pixelg
PGNIG - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PGNIG [PGN]

AKTUALNY KURS: 6,584 zł (-0,69%) 23-06-2021 17:04
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
249
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 654
Wysłane: 13 listopada 2011 15:39:19 przy kursie: 4,04 zł
Omówienie sprawozdania PGNiG za III kwartał 2011r.

Wyniki spółki są gorsze niż rok temu, ale takich należało oczekiwać. Formuła cenowa importowanego gazu jest mocno skorelowana z dziewięciomiesięczną ceną ropy naftowej wyrażone w dolarze. Na przestrzeni roku cena gazu przeliczona na złotówkę wzrosła o ponad 26%, natomiast taryfa ustalona przez Prezesa URE tylko 16, w związku z czym rentowność zysku brutto musiała się zmniejszyć przy założeniu podobnej struktury sprzedaży
PGNiG prócz gazu z importu sprzedaje także gaz pochodzący z własnego wydobycia, a także świadczy usługi geologiczne i poszukiwawcze


Marża zysku brutto na sprzedaży rozumianego jako przychody minus koszty materiałów spadła z 50% do obecnych 44. Od początku roku jednak pnie się powoli w górę.
Warto pamiętać, że prezentowane wyniki zawierają rozliczenie pochodnych na kwotę 156 milionów złotych, czyli o tyle został obniżony koszt materiałów i energii. Bez rozliczania przez materiały zabezpieczeń rentowność wyniosłaby 40%.

Marża zysku brutto na sprzedanym gazie wysokometanowym spadła z 43 do 34%, co (jak informuje spółka w prezentacji do wyników) powoduje, że rentowność sprzedaży(czyli brutto po odjęciu kosztów sprzedaży i zarządu) ponownie zeszła poniżej zera.

Spółka próbuje obniżyć cenę kupowanego gazu. W tym miesiącu złożyła pozew do sądu arbitrażowego, ale w tym aspekcie cudów bym nie oczekiwał. W końcu umowa z Gazpromem była podpisywana całkiem niedawno, więc jakie są podstawy do zmiany formuły
Drugim działaniem jakie może przynieść obniżkę cen jest tzw rewers na jamale. Inaczej mówiąc spółka będzie kupować gaz przez pośrednika, czyli z Niemiec, które mają tańszy gaz od Polski. Ten gaz i tak jest tranzytowany przez nasz kraj. Pojawiło się także nowe zagrożenie. Europa ma już NordStream, więc bez żadnych konsekwencji może zakręcić kurek z gazem płynącym do Polski. To ryzyko jest realne.
Można było oczekiwać jeszcze większego spadku marży zysku brutto na sprzedaży, ale wynik poprawiło własne większe o 10% od ubiegłorocznego wydobycie.

Największą pozycją kosztową są usługi obce, które wynik brutto na sprzedaży w kwocie 1,98 miliarda złotych obciążyły kwotą 746 milionów, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. To dużo jeśli wziąć pod uwagę, że podstawowym czynnikiem kosztowym są usługi przesyłowe Gaz-Systemu, które wzrosły jedynie o 2%. Wzrost poziomu usług obcych wynika z pozycji „pozostałe” i w mniejszym stopniu z większych odpisów na negatywne odwierty w segmencie poszukiwawczym. Co kryje się w „pozostałych” możemy tylko zgadywać.

Niestety rosną koszty pracownicze. W bieżącym kwartale zaraportowano 621 milionów w porównaniu do 576 przed rokiem, co stanowi 8-o procentowy wzrost. Pewnego wzrostu kosztów można było się spodziewać ze względu na zakres prowadzonych prac poszukiwawczych w Polsce z gazem łupkowym na czele, ale to nie powinno być 45 milionów złotych. W notach do rachunku segmentowego znajdziemy informację, że wzrosły koszty pracownicze w segmencie dystrybucji, który nie zanotował wzrostu wolumenu. To należy uznać, za lekką politykę kosztową. W końcu nie ma konkurencji na rynku dystrybucji gazu, więc dlaczego spółka ma podnosić zatrudnienie? O klienta nie trzeba walczyć.
Amortyzacja obciążyła wynik operacyjny kwotą 27 milionów złotych większą niż w roku ubiegłym, co wynika z coraz większego majątku spółki, w szczególności pochodzącego z nakładów na wydobycie.

Pozostałe koszty operacyjne netto spadły o 100 milionów złotych do poziomu 130 milionów. Z noty dotyczącej derywatów wynika, że w tym miejscu spółka rozliczyła prawie 200 milionów kosztów pochodzących z wyceny derywatów. Nieco zaskakujący jest fakt, że spółka odnotowała na zabezpieczeniach ujemny wynik pomimo tego, że sytuacja rozwija się najgorszym z możliwych kierunków jeśli chodzi o działalność operacyjną. Jak się jednak przyjrzeć zmianom wartości godziwej na przestrzeni kwartałów to ujemny wynik pochodzi od ujemnej wyceny transakcji CCIRS zabezpieczającej pożyczki udzielonej PGNiG Norway AS przez PGNIG S.A Nie widać jej w sprawozdaniu skonsolidowanym, ale widać w nim CCIRSa, którym PGNiG zabezpieczył wielkość zobowiązania. Wycena tego zabezpieczenia na koniec czerwca wynosiła –129 milionów złotych, a obecnie –340. Także 210 milionów negatywnej wyceny pochodzi z CCIRSa.
Skoro tak dużego kosztu nie widać w pozostałych kosztach operacyjnych, to oznacza, że musiały być także duże przychody. Stawiałbym, że rozwiązano odpisy na należności. Saldo zmniejszyło się o 108 milionów złotych, ale pozostaje pytanie czy odpis wykorzystano, czy rozwiązano.

EBIT grupy wynosi niemal tyle samo jak w roku poprzednim, ale miejsca pochodzenia tego wyniku są inaczej rozłożone co zobaczymy w rachunku segmentowym. Obrót i dystrybucja dały 26 milionów straty operacyjnej w porównaniu do 81 milionów zysków w zeszłym roku. To efekt rosnących płac i mniejszej zmiany taryfy od zmiany kosztów kupowanego gazu.
W tym kwartale cały zysk pochodzi z segmentu poszukiwania i wydobycia. Przychody w tym segmencie wzrosły o 24%, natomiast wynik operacyjny aż o 43%.

Taki wzrost wyniku wynika z dwóch zjawisk
Pierwszym są wyższe ceny ropy naftowej wyrażone w złotówce. Wolumen wydobywanej ropy był mniejszy o 5% niż w roku ubiegłym. Spółka twierdzi iż to normalny efekt, który związany jest z czasową eksploatacją złoża. W połowie 2012 r.
planowane jest podłączenie kolejnych odwiertów na największym obecnie złożu ropy Barnówko-Mostno-Buszewo, zaś w kwietniu 2013 roku rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej ze złoża LMG. Wolumen wydobywanego gazu wzrósł o 11%
Drugi czynnik to intensyfikacja usług geologicznych. Tu kłania się gaz łupkowy i zapotrzebowanie koncesjonariuszy na badania 2D,3D oraz odwierty.

W minionym kwartale poinformowano o kolejnym przesunięciu terminu uruchomienia wydobycia ze złoża SKARV, które jeszcze niedawno było planowane na sierpień. Teraz jest to pierwszy kwartał przyszłego roku. To realna strata dla spółki, tym bardziej że ostatnimi czasy ceny ropy zaczęły spadać. Można tutaj mówić o niezrealizowanych zyskach.

Największym minusem tego sprawozdania są ujemne (-415M ) przepływy z działalności operacyjnej, na szczęście jest to związane z sezonowością i zmianami kapitału obrotowego.
Przed zmianami mamy 536 milionów wygenerowanej gotówki. To 144 miliony mniej niż w takim samym kwartale ubiegłego roku. PGNIG bardzo dużo inwestuje. Co kwartał raportuje około miliarda wydatków netto na inwestycje, W tym kwartale było to 900 milionów.
Aby sfinansować potrzeby operacyjne i inwestycyjne zaciągnięto nowe kredyty, które czynią dodatnimi przepływy z działalności finansowej.

Zadłużenie mocno skoczyło do góry. Poziom ogólnego zadłużenia wzrósł z 30 do 34% obecnie, natomiast udział kredytów w finansowaniu aktywów z 6 do 9%. Nie są to duże wartości, ale jeśli zerknąć na wskaźniki płynności to się naprawdę pogorszyły.

PGNiG jest ciekawą spółką. W zasadzie na naszych oczach moloch z dystrybutora gazu staje się dużym holdingiem poszukiwawczym i wydobywczym. Biznes w aktualnych warunkach makroekonomicznych jest bardzo rentowny. Marża segmentu sięga 30% na poziomie operacyjnym. Na eksploatację czeka Skarv. Wydobycie gazu łupkowego to kwestia lat, ale już przychody z geofizyki z tym związanej to teraźniejszość. Cały czas spółka czeka na liberalizację rynku gazu. Prezes URE i Taryfy w momencie wzrostu cen gazu potrafią psuć wynik. Z resztą ekspansja wydobywcza spółki to także pewien sposób dywersyfikacji. To swoiste sprzężenie zwrotne pomiędzy handlem, w którym wysokie ceny są problemem, a wydobyciem, gdzie ceny wpływają korzystnie, jest naprawdę ciekawe i perspektywiczne.
To podmiot dla długodystansowców, bo w takiej wielkiej spółce niewiele się zmienia przez kwartał.

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

jtb
0
Dołączył: 2009-12-05
Wpisów: 239
Wysłane: 3 stycznia 2012 16:13:09 przy kursie: 3,90 zł
Co tu się stało ? Wracam ze spaceru z psem a tu -5% z +0,5%

DzejkobVM
0
Dołączył: 2010-11-18
Wpisów: 35
Wysłane: 3 stycznia 2012 23:15:15 przy kursie: 3,90 zł
Generalnie to serwisy informacyjne średnio się rozpisują na temat załamania akcji PGNIG. Choć może kiepsko szukałem, z tego co udało mi się znaleźć to informacja, że podatek od kopalin ma także uderzyć w takie firmy jak PGNIG czy PKN Orlen. I to chyba spowodowało nerwową reakcję rynku. Do końca dnia nie udało już się odrobić strat. Na uwagę zasługują przeszło 60 mln obroty na tym papierze.

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


jtb
0
Dołączył: 2009-12-05
Wpisów: 239
Wysłane: 4 stycznia 2012 09:55:51 przy kursie: 3,99 zł
Sęk w tym, że wiadomo o tym od dawna. Drugi sęk w tym, że w 2012, tym podatkiem ma być obciążone tylko srebro i miedź - i to też wiadomo od dawna. Nic nie wiem by były jakieś przymiarki do opodatkowania gazu w chwili obecnej. Widziałbym jeszcze parę innych sęków z powodu których nie obawiałbym się podatku od wydobycia gazu, jednak rynek widać lubi takie zrywy :-) Odbicie dzisiaj też raczej niemrawe jak na wczorajszy spadek.

DzejkobVM
0
Dołączył: 2010-11-18
Wpisów: 35
Wysłane: 17 stycznia 2012 20:54:30 przy kursie: 3,92 zł
Ktoś wytłumaczy dzisiejsze spadki na walorze? czyżby to powtórka z historii, a mianowicie szczegóły nowego podatku od wydobycia kopalin?

jtb
0
Dołączył: 2009-12-05
Wpisów: 239
Wysłane: 17 stycznia 2012 21:28:23 przy kursie: 3,92 zł
Dwie rzeczy ostatnio zauważyłem w mediach - w sektorach mnie interesujących. Coraz większe zainteresowanie budowlanką dla energetyki oraz ciągłe podnoszenie kwestii braku nowej taryfy dla PGN i co za tym idzie, obniżanie prognoz. Dzisiaj URE znów wezwało PGN do uzupełnienia wniosku. Trochę mnie to śmieszy. Wygląda, jakby pgnig po raz pierwszy składał taki wniosek i cały czas nie wiedział co do niego załączyć.

grigorij
0
Dołączył: 2011-11-10
Wpisów: 21
Wysłane: 18 stycznia 2012 14:13:00 przy kursie: 3,91 zł
IMHO - to jest sprawa oczywista, że URE będzie przeciągał, jak się da zmianę taryf gazowych, bo nastroje w społeczeństwie Naszego Kochanego Kraju są niezbyt ciekawe przy rosnących podwyżkach cen paliw, tu brakuje tylko dwucyfrowej podwyżki cen gazu a wtedy Naród się nieźle wkurzy ... ;-)
dlatego prędko takiej podwyżki nie będzie, a jaki to ma wpływ na kurs PGN to niech sobie każdy sam odpowie.
Edytowany: 18 stycznia 2012 14:14

jtb
0
Dołączył: 2009-12-05
Wpisów: 239
Wysłane: 18 stycznia 2012 15:03:35 przy kursie: 3,91 zł
Wg mnie krótkowzroczne i nieodpowiedzialne postępowanie. Pytanie ile waży gaz w koszyku inflacji (i tak bardzo wysokiej). Tu też może być przyczyna.

grigorij
0
Dołączył: 2011-11-10
Wpisów: 21
Wysłane: 19 stycznia 2012 08:32:32 przy kursie: 3,91 zł
jtb i tu chyba trafiłeś w dziesiątkę, wg. tvncnbc podwyżki gazu o około 20 kilka procent takie jak chce PGN podniosłyby inflację o około 0,5 procenta.

DzejkobVM
0
Dołączył: 2010-11-18
Wpisów: 35
Wysłane: 19 stycznia 2012 15:22:52 przy kursie: 3,91 zł
Ta cała sprawa może jednak trochę dziwić, bo skoro URE nie chce zatwierdzić cennika, by tym samym ulżyć trochę klientom, to tym samym odbiera zyski spółce. Przypominam, że przeszło 70% udziału w niej ma Skarb Państwa. Tu nawet nie chodzi o dywidendę, bo ona nigdy wielka nie była, ale o pieniądze na wielkie inwestycje, w które zaangażowała się lub dopiero zaangażuje spółka. Choć działanie mające na celu zarzynanie dobrych polskich spółek ostatnio staje się powszechne...


jtb
0
Dołączył: 2009-12-05
Wpisów: 239
Wysłane: 19 stycznia 2012 19:23:31 przy kursie: 3,91 zł
Dzejkob, może dziwić albo i nie. Zwróć uwagę na nadchodzące przemiany na rynku gazu. W przyszłym roku ma być uwolniony rynek gazu dla odbiorców przemysłowych, dla prywatnych chyba ok. 2016r. U polskich bram czekają wielkie firmy, gotowe dostarczyć miliony m3 gazu - zobacz listę spółek z dostępem do interkonektora. Możliwości importu gazu z zachodu i południa z roku na rok rosną. PGN jest skazane na utratę statusu monopolisty. Naciski z UE są ogromne. Pytanie: po co trzymać w takiej spółce większość udziałów ? Myślę, że MS, prędzej czy później, będzie chciał się pozbyć tego balastu (np. przy następnej hossie na akcjach). Wtedy (jeśli wypali sprawa gazu łupkowego), pobieranie opłat z tytułu wydobycia węglowodorów (jak i każdej innej kopaliny) jest jak najbardziej słuszne. Wtedy nie będzie już drenował swojej własności. Strategiczną spółką jest i będzie Gaz-System a nie PGNiG.

DzejkobVM
0
Dołączył: 2010-11-18
Wpisów: 35
Wysłane: 19 stycznia 2012 21:49:33 przy kursie: 3,91 zł
Zgodzę się z Tobą, że za chwilę na rynku PGNIG będzie miała bardzo dużą konkurencję. Pytanie czy SP zależy na tej spółce czy nie, bo jeśli tak, to utrudnianie wprowadzenia nowego cennika działa raczej na szkodę spółki, jej wycenę itd. Swoją drogą, jeśli liberalizacja rynku wejdzie tak naprawdę za chwilę, to dobry moment na sprzedawanie akcji już był. Choć wydaje mi się, że SP będzie chciało mieć chociażby jedną dużą, polską spółkę zaangażowaną w poszukiwanie gazu łupkowego. Takie jest moje zdanie. Nie wykluczam, że pozbędą się części akcji, ale zachowają raczej dominujący wpływ na spółkę.

grigorij
0
Dołączył: 2011-11-10
Wpisów: 21
Wysłane: 20 stycznia 2012 10:17:38 przy kursie: 3,95 zł
Z tą konkurencją dla PGN to bym nie przesadzał, gazu nie da się przesłać bezprzewodowo tak jak rozmów telefonicznych i netu, tu jest nawet trudniej niż z energią elektryczną. Moim zdaniem z przełamaniem monopolu będzie tu ciężko. Co nie jest raczej dobre dla końcowych odbiorców gazu, ale dla wartości spółki ma pozytywny wydźwięk. Moim zdaniem akcje PGN to jeszcze przez kilka lat taka bezpieczna i nijaka przystań dla inwestorów długoterminowych. Zobaczcie jak kurs przetrwał całą dotychczasową bessę. Gdyby było ryzyko przełamania monopolu w najbliższym czasie odbiłoby się to już dawno na cenie tych akcji.

DzejkobVM
0
Dołączył: 2010-11-18
Wpisów: 35
Wysłane: 25 stycznia 2012 16:03:07 przy kursie: 3,66 zł
Ostatnio bardzo duża podaż na walorach spółki, dodatkowo przy wyższych niż średnia obrotach. Chyba spółka przestała być ulubioną na czas kryzysu. Pytanie, czy obecna korekta to długotrwała tendencja czy też bardzo dobry okres do zakupów? Ostatnio wiele czynników ciągnie kurs w dół, pytanie czy reakcja rynku nie jest przesadzona...

Mr Gambler
0
Dołączył: 2011-03-07
Wpisów: 110
Wysłane: 25 stycznia 2012 17:34:02 przy kursie: 3,66 zł
gazownictwo.wnp.pl/pgnig-wspol...

Nie chcę snuć daleko idących wniosków, ale przyszła mi do głowy pewna teoria. Gdzieś wyżej pisano, że pozycja PGNIG będzie się w przyszłości osłabiać i możliwa jest prywatyzacja. Być może powyższe info to tylko potwierdza? Skarb Państwa (PGE, Tauron, KGHM) chce mieć udział w szukaniu gazu łupkowego, nawet jeśli nie będzie miał PGNIG...

WatchDog
WatchDog PREMIUM
35
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 584
Wysłane: 26 stycznia 2012 15:13:24 przy kursie: 3,74 zł
W techniczne oko wpadł dziś rano właśnie PGNiG. Jest to analiza nieco bardziej rozbudowana niż zwykle poprzez nietypową sytuację na kursie, która jednak ma szansę wreszcie się wyklarować.


kliknij, aby powiększyć


Komentarz i opinia w serwisie Wiadomości SW
wiadomosci.stockwatch.pl/pgnig...

ArielG
0
Dołączył: 2011-11-12
Wpisów: 18
Wysłane: 30 stycznia 2012 12:54:51 przy kursie: 3,80 zł
Ukazała się prognoza wydobycia na lata 2012-2013:

Wygląda na to, że wydobycie ropy naftowej ma wzrosnąć o 88% a gazu o 4,2%


kliknij, aby powiększyć
jtb
0
Dołączył: 2009-12-05
Wpisów: 239
Wysłane: 12 lutego 2012 12:36:50 przy kursie: 3,72 zł
Jakoś na początku zeszłego roku pisałem, że GazProm uczyni wszystko by poszukiwanie i wydobycie gazu niekonwencjonalnego w kraju stało się nieopłacalne.
Pewnie widzą, że czarny PR w stosunku do gazu niekonwencjonalnego w tym kraju (w przeciwieństwie do Bułgarii) nie działa i już mówią o obniżaniu ceny mimo, iż pół roku temu twardo twierdzili, że taka obniżka jest niemożliwa. I na pewno nie robią tego z powodu jakiegoś arbitrażu wniesionego przez PGNiG. Imho widzą, że Tusk nie odpuści tej szansy. Pomysły w stylu stworzenia 'łupkowego Polkomtela' (jak to prasa nazywa) jasno tego dowodzą.

Alojz
0
Dołączył: 2010-09-30
Wpisów: 2
Wysłane: 23 lutego 2012 15:28:14 przy kursie: 3,68 zł
Dzien dobry,

Cena szoruje dno, technicznie (MFI oraz IMI) tez wyglada na moment przed wybiciem - ale tak wyglada od kilku tygodni.

Szykuje sie - tez od pewnego czasu - powazna korekta na WIG20, a PGNiG w miare dobrze sie w czasach korekt zachowuje.

Ale walor jak zaklęty, stoi.

Moze ta informacja spowoduje wzrost?

www.pb.pl/2562109,58445,prezes...


DzejkobVM
0
Dołączył: 2010-11-18
Wpisów: 35
Wysłane: 25 lutego 2012 14:27:59 przy kursie: 3,69 zł
Imformacja o zatwierdzeniu nowej taryfy powinna pomóc kursowi. Pytanie ile wyniesie podwyżka cen gazu. W dużej mierze wzrost jest od tego uzależniony. Liczę w niedługim czasie na powrót w rejon 4 zł.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,028 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,30% +33 660,31 zł 53 660,31 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło