pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

KBJ_IR

KBJ_IR

Ostatnie 10 wpisów
Dzień Dobry.
opublikowaliśmy właśnie raport okresowy za drugi kwartał bieżącego roku. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony:
http://bit.ly/kbj2Q2019


Pozdrawiam,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.Dzień dobry,
dziś poinformowaliśmy o wyborze oferty KBJ, jako najkorzystniejszej, przez ZUS. Wartość oferty złożonej przez Spółkę w ramach Postępowania przekracza kwotę 12 mln zł brutto, planowany okres realizacji wynosi 37 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Umowa zostanie zawarta z Klientem zgodnie z terminami i trybem wynikającym z przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Raport bieżące KBJ: www.kbj.com.pl/raporty-biezace...

Z poważaniem,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

Dzień dobry,

Zwyczaje Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym przyjęło program motywacyjny oraz wyraziło zgodę na skup akcji własnych do kwoty 2 mln zł w celu zaoferowania skupionych akcji w ramach programu motywacyjnego.

Szczegóły znajdują się w uchwałach ZWZ na stronie Spółki: http://bit.ly/KBJ2019ZWZ


Z poważaniem,

Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

Szanowni Państwo,

w odniesieniu do pojawiających się pytań przypominamy informację Zarządu, że wszystkie akcje zostały sprzedane do instytucji. Podmioty, które mają poniżej 5% nie mają obowiązku ujawniać swojego stanu posiadania, dlatego tylko jeden fundusz był zobowiązany do ujawnienia się.

Ponadto potwierdzamy poprzednio przekazaną informację, że fundusz Familiar nie jest w żaden sposób powiązany ze sprzedającymi, głównymi akcjonariuszami KBJ S.A. W tym nie jest powiązany ani osobowo ani kapitałowo ani przez posiadanie jednostek uczestnictwa czy certyfikatów.

W odniesieniu do wyników finansowych przypominamy wypowiedzi Prezesa KBJ z czatu z inwestorami z 30 sierpnia:

Cytat:
"Zakładamy kumulację przychodów na koniec roku, podobnie jak w latach poprzednich." "Planując rok finansowy, nigdy nie zakładamy spadku r/r. Oczywiście, trudno jest znaleźć spółki, które zawsze tylko poprawiają wyniki. W historii KBJ były okresy, gdzie po skokowych wzrostach był okres stabilizacji i przygotowania do dalszego rozwoju spółki." "W tym roku zadanie jest bardzo trudne, ponieważ dwa poprzednie lata to wzrosty r/r o kilkadziesiąt procent w przychodach i ponad 100 proc. w zysku." "W tym roku [...], mamy po prostu inną strukturę portfela (inny rodzaj realizowanych projektów). Rozumiem, że najlepszą odpowiedzią było by potwierdzenie wzrostu, ale po pierwsze taka informacja wymaga publikacji w postaci raportu, po drugie można świadomie o tym informować, kiedy uzyska się wystarczającą pewność, co do planowanego wyniku."
"O wyniku tego roku decydować będą najbliższe miesiące i struktura portfela projektów, na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze pewności co do końcowego wyniku rocznego [...]." "Po uzyskaniu wystarczającej pewności co do realizacji budżetu, opublikujemy prognozę, podobnie jak w poprzednich okresach."


Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

Szanowni Państwo,
fundusz Familiar nie jest w żaden sposób powiązany z głównymi akcjonariuszami KBJ S.A. Podmiot ten jest obecny również w akcjonariatach innych polskich spółek publicznych.


Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, w tym szczegółowym wyjaśnieniem podczas ostatniego czatu, stanowisko w sprawie nowej emisji będzie przekazane razem z publikacją raportu za pierwszy kwartał b.r.

Plany rozwojowe Spółki pozostają bez zmian, prosimy o uwzględnienie w swoich założeniach omawianych możliwych scenariuszy, zwłaszcza w kontekście wyższych niż zakładane wyników za 2017 oraz możliwych form finansowania wzrostu nie tylko poprzez kapitał emisyjny.

Spółka nie deklarowała wypłaty dywidendy za 2017 i nie było w tej sprawie rekomendacji Zarządu do tej pory. Spółka informowała, iż będzie starać się utrzymać i realizować politykę dywidendy, co też robi konsekwentnie od 5 lat. Uprzejmie prosimy o cierpliwość, rekomendacja zarządu w sprawie dywidendy będzie standardowo opublikowana jak w ubiegłych latach.

Pragniemy ponadto zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii: W ubiegłym roku, w pierwszej kolejności główni akcjonariusze Spółki w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów indywidualnych dot. niewystarczającej podaży udostępnili bez ograniczeń w arkuszu zleceń pakiety akcji, które były przez kilka miesięcy możliwe do nabycia po cenach rynkowych. Część akcji była udostępniania w arkuszu na poziomie cenowym 10-12 zł jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji nt. emisji. Wyniki finansowe potwierdzały bardzo dobrą kondycję spółki. Pomimo to, oraz pomimo deklaracji inwestorów indywidualnych, zaoferowany pakiet nie został wykorzystany.

Dyskusja nt. emisji, w której prosiliśmy też o Państwa opinie została raczej chłodno odebrana i Państwa sugestiami, które Spółka traktuje poważnie były min. rezygnacja z dywidendy, finansowanie kapitałem własnym zwłaszcza w kontekście b.dobrych wyników 2017. Bierzemy pod uwagę Państwa zdanie, co wyraźnie pokazują nasze działania.

Również, przy jednoczesnym oczekiwaniu ze strony inwestorów indywidualnych co do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie oraz braku rozwodnienia kapitału, jest niezwykle trudno podjąć działania które będą dla wszystkich stron i w każdym scenariuszu optymalne.

Stąd też, główni akcjonariusze podjęli decyzję o wzięciu na siebie kosztów (wynikających z różnicy pomiędzy ceną rynkową a ceną o której mowa w komunikacie). Dzięki temu wartość dla inwestorów indywidualnych pozostała bez zmian, transakcja nie miała wpływu na kurs spółki, a Spółka pozyskała inwestorów instytucjonalnych.

Zwracamy uwagę, iż zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych (więcej niż 1) na rynku NC, przy Spółce o niskiej płynności nie jest często spotykane i w naszej opinii jest istotnym i pozytywnym sygnałem dla rynku.

Czy ta transakcja będzie mieć pozytywny wpływ na obroty odpowiedź poznamy w ciągu kilku najbliższych miesięcy obserwując jak będą wyglądały obroty na akcjach Spółki. Już na ten moment mamy istotną zmianę w strukturze akcjonariatu, wymagany próg akcji w wolnym obrocie do przejścia na GPW oraz partnerów finansowych z którymi Spółka zamierza budować długoterminowe relacje.

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.


Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do dyskusji podczas ostatniego czatu, gdzie padały z Państw strony propozycje spotkania z Zarządem, informujemy że takie spotkanie dla inwestorów indywidualnych może się odbyć w terminie 5-8 marca w siedzibie Spółki. Prosimy o informację od Państwa na adres inwestor@kbj.com.pl, po zweryfikowaniu zainteresowania spotkaniem i możliwości organizacyjnych przekażemy dalsze szczegóły.

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

Dzień dobry,

Pierwsza część pytania, wyjaśnienie:
W przypadku KBJ, pozycja bilansu "Aktywa obrotowe/zapasy/produkty i produkty w toku" wskazuje odpisy kosztów poniesionych na budowę oprogramowania, czyli tzw tworzenie WNiP. Kwota 1,2 mln pokazuje nakłady jakie KBJ poniosło w okresie 2017 roku za produkcję oprogramowania, które nie zostało sklasyfikowane jeszcze jako WNiP. Kwota ta nie jest obarczona "rozliczaniem" skapitalizowanych nakładów. Odpisy amortyzacyjne od programowania własnego, które zostało już ukończone i oddane do użytkowania wykazywane są w pozycji RZiS Amortyzacja, co potwierdza zmiana wartości w pozycji bilansu "Aktywa trwałe/Wartości niematerialne i prawne/Koszty zakończonych prac rozwojowych".

Druga część pytania:
Zgodnie z zasadami rachunkowości, w rachunku wyników wykazywane są bieżące koszty działania, czyli wszystkie koszty związane z częścią usługową. Wszelkie wydatki związane z produkcją oprogramowania własnego do momentu zakończenia tych prac są "wyciągane z wyniku" w RZIS pozycja powiązana to "Przychody netto ze sprzedaży/zmiana stanu produktów", a w bilansie jest to wspomniana już pozycja "Aktywa obrotowe/zapasy/produkty i produkty w toku".

Jeżeli powyższe wyjaśnienie nie będzie w dalszym ciągu wystarczające, uprzejmie prosimy o oczekiwanie na publikację raportu rocznego, gdzie zawierane jest sprawozdanie finansowe z notami do poszczególnych pozycji.

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

Dzień dobry,

Wysokość nieskapitalizowanych kosztów prac nad nowym oprogramowaniem można oszacować analizując bilans Spółki w części B(I), Aktywa obrotowe, półprodukty i produkty w toku poprzez odjęcie wartości wg. stanu na dzień bilansowy 2017 i 2016.
Wartość nieskapitalizowanych kosztów prac nad oprogramowaniem za 2017 zamyka się w przedziale 1,1-1,2 mln zł.

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

Szanowni Państwo,

Opublikowaliśmy właśnie wyniki za IV kw. 2017 roku, a zarazem za cały ubiegły rok.

Spółka odnotowała 48,5% wzrost przychodów netto ze sprzedaży w 2017 r. w stosunku do roku 2016 i zysk netto na poziomie 2,53 mln zł – rekordowy wynik w historii Spółki.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na naszej stronie:
http://bit.ly/kbj4q17

W 2017 r. podjęliśmy szereg inicjatyw zmierzających do lepszej komunikacji ze środowiskiem inwestorskim, takich jak czaty internetowe, spotkanie z inwestorami czy wywiady wideo. Działania te chcemy kontynuować, dlatego zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie dotyczącej Spółki oraz Relacji Inwestorskich, którą znajdą Państwo pod adresem:
https://goo.gl/9zpZDp

W podziękowaniu za Państwa czas, za każdą wypełnioną ankietę, Spółka wesprze cel charytatywny, szczegóły znajdą Państwo w udostępnionym formularzu.

W poniedziałek 19 lutego o godz. 11:00 Prezes KBJ spotka się z inwestorami na czacie. Zapraszamy:
www.stockwatch.pl/czat-inwesto...

Pozdrawiamy,

--
Relacje Inwestorskie KBJ S.A.

Informacje
Stopień: Obeznany
Dołączył: 1 lipca 2013
Ostatnia wizyta: 8 czerwca 2020 21:41:30
Liczba wpisów: 60
[0,02% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,514 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +135,48% +27 096,58 zł 47 096,58 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d