pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Tomek1979

Tomek1979

Ostatnie 10 wpisów
Cytat:


Raporty emitentów
typ raportu Raport bieżący
numer 25/2015
data dodania 2015-06-23 22:11:55
Podmiot PCZ Spółka Akcyjna
Dalsza informacja Zarządu o sporze z bankiem
Zarząd spółki PCZ S.A. (Emitent) w nawiązaniu do przedłożonej informacji ujętej w Raporcie bieżącym nr 24/2015 z dnia 19.06.2015r. zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2015 r. w godzinach popołudniowych otrzymał pismo z banku kredytującego, w którym to bank lakonicznie informuje, że kredyt nie stanie się wymagalny w dniu 29 czerwca 2015r.

W ocenie Emitenta, uwzględniając dotychczasowe działania i rozmowy z przedstawicielami banku, uważa że stanowisko banku kredytującego nie jest wiążące i może ulec zmianie a w kontekście negocjacji prowadzonych od końca maja 2015 roku, może stanowić przejaw celowego wprowadzania Rynku w błąd i wykorzystywania dominującej pozycji banku kredytującego względem Emitenta.

W świetle powyższego Emitent w dalszym ciągu ma zamiar dochodzić swoich praw na drodze sądowej, nie wyłączając roszczeń odszkodowawczych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.


Osoby reprezentujące podmiot:

Stanisław Pachołek - Prezes Zarządugpwcatalyst.pl/raporty_ebi?ph_...

Nikt jeszcze nie komentuje dzisiejszego raportu spółki?

Kupon nr 9/20 obligacji BPS0720 (seria BPS0720) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Kupon nr 15/16 obligacji MVP0415 (seria I) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Kupon nr 6/8 obligacji KRI 0116 (U01) został dziś zaksięgowany w mBanku.

PCZ 0416, PCZ 0916 - kupony na koncie w mBanku.

Kupon nr 6/12 obligacji MER 0616 (seria J) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Kupon nr 5/8 obligacji EFM 0915 (seria D) został wczoraj (w terminie podanym w dokumentach emisyjnych) zaksięgowany w DM Alior Bank.

Kupon nr 10/14 obligacji KLN1115 (seria A, PLKLON000036) został wczoraj zaksięgowany w DM Alior Bank,

Nie wiem co jest takiego dobrego w tej informacji.

Znika kolejny emitent z ciekawej, perspektywicznej branży, płacący sensowy procent (5,75 + WIBOR) - wyniki finansowe pokazywał co prawda takie sobie, ale miał mocnego, stabilnego właściciela.

Przez półtora roku (od początku notowań aż do sierpnia br.) notowania były na poziomie ok. 102 proc. - liczyłem jeszcze na kilka wypłaconych kuponów.

Kupon nr 3/6 obligacji MWT 0416 (seria G2013) został dziś zaksięgowany w DM Alior Bank.

Kupon 14/16 obligacji MVP 0415 (seria I) został dziś zaksięgowany w mBanku.

PCZ 0416, PCZ 0916 - kupony na koncie w mBanku.

Kupon nr 5/12 obligacji MER 0616 (seria J) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Sporo obrót na obligacjach PCZ w ostatnim okresie - pojawia się spora podaż, ale jest sprawnie odbierana przez stronę popytową...


Główni akcjonariusze, gdyby mieli taką wiarę w spółkę przeprowadziliby i objęli nową emisję akcji i np. skupili stary dług po tak niskich cenach - a póki co nic o tym nie słychać...

Jako na szczęście już były posiadacz EKA 0215 chciałbym zauważyć, że równica pomiędzy sytuacją przy emisji tej serii na rynku pierwotnym w lutym 2013 r. a obecną emisją jest taka, że wówczas nie można było kupić na rynku wtórnym obligów EKA po 55 proc. jak teraz (wówczas ceny były na poziomie 102-103 proc.).

Pani AM też do mnie dzwoniłem, ale mówiąc delikatnie ją wyśmiałem - kto normalny kupi nową emisję po 100 proc., skoro może kupić stare serie za połowę nominału?


Kupon nr 1/14 GNB 0321 zaksięgowany w mBanku.

Kupon nr 4/8 obligacji EFM 0915 (seria D) został dzisiaj (w terminie podanym w dokumentach emisyjnych) zaksięgowany w DM Alior Bank.

Kupon nr 11/12 obligacji DTP 1114 (seria A, PLDPTRP00010) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Cytat:
Raport bieżący 31/2014

Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 lipca 2014 r. Spółka dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii K2 oraz wypłaciła należne obligatariuszom odsetki.

Obligacje serii K2 zostały wyemitowane w dniu 11 lipca 2012 r. (obligacje dwuletnie) i nie były notowane na żadnym zorganizowanym rynku. Ich łączna wartość nominalna wynosiła 1.000.000,00 PLN.


www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...


Oczywiste kłamstwo - ja nic nie dostałem.

Kupon nr 10/12 obligacji DTP 1114 (seria A, PLDPTRP00010) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Kupon nr 8/14 obligacji KLN1115 (seria C, PLKLON000036) został dziś zaksięgowany w XTB.

Kupon nr 6/12 obligacji SCM1115 (seria A, PLSCNMD00024) został dzisiaj (zgodnie z terminem podanym w dokumencie emisyjnym) zaksięgowany w XTB.

PCZ 0416, PCZ 0916 - kupony na koncie w mBanku.


Skonsolidowany raport za 2013 r.

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...


Obligacje serii D pojawiły się na moim rachunku w XTB.

Wstępne wyniki finansowe za 2013 r.:

gpwcatalyst.pl/raporty_ebi?ph_...


Kupon nr 2/8 obligacji EFM 0915 (seria D) został dzisiaj (w terminie podanym w dokumentach emisyjnych) zaksięgowany w mBanku.

Swoją drogą to najwyższa pora, żeby te papiery weszły wreszcie na Catalyst.

Kupon nr 9/12 obligacji DTP 1114 (seria A, PLDPTRP00010) został dziś (w terminie podanym w dokumentach emisyjnych) zaksięgowany w mBanku.

Kupon nr 4/8 obligacji EKA0215 (seria L, PLORZL000100) został wczoraj zaksięgowany w XTB.

Dobre pytanie - coś nowego się wydarzyło?

Kupon nr 10/12 obligacji MUR0814 (seria C, PLMURPL00026) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Miła niespodzianka oznaczająca stratę na tej inwestycji mniejszą o kilka procent.

Dostałeś przelew? W jakim BM?

Dzisiaj mamy bardzo mocny wzrost ceny akcji Orła - wiadomo coś nowego?

Kopia świadectwa depozytowego poświadczona notarialnie?

Kopii pisma można zrobić samemu ile się tylko chce :)

Dzisiaj mieliśmy kolejną transakcję pakietową, tym razem 190 szt. po 41.

Na dzisiejszej sesji, w transakcji pakietowej, właściciela zmieniło 936 szt. obligacji (ponad 9 proc. całości serii B) po cenie 42 proc.

Kupon nr 11/16 obligacji MVP 0415 (seria I, PLMRVPL00081) został dzisiaj (w terminie podanym w dokumentach emisyjnych) zaksięgowany w mBanku.

Kupon nr 3/12 serii PCZ 0416 też został wypłacony.

Mówiąc ściśle: rozprawa sądowa została zakończona, a 2 stycznia 2014 r. zostanie po prostu ogłoszony wyrok sądu w sprawie rodzaju upadłości.

Cytat:

RB:Informacja w sprawie postępowania dot. ogłoszenia upadłości Emitenta
RAPORT BIEŻĄCY >>>
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 133 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-20
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Informacja w sprawie postępowania dot. ogłoszenia upadłości Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, że w dniu 20.12.2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w sprawie rozpatrzenia połączonych wniosków o ogłoszenie upadłości Emitenta, prowadzonej pod sygn. akt VIII GU 256 13, na którym sąd zamknął rozprawę. Sąd odroczył ogłoszenie postanowienia w sprawie upadłości na dzień 02.01.2014 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION) >>>
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ >>>

Kupon nr 5/6 obligacji MER 0614 (seria G, PLMERA000035) został dziś (w terminie zgodnym z dokumentami emisyjnymi) zaksięgowany w mBanku.

magnumator napisał(a):
A czy ktoś zauważył już jakieś zwiększone ruchy, większe pakiety w przystępnych cenach?


MUR 0814?
MVP 0415?

Cytat:
typ raportu Raport bieżący
numer 44/2013
data dodania 2013-12-13 23:21:58
Podmiot ORZLOPONY
ORZEŁ SA: Wezwanie do wykupu obligacji serii B

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, że w dniu 13.12.2013 r. Spółka otrzymała od Administratora Zastawu obligacji serii B, wezwanie do wykupu wszystkich obligacji serii B wraz z należnymi odsetkami. Podstawą do wezwania jest niedokonanie przez Spółkę wypłaty odsetek od obligacji serii B , których termin płatności przypadał na dzień 22 listopada 2013 roku.
Administrator Zastawu wyznaczył Spółce termin 60 dni na dokonanie powyższego wykupu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące podmiot:

Jacek Orzeł - Prezes Zarządu


gpwcatalyst.pl/raporty_ebi?ph_...

Kupon nr 8/12 obligacji DTP 1114 (seria A, PLDPTRP00010) został dziś (w terminie podanym w dokumentach emisyjnych) zaksięgowany w mBanku.

Cytat:
Chyba dokupiłbym Scanmed, ale to spowodowałoby złamanie moich zasad dywersyfikacji portefela obligacji... więc odpuszczam, ale będę obserwował z ciekawości o co biega


Mam tak samo :)

Dziwna sytuacja, obrót w sumie nieduży. Ciekawe z czego wynika ta przecena? Spółka stabilna, przedłużone umowy z NFZ na kolejny rok.

Jakoś nie jestem zaskoczony tą informacją :(

Cytat:

RB:Informacja w sprawie braku zapłaty odsetek od obligacji serii AW
RAPORT BIEŻĄCY >>>
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 131 / 2013
Data sporządzenia: 2013-11-26
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Informacja w sprawie braku zapłaty odsetek od obligacji serii AW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, że w dniu 26.11.2013 r. Emitent nie dokonał zapłaty odsetek za V okres odsetkowy od obligacji serii AW, oznaczonych kodem ISIN PLGANT000261, w kwocie 601.402,86 zł. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może ona mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.
MESSAGE (ENGLISH VERSION) >>>
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ >>>W świetle dzisiejszych informacji (np. artykułu na stockwach.pl oraz info z forum, że poszukują 4 mln PLN a cała seria ma wartość 7,5 mln PLN) można pomyśleć o takiej hipotezie, że świadectwa depozytowe są im potrzebne po to, żeby spłacać stopniowo (ale w całości) poszczególnych obligatariuszy - coś się będzie działo, zyskają na czasie, itd. Przedstawiciel KDPW powiedział, że aby tak zrobić Emitent musi podać nr konta w KDPW (czyli musi mieć dane ze świadectwa depozytowego).

Kupon nr 9/12 obligacji MUR0814 (seria C, PLMURPL00026) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Cytat:
Ktoś mógł dokonać transakcji po wycofaniu papierów z obrotu, tj. po terminie wykupu... I nie będzie miał świadectwa z domu maklerskiego, ale po kasę może się zgłosić...np. taki pan, który przesyłał prywatne oferty odsprzedaży tych papierów, pisaliście tu o nim...?


Dokładnie o tym pomyślałem...

W piątek (22.11.2013) nie zostanie wypłacony kupon 9/12 z obligacji serii B:

Cytat:

RB nr 39/2013 2013-11-20
ORZEŁ SA: Opóźnienie w spłacie odsetek od obligacji serii B

Zarząd ORZEŁ S.A informuje, że ze względu na opóźniający się sezon zimowej wymiany opon oraz przedłużające się negocjacje dotyczące sprzedaży nieruchomości w Ćmiłowie nastąpi opóźnienie w spłacie odsetek od obligacji serii B które zgodnie z harmonogramem powinno nastąpić 22 listopada 2013 r.

Zakończenie negocjacji wraz z podpisaniem aktu notarialnego nastąpi w ciągu 14 dni. Spłata zaległych odsetek nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków ze sprzedaży nieruchomości. Dzień ustalenia prawa do odsetek pozostał bez zmian, czyli był to 14 listopada 2013 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł - Prezes Zarządu


W dniu 13.11.2013 r. KDPW zarejestrował obligacje serii D Europejskiego Funduszu Medycznego sp. z o.o. (prywatna emisja z początku września br.) pod kodem PLERPFM00014. W dniu 14.11.2013 r. Zarząd Emitenta złożył wniosek o dopuszczenie tych papierów do notowań na Catalyst.

Seria ma wartość nominalną 2 mln PLN (2.000 szt. po 1.000 PLN), papiery są dwuletnie (wykup w dniu 07.09.2015), niezabezpieczone, kupon kwartalny (płatność pierwszego przypada na dzień 06.12.2013), oprocentowanie stałe 10,80 proc.

Kupon nr 4/12 obligacji SCM1115 (seria A, PLSCNMD00024) został wczoraj (zgodnie z terminem podanym w dokumencie emisyjnym) zaksięgowany w XTB.

Ponadto Emitent poinformował w komunikatach bieżących o podniesieniu prognozy zysku na 2014 r. oraz o rozpoczęciu poszukiwania Inwestora Strategicznego (w związku z planami rozwoju działalności w latach 2014-2015).

Kupon nr 6/14 obligacji KLN1115 (seria A, PLKLON000036) został wczoraj zaksięgowany w XTB.

Jak dla mnie to wygląda to na przedstawienie propozycji zrolowania serii B.

Cytat z dzisiejszego raportu Emitenta dotyczącego października 2013:

"W drugiej połowie listopada Zarząd rozpocznie spotkania z Obligatariuszami w celu prezentacji
proponowanego sposobu restrukturyzacji zobowiązań Spółki."

Seria B obligacji ZM Henryk Kania (KAN 1113, PLZPMHK00028) została wykupiona w terminie (kupon 8/8 oraz nominał został dziś zaksięgowany w mBanku).Obstawiam, że nic dzisiaj nie będzie.

@peterpz bardzo dobre laughing6

ad. 1
Dostaniesz dokument papierowy, że masz tyle a tyle sztuk obligacji.

ad. 2
Odbywa się to automatycznie (trzeba jedynie podać nr rachunku maklerskiego w Formularzu Zapisu).

A skąd to niby geniuszu wiesz?

Wędrowiec Ci powiedział?

Rozprawa upadłościowa odroczona do 18.11.2013.

www.parkiet.com/artykul/25,134...


Dostałem obszernego maila od Prezesa Zarządu p. Krzyśko, w którym potwierdza termin spłaty serii KOM 12D (do 20.11.2013).

Aktualne nominalne oprocentowanie brutto portfela ważone udziałami w nim poszczególnych serii (udziały są różne w zależności od potencjalnego ryzyka): 9,83 proc.

Portfel obligacyjny bududuję systematycznie od jesieni 2010 r.

Skład portfela na dzień dzisiejszy:

PCZ 0416
KLN 1115
DTP 1114
GNT 0814
HKA 1113 (KAN 1113)
EKA 0215
EFM 0915 (seria jeszcze nie notowana na Catalyst)
MER 0614
MUR 0814
ORL 0814
KRI 0116
MLX 0813
SCM 1115
MVP 0415
MRT 0421

Miałem też:

PCM 0314
GNT 0912
MVP 0813
FRO 0416
PCZ 0514


inwt napisał(a):
Czy ktoś dostał jakąś informację zwrotną po wysłaniu danych do spółki?


Nic nie dostałem.

Cytat:

RB:Wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego
RAPORT BIEŻĄCY >>>
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 122 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-22
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 21 października 2013 r. Emitent powziął wiadomość o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych z dnia 18.10.2013 r., w ww. Sąd którym postanowił, że w sprawie z połączonych wniosków wierzycieli Franciszki Kruszewskiej, Jacka Skwaronia, Piotra Pilwińskiego, Betaco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rafała Motylskiego i Artura Malinowskiego o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Emitenta oraz wniosku własnego Emitenta o ogłoszenie upadłości Emitenta, prowadzonej pod sygn. akt VIII GU 256 13, dokonuje się zabezpieczenia majątku Emitenta przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pana Marka Rybaka.


www.parkiet.com/artykul/8,1343993.html

peterpz napisał(a):
bula napisał(a):
wysyłam..

Wysłaliście wraz z dokumentem potwierdzającym posiadane obligacje z Biura Maklerskiego?


Tak.

Tak, ja wysłałem w piątek.

Seria B liczy sobie 10 000 sztuk...

Gdyby jakąś obligację wykupili to napisałbym "wykupili" a nie "wykupują" więc daruj sobie te zabawy lingwistyczne na temat tego co jest uprawnione a co nie.
Co do reszty Twojego posta to nie mam podstaw i wiedzy, żeby się do niego odnieść.

Pozdrawiam
Tomek

Zaległy kupon (za 4. okres odsetkowy obligacji KOM12D) jest już w XTB.

Wam ktoś płaci za pisanie tych postów czy nie macie innych ważniejszych spraw?

Nie wykupują - źle, wykupują - źle.

Proponuję, żeby jeden kupił sobie te obligacje i złożył pozew o upadłość, a drugi (ten od 2 szt.) złożył wreszcie ten pozew. Może wtedy wreszcie nie będziecie zaśmiecać tego wątku.


Wykup odbędzie się (z tego co mi wiadomo po rozmowie z osobami ze strony Emitenta) w taki sam sposób jakby był w terminie: przelew środków z KDPW na rachunek maklerski.

Dziękuję za obie odpowiedzi :)

Myślałem, że zastosuję tarczę podatkową przez sprzedaż części akcji ze stratą... trochę to bez sensu. Rozumiem automatyczne potrącanie PIT-u od odsetek, ale rozwiązanie z rozliczaniem podatku od zakupu obligacji z dyskontem jak dla mnie nie jest fair.

Rozmawiałem z Dyrektorem Biura Zarządu Emitenta - wykup pójdzie jednak przed KDPW. Twierdzi, że nie będzie problemu i wykupią obligacje nawet wcześniej niż podali w raporcie. Zobaczymy jak to będzie.

Mam pytanie do lepiej niż zorientowanych w temacie:

Skoro w przelewie ze spłatą nominału został od razu potracony podatek PIT od zakupu obligacji poniżej nominału to czy ten zysk zostanie jeszcze potem jakoś uwzględniony w informacji rocznej o dochodach z biura maklerskiego, czy to też już koniec tego tematu?

Jeden problem z głowy.

Na marginesie: jeszcze na wiosnę obligacje Ganta i Marvipolu były wyceniane podobnie (średnio patrząc na 80 proc. nominału), po kilku miesiącach sytuacja zmieniła się diametralnie...

Dziwne. Zobaczymy czy się wywiążą z tego co zakomunikowali. Tak czy tak nieładne zachowanie Emitenta, miałem zamiar po otrzymaniu środków kupić ich inną serię obligacji, ale w tej sytuacji nie ma takiej opcji. Szkoda - kolejny emitent na moją prywatną "czarną listę".

Zobaczymy jak się dzisiaj wykaże Marvipol.

Raport z EBI dopiero teraz:

Cytat:

E-KANCELARIA SA wypłata odsetek od obligacji serii L
Raport Bieżący nr 83/2013

Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że z powodów technicznych nastąpiło kilkugodzinne opóźnienie w przekazaniu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW") środków na odsetki od obligacji serii L (oznaczonych kodem PLEKGPF00136), których termin wypłaty upływał 26 sierpnia 2013 roku. Spółka dokonała przelewu ww. środków finansowych w dniu 26 sierpnia 2013 roku i powzięła informację od KDPW, że odsetki zostały wypłacone w dniu 27 sierpnia 2013 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją Spółka dołoży wszelkich starań, aby sytuacja taka nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 28.08.2013 13:07


Źródło: http://http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/525701,e-kancelaria-sa-wyplata-odsetek-od-obligacji-serii-l

Zgadzam się z wcześniejszymi postami: dlaczego nie napisali tego wczoraj popołudniu?

Kupon nr 7/12 obligacji DTP1114 (seria A, PLDPTRP00010) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Miejmy nadzieję, że tak będzie. Jeśli 1-dniowy poślizg jest skutkiem działania konkretnego banku czy DM to nie ma komunikatu KDPW. W tym przypadku Emitent zapomniał sobie wysłać w terminie kasę do KDPW (zakładając wariant optymistyczny...).


Tego się nie spodziewałem:

ONP/08/352
Warszawa26 sierpnia 2013r.

UCZESTNICY KDPW

Informujemy, że do chwili obecnej Emitent nie przekazał wymaganej kwoty świadczenia z tytułu
wypłaty odsetek od obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. oznaczonych kodem PLEKGPF00136 (identyfikator zdarzenia: 1608INTR20130020).
Wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wymaganych kwot.

Dyrektor
Działu Operacyjnego
Krzysztof Ołdak

Kupon nr 8/12 obligacji MUR0814 (seria C, PLMURPL00026) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Europejski Fundusz Medyczny :-)

Kupon nr 5/14 obligacji KLN1115 (seria A, PLKLON000036) został dziś zaksięgowany w XTB.

Kupon nr 3/12 obligacji SCM1115 (seria A, PLSCNMD00024) został w piątek zaksięgowany w XTB.

Spóźniony kupon nr 7/8 serii B został zaksięgowany w mBanku.

Nasunęło mi się pytanie natury ogólnej (aczkolwiek związane z niewypłaconym w terminie kuponem obligacji GNT 0814):

Czy odsetki karne liczy się od nominału czy też wartości niewypłaconego kuponu za III okres odsetkowy (w tym konkretnym przypadku serii GNT 0814)?
Abstrahując od odsetek za III okres odsetkowy, rozumiem że odsetki za IV okres odsetkowy naliczają się normalnie?

Pytam ponieważ to pierwszy taki przypadek w mojej "karierze" na Catalyst (i oby ostatni - wygląda na to, że seria MVP 0813 zostanie wykupiona w terminie, co na kilka miesięcy temu nie było jeszcze takie oczywiste).

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Kolejne 2 tygodnie:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 93 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-19
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Zmiana terminu spłaty obligacji serii BE.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w związku z trwającymi negocjacjami w sprawie emisji obligacji skonsolidowanych wszyscy obligatariusze, w tym obligatariusze, których reprezentują nowo wybrani członkowie Rady Nadzorczej Emitenta, wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji obligacji polegającą na przyjęciu nowego terminu wykupu ww. obligacji, który przypadnie w dniu 2 sierpnia 2013 r. Zmiana warunków emisji ww. obligacji nastąpiła zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta nr 3/VII/2013 z dnia 16.07.2013 r., po spełnieniu warunku uzyskania zgody wszystkich obligatariuszy.

Kupon nr 3/8 obligacji KRI 0116 (seria U01, PLKRINK00105) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Ktoś chciał sprzedać kilka sztuk za wszelką cenę i zdołował kurs - w sumie sytuacja bez znaczenia.

Kupon nr 4/6 obligacji MER0614 (seria G, PLMERA000035) został dziś zaksięgowany w mBanku.

Sądząc po stopniu skomplikowania tej emisji (np. lista zabezpieczeń) wydaje się, że główne tematy zostały już merytorycznie uzgodnione - obstawiałbym, że chodzi tu raczej o dni/tygodnie a nie miesiące.

Kupon został zaksięgowany w XTB.

Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 7 października 2012
Ostatnia wizyta: 7 kwietnia 2017 22:06:32
Liczba wpisów: 165
[0,04% wszystkich postów / 0,05 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,213 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +159,35% +31 869,56 zł 51 869,56 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d