł, w porównaniu do 1,854 mln w pierwszym kwartale zeszłego roku. Spadek o ponad 300 tys. wynika głównie z przesunięcia dla 2 umów terminu fakturowania z marca na kolejne okresy. Ich wartość to ok. 350 tys. zł. Jeśli byśmy uwzględnili ten efekt, to mamy nadal regres w przychodach na prawie 140 tys. Początek roku jest więc wyraźnie słabszy. Zgodnie z sezonowością przychody zostały powiększone o 181 tys. zmiany stanu produktów


kliknij, aby powiększyć


Skoro mamy do czynienia z rachunkiem porównawczym, to wielkich zmian w wielkości kosztów raczej nie należało się spodziewać. Nadal dominują koszty usług obcych i pracowniczych, które pozostają w miarę stałe. Koszty operacyjne zamknęły się kwotą 2,09 mln zł, w porównaniu do 2,18 mln wykazanych w pierwszym kwartale zeszłego roku. Niestety nie do końca wiemy, czy wynik obciążony jest kosztem prac badawczych (i ewentualnie jaką kwotą), które nie kapitalizują się w bilansie. Prawdopodobnie tak, bo spółka ma zamiar rozwijać swoje oprogramowanie w chmurze. Ponadto wynik okresu prawdopodobnie jest obciążony kosztami wdrożenia oprogramowania w Polimexie z którego spółka będzie jak sądzę otrzymywać wpływy abonamentowe. Do pewnego stopnia także kosztami wdrożenia dwóch kolejnych modułów, które zostaną uruchomione w przyszłości u tego samego klienta.


kliknij, aby powiększyć


Strata na sprzedaży zamknęła się kwotą 546 tys. zł. Wzrost straty względem pierwszego kwartału poprzedniego roku o ca 420 tys. można wiązać głównie z przesunięciem wspomnianego wyżej fakturowania. Kwartalna strata netto nie jest zaskoczeniem, choć jej rozmiar już do pewnego stopnia tak. Spółka posiada wyraźną sezonowość i ujemny wynik w pierwszym kwartale miał miejsce 3 z 4 ostatnich 1 kwartałów:


kliknij, aby powiększyć


Również zgodnie z sezonowym rytmem (czyli w relacji do IV kwartału) spadły należności: 2,2 mln -> 1,4 mln zł. Do spółki wpłynęła gotówka z prac fakturowanych w ostatnim kwartale zeszłego roku, a że fakturowanie w obecnie raportowanym kwartale było niższe, to obserwujemy spadek należności. Spadek tych dotyczący tych za wykonane prace jeszcze wyższy, bo spółka wykazała także należności podatkowe na kwotę prawie 100 tys. zł. Jak już wiadomo z przychodów wzrosły także nieco zapasy. Po stronie pasywnej bilansu mamy prócz oczywiście spadku kapitału własnego na skutek raportowanej straty także spadek zobowiązań, który wynika głównie z uregulowania zobowiązań podatkowych. Zmiany w kapitale obrotowym spółki pozwoliły także wykazać dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - prawie 77 tys. zł.

Cóż, kwartał był słabszy, ale decydujące dla wyniku i oceny spółki będzie drugie półrocze oraz tempo pozyskiwania klientów na swoje oprogramowanie w chmurze.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

KBJ_IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 11 sierpnia 2015 10:57:48
Dzień dobry,
opublikowaliśmy dziś raport kwartalny za II kw. b.r.
Zapraszamy: http://bit.ly/1UAfkyD

Z poważaniem,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
69
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 12 sierpnia 2015 18:54:49
Omówienie sprawozdania finansowego KBJ SA po 2 kwartale 2015 r.

Wyniki uzyskane przed softwarową spółką w II kwartale należy ocenić jako dobre - spółce udało się wyjść na plus z wynikiem, w dodatku plus najwyższy w ciągu ostatnich lat. Jednak spory niedosyt zostawia brak wzrostu przychodów.

Przychody netto (rachunek w układzie porównawczym!), czyli te pochodzące z wykonanych i zafakturowanych usług wyniosły 1,676 mln zł w stosunku do 1,651 raportowanych przed rokiem. Innymi słowy wynik sprzedażowy jest taki sam jak przed rokiem, a przecież KBJ wdrożyła pod koniec marca w Polimexie pierwszy moduł swojego oprogramowania chmurowego, natomiast w trakcie raportowanego okresu kolejny. Powinien zostać zatem ślad dokonanych wdrożeń i pobranego za to wynagrodzenia – prawdopodobnie abonamentu.


kliknij, aby powiększyć


Skoro nie widzimy wzrostu przychodów to można postawić wniosek, że „stara” część biznesu KBJ się skurczyła. Wniosek ten jest tym bardziej uprawniony, że zmiana stanu produktów podobnie jak przychody netto była w zasadzie tożsama do wielkości raportowanej przed rokiem – 590 tys. A zatem w spółce nie widać zwiększonej „produkcji”. Co więcej, w poprzednim kwartale spółka informowała o przesunięciu się fakturowania z marca na kolejne miesiące, więc wynik tego okresu jest niejako zawyżony przez kwotę która się przesunęła. Zwracam uwagę, że poprzedni kwartał też nie należał do najlepszych, więc możemy mówić już o pewnej negatywnej tendencji. Z drugiej strony KBJ sygnalizuje, że tradycyjnie druga połowa roku będzie lepsza.

Za to dobrze zachowywały się koszty operacyjne które zamknęły się kwotą 1,9 mln w relacji 2,2 przed rokiem i i 2,09 w poprzednim kwartale. Co ciekawe nie obserwujemy wzrostu amortyzacji, a tego należało oczekiwać. Prace rozwojowe zostały zakończone, a w związku z tym zgodnie z UOR (Ustawa o Rachunkowości) powinna rozpocząć się ich amortyzacja. Proszę zauważyć, że czynne rozliczenia międzyokresowe spadły z 534 tys. na koniec roku do poziomu 28 tys., natomiast WNIP w tym samym czasie skoczyły z 17 tys. do 590 tys. UOR zakłada maksymalny czas amortyzacji 5 lat, a zatem powinniśmy zobaczyć minimum 100 tys. dodatkowego obciążenia w trakcie roku i 25 tys. kwartalnie. Cała amortyzacja w okresie wyniosła zaś 69 tys, w porównaniu do 56 w poprzednim kwartale i 77 w okresie porównawczym.


kliknij, aby powiększyć


Oczywiście dominującą pozycję zachowały usługi obce – 1,02 mln zł, w porównaniu do 1,27 w poprzednim kwartale i 1,25 przed rokiem. Inaczej mówiąc spółka zmniejszyła koszty o około 250 tys. zł. Oczywiście fakt ten należy ocenić pozytywnie, choć znów kłania się pytanie czy nie jest to związane ze spadkiem zakresu realizowanych prac –usługi chmurowe KBJ dostarcza własnym nakładem finansowym i osobowym. Za to bezdyskusyjnie dobrze wygląda spadek kosztów pozostałych - 100 tys. zł.

Skoro przychody były takie same, koszty spadły, to nie może dziwić, że wzrósł wynik na sprzedaży. KBJ zaraportował zysk w kwocie 202 tys. zł w porównaniu do 111 tys. straty przed rokiem. Pozostała działalność operacyjna i linia finansowa sprawozdania tradycyjnie nie miały większego wpływu na wynik. KBJ zakończyła okres sprawozdawczy kwotą 183 tys. zysku netto w porównaniu do straty przed rokiem na poziomie 117 tys. zł.


kliknij, aby powiększyć


Przy ocenie wyników warto pamiętać, że w pierwszym kwartale była dość pokaźna strata, dzięki czemu spółka obecnie nie wykazała żadnego podatku dochodowego – powtarzalny zysk netto jest mniejszy. Ponadto prawdziwa weryfikacja wyników przyjdzie w drugiej połowie roku, bo spółka ma sporą sezonowość i właśnie w tym okresie potrafiła nieraz zaskakiwać.

Słabiej niż przed rokiem wypadły także przepływy operacyjne. Z KBJ odpłynęło ponad 290 tys. w porównaniu do 15 tys. wpływów przed rokiem. Za zmianę kierunku pieniądza operacyjnego odpowiada przede wszystkim zmiana stanu zobowiązań, czyli spłata dostawców.

W bilansie większych zmian poza wyżej wymienionymi i dostosowaniem do prawidłowej prezentacji w raporcie rocznym nie ma. No może poza jednym – wycena kontraktów długoterminowych. Proszę zwrócić uwagę, że wartość ta nie zmieniła się od końca roku. Mało prawdopodobne jest, żeby saldo pozostawało przez pół roku bez zmian, a kontrakty były realizowane (taka sytuacja może zdarzyć się tylko wtedy kiedy zakres zafakturowania w danym okresie jest identyczny jak zakres wykonanych, a nie rozliczonych prac w okresie). W związku z tym można sądzić, że KBJ albo nie pracuje nad tym kontraktem/ami od pół roku, albo jest błąd w raporcie.

Jak wspomniałem w pierwszym akapicie wynik finansowy jest dobry - pojawił się zysk zamiast straty. Niestety kwartał nie pokazał tendencji wzrostowych, a to przecież kochają inwestorzy w małych spółkach. Ocena KBJ w zakresie wypłacalności i zdolności do kontynuowania działalności pozostaje niezmienna – spółka ma mały poziom zadłużenia i jest bezpieczna.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 13 sierpnia 2015 12:02

SebastianSK
0
Dołączył: 2010-03-17
Wpisów: 37
Wysłane: 17 sierpnia 2015 16:35:17 przy kursie: 4,85 zł
Dziekuje anty_teresa za nieoceniony wklad!
Jestes bardzo wartosciowym stockatcherem!

Pozdrawiam


KBJ_IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 5 listopada 2015 17:33:39
Witam,

właśnie opublikowaliśmy Raport okresowy za III kw. 2015 oraz Prognozę wyników Spółki na rok bieżący.

Zapraszamy: http://bit.ly/kbjir

Z poważaniem,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

KBJ_IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 10 lutego 2016 08:27:10
Dzień dobry,
opublikowaliśmy właśnie raport kwartalny za IV kw. 2015 roku. Spółka przekroczyła opublikowaną prognozę wyników.

Zysk netto Spółki za 2015 rok wyniósł 584,6 tys. zł wobec prognozowanych 500 tys. zł, co oznacza przekroczenie prognozy o 17%. Natomiast "Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi" – w roku 2015 wyniosły 9.091 tys. zł wobec prognozowanych 8.500 tys. zł, co oznacza przekroczenie prognozy o 7%.

Zapraszamy: http://bit.ly/4q15KBJ

Z poważaniem,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

KBJ_IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 12 maja 2016 16:53:59 przy kursie: 5,08 zł
Dzień dobry,
opublikowaliśmy wczoraj raport kwartalny za I kw. 2016 roku.

Zapraszamy: http://bit.ly/1q16KBJ

Z poważaniem,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.


KBJ_IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 30 czerwca 2016 18:35:24
Dzień dobry,
Walne Zgromadzenie KBJ podjęło dziś decyzję o wypłacie dywidendy. Szczegóły na Stronie Spółki

Zapraszamy: http://bit.ly/kbjir

Z poważaniem,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

KBJ_IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 9 lutego 2017 12:44:06 przy kursie: 6,61 zł
Dzień dobry,

KBJ opublikowała dzisiaj wyniki za IV kw. 2016 r.

Spółka przekroczyła prognozę zysku o 16% jednocześnie podwajając przychody względem 2015 r. i potrajając zyski. Zapraszamy do zapoznania się z raportem:
http://bit.ly/kbj4q16

Z poważaniem,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
Edytowany: 9 lutego 2017 12:45

KBJ_IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 10 lutego 2017 12:16:28 przy kursie: 6,31 zł
Dzień dobry, informacja odnośnie opublikowanego raportu:
www.kbj.com.pl/relacje-inwesto...

Zapraszamy,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
69
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 16 lutego 2017 01:33:41 przy kursie: 5,10 zł
KBJ mocno zyskał na zmianach w VAT – omówienie sprawozdania po IV kw. 2016 r.

W ostatnim omówieniu po 2 kw. 2015 zgłaszałem pewne wątpliwości co do wzrostowego charakteru spółki. I faktycznie, rok 2015 nie był do końca udany. KBJ zaraportował 8,3 mln przychodów netto (przed uwzględnieniem zmiany stanu zapasów), w porównaniu do 9,2 mln rok wcześniej.

Obraz jednak diametralnie się zmienił w 2016 r. Już w pierwszym kwartale spółka zaraportowała sprzedaż wyższą o 62 proc. r/r, a potem było tylko coraz lepiej. W drugim kwartale dynamika zbliżyła się do 100 proc. żeby finalnie w ostatnim kwartale wynieść 133 proc. Zmiana zaiste imponująca. Jeśli chodzi o przyczyny tak istotnego wzrostu sprzedaży najlepiej oddajmy głos samej spółce:

Komentarz po 1 kw.
Cytat:
Tak znaczący wzrost przychodów został zrealizowany dzięki kontynuowaniu rozpoczętych w ubiegłym roku kontraktów.


Komentarz po 2kw.
Cytat:
Tak znaczący wzrost przychodów został zrealizowany dzięki kontynuowaniu rozpoczętych w ubiegłym roku kontraktów, pozyskaniu nowych klientów, oraz znaczącej rozbudowie oferty spółki i zwiększeniu zespołu


Komentarz po 3 kw.
Cytat:
Tak znaczący wzrost przychodów został zrealizowany dzięki zwiększeniu liczebności zespołów projektowych, a także kontynuowaniu rozpoczętych w ubiegłym roku kontraktów, pozyskaniu nowych klientów oraz kontynuowanej rozbudowie oferty spółki.


Komentarz po 4 kw.
Cytat:
Podwojenie przychodów względem roku 2015 zostało osiągnięte zwiększeniu liczebności zespołów projektowych, sprzedaży i przeprowadzeniu wdrożeń własnego oprogramowania , a także kontynuowaniu rozpoczętych w ubiegłym roku kontraktów, pozyskaniu nowych klientów, oraz kontynuowanej rozbudowie oferty spółki.


Jak widać liczba wymienionych przyczyn praktycznie rosła wraz z każdym kolejnym kwartałem. Co więcej, wygląda na to, że nie jest to tylko doprecyzowanie stanu rzeczy. W raporcie za II kw. spółka poinformowała o rozpoczęciu pracy nad nowym oprogramowaniem :


kliknij, aby powiększyć


Ustawa weszła w życie 1 lipca i wymagała przesłania zestawienia transakcji VAT za lipiec do 25 sierpnia. A zatem zwyczajowo słabszy wakacyjny, trzeci kwartał zapowiadał się jako ogrom pracy dla firm i jak już wiemy taki był. Sprzedaż oferowanego oprogramowania przekroczyła oczekiwania zarządu KBJ i zmusiła spółkę do znacznego wzrostu liczebności zespołów wdrożeniowych. Zgodnie z informacjami ze sprawozdania w III kw. przez wynik przeszły częściowo przychody licencyjne, natomiast same wdrożenia dopiero w IV kw.


kliknij, aby powiększyć


Rodzi się zatem pytanie czy przypadkiem sprzedaż w minionym roku nie była jednorazowa. Z pewnością niezły powinien być także obecny rok i to jego pierwsze półrocze. To co weszło w zeszłym roku dotyczyło tylko największych spółek z przychodami na poziomie powyżej 50 mln EUR i zatrudniającymi więcej niż 250 pracowników. Ustawa dla spółek z obrotem od 2 do 50 mln EUR i zatrudniających do 250 osób weszła w życie dopiero w styczniu 2017 r., co oznacza, że pierwsze JPK muszą być przesłane już za parę dni.

Teoretycznie od 1 stycznia 2018 r. obowiązek JPK obejmie także mikroprzedsiębiorstwa, ale to po pierwsze nie jest target KBJ, a po wtóre najprawdopodobniej malutkie spółki będą szukały rozwiązań najtańszych. Niestety spółka nie podaje segmentacji na usługi i produkty, nie mówiąc już o większej szczegółowości. Z tego powodu ciężko wnioskować jak dużą część przychodów stanowią licencje (i czy w ogóle są udzielane czasowo, czy bezterminowo), a jak mniej powtarzalne wdrożenia. Z drugiej strony otoczenie cały czas się zmienia (technologia także!) i wymaga co najmniej dostosowywania starszych narzędzi. To pozwala mieć nadzieję, że potencjał wzrostu KBJ jeszcze się nie wyczerpał.

Oczywiście wzrost przychodów musiał za sobą pociągnąć także wzrost kosztów. Jak już wspomniałem sama spółka informowała, że wzrosła liczba zespołów i ich liczebność, co pociągnęło za sobą koszty pracownicze i usługi obce (podwykonawców). Warto jednak także zwrócić uwagę, że mocno wzrosła amortyzacja. W IV kwartale wyniosła 137 tys. w porównaniu do 69 tys. przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


W efekcie dynamicznego wzrostu przychodów zysk spółki w IV kwartale wyniósł 1,36 mln zł, a w całym roku 1,39 mln zł. Przed rokiem spółka notowała odpowiednio 973 tys. zł i 441 tys. zł


kliknij, aby powiększyć


Skoro mowa o amortyzacji to przejdźmy do bilansu. Nie tylko pod względem wyników IV kwartał okazał się wyjątkowy. Znaczącym zmianom uległ także wspomniany bilans. W szczególności ciekawe pozycje zaprezentowałem na poniższym wykresie:


kliknij, aby powiększyć


Jak widać KBJ sukcesywnie zwiększa wartość aktywów niematerialnych i prawnych. Pierwszy skok miał miejsce w II kw. 2015 r. Następny w IV kw. i ostatni także w IV kw, ale 2016 r. W tym miejscu sprawozdania spółka pokazuje nakłady na wytworzone i gotowe oprogramowanie, które potem wdraża/sprzedaje u klientów. W 2015 r. były to bliżej nie określone moduły SAP w modelu SaaS. Teraz prawdopodobnie oprogramowanie do wysłania JPK. Skoro jest gotowe, spółka je sprzedaje, to musi także pokazać w rachunku wyników koszt jego wytworzenia, którym jest właśnie dodatkowa amortyzacja.

Kolejna sprawa na którą warto zwrócić uwagę, to dość mocny spadek zapasów, czyli produkcji w toku (widać go także na pierwszym wykresie – spora korekta sprzedaży netto). Niski poziom zapasu świadczy o małym skapitalizowanym koszcie prowadzonych i nierozliczonych kontraktów, a zatem prawdopodobnie ich także niskim stanie zaawansowania, choć z drugiej strony spółka znów zaczęła pokazywać RMC (rozliczenia międzyokresowe czynne) dotyczące kontraktów długoterminowych. Skoro je pokazuje, to pokazała także z nich przychody i zyski. Możliwe jest zatem, że jakiś kontrakt został zakwalifikowany jako długoterminowy i spadł z produkcji w toku. Niestety nie ma tutaj pełnej jasności co się stało. Dodatkowo pojawiły się istotne rozliczenia międzyokresowe bierne (po stronie pasywów), czego do tej pory nie było w historii spółki. Prawdopodobnie są to zaliczki.

O ile rok wypadł znakomicie pod względem wyników, to w przepływach nie było już tak różowo. Pomimo zysków na poziomie 1,4 mln zł i prawie 0,5 mln amortyzacji spółka wygenerowała operacyjnie tylko 727 tys. zł, w porównaniu do 1,4 mln zł przed rokiem. Prawdopodobnie jednak to stan przejściowy i można liczyć na wysoką dywidendę . Prace zafakturowane w IV kwartale, gdzie były bardzo wysokie i rekordowe przychody, nie zostały jeszcze opłacone przez klientów spółki. Brak gotówkowych rozliczeń z podwykonawcami i zaliczki tylko częściowo zrekompensował brak przepływu należności od klientów.

Można powiedzieć, że KBJ wróciło do formy po słabszym 2015 r. Informacje o pozyskanych w 2015 klientach znalazły odzwierciedlenie w wynikach ubiegłego roku, tak jak obiecywał to zarząd spółki.

Reakcja rynku na raport nie może dziwić – wzrost kursu do ponad 6,5 zł. Nieco mniej racjonalne wydaje się zachowanie w kolejnych dniach, które sprowadziło poziom kursu do sytuacji sprzed raportu. Przy obecnej cenie spółka jest notowana na wskaźniku C/Z równym 5,64. Owszem, prawdopodobnie część zysków związana z JPK ma charakter niepowtarzalny, ale chyba nie aż na takim poziomie jaki wynika z kapitalizacji. Co więcej, jeśli KBJ wypłaci dywidendę na podobnym poziomie ( w stosunku do raportowanego zysku netto) jak w roku ubiegłym, to okaże się, że stopa sięga 9-10 proc.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 16 lutego 2017 10:43

KBJ_IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 2 marca 2017 12:09:06 przy kursie: 7,35 zł
Wywiad Prezesa KBJ dla Inwestorzy.tv, zapraszamy:
>> Link


Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
Edytowany: 20 kwietnia 2017 15:01

KBJ_IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 3 kwietnia 2017 17:44:23
KBJ wzmacnia pozycję w sektorze publicznym obejmując pakiet kontrolny w Albit

W dniu 30.03.2017 Zarząd KBJ S.A. poinformował o zawarciu Umowy Inwestycyjnej, na mocy której KBJ, wspólnie z dotychczasowymi właścicielami firmy Albit i GNS, podjął decyzję o wspólnym kontynuowaniu i rozwijaniu biznesu, przez powołanie Albit Software Sp. z o.o., w której KBJ S.A. obejmie kontrolny pakiet udziałów.

Więcej w informacji na stronie KBJ

http://bit.ly/2n4vUzG

Zapraszamy,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

KBJ_IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 14 kwietnia 2017 11:31:54 przy kursie: 8,00 zł
KBJ Finalizuje przejęcie Albit Software

Zapraszamy:
http://bit.ly/2oeHjbR

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

KBJ_IR
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 11 maja 2017 16:44:24 przy kursie: 9,48 zł
Dzień dobry,
opublikowaliśmy dziś raport kwartalny za I kw. 2017 r.:

bit.ly/kbj1q17

Zapraszamy,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.
Edytowany: 11 maja 2017 16:49

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 102
Wysłane: 11 maja 2017 17:23:58 przy kursie: 9,48 zł
Raport raportem, a co chcecie państwo zrobić aby zwiększyć płynność akcji? Może główni coś sprzedadzą, albo zróbcie emisję bo to trochę żart aby największe obroty na spółce w historii nie przekroczyły 3500 szt licząc po maksie to ok 35k pln. Jak za 5 lat na giełdzie to ociera się o kiosk ruchu.

Spready w arkuszu ogromne, np dzisiaj podbicie 1szt akcji o 9%.

Są jakieś plany aby zwiększyć płynność na akcjach?
Edytowany: 11 maja 2017 17:24

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
69
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 273
Wysłane: 11 maja 2017 17:37:35 przy kursie: 9,48 zł
Z poprzedniego czatu raczej wynikało, że to rynek jest od zapewnienia płynności:
www.stockwatch.pl/czat-inwesto...


Cytat:
Gosia: Niski free float odbija się na płynności i na wycenie. Czy rozważacie emisję akcji lub inne działania mające na celu zwiększenie FF i płynności?
Artur Jedynak: Tak, zdajemy sobie z tego sprawę. Jesteśmy jednak przeciwni działaniom, które w sposób sztuczny wspomagają FF (splity) lub wzbudzają chwilowe zainteresowanie spółką. Rozważamy możliwość emisji oraz mamy kilka ciekawych pomysłów/planów już na ten rok, być może będą uzasadniały potrzebę emisji. Odnośnie jeszcze niskiego FF: proszę zwrócić uwagę, że w wolnym obrocie jest ok. 10 proc. akcji firmy. Przy obecnych wycenach nie ma po prostu zainteresowania wśród obecnych akcjonariuszy do sprzedaży akcji. Ze strony zarządu mogę zapewnić ze naszym celem w pierwszej kolejności jest wynik i na tym będziemy się głównie koncentrować.


Cytat:
Gość niepotwierdzony: Jak Pan ocenia obecną wycenę spółki na rynku?
Artur Jedynak: Cóż, rolą zarządu jest pracować na rozwój spółki i dbać o wynik, rolą rynku jest te działania oceniać....

Kolejny czat za tydzień i będzie można samemu zapytać:
www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

Wcześniej czy później rynek dostrzeże to co dzieje się w spółce i płynność akcji powinna się zwiększyć. Sam zarząd w lutym stał na stanowisku:
Cytat:

Problemem jest oczywiście płynność NC i pytanie, czy w oparciu o wolumen obrotów należy obecną wycenę spółki traktować jako punkt odniesienia. Nasza wycena nawet wskaźnikowo jest daleko poniżej średniej dla rynku i sektora, nie uwzględniając nawet potencjału dalszego wzrostu

Skoro według zarządu jest tanio, to pewnie ani nie sprzeda akcji, ani nie zrobi emisji, bo jedno i drugie nie leży w ich interesie.Edytowany: 11 maja 2017 20:08

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,474 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +135,48% +27 096,58 zł 47 096,58 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d