pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

przemekprzemek

przemekprzemek

Ostatnie 10 wpisów
Serią komunikatów sypnęła ostatnio spółka. Najważniejszy z nich to oczywiście raport kwartalny. Aż dziw, że nikt go tutaj nie umieścił... newconnect.pl/?page=1045&p...

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej „Spółką”) z siedzibą w Piasecznie informuje, że zgodnie z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2014 r., akcje Spółki ponownie zakwalifikowano do segmentu Newconnect Lead.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

gielda.onet.pl/zakwalifikowani...

Dobra informacja ze spółki - przedłużona została kolejna umowa. Tym razem z Huawei.

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej „Spółką”) informuje, że w dniu 23 września 2014 r. wpłynął do spółki aneks (Supplementary Agreement) do umowy (Authorized Service Agreement) pomiędzy Huawei Polska sp. z o.o. a Spółką, dotyczącej świadczenia przez Spółkę usług serwisowych urządzeń Huawei.

Na mocy powołanego aneksu powołana umowa uległa przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2015 r.

newconnect.pl/?page=1045&p...

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej „Spółką”) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2014 r. Spółka zawarła umowę serwisową ze spółką Wine Oil and Others S.L. z siedzibą w Madrycie (dalej zwaną „WOO”).
Przedmiotem umowy serwisowej jest głównie ustalenie zasad świadczenia przez Spółkę usług napraw gwarancyjnych w imieniu WOO na rzecz użytkowników oraz napraw pogwarancyjnych, dotyczących urządzeń elektronicznych, względem których gwarantem jest WOO, a które to urządzenia są nabywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

newconnect.pl/?page=1045&p...

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie przekazuje w załączeniu:
- jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2014 r.,
- skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 r..

www.stockwatch.pl/komunikaty-spolek/komunikat-ebi.aspx?id=20140811_175858_0000068734&ticker=ccs

Z linkami też mi nie poszło ;-)

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA Informacja o zawarciu istotnej umowy.

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej „Spółką”) z siedzibą w Piasecznie informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 18 lipca 2014 r. Aneksu do Umowy Wieloproduktowej zawartej pomiędzy Spółką a ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej zwanym „Bankiem”) z siedzibą w Katowicach.

Najistotniejsza zmianą wynikającą z Aneksu jest zmiana wysokości odnawialnego limitu kredytowego do kwoty w wysokości 8.000.000 zł (ośmiu milionów złotych) dostępnego dla Spółki, przeznaczonego do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym prowadzonym na rzecz Spółki przez Bank do kwoty sublimitu w wysokości 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych) oraz w formie gwarancji bankowych w ramach sublimitu do kwoty 3.000.000 zł (trzech milionów złotych).

Więcej: gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/com...

Zarząd JR INVEST S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości przychody z działalności operacyjnej Emitenta oraz Spółek wchodzących w skład jego Grupy w miesiącu czerwcu oraz narastająco za okres styczeń - czerwiec 2014r.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Kod:
mod:zmieniono link na wewnętrzny.

Zarząd JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 7 lipca 2014 roku spółka zależna PIE – Polskie Innowacje Energetyczne S.A. z siedzibą w Krakowie, podpisała umowę na: zaprojektowanie, zdobycie wymaganych przepisami pozwoleń budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji zespołu kolektorów słonecznych na obiekcie sportowym Klubu Sportowego Bronowianka - ul. Zarzecze w Krakowie.
Wartość podpisanej umowy wynosi 99.500,00 złotych brutto, płatnej etapami. Data zakończenia realizacji umowy została wyznaczona październik 2014 roku. Zarząd JR INVEST S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona rozwoju Grupy Kapitałowej i w ocenie Emitenta między innymi dzięki zdobytym referencjom będzie mieć wpływ na jego sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Grupy.

www.stockwatch.pl/komunikaty-spolek/komunikat-ebi.aspx?id=20140708_152009_0000067667&ticker=jrinvest

Sądzisz w takim razie, że nie ma już mowy o wcześniejszych porozumieniach? Byłaby to szkoda po stronie obu spółek...

Informacje
Stopień: Obeznany
Dołączył: 15 stycznia 2014
Ostatnia wizyta: 23 października 2014 13:02:04
Liczba wpisów: 58
[0,02% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,328 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +135,60% +27 120,67 zł 47 120,67 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d