pixelg
KBJ - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KBJ [KBJ]

AKTUALNY KURS: 18,40 zł (+12,20%) 09-07-2020 16:11
KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 8 maja 2014 09:03:47 przy kursie: 9,50 zł
Witam,

opublikowaliśmy właśnie wyniki finansowe za I kw. 2014 r.

Pierwszy kwartał bieżącego roku był dla KBJ S.A. czasem intensywnego inwestowania w dalszy rozwój firmy. Poniesiono znaczne nakłady na opracowanie nowych produktów oraz zwiększenie potencjału realizacji projektów w przyszłości. Równocześnie z publikacją raportu za I kw. 2014 r. Zarząd przedstawił swoją propozycję wypłaty dywidendy z zysku za 2013 r.

Zapraszam do zapoznania się z raportem okresowym oraz prezentacją inwestorską.

Zobacz też:

Raport bieżący EBI, nr 06/2014 Rekomendacja Zarządu KBJ S.A. odnośnie wypłaty dywidendy za 2013 r.

W razie pytań lub wątpliwości jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 12 maja 2014 20:58:14
Omówienie sprawozdania KBJ SA za 1 kw. 2014r.

Spółka dość nieoczekiwanie zaraportowała stratę netto. Podobne wydarzenie miało miejsce dokładnie dwa lata temu, czyli w pierwszym kwartale 2012 roku. Przyczyny słabego wyniku są wedle deklaracji zarządu bardzo podobne.

Przede wszystkim zaraportowano relatywnie niskie obroty. „Przychody i równe z nimi” (KBJ stosuje rachunek wyników w układzie porównawczym) spadły z 2,294 do 2070 mln. zł, ale sama faktycznie dokonana sprzedaż (zafakturowanie) wyniosła jedynie 1,854 mln zł i były najniższe od 3 kw. 2012 r. Wydaje się, że siadło saldo kontraktów w obsłudze, lub tempo ich realizacji. Przypomnę, że koszty niezafakturowanych prac, które da się przypisać do danego kontraktu kapitalizuje się na zapasach, konkretnie produkcji w toku i o tę wartość koryguje także przychody. Realizowana marża odwleka się w czasie, natomiast sam wynik nie jest obciążany kosztami realizacji, bo koszty są w przychodach korygowane zmianą stanu zapasów, która w tym kwartale wyniosła 216 tys. Dodając nawet marżę rzędu 50 proc. nie ma szans na osiągnięcie poziomu sprzedaży z pierwszego kwartału zeszłego roku.


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę koszty stałe jak wydatki pracownicze, czy niektóre usługi obce, to wynik sprzedażowy nie mógł być zachwycający:


kliknij, aby powiększyć


W sprawozdaniu spółka poinformowała, że rozpoczęła pracę nad nowymi produktami, do czego oddelegowano część zespołu. Napisano dokładnie:

„Powyższe działania wiążą się z koniecznością oddelegowania części zespołu pracującego zwykle w projektach wdrożeniowych na prace rozwojowe, co w konsekwencji może mieć krótkoterminowo negatywny wpływ na osiągnięte przychody i wynik netto okresu.”

Mniejszy zespół pracujący przy wdrożeniach to mniejsze zdolności przerobowe, a tym samym zdolność do generowania przychodów. Wydaje się, że nie do końca właściwymi słowami oddano fazę prac, choć mogę się tutaj mylić. Negatywny wpływ na wynik mają prace badawcze, a nie rozwojowe. Te ostatnie kapitalizuje się na wartościach niematerialnych i prawnych, a te jak pokazuje sprawozdanie spadły. Nie ma także korekty przychodów o koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby. Mówimy więc raczej o fazie badań a nie rozwoju, co zresztą sugeruje rozpoczęcie projektu. Niestety nie podano w sprawozdaniu jaka wielkość kosztów brac obciążyła wynik, lub choćby ilu pracowników z zespołu oddelegowano.

W niższych liniach sprawozdania nie ma niespodzianek. Skoro wynik na sprzedaży jest ujemny, to wszystkie poniżej raportowane zyski także.


kliknij, aby powiększyć


Dość istotnym dla akcjonariuszy faktem wydaje się być szacowany czas zakończenia prac badawczych i rozwojowych. Samo skonkludowanie, że oczekuje się wzrostu w perspektywie trzyletniej wydaje się niewystarczające.

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 14 maja 2014 17:13:59 przy kursie: 9,50 zł
Witam,

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym KBJ za 2013 r.

W razie pytań lub wątpliwości jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.


KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 19 czerwca 2014 21:41:12 przy kursie: 9,30 zł
Witam,
wczoraj odbyło się ZWZ KBJ. Walne m.in. zatwierdziło proponowaną przez Zarząd dywidendę w wys. 0,21 zł na akcję oraz wybrało Radę Nadzorczą na nową kadencję. Zachęcam do odwiedzenia strony ze szczegółowymi informacjami na ten temat.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 7 sierpnia 2014 11:15:55 przy kursie: 8,88 zł
Witam,

KBJ właśnie opublikowała raport kwartalny za II kw. 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i prezentacją. Już wkrótce informacja prasowa.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 7 sierpnia 2014 15:49:06 przy kursie: 8,88 zł
I obiecana informacja prasowa.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 8 sierpnia 2014 12:47:57 przy kursie: 7,92 zł
Omówienie wyników finansowych KBJ SA po 2 kw. 2014r.

Miniony kwartał ciężko ocenić jako dobry – spadają przychody, a wynik nurkuje pod wodę. Przychody i równe z nimi wyniosły 2,1 mln, ale te netto z czystej fakturowej sprzedaży ledwie 1,6 mln. To o 37 proc. mniej niż w odpowiadającym okresie roku ubiegłego. Nieco mniej drastycznie wyglądają przychody i równe z nimi (porównawczy rachunek wyników) -22 proc. Przypomnę, że w układzie porównawczym wykazuje się całość poniesionych kosztów, niezależnie od faktu czy zaraportowano w tym okresie odpowiadające im przychody, czy nie. Aby poprawić współmierność przychodów i kosztów i zachować podstawowe zasady rachunkowości, do przychodów całkowitych dodaje zmianę stanu produktów, co w zamierzeniu powinno „zbilansować” wpływ kosztów na wynik niedotyczących przychodów raportowanych w danym okresie. Krótko mówiąc marża realizowana na niektórych zleceniach przenosi się w czasie do momentu wykazania przychodów ze sprzedaży fakturowanej.


kliknij, aby powiększyć


Z powyższego wykresu wynika, że to przeniesienie zysku jest największe w historii. W związku z faktem, że nie ma śladu w sprawozdaniach po kontraktach długoterminowych, czyli dłuższych niż 6 miesięcy, można wnioskować o tym, że marża zostanie oddana w drugim półroczu. Oczywiście nie wiemy, czy nowe kontrakty nie „zabiorą” jej dalej w przyszłość, ale z raportowanych podpisanych umów na to na razie nie wygląda. Wniosek: Drugie półrocze powinno być lepsze pod względem pierwszego, jeśli chodzi o zyski.

Spadają koszty. Można wnioskować, że szczyt produkcyjny spółki jest w tej chwili za nami.


kliknij, aby powiększyć


Ze struktury wynika, że znacząco obniżyły się te dotyczące usług obcych, natomiast wzrosły te w pozycji inne. Spadek pierwszych wynika z zakończenia dużego kontraktu realizowanego siłami zewnętrznymi, natomiast wzrost drugich to wzrost wydatków marketingowych.
Strata operacyjna wyniosła ostatecznie 103 tys. zł, w porównaniu do 195 notowanych w drugim kwartale zeszłego roku. Za całe półrocza mamy odpowiednio 181 tys. straty teraz i 489 tys. zysku rok wcześniej.

Zarząd w omówieniu wyników podaje, że spadek przychodów wynika także z oddelegowania części zespołu do prac badawczych. Faktycznie skoro zmniejsza się ilość pracowników „produkcyjnych” naturalnie spada zdolność do generowania przychodów. Pozostaje jednak pytanie - dlaczego nie zastąpiono oddelegowanych kadr nowymi zasobami ludzkimi? Może efekt jest chwilowy, a szkolenie nowych kadr wyszłoby biznesowo gorzej niż odpuszczenie paru kontraktów? Brakuje w tej kwestii niestety wyjaśnienia.

W komentarzu czytamy również, że prace badawcze obciążyły wynik w pierwszym półroczu kwotą około 0,5 mln zł. Inaczej mówiąc gdyby nie prace nad technologią Saas w chmurze, to wynik operacyjny przekroczyłby 300 tys. Oczywiście to wygląda znacząco lepiej w porównaniu do 489 notowanych w poprzednim okresie, w szczególności, jeśli uwzględnilibyśmy zyski przeniesione na kolejne kwartały, ale… nie wiemy jaki był koszt prac badawczych w zeszłym roku, co nie pozwala porównać okresów.

Spółka nie korzysta z finansowania dłużnego, można powiedzieć, że utrzymuje nawet zbyt duże zasoby gotówki, więc nie może dziwić dywidenda. KBJ to nadal malutka, choć prężnie działająca spółka. Aby podbić serca inwestorów trzeba jej wzrostu, do czego być może przyczynią się obecne prace nad SaaS. Obecnie trwają testy, a sprzedaż ma się rozpocząć w drugim półroczu.
Edytowany: 11 sierpnia 2014 18:54

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 505
Wysłane: 27 sierpnia 2014 13:31:24
Opublikowaliśmy wywiad z prezesem KBJ.
Cytat:
Pozyskaliśmy klientów takich jak METRO Rosja, KDPW, CBA, PWPW. Umowy te dotyczą projektów długoterminowych, których jeszcze nie widać w przychodach, ponieważ taka jest specyfika naszych prac projektowych. Dodatkowo, znacząca część przychodów będzie realizowana w 3 oraz 4 kwartale.

>> Link

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 6 listopada 2014 08:29:02
Witam,

właśnie opublikowaliśmy prognozę finansową na 2014 r. oraz raport kwartalny za III kw. 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i prezentacją.

Informacja prasowa: KBJ poprawia wyniki i prognozuje kolejny świetny kwartał.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 6 listopada 2014 22:00:21 przy kursie: 3,65 zł
Omówienie sprawozdania finansowego KBJ SA za III kwartał 2014 r.

Spółka zanotowała w tym kwartale historycznie najwyższy zysk netto, jednak wynik jest nieco zaburzony zdarzeniami jednorazowymi. Sprzedaż spadła o 6,3 proc., co trzeba potraktować jako zjawisko negatywne, zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i za cały okres dziewięciu miesięcy. Mowa oczywiście o przychodach zafakturowanych, bez korekty o zmianę stanu zapasów. Na razie KBJ nie rośnie, czego wytłumaczeniem jest oddelegowanie części zespołu „produkcyjnego” do prac rozwojowych, co stanowi swojego rodzaju inwestycja w przyszłość.

Przypominam, że spółka prezentuje rachunek w wariancie porównawczym, co oznacza, że pokazuje wszystkie poniesione koszty okresu, nawet jak nie osiągnęła w tym czasie odpowiadających przychodów. Aby zachować współmierność przychody i kosztów koryguje się wartość przychodów o zmianę stanu produktów. Korekta ta nominalnie w tym kwartale nie jest decydująca dla wyniku – 92 tys. natomiast jej wielkość nie jest powtarzalna, bo zawiera zdarzenie jednorazowe. Chodzi o prace badawczo-rozwojowe.

Zgodnie z zasadami księgowymi część badawcza obciąża wynik okresu. To taka część prac, których wynik jest nieznany i nie ma pewności osiągnięcia ekonomicznych korzyści w przyszłości. Gdy taką pewność da się wykazać, koszty kolejnych prac, tzw. prac rozwojowych można kapitalizować w bilansie i po zakończeniu amortyzować. KBJ z powodu ostrożnej oceny nie skapitalizował w drugim kwartale wydatków na zapasach, bo nie miał pewności osiągnięcia korzyści. Tę pewność uzyskał w III kwartale, w związku z czym koszty prac rozwojowych z II i III kwartału skapitalizował na produktach w toku, a znów zmiana stanu produktów skorygowała wynik okresu w górę. Innymi słowy w III kwartale mamy korektę poniesionych kosztów - nie tylko tych w III kwartale, ale także poniesionych w drugim.
Wynik drugiego kwartału został obciążaony nadmiarowo, natomiast obecnie to obciążenie skorygowano. Można powiedzieć, że część zysku w zeszłym kwartale odjęto, a pokazano obecnie, co właśnie jest zdarzeniem jednorazowym. Jeśli koszty rozłożyły się pomiędzy kwartałami równomiernie, to mówimy o jakichś 180 tys. Ostrożność spółki jest chwalebna i trzeba to docenić, ale także trzeba pamiętać, że wynik nie jest do końca powtarzalny.

Szybciej od przychodów spadają koszty. W porównaniu do odpowiadającego kwartału w zeszłym roku mówimy głównie o usługach obcych – minus 452 tys. Natomiast w relacji do pierwszego półrocza głównie o pozycji inne, gdzie w pierwszym kwartale pojawiły się koszty marketingowe. Przychody zafakturowane (bez korekty o zmianę stanu zapasów) i odpowiednie pozycje kosztowa zobrazowałem na poniższym wykresie:

kliknij, aby powiększyć


Wynik na sprzedaży jest naprawdę dobry, nawet jak się uwzględni wspomnianą wyżej nadmiarową korektę. Skorygowana rentowność na sprzedaż wyniosła 15 proc., a takiej wartości nie oglądaliśmy od 2012 roku. Co ciekawe wszystkie inne poziomy zysków mają niemal identyczną wartość co zysk ze sprzedaży. O ile brak kosztów finansowych spokojnie można wytłumaczyć brakiem kredytów, to już brak opodatkowania trzeba potraktować jako zdarzenia anormalne, nie do utrzymania na dłuższą metę. Nominalny zysk netto wyniósł prawie 600 tys., co oznacza ponad dwuipółkrotny wzrost, ale jeśli uwzględnimy nadmiarową korektę i także normalną stopę podatkową , to dostaniemy dynamikę wzrostu na poziomie prawie 50 proc, co oczywiście wygląda nadal bardzo dobrze.

kliknij, aby powiększyć


Przy okazji raportu spółka opublikowała także prognozy finansowe. Zakłada w nich uzyskanie w tym roku 800 tys. zysku netto. Niestety zgodnie z polityką dywidendową, wypłaty dla akcjonariuszy nie mogą być wyższe niż w roku ubiegłym ze względu na spadek rocznych przychodów i wyniku netto.

Spółka wyceniana jest przez rynek dość surowo. Zakładając poziom 800 tys. złotych powtarzalnego, rocznego zysku netto można obliczyć, że rynek przykłada stopę dyskontową na poziomie 14 proc. Owszem aktualnie KBJ nie ma w wynikach znamion spółki wzrostowej, płynność walorów pozostawia wiele do życzenia i finansuje się niemal w całości kapitałem własnym co zawyża koszt kapitału, ale i tak w mojej ocenie to wartość lekko przesadzona.mackopl
mackopl PREMIUM
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 904
Wysłane: 6 listopada 2014 23:02:15 przy kursie: 3,65 zł
Jest jakieś uzasadnienie dla którego tak mała spółka jest omawiana tak często?

ps
Dane są nieaktualne.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 562
Wysłane: 7 listopada 2014 07:56:23 przy kursie: 3,65 zł
Jakie dane są nieaktualne? Raport został wprowadzony wczoraj do bazy SW.

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 505
Wysłane: 12 listopada 2014 18:36:46 przy kursie: 4,30 zł
O rekordowym wyniku kwartalnym oraz rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem rozmawialiśmy z prezesem KBJ SA, Arturem Jedynakiem.
>> Wywiad

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 3 grudnia 2014 15:23:41 przy kursie: 4,10 zł
Witam,

KBJ otrzymał oficjalne potwierdzenie, że Ministerstwo Sprawiedliwości wybrało ofertę KBJ i Infovide-Matrix o wartości ok. 14 mln zł. Wkrótce podpisanie umowy.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami w raporcie bieżącym.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 10 lutego 2015 13:08:36 przy kursie: 5,00 zł
Witam,

Opublikowaliśmy dziś raport okresowy za ostatni kwartał ub. roku oraz prezentację inwestorską zapraszam do odwiedzenia naszej strony:
- Raport okresowy za IV kw. 2014 r.

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 505
Wysłane: 10 lutego 2015 18:21:11 przy kursie: 5,00 zł
Spółka wypracowała w IV kwartale 2014 roku 80-proc. dynamikę zysku netto. To pozwoliło z 12-proc. zapasem wypełnić roczną prognozę.
>> Czytaj dalej
Edytowany: 10 lutego 2015 20:48

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 10 lutego 2015 23:41:55 przy kursie: 5,00 zł
Omówienie wyników finansowych KBJ SA po IV kw. 2014r.

KBJ zgodnie z opublikowaną prognozą osiągnął w ostatnim kwartale roku rekordowe przychody – 2,9 mln zł. Oczywiście kwota nie robi wrażenia, bo KBJ jest nadal spółką małą, ale tempo wzrostu można uznać za satysfakcjonujące – 11 proc. Tym bardziej, że na komercjalizację czeka własne oprogramowanie SaaS, które ma szansę stać się agregatorem dynamiczniejszego wzrostu. Saas to coraz powszechniej stosowany model sprzedaży, którego zaletą jest dość łatwa skalowalność biznesu. Osiągnięcie pewnej masy krytycznej daje także przewidywalność i komfort związany ze stałymi wpływami abonamentowymi. Żeby mieć szansę na konsumpcję wzrostu tego segmentu IT, trzeba najpierw ponieść koszty, z czym wiązały się słabe wyniki z pierwszej połowy roku.

Przypomnę, że w II kw. spółka część kosztów potraktowała jako prace badawcze, które obciążyły wynik okresu, natomiast w III kw. te same koszty po uzyskaniu odpowiedniego poziomu pewności co do możliwości komercjalizacji zostały uznane za koszty prac rozwojowych, co powiększyło nadmiarowo wartość przychodów i równych z nimi – przez wzrost pozycji zmiana produkcji w toku. W ciągu ostatnich miesięcy roku prace nad software’m nadal trwały i również je aktywowano, pomimo tego, że nie widać tego w zmianie stany zapasów. Z dwóch ostatnich sprawozdań kwartalnych można wyliczyć, że spółka odniosła około 120 tys. kosztów prac rozwojowych na zapasy(zwiększyła stan), natomiast podobnej wielkości kwota zmniejszyła saldo produkcji w toku ze względu na rozliczenie i zafakturowanie kontraktów.


kliknij, aby powiększyć


W całym 2014 r. przychody spółki są nieco niższe niż rok wcześniej, co jak wiemy z poprzednich kwartałów było efektem decyzji biznesowych. KBJ postawił na rozwój produktów Saas, chwilowo ograniczając pozostałą aktywność. Czy była to decyzja słuszna odpowiedzą prawdopodobnie kolejne raporty finansowe. Efekty wspomnianych decyzji widać w układzie kosztów.


kliknij, aby powiększyć


W pierwszej połowie znacznie spadły koszty usług obcych, głownie przez spadek kosztów kontraktów realizowanych siłami zewnętrznymi. W samym IV kwartale mamy wzrost w stosunku do poprzedniego o ca 100 tys. i zbliżony poziom w relacji do IV kw. 2013r. Czy to tylko efekt sezonowości, czy także zapowiedź zwiększenia skali ciężko powiedzieć. Za tą drugą opcją przemawia w tej chwili także wzrost kosztów pracowniczych o 100 tys. r/r i ponad 130 w porównaniu do wartości raportowanej w III kw.

Uzyskany wynik na sprzedaży był bardzo zbliżony do odnotowanego kwartał wcześniej a nawet minimalnie większy – prawie 600 tys. zł. Bardzo zbliżony był także wynik operacyjny i zysk brutto, natomiast nieco mniejszy zysk netto. Czy to oznacza, że kwartał był słabszy? Na poziomie biznesowym z pewnością nie, bo wynik netto za IV kwartał został obciążony podatkiem dochodowym, natomiast w poprzednim kwartale rozliczono na poczet podatków straty z początku roku.


kliknij, aby powiększyć

W ciągu całego roku zysk netto był niemal identyczny jak w roku ubiegłym – ca 900 tys. zł. Mamy więc pewną powtarzalność biznesu, z perspektywą komercjalizacji produktów Saas. W tym świetle kapitalizacja spółki na poziomie 7,7 mln nie wydaje się wartością wysoką. Choć z drugiej strony KBJ finansuje się właściwie w całości kapitałem własnym, a to jak wiemy do tanich sposobów nie należy – wyższy koszt kapitału. Patrząc jeszcze pod innym kątem KBJ jest spółką dywidendową. Wypłaciło w tym roku 323 tys. co przy obecnej kapitalizacji daje stopę na poziomie 4,2 proc. Stopa w tym roku może być nawet większa, bo przyjęta polityka dywidendowa pozwala na wypłatę 50 proc. zysku.

Piętą achillesową pozostaje nadal niestety niska płynność.

>>>Wyceny automatyczne są tutaj!
>>>Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj!


KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 11 lutego 2015 14:16:14 przy kursie: 6,25 zł
Witam,

KBJ właśnie zawarł nową istotną umowę z RWE Stoen Operator z Warszawy. Zapraszam do zapoznania się z raportem bieżącym:

- Raport bieżący EBI, nr 04/2015 Zawarcie istotnej umowy z RWE Stoen Operator

Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.


KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 19 lutego 2015 22:36:22
Wywiad Prezesa KBJ dla StockWatch: Technologia chmury zwiastuje obfity deszcz zysków

Zapraszam do zapoznania się.


Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

KBJ_IR
Grupa: Emitent
Dołączył: 2013-07-01
Wpisów: 60
Wysłane: 15 kwietnia 2015 12:22:07 przy kursie: 8,69 zł
KBJ podpisała kolejną umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości zapraszam do przeczytania raportu bieżącego.


Pozdrawiam,

--
Artur Rzepka
arzepka@kbj.com.pl
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,464 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +127,89% +25 578,82 zł 45 578,82 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d