pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

marianz8

marianz8

Ostatnie 10 wpisów
wycofają się z emisji akcji po udanej emisji obligacji
ponieważ bali się przejęcie przez HP w procesie book-building?

Obligi o wartości nominalnej 1 mln zł każda, dużo. Mają już chętnego?

Do końca roku, jak najszybciej, widać ze im zależy na czasie, lub nowemu inwestorowi,ktory chce nie mieć długów. Spłata z emisji miedzy innymi.

Nie wiemy i tu jest sedno sprawy. Według mnie możemy być zaskoczeni cena emisyjną. Będzie księga popytu. Kto da więcej dostanie akcje.

Emisja w wersji bez pp, za wyjątkiem tych co mają ponad 1% oraz obecnych na walnym

Emisja przeglosowana, wszyscy za. Hanapeta też. I co wy na to

Kolego już po zawodach 7. X - 2 dni. Do 4.X. Należało kupić. Tu chodzi o kolejne walne. Na tym bez hanapety nic nie przeglosuja, brak kworum lub 4/5.

Stare ale aktualne

www.sii.org.pl/6910/aktualnosc...

Zarządy spółek akcyjnych muszą przywiązywać większą wagę do treści publikowanych opinii uzasadniających powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazujących sposób ustalenia ceny emisyjnej.Prawo poboru to jedno z podstawowych praw majątkowych przysługujących akcjonariuszom, polegające na pierwszeństwie objęcia nowych akcji w stosunku do liczby już posiadanych akcji. Chociaż istnieje możliwość wyłączenia prawa poboru, to jednak czynność taka wymaga dochowania szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa. Walne zgromadzenie do podjęcia uchwały w tym celu potrzebuje większości czterech piątych głosów, a sam fakt pozbawienia prawa poboru musi być zapowiedziany w porządku obrad. Ponadto pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy może być dokonane jedynie w interesie spółki, co oznacza, iż obowiązkowo za takim rozwiązaniem przemawiać muszą uzasadnione potencjalne korzyści dla spółki, które nie zostałyby osiągnięte w drodze emisji akcji z prawem poboru. Niezależnie jednak od przyczyny zarząd emitenta zobowiązany jest do przedstawienia walnemu zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.Opinie zarządów wymagają poprawyTo właśnie z opiniami zarządów bywają w praktyce największe problemy. Niektóre spółki zapominają o przekazaniu ich do publicznej wiadomości, chociaż obowiązkowo cała dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, powinna zostać opublikowana już od dnia jego zwołania. Inne spółki, chociaż opinie publikują na czas, niewielką wagę przywiązują do ich rzetelności. Często kilka zdań zarządu, które mają uzasadnić powody pozbawienia prawa poboru, niczego akcjonariuszom nie wyjaśniają. Zarządy czy to z lenistwa, czy też może ze względu na brak istnienia faktycznego uzasadnienia wyłączenia prawa poboru, powtarzają w opiniach formuły, które odnieść by można praktycznie do każdej emisji akcji, zmieniając w treści tylko nazwę spółki i wartości.

Opinia zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz wskazująca cenę emisyjną powinna być opublikowana już od dnia zwołania walnego

Kłopoty bywają również z drugim elementem, który obowiązkowo musi znajdować się w opinii zarządu. Najczęściej przeczytać można, iż cena emisyjna dostosowana zostanie do popytu na akcje oraz sytuacji na rynku. Zdarzają się też sytuacje, iż jedyna informacja, którą znaleźć mogą akcjonariusze na temat przyszłej ceny, to stwierdzenie, iż zostanie ona ustalona przez zarząd. Oczywiście takie lakoniczne informacje nie są wystarczające, bo w żadnej mierze nie stanowią realnego sposobu ustalenia ceny emisyjnej, tym samym nie spełniając wymogów ustawowych. Spółka, wskazując zarząd jako podmiot, który ustali cenę, wskazuje wyłącznie, kto dokona tej czynności, a nie sposób jej ustalenia. Tym samym, takie postępowanie emitentów może stanowić dla akcjonariuszy jedną z przesłanek do uchylenia uchwały walnego zgromadzenia.Przykładów nie brakujeStowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wielokrotnie zwracało spółkom uwagę na nierzetelne wypełnianie obowiązków związanych z publikowaniem wymaganych opinii. Tak było np. w spółkach LSI Software i KCI, gdzie opinie zarządu, przy okazji planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zdaniem SII oraz wielu akcjonariuszy, w sposób niewystarczający wyjaśniały sposób ustalenia ewentualnej przyszłej ceny emisyjnej. W przypadku pierwszej spółki tak sformułowany projekt uchwały przy braku chęci zarządu do przekazania pełniejszego uzasadnienia nie przekonał akcjonariuszy mniejszościowych, którzy swoimi głosami zablokowali emisję. Niemniej przy okazji kolejnych walnych zarząd dostosował już projekty uchwał do obowiązujących przepisów. Zarząd drugiej spółki ostatecznie posłuchał głosów inwestorów, aktualizując opinię o podanie dolnego limitu ceny, a uchwała została podjęta.

Krótka informacja, że przyszłą cenę emisyjną ustali zarząd nie jest faktycznym wskazaniem ceny bądź sposobem jej ustalenia

W ostatnim czasie natomiast uwagę akcjonariuszy zwróciły opublikowane projekty uchwał najbliższego walnego zgromadzenia spółki Orzeł. Wynika z nich m.in. zamiar upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru. Mniejszościowi akcjonariusze spółki obawiali się, że spółka dokona emisji po najniższej z możliwych cen, a więc po cenie nominalnej. W opinii zarządu zabrakło jednak wystarczającej informacji o przyszłej cenie emisyjnej bądź sposobie jej ustalenia. I tym razem wskazano tylko, że cenę ustali zarząd za zgodą rady nadzorczej, a cena będzie zależna od popytu na akcje oraz od sytuacji rynkowej. Mając powyższe na uwadze, Stowarzyszenie pod koniec ubiegłego tygodnia przekazało spółce Orzeł swoje zastrzeżenia oraz obawy akcjonariuszy o potencjalnie zbyt niską cenę emisyjną. Zarząd emitenta zareagował bardzo szybko i uzupełnił opinię. Wprowadzony został do niej zapis, iż cena emisyjna nie może być niższa niż wartośc księgowa przypadająca na jedną akcję z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego przed dniem podjęcia uchwały zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej.

kolego tak było na Orzeł
też nie było ceny
pomogło SII

pisałem że tu może być podobnie, powinno być
ale nie po to straszyli kontynuacją działalności aby emitoważ po WK
może chociaż po 0.5 WK?

ryzykują zaskarżeniem uchwały do sądu

zastrzeżenia oraz obawy akcjonariuszy o potencjalnie zbyt niską cenę emisyjną. Zarząd emitenta zareagował bardzo szybko i uzupełnił opinię. Wprowadzony został do niej zapis, iż cena emisyjna nie może być niższa niż wartośc księgowa przypadająca na jedną akcję z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego przed dniem podjęcia uchwały zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej.

Czy tu może być podobnie?

Czy RN poda cenę po WZ czy może przed? Tzn. czy mamy głosować za emisja bez pp nie znając ceny?
Jak zaglosujemy ciemno to tym bardziej może być 2 zł albo 4 zł, a cena ma się nijak do WK i tak mocno zanizinej po ostatnim raporcie.

TA EMISJA TO SKANDAL
Koledzy czy ja dobrze liczę na kolanie?

stan na 30.IX.2019

gotówka 55mln (z 30.6.19)+ (147 sprzedaż - 80 spłata długów w Q3) = 120 mln cash (pomijam cashflow Q3)
dług 255 mln
w tym 160 mln do 30.06.2020

dług netto 135 mln
dług netto/kapitał własny 0,28!

płynność gotówkowa na 30.09.2019 = 0,75 ? nigdy nie była lepsza
gdzie tu jest źle że brakuje 30 mln i do tego potrzebna emisja?
wystarczy jedną działkę sprzedać!!!!!!!!!!!!!!!!

"Ten rok to także czas udanych transakcji zrealizowanych przez firmę: udało się w tym czasie doprowadzić do sprzedaży dwóch biurowców w Wilanowie (całość transakcji zostanie ujęta w sprawozdaniu za trzeci kwartał 2019 roku, czyli zgodnie z datą sprzedaży – lipiec 2019 r.) oraz lokalu użytkowego przy Al. Sikorskiego 11 w Warszawie, a także nieruchomości przy ul. Senatorskiej w Łodzi za łączną kwotę 147,1 mln zł. Powyższe transakcje pozwoliły na znaczące zmniejszenie poziomu zadłużenia Grupy o kwotę 80,3 mln zł, a w ramach pozostałych kwot posłużyły one do zwiększenia bieżącej płynności i realizacji bieżących projektów"

Informacje
Stopień: Obeznany
Dołączył: 2 lutego 2009
Ostatnia wizyta: 6 listopada 2019 15:02:31
Liczba wpisów: 75
[0,02% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,390 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d