pixelg
GANT (Catalyst) - Notowane instrumenty - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5 6 7

GANT (Catalyst)

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 2 lutego 2011 22:13:14
Profil działalności emitenta: Holding spółek celowych, które od 1991 r. prowadzą działalność finansową, a od 1998 r. również deweloperską. Aktywność deweloperska spółki Gant Development SA koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami. Firma zrealizowała już 10 dużych projektów deweloperskich. W trakcie realizacji są kolejne. Strategia zakłada budowę mieszkań w różnych częściach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Polanicy Zdroju.

Strona internetowa: http://www.gant.pl

Podstawowe dane:

kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne

UWAGA: GANT ma kilka obligacji na Catalyst. Na razie rozpoczęliśmy wątek z informacjami o jednej. Reszta będzie uzupełniana.
Edytowany: 16 lipca 2020 12:18

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 12 lutego 2011 19:48:36
Analiza wypłacalności Gant Development S.A. na podstawie danych finansowych za III kwartał 2010 r.

Wersja PDF

Na rynku Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Spółki o łącznej wartości nominalnej ok. 91 mln zł. Wszystkie są notowane w alternatywnym systemie obrotu (zarówno GPW, jak również BondSpot). Większość papierów to typowe obligacje niezabezpieczone (np. GNT0312, GNT0912 i GNT0513), chociaż są także instrumenty dłużne zabezpieczone hipotecznie (GNT0612) oraz obligacje zamienne na akcje emitenta (GNT0313). Najwyższe marże nominalne oferują serie obligacji niezabezpieczonych (dla GNT0312 i GNT0912 jest to 6,5 proc.), a najniższe obligacji zamiennych oraz zabezpieczonych (dla GNT0313 i GNT0612 jest to 4,0 proc.). Gant niezwykle aktywnie w ostatnim roku pozyskuje kapitał na rynku długu korporacyjnego. Trudno się temu dziwić, zwłaszcza gdy spojrzy się na podstawowe bankowe kowenanty dla tego dewelopera. Nie wyglądają one niestety korzystnie, podobnie jak ostatnie wyniki finansowe. Samo relatywne zadłużenie nie jest jeszcze jednak na poziomie zbyt wysokim. Poza tym dobra jest jego struktura oraz cieszy duży kapitał stały (kapitały własne plus zobowiązania długoterminowe).


kliknij, aby powiększyć

Opracowanie własne na podstawie danych StockWatch.pl

Poziom zadłużenia, zdolność do obsługi długu oraz płynność finansowa
Wskaźnik ogólnego zadłużenia wg ostatniego raportu okresowego wyniósł dla Ganta 52 proc. Taki poziom zadłużenia należy uznać za rozsądny. W tym kontekście można powiedzieć, iż zadłużenie mogłoby nawet jeszcze wzrosnąć. Niebezpieczne poziomy tego wskaźnika zaczynają się od 67 proc. w górę. Pozytywna jest także wcześniej wspomniana struktura zobowiązań, ponieważ przeważają zobowiązania długoterminowe. Niestety na tym praktycznie kończą się dobre wiadomości. Problem jest przede wszystkim widoczny we wszystkich wskaźnikach zdolności do obsługi długu. Jedna z najbardziej popularnych miar tzn. dług netto / EBITDA wynosi aż 17,95. Oznacza to, że jeśli Spółka będzie uzyskiwać takie wyniki operacyjne powiększone o amortyzację jak w ostatnich 12 miesiącach to spłata zadłużenia zajmie jej aż prawie 18 lat przy i tak nierealistycznym założeniu przeznaczania na ten cel wszystkich wygospodarowywanych środków z działalności operacyjnej.

Podobnie bardzo słabo wyglądają mierniki pokrycia odsetek i pokrycia obsługi długu. Analizując sytuację czterech ostatnich kwartałów, cały wynik EBITDA jest przeznaczany na spłatę odsetek (wskaźnik EBITDA / odsetki = 1,00). Nie da się ukryć, że taki obraz jest spowodowany słabymi wynikami finansowymi tego dewelopera. Klucz do odpowiedzi na pytanie jak wysokie jest ryzyko kredytowe tego emitenta sprowadza się do naszych prognoz dalszego rozwoju tego sektora. Jest to biznes na pewno bardzo cykliczny, w którym sytuacja może się dość szybko zmienić i to zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Należy także dodać, że w rzeczywistości bieżąca sytuacja wygląda jeszcze gorzej niż na ww. wskaźnikach. EBITDA jest zazwyczaj próbą estymacji przepływów pieniężnych jakie firma generuje z prowadzonej działalności operacyjnej. W tym przypadku to przybliżenie jest bardzo wątpliwe, ponieważ osiągnięte przez Gant zyski z ostatniego roku są głównie oparte na przeszacowaniach wartości nieruchomości tzn. zyski nie są potwierdzone w rachunku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Mało tego te przepływy są tak naprawdę ujemne (minus 55 mln zł). Z drugiej strony w dużym stopniu uratowały na razie Ganta emisje akcji przeprowadzone w 2010 r. Dzięki temu przynajmniej relatywna wielkość zadłużenia nie straszy. Dodatkowo warto wspomnieć o wysokim kapitale obrotowym netto (319 mln zł). Jego najistotniejszą częścią jest pozycja "Towary", gdzie głównie znajdują się grunty oraz prawa do wieczystego użytkowania. Konsekwencją wysokiego KON jest rzecz jasna wysoki wskaźnik bieżącej płynności (current ratio) równy 2,07. Gorzej już jednak ze wskaźnikiem przyspieszonej płynności (quick ratio), który wyniósł 0,20.

Wskaźnik Altmana (Z''-score) oraz Rating StockWatch.pl
Mimo zauważonych w poprzednich akapitach niebezpieczeństw, StockWatch'owy rating BBB wskazuje na niezbyt wysokie ryzyko kredytowe. Wskaźnik Altmana bazuje na czterech komponentach: wielkości kapitału obrotowego netto, wyników z lat ubiegłych, wyniku EBIT z ostatnich 12 miesięcy oraz relatywnej wielkości finansowania kapitałem obcym. Największy wpływ na dość wysoki wskaźnik Altmana ma zdecydowanie spory kapitał obrotowy netto oraz adekwatny poziom zadłużenia w stosunku do wielkości kapitałów własnych. Wyniki operacyjne Spółki nie były ostatnio dobre, ale dzięki przeszacowaniom firma nie odnotowała także strat. To wszystko wpływa na taki, a nie inny rating. Należy zdawać sobie jednak sprawę z ograniczeń każdego miernika. Dodatkowo warto pamiętać, iż rating oddaje przede wszystkim teraźniejszość, a nie przyszłość. Widać wyraźnie, iż wskaźnik Altmana konsekwentnie dla Spółki spada. Jeszcze rok temu wynosił 6,80, co dawało rating A. Zagrożenie w przyszłości można dostrzec w zmianie struktury zobowiązań (więcej krótkoterminowych), która prędzej czy później będzie następować (wpłynie to także na spadek wskaźnika Altmana). Jeśli jednak Gant będzie w stanie skutecznie refinansować swój dług to zagrożenie zostanie oddalone.

Analiza dostępna dla wszystkich użytkowników portalu. Więcej informacji o rynku Catalyst na http://www.gpwcatalyst.pl. Analiza została sporządzona wyłącznie w celach edukacyjnych i jest subiektywną oceną autora. Zawarte informacje nie mogą być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Analiza nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715).
Edytowany: 11 marca 2011 00:08

addison
24
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 186
Wysłane: 28 lutego 2011 17:04:57

Jak wiadomo GNT0912 można do woli kupić po cenie 1002.5PLN. Niedawno był dzień przydziału kuponu. Czekałem na ten dzień i po tym dniu zacząłem kupować obligacje. Kupowałem 24, 25 i dzisiaj i teraz najważniejsze.

Każdego dnia kiedy kupowałem do ceny kupna 1002.5 nie były doliczane odsetki, czyli tyle samo zapłaciłem dzisiaj co kilka dni temu, dlaczego?
Edytowany: 28 lutego 2011 17:13


Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 28 lutego 2011 20:01:43
Jest zawsze takich kilka dni, kiedy już zostanie ustalone prawo do bieżącego kuponu (który nie został jescze wypłacony - dla GNT0912 będzie to 4. marca), ale jeszcze nie zaczął się nowy okres odsetkowy (dla GNT0912 zacznie się od 4. marca). Ostatnim dniem kiedy można kupić GNT0912 bez narosłych odsetek będzie 2. marca. Ten 2. marca to optymalny moment kupna z punktu widzenia matematyki. Ale oczywiście te poprzednie dni to też były dobre momenty na kupno (ważne, że nie było tam narosłych odsetek). Takie zasady dotyczą wszystkich obligacji na rynku. Dzień ustalenia praw do odsetek przypada na 6 dni roboczych przed rozpoczęciem następnego okresu odsetkowego.
Edytowany: 28 lutego 2011 20:05

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 28 lutego 2011 20:24:30
Ja właśnie czekam na wypłatę kuponu z tego papieru.

addison
24
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 186
Wysłane: 1 marca 2011 12:09:59
Dzięki za wytłumaczenie,

Także czekam na wypłatę kuponu od tych obligacji, ale też dobieram. Dzisiaj według podanego wyżej wzoru kupuję bez narosłych odsetek.

Odnośnie tych narosłych odsetek, i dnia ustalenia praw do odsetek. Z tego by wynikało, że ostatniego dnia roboczego kiedy ustalano prawo do odsetek to cena rozliczenia wzrastała skokowo o te 6 dni w porównaniu do dnia wcześniejszego. dobrze rozumuję?

Licząc na przyszły okres to WIBOR 3M(4.16)+6.5% marży na GNT0912= 10.66%. Premia i prowizja zabierają ok 0.41% i mamy 10.25 brutto, czyli 8.3% netto. Całkiem przyjemnie.

Pytanie kiedy ten co ma worek obligów skończy sypać po 100.25? Emisja 10k obligacji, do tej pory obróciło się ok 6.6k, może jak skończy to pojawi się wyższa premia(tak jak przy GNT0312).
Edytowany: 2 marca 2011 10:05

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 1 marca 2011 12:39:25
Cena rozliczeniowa nie wzrasta skokowo o 6 dni. Po prostu przez ten okres 6 dni roboczych nie nalicza się żadnych narosłych odsetek. Dlatego właśnie optymalnym momentem jest ten 2 marca. Można powiedzieć, że kupując np. dzisiaj traci się jeden dzień odsetek, wczoraj dwa dni odsetek itd. Ale i tak ma to sens ze względów podatkowych.

Mój kalkulator też tak szacuje, że kupując dzisiaj po kursie 100,25 zarobi się 8,3 proc. netto w skali roku w terminie do wykupu (1,5 roku). Zawsze może być więcej, jeśli stopy WIBOR pójdą jeszcze w górę.

Co do oprocentowania w następnym okresie to będzie ustalone wg dokumentu informacyjnego na podstawie tego jaka będzie stopa WIBOR 3M jutro (2011-03-02).
Edytowany: 1 marca 2011 12:43

addison
24
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 186
Wysłane: 1 marca 2011 12:44:44
To te pozostałe dni tzw odsetkowe muszą uwzględniać te 6 dni bez odsetek.
Odsetki w tym przypadku co kwartał więc w roku nagle robi się 24 dni bez odsetek, jak to jest rozliczone aby realne oprocentowanie było te wibor + marża?

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 1 marca 2011 12:56:38
To nie jest tak, że te odsetki znikają dla kogoś kto posiada te obligacje. Każdy kto ma prawo do odsetek otrzymuje je za wszystkie dni okresu odsetkowego. Może łatwiej będzie Ci to zrozumieć jak popatrzysz do tablic odsetkowych:

www.gpwcatalyst.pl/tabele_odse...

Tam są takie miejsca zaznaczone grubą czcionką i gwiazdkami. To są właśnie te miejsca ustalenia praw do odsetek. Po nich odsetki dalej są naliczane aż do wypłaty, ale nie dla kogoś kto po momencie ustalenia praw kupuje te obligacje.

addison
24
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 186
Wysłane: 1 marca 2011 13:13:23
Dzięki, stronkę sobie zapiszę.

Szczerze mówiąc to trochę dziwny ten model z tymi 6 dniami roboczymi. Sprzedając dzień po dniu ustalenia kuponu sprzedajemy zachowując odsetki za pozostałe 5 dni robocze, czasem robi się z tego 9 dni odsetkowych- patrz luty na GNT0513- aż 2PLN/obligacji(wyżej niż prowizja od sprzedaży!).

Będę miał to na uwadze przy kupnie/sprzedaży, dzięki raz jeszcze za wytłumaczenie.

Edytowany: 1 marca 2011 13:16


Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 1 marca 2011 13:28:58
Jeśli będziesz korzystać z tych tabel to pamiętaj jeszcze o tym, że rozliczenie transakcji następuje na rynku obligacji po 2 dniach roboczych. To jest tak jak z dywidendami na rynku akcji (tylko tam jest + 3 dni robocze). Jeśli data ustalenia prawa była dla GNT0912 24 marca to trzeba było dokonać transakcji już 22 marca, aby dostać ten kupon.

Podobnie jest z narosłymi odsetkami. Jeśli jest np. 7 marca to trzeba już zapłacić skumulowane odsetki z tabeli na 9 marca (+ 2 dni robocze).
Edytowany: 1 marca 2011 13:30

addison
24
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 186
Wysłane: 1 marca 2011 16:35:49
mamy ciekawą sytuację na GNT0912, po raz pierwszy na popycie wisi 6 zleceń na łączną ilość 75 szt po 100.25 i.... sypiący nie oddaje. Wcześniej oddawał automat(zbyt szybko na ręczną robotę), czyżby już worek został wysypany?

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 1 marca 2011 16:50:32
Może tym automatem był animator.

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 1 marca 2011 23:25:32
addison napisał(a):
mamy ciekawą sytuację na GNT0912, po raz pierwszy na popycie wisi 6 zleceń na łączną ilość 75 szt po 100.25 i.... sypiący nie oddaje. Wcześniej oddawał automat (zbyt szybko na ręczną robotę), czyżby już worek został wysypany?


Jeśli tak to brawo. Rozumiem, że teraz Ty będziesz oddawać, ale po wyższej cenie? pirate
Edytowany: 1 marca 2011 23:29

addison
24
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 186
Wysłane: 2 marca 2011 10:46:33
nie jest tak pięknie, widać wczoraj coś się zaciął, ale za to dzisiaj także można brać.

Na moje to jakiś przyjaciel ganta co to zamknął emisję z założeniem wysypania w rynek.

Xa
0
Dołączył: 2010-12-09
Wpisów: 3
Wysłane: 2 marca 2011 18:12:41
dzis automat oddawał wszystkim co chcieli kupić GNT0912 po 100,25
dodałem wiec kilka w/w do swojego portfela

addison
24
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 186
Wysłane: 2 marca 2011 22:18:34
i to blisko 10% całej emisji!, spore obroty dzisiaj. Ja jestem syty jeżeli chodzi o ten papier.


Emczak
0
Dołączył: 2010-06-14
Wpisów: 16
Wysłane: 3 marca 2011 10:44:21
Złożyłem zlecenie kupna z limitem 100,25 na GNT0912 i mBank odrzuca mi je z powodu: "(A) data ostatnich odsetek 2011-03-04" - nawet nie próbuję dzwonić na mLinię, bo pewnie nie trafię na nikogo kompetentnego... Ale papierki chciałbym posiadać mimo wszystko ;)

Przyznam, że czytając powyższe rozważania na temat optymalnego momentu kupna mam niezły mętlik w głowie i będę musiał pochylić się nad tym na spokojnie wieczorem, ale rozumiem, że kupując dzisiaj (bądź w najbliższych dniach - czyli na początku okresu odsetkowego tych obligacji) "strata" wynikać będzie, ze będę musiał zapłacić podatek od narosłych odsetek, za które będę płacił kupując obligacje?

Kamil Gemra
0
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 001
Wysłane: 3 marca 2011 10:52:59
Patrz na tabele odsetkowe: www.gpwcatalyst.pl/tabele_odse... Wybieraj daty transakcji gdzie odsetki sa najniższe.

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 3 marca 2011 11:10:06
Emczak napisał(a):
Złożyłem zlecenie kupna z limitem 100,25 na GNT0912 i mBank odrzuca mi je z powodu: "(A) data ostatnich odsetek 2011-03-04" - nawet nie próbuję dzwonić na mLinię, bo pewnie nie trafię na nikogo kompetentnego... Ale papierki chciałbym posiadać mimo wszystko ;)

Przyznam, że czytając powyższe rozważania na temat optymalnego momentu kupna mam niezły mętlik w głowie i będę musiał pochylić się nad tym na spokojnie wieczorem, ale rozumiem, że kupując dzisiaj (bądź w najbliższych dniach - czyli na początku okresu odsetkowego tych obligacji) "strata" wynikać będzie, ze będę musiał zapłacić podatek od narosłych odsetek, za które będę płacił kupując obligacje?


mBank ma ewidentnie jakiś błąd, bo przecież można dzisiaj kupować te papiery bez przeszkód. Coś im się w systemie... zepsuło. Angel Sprawdziłem, u mnie jest tak samo. BTW polecam inne domy maklerskie do rynku obligacji niż mBank, bo w eMaklerze jest prowizja aż 0,25%.

Co do najlepszych momentów zakupu. Najlepiej jest kupować wtedy, gdy odsetki są małe w tych tabelach odsetkowych, o których Kamil wspomniał, albo kiedy jest już po ustaleniu prawa do odsetek (czyli jest po gwiazdkach - mówię o tabeli oczywiście).
Edytowany: 3 marca 2011 11:11

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5 6 7

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,173 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +156,09% +31 217,91 zł 51 217,91 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło