PULAWY - Spółki od A do Z - GPW - forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
X
AD.bx ad0c
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Obserwuj ten wątek | RSS
idź do strony: << < 11 12 13 14 15 16 [17] > >>
PULAWY [ZAP] Opcje AKTUALNY KURS: 165,00 zł (+0,00%) 19-01-2018 17:00
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 827
Wysłane: 26 sierpnia 2016 13:47:22 przy kursie: 214,90 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA po II kw. 2016r.

Skonsolidowane przychody Puław wyniosły 809 mln zł i były o 4,6 proc. (38,8 mln zł) niższe r/r oraz o 14,9 proc. niższe kw/kw. A zatem sezonowy spadek był niższy niż w roku ubiegłym, kiedy to spółka odnotowała zniżkę o 21 proc. Niestety znacznie mniej korzystnie wypadły koszty produkcji, w związku z czym rentowność zysku brutto na sprzedaży wyniosła 24,3 proc. w stosunku do 26,1 proc. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 196,7 mln zł i był o 24,4 mln niższy od uzyskanego przed rokiem. Za około 14,3 mln spadku odpowiada utrata rentowności, natomiast za 10 mln spadek przychodów ze sprzedaży.Koszty sprzedaży wyniosły 70,8 mln zł i były o 5 proc. wyższe r/r, natomiast koszty ogólnego zarządu praktycznie się nie zmieniły. Spółka co prawda nie ujawnia wolumenów w sprawozdaniu, ale z prezentacji wynikowej spółki matki wynika, że wolumeny w drugim kwartale były wyższe w stosunku do okresu kwiecień-czerwiec ubiegłego roku, w szczególności dla głównego asortymentu jakim są nawozy azotowe. W górę poszły także wolumeny pozostałych produktów handlowych więc zwyżka kosztów sprzedaży wydaje się mieć usprawiedliwienie. Z drugiej strony należy pamiętać, że spółka koszty odpisów na należności prezentuje właśnie w kosztach sprzedaży.

Z uwagi na efekt dźwigni operacyjnej zysk na sprzedaży spadł mocniej niż gross profit (27,6 proc. względem 11 proc.) i wyniósł 72,5 mln zł. Nieco gorzej niż w roku ubiegłym wypadło saldo pozostałej działalności. Spółka odnotowała per saldo koszt na poziomie 4,2 mln zł w relacji do 2,9 mln zysku przed rokiem (Puławy dokonały w raportowanym okresie odpisu na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie prawie 3 mln zł, natomiast przed rokiem pokazała około 1 mln zysku z rozwiązania rezerw), w związku z czym wynik operacyjny wyniósł 68,2 mln zł i był niższy o 33,8 proc. Na poziomie wyniku netto Puławy pokazały prawie 66 mln zysku w relacji do 94,5 mln przed rokiem.

Z rachunku rodzajowego wynika, że koszty pracownicze były o 7,7 mln niższe r/r, co być może ma związek z innym rozkładem premii dla pracowników w czasie (w tym przez zawiązywanie i wykorzystanie rezerw). Przede wszystkim jednak koszty zużytych surowców były niższe o 21,5 proc. (przy 8 proc. spadku przychodów ze sprzedaży produktów), co przełożyło się na ponad 113 mln oszczędności. Za to o 97 mln wzrosły koszt podatków i opłat, co związane jest z umorzeniem praw do emisji gazów w tym kwartale, natomiast w ubiegłym roku w I kw. 2015 r.Z kolei analiza rachunku segmentowego prowadzi do wniosku, że zniżka wyników dotknęła przede wszystkim segment nawozowy Agro, natomiast segment chemiczny, gdzie spółka raportuje efekty działalności w zakresie Kaprolaktamu, Melaminy i mocznika do zastosowań technicznych odnotował wynik najlepszy od wielu lat.

Przychody segmentu nawozowego wyniosły 467 mln zł i były o 31 mln zł (6,3 proc.) niższe r/r., głównie za sprawą spadku obrotów na nawozach azotowych (362 mln przychodów, 55 mln mniej r/r). Marża wyniosła 31,5 proc. w stosunku do 34,2 proc. przed rokiem wobec czego wynik segmentu spadł o 23 mln zł (13,7 proc.) do poziomu 147 mln zł. Spadek wyniku jest efektem głównie presji cenowej na produktach.

Sprzedaż segmentu chemicznego także była niższa – dokładnie o 25,2 mln zł (8 proc.), ale za to rentowność segmentu wyniosła aż 19,8 proc. w porównaniu do 13,2 proc. przed rokiem. Tym samym marża nawiązała do poziomów widzianych ostatni raz na początku 2012 r. Zysk segmentu wyniósł prawie 58 mln zł i było 16 mln zł wyższy r/r. Stało się tak za sprawą spadku kosztów gazu oraz benzenu, ale także wzrostu wolumenu sprzedaży i cen sprzedaży melaminy, przy spadku kosztów głównego surowca do jej produkcji czyli mocznika.Przepływy operacyjne Grupy Puławy wyniosły 40,3 mln zł i były o 37 proc. niższe r/r. Choć przepływy na działalności inwestycyjnej były w II kw. praktycznie zerowe, to nie oznacza to, że spółka zaprzestała wydatkowania kwot na rozwój biznesu. Przeciwnie, na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i WNiP Puławy wydały prawie 37 mln zł, a saldo poziom cashflow wynika jedynie z ruchów na inwestycjach kapitałowych. W tym miejscu trzeba dodać, że Puławy są mocno nadpłynne i utrzymują bardzo wysoki poziom środków pieniężnych, który spółka częściowo lokuje w obligacjach i lokatach, co zmienia obraz przepływów inwestycyjnych. Wspomnianą nadpłynność widać jednocześnie w przepływach z działalności finansowej, które były ujemne na kwotę 185 mln zł, co wynika przede wszystkim z wypłaty ponad 200 mln zł dywidendy dla akcjonariuszy.Dług netto Puław na koniec II kw. wynosił minus 683 mln zł. Tak wysoki stan utrzymywanych środków prawdopodobnie będzie służył do finansowania programu inwestycyjnego i to nie tylko w samej spółce, ale także w całej Grupie Azoty. Największym przygotowywanym projektem jest elektrownia z budżetem sięgającym 1,1 mld zł, ale na razie wydatki poniesione na ten projekt są jeszcze symboliczne – 6,9 mln zł. Największe nakłady Puławy ponoszą w tej chwili na budowę wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Budżet projektu wynosi 385 mln zł. Do tej pory wydatkowano 22,2 mln zł, w tym w pierwszym półroczu 13,3 mln zł.

Kwartał choć znacznie słabszy r/r, w pewien sposób dobrze rokuje na przyszłość, głównie w związku odbudową kondycji rynku produktów chemicznych. W dłuższej perspektywie na wyniki powinny korzystnie wpłynąć inwestycje w tym zapewnienie bilansowania kaprolaktamu wewnątrz grupy przez budowę instalacji PDH. Gorzej rysują się perspektywy dla nawozów, przede wszystkim mocznika. W wyniku wejścia na rynek nowych zdolności produkcyjnych spodziewana jest dalsza obniżka cen związana z nadpodażą tego produktu.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 26 sierpnia 2016 14:00
sasky PREMIUM
sasky
Stopień: Złotousty
Grupa: . , Engineer, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 1 975
Wysłane: 13 września 2016 07:49:07 przy kursie: 207,40 zł
Cisza przed burzą – analiza techniczna PULAWY w porannym Wykresie dnia.
Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
http://wiadomosci.stockwatch.pl/cisza-przed-burza-analiza-techniczna-pulawy,akcje,176276
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 827
Wysłane: 11 listopada 2016 12:48:53 przy kursie: 176,20 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA

Trzeci kwartał obecnego roku nie był dla spółki z Puław udany. Wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat były niższe r/r, a dodatkowo spółka wygenerowała mniej gotówki. Puławom i całemu sektorowi nawozowemu nie sprzyja sytuacja rynkowa.

Przychody GK Puławy wyniosły w 3 kw. 712 mln zł i były znacząco niższe od raportowanych w tym samym okresie poprzedniego roku - obroty skurczyły się o 23,9 proc. co odpowiada kwocie 223 mln zł. W zakresie podstawowych produktów nawozowych (-38 proc.), natomiast w przypadku produktów chemicznych Puławy odnotowały wzrost o 1,7 proc. Za utratę przychodów odpowiada zarówno spadek cen nawozów jak i wolumenu sprzedaży.
Choć 3 kwartał roku ma tradycyjnie najniższą rentowność, a obroty były niskie, to okres lipiec-wrzesień w tym roku wypadł całkiem przyzwoicie pod względem marży. Rentowność zysku brutto na sprzedaży wyniosła w 3 kwartale 18,2 proc. w porównaniu do 20,2 proc. w 3 kw. 2015 r., 13,4 proc. w 2014 r. i 14,1 proc. w 2013 r.W efekcie niższych obrotów i spadku marży zysk brutto na sprzedaży wyniósł 129,5 mln zł i był o 31,5 proc. niższy r/r.

Z rachunku rodzajowego wynika, że koszty materiałów i surowców wyniosły 358 mln zł i były o 22,6 proc. niższe r/r, a zatem tempo spadku było niestety niższe niż w przypadku obrotów. Koszty pracownicze wyniosły 93,3 mln zł i były o 1,3 proc. wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Obciążenia wynikające z usług obcych zmniejszyły się o 8,8 proc., co można wiązać z mniejszym wolumenem sprzedaży.Koszty ogólnego zarządu pozostały stabilne, natomiast koszty sprzedaży zmniejszyły się tylko o 12,3 proc., w wyniku czego ich udział w przychodach wzrósł z 7,2 do 8,3 proc. Na skutek dźwigni operacyjnej zysk ze sprzedaży spadł z 75,4 do 23,8 mln zł, a EBIT skurczył się o 53 mln zł i wyniósł ostatecznie 22,7 mln zł. Wynik wygląda bardzo słabo w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku, ale już w relacji do jeszcze wcześniejszych lat nie jest źle – 0,9 mln zł w 2014 r., 18,6 mln zł w 2013 r., 37 mln zł w 2012 r.

Jak napisałem wyżej spadek wyników ma swoje źródło w segmencie nawozowym. Światowe ceny (wyrażone w dolarze) mocznika czy DAPu są znacząco poniżej średniej rynkowej z ostatnich lat, co wiąże się pośrednio z cenami podstawowych węglowodorów. Świtowe ceny ropy naftowej wpływają na ceny gazu ziemnego, a zatem i ceny gazu syntezowego i amoniaku. Ropa naftowa w 3 kw. roku przestała spadać, a zatem i ceny kluczowego surowca do produkcji nawozów wytraciły spadkowy impet. Marże na produkcji podstawowych nawozów były niższe:


Przychody segmentu nawozowego spadły o 35,3 proc. i wyniosły tylko 407 mln zł. Warto także zwrócić uwagę, że spadła produkcja a zatem wzrósł udział kosztów stałych (w jednostce dominującej o ok. 20 proc.) Marża brutto wyniosła 20 proc. wobec 26,6 proc. przed rokiem, 20,5 proc. w 2014 r. czy 21,4 proc. w 2013 r. Wynik brutto na sprzedaży spadł ze 167 mln zł do poziomu 81 mln zł, EBITDA zmniejszyła się ze 116 do 46 mln zł, natomiast zysk operacyjny zmalał ze 100 mln zł do 37 mln zł.

Nieco lepiej prezentował się segment chemiczny. Przychody zewnętrzne wzrosły o 1,9 proc. natomiast mocno w górę poszła rentowność. Marża w tym kwartale wyniosła 14,3 proc. wobec 5,9 proc. przed rokiem, 2,1 proc. w 2014 r., czy 5,7 proc. w 2016 r. Zysk brutto segmentu wyniósł 38,5 mln zł wobec 15,6 mln zł w roku ubiegłym, natomiast EBIT wyniósł 21,3 mln w relacji do 6 mln w 3 kw. 2015 r. Poprawie wyników sprzyjały wzrosty cen melaminy i kaprolaktamu.Ostatecznie Puławy zamknęły 3 kw. wynikiem netto na poziomie 15,8 mln zł, w porównaniu do 64,6 mln zł w okresie lipiec-wrzesień 2015 r.

Spadek wyników przełożył się także na poziom generowanej przez grupę gotówki. Przepływy operacyjne wyniosły 113,6 mln zł wobec 231,4 mln zł przed rokiem. Prawie połowę mniej Puławy wydały w 3 kw. na rozwijanie projektów. Przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne na kwotę 177 mln zł wobec wydatków na poziomie 333 mln zł przed rokiem.Kwartał należy ocenić jako mało udany, głównie na skutek niesprzyjającej sytuacji w sektorze nawozów. Spadające ceny odbijają się na marży i wynikach grupy. Niestety w pewnym stopniu pogorszenie wyników może mieć charakter trwały. Z uwagi na to, że na rynkach światowych zachodzą zmiany strukturalne – powstają nowe instalacje produkcyjne. W konsekwencji na rynku europejskim pojawiają się dodatkowe nadwyżki produktów, co jest powodem agresywnej polityki cenowej między producentami nawozów, także w Polsce.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 14 listopada 2016 12:33
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 827
Wysłane: 5 kwietnia 2017 10:19:29 przy kursie: 176,80 zł
Puławy pod presją rynku nawozów i cen surowców – omówienie wyników spółki po raporcie za rok 2016

Końcówka jubileuszowego roku nie była dobra w wykonaniu spółki. Puławy obniżyły sprzedaż, spadły wyniki, a jedynym pozytywem jest wzrost przepływów operacyjnych. Erozja wyników ma swoje źródła w otoczeniu i mniej korzystnej relacji pomiędzy cenami produktów i surowców.

Przychody spółki wyniosły w IV kwartale 874,6 mln zł, co stanowi spadek o 8,9 proc. (85,6 mln zł) r/r. W porównaniu do poprzedniego kwartału obroty wzrosły o 22,8 proc., czyli znacznie mocniej niż w latach poprzednich (2015 - 2,7 proc., 2014 – 13 proc., 2013 – 10 proc.) Dynamiczna zwyżka sprzedaży w ujęciu kwartał do kwartału to z jednej strony to efekt niskiej bazy (w III kw. sprzedaż była najniższa w okresie ostatnich paru lat), z drugiej poprawiającej się sytuacji w segmencie nawozowym.Za spadek obrotów odpowiada przede wszystkim segment nawozowy. Z rachunku segmentowego wynika, że sprzedaż w tej dywizji skurczyła się o 97,6 mln zł, czyli 15,6 proc. Przychody w segmencie chemicznym były o 5,7 proc. (16,2 mln zł) wyższy r/r i wyniosły prawie 300 mln zł. Łączny wpływ segmentu energetyki i pozostałych na obroty był minimalny.Zmiany w zakresie sprzedaży pociągnęły za sobą także zmiany rentowności. Marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła w IV kwartale 20,5 proc. i była aż o 7,5 punktu procentowego niższa w ujęciu r/r. Warto jednak spojrzeć na marże w nieco dłuższym okresie. Wygląda na to, że po prostu mamy do czynienia z wysoką bazą 2015 r. Choć rentowność spadła w ujęciu r/r to marża jest wyższa niż w 2014 czy 2013 r. Puławy zamknęły ostatni kwartał roku z wynikiem brutto na sprzedaży w kwocie 179,6 mln zł, czyli o 89,4 mln niższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Praktycznie cała utrata sprzedaży przetransformowała się na utratę zysku na tym poziomie rachunku wyników.

Oczywiście za spadek marżowości odpowiedzialny jest także segment Agro. Zysk brutto na sprzedaży w tego segmentu zamknął się kwotą 116,8 mln zł, co stanowi spadek o 92,3 mln zł (44 proc.) r/r. Marża spadła z 33,5 proc. do poziomu 22,1 proc. Zysk dywizji nawozowej jest ściskany z dwóch stron. Z jednej strony mamy spadek cen nawozów na rynku krajowym (dominujący dla segmentu), z drugiej wzrost kosztu surowców. Ceny mocznika w detalu były niższe r/r o 10 proc., ceny RSM o 12 proc., saletry amonowej o 11 proc., saletrzaku o 10 proc., natomiast ceny gazu ziemnego na rynku spot w Europie wyrażone w złotym były o ok. 5 proc. wyższe r/r. Prawdopodobnie w kształtowaniu ceny gazu kupowanego od PGNiG nadal jest czynnik zależny od kursu ropy naftowej, a ta była w IV kwartale wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
W segmencie chemicznym zysk wzrósł o 12 proc. ale nominalnie to kwota tylko 5,8 mln zł więc nie była w stanie zrekompensować w żaden sposób spadku wyniku w nawozach. Dodatkowo zysk na pozostałej działalności był niższy o 9 mln r/r. Wynik segmentu chemicznego wspierała zwyżka cen melaminy (2,2 proc. r/r) i kaprolaktamu ciekłego (3,6 proc.) i płatkowanego (17,4 proc.)Na niekorzystne zachowanie cen surowców wskazuje także rachunek segmentowy, gdzie koszty surowców i materiałów spadły w IV kwartale co prawda o 3,7 proc., ale spadek produkcji był jeszcze większy i wyniósł 6 proc. dla nawozów azotowych, 5 proc. dla amoniaku, czy 18 proc. dla nawozów fosforowych.Na poziomie operacyjnym zysk w IV kwartale wyniósł 30,6 mln zł, co oznacza spadek o 98,4 mln zł (76,3 proc.). Nominalna utrata wyniku jest o 9 mln wyższa niż na poziomie zysku brutto na sprzedaży, głównie za sprawą wzrostu kosztów sprzedaży (7,6 mln zł). Nie oznacza to jednak, że w spółce zwiększyły się o kwotę wzrostu nakłady na transport czy działania marketingowe. Zwyżka kosztu pochodzi przede wszystkim wzrostu odpisów aktualizacyjnych na należności. W IV kwartale 2016 odpis obciążył wynik grupy kwotą 5,6 mln zł, natomiast rok wcześniej jedynie 1,2 mln zł. O 1 mln zł wyższe były także koszty ogólnego zarządu. Pozostała działalność nie wprowadziła większych zmian do wyniku. Największy spadek wyniku operacyjnego dotyczył segmentu Agro (spadek ze 143,8 mln zł do 50,4 mln zł), natomiast segment chemiczny zamienił straty w zyski (-6 mln zł w IV kw. 2015 r., 22 mln zł w IV kw. 2016 r.). Warto także dodać, że segment nawozowy został obciążony odpisem aktualizacyjnym w kwocie ponad 10 mln zł w wyniku testu na utratę wartości w Chorzowie.W konsekwencji spadku wyniku operacyjnego o 101 mln zł obniżył się zysk brutto (wyniósł 36,3 mln zł). Ostatecznie spółka zamknęła ostatni kwartał 2016 r. z wynikiem netto na poziomie 27,4 mln zł, co stanowi spadek o 86,7 mln zł względem IV kwartału 2015 r. (niższa kwota utraty zysku na poziomie netto wynika z tarczy podatkowej).

Słaby wynik ostatniego kwartału zaważył w dużym stopniu na wyniku całego roku. Puławy w 2016 r. „zrobiły” wynik operacyjny w kwocie 303 mln zł, co stanowi spadek o 194 mln zł względem wyniku za rok 2015. Za ponad połowę obniżki odpowiada ostatni kwartał roku. Podobne relacje mamy na poziomie zysku netto, który spadł o 178 mln zł, a kontrybucja do zniżki ostatniego kwartału wyniosła prawie połowę.

Warto dodać, że utrata wyniku nie jest efektem działalności spółki, a efektem niekorzystnego otoczenia. Regres wyniku zaliczyli także konkurencyjne podmioty. Przykładowo EBITDA największego europejskiego producenta też znacząco obniżyła się w IV kwartale, a rozkład wyników przypomina ten z Puław:Wyniki w kolejnych kwartałach będą zależeć oczywiście od kształtowania się relacji cen produktów (głównie nawozów) i cen surowców, także energetycznych (głównie gazu)

Pozytywem ostatniego kwartału jest za to generowana gotówka. Przepływy z działalności operacyjnej w IV kwartale zamknęły się kwotą 141 mln zł, co stanowi zwyżkę o ponad 50 mln względem IV kwartału poprzedniego roku. W całym roku gotówki było jednak mniej. Grupa wygenerowała 530 mln środków pieniężnych w porównaniu do 689 rok wcześniej. Choć kwota wydatków inwestycyjnych w roku 2016 jest niższa niż 2016 to wynika to głównie z ruchu na inwestycjach finansowych. Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 256 mln zł i były zbliżone poziomem do tych z 2015 r. To nakłady zdecydowanie wyższe niż tylko na odtworzenie majątku trwałego, gdyż amortyzacja wyniosła 187 mln zł.W samym IV kwartale nakłady wyniosły 93 mln zł i dotyczyły budowy wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej (planowany rok ukończenia: 2020), budowy instalacji do kom paktowania nawozów (GZNF Fosfory, uruchomienie w styczniu tego roku) wymiany turbozespołu (Do oddania w tym roku), modernizacji mycia potasowego i zwiększenie wydajności sprężania kompresorów syntezowych.

Już po raporcie rocznym spółka poinformowała, że nie będzie jednak budować nowego bloku gazowo-parowego i zrezygnowała z wyboru jego wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki wyraziła zgodę dla zarządu na prowadzenie prac analitycznych i koncepcyjnych w sprawie budowy bloku opalanego węglem kamiennym. Niestety bez znajomości założeń i biznesplanu dla tych projektów ciężko ocenić tę decyzje. W długim okresie czasu prawdopodobnie rodzi to wyższe obciążenia z tytułu emisji gazów, ale wszystko zależy od skuteczności rządu w negocjacjach z UE, a także planowanych ścieżek cen paliw w przyszłości.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Edytowany: 5 kwietnia 2017 10:20
sasky PREMIUM
sasky
Stopień: Złotousty
Grupa: . , Engineer, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 1 975
Wysłane: 15 maja 2017 16:40:10 przy kursie: 173,00 zł
W maju kurs Puław otarł się kilka razy o ubiegłoroczne dołki. Obroty tez nieco lepsze niż zazwyczaj. Coraz ciekawiej to wygląda
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 827
Wysłane: 15 maja 2017 22:51:53 przy kursie: 173,00 zł
Stała równowagi chemicznej – omówienie sprawozdania finansowego GK Puławy SA po 1 kw. 2017 r.

Trzeba przyznać, że wyniki Puław jak na stosunkowo trudną sytuację na rynku nawozów są naprawdę niezłe. Spadki w segmencie agro zostały znacząco zamortyzowane przez dywizję produkcji kaprolaktamu i melaminy. Uzyskany przez nadwiślański podmiot rezultat był powyżej rynkowego konsensusu, ale cieniem na dobrych wynikach rzuca się ujemny cashflow operacyjny i wysoki stan należności.

Przychody grupy Puławy w I kw. bieżącego roku przekroczyły miliard złotych i były o 5,5 proc. (52 mln zł) wyższe r/r. To pierwszy kwartał od roku z dodatnią dynamiką sprzedaży r/r i drugi najwyższy od 2013 r. z dynamiką kw/kw. Obroty na rynku krajowym spadły z 700,4 mln zł do 645 mln zł, natomiast zwiększyła się sprzedaż na rynki eksportowe: 358 mln zł w tym kwartale i 250,7 mln zł przed rokiem.Wzrost obrotów ma swoje podłoże w dywizji chemicznej, gdzie zgodnie z rachunkiem segmentowym sprzedaż wzrosła o 112,7 mln zł, czyli 44,8 proc. r/r. Zwyżka przychodów to z jednej strony efekt wyższych wolumenów sprzedaży melaminy, mocznika i w mniejszym stopniu kaprolaktamu oraz przede wszystkim dynamicznego wzrostu cen tego ostatniego produktu, gdzie w zależności od postaci fizycznej dynamika cen wyrażonych w EUR wynosiła od 40 proc. (ciekły) do 102 proc. (płatkowany).
W segmencie nawozowym (Agro) przychody skurczyły się o 63,7 mln zł (9,6 proc.), co wynikało przede wszystkim ze spadku cen saletry amonowej i RSM (saletrzany roztwór mocznika) oraz niższych wolumenów mocznika nawozowego. Wolumeny w zakresie RSM i amoniaku wzrosły.Za wzrostem przychodów nie poszedł w górę wzrost marży brutto na sprzedaży. Ta wyniosła w 1 kw. 28,6 proc. wobec 31,9 proc. przed rokiem. Zysk brutto na sprzedaży (grossprofit) wyniósł 286,6 mln zł, czyli o 16,6 mln zł (-5,5 proc.) mniej r/r.Z rachunku segmentowego wynika, że marża brutto w dywizji nawozowej spadła z 41,1 proc. do 32,6 proc., co wraz z regresem przychodów przełożyło się na spadek zysku brutto segmentu z poziomu 265,4 mln zł przed rokiem do obecnych 194,4 mln zł. Utrata 26,6 proc. wyniku może wydawać się całkiem spora, ale Mosaic produkujący nawozy fosforowe i potasowe stracił w 1 kw. 45 proc. zysku na tym poziomie wyników, a CF Industries 51 proc. Przyczyną słabszego wyniku jest coraz większy import nawozów zagranicznych i presja na ceny. Z drugiej strony rósł koszt części surowców, przede wszystkim gazu ziemnego.

Rentowność segmentu chemicznego wyniosła 25,3 proc. i była o 8,5 punktu proc. wyższa r/r. Zysk brutto wyniósł 92,2 mln zł wobec 42,2 mln zł, co oznacza wzrost o 118 proc. r/r. Za tak dobrym rezultatem segmentu stoi dynamiczna zwyżka cen kaprolaktamu i w mniejszym stopniu melaminy. Ceny kaprolaktamu w Azji i Europie poszły w górę na skutek zwyżki cen benzenu i ograniczenia produkcji przez Chiny na skutek przekroczenia norm środowiskowych przez stare instalacje.Całkowite koszty operacyjne spółki (własny sprzedaży, sprzedaży, zarządu, pozostałej działalności) wyniosły w 1 kw. 847 mln zł i były o 77 mln zł (10 proc.) wyższe r/r. Trzeba jednak pamiętać, że przez wynik tego kwartału przeszło ok. 9 mln kosztów jednorazowych w postaci ujemnego wyniku na sprzedaży aktywów trwałych i odpisu na blok gazowo-parowy. Najmocniej w ujęciu nominalnym rosły koszty surowców i materiałów – zwyżka o 82 mln zł (18,7) proc. Z jednej strony mamy wzrost wolumenów, z drugiej wzrost kosztów surowców. O prawie 14 mln zł wzrosły koszty pracownicze, natomiast Puławy odnotowały spadek w pozycji pozostałe – 23,8 mln kosztów przed rokiem i 14,8 mln zł obecnie. W pozycji tej o 6 mln zmniejszono koszty reprezentacji i reklamy. Wydaje się, że słowa o poszukiwaniu oszczędności w grupie nie były rzucane na wiatr, choć suma kosztów rośnie.
Przy 5,5 proc. wzroście przychodów 10 proc. wzrost kosztów musiał oznaczać spadek wyniku operacyjnego spółki. EBIT Puław zamknął się kwotą 155,5 mln zł, czyli o 25,2 mln zł (14 proc.) niższą r/r.I znów, choć mamy spadek wyniku operacyjnego o 14 proc. to na tle innych spółek chemicznych działających w branży nawozowej jest to spadek niewielki. Europejski lider nawozów (Yara) stracił w pierwszym kwartale 55 proc. wyniku ubiegłorocznego, a zamorski Mosaic spadł na próg rentowności. W niewielkiej utracie zyskowności grupie Puławy pomogło zwiększenie mocy produkcyjnych i tym samym udziału kosztów stałych w koszcie jednostkowym, zwiększenie sprzedaży i w dużej mierze dywersyfikacja produktowa (segment chemiczny).

Pod względem generowanego wyniku kwartał był udany, ale nie można tego powiedzieć o przepływach. Te generowane na działalności operacyjnej były ujemne na kwotę ponad 30 mln zł, podczas gdy przed rokiem spółka wypracowała ponad 234 mln środków pieniężnych. Wcześniej z ujemnym kwartalnym wynikiem mieliśmy do czynienia w 2 kw. 2013 r., a zatem dość dawno temu.Za taki stan rzeczy odpowiada przede wszystkim wzrost stanu należności + 200 mln zł. Oczywiście kwartalny wzrost sprzedaży najczęściej musi oznaczać wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, ale proszę zwrócić uwagę, że po tym kwartale cykl rotacji należności handlowych skoczył z 50 do 54 dni. To zjawisko trzeba ocenić negatywnie, choć nie do końca wiadomo z czego wynika.

Podczas konferencji dla analityków zarząd Grupy Azoty wielokrotnie podkreślał, że odbudowuje kanały sprzedażowe, dzięki czemu mamy progres w plasowanych na rynku wolumenach. Całkiem możliwe, że nowi klienci grupy dostają dłuższy okres na regulowanie faktur lub (co gorsze) mają większe problemy z płynnością niż dotychczasowi.

Przepływy z działalności inwestycyjnej były dodatnie na 118,5 mln zł, co jest efektem likwidowania lokat/papierów dłużnych i ich niepełną kompensacją przez nowe umowy. Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 65 mln zł (przy amortyzacji na poziomie 48 mln zł), a do głównych realizowanych projektów zaliczyć należy wymianę tubozespołu TG-2 (10,3 mln zł w 1q17) oraz wytwórnię nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej (7,4 mln zł).

Udział długu w kapitale spółki tradycyjnie jest niewielki – 21 proc. Dług netto jest ujemy na kwotę ponad 664 mln zł, co daje spółce teoretycznie możliwość wypłaty sporych dywidend, ale zarząd rekomenduje na walne wypłatę zaledwie 118 mln zł, co daje stopę dywidendy na poziomie 3,54 proc. Można się spodziewać, że Puławy trzymają gotówkę pod przyszłe inwestycje. Pytanie tylko czy własne, czy raczej będą finansować główne projekty Grupy Azoty jak instalacja do produkcji propylenu metodą PDH. Własne, przyszłe nakłady przynajmniej chwilowo się zmniejszyły, bo upadł projekt budowy bloku parowo-gazowego. Nie do końca jednak jest jasnym co powstanie w zamian i przede wszystkim ile będzie kosztowało.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutajEdytowany: 16 maja 2017 10:52
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 827
Wysłane: 28 sierpnia 2017 11:00:33 przy kursie: 181,80 zł
Kwartał na pół gwizdka – omówienie sprawozdania GK Puławy po 2 kw. 2017 r.

Drugi kwartał obecnego roku ciężko uznać za udany. Wyniki spółki stoją pod znakiem słabej kondycji rynku nawozów, a nadzieje na dobry wynik segmentu chemicznego rozbiły się o przestoje remontowe.

Przychody Puław wyniosły w drugim kwartale 788 mln zł i były o 20 mln zł (2,5 proc.) niższe r/r. Spadek wynikający z sezonowości był głębszy niż w roku ubiegłym i wyniósł 21,4 proc. wobec 15 proc. przed rokiem.Z rachunku segmentowego wynika, że regres sprzedaży nastąpił głównie w segmencie nawozowym, gdzie przychody skurczyły się o 3 proc. (14 mln zł), natomiast w dywizji chemicznej spółka odnotowała wzrost o 1,8 proc. (5 mln zł). Dodatkowo regres nastąpił w segmencie energetycznym (5,5 mln zł) i pozostałych (6,1 mln zł).

W dywizji nawozowej cały czas mamy do czynienia z niskimi cenami, a dodatkowo w drugim kwartale spadły wolumeny sprzedaży saletry amonowej (12 proc.) i siarczanu amonu (49 proc.).
W segmencie chemicznym koniunktura wygląda zgoła inaczej. Ceny melaminy od końca roku rosną i obecnie sięgają już 1500 EUR/t. Ceny spotowe kaprolaktamu osiągnęły maksimum w pierwszym kwartale roku, w drugim zaczęły spadać, ale średnia cały czas jest znacznie powyżej cen notowanych w 2016 r. Natomiast w kontraktach długoterminowych cały czas były zbliżone do wysokich poziomów z pierwszego kwartału.

Niestety Puławy nie do końca skorzystały na dobrej koniunkturze w segmencie chemicznym, co prawdopodobnie związane jest z innym rozkładem przestojów remontowych instalacji. W zeszłym roku przypadały one głównie na 3 kw. roku, natomiast obecnie mamy je głównie w 2 kwartale. Przez ten fakt wolumen sprzedaży melaminy obniżył się o 10 proc., a kaprolaktamu o 35 proc. Spadek sprzedaży melaminy i kaprolaktamu zrównoważył co prawda wzrost sprzedaży mocznika o 28 proc., ale to produkt na którym cena sprzedaży pozostawała zbliżona r/r.Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 174 mln zł i był o 24 mln zł (12 proc.) niższy r/r. Marża zysku brutto wyniosła 22,1 proc. co stanowi spadek o 2,4 punktu procentowego względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Jak wspomniałem wyżej przychody w tym roku spadły, natomiast z rachunku rodzajowego wynika, że koszty surowców, materiałów i energii były na zbliżonym (a nawet nieznacznie większym) poziomie jak przed rokiem przy zbliżonej kwotowo zmianie stanu produktów – 5,1 mln zł obecnie i 4,5 mln zł przed rokiem.
Za spadkiem wyników stoi przede wszystkim segment nawozowy, gdzie raportowany wynik obniżył się o 26 mln zł (18 proc.) i wyniósł 121,7 mln zł. W dywizji chemicznej uzyskany rezultat był o 3,4 mln zł niższy r/r. Przyczyny pogorszenia wyników są identyczne jak w przypadku spadku sprzedaży, czyli spadek cen nawozów (przy wzroście cen gazu) i niższe wolumeny sprzedaży melaminy i kaprolaktamu.Koszty sprzedaży były na zbliżonym poziomie r/r co przy spadku przychodów i wolumenów sprzedaży ocenić należy negatywnie. Powodem takiego stanu rzeczy były wyższe koszty reprezentacji i reklamy, które obciążyły wynik kwotą o 3,1 mln zł wyższą niż w drugim kwartale 2016 r. Za to koszty ogólnego zarządu spadły o 3,7 mln zł. To nie jest zaskoczeniem, gdyż pod skrzydłami nowego zarządu Grupy Azoty cały czas widać dbałość o wydatki.

Po obciążeniu zysku brutto na sprzedaży kosztami operacyjnymi dostaniemy w tym kwartale kwotę 46,8 mln zł zysku. Przed rokiem wynik na sprzedaży był o ponad 27 mln zł wyższy niż obecnie. Na poziomie operacyjnym wynik został obciążony odpisem z tytułu utraty wartości zakładów (ca 14 mln zł) w Chorzowie, a dokładnie rzecz biorąc instalacji tłuszczów. Przypomnę, że instalacja ta już podlegała przecenie w IV kwartale roku, a zatem można się domyślać, że warunki jej funkcjonowania okazują się coraz mocniej niekorzystne. Ostatecznie zaraportowany EBIT wyniósł 30,4 mln zł, w relacji do 70 mln zł w okresie kwiecień – czerwiec 2016. Skorygowany wynik o odpisy na aktywach trwałych, zapasach i należnościach można szacować na kwotę 48 mln zł, czyli o 32 mln zł mniej r/r.Obraz wyników delikatnie poprawia rachunek przepływów pieniężnych. Na działalności operacyjnej Puławy wygenerowały 73 mln zł w porównaniu do 40 przed rokiem. Jednak w ujęciu półrocznym jest znacznie słabiej. Obecnie mamy 42 mln zł gotówki, natomiast w pierwszym półroczu poprzedniego roku 275 mln zł. To oczywiście efekt zmian kapitału obrotowego. W ciągu 6 miesięcy tego roku należności wzrosły o prawie 160 mln zł, natomiast zapasy o 52 mln zł. Wzrosty te nie zostały skompensowane przez wzrost stany zobowiązań – wręcz przeciwnie, te spadły o 102 mln zł.Przepływy inwestycyjne są dodatnie (ujęcie półroczne) na kwotę 178 mln zł, ale wynika to głównie z ruchów na lokatach i inwestycjach. Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wyniosły 125 mln zł w porównaniu do 79 mln zł przed rokiem. W pierwszym półroczu Puławy ponosiły głównie wydatki na wytwórnię nawozów granulowanych mechanicznie i wymianę turbozespołu.

Wyniki Puław są poniżej oczekiwań do czego przyczyniły się prawdopodobnie przestoje remontowe (informacja z konferencji wynikowej Grupy Azoty). Przez ten fakt porównanie okresów kwartalnych, czy nawet półrocznych nie jest do końca miarodajne i nie należy wyciągać na tej podstawie zbyt daleko idących wniosków. Rzetelnej oceny wyników będzie można dokonać po kolejnym kwartale kiedy już efekt remontów nie będzie miał takiego znaczenia dla wyników.
>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 29 sierpnia 2017 16:20
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 827
Wysłane: 11 listopada 2017 12:08:19 przy kursie: 185,00 zł
Wysokie ceny gazu nam nie straszne – omówienie sprawozdania finansowego GA ZAP Puławy po 3 kw. 2017 r.

Przychody Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA (dalej Puławy) wyniosły w III kw. 798 mln zł co oznacza wzrost o 12,3 proc. r/r. i wzrost o 1,3 proc. w ujęciu kw/kw. W poprzednim roku dynamika pomiędzy III i II kw. była ujemna i wyniosła minus 12,1 proc. W długim okresie tendencja w zakresie obrotów jest spadkowa, ale wygląda na to, że dołek przychodowy jest już za spółką.We wzroście obrotów uczestniczyły obydwa segmenty sprawozdawcze. W zakresie nawozów przychody wzrosły o 43,3 mln zł (+10,6 proc.) r/r, natomiast w przypadku segmentu chemicznego sprzedaż zwiększyła się o 48,4 mln zł (+18 proc.) r/r. W dywizji nawozowej jest to pierwszy kwartał od 2015 r. kiedy Puławy odnotowały dodatnią dynamikę, za to w chemii wzrosty obrotów mają miejsce już od dłuższego czasu.Na wzrost przychodów w segmencie nawozowym wpływ miał zarówno wzrost cen jak również zwyżka wolumenów sprzedaży. Ceny nawozów azotowych na rynkach światowych wzrosły r/r w zakresie od 4 proc. do 26 proc. (saletra amonowa), przy czym mowa o cenach wyrażonych w dolarze.

Na rynku krajowym zwyżki cen były znacznie niższe ze względu na umocnienie się złotówki. Ceny nawozów w Polsce istotnie wzrosły tylko w przypadku roztworu mocznika RSM (15 proc.) i siarczanu amonu (15 proc.). W przypadku kluczowej dla Puław saletry amonowej ceny wzrosły tylko o 3 proc. W zakresie nawozów wieloskładnikowych na rynku krajowym ceny były niższe o 5-9 proc. r/r. Na niższy poziom wzrostu cen w Polsce miała wpływ także wzmożona konkurencja. Import saletry amonowej w lipcu i sierpniu był dwukrotnie większy niż w roku poprzednim, natomiast w zakresie mocznika mieliśmy wolumeny uległy parokrotnemu wzrostowi.

Mimo zwiększonej podaży nawozów z zagranicy Puławom udało się uplasować na rynku większe wolumeny. W przypadku saletry tonaż wzrósł r/r o ponad 20 proc., wolumen sprzedaży mocznika wzrósł o 18 proc., natomiast spadki dotyczyły nawozów wieloskładnikowych (-27,5 proc.) i RSM (-12,4 proc.). Przychody z nawozów azotowych wyniosły 338 mln zł i były o 21,1 mln zł wyższe r/r, natomiast przychody z nawozów fosforowych i wieloskładnikowych spadły o 20 mln zł (30,8 proc.) i wyniosły 45 mln zł.W segmencie chemicznym także miał miejsce wzrost cen r/r. W przypadku melaminy cena wzrosła z niecałych 1400 EUR/t do poziomu ponad 1500 EUR/t. Dynamiczne zwyżki były przede wszystkim obserwowane na rynku kaprolaktamu. W Europie ceny wyrażone w EUR wzrosły o 28,9-41 proc., natomiast w Azji (wyrażone w USD) o ponad 20 proc.

Wolumen sprzedaży melaminy i mocznika do zastosowań technicznych był podobny jak przed rokiem, natomiast w przypadku kaprolaktamu wzrósł o 23,6 proc. r/r. Szczerze powiedziawszy można było się spodziewać nieco większej zwyżki, bo miała miejsce zmiana terminu przestojów remontowych. W roku poprzednim miały one miejsce w III kw., natomiast w tym roku w II kw. Przez ten fakt w II kw. wolumen spadł o 35 proc. natomiast obecnie odbudował się tylko o niecałe 24 proc. Łączny wolumen sprzedaży za okres remontowy (II kw. + III kw.) jest w tym roku niestety niższy pomimo znacznie korzystniejszych cen. Przychody ze sprzedaży melaminy wyniosły 118 mln zł (wzrost o 8,3 proc.) natomiast przychody ze sprzedaży kaprolaktamu 109 mln zł (wzrost o 51,4 proc.)

Wyższym obrotom towarzyszył delikatny wzrost marży brutto na sprzedaży. W ostatnim kwartale rentowność osiągnęła poziom 19 proc. czyli o 1,3 pp. więcej niż przed rokiem.Na wzrost marży zdecydowanie wpłynął poziom rentowności segmentu chemicznego, gdzie rentowność wzrosła z 14,3 proc. przed rokiem do obecnych 17,3 proc. Zysk brutto segmentu wzrósł z 38,6 mln zł do 54,9 mln zł, czyli o 42,4 proc. (16,3 mln zł), głównie za sprawą wyższych cen kaprolaktamu. Podobną nominalnie zwyżkę wyniku dał segment nawozowy (17,1 mln zł), ale dynamika była w tym przypadku istotnie mniejsza -21,4 proc. Co ciekawe na drodze do poprawy marży nie do końca stanęły znacznie wyższe ceny gazu ziemnego (wzrost o ponad 20 proc. r/r).
Za to o 5,4 mln zł spadł wynik na pozostałej działalności i wynik segmentu energetycznego (-1,4 mln zł). Ostatecznie na poziomie skonsolidowanym zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 25,6 mln zł, ale faktyczna poprawa jest większa ze względu na fakt, że przed rokiem wynik został zawyżony przez rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych na zapasy w kwocie ponad 6 mln zł.Koszty sprzedaży wyniosły w 3 kw. 63,7 mln zł, w porównaniu do 58,9 mln zł przed rokiem. Wzrost pozycji o 8,1 proc. niektórzy mogą ocenić negatywnie, ale przychody wzrosły o 12,3 proc. przy większych wolumenach sprzedaży, więc wzrost ten jest usprawiedliwiony. O 5 mln zł wzrosły koszty ogólnego zarządu co już takiego łatwego usprawiedliwienia nie ma. Choć wzrost kosztów operacyjnych zabrał istotną część ze zwyżki na poziomie brutto to na poziomie zysku ze sprzedaży mamy nadal wzrost o 15,7 mln zł, co w ujęciu względnym daje ponad 78 proc. Podobne relacje występują na poziomie zysku operacyjnego.Jednak EBIT skorygowany (głównie o rozwiązanie odpisu na zapasach w okresie III kw. 2016 r.) rośnie znacznie szybciej – 20,5 mln zł (+158 proc.) r/r. Ostatecznie Puławy zamknęły III kw. wynikiem brutto w kwocie 38,6 mln zł (+57,5 proc.) i wynikiem netto w wysokości 29,6 mln zł (+87,4 proc.)Poprawa wyników pomimo wzrostu wolumenów przełożyła się także na wzrost przepływów operacyjnych do spółki. CF operacyjny wyniósł 174 mln zł i był o ponad 60 mln zł wyższy r/r. Mimo wszystko po III kwartałach roku łącznie spółka wygenerowała 216 mln zł gotówki, czyli o 172 mln zł mniej r/r, głównie za sprawą wzrostu należności wyższego o 157 mln zł niż w roku ubiegłym.
W tym roku Puławy na nabycie aktywów trwałych i wartości nimaterialnych i prawnych wydały niecałe 220 mln zł w porównaniu do 166 mln zł przed rokiem, przy czym w dużej mierze są to nakłady odtworzeniowe – amortyzacja wyniosła w tym roku 145 mln zł. Inwestycje ponad wartość odtworzeniową dotyczą głównie segmentu nawozowego gdzie capex w tym roku wyniósł 89 mln zł przy amortyzacji wynoszącej 49 mln zł (odpowiednio 87 mln zł i 44 mln zł przed rokiem). Podstawowym realizowanym projektem jest wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

Puławy są w Grupie Azoty jednostką o najlepszej kondycji finansowej. Dług netto jest ujemny na kwotę prawie 600 mln zł.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Użytkownicy przeglądający ten wątek
Gość

Skocz do forum
idź do strony: << < 11 12 13 14 15 16 [17] > >>

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,239 sek.

Wiadomości z ostatniej chwili

    Więcej w serwisie wiadomosci.stockwatch.pl