pixelg
SIMPLE - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

SIMPLE [SME]

AKTUALNY KURS: 13,00 zł (+0,00%) 14-06-2021 11:19
Joker
113
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 2 017
Wysłane: 27 marca 2010 11:36:35 przy kursie: 6,99 zł
Nie znalazłem wątku, więc pozwoliłem sobie założyć.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć

krishic
20
Dołączył: 2009-10-05
Wpisów: 557
Wysłane: 15 czerwca 2012 10:47:15 przy kursie: 5,00 zł
Jesli ktos z Was ma Simple to mozna sie przesiadac z akcji na PDA ktore weszly dzis do obrotu i wisza na widlach (w przeciwienstwie do akcji). Obecnie jakies 20% dyskonta.

Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 1 września 2012 06:58:29 przy kursie: 6,46 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Simple (GKS) za 2kw 2012 roku

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Mimo, iż GK Simple po bardzo słabym 1kw br., naznaczonym stratami, w kolejnym okresie sprawozdawczym pokazała dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, to i tak okazały się one znacznie mniejsze od tych wypracowanych przed rokiem. Grupa odnotowała co prawda r/r symboliczny wzrost przychodów o 2%, ale już zysk brutto na sprzedaży był o blisko 10% niższy (koszty własne sprzedaży wzrosły o 13%!). Sytuacja ta przełożyła się oczywiście negatywnie na marżę procentową, która w ujęciu narastającym za 12m spadła kw/kw o ok. 1,3pp do poziomu 45,73%. Słabo wypadło również w Grupie zarządzanie ogólnymi kosztami administracyjnymi, które wzrosły r/r o 10%. Zmniejszyły one istotnie poziom zysku netto na sprzedaży i zaważyły na jego spadku r/r o 90%. Nieco większe aniżeli przed rokiem wpływy netto z pozostałej działalności ograniczyły spadek zysku operacyjnego w relacji r/r do 74%, ale wyższe koszty netto z działalności finansowej częściowo zneutralizowały tę zmianę. W efekcie na poziomie brutto Grupa odnotowała r/r spadek zysku o 82%, a na poziomie netto o 86% (nieco korzystniej sytuacja ukształtowała się w przypadku zysku netto dla akcjonariuszy, gdzie spadek r/r wyniósł 76%). Sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].GK Simple niestety nie podaje szczegółowego rachunku segmentowego. Realizuje sprzedaż wyłącznie na rynku krajowym i w głównej mierze koncentruje się na własnej produkcji/usługach – handel (sprzedaż sprzętu i oprogramowania obcego) to generalnie mniej niż 20% przychodów Grupy (w 2 kw br. nawet mniej niż 10%).

Słabe wyniki Grupy w pierwszej połowie 2012r Zarząd tłumaczy zwiększonymi kosztami towarzyszącymi realizacji większych kontraktów, które będą finalizowane w kolejnych miesiącach br. Jest to poniekąd zjawisko dość typowe w branży informatycznej, w której okres „żniw” przypada zazwyczaj na 4kw roku kalendarzowego.

Niemniej jednak wyniki wypracowywane przez GK Simple w ostatnich kwartałach mogą budzić pewien niepokój, gdyż po okresie systematycznej poprawy można dostrzec coraz wyraźniejszą tendencję spadkową w zakresie efektywności działania Grupy oraz charakteryzujących ją wartości bezwzględnych (rysunki poniżej).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKS, w analizowanym okresie Grupa odnotowała solidny zastrzyk gotówki na poziomie salda ogólnego (+2,8 mln zł), przy czym zawdzięcza go wyłącznie wpływom z emisji akcji. Działalność operacyjna pochłonęła w 2kw br. ok. 0,2 mln zł, a działalność inwestycyjna ok. 0,65 mln zł (należy tu zaznaczyć, że Grupie udało się jedynie w połowie odtworzyć składniki rzeczowe i niematerialne, bardziej koncentrowała się na inwestycjach finansowych).

Patrząc z szerszej perspektywy na przepływy Grupy (wykres poniżej; ujęcie narastające za 12m), widać coraz mniejszą jej zdolność do generowania gotówki z działalności operacyjnej, przy relatywnie wysokich wydatkach inwestycyjnych. Gdyby nie wspomniana wcześniej emisja akcji, roczny przepływ z działalności finansowej oraz saldo ogólne na koniec czerwca również byłyby ujemne.Ocena sytuacji finansowej
Grupa od dłuższego czasu charakteryzuje się wysokim ratingiem w serwisie na poziomie AAA, a jej strategię finansową można uznać za dość konserwatywną:
- zdecydowana przewaga kapitałów własnych nad obcymi w pasywach (po wspomnianej wcześniej emisji akcji wynosi ona 62-38);
- spora nadwyżka kapitału obrotowego netto nad zapotrzebowaniem na ten rodzaj środków (cykl kapitału obrotowego to 81 dni a cykl konwersji gotówki to 16 dni);
- lekka nadpłynność w zakresie likwidacyjnych wskaźników płynności finansowej (aktywa obrotowe stanowią 233% zadłużenia krótkoterminowego – wskaźnik bieżący, a po odjęciu zapasów 230% – wskaźnik szybki);
- stosunkowo niewielkie zadłużenie o charakterze oprocentowanym (ok. 13% sumy bilansowej);
- więcej niż pełne pokrycie majątku trwałego kapitałami własnymi.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/simple,w...


Ocena sytuacji rynkowej
Automatyczne wyceny stosowane w serwisie wskazują jako średnia na przewartościowanie akcji GK Simple na GPW w Warszawie. Względnie najkorzystniej akcje Grupy prezentują się pod kątem metod mnożnikowych. Z kolei metody dochodowe koncentrują się sporo poniżej obecnej wyceny rynkowej GKS. Wyceny majątkowe można pominąć, gdyż z uwagi na branżę, do jakiej zalicza się GK Simple, nie mają one większego znaczenia (w informatyce liczy się głównie kapitał ludzki i strukturalny, a tych aktywów w bilansie w większości nie mamy).
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/simple,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/simple,w...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


trendfollowerpl
0
Dołączył: 2010-08-05
Wpisów: 97
Wysłane: 18 stycznia 2015 17:24:04 przy kursie: 9,40 zł
Simple -wywiad GG Parkiet z prezesem Simple S.A.
Cytat:
Przemysław Gnitecki, prezes Simple, oczekuje pozytywnych wyników wbieżącym kwartale.
- Będą lepsze niż rok temu, a w pozycji przychodów nawet
sporo lepsze - oświadcza. Nie zdradza żadnych liczb. - Wciąż fakturujemy projekty realizowane w tym roku - wyjaśnia. W IV kw. 2013 r. Simple miało ok. 13,7 mln zł przychodów i ok. 3 mln zł zysku netto. Po dziewięciu miesiącach tego roku obroty producenta systemów do zarządzania (ERP) sięgały 32,9 mln zł, a czysty zysk 2,61 mln zł. W całym 2013 r. Simple miało 37,6 mln zł przychodów i 4,5 mln zl zyskii netto. To oznacza, że tegoroczne wyniki będą daleko lepsze od wypracowanych rok temu
LINK

Kod:
/mod:proszę dodawać cytaty do linków/
"This is ten percent luck, twenty percent skill
Fifteen percent concentrated power of will
Five percent pleasure, fifty percent pain
And a hundred percent reason to remember the name!"

Fort Minor
Remember The Name
Edytowany: 18 stycznia 2015 18:21

grum
grum PREMIUM
2
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 308
Wysłane: 29 lutego 2016 12:38:45 przy kursie: 7,97 zł
Można prosić słów kilka analizy ostatnich raportów kwartalnych nijako na poczet analizy rocznego 2015 r. (termin: 21.03.2016)?
Kurs sięga okolic, których Spółka wydaje się być trochę interesująca.
Edytowany: 29 lutego 2016 12:44

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 651
Wysłane: 29 lutego 2016 20:51:31 przy kursie: 7,97 zł
A nie lepiej zrobić już po rocznym? Powinno być więcej widać.

grum
grum PREMIUM
2
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 308
Wysłane: 29 lutego 2016 20:55:56 przy kursie: 7,97 zł
Wiem, że będzie więcej widać, jak to po rocznym.
Poczekamy... zobaczymy.

grum
grum PREMIUM
2
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 308
Wysłane: 2 marca 2016 09:59:19 przy kursie: 7,84 zł
Dobrze, że uzbroiliśmy się w cierpliwość. Spółka najwyższe przychody generuje w czwartym kwartale, zatem "dłubanie" w pierwszych trzech mogłoby być mylące.Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 23 marca 2016 13:14:49 przy kursie: 7,50 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE (SME) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2015 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Potencjalnie najlepszy pod względem wynikowym dla branży informatycznej okres sprawozdawczy w roku w przypadku GK Simple okazał się mocno rozczarowujący. Zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym Grupa odnotowała znaczący regres r/r na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Biorąc pod uwagę sam 4kw przychody spadły r/r o 69%, wynik brutto na sprzedaży o 101% (pogorszenie marży brutto z 51 do -1%), wynik netto na sprzedaży o 227%, wynik operacyjny o 224%, wynik brutto o 248%, a netto o 237% (w tym dla akcjonariuszy o 256%). Z kolei w ujęciu całorocznym przychody zmniejszyły się r/r o 22%, wynik brutto na sprzedaży o 48% (pogorszenie marży brutto z 46 do 30%), wynik netto na sprzedaży o 186%, wynik operacyjny o 175%, wynik brutto o 177%, a netto o 175% (w tym dla akcjonariuszy o 180%). Sytuację tę od strony wartościowej przedstawiono na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł oraz %].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Znaczące pogorszenie wyników SME w analizowanym okresie to w głównej mierze efekt wstrzymania lub przełożenia zamówień z sektora publicznego (w szczególności chodzi tu o sektor edukacji i medyczny, które stanowiły spory udział w sprzedaży Grupy). Mimo istotnie niższych przychodów Grupa realizowała prace rozwojowe w zakresie swoich produktów co dodatkowo obciążyło wyniki działalności podstawowej. W komentarzu Zarządu można przeczytać jeszcze o kosztach restrukturyzacji GK (przejęcie spółki Bazus) oraz odpisie aktualizacyjnym na należności od spółki Consortia (1,4 mln zł), przy czym w rachunku zysków i strat nie widać by zostało to ujęte.

Mimo nieciekawej sytuacji bieżącej Zarząd z pewnym optymizmem patrzy w przyszłość licząc w głównej mierze na odblokowanie się zamówień z sektora publicznego w drugiej połowie bieżącego roku (oczekiwanie na uruchomienie środków z nowej perspektywy unijnej). Jednocześnie podjęto również kroki w celu większej dywersyfikacji przychodów, w tym zwłaszcza w kierunku rynku komercyjnego (przedsiębiorstwa produkcyjne, budowlane, handlowe i usługowe). Jednym z pomysłów na wzrost przychodów jest również zmiana architektury systemów, aby uczestniczyć w rozwijającym się rynku rozwiązań SaaS (Software as a Service).

Biorąc pod uwagę zmiany wyników finansowych i wskaźników rentowności w szerszej perspektywie czasowej w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej, jednostki – tys. zł oraz %) widać wyraźnie, że wspomniane wyżej działania naprawcze Zarządu są mocno spóźnione i obecnie należy je postrzegać w kategoriach konieczności. Zbyt duże oparcie działalności Grupy o zamówienia z sektora publicznego przy jednoczesnym braku dywersyfikacji źródeł przychodów w okresie przejściowym między jedną perspektywą unijną a drugą po prostu musiało zakończyć się tak jak to widać obecnie – skokowe tąpnięcie w wynikach oraz poszczególnych wskaźnikach rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych SME, to w analizowanym okresie kwartalnym (wykres poniżej po lewej; jednostka – tys. zł) Grupa odnotowała r/r pogorszenie na poziomie salda ogólnego (+0,4 wobec +0,9 mln zł), choć gdyby nie wpływy finansowe netto sytuacja mogłaby tu wyglądać znacznie gorzej. Działalność operacyjna pochłonęła gotówkę wobec jej dopływu przed rokiem (-0,7 wobec +1,7 mln zł), przy znaczącym pogorszeniu nadwyżki finansowej netto (-6 wobec +5 mln zł). Wydatki inwestycyjne netto były mniejsze aniżeli przed rokiem (-0,2 wobec -0,5 mln zł), a całość przepływów ratował obszar finansowy gdzie odnotowano dopływ środków wobec odpływu przed rokiem (+1,3 wobec -0,4 mln zł).

Powyższe zmiany kwartalne przepływów przełożyły się na dalsze pogorszenie sytuacji Grupy w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej; jednostka – tys. zł). Przede wszystkim zaburzona została dotychczas trwała zdolność do generowania nadwyżki finansowej netto, a saldo na poziomie ogólnym pogłębiło minus.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Poza stroną wynikową w analizowanym okresie znaczącemu pogorszeniu uległa również sytuacja finansowa SME. Spółka która przez długi czas mogła pochwalić się serwisowym ratingiem na granicy strefy bezpiecznej i niepewnej w ciągu jednego okresu przeskoczyła w najgorszy obszar – zagrożenia upadłością (serwisowy rating spadł z poziomu BB+ do D!!!).
Może ocena wystawiona przez model Altmana jest zbyt surowa, niemniej jednak w zakresie poszczególnych wskaźników płynności i zadłużenia odnotowano znaczące pogorszenie sytuacji Grupy, włącznie z naruszeniem podstawowych reguł równowagi finansowej. W tym kontekście warto wspomnieć, że w raporcie rocznym pojawiła się informacja, że Zarząd rozpatruje pozyskanie środków z emisji obligacji lub akcji (co prawda komentarz ten dotyczył możliwości finansowania zamierzeń inwestycyjnych, lecz jeśli w przeciągu 1kw b.r. sytuacja finansowa Grupy nie ulegnie poprawie pozyskanie długoterminowego kapitału może być koniecznością).

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/simple,w...

Biorąc pod uwagę bilans Grupy należy zauważyć, że względem poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano spadek sumy bilansowej o 12%, co po stronie aktywów wiązało się ze wzrostem składników trwałych o 1% i spadkiem składników obrotowych o 24% (głównie należności handlowych), a po stronie pasywów ze spadkiem kapitału własnego o 31% oraz wzrostem zobowiązań ogółem o 2% (dług krótkoterminowy wzrósł o 5%, a długoterminowy spadł o 8%; dług oprocentowany wzrósł o 61% i stanowi 37% zobowiązań ogółem).

Powyższe zmiany przełożyły się negatywnie na strukturę bilansową Grupy (wykresy poniżej; aktywa po prawej, pasywa po lewej; jednostka – tys. zł), włącznie ze wspomnianą już wyżej utratą równowagi finansowej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Z uwagi na ujemne wyniki finansowe w ujęciu rocznym większość automatycznych wycen serwisowych nie została aktywowana i tym samym nie wygenerowano wyceny wypadkowej. Biorąc pod uwagę obecną sytuację wynikową i finansową SME atrakcyjność bieżącej ceny jej akcji na GPW zależy od postrzegania ryzyka związanego z oczekiwanym uruchomieniem środków z nowej perspektywy unijnej przez sektor publiczny i potencjalnym przełożeniem tego na poprawę sytuacji spółki.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/simple,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/simple,w...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

diR
1
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 983
Wysłane: 11 kwietnia 2017 07:18:17 przy kursie: 7,47 zł
Joker napisał(a):
Nie znalazłem wątku, więc pozwoliłem sobie założyć.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Czy jest szansa, że ta spółka jeszcze kiedyś wypłaci dywidendę Think ... blah5
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody


enthusiast
5
Dołączył: 2009-12-08
Wpisów: 167
Wysłane: 13 lipca 2017 22:54:42
No i jest symboliczna dywidenda.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

MrBlue2
44
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 444
Wysłane: 20 sierpnia 2020 13:05:14 przy kursie: 9,30 zł
Simple ROE w latach 2017-2020 to 19-30%

Kapitały własne wzrosły z 10 mln w 2015 r do 20 mln w 2020 mimo, że spółka płaciła dywidendy.

Za ostatnie 10 lat Simple 8 razy płaciło dywidendę.

Minusem jest niska płynność, średnie roczne obroty to 14 tys na dzień.

Warto zerknąć na wykres skorygowany o dywidendy jest całkiem inny niż ten bez korekt.

MrBlue2
44
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 444
Wysłane: 10 grudnia 2020 15:34:57 przy kursie: 12,90 zł
TSS Europe wezwie 10 grudnia do sprzedaży 100 proc. akcji Simple - podało Simple w komunikacie.

TSS Europe zawarło umowę inwestycyjną dotyczącą sprzedaży akcji Simple w ramach wezwania ze spółką Cron, Bogusławem Miturą, Rafałem Wnorowskim, Michałem Siedleckim, Danielem Frygą. Zgodnie z umową, akcjonariusze sprzedadzą na rzecz TSS w ramach wezwania wszystkie posiadane przez siebie akcje Simple, stanowiące 56,44 proc. kapitału zakładowego spółki i ogólnej liczby głosów na WZ.

Zgodnie z umową, łączna cena za wszystkie akcje sprzedawane została ustalona na kwotę 35,3 mln zł, tj. 13,01 zł za jedną akcję. Łączna cena za 100 proc. akcji będzie zatem wynosiła 62,6 mln zł.

W środę na zamknięciu kurs Simple wynosił 12,6 zł.

Jak podano, wezwanie zostanie ogłoszone m.in. pod warunkiem uzyskania zgody prezesa UOKiK i osiągnięcia minimalnej liczby akcji stanowiącej 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,256 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,52% +33 703,33 zł 53 703,33 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło