pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

MrBlue2

MrBlue2

Ostatnie 10 wpisów
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Romanowski 8 kwietnia sprzedał 39 tys akcji Ryvu

Po sesji tego samego dnia pojawił się następujący komunikat

Badanie kliniczne projektu RVU120 zostało czasowo i częściowo zawieszone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) z powodu śmierci w następstwie pogarszającego się zapalenia trzustki u jednego z pacjentów, który wcześniej przyjmował dawkę 110mg - poinformowała Ryvu Therapeutics w komunikacie.

www.bankier.pl/wiadomosc/RYVU-...

z raportu
nieruchomości 40,7 mln
maszyny i urządzenia 11,9 mln
zapasy materiałów 13,8 mln
+ gotówka

I pomyśleć, że niedawno Drozapol był wyceniany na poziomie gotówki w kasie, a do tego nieruchomości ok 40 mln, + kilkanaście mln w maszynach i urządzeniach + zapasy magazynowe stali, która mocno drożeje,
I jeszcze sprawa o zwrot Vat z urzędem skarbowym, z dużą szansą na wygranie.

Osobiście na Drozapolu planuje siedzieć na 4 literach do 2022 r.

Portfel bez zmian od początku roku.
Jedna spółka awansowała do Wig80

Ostatnio przeglądałem ceny nieruchomości w moich stronach. Kosmos. Po tych cenach to warto tylko sprzedawać, znalezienie czegoś sensownego do kupna ekstremalnie trudne.
Zerowe stopy procentowe robią swoje.

Istnieje duże ryzyko, że wprowadzą nowy podatek lub opłaty na nieruchomości (jakoś trzeba zrównoważyć budżet).

Do tego ryzyko wprowadzenia ujemnych stóp procentowych.

Wszystko wskazuje, że pieniądze będą płynąć na giełdę.

Przegłosowane, nikt nie głosował przeciw nikt nic nie zaskarżył.

Akcjonariusze spółki T-Bull zatwierdzili program motywacyjny. Uczestnicy programu będą
uprawnieni do objęcia akcji, jeżeli kapitalizacja T-Bull wyniesie co najmniej 60 mln zł
nie później niż do końca 2022 roku - wynika z uchwał podjętych przez NWZ
spółki.

Program ma uprawniać do objęcia maksymalnie 874,8 tys. warrantów wymiennych
na akcje spółki. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1,16 mln akcji.

Osobami uprawnionymi do objęcia warrantów wymiennych na akcje będą członkowie zarządu,
przewodniczący rady nadzorczej oraz dwie osoby współpracujące ze spółką: January Ciszewski
oraz Artur Błasik.

Na zamknięciu sesji we wtorek kapitalizacja T-Bull wynosiła 29,6 mln zł. (PAP
Biznes)

Ocena skoczyła do 60,31% (tendencja jest wzrostowa)

W poniedziałek działa giełda w Tokio, zobaczymy jak zareaguje kurs Square Enix (ostatnio 6400 jenów)

Outriders aktualnie ocen pozytywnych 58,57% przy ok 4 tys opinii
dla porównania Cyberpunk ma 77% ocen pozytywnych

link
steamdb.info/app/680420/graphs...


Premiera Outriders tuż tuż

Pierwsze reakcje i oceny będą widoczne na kursie wydawcy Square Enix notowanego na giełdzie w Tokio.
Ostatni kurs 6150 jenów.

Zerknąłem z ciekawości jak sobie radzi balonik
miesiąc temu 28 zł dziś 2,29

Zarząd spółki ED invest SA („Spółka”) informuje, że po analizie sytuacji finansowej Spółki, podjął decyzję w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 10.377.269,57 zł. (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy), w następujący sposób:
1)część zysku w kwocie 3.071.898,50 zł. (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) - na dywidendę dla akcjonariuszy
2)pozostałą część zysku w kwocie 7.305.371,07 zł. (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych siedem groszy) - na kapitał rezerwowy.

Powyższą rekomendację Zarząd Spółki przedstawił do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, która na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w tej sprawie i podjęła uchwałę o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu, aby wnioskowaną część jednostkowego zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z tą rekomendacją część zysku przypadająca na dywidendę wyniesie 0,31 zł. na jedną akcję. Proponowana dywidenda, w przeliczeniu na 1 akcję jest równa dywidendzie wypłaconej za rok 2019. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej polityki rozwoju działalności Spółki oraz jej mocnej i stabilnej sytuacji finansowej.

Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 i ustalenia dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Canal + powraca do planów debiutu na GPW. Spółka ponownie złożyła prospekt emisyjny do KNF

strefainwestorow.pl/artykuly/d...

Pytanie ile zejdą z tych wcześniejszych 60 zł za akcję?


Mi także nie podobają się te dziwne emisje ze szkodą dla drobnych, ale przejście na GPW oznaczałoby, że Columbus załapałby się do Wig40

Jak przejdą na GPW to mają szansę nawet na Wig40

Faktycznie są 2 WZA tego samego dnia.
Kuriozum.Not talking

Myślałem, że już mnie niczym nie zaskoczą.
Widziałem walne w wigilię.
Walne o 8.00 rano (gdzie drobni mieli pół Polski do przejechania).
Walne trwające 1 min. gdzie nie zdążyłem wypić kawy (od razu przegłosowana przerwa)

MrBlue2 napisał(a):
Dla mnie Pozbud to kandydat do Wig80 (za rok)

Obecna kapitalizacja Pozbudu to 115 mln duży FF.Perspektywa Wig80 co raz bliżejWhistle

Rada nadzorcza T-Bull przyjęła program motywacyjny na członków zarządu, rady nadzorczej i współpracowników spółki. Uczestnicy programu będą uprawnieni do objęcia akcji, jeżeli kapitalizacja T-Bull wyniesie co najmniej 60 mln zł nie później niż do końca 2022 roku.

Program ma uprawniać do objęcia maksymalnie 874,8 tys. warrantów wymiennych na akcje spółki. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1,16 mln akcji.

Osobami uprawnionymi do objęcia warrantów wymiennych na akcje będą członkowie zarządu, przewodniczący rady nadzorczej oraz dwie osoby współpracujące ze spółką: January Ciszewski oraz Artur Błasik.

W związku z planowanym wprowadzeniem programu motywacyjnego spółka zwołała NWZ na 6 kwietnia.

Na zamknięciu sesji w poniedziałek kapitalizacja T-Bull wynosiła 31,4 mln zł. (PAP Biznes)

Ciekawe czy ktoś to zaskarży?

Dla mnie to patologia i takich spółek i właścicieli unikam.

Minęło prawie 100 lat a inwestowanie metodą Grahama nadal się sprawdza.3some

Powinienem napisać podziękowania do funduszu który sypał z ukrytego po 10 zeta.
Może dadzą mi cynk co jeszcze sprzedają.
Z Pit 38 można przekazać 1% podatku na szczytny cel.

Warto o tym pamiętać i wspomóc potrzebujących.


anty_teresa napisał(a):
W swoim omówieniu prospektu koszty produkcji Outriders szacowałem na ok. 200 mln zł. Dodając do tego 20 proc. budżetu marketingowego można sobie policzyć liczbę kopii wymaganą do otrzymania odpowiedniego wyniku, lub odwrotnie wynik przy sprzedanej liczbie kopii. Założyłem cenę na poziomie 60 USD, 10 proc. dyskonta regionalnego, 12 proc. podatku, 30 proc. prowizji (śedniej na dystrybucję cyfrową i pudełkową) oraz 10 proc. dyskonta na promocje. Tabela wygląda tak:


kliknij, aby powiększyćNależy pamiętać, że dojdzie 1,55 mln akcji z warantów

Czyli akcji będzie 31,12 mln co przy 100 zł dałoby kapitalizację 3,1 mld

Pytanie ile musi zarobić PCF aby wycena 100 zł stała się realna.

Jaki wskaźnik C/Z przyjąć?

Playway C/Z 18
TsGames C/Z 23
11 Bit C/Z 28

Przy C/Z 30 PCF musi zarobić 100 mln
Przy C/Z 20 PCF musi zarobić 150 mln

I teraz kluczowe pytanie jaka wysokość Tantiem?
Idźmy za wyliczeniami anty_teresy
Jak jest 30%
To 100 mln zysku będzie przy sprzedaży 5 mln
150 mln przy sprzedaży 7 mln
Jak jest 20%
To 100 mln przy sprzedaży 7 mln
150 mln przy sprzedaży 9,5 mln
Jak jest 15%
To 100 mln przy sprzedaży 9 mln
150 mln przy sprzedaży 12 mln

To przy cenie 100 zł za akcje PCF i kapitalizacji 3,1 mld

Należałoby uwzględnić ostanie raty płatności za wykonanie gry + dodatkowe zlecenia za wykonanie DLC. Załóżmy, że z tego tytułu PCF zarobi 50 mln

Czyli sukces Outriders
przy tantiemie 30% będzie powyżej 5 mln sztuk
przy tantiemie 20% będzie powyżej 7 mln sztuk
przy tantiemie 15% będzie powyżej 9 mln sztuk

wartość tantiemu 15-20% uważam za najbardziej prawdopodobną
anty_teresa uważa 20-30% za najbardziej prawdopodobne
Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu (dalej: “Inwestor”) umowę objęcia akcji serii E („Umowa Objęcia Akcji”). Zawarcie tej umowy nastąpiło w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 03 marca 2021 r. uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki, o treści której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 03 marca 2021 r. („Uchwała Emisyjna”). Zgodnie z postanowieniami Umowy Objęcia Akcji, Inwestor przyjął ofertę Spółki objęcia 1.657.459 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej po cenie wynoszącej 18,10 zł za akcję, a więc łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 30.000.007,90 zł.
Jednocześnie Emitent informuje, iż łączna cena emisyjna została w całości zapłacona przez Inwestora.

Nie udało się skupić wszystkich akcji to sobie je dodrukowali.
I ten sposób ze znajomymi królika mają 95% aby ogłosić przymusowy wykup po 24,50 zł


ps. Sprytnie to zrobili, bo sami po emisji nie mają 95% więc zablokowanie tego w sądzie było mało prawdopodobne, a ze znajomymi królika mają 95%.

Cały pkt 4
pkt 4.3.4 Podatek dochodowy

sprawozdanie jest bardzo obszerne

www.bankier.pl/static/att/emit...pkt 4.Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (Nota 4.8)

Podatek dochodowy -14 451

dostali ulgę podatkową na 2020 i 2021 rokZysk netto za 2020 r - 32,5 mlnthumbright
Za 2019 - 13,8 mln

Skarbiec od 19 marca w Wig80Dancing

Mercator Medical zastąpi Alior Bank w składzie indeksu WIG20 po sesji 19 marca - podał GPW Benchmark w komunikacie. W indeksie mWIG40 zapowiedziano pięć zmian, a w sWIG80 czternaście.

Do indeksu mWIG40 wejdą Alior Bank, OncoArendi Therapeutics, Polenergia, Selvita i Stalprodukt, a opuszczą go BNP Paribas Bank Polska, CI Games, PZ Cormay, Mabion i Mercator Medical.

Nowe spółki w sWIG80 to: BNP Paribas Bank Polska, CI Games, PZ Cormay, Mabion, Cognor, Erbud, IMC, Instal Kraków, Mangata, Mobruk, Quercus, Serinus, Skarbiec oraz Sygnity. Indeks małych spółek opuszczą: AC Autogaz, All in Games, Asseco Business Solutions, Eko Export, Games Operators, Getin Noble, Inter Rao Lietuva, MLP Group, OncoArendi Therapeutics, Polenergia, Police, Selvita, Śnieżka i Stalprodukt.

Zysk netto za ostatni kwartał 52,9 mlnWhistle

a tutaj prognozy analityków - kompletnie nietrafioneNot talking

www.bankier.pl/wiadomosc/Wynik...


Do @anty_teresa

Jaki poziom tantiem dla PCF uważasz za najbardziej prawdopodobny? Bo zakres 10-40% jest duży.

Drugie pytanie. Marketing tylko 40 mln ? 40 mln zł?

Co do wysokości tantiem to spodziewam się, że rosną wraz z wielkością sprzedaży
widzę to tak:
Do ilości x - 0%
Ilość między x a y - 5%
Ilość miedzy y a z - 10%
itd
aż do maxymalnej wartości tantiem której nie znamy.

Ps. Widzę, że liczysz wysokość tantiem dla PCF od zysku wydawcy a nie jego przychodu, myślę że to słuszne założenie

Akcjonariusze Ropczyc, którzy zawarli porozumienie, wzywają do sprzedaży 1.057.825 akcji spółki, stanowiących 16,90 proc. kapitału zakładowego, po 26,73 zł za sztukę (minimalna cena dozwolona przepisami)

Wzywającymi są: Józef Siwiec, Marian Darłak, Leszek Piczak, Robert Siwiec, Zbigniew Czapka, Robert Duszkiewicz, Krzysztof Miąso, Roman Wenc oraz Interminex Handelsgesellschaft m.b.H.

Po przeprowadzeniu wezwania, nabywający akcje zamierzają osiągnąć 71,99 proc. całkowitej ich liczby w kapitale zakładowym spółki, a przy uwzględnieniu akcji własnych posiadanych przez spółkę, wzywający zamierzają posiadać 100 proc. akcji spółki. Członkowie porozumienia zamierzają nabywać akcje spółki oraz zgodnie działać w celu wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Drobnych czeka walka na WZA i w sądzie

Przychody wydawcy na poziomie 45% w przypadku Outriders
szacuje w swojej analizie Jarosław Gadomski na portalu portalanaliz.pl


PCF jest producentem Outriders za której wyprodukowanie dostał pieniądze, + ewentualny % od przychodów wydawcy -Square Enix- powyżej pewnej sprzedaży których to danych spółka PCF nie chciała ujawnić.

Przykładowo jeśli cena sprzedaży Outriders wynosi 59,99 $ to przychody wydawcy wyniosą ok 45% czyli 27$.i od tych 45% będzie liczony % zysk dla PCF - niestety nie znamy szczegółów.
Przypuszczam, że może to być 5-25% w zależności od liczby sprzedanych kopii gry, a do pewnej liczby sprzedanych kopii 1-2 mln może być to 0%.

Sukces Outriders oznaczałby, że PCF może mieć zlecone kolejne DLC Outriders

Jeśli ktoś uważa, że Outriders będzie wielkim sukcesem to lepszą inwestycją od PCF będą akcje Square Enix


Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w związku z nieprzedłużeniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) bieżącej koncesji na nadawanie kanału ATM Rozrywka TV, która kończy się z dniem 24 lutego 2021 r., jak również z brakiem rozstrzygnięcia przez KRRiT konkursu na udzielenie nowej koncesji na nadawanie, w miejsce kanału ATM Rozrywka TV, Emitent z końcem dnia 24 lutego 2021 r. zakończy jego nadawanie. Efektem tego od 25 lutego 2021 r. Emitent w segmencie nadawania nie będzie uzyskiwał przychodów.

Spółka Mercator Medical ma zastąpić Alior Bank w indeksie WIG20, uważa analityk Trigon DM. Podczas marcowej rewizji indeksów dużo zmian ma nastąpić również w mWIG40 i sWIG80.

Marcowa rewizja indeksów będzie pierwszą przeprowadzoną na nowych zasadach tworzenia rankingu indeksowego.

GPW podniosła znaczenie kapitalizacji w wolnym obrocie (waga 60 proc.) kosztem wagi skumulowanych obrotów za ostatnie 12 miesięcy (40 proc.). Dodano również nowe kryterium płynnościowe MWO.

Giełda stworzy listę rankingową na najbliższą rewizję według struktury akcjonariatu na dzień 19 lutego, jednak dzień ustalania kapitalizacji w wolnym obrocie jest nieznany i będzie losowo wybrany przez giełdę spośród pięciu dni poprzedzających dzień rankingu (od 15 do 19 lutego).

WIG20. Oczekujemy, że Mercator zastąpi Aliora bez względu na wylosowany dzień. Mercator wejdzie z wagą 0,6 proc., podczas gdy Alior ma obecnie 0,8 proc. udziału.
mWIG40. Oczekujemy, że Polenergia, Selvita, Stalprodukt i OncoArendi zastąpią BNP Paribas, CI Games, Cormay i Mabion także bez względu na wynik losowania. Oczywistą zmianą będzie również przejście Aliora do indeksu w miejsce Mercatora.
sWIG80. Oczekujemy, że Asseco BS, AC Autogaz, Eko Export, Games Operators, Getin Noble Bank, Inter RAO, MLP Group, Police i Śnieżka wypadną z indeksu, a ich miejsca zajmą Erbud, IMC, Instal Kraków, Mangata, Mo-Bruk, Photon Energy, Serinus, Sygnity oraz Quercus (60 proc. szans) lub Prairie Mining (40 proc. szans)” – czytamy w komunikacie Trigon DM.

Nowy regulamin indeksowy wymaga od nowych spółek przynajmniej 4 miesięcy notowań, aby mogły zacząć spełniać nowe kryterium płynnościowe MWO. Dotyczy to wszystkich indeksów - WIG20, WIG30, mWIG40 i sWIG80. Wyjątkiem jest tylko awans do WIG20 w trybie nadzwyczajnej rewizji w przypadku bardzo dużego IPO.

o opcji stabilizacyjnej i lockupach

str 245-247 prospektu

ir.huuugegames.com/media/asset...

Połowa inwestorów nie ma możliwości składania zleceń na Huuuge, zaś druga połowa może składać zlecenia ale nie z aplikacji mobilnej.

Klikanie oświadczenia przed każdym zleceniem kupna mógłbym przeżyć, ale brak możliwości składania zleceń przez aplikację mobilną dyskwalifikuje spółkę w moich oczach.

Informacja z KDPW z 16 lutego 2021 r w sprawie dopuszczenia akcji Starward do obrotu

www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Uchwa...zysk za ostatnie 2 kwartały 40,4 mlnWhistle
a kapitalizacja 244 mln
Wejście do Wig80 to kwestia czasuking

Huuuge jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem amerykańskiego stanu Delaware. Wiąże się to zarówno z innymi niż w Polsce regulacjami, ale i pewnymi utrudnieniami w późniejszym handlu akcjami na giełdzie - wskazują uczestnicy rynku.

Przykładowo BM mBanku zaznaczył, że "jeśli zapiszesz się na akcje Huuuge, będziesz mógł nimi handlować tylko w mInwestorze i eMaklerze na komputerze. Nie kupisz ich i nie sprzedasz w aplikacji mobilnej ze względów regulacyjnych. Nie będziesz mógł też złożyć zlecenia telefonicznie i osobiście".

Powodem jest Regulacja S wydana na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych.

W przypadku obrotu akcjami spółek, które podlegają pod tę regulację, GPW wymaga z jednej strony złożenia odpowiedniej deklaracji przez brokera, a z drugiej - klient przy każdej transakcji kupna będzie musiał potwierdzać, że m.in. nie jest obywatelem amerykańskim ani nie kupuje papierów na rzecz obywatela amerykańskiego.

Ponieważ oświadczenie jest obszerne, a w przypadku zleceń telefonicznych musiałoby być każdorazowo odczytane przez maklera i potwierdzone przez klienta, prawdopodobnie również inne domy maklerskie ograniczą możliwości handlu akcjami Huuuge do zleceń za pośrednictwem internetu, gdzie klient przed kupnem akcji będzie musiał zatwierdzić okienko z oświadczeniem.

www.bankier.pl/wiadomosc/Huuug...

Po debiucie na GPW handlować akcjami Huuuge Inc. będę mogli klienci tylko niektórych domów maklerskich, ale także oni napotkają pewne utrudnienia.

Z artykułu dowiesz się
Dlaczego nie wszystkie domy maklerskie będą pośredniczyć w obrocie akcjami Huuuge Inc. na rynku wtórnym;
Jakie oświadczenie musi złożyć inwestor zapisujący się na akcje Huuuge lub dokonując transakcji na GPW
Dlaczego nie będzie można zrealizować transakcji zakupu akcji Huuuge przez aplikację mobilną


www.pb.pl/handel-huuuge-inc-ni...

Info po którym rozpoczął się wzrost MlSystem pojawiło się w czwartek o godzinie 15.32
Reakcja rynku? cena zmieniła się z 104 na 105, a inwestorzy mieli prawie 1,5 godziny na ocenę tego infa..

Przypomnę, że Mlsystem działa w Fotowoltaice i nigdy nie raportował jakiejkolwiek działalności dotyczącej zwalczania Covid, (potrzebne laboratoria, próbki wirusa, specjaliści itd.)

Co jest w czwartkowym info z 15,32

Opinię wydała Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie
(Czy ta Komisja w Rzeszowie posiada odpowiednie laboratorium, specjalistów, czy ma możliwości techniczne aby dokonać testów urządzenia? aby wydać taką opinię?)
Spółka zastrzega, iż przyjęte założenia, wykonane ani planowane działania nie gwarantują uzyskania pozytywnej oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia Covid Detector ani jego dopuszczenia do obrotu.

Spójrzmy na notowania.
Info po którym rozpoczął się wzrost MlSystem pojawiło się w czwartek o godzinie 15.32
Reakcja kursu cena zmieniła się z 104 na 105, a inwestorzy mieli prawie 1,5 godziny na reakcje.

W piątek kiedy w zakładzie pojawił się prezydent i sprawę nagłośniła TVP kurs otworzył się na poziomie 150 zł (przy czwartkowym zamknięciu 105 zł)
Dziwne jest to, że przez 1,5 godziny w czwartek inwestorzy nie zareagowali na tą informację.
Po nagłośnieniu sprawy przez TVP mamy otwarcie 150 zł. Jak zamknął się kurs? 114,50 zł
Na wykresie pojawiła się długa czarna świeca, przy rekordowych obrotach, a kurs spadł poniżej maximum z sierpnia na poziomie 118,50.


Kapitalizacja 216 mln

Przychody ostatni rok 40 tys ( w tym w 3 kwartałach -0 słownie zero)

gotówka w kasie 1 tysiąc

Aktywa trwałe 0 - słownie zero
zapasy 0 - słownie zero
wskaźnik zadłużenia 0,97
Altman D

I takie coś rynek wycenia na 216 mlnWhistle

Proponowane zmiany w rewizji indeksów

1. Nowy wskaźnik MWO - miesięczny wolumen obrotów liczony do FF
2. Łatwiej będzie się utrzymać spółce w Wig40 i Wig80 np w Wig80 zostają spółki z pozycji 150 podczas rewizji rocznej (jest 145poz) a kwartalnej 160 poz (jest 155) analogicznie Wig40
3. Waga spółek 40% obrót + 60% FF (jest 60% obrót i 40% FF)
4. Spółki notowane na kilku rynkach nie mogłyby wejść do Wi80 Wig40 (obecnie mogą jak 1 mld euro kapitalizacji do Wig40 i 100 mln euro jak wig80)

Proponowane zmiany oceniam na plus.thumbright

Nie wiem tylko jaka będzie waga 3 wskaźnika MWO

Zmiany mają być ogłoszone przed 12 marca 2021GPW Benchmark wprowadzi w marcu zmiany w metodzie opracowywania indeksów giełdowych

Zmiany wejdą 12 marca przed rewizją roczną 19 marca.

www.bankier.pl/wiadomosc/GPW-B...


Czyli trzeba od nowa liczyć zmiany w indeksach.d'oh!

z ROIC mam problem, gdyż jest on dostępny na płatnych serwisach - 299 zł abonament

Sporo, rzeczy trzeba analizować samemu, zwłaszcza że dane których używam muszę zbierać z kilku źródeł i czasami trzeba liczyć na piechotę.

Co do wskaźnika zadłużenia, to stosuje go rygorystycznie. Wiem, że mogę odrzucać z góry pewne spółki czy branże, ale coś za coś.
Generalnie lubię eksperymentować z kryteriami wyszukującymi spółki (obecnie ok 20).


Dziś na GPW i NC mamy 55 spółki z branży gamingowej
Kolejne ponad 30 planuje w 2021 wejść na giełdę

www.bankier.pl/wiadomosc/Debiu...

Co dałoby imponującą liczbę ok 80 producentów gier notowanych na GPW, co jest pozytywne z punktu widzenia giełdy.
Z tych spółek znajdzie się kilka pereł, ale część z nich zbankrutuje.
Jak upadek części tych firm przyjmie rynek?
Jak to się przełoży na wyceny pozostałych spółek?

Obecnie na 55 spółki Gamingowe
8 ma wskaźnik Altmana D
18 nieokreślony (działają zbyt krótko)

Należy pamiętać, że ludzie podczas lockdownu, i braku możliwości wyjazdu na wypoczynek, zamkniętych barach; siłowniach, kinach itd. siedzą w domu i częściej grają w gry.
A na rynku gier co raz większa konkurencja.
Dziś jest moda na gaming, ale lider branży CDProjekt ma kłopoty a moda przemija.

Dlatego nie mam w portfelu żadnej spółki gamingowej.


Przy 70,50 miałem dużą ochotę shortować Allegro - nie zrobiłem tego - potem spadło poniżej 70 i wzrost na 73,50 a teraz poniżej 67.

Spółka którą cały czas miałem na krótkiej liście obserwacyjnej.
Powinienem kupić po 13-14 zł a nie kupiłemThink

Tutaj powództwo wniosły 2 fundusze.

Nie znam argumentacji sądu dlaczego odrzucił wniosek o zabezpieczenie.

Widzę 4 opcje.
1. Błąd formalny prawnika składającego wniosek, (nie dotrzymanie terminów lub powołanie się na złe przepisy)
2. Zła argumentacja w sprawie wniosku o zabezpieczenie.
3. Błąd Sądu.
4. Sprytnie skonstruowane przyznanie akcji własnych przez prawnika drugiej strony tak, że ciężko to zaskarżyć lub zasugerowanie błędnego zaskarżenia drugiej stronie.


Sprawa jest w sądzie, tylko sąd oddalił powództwo w sprawie zabezpieczenia tj wstrzymania przyznawania akcji własnych.

DonG napisał(a):

Ryzyko wyciśnięcia za grosze to na polskim rynku chyba największe zagrożenie w przypadku inwestycji w rentowne, zdrowe, ale tanie i zapomniane spółki (najczęściej zapomniane ze względu na działania głównego akcjonariusza). Czasem można taką spółkę kupić bardzo tanio, a rynek i tak nas zaskoczy i sprowadzi to jeszcze niżej, a potem pojawia się wezwanie po minimalnej wymaganej cenie i strata.

Prawo dotyczące wezwań i przymusowych wykupów jest zdecydowanie do zmiany. Podejście oportunistów z funduszy zresztą też. Kto następny w kolejce do wyciśnięcia?


Bardzo trafny komentarz.salute

a na Impelu FF został ok 6,5%

Najpierw przejęli za friko skupione akcje własne dołując w ten sposób kurs, a teraz sobie ściągną spółkę z giełdy.Not talking


PEP ... FF to 13,25%

Do tego mamy fundusze które lubią oddawać akcje w takich wezwaniach ostatnio przykład PGO
Osiągnięcie 95% akcji poprzez wezwanie jest bardzo prawdopodobne a to oznacza przymusowy wykup i wycofanie spółki z giełdy.

Nawet jeśli PEP zostanie na GPW to część odpowie na wezwanie po 63 zł a to oznacza mniejszy FF.
Wejście do Wig20 przy tak małym FF można włożyć miedzy bajki.Zmniejszenie emisji nowych akcji z 15mln do 11,3 mln jest informacją negatywną. Te pieniądze trafiłyby do spółki i służyły jej rozwojowi.
Inną opcją było zmniejszenie puli akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Gdyby nie zmniejszyli liczby akcji to cena byłaby niższa niż 50 zł?

Cena akcji w wezwaniu na Polenergię, ogłoszonym przez BIF IV Europe Holdings i Mansa Investments, została podwyższona do 63 zł z 47 zł - podało pośredniczące w transakcji Santander Biuro Maklerskie.

"Wskazana powyżej podwyższona Cena Akcji zostanie zapłacona za wszystkie Akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za Akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu" - napisano w komunikacie.

Polenergia w osobnym komunikacie podała w piątek, że jej akcjonariusz większościowy - Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings zawarły aneksy do umowy inwestycyjnej z 3 listopada 2020 r.

Akcjonariusze ci uzgodnili zmianę dwóch parametrów dotyczących ich współpracy po wycofaniu akcji Polenergii z obrotu na GPW.


Ps. Czyli PEP i Kruszwica zwolnią dwa miejsca w Wig80

Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy że akcje SERINUS ENERGY plc („Serinus”, „Spółka”) są notowane na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, iż Dyrektorzy Spółki odnotowują, że ostatnio wystąpiła znacząca różnica między cenami akcji Spółki w notowaniach na giełdach w Londynie i Warszawie.

Akcje będące w obrocie na obu giełdach posiadają ten sam Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych („ISIN”) JE00BF4N9R98 i w równym stopniu uczestniczą w zyskach Spółki. Informacje wymagane przepisami prawa są przekazywane na obu giełdach w tym samym czasie. Dyrektorzy potwierdzają, że Spółka przekazała wszystkie informacje mogące mieć wpływ na kształtowanie się ceny akcji, wymagane przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w obu jurysdykcjach.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi rynek regulowany, podczas gdy AIM jest rynkiem w formule alternatywnego systemu obrotu – aby papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW wymaga się sporządzenia przez emitenta prospektu emisyjnego, natomiast AIM tego nie wymaga. Spółka przygotowała prospekt emisyjny, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki, datowany na 26 września 2014 r., na podstawie którego do obrotu na warszawskiej giełdzie zostało dopuszczonych 38.479.608 akcji Serinus. Od tego czasu Spółka nie publikowała w Polsce aktualniejszego prospektu emisyjnego. Łącznie od debiutu 78.629.941 akcji Serinus zostało dopuszczonych do obrotu w Warszawie. Oznacza to, że podczas gdy wszystkie spośród 1.140.660.629 wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji Spółki są uprawnione do obrotu na AIM, to jedynie część z nich - 78.629.941 dopuszczonych jest do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

ps. Warto zerknąć na wcześniejszy wykres Krewy

Oferta Huuuge mnie nie przekonała, Think nie złożyłem zapisu.

Jednak wszystkim, którzy się zapisali życzę udanego debiutu.wave

Koninklijke Bunge kupił w ramach wezwania 7.688.431 akcji Zakładów Tłuszczowych Kruszwica - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander BM.

Koninklijke Bunge w grudniu wezwał do sprzedaży 8.223.636 akcji Kruszwicy, stanowiących 35,78 proc. ogólnej liczby głosów, po 66,30 zł za sztukę.

W wyniku wezwania, Koninklijke Bunge zamierzał posiadać 22.986.949 akcji, stanowiących 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.(PAP Biznes)

Czyli mamy przymusowy wykup.
I zwalnia się jedno miejsce w Wig80

Rekord Wszech Czasów na wykresie skorygowanym o dywidendyhello1

@Premier02 odp na pytanie masz w moim poście z 16 grudnia

Dziś na GPW i NC mamy 44 spółki z branży gamingowej
Kolejne ponad 30 planuje w 2021 wejść na giełdę

www.bankier.pl/wiadomosc/Debiu...

co dałoby imponującą liczbę ok 70 producentów gier notowanych na GPW
Z tych spółek na pewno znajdzie się kilka pereł, ale część z nich zbankrutuje.

Obecnie na 44 spółki Gamingowe
6 ma wskaźnik Altmana D
a 12 nieokreślony (działają zbyt krótko)

Należy pamiętać, że podczas lockdownu, i braku możliwości wyjazdu na wypoczynek, zamkniętych barach; siłowniach, kinach itd. Ludzie siedzą w domu i częściej grają w gry.

Obecnie nie mam w portfelu żadnej spółki gamingowej.

Co do Huuuge decyzję podejmę w ostatniej chwili. Jeśli wejdę to krótkoterminowo.

MrBlue2 napisał(a):
Ciekawa spółka z atrakcyjną wyceną.

Niestety patrząc na akcjonariat wygląda tak jakby miała być zdjęta z giełdy (między 3-5 zł)

główni 78%
OFE 14%
pozostali 8%


Z perspektywy 6 miesięcy okazała się to bardzo dobra inwestycja, nie wspomnę o 38 gr dywidendy.

Miałem duże obawy, że ściągną Introl z giełdy, zwłaszcza jak spojrzałem na akcjonariat.
Szkoda tylko, że nie zająłem większej pozycji, ale nie ma co narzekać.


Pakietówka
4,124,379 akcji po 1,45 tj 4,28%

https://stooq.pl/t/bt/

któryś fundusz "zapomniał" się zapisać, bo nie było na rynku takich obrotów aby mógł taki pakiet zebrać jakiś słup
z takim pakietem mogli się targować o wyższą cenę.puke_l

Zostało 8,67% FF

Na ich miejscu ogłosiłbym teraz wezwanie po 1,50 (okrągła cena i 5 gr więcej na zachętę dla opornych).
I jednocześnie ogłosiłbym NWZA w sprawie wycofania spółki z giełdy.
a ktoś uczynny zbierałby akcje po 1,48-1,49

I pozamiatane.

Tak dla nich byłoby najszybciej i najtaniej. Co nie znaczy, że tak zrobią.TDJ EQUITY II w wyniku wezwania nabył 21.801.167 akcji PGO - poinformował pośredniczący w wezwaniu mBank.

W grudniu TDJ EQUITY II wezwał do sprzedaży 30.157.629 akcji PGO, stanowiących około 31,32 proc. ogólnej liczby głosów i liczby akcji w kapitale zakładowym tej spółki .

Czyli oba fundy powyżej 5% odpowiedziały na wezwanie

Takie działanie z warrantami było bardzo niekorzystne dla drobnych akcjonariuszy.

Pytanie czy tego typu działania będą w przyszłości czy był to jednorazowy wybryk.

Testem dla Głównego jest polityka dywidendy, jak spółka zacznie wypłacać dywidendę (nawet małą) to będzie to dla mnie sygnał, że zmieniło się podejście głównego akcjonariusza do drobnych.


W Lubawie nie podoba mi się postępowanie głównego akcjonariusza.
28 stycznia 2020 objął w ramach waranatów 41 mln akcji w efekcie CWK spadła z 2,18 do 1,66 na akcje.
Spółka od 2008 roku - 13 lat - nie wypłaca żadnej dywidendy.

To są powody dla których spółkę odrzuciłem.

Wskaźnikowo wygląda ciekawie.
CWK 0,76
C/Z 5,98
C/ZO 4,49
Altman AAA
niskie zadłużenie 0,31

Spółka z Wig80
płynna średnie dzienne obroty 920 tys

średnie
3 ms 1,43
6 ms 1,40
roczna 1,22
W tej chwili tylko średnia roczna jest na plusie

Silny opór jest na poziomie 1,50-1,60 i jego pokonanie zaowocowałoby trwałymi wzrostami.
Wsparcia należy szukać na poziomie 1,20-1,25

Tutaj polityka dywidendowa bardzo pomogłaby notowaniom, ale brak woli ze strony głównego akcjonariusza.

Yaroman napisał(a):

Skład portfela, mniej więcej w równych proporcjach 1 do 1 do 1: obligacje komercyjne ( Kruk, Rokita, Echo) / gotówka / akcje.
Akcje - wszystkie - w kolejności, od największego zaangażowania:
Sanok
Wielton
PCC Rokita
Kęty
Intercars
Nowa spółka
Kernel
Budimex
Dębica


4 spółki z Wig80 i 4 spółki z Wig40
Technicznie nie mam zastrzeżeń do żadnej spółki.
Jedynie nie podoba mi się poziom zadłużenia Wieltonu (0,72), ale wykres spółki do zaakceptowania.

Łączy nas wspólna cecha, zero akcji gamingowych w portfelu
Osobiście preferuje Wig80 i mniejsze spółki.

W Wig20 będzie jedna zmiana.
Za Aliora (ewentualnie Asseco) wejdzie Mercator.
I bez znaczenia czy Mercator będzie kosztował 300 czy 500.

Tsgames mógłby wejść jeśli Lotos połączyłby się z PKN.
Należałoby jeszcze sprawdzić Biomed

W Wig40 jest sporo spółek na styku, zaś znając fundy, będą chciały podbiciem (spadkiem) ceny, obrotami (lub zejściem poniżej 5% aby zwiększyć FF) wpłynąć w ostatniej chwili na kształt Wig40Z moich kalkulacji wychodzi, ze podczas rewizji rocznej do Wig 80 wskoczą

Delko (jak utrzyma obecną cenę)
Mobruk
PCC Exol
PCF
Photon (jeśli obroty z NC są liczone)
Praire (jak utrzyma obecną cenę)
Pure (jeśli obroty z NC są liczone)
Serinus (jak utrzyma obecną cenę)

potem Huuuge w kwartalnej.
Huuuge, Mobruk, PCF, mają szansę nawet na Wig40

Wypadają z Wig80 spółki
Kogeneracja
PHN
Police

Spółki zagrożone wylotem z Wig80
Archichom
AtmGroup
Comp
Dębica
Interloat
Kruszwica na którą jest wezwanie i może zwolnić jedno miejsce w Wig80
PgSoft
Zepak

Zostały jeszcze 3 tygodnie, przypominam, że wyniki do rewizji rocznej w marcu liczone są miesiąc wcześniej. Waga 60% obroty; 40% FF
Jest jeszcze grupa spółek które przy rosnącym kursie i obrotach mogą wskoczyć do Wig80DJ1910 napisał(a):
Hmmm ale to nie jest przypadkiem sytuacja bez precedensu?

Kogo znam i na giełdzie gra bierze w tym udział.

To jest zawsze parę osób tylko "ode mnie"

Takich ludzi w skali świata mogą być dziesiątki tysięcy.

Z kapitalami od śmiesznych 10k jak mój do kilkuset tyś PLN.

Nie wierzę że w tym wyjątkowym przypadku światowa ulica nie ma na nic wplywu.

Inwestowanie na giełdzie dzięki systemom informatycznym jest obecnie dostępne dla każdego.

Chyba niektórzy tu żyją czasami które już minęły ;-)Rozumiem, że każdy potrafi zarządzać maxymalną wielkością pozycji, ma ustalony poziom cięcia strat.
I potrafi stosować samodyscyplinę.

Po 10 zł jak fundusz sypał z ukrytego można było brać każdą ilość, jedynym ograniczeniem była maxymalna wielkość pozycji jaką mogłem otworzyć.

Nazwę tego inteligentnego funduszu przemilczę Shhh

Dodam, że przy obecnej wycenie Remaku na 39 mln spółka ma 45 mln gotówki.
Zaś CWK Grahama wynosi ...

Dobrze, że nie było wezwania na akcje bo fundusz z radością oddałby wszystkie akcje.

Ps. Dodam, że spece z tego funduszu sprzedali w czerwcu 2020 1,6 mln akcji PKO BP po ok 22 zł - obecny kurs 29 zł

Oferta dotyczy 15 mln nowych akcji i 18,350 mln starych razem 33,35 mln akcji

Do indywidualnych ma trafić 5-10% oferty.

Jeśli cena dla instytucjonalnych będzie wyższa niż 50 zł to do drobnych trafi 5%

5% to 1,6675 mln akcji co po 50 zł daje wartość oferty dla drobnych 83,375 mln

W przypadku gdyby było 10% to wartość oferty dla drobnych to 3,335 mln akcji - 166,75 mln

Amerykański gigant szykuje się do wejścia na polski rynek. Według doniesień, trwają prace nad serwisem Amazon.pl.
Spółka uruchomiła serwis sell.amazon.pl, w którym zaprasza firmy do współpracy. Sprzedawcy za pośrednictwem platformy już mogą rejestrować konta. Równolegle trwają prace nad uruchomieniem serwisu Amazon.pl.

www.stockwatch.pl/wiadomosci/m...


link do prospektu

https://ir.huuugegames.com/prospekt

Lista Domów Maklerskich przyjmujących zapisy - 6

Ipopema
BDM
BOŚ
BM BKO BP
Noble Securites
Mbank

Liczba akcji po emisji będzie ok 88 mln co daje wycenę ok 4,4 mld po 50 zł.
Wydaje się pewniak do Wig40 ...może nawet do Wig20 za rok

zależy, czy zawnioskują 15 czy 16 mln.

Na ich miejscu zawnioskowałbym 16 mln

Wskaźnik zadłużenia 0,67 - dużo
Altman B- słabo
Średnie na plusie - ok
Średnie dzienne obroty 27 tys co jest dobrym wynikiem jak na NC

mnie LUG nie przekonuje.

Zwłaszcza, że na GPW jest spółka z tej samej branży, płacąca corocznie dywidendy, z niskim zadłużeniem i dużo bardziej płynna.


Akcje imienne nie są zdematerializowane i nie można ich sprzedać na GPW, zostaje umowa cywilno-prawna lub wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu.

Na ogół akcje imienne dają dodatkowe uprawnienia, np x2 liczbę głosów (x5 według starych przepisów) dopuszczenie ich do obrotu oznacza utratę tych uprawnień.

Warto, tez zerknąć na statut spółki czy nie ma w nim szczegółowych zapisów odnośnie akcji imiennych.


Na logikę powinni poszukać możliwości rozwoju w innych kierunkach.

Jeśli zostaną przy produkcji rękawic i dywidendzie to wypadną z Wig20

Tutaj sam komunikat o inwestycji poza rękawice wpłynąłby pozytywnie na kurs.

Mercator ma spore możliwości.
Pytanie czy potrafi je wykorzystać?


Dzięki @krewa za Twoje uwagi.

Samo przejście do wyższego indeksu jest informacją pozytywną.

Z Mercatorem jest taki problem, że zarząd nie ma pomysłu co zrobić z górą zarobionych pieniędzy.
Zbudują fabrykę rękawic i wypłacą dywidendę.
Zamiast szukać możliwości rozwoju w innych kierunkach.

W dniu ogłoszenia zmian w indeksach mogą być istotne zmiany kursów spółek które to dotyczy.

Trafne wcześniejsze wytypowanie spółek wchodzących do wyższego indeksu przekłada się konkretne pieniądze. Zwłaszcza, że na Mercatorze są kontrakty.


Mnie zastanawia jedno czy Mercator po rewizji rocznej wejdzie do Wig20?Think

Na potencjalnym wylocie z Wig20 są Alior i JSW, ale te spółki rosną a Mercator spada, do tego mamy jeszcze kilku innych kandydatów do Wig20.

Ps. Na dzień dzisiejszy wychodzi mi że w Wg20 będzie jedna zmiana.
Mercator wejdzie za Aliora.

Drugą spółką która mogłaby wejść do Wig20 jest Tsgames

Widzę, że stosujemy podobne techniki wyszukiwania akcji.
Jestem zdziwiony, że 3 Twoje największe polskie pozycje są w moim portfelu.Whistle
Zaś większość Twoich spółek jest na liście moich spółek do obserwacji.

Zwróciłeś mi uwagę, że warto stosować dywersyfikację także w oparciu o inne giełdy.salute

Mam pytanie z jakich stron www korzystasz do filtrowania (wyszukiwania) spółek z USA i Niemiec?


K2 autorem kampanii Pepsi na 35 rynkach (wideo)

Pod hasłem „Dorzuć Więcej Smaku do Chwil w Domu z Pepsi" ruszyła międzynarodowa kampania reklamowa napoju Pepsi (PepsiCo). Przygotowała ją agencja K2.

Czytaj więcej na:
www.wirtualnemedia.pl/artykul/...

Na PGO są dwa fundy co mają 7,6% i 6,8% + 3 mniejsze co razem mają 4%.

Pytanie zasadnicze czy oddadzą akcje po podwyższeniu ceny w wezwaniu?

Do tego dochodzą inwestorzy co brali akcje pod podwyższenie ceny wezwania.

Dobrze by było aby został chociaż jeden duży fund aby mógł blokować, ewentualne wycofanie spółki z giełdy lub nowe emisje prowadzące do przymusowego wykupu.
Bo jak zostaną sami drobni będzie im ciężko.

Technicznie to jest dobry i perspektywiczny wykres. Pod warunkiem, że nie zdejmą spółki z GPW.

Taktyka odnośnie wezwań kupującego jest dobra, na ich miejscu doprowadziłbym sprawę do końca i ściągnął spółkę z GPW co nie koniecznie musi oznaczać kolejne podwyższenie ceny wezwania.
Może to być uchwała o zdjęciu spółki z GPW lub emisja akcji (mogą to drobni zablokować w sądzie).
Dlatego taniej i szybciej wyjdzie im podnieść cenę po raz kolejny, ale co zrobią tego nie wiem.

Dzisiaj mamy przebicie 4,60 na wykresie 5 letnim.
oraz kurs przebił średnią roczną na poziomie 4,78

Wszystkie średnie 1ms, 3ms 6ms roczna 5 letnia są na plusie
wskaźnik zadłużenia 0,30 - niski
Altman AA+
średnie dzienne obroty 278 tys - spółka płynna

branża gazownictwo + fotowoltaika

Na Atlancie ładny wykres, średnie na plusie, rozsądna wycena.

Mimo, że spółki nie posiadam uważam, że to dobra inwestycja.

Zobaczymy jak sobie kurs poradzi sobie z okrągłą ceną 10 zł. Sporo ludzi lubi realizować zyski na poziomie okrągłych cen.

Nie jest fanem spółek z NC, główna bolączka to płynność.
Tutaj średnie dzienne obroty to 13k.

Nie podoba mi się wykres spółki.
Wzrost pod 8 zł a potem spadek na 3,50.
Jeśli chodzi o średnie to kurs jest poniżej średniej rocznej.
Zadłużenie 0,60 - wysokie
Jeśli chodzi o przejście na GPW to spółka nie spełnia kryterium FF ani kapitalizacji.

Może branża i spółka ciekawa, ale z mojej perspektywy spółkę odrzucam.


Spółka z Wig40 ładnym wykresem.
Branża która będzie w modzie.

Wiem, że nie jest tanio, ale technicznie ok.

Spółka z Wig40 ładnym wykresem.
Branża która będzie w modzie.

Wiem, wskaźnikowo drogo, ale technicznie ok.

Decora to spółka którą należało kupować w 2018 kiedy kurs był ok 10 zł. Wtedy spółka robiła skup akcji własnych, a insiderzy kupowali duże ilości akcji.

W drodze nauki warto zerknąć na wykres Decory i zobaczyć jak ta spółka budowała bazę i wzrosła z 10 zł na 30 zł.
Warto szukać spółek z podobnym wykresem jak Decora (ale w punkcie startu z 2018)

Co do Decory teraz sporo zależy czy spółka wejdzie do Wig80. podczas rewizji kwartalnej była na 2 miejscu rezerwowym. Wszedł Synektik i jest 1 rezerwową. Na Decorze niestety mały FF 17% spora kapitalizacja 315 mln, a średnie roczne obroty teraz są niskie - 83 tys.

a Konkurencja do wejścia do Wig80 spora.

Jak dadzą radę wskoczyć do Wig80 podczas rewizji rocznej trend wzrostowy będzie kontynuowany.

Dzisiaj rekord Wszech Czasówthumbright

Spółka z Wig80 którą obserwuje.

Kapitalizacja 92 mln FF 53%
Średnie roczne dzienne obroty 470 tys

Średnie
1ms 21,76
3ms 22,06
6ms 23,25
roczna 23,67
Altman BBB

Jak widać wszystkie średnie są na minusie.
Obawiam się, że w wynikach za IV kw mogą pojawić się odpisy.
Zaś ostatnio spółka zrobiła emisję akcji po 18,25 (nie jest entuzjastą spółek drukujących akcje).

Tutaj niewiadomą są wyniki za IV kw oraz czy spółka utrzyma się w Wig80. Istnieje też ryzyko nowej emisji akcji.

Spółka płynna i Wig80 zobaczy w którą stronę pójdzie kurs.


Mój kandydat do Wig80 w perspektywie roku.

Kapitalizacja 102 mln FF 44%
(obecnie w Wig80 -11 spółek ma kapitalizację poniżej 200 mln w tym 6 poniżej 100 mln)

Co prawda średnie roczne obroty tylko 372 tys
Zaś średnie obroty z ostatnich 6 miesięcy 599 tys
Średnie obroty z ostatniego miesiąca 234 tys

Podczas ostatniej rewizji kwartalnej Delko było na 4 pozycji rezerwowej do Wig80 (w grudniu do Wig80 wszedł Synektik czyli teraz 3 pozycja)

Tutaj sporo zależy od kursu i obrotów przed rewizją roczną w marcu.

Mój kandydat do Wig80 w perspektywie roku.

Kapitalizacja 195 mln spory FF 33%
(obecnie w Wig80 -11 spółek ma kapitalizację poniżej 200 mln w tym 6 poniżej 100 mln)

Co prawda średnie roczne obroty tylko 138 tys
Zaś średnie obroty z ostatnich 3 miesięcy 275 tys
Średnie obroty z ostatniego miesiąca 697 tys

Pytanie czy TFI Rockbridge chce wysypać się do zera?
Czy może zredukować pozycję do określonego poziomu?

Pozycja na Relpolu zajęta w zeszłym roku, jedyna moja obawa, że rynek może rosnąć a w tym czasie TFI Rockbridge będzie zasypywać wszelkie wzrosty.

Pożyczka do kwoty 6 mln na 5 lat dla przewodniczącego rady nadzorczej (ma 68% akcji) (na warunkach rynkowych kiedy stopy % koło zera)
Pożyczka jest dla spółki pana przewodniczącego. Zabezpieczenie pożyczki brak.


W kasie spółki 5,4 mln przy kapitalizacji 14 mln (po wynikach III kw)

Pozostawię to bez komentarzapuke_l

addison napisał(a):
Zatem mamy okazję kupować z rynku, skoro wezwanie blokuje ruch ceny.


Post napisany przy 84 groszach.

Dziękuje za podpowiedźsalute

To byłaby bardzo fajna spółka ... jeśli miałaby inny zarząd.

Którego działania nie budzą zaufania inwestorów.

Technicznie ok.

Dla mnie Pozbud to kandydat do Wig80 (za rok)

Obecna kapitalizacja Pozbudu to 115 mln duży FF.

Teraz na potencjalnym wylocie z Wig80 jest 10-12 spółek z czego 5 ma kapitalizację poniżej 100 mlnTechnicznie poziom 20 zł jest bardzo istotnym wsparciem.

Informacja o sprzedaży znacznych pakietów przez 2 członków rady nadzorczej jest negatywna.

Zerknijmy na średnie
3 ms 23,17
6 ms 25,97
12 ms 22,99

Jak widać aktualny kurs jest poniżej wszystkich średnich.


Warto zerknąć na wykres
aktualny kurs 80 zł
Rekord Wszech Czasów 89 zł
(na wykresie tygodniowym 85,24)

Średnia 3ms 77,08
Średnia 6 ms 78,45
Średnia roczna 72,38
Średnia 5 letnia 63,77
Wskaźnik zadłużenia 0,46
Altman A-

Spółka zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i długotrwałym przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców w ramach tzw. bankowania rodzinnego. PBKM świadczy także usługi w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej. Spółka prowadzi działalność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz południowej.

Spółka z Wig80 średni dzienny obrót 85 tys


Rodzaje konstrukcji portfeli akcyjnych stosowanych przez BM w Polsce

Portfel Amerbrokers
2 spółki po 15%
Reszta po 5 i 10%
Wychodzi 10-14 spółek

Portfel BOŚ
Waga max dla spółek z wig20 -8%
Dla pozostałych max 7%
Minimalna 1%
Wychodzi 18-22 spółki

Portfel BDM
Wagi spółek
12,5%
10%
7,5%
5%
Wychodzi 10-12 spółek

Informacje
Stopień: Elokwentny
Dołączył: 24 listopada 2019
Ostatnia wizyta: 9 kwietnia 2021 07:52:23
Liczba wpisów: 413
[0,11% wszystkich postów / 0,82 postów dziennie]
Punkty respektu: 43

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,008 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +160,29% +32 058,65 zł 52 058,65 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d