pixelg
UBOATLINE - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

5 6 7 8 9 10 11 12

UBOATLINE [UBT]

AKTUALNY KURS: 0,08 zł (+0,00%) 01-07-2015 17:00
ChiefMike
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 575
Wysłane: 30 stycznia 2015 13:53:28 przy kursie: 0,52 zł
DRIVER77 napisał(a):
Przecież to istna parodia. Ja sie pytam jak GPW na to patrzy.
Tu jest coś nie tak w tym chorym kraju.


Nie chcę Pana denerwować, ale w tym Kraju wiele rzeczy jest nie tak.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Art. 3. 1. Publicznym proponowaniem nabycia papierów wartościowych jest proponowa- nie nabycia papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczone- go adresata.

2. Publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych może być dokonywa- ne wyłącznie w drodze oferty publicznej. 3. Ofertą publiczną jest udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczą- cych ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o od- płatnym nabyciu tych papierów wartościowych.

Art. 99. 1. Kto proponuje publicznie nabycie papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzenia prospektu emisyjnego, złożenia zawiadomienia obejmują- cego memorandum informacyjne albo udostępnienia takiego dokumentu do pu- blicznej wiadomości lub do wiadomości zainteresowanych inwestorów, podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

2. Tej samej karze podlega, kto proponuje publicznie nabycie papierów wartościo- wych objętych memorandum informacyjnym dotyczącym oferty publicznej, przed upływem terminu do zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu dotyczącego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, albo mimo zgłoszenia takiego sprze- ciwu. 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 podlega grzywnie do 250 000 zł.

Art. 100. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym lub innych dokumentach informacyjnych albo inne informacje związane z ofertą pu- bliczną lub dopuszczeniem lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów warto- ściowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowa- nym, albo informacje, o których mowa w art. 51 ust. 1 i art. 56 ust. 1, albo in- formacje, których obowiązek przekazywania wynika z art. 42 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 1, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposia- dającej osobowości prawnej.

Dlaczego zapisy realizowane są na facebooku, przelewy idą do Spółki Z.o.o. Pana Stonogi bez udziału GPW.

Gerda
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-08-20
Wpisów: 500
Wysłane: 30 stycznia 2015 14:00:45 przy kursie: 0,52 zł
Czegoś takiego nie widziałem. Gość znany z walki z Państwem Polski sprzedaje akcje na portalu społecznościowym. Ba, sprzedaje te akcje po 1 zł mimo, że można kupić je na rynku 50 % taniej. Ba, są ludzie którzy wpłacili pieniądze (a przynajmniej takie komentarze można wyczytać na fb) i są też tacy którzy mają nawet pytania pokroju:

"a potwierdzenie kupna akcji wysyła Pan zagranicę?"

Były prezes spółki który nie tak dawno mówił:

"5. Jak wyobraża Pan sobie spółkę Uboat – Line S.A. za 3/5 lat?

Chcę, by w horyzoncie 3 najbliższych lat, Uboat - Line S.A. stał liczącym się graczem na europejskim rynku przepraw promowych, mającym klientów we wszystkich krajach Europy. Wielkość tego rynku pozwala na planowanie dalszego długoletniego rozwoju. Aspirujemy również do tego, aby Spółka stała się znaczącą firmą w segmencie transportu kontenerów, logistyki magazynowej, punktów przeładunkowych dla kontenerów oraz przesyłek drobnicowych."

Sprzedaje dzisiaj akcje po nominale 0,10 groszy.

Nie wiem o co chodzi, nie wiem jak to się zakończy ale po raz kolejny widać, że na GPW można wszystko


DRIVER77
Dołączył: 2013-01-29
Wpisów: 638
Wysłane: 30 stycznia 2015 14:04:58 przy kursie: 0,52 zł
ChiefMike napisał(a):
DRIVER77 napisał(a):
Przecież to istna parodia. Ja sie pytam jak GPW na to patrzy.
Tu jest coś nie tak w tym chorym kraju.


Nie chcę Pana denerwować, ale w tym Kraju wiele rzeczy jest nie tak.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Art. 3. 1. Publicznym proponowaniem nabycia papierów wartościowych jest proponowa- nie nabycia papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczone- go adresata.

2. Publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych może być dokonywa- ne wyłącznie w drodze oferty publicznej. 3. Ofertą publiczną jest udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczą- cych ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o od- płatnym nabyciu tych papierów wartościowych.

Art. 99. 1. Kto proponuje publicznie nabycie papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzenia prospektu emisyjnego, złożenia zawiadomienia obejmują- cego memorandum informacyjne albo udostępnienia takiego dokumentu do pu- blicznej wiadomości lub do wiadomości zainteresowanych inwestorów, podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

2. Tej samej karze podlega, kto proponuje publicznie nabycie papierów wartościo- wych objętych memorandum informacyjnym dotyczącym oferty publicznej, przed upływem terminu do zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu dotyczącego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, albo mimo zgłoszenia takiego sprze- ciwu. 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 podlega grzywnie do 250 000 zł.

Art. 100. Kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym lub innych dokumentach informacyjnych albo inne informacje związane z ofertą pu- bliczną lub dopuszczeniem lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów warto- ściowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowa- nym, albo informacje, o których mowa w art. 51 ust. 1 i art. 56 ust. 1, albo in- formacje, których obowiązek przekazywania wynika z art. 42 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 1, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposia- dającej osobowości prawnej.

Dlaczego zapisy realizowane są na facebooku, przelewy idą do Spółki Z.o.o. Pana Stonogi bez udziału GPW.


Ja nie jestem z tych nerwowych. Spoko.thumbright
Nie potrzebuje czytać tej ustawy.
To co robi Stonoga jest nielegalne.Speak to the hand


ChiefMike
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 575
Wysłane: 30 stycznia 2015 14:17:31 przy kursie: 0,52 zł
Ustawę pozwoliłem sobie wkleić ku Pamięci. A jedyne co mnie denerwuje to to, że tyle syfu dookoła a tutaj dopiero kończy się Styczeń.

Stonoga będzie płakał jaki to Polski Rząd jest niedobry bo wytacza przeciw niemu kolejne pozwy.

DRIVER77
Dołączył: 2013-01-29
Wpisów: 638
Wysłane: 30 stycznia 2015 14:26:05 przy kursie: 0,52 zł
Kwestią czasu jest kiedy następne spółki pokroju UBOTA pójdą ich tropem, patrząc na ogólną bezkarność i bezprawie na Catalyst (ze stopniowym rozszerzeniem na główny parkiet).

Vox
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 5 987
Wysłane: 30 stycznia 2015 15:10:14 przy kursie: 0,52 zł
Cytat:
Stonoga będzie płakał jaki to Polski Rząd jest niedobry bo wytacza przeciw niemu kolejne pozwy.


Stonoga liczy zyski... Kupil po 10 groszy, pusci info na FB podpomuje, sprzeda.
Podziela sie z misiagiem salute

przekret lepszy jak w wilku z wall street

DRIVER77
Dołączył: 2013-01-29
Wpisów: 638
Wysłane: 30 stycznia 2015 15:26:03 przy kursie: 0,52 zł
Oczywiście.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie weżmie papiera z ogłoszenia na FB. Tylko i wyłącznie dziecinada.
Tak to już jest, na stratach mądra głowa zawsze zarobi najwięcej. Obaj panowie dobrze wiedzą co robią.
Wiedzą że normalny obywatel nie wziąłby tych śmieci na normalnym rynku.

StolicaKrajuWarszawa
Dołączył: 2014-10-19
Wpisów: 72
Wysłane: 30 stycznia 2015 16:45:51 przy kursie: 0,52 zł
Cytat:
Bartek Warzecha łamie Pan prawo Panie Zbyszku.
1 · 23 godz. temu

Zbigniew Stonoga Tzn?
23 godz. temu
Jarosław Klimański Ustawa o Ofercie Publicznej!!!!!
1 · 23 godz. temu
Zbigniew Stonoga One sa poza obrotem
23 godz. temu
Jarosław Klimański Jak Pan oferuje je w internecie to już podlegają pod tą ustawę
23 godz. temu
Jarosław Klimański kara 5mln zł
1 · 23 godz. temu
Zbigniew Stonoga Eeeee nie ma Pan racji
4 · 22 godz. temu

Zbigniew Stonoga: "Eeeee nie ma Pan racji"salute salute salute salute salute
Edytowany: 30 stycznia 2015 16:54

Vox
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 5 987
Wysłane: 30 stycznia 2015 17:30:19 przy kursie: 0,52 zł
pewnie dostanie symboliczna kare od KNF, 5000-PLN
tak sie zarabia pieniadze

Vox
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 5 987
Wysłane: 30 stycznia 2015 19:05:55 przy kursie: 0,52 zł

kliknij, aby powiększyć


Czy temu panu mozna zaufac? Angel


DRIVER77
Dołączył: 2013-01-29
Wpisów: 638
Wysłane: 31 stycznia 2015 02:25:51 przy kursie: 0,52 zł
Edytowany: 31 stycznia 2015 15:32

Vox
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 5 987
Wysłane: 31 stycznia 2015 17:40:21 przy kursie: 0,52 zł
zaraz... to pisze misiag czy stonoga? blah5
Edytowany: 31 stycznia 2015 17:40

DRIVER77
Dołączył: 2013-01-29
Wpisów: 638
Wysłane: 31 stycznia 2015 18:33:00 przy kursie: 0,52 zł
Misiąg. Akurat zerknąłem jak się pojawiło. Ale za 15 minut ktoś usunął. Zdążyłem to szybko uwiecznić.

Vox
Dołączył: 2008-11-23
Wpisów: 5 987
Wysłane: 31 stycznia 2015 19:02:25 przy kursie: 0,52 zł
To bardzo ważne. wynika że Misiąg i Stonoga świetnie się znają,
nawet piszą takie same posty... 'pierydole....'


zla wiadomosc. stonoga to figurant na uslugach misiaga. przejal spolke bo jest cwanszy w dojeniu akcjonariuszy.
teraz to chyba tylko czekac na wniosek o upadlosc likwidacyjna...
Edytowany: 31 stycznia 2015 19:04

DRIVER77
Dołączył: 2013-01-29
Wpisów: 638
Wysłane: 31 stycznia 2015 19:19:23 przy kursie: 0,52 zł
Przecież pyski te same. Zerknij na zdjęcia Misiąga i Stonogi w okularach (niemalże bliźniacy).
Cieżko stwierdzić co i kto tu chciał uleczyć. Jedno nie podlega dyskusji Misiąg w d.. ma wszystko i wszystkich.
Jak ja nie nawidze takich typów. Sam się użeram z podobnym typem z niewykupionych innych obligów i najchętniej wspomógłbym się jakimiś środkiem przymusu bardziej brutalnego niż sąd i komornik.

ChiefMike
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 575
Wysłane: 2 lutego 2015 16:29:38 przy kursie: 0,35 zł
www.bankier.pl/wiadomosc/Gield...

Czy czasem Bankier nie podebrał Artykułu od Portalu StockWatch ?

ChiefMike
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 575
Wysłane: 10 lutego 2015 14:13:30 przy kursie: 0,26 zł
Widzę, że Rynek nie odebrał dobrze informacji o zmianie głównego Akcjonariusza.

Stonoga chce wszystkim pomóc, chce zarabiać kasę i chce być Prezydentem, jeszcze niech na Marsa leci.

ChiefMike
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 575
Wysłane: 12 lutego 2015 13:12:07 przy kursie: 0,11 zł
Czy Pan 100Noga, odda naprawdę odda pieniądze "ynwestorą" ?

Grozi temu Panu wiezienie ? Może w końcu uda się go faktycznie przymknąć to by było coś.

Prezydentura i lot na Marsa chyba się nie udadzą.

mackopl
mackopl PREMIUM
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 879
Wysłane: 12 lutego 2015 15:44:03 przy kursie: 0,11 zł
Dzisiaj to jest już KO.

ChiefMike
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 575
Wysłane: 17 lutego 2015 16:32:16 przy kursie: 0,16 zł
Nowy Prezes oddał podobno akcje po 5 groszy czy to prawda ?

Widzę, że kasa na urządzenie się zagranicą była potrzebna :)

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
5 6 7 8 9 10 11 12

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,463 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,64% +21 328,00 zł 41 328,00 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d