pixelg
PULAWY - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

10 11 12 13 14 15 16 17 18

PULAWY [ZAP]

AKTUALNY KURS: 90,00 zł (-1,96%) 06-07-2020 12:28
Abner1984
Dołączył: 2009-12-01
Wpisów: 695
Wysłane: 13 marca 2013 10:29:58 przy kursie: 131,80 zł
Czyżby Pan Jakubas walczył o wyższą cenę za swój pakiet?Think

Cytat:
Część inwestorów instytucjonalnych ma wątpliwości, czy cena, jaką Azoty Tarnów zaproponowały w wezwaniu na papiery Zakładów Azotowych Puławy, została wyliczona właściwie. Azoty oferują 132,6 zł. Czy powinno to być o osiem złotych więcej?


Azoty zapłacą więcej za Tarnów?

Ciekawe czy i kiedy KNF wypowie się w tym temacie?

"Ekonomista to ekspert który będzie wiedział jutro dlaczego nie sprawdziło się dzisiaj to co prognozował wczoraj..."

amajsterek
Dołączył: 2012-06-05
Wpisów: 61
Wysłane: 12 kwietnia 2013 07:29:39 przy kursie: 130,60 zł
Cytat:
w dniu 11 kwietnia 2013 r. w ramach realizacji odpowiedzi na Wezwanie, zawarte zostały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. transakcje kupna na łączną liczbę 2 329 357 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oznaczonych kodem ISIN: PLZAPUL00057 Ilość nabytych akcji odpowiada 12,19% kapitału zakładowego Spółki


No to chyba p. Jakubas przestał walczyć o wyższą wycenę Think

A szkoda bo jakoś miałem b. pozytywny stosunek do tej spółki:)

robertus
Dołączył: 2008-08-31
Wpisów: 389
Wysłane: 12 kwietnia 2013 20:15:11 przy kursie: 131,00 zł
Z komentarzy z pracy w tym wypowiedzi prezesa wychodzi, że prawdopodobnie należy oczekiwać wycofania spółki z giełdy, czyli przymusowego wezwania.

Ciekawe jakiej możemy się spodziewać ceny, spodziewam się identycznej jak w pierwszym wezwaniu, chyba mała szansa na jakąś premię.
No chyba, żeby teraz wzrósł kurs i podciągnął średnią, to wtedy cena z wezwania musiałaby też być wyższa. Jednakże nie widzę czynników, które mogłyby to aktualnie spowodować.

Co o tym sądzicie?

Robertus


GRAF78
Dołączył: 2010-11-28
Wpisów: 1 116
Wysłane: 12 kwietnia 2013 20:47:53 przy kursie: 131,00 zł
Zastanawiam się dlaczego Police zostaja a wycofane z parkietu maja być Puławy? nie widze w tym sensu.

lucznik
Dołączył: 2009-07-09
Wpisów: 216
Wysłane: 14 maja 2013 15:29:28 przy kursie: 131,80 zł
Witam
Proszę o podsumowanie wyników za I kwartał 2013 spółki Puławy SA
pozdrawiam
The Dogs of deal.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 128
Wysłane: 16 maja 2013 17:01:55 przy kursie: 130,95 zł
Wyniki Puław pokazują niestety parę negatywnych tendencji, choć nie można uznać ich za złe. Zaraportowane dane dla całej chemii były wyższe od prognoz analityków, także moich własnych

Przychody ZAPu wyniosły 1,105 miliarda złotych i w zasadzie pozostały na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. Struktura miała bardzo podobny charakter co w okresie porównywalnym. Niestety w dół poszły uzyskiwane marże na wszystkich poziomach rachunku wyników.

kliknij, aby powiększyć


Jak widać na powyższym wykresie nie jest to zjawisko nowe. Od pięciu kwartałów obserwujemy spadek uzyskiwanych marż, a od czterech także spadek raportowanego zysku w najwyższej linii rachunku zysków i strat.

kliknij, aby powiększyć

Szczyt branży dawno za nami.

Raportowany zysk brutto wyniósł 305M złotych, czyli o 58,7M mniej niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku. Wydaje się, że na tym poziomie trzeba wartość zaakceptować, bo takie a nie inne są realia rynkowe, ale jeśli zerkniemy do rachunku segmentowego to można dojść do zupełnie innych wniosków. Do mniejszego wyniku w najwyższej linii przyczyniły się:
AGRO: – 61M
CHEMIA: - 38M
POZSTAŁE: -8M
Co zostało skompensowane w dużej części przez wynik segmentu energia +46M. Oczywiście wszystko zależy od kluczy alokacji kosztów do odpowiednich segmentów. Jak możemy przeczytać w sprawozdaniu, wynik energii to pochodna rozliczenia sprzedaży gazu pomiędzy segmentami. Ostrożnie założyłbym, że korekta w znacząco większej części dotyczy segmentu Agro, a za pogorszenie wyniku uczynił odpowiedzialnym głównie segment chemia

Pogorszenie rentowności to jednak tylko część problemów spółki. Proszę zauważyć, że cały czas zwiększa się nam obciążenie kosztami korporacji i pozostałej działalności:

kliknij, aby powiększyć


W tym kwartale mamy większe o 8,6 koszty sprzedaży i 14,6 koszty ogólnego zarządu i o 19,4 pozostałe przychody. Oczywiście te ostatnie nie są problemem, bo w pierwszym kwartale 2012 roku wykazano 23,7M z tytułu okazyjnego nabycia i jest to zdarzenie jednorazowe. Gorzej sprawa ma się z dwoma pierwszymi kosztami. Z rachunku segmentowego można wyczytać, że zwyżka dotyczyła głównie segmentu pozostałe. Stawiam, że to odpis na należności, które spółka odnosi na koszty sprzedaży.
Z rachunku rodzajowego wynika, że w górę poszły przede wszystkim koszty usług obcych[19,5M](połączenie z Azotami?) oraz koszty pracownicze i opłaty[11M;10M].
Warto dodać, że wynik operacyjny okresu jest zawyżony o kwotę 12M, przez rozwiązanie rezerw na likwidację aktywów trwałych zawiązaną w poprzednich latach.
Ostatecznie EBIT kurczy się o 101M.

Linia finansowa nie jest istotna dla wyniku netto w przeciwieństwie do fiskalnej. Efektywna stopa opodatkowania wyniosła w tym kwartale 14,4%, czyli o 2,6 pp mniej niż przed rokiem, co przekłada się na 5M mniejszych obciążeń podatkowych.

Pogorszenie sytuacji widać także w rachunku przepływów pieniężnych. Sama kwota gotówki jest mniejsza o 20M, ale kapitał obrotowy zassał 67M mniej pieniędzy. Przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym mamy 242M gotówki operacyjnej w porównaniu do 331M przed rokiem.

Kwartał był słabszy, ale pogorszenie sytuacji było mniejsze niż oczekiwano. Duża w tym zasługa mniejszej stopy podatkowej i one’offu wynikającego z rozwiązania rezerw. Szczególnie źle dzieje się w segmencie chemicznym, a dodatkowo pojawiają się chyba pewne zatory płatnicze, na co wskazują odpisy na zobowiązania.


Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

maciej_k
Dołączył: 2009-01-26
Wpisów: 96
Wysłane: 15 stycznia 2014 20:08:07 przy kursie: 154,00 zł
Witam,

poproszę o ocenę wyników za Q2 i Q3 2013.

dziękuję

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 128
Wysłane: 15 stycznia 2014 23:03:50 przy kursie: 154,00 zł
A może poczekamy jeszcze miesiąc na raport półroczny? Będzie 27 lutego.

maciej_k
Dołączył: 2009-01-26
Wpisów: 96
Wysłane: 15 stycznia 2014 23:13:16 przy kursie: 154,00 zł
ok, w takim razie poczekamy, bedzie co porównywać.Whistle

maciej_k
Dołączył: 2009-01-26
Wpisów: 96
Wysłane: 5 marca 2014 19:15:34 przy kursie: 147,90 zł
Witam,

poproszę o analize raportu - zgodnie z powyższym - z uwględnieniem zaległych raportów.

dzieki


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 128
Wysłane: 7 marca 2014 09:49:07 przy kursie: 147,50 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Zakłady Azotowe Puławy S.A po 1 półroczu roku obrotowego 2013/2014, czyli IV kwartale roku kalendarzowego.

Niestety wyniki spółki w IV kwartale nie były dobre, bo tak należy ocenić wynik netto na poziomie 28 mln przy sumie bilansowej sięgającej 3,5 mld i 2,5 mld kapitału własnego. Co gorsza tendencje nie napawają optymizmem, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość.


Spółka ma przesunięty rok obrotowy względem kalendarzowego, ale w omówieniu pisząc o kwartałach półroczach czy latach będę miał na myśli rok kalendarzowy.

Przychody GK ZAP w IV kwartale wyniosły 922 mln i były niższe o 5,2 proc. w porównaniu do odpowiedniego kwartału ubiegłego roku. W całym drugim półroczu spadek obrotów sięgnął 4,8 proc.
Niestety na skutek pogorszenia marży mocno spadł wynik brutto na sprzedaży. Spółka zaraportowała 135 mln w porównaniu do 202 mln w roku 2012 czy 279 mln w 2011. Także w okresie półrocznym mamy ujemną dynamikę na poziomie 26 proc.


kliknij, aby powiększyć


Niestety także negatywne zjawiska zaszły w niższy liniach sprawozdania. Proszę zauważyć, że odległość pomiędzy operacyjnym i wynikiem ze sprzedaży zwiększyła się w minionym kwartale. Podobnej tendencji można się doszukać w długim ujęciu czasowym. Nominalne kwoty są jednak znacząco mniejsze niż te które wynikają ze spadku rentowności brutto i mają do pewnego stopnia uzasadnienie we wzroście wolumenu sprzedaży

Wynik operacyjny spadł z 91 mln raportowanych w ostatnim kwartale 2013 r. do obecnych 21 mln, przy czym koszty operacyjne i pozostała działalność „zabrały” tylko pojedyncze miliony.
Rachunek segmentowy informuje, że pogorszenie marży dotyczy głównie segmentu chemicznego, gdzie rentowność spadła z 32 do 20 procent. Przy obrotach rzędu 600 mln złotych ma to decydujące znaczenie dla wyniku. Spadek marży w segmencie chemicznym jest przy porównaniu kwartałów niewidoczny, a przy konfrontacji okresów półrocznych mamy nawet wzrost. Problem w tym, że baza jest niska i taka pozostaje, co doskonale widać na poniższym wykresie:


kliknij, aby powiększyć


Na spadek rentowności segmentu nawozowego wpływ miało wiele czynników. Podstawowym jest spadek cen rynkowych nawozów w ujęciu r/r, w tym azotowych w przedziale od 4% do 10 proc.. Najwięcej na wartości stracił mocznik. Nawozy NPK straciły do poprzedniego kwartału kilkanaście procent. Presja cenowa na krajowym rynku ma związek z niższą opłacalnością produkcji rolnej, a także spadkami cen nawozów na rynkach światowych. Ceny mocznika w całym półroczu były niższe o 25 proc. w ujęciu r/r. Podobną dynamiką wykazały się ceny nawozów wieloskładnikowych.
Spadek cen, a także dobra pogoda przyczyniły się do wzrostu wolumenów sprzedaży.

Pozytywem tego sprawozdania i ostatnich kwartałów jest ustabilizowanie się operacyjnych przepływów pieniężnych na poziomie +/- 600 mln rocznie.


kliknij, aby powiększyć


W sprawozdaniu można wyczuć lekką nutę optymizmu, jeśli chodzi o ceny w kolejnym roku. Wydaje się, że zarząd spółki ma nadzieję na zahamowanie negatywnej tendencji spadkowej cen rynkowych nawozów.
Trendy cenowe na razie nie wskazują na rychła poprawę sytuacji w branży. Podobnie można znaleźć powody do braku poprawy w sytuacji makroekonomicznej i politycznej. Sprawa Ukraińska z jednej strony stopuje konkurencję na tym rynku, ale z drugiej stawia PGNiG w trudnej sytuacji negocjacyjnej jeśli chodzi o ceny dostaw. Przez ten fakt nasze spółki nawozowe mogą stać się ofiarą polityki.

Kolejna sprawa to tani gaz łupkowy w stanach, który pozwala na dynamiczny rozwój tamtejszego rynku chemicznego. Tani gaz amerykański pozwala z powodzeniem konkurować podmiotom na rynku światowym, czemu może towarzyszyć presja na ceny nawozów. Nie sprzyjają także rozbudowy mocy produkcyjnych w Azji.

Analitycy także nie spodziewają się szybkiej poprawy w branży o czym już pisaliśmy na łamach stockwatch’a:
wiadomosci.stockwatch.pl/czter...

Konfrontacja oczekiwań rynkowych i zarządu spółki będzie z pewnością jednym z ciekawszych wydarzeń roku.

>>Automatyczne wyceny są tutaj!

>>A tutaj znajdziesz więcej analiz
Powyższa treść przez 30 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mich_b
Dołączył: 2012-12-24
Wpisów: 17
Wysłane: 10 października 2014 11:48:50 przy kursie: 139,00 zł
Puławy zwiększają obecność w Azji: kontrakt z dwiema malezyjskimi spółkami.

Cytat:
15 września 2014 r. w Sipitang Oil & Gas Industrial Park (SOGIP) w stanie Sabah, w Malezji doszło do podpisania porozumienia między Spółkami PETRONAS Chemical Group Berhad (PCG), Grupą Azoty PUŁAWY oraz Sipitang Oil & Gas Development Corporation Sdn Bhd (SOGDC) w zakresie wytwarzania mocznika i innych produktów opartych na amoniaku.


blog.pulawy.com/pl/polsko-male...

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 128
Wysłane: 17 marca 2015 20:23:17 przy kursie: 150,05 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Zakłady Azotowe Puławy SA po IV kwartale 2014r.

Ostatni kwartał roku kalendarzowego nie był przełomowy, pomimo że spółka pobiła oczekiwania analityków o ponad 20 proc. na poziomie wyniku operacyjnego i prawie 30 na poziomie zysku netto. Oczywiście wartość względna może robić wrażenie, ale w wartościach nominalnych mamy do czynienia z poziomem 10 mln zł, co przy kapitalizacji spółki sięgającej 3 mld znacznie efekt zaskoczenia redukuje. W trudnym otoczeniu rynkowym spółka poradziła sobie jednak nieźle, choć nie tak dobrze jak przed rokiem.

Przypomnę, że raport roczny dotyczy okresu 6 kwartałów ze względu na dostosowanie do okresu obrachunkowego Grupy Azoty. W związku z tym, dane kwartalne pochodzą z różnicy pomiędzy sprawozdaniem za okres 6 i 5 kwartałów, natomiast dane roczne zostały w wyekastrahowane z ostatniego raportu rocznego i raportu za 1 połowę roku obrotowego. Może to prowadzić do pewnych rozbieżności w stosunku do danych zawartych w prezentacji czy komentarzu do wyników spółki.

Przychody w IV kwartale wyniosły 955 mln zł, czyli o 3,5 proc. więcej niż w ostatnim kwartale roku kalendarzowego 2013. Jednak to nie wzrost sprzedaży, a wzrost rentowności powinien najbardziej cieszyć akcjonariuszy. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 18,9 proc. w porównaniu do 14,7 proc. w ostatnim kwartale 2013. Zwyżka zyskowności pozwoliła na wypracowanie 180 mln gross profit., czyli o 45 mln (33 proc.) więcej w ujęciu r/r. Było zatem z czego budować wynik w niższych liniach sprawozdania. EBIT zamknął się kwotą 54 mln, co daje wzrost o 33 mln, natomiast zysk netto wyniósł 51 mln w relacji do 19 uzyskanych w ostatnim kwartale 2013 r.

Cały rok 2014 (kalendarzowy) był słabszy. Grupa odnotowała spadek przychodów o 3,5 proc., a także spadek marży brutto (19,1 proc. obecnie vs. 20,7 proc. w 2013). Czynniki te spowodowały spadek zysku brutto o 11 proc. do poziomu 698 mln zł. Na skutek wzrostu kosztów operacyjnych utrata wyniku wzrosła do kwoty 94 mln na poziomie operacyjnym i 80 na poziomie wyniku netto.


kliknij, aby powiększyć


Choć spółka w okresach porównawczych zanotowała dość sporą ilość zdarzeń, które można uznać za jednorazowe, jak odpisy na wartości zapasów, zawiązane i rozwiązane rezerwy, to ich wpływ na wynik okresu był podobny w rozpatrywanych jednostkach czasu. Można powiedzieć, że powtarzalny wynik netto jest o niecałe 10 mln wyższy niż wynika to z przedstawionej na powyższym wykresie kwoty 225 mln.

Z rachunku segmentowego wynika, że spadek wyniku brutto na sprzedaży dotknął obydwu wiodących segmentów, w miarę równym stopniu. Segment Agro odnotował 618 mln zysku, czyli o 50 mln mniej w ujęciu r/r. Choć utrata zysku segmentu chemicznego jest w wartości nominalnej podobna (48 mln zł), to już w ujęciu bezwzględnym mamy bardzo dynamiczny spadek – 43 proc. Niestety, nie do końca da się powiedzieć co o takim stanie rzeczy zdecydowało, ale prawdopodobnie była to po prostu słaba koniunktura i niekorzystna relacja cen surowców i produktów.


kliknij, aby powiększyć


Rok wypadł także nieco gorzej pod względem generowanej gotówki. Spółka zaraportowała przepływy operacyjne na poziomie 295 mln zł, czyli tylko o 23 mln mniej niż przed rokiem. Inwestycje pochłonęły jedynie 181 mln zł – w roku ubiegłym 348 mln.


kliknij, aby powiększyć


Uzyskany wynik netto nie jest wcale zły – jest po prostu niższy niż rok temu. Puławy to nadal wysoce rentowna spółka. Proszę zwrócić uwagę, że nawet w dość niekorzystnym otoczeniu była w stanie uzyskać zwrot z kapitału własnego na poziomie ponad 8 proc. Roczny wynik netto na poziomie 255 mln, przy kapitalizacji 2,9 mln zł oznacza, że oczekiwania co do poprawy wyników grupy Puławy nie są duże, a sama spółka przecież dość regularnie płaci akcjonariuszom dywidendę.

Niskie oczekiwania rynku to prawdopodobnie pokłosie ciężkiej sytuacji na rynku kaprolaktamu i dążenia rynku azjatyckiego do samowystarczalności – wzrost podaży. Grupa Azoty planuje rozwiązać ten problem przez budowę instalacji wytwarzania PA6, która byłaby naturalnym odbiorcą kaprolaktamu także z Puław. Oczywiście spółce powinny sprzyjać także spadające ceny ropy naftowej, które winny spowodować spadek cen gazu nabywanego od PGNiG – formuły rozliczeniowe z Gazpromem. Z drugiej strony spadek cen ropy pociągnie za sobą także spadek cen benzenu, co nie pozostanie prawdopodobnie znów obojętne dla cen kaprolaktamu.

>>>Wyceny automatyczną są tutaj!
>>>Więcej analiz raportów finansowych!

Edytowany: 17 marca 2015 21:21

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 128
Wysłane: 18 maja 2015 11:33:18 przy kursie: 184,80 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Puławy SA po 1kw 2015r.

Zakłady azotowe w Puławach zaliczyły bardzo udany kwartał. W sezonowo najlepszym kwartale spółka wróciła do ponad miliarda obrotów. Co prawda zrealizowana sprzedaż nie była aż tak dobra jak w roku 2013, czy 2012, ale wzrost przychodów o 8,9 proc. względem pierwszego kwartału 2014r. jest dobrą przesłanką na przyszłość. Odmiennie od Polic, to rynek krajowy był motorem napędowych wzrostu sprzedaży. Przychody w Polsce wyniosły 755,7 mln zł i były wyższe o 14,3 proc. niż w odpowiadającym kwartale roku poprzedniego, natomiast sprzedaż w eksporcie zamknęła się kwotą 314,7 mln zł i była niższa o 2,4 proc. r/r. Z rachunku segmentowego wynika, że wzrosty obrotów to efekt przede wszystkim wyższych przychodów odnotowanych w segmencie Agro.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyćNa rynku krajowym w ujęciu r/r nico wzrosły ceny saletry amonowej, RSM i DAPu, natomiast spadły ceny mocznika. Na rynkach eksportowych zachowanie cen zależy od waluty prezentacji. W cenach wyrażonych w dolarze dla wszystkich rozpatrywanych produktów mamy spadek, natomiast dla cen wyrażonych w EUR zachowanie było bardzo zbliżone do tego na rynku krajowym – wzrosły nieznacznie ceny saletry amonowej i RSM, natomiast spadły ceny mocznika. Ze względu na wyższy udział przychodów eksportowych z Europy niż Azji ważniejsze wydaje się zachowanie cen wyrażone w EUR.

Z danych zaprezentowanych przez spółkę wynika, że to nie wzrosty cen zdeterminowały wzrost przychodów a przede wszystkim wzrost wolumenu sprzedaży, w szczególności mocznika, który był tańszy r/r. Spadła natomiast sprzedaż droższej w raportowanym okresie saletry amonowej:


kliknij, aby powiększyć


Największym pozytywem sprawozdania jest jednak uzyskana marża brutto na sprzedaży, która sięgnęła w raportowanym kwartale 21,9 proc. czyli o 5,9 p.p. więcej niż w 1 kw. 2014 r. i 0,3 p.p więcej niż w 1 kw. 2013 r. Dzięki wzrostowi marży zwyżka przychodów niemal w całości przetransformowała się na wynik brutto na sprzedaży dając wyśmienitą podstawę do budowy wyniku w niższych partiach rachunku zysków i strat. Wynik okresu w tej linii sprawozdania był bardzo zbliżony do wartości odnotowanej w roku 2013 – 298 mln vs. 305 mln zł. Na wzrost raportowanej marży wpływ miały spadki cen surowców, przede wszystkim gazu, który jest podstawowym surowcem Puław. Poprawie sprzyjało także zwiększenie mocy produkcyjnych, przez co koszty stałe jak amortyzacja rozłożyły się na większą ilość produktów obniżając jednostkowy koszt produkcji.
Proszę zwrócić uwagę, że w rachunku rodzajowym koszt materiałów i energii pomimo wzrostu produkcji spadły o 3,4 proc.


kliknij, aby powiększyć

Pozytywne wyglądają koszty operacyjne. Otóż te związane ze sprzedażą spadły o ponad milion złotych. To w świetle większego wolumenu sprzedaży i zmiany polityki całej grupy dotyczącej strony odpowiedzialnej za transport produktów do nabywcy, którą są teraz spółki grupy stanowi duże zaskoczenie. Koszty ogólnego zarządu wzrosły za to o prawie 5 mln zł. Pozostała działalność operacyjna nie miała w tym kwartale większego wpływu więc wynik operacyjny wyniósł 189 mln zł i był o 70 proc.(78 mln zł) wyższy r/r.

Jak wspomniałem na początku dobre wyniki to zasługa głównie segmentu Agro. Przychody z produkcji i sprzedaży nawozów wzrosły o 13,2 proc. natomiast wynik segmentu o 32 proc. (64,2 mln zł). Rentowność segmentu wyniosła 35,2 proc. i 5 p.p. wyższa r/r, na poziomie zbliżonym do tej osiągniętej w roku 2013. Swój wkład do poprawy wyniku skonsolidowanego miał także segment chemiczny. Co prawda przychody spadły o 4,5 mln zł, ale o podobną wartość poprawił się wynik segmentu. 5 mln zł poprawy wyniku pochodzi od segment energetycznego przy czym mam na myśli sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych. Być może na poprawę wyniku tego segmentu ma wpływ przywrócenie obowiązku umarzania niektórych kolorowych certyfikatów.

Bardzo pozytywnie wypadł również CF. Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 303 mln zł i były najwyższe w ostatnich 3 latach. Warto jednak zwrócić uwagę, że najwyższa korekta wyniku brutto In plus w CF operacyjnym pochodzi od zmiany stanu praw majątkowych.


kliknij, aby powiększyć


Warto też dodać, że spółka regularnie płaci dywidendę. Co prawda walnego jeszcze nie było, ale Zarząd spółki zarekomendował dywidendę w wysokości ponad 7 zł, na akcję. Obecny C/Z wynosi ponad 15, ale w świetle poprawiających się wyników w segmencie daje pewną nadzieję na spadek w przyszłości. Niestety nadal nieco martwi nadal nienajlepsza koniunktura w rolnictwie, która wpływa na siłę nabywczą największej grupy odbiorców produktów spółki.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 128
Wysłane: 27 sierpnia 2015 13:28:58 przy kursie: 175,00 zł
Omówienie wyników GK Zakłady Azotowe Puławy po II kwartale 2015r.

Pod względem uzyskiwanych przychodów kwartał był nieco słabszy w ujęciu r/r, także słabszy jeśli chodzi o konsensus rynkowy. Sprzedaż w raportowanym kwartale wyniosła 848 mln zł i była niższa o 32 mln zł w ujęciu r/r. Za spadek obrotów odpowiada głównie segment nawozowy zwany AGRO – spadek przychodów zewnętrznych o 6,5 proc. Ceny nawozów azotowych( mocznik, saletra amonowa, siarczan amonu, RSM) w Polsce były niższe r/r, natomiast na rynkach światowych spadły wyrażone w dolarze ceny saletry amonowej, mocznika i RSM w zakresie od 7 do 20 proc. O 18 proc. zdrożały za to produktu oparte o siarczanu amonu. Z drugiej strony przychodom zagranicznym sprzyjał silny dolar – wzrost o 22 proc. r/r. Niestety w handlu na rynkach dolarowych poszło spółce znacznie gorzej niż przed rokiem, a w zasadzie eksport w płatnościach dolarowych rozłożył się bardziej równomiernie pomiędzy kwartałami niż rok temu, kiedy zdecydowana większość przypadła na drugi kwartał.

Choć wektorów swobodnych jest całkiem dużo, to wygląda na to, że niższy przychód w sprawozdaniu skonsolidowanym jest efektem niższych wolumenów sprzedaży nawozów. Z porównania prezentacji wyników za 1 półrocze i 1 kwartał można wnioskować,że przede wszystkich chodzi o niższą sprzedaż RSM.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Spadek w segmencie nawozowym został lekko skompensowany wzrostem przychodów segmentu chemicznego -4,4 proc. Wzrost sprzedaży wynika głównie ze zwiększenia produkcji, bo ceny produktów były raczej niższe r/r. Kaprolaktam potaniał nawet o kilkanaście procent (przy sprzedaży w EUR), natomiast ceny nadtlenku wodoru były stabilne, podobnie ceny AdBlue

Rentowność zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 26,1 proc. w porównaniu do 21,5 raportowanych w II kwartale poprzedniego roku. Poprawa marżowości miała miejsce zarówno w segmencie AGRO (34,2 proc. vs. 31,9 proc.)jak i segmencie CHEMIA (13,2 proc. vs. 2,4 proc.) Głównym czynnikiem determinującym wzrost rentowności jest spadek kosztów surowców, w tym przede wszystkim gazu ziemnego i ropopochodnego benzenu. O ile Puławy i cała Grupa Azoty nie mają wpływu na notowania pochodnych węglowodorów, to już taka możliwość istnieje w przypadku zaopatrzenia w gaz ziemny. Z jednej strony Grupa korzysta na dywersyfikacji dostaw, z drugiej taryfy PGNIGu zostały nieco uzależnione od notowań spotowych.


kliknij, aby powiększyć


W rachunku rodzajowym zwraca uwagę dynamiczny wzrost kosztów pracy – 21,7 proc., co oczywiście samo w sobie jest zjawiskiem negatywnym. Spółka wyjaśnia, że ma to związek z zawiązaniem rezerwy na nagrodę roczną. W latach poprzednich nie było takowych rezerw, a koszty nagród z zysku szły w rachunek wyników w momencie uchwalenia na walnym. Dodatkowo walne zgodziło się zwiększyć kwotę ZFŚS o 5 mln zł.

Z rachunku rodzajowego wynika, ze bardzo mocno spadły koszty podatków i opłat – 89 mln vs. 23 mln. Jest to jednak spadek iluzoryczny. W całym półroczu mieliśmy 149 mln kosztów w porównaniu do 135 w pierwszej połowie 2014. Różnica w koszcie q2/q2 wynika z umorzenia w tym praw do emisji w pierwszym kwartale, natomiast w roku ubiegłym w drugim.

Negatywnie także trzeba ocenić wzrost kosztów ogólnego zarządu, który zabrał z raportowanego wyniku operacyjnego prawie 6 mln zł (12 proc.). Prawdopodobnie ma to związek z wyższymi kosztami wynagrodzeń, o których wspominałem powyżej. Koszty sprzedaży nieco wzrosły, ale trzeba pamiętać, że Grupa Azoty zmienia umowy z klientami w zakresie dostaw.

Ostatecznie wynik operacyjny grupy wyniósł 103 mln zł i był o 29 proc. wyższy r/r, co jak jest głównie efektem niższych cen surowców. Puławy nie są zadłużone, więc w linii finansowej pojawiają się różnice kursowe, rozliczenia forwardów oraz efekty zbycia inwestycji. W drugim kwartale zysk finansowy był nieco niższy rok do roku - 6,3 mln vs. 7,5 mln zł. W II kwartale saldo było dodatnie w dużej mierze dzięki sprzedaży inwestycji, natomiast w tym na skutek naliczenia odsetek. Co ciekawe, także od należności handlowych, czyli odwrotnie niż w Policach.

Na pierwszy rzut oka słabo wyglądają przepływy pieniężne. Spółka w II kwartale zaraportowała CF operacyjny na poziomie 64 mln zł, w porównaniu do 104 mln przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Słabość jest jednak pozorna, gdyż zaskakująco wysoki CF spółka pokazała w pierwszym kwartale, kiedy kapitał obrotowy oddał 74 mln zł. W tym kwartale zmiana należności, zobowiązań, zapasów i świadectw zabrała z przepływów 114 mln. (rok wcześniej 62 mln) Po korektach o zmianę kapitału obrotowego mamy przepływy w tym kwartale na poziomie 168 mln w porównaniu do 166 przed rokiem.

W całym półroczu zysk brutto wyniósł 299 mln zł i był o prawie 100 mln wyższy r/r, natomiast przepływy wyniosły 367 mln zł, co daje wzrost o 254 mln. Wynik półrocza i drugiego kwartału należy ocenić jako pozytywny, choć wydawało się może być ciut lepiej w ciągu raportowanych 3 miesięcy zakończonych 30 czerwca.

Jeśli spojrzymy na poziom generowanego przez Puławy zysku, to wycena nie wydaje się wygórowana, także w świetle płaconej przez spółkę dywidendy – ostatnio 4 proc. w stosunku do aktualnego kursu.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 27 sierpnia 2015 13:29

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 128
Wysłane: 11 listopada 2015 13:59:56 przy kursie: 185,00 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA po III kw. 2015 r.

To był naprawdę udany i zaskakująco dobry kwartał w wykonaniu Puław. Spółka zaskoczyła rynek na wszystkich poziomach rachunku wyników, a co ważniejsze wydaje się, że o takim stanie rzeczy zdecydowała działalność powtarzalna.

Przychody Puław wyniosły w III kwartale 935 mln zł i były o 89 mln wyższe r/r., przy oczekiwaniach rynku na poziomie 788 mln zł. Co ciekawe spółka „złamała” sezonowość pochodzącą od segmentu nawozowego.


kliknij, aby powiększyć


Proszę zauważyć, że przychody 3 kwartału w poprzednich latach były niższe od raportowanych w drugim kwartale roku kalendarzowego. W roku 2012 spadek wyniósł 14 proc., w 2013 10 proc., w 2014 4 proc., natomiast w tym roku mamy wzrost o 10 proc.
„Koniem pociągowym” sprzedaży był rynek krajowy, gdzie sprzedaż wzrosła o 26 proc. r/r (przy zwyżce przychodów skonsolidowanych 10,5 proc.).

Znaczącą część wzrostu przychodów w ujęciu r/r. (dla przypomnienia 89 mln zł) zrobiły towary, gdzie spółka odnotowała zwyżkę o ponad 34 mln zł. To między innymi dlatego obserwujemy zwyżkę przychodów kw/kw, o czym świadczy fakt, że sprzedaż towarów w III kwartale stanowi ponad 50 proc. sprzedaży towarów w ciągu wszystkich 9 miesięcy tego roku. Warto jednak już teraz zauważyć, że poprawa wyników Puław nie jest efektem intensyfikacji działalności handlowej na towarach. Marża zrealizowana w tym kwartale wyniosła zaledwie 2 mln zł, natomiast rok temu niecałe 3 mln zł.

Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 189 mln zł w porównaniu do 113 przed rokiem i 221 kwartał wcześniej. A zatem pomimo wzrostu przychodów kw/kw nie udało się poprawić wyniku brutto i to mimo znaczącej obniżki kosztów wynagrodzeń (choć trzeba pamiętać o cyklu rotacji zapasów, który wynosi około 1,5 miesiąca). Za to w porównaniu rocznym mamy wzrost wyniku o prawie 76 mln zł. Zwyżka przychodów prawie w całości przełożyła się na wzrost zysku brutto, a wiec coś musiało się zadziać w polityce cenowej albo kosztach jednostkowych produkcji.


kliknij, aby powiększyć


Z rachunku rodzajowego wynika, że znacząco obniżyły się koszty materiałów i surowców – spadek o 38,7 mln w ujęciu r/r i 65 mln zł w ujęciu kw/kw. Analizując dodatkowo wartość umów z podmiotami można obliczyć, że koszty zakupionego gazu wzrosły o 29 mln zł (co przy spadku ceny świadczy o wzroście produkcji), natomiast mocno spadły koszty zakupu benzenu i siarki od Orlenu – 41,5 mln zł, przy czym mowa tutaj o relacji rok do roku. Jak widać na powyższym wykresie wzrost kosztów pracowniczych faktycznie okazał się jednorazowy, a obciążenia płacowe wróciły do swoim „normalnych” poziomów.

Marża brutto na sprzedaży (zobrazowana w ujęciu historycznym na pierwszym wykresie) wyniosła w raportowanym okresie 20,2 proc. w porównaniu do 13,4 proc. przed rokiem i 26,1 proc. w poprzednim kwartale. Biorąc pod uwagę fakt, że produkcja Kaprolaktamu spadła r/r o 40 proc. natomiast niektórych nawozów (w Fosforach i Chorzowie) wzrosła można dojść do wniosku, że o zwyżce marżowości zdecydowała zmiana miksu sprzedażowego. Potwierdzenie tego faktu znajdziemy w rachunku segmentowym.


kliknij, aby powiększyć


Przychody wysoko-rentownego(26,6 proc. w III kw.) segmentu nawozowego wyniosły 629 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 24 proc. r/r. natomiast przychody segmentu chemicznego (marża 5,9 proc.) spadły z 307,6 do 263,6 mln zł, czyli o ponad 14 proc. Zysk segmentu nawozowego wyniósł 167 mln zł co stanowi wzrost o 63 mln r/r i oznacza prawie płaski wynik w porównaniu do poprzedniego kwartału. Za to segment chemiczny osiągnął wynik na poziomie 15,6 mln zł, w relacji do 6,5 mln przed rokiem i 41,7 mln w poprzednim kwartale.

Ciężko powiedzieć ze 100 proc. pewnością dlaczego tak mocno wzrosła zyskowność Puław, ale do prawdopodobnych czynników należą przede wszystkich wzrost wolumenu produkcji i wykorzystanie efektu dźwigni operacyjnej w segmencie nawozowym(o czym mówi wzrost kosztów gazu przy spadku jego średniej ceny), spadek kosztów produktów ropopochodnych, w szczególności Benzenu, a także zmiana miksu sprzedażowego. Jak wynika z prezentacji spółki dominującej i komentarza do wyników, ceny produktów spółki wpłynęły negatywnie na wynik operacyjny, który ostatecznie wyniósł 76 mln zł, co stanowi wzrost o 75 mln w układzie r/r i spadek o 27 mln kw/kw (głównie ze względu na sezonową obniżkę cen nawozów i spadek wolumenu produkcji segmentu chemicznego prawdopodobnie w reakcji na trudne otoczenie). Warto dodać, że wynik operacyjny nie zawiera istotnych one-offów.

Kwartał był dla spółki także bardzo udany pod względem generowanej gotówki. Pułwy uzyskały w tym kwartale 231 mln gotówki operacyjnej, czyli o 100 mln więcej niż przed rokiem i to wszystko przy wzroście sprzedaży kw/kw. Przepływy z działalności inwestycyjnej są jak na spółkę bardzo duże, ale zwracam uwagę, że 257 mln zł wypływów netto stanowiły „ruchy” na lokatach, a wydatki stricte na aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosły 77 mln zł przy kwartalnej amortyzacji na poziomie 42 mln zł. A zatem grupa nadal inwestuje w rozwój, a nie tylko odtwarza majątek wytwórczy.


kliknij, aby powiększyć


Spółka za inwestycje rozwojowe uznaje kwotę około 70 mln zł, z czego około 700 tys. poszło na ukończoną w III kwartale instalację nawozów stałych Pulgran i Pulgran S o zdolnościach produkcyjnych 160 tys. T rocznie. Wydaje się, że w związku z otwarciem linii w październiku instalacja ta nie miała wpływu na wyniki kwartału (poza oczywiście pewnymi kosztami rozruchowymi).>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 30 listopada 2015 08:08:29 przy kursie: 235,80 zł
Chłop śpi, a mu rośnie – analiza techniczna Puław w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/chlop...

sackwa
Dołączył: 2015-03-11
Wpisów: 5
Wysłane: 12 marca 2016 11:03:52 przy kursie: 248,10 zł
Kiedy będziemy mogli spodziewać się opracowania wyników za 2015?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 128
Wysłane: 13 marca 2016 18:35:50 przy kursie: 248,10 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA po IV kw. 2015 r.

To był kolejny udany kwartał dla Puław. Choć przychody były niższe r/r, to dzięki spadkowi kosztów grupa poprawiła wyniki i tradycyjnie wygenerowała sporą gotówkę.

Obroty w IV kwartale wyniosły 960 mln zł w porównaniu do 955 mln przed rokiem. Uzyskana sprzedaż jest o 2,7 proc. wyższa niż raportowana w poprzednim kwartale, co jest jednak drobnym rozczarowaniem gdyż sezonowa zwyżka w roku 2014 wyniosła 13 proc. W III kwartale Puławy zaskoczyły kwotą przychodów in plus, więc mamy efekt wysokiej bazy i nieco inny rozkład sprzedaży niż w latach przeszłych. Analitycy ankietowani przez PAP oczekiwali sprzedaży wyższej o niecałe 5 proc.


kliknij, aby powiększyć


Rentowność zysku brutto ze sprzedaży wyniosła aż 28 proc., a uzyskany poziom marży IV kwartału jest najwyższy od 2012 r. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 269 mln zł co daje wzrost o 49 proc. r/r. Koszty operacyjne delikatnie spadły, a dzięki dźwigni operacyjnej zwyżka zysku ze sprzedaży wyniosła aż 187 proc., a sam zysk ze sprzedaży wyniósł 141 mln zł. EBIT wyniósł 129 mln zł w porównaniu do 54 mln przed rokiem.
Z rachunku rodzajowego wynika, że zwyżka rentowności jest efektem znaczącego spadku kosztów surowców i materiałów, które w IV kwartale wyniosły 500 mln i były o 116 mln zł (-19 proc.) niższe r/r. Za to mocno wzrosły (26 proc.) koszty usług obcych, ale ich udział w sprzedaży jest około 5-krotnie niższy niż kosztów surowców.


kliknij, aby powiększyć


Tak wysokie zwyżki musiały się oczywiście wiązać z segmentem Agro, a przypuszczenie to potwierdza rachunek segmentowy. Przychody Agro wyniosły w IV kwartale 625 mln zł i były o 21 mln wyższe r/r. Zysk segmentu (bez kosztów operacyjnych) wyniósł 209 mln co daje zwyżkę o 43 proc. r/r. Rentowność segmentu wyniosła 33,5 proc. w porównaniu do 24,2 proc. przed rokiem. Wysokiej marży sprzyjała relacja cen produktów i kluczowych surowców.

Na rynku krajowym, gdzie grupa plasuje 2/3 produkcji, średnie ceny nawozów azotowych były nico wyższe r/r., natomiast na rynkach międzynarodowych ceny nawozów wyrażone w dolarach spadały. Spadek ten został mocno ograniczony przez osłabienie złotego dzięki czemu, cena saletry amonowej wyrażona w złotówce spadła tylko 13 proc., cena mocznika o około 5 proc. Odmiennie w eksporcie zachowywały się ceny nawozów fosforowych które r/r były nico wyższe (przy czym mowa o cenach w przeliczeniu na złotówkę). Za to jak wspomniałem wcześniej koszty surowców były w tym kwartale znacząco niższe r/r.


kliknij, aby powiększyć


Obroty zewnętrzne segmentu chemicznego wyniosły 283 mln i były 8,4 proc. niższe w stosunku do IV kwartału 2014 r. Spadek przychodów podyktowany jest w dużej mierze spadkiem cen produktów, przede wszystkim kaprolaktamu. Podobnie jak w przypadku segmentu Agro spadły ceny kluczowych surowców, co związane jest ze spadkiem cen ropy naftowej na światowych rynkach. Segment chemia uzyskał w IV kwartale 48 mln zysku (bez uwzględniania kosztów operacyjnych) co oznacza wzrost o 136 proc. r/r.
Ostatecznie Puławy zakończyły IV kwartał z zyskiem netto w wysokości 114 mln zł w porównaniu do 51 mln przed rokiem i 97 mln oczekiwanych przez analityków. Do poprawy wyniku przyczyniła się również linia finansowa sprawozdania, która dała 8,5 mln dodatkowego zysku.
Kwartał był także udany pod względem generowanej gotówki. Przepływy operacyjne wyniosły w IV kwartale 90 mln zł, w porównaniu do 31 mln przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Warto także zerknąć na wyniki roczne. Przychody wyniosły 3,8 mld zł i były o 4,1 proc. wyższe r/r. Zysk brutto zwyżkował o 40 proc. i wyniósł 977 mln zł, natomiast EBIT się podwoił i osiągnął poziom 497 mln. Zysk netto wyniósł 448 mln co przy kapitalizacji na poziomie 4,74 mln daje współczynnik C/Z na poziomie 12. Warto dodać, że w wyniku tym zdarzenia jednorazowe mają marginalny poziom, a cała zwyżka masy zysku pochodzi z poprawy otoczenia i poprawy efektywności (utworzone odpisy na aktywach w Chorzowie kompensują się z odpisami rozwiązanymi i zyskiem ze sprzedaży jednostki zależnej.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 15 marca 2016 09:48

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 128
Wysłane: 13 maja 2016 06:08:25 przy kursie: 225,90 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Grupa Azoty Puławy SA po 1 kw. 2016r.

Puławy odnotowały całkiem solidny wynik biorąc pod uwagę nawet odchylenie wyniku od oczekiwań analityków. Rynek nawozów azotowych pozostawał w pierwszym kwartale roku pod wpływem niskich cen surowców energetycznych, nadal niskich cen płodów rolnych, które ograniczały popyt na nawozy i ciągle trudnej sytuacji na rynku kaprolaktamu.

Przychody Puław wyniosły w 1 kw. 951 mln zł i były o 119 mln (11 proc.) niższe r/r, ale zgodne z oczekiwaniami rynku. Podobnie jak w przypadku Polic, nie obserwowaliśmy w tym kwartale sezonowej zwyżki obrotów względem 4 kw – przychody kosmetycznie, ale jednak spadły: 0,9 proc. W dużej mierze jest to efektem zachowania cen gazu ziemnego jako surowca powiązanego cenowo z notowaniami ropy naftowej. Niskie ceny czarnego złota powodują spadek konkurencyjności energetycznej gazu (a na niektórych rynkach w tym polskim cena powiązana jest wprost) i obniżkę jego cen. Zaś spadek cen gazu stymuluje odbiorców produktów do wymuszania zniżek cen na jego przetwórcach.
Zjawisko to widać szczególnie w obrocie zagranicznym, gdzie ceny wyrażone w dolarze pospadały dla nawozów azotowych takich jak mocznik, czy saletra amonowa o ok. 32 proc. Znacznie niższe spadki (w granicach do 2 proc.) zanotowały ceny nawozów azotowych na rynku krajowym, co wyjaśnia spadek udziału eksportu w przychodach. Oczywiście spadek cen ropy pociąga za sobą także spadek cen benzenu i innych ropopochodnych. Drugim czynnikiem niższych niż przed rokiem obrotów był spadek wolumenów.

Bardzo dobrze wygląda wzrost marży brutto na sprzedaży. Rentowność na tym poziomie wyników wyniosła w raportowanym okresie 31,9 proc. w relacji do 29 proc. kwartał wcześniej i 27,9 proc. przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


To właśnie dzięki wyższej marży Puławom udało się obronić wynik brutto który wyniósł 304 mln zł, o 5 mln więcej niż w 1 kw. 2015 r. Co ciekawe, pomimo spadku wolumenów sprzedaży Puławy odnotowały prawie 13 proc. (8,2 mln zł) wzrost kosztów sprzedaży i 10 proc. (4,5 mln zł) wzrost kosztów ogólnego zarządu. Jeśli chodzi o koszty sprzedaży to w 1 kw. 2015 r. wartość tej pozycji obniżyło rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych na należności w kwocie 5,5 mln zł netto. Swoje zrobiły także wyższe koszty reklamy, ale o tym za chwilkę. Zwyżka kosztów ogólnego zarządu jest prawdopodobnie efektem prowadzonego szerokiego planu inwestycyjnego. Wydaje się, że koszty analiz, symulacji i podobne wykonane przed uruchomieniem inwestycji obciążają właśnie tę grupę kosztów.

Na skutek wzrostu kosztów korporacyjnych z 5 mln nadwyżki gros profit zrobiła się 7,4 mln zniżka na poziomie zysku ze sprzedaży i 7,7 mln na poziomie EBIT (pozostała działalność operacyjna przyniosła podobne saldo w porównywanych okresach). Marża EBITDA wyniosła 23,9 proc. w relacji do 21,2 przed rokiem i była niższa o 2,2 pp. od oczekiwań analityków.

Z rachunku rodzajowego wynika, że za wzrost marży w największym stopniu odpowiada spadek kosztów surowców, materiałów i energii, który obniżył się o 116 mln zł (20,3 proc.). Spadek cen surowców i materiałów to efekt przede wszystkim tańszego gazu. W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku wartość transakcji zakupu gazu wyniosła około 118 mln złotych i była niższa o 96 mln zł (46proc.) r/r. O 83 mln spadły także koszty podatków i opłat, co jest wynikiem braku umorzenia praw do emisji CO2 w tym roku. W 1 kwartale 2015 r. umorzono prawa do emisji za rok 2014. W tym miejscu warto dodać, że spółka zabezpieczyła już część ekspozycji na zmianę ceny rynkowej owych praw. Wzrost wartości rynkowej spowodował negatywną wycenę kontraktów zabezpieczających i dodatkowe 6 mln obciążeń pozostałych.
Za to mocno w górę poszły koszty pracownicze i wygenerowały dodatkowe 31 mln obciążeń. Ma to związek z wypłatą premii za IV kwartał oraz nagrody rocznej. Wzrost kosztów pracowniczych nie wpłynął jednak na wynik, gdyż spółka sukcesywnie w 2015 r. zawiązywała na ten poczet rezerwy. Z rozpisania „pozostałych kosztów” dowiadujemy się przy okazji, że koszty reklamy i promocji wzrosły o 2 mln r/r, co w związku z brakiem rozwiązania odpisu wyjaśnia już praktycznie wzrost kosztów sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Z rachunku segmentowego dowiadujemy się, że poprawa wyników na poziomie zysku brutto ze sprzedaży to efekt zwyżki zarówno w segmencie nawozowym jak i przede wszystkim w segmencie chemicznym. Wynik (brutto na sprzedaży) segmentu Agro poprawił się o 5 mln zł, natomiast segmentu Chemia o 8,2 mln zł. Wydaje się, że poprawa zyskowności i marż tego drugiego jest efektem przede wszystkim słabego złotego i wzrostu cen melaminy, dla której utrzymano wolumeny sprzedaży (kaprolaktamu i mocznika były niższe).


kliknij, aby powiększyć


Wynik operacyjny Puław zamknął się kwotą 181 mln zł zysku, w porównaniu do 189 mln przed rokiem. Dysproporcję o ok. 3 mln zł zmniejsza linia finansowa sprawozdania. Spółka odnotowała wyższe wpływy odsetkowe i niższe obciążenia z tytułu różnic kursowych. Na poziomie zysku brutto mamy 185 mln zysku obecnie i 190 w analogicznym okresie poprzedniego roku. Za to znacznie mocniej na wynik wpłynęła w tym kwartale linia fiskalna. Obciążenia podatkowe zabrały prawie 24 mln zł, czyli o 9 mln więcej niż rok temu. Warto zauważyć, że nawet po wzroście stopa podatkowa wynosi 12,9 proc. w relacji do 19 proc. dla podatku liniowego. Puławy działają w SSE ekonomicznej i dla części zysków odnotowują zwolnienia podatkowe.

Pewnym rozczarowaniem jest rachunek przepływów. CF operacyjny wyniósł 235 mln zł, czyli o 68 mln mniej niż w 1 kw. 2015 r. i to przy prawie 40 mln zł wpływów z dotacji. Za taki obraz odpowiada głównie zmiana stanu salda praw majątkowych. Wydatki na ten cel wyniosły 55 mln zł, przy spadku o 83 mln przed rokiem. Przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne na kwotę 74 mln zł, ale inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe czy wartości niematerialne wyniosły 42 mln zł i były 13 mln niższe niż przed rokiem. Resztę wydatków stanowi działalność inwestycyjna, przez którą należy prawdopodobnie rozumieć nabycie obligacji.


kliknij, aby powiększyć

Puławy dobrze wykorzystały niskie ceny gazu ziemnego i korzystne relacje kursowe dzięki czemu wyniki spółki spadły tylko w niewielkim stopniu. Niestety cały czas utrzymuje się relatywnie słaba koniunktura w rolnictwie, a także szeroko pojętej chemii.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 14 maja 2016 11:49

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,756 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +127,59% +25 517,32 zł 45 517,32 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d