Giełda łagodzi zasady kwalifikacji do listy alertów i strefy niższej płynności

Do listy alertów będą kwalifikowane akcje spółek, których średni kurs w ostatnim kwartale był niższy niż 10 groszy, a nie jak dotychczas 50 groszy. Z kolei kwalifikacji do strefy niższej płynności podlegać będą akcje spółek, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, tzn. gdy na więcej niż połowie sesji giełdowych w ostatnim kwartale przed dniem okresowej weryfikacji, liczba transakcji akcjami danej spółki będzie niższa niż pięć transakcji na sesję.

lista,alertów,gielda,gpw

Gdyby nowe zasady już obowiązywały, na liście alertów z 38 pozostałoby tylko 9 spółek.

Nowe zasady zaczną obowiązywać od okresowej weryfikacji, która zostanie przeprowadzona na koniec I kw. 2020 r. Jak tłumaczy giełda, obniżenie progu groszowości w liście alertów to w głównej mierze konsekwencja wprowadzenia od 4 marca 2019 r. nowych kroków notowań umożliwiających notowanie instrumentów finansowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Giełda postanowiła jednocześnie zmienić definicję niskiego poziomu płynności będącego podstawą do kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności. Zgodnie z nowymi zasadami za niski poziom płynności będzie uznawana sytuacja, w której na więcej niż połowie sesji giełdowych, w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych przed dniem okresowej weryfikacji (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych tego miesiąca), liczba transakcji akcjami danej spółki jest niższa niż pięć transakcji na sesję. Emitent akcji, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, nadal będzie mógł przystąpić do Programu Wspierania Płynności.

– Zgodnie z zapowiedziami, Giełda dokonała kompleksowej analizy wpływu nowych kroków notowań na wszystkie obszary związane z obrotem giełdowym. Jej wyniki potwierdziły pozytywny wpływ wprowadzonych zmian na zmienność kursów oraz efektywność wyceny spółek groszowych, dlatego zarząd Giełdy zdecydował o obniżeniu do 10 groszy progu groszowości przy kwalifikacji akcji do Listy Alertów. Zmiany w zasadach kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności były konsultowane z członkami giełdy pełniącymi funkcję animatora rynku. Przewidzieliśmy również odpowiednio długi okres dostosowawczy dla emitentów i animatorów – mówi Piotr Borowski, członek zarządu GPW.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że pierwsza kwalifikacja segmentów rynku regulowanego do listy alertów i strefy niższej płynności wg nowych zasad odbędzie się 27 marca 2020 r.

Po wrześniowej kwalifikacji na liście alertów znalazło się 38 emitentów. Do strefy niższej płynności zakwalifikowane zostały akcje 63 emitentów. Obecnie w Programie Wspierania Płynności uczestniczy 157 emitentów.

Gdyby nowe zasady już obowiązywały, lista uległaby mocnemu odchudzeniu. Zamiast 38 emitentów na liście alertów znalazłoby się tylko 9 spółek. Obniżenie progu groszowości przywróci handel ciągły (obecnie podwójny fixing) na akcjach takich spółek jak Getin Noble Bank, KCI, CFI, Chemos, Czerwona Torebka, Drewex, IFSA czy Resbud.

Lista,alertów,gpw

Aktualna lista alertów GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI (aktualności, giełda, akcje)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR