pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

robo68

robo68

Ostatnie 10 wpisów
tak jest błąd,
przecinek się przesunął powinno być 33.2%

Wygląda na to dodając spółce 2.1 mln kapitału kilka tygodni temu mln dotychczasowi akcjonariusze , zarząd i RN się mocno się przeliczyli.
Aż przykro patrzeć jak NB stacza się na dno. Do układu nie doszło a OMGGS wypowiedziało spółce umowę na dostawę systemu rowerów dla Trójmiasta obciążając spółkę zależną NB Tricity kwota 22 mln różnych ar. Tylko patrzeć jak lada dzień Alior wypowie spółce umowę kredytową i postawi kredyt w stan natychmiastowej wymagalności ( 20 mln ) co oznacza ogłoszenie upadłości NB Polska - a biznes był tak ciekawy miał potencjałem. !!

od poniedziałku 28.10 spadkowy kurs Branda ( rozpoczęty pod koniec września kiepskimi danymi co do klientów za 3 kwartał) przybrał na sile bez żadnego konkretnego powodu.
wydaje się że dostaje rykoszetem przez bardzo prawdopodobne bankructwo Nextbike i problemy Larqa , który jest udziałowcem zarówno Branda jak i Nextbika.
szkoda że trzeba czekać na dane operacyjne za Q4 2019 aby potwierdzić czy problemy w Q3 były rzeczywiście tylko przejściowe jak twierdził prezes.
Mimo istotnych problemów z realizacją kontraktu w OMGGS ( Trójmiasto), problemów z płynnością i
wynikającej z tego konieczności restrukturyzacji zadłużenia główny udziałowiec tj Larq, prezes zarządu jak i członkowie RN zdają się nadal wierzyć w Nextbike obejmując w sumie 56700 akcji nowej emisji za kwotę 1,8 mln PLN. Jak dojdzie do podpisania układu (redukcja zadłużenia o 90%) i realizacji II etapu kontraktu na Trójmiasto ( dostawa około 3 tys rowerów) to Nextbike ma szansę na chwilę oddechu i odbudowanie zaufania rynku.

Te 2,8 mln PLN w kosztach finansowych to różnice kursowe z przeliczenia kredytów i zobowiązań w walucie obcej czyli USD, THB. ( w roku 2017 były dodatnie różnice kursowe na zbliżona kwotę) i to nie jest one-off Co będzie w roku 2019 zależy od kształtowania się kursów w roku 2019 , jak na razie USD się trochę umacnia co ma negatywny wpływ na marżę na dystrybucji.

poza tym zarząd informuje cytat " W drugiej połowie 2018 roku negatywnie na rentowność spółki wpłynął segment dystrybucji - Mercator kupił bowiem w pierwszym półroczu dużą ilość rękawic, po czym ich rynkowa cena spadła. Część tego zapasu nadal znajduje się w magazynach firmy, przez co negatywny wpływ na rentowność ma występować również w pierwszym i częściowo w drugim kwartale 2019 roku.Obecnie na rynku marże wzrosły już do poziomu z pierwszej połowy 2018 roku, więc kolejne kwartały powinny być dla nas coraz lepsze. Wierzymy, że najgorsze już za nami" - powiedział Kruszewski.

co do realizacji programu motywacyjnego 2019 na poziomie EBITDA i zysku netto zarzad jest sam bardzo sceptyczny
"Mercator Medical liczy na poprawę rentowności w 2019 roku, ale marża EBITDA raczej nie przekroczy poziomu 10 proc. - poinformowali przedstawiciele spółki ".
"Na poziomie przychodów jesteśmy dużo większymi optymistami niż w przypadku EBITDA i zysku netto. Osiągnięcie 56 mln zł zysku (EBITDA - PAP Biznes) będzie bardzo, bardzo trudno osiągnąć i analogicznie w przypadku zysku netto" - powiedział Kruszewski "

podsumowując
segment dystrybucji będzie niestety odczuwał problemy z marżą jeszcze przez pierwsze półrocze 2019 a ponadto poziom zadłużenia netto w roku 2019 będzie zbliżony do poziomu roku 2018 co implikuje że koszty odsetek w roku 2019 będą zbliżone do roku 2018

po publikacji wyników za rok 2018 i wypowiedziach zarządu na konferencji powynikowej mój poziom optymizmu co do zyskowności w roku 2019 istotnie spadł

Wyniki rozczarowuję , zwłaszcza w 4 kwartale 2018 i na poziomie EBITDA i zysku netto.

Wyniki programu motywacyjnego na rok 2018 na poziomie przychodów , EBITDA i zysku netto zrealizowane odpowiednio w 98%, 80% i 67% a po odjęciu one-offa w kwocie 2,0 mln (patrz poniżej) EBITDA i zysk netto byłby zrealizowany jedynie na poziomie 75% i 28% odpowiednio czyli poniżej przedziału 80%-100% sygnalizowanego przez zarząd.

Gdyby nie jednorazowe odszkodowanie za opóźnienie za nieterminowe wykonanie robót budowlanych przy budowie fabryki w kwocie 2 mln (pozostałe przychody operacyjne) to zysk netto za rok 2018 byłby na poziomie 5,0 mln i byłby niższy rdr o 0,3 mln.

Fatalne i najgorsze w roku 2018 wyniki kwartalne (4 kwartał) w segmencie dystrybucji , strata operacyjna 1,6 mln (-2,4%), w całych roku 2018 +3,4%) , negatywna EBITDA w kwocie 1,0 mln ( 1,5% a w całym roku 2018 4,2%)

Cieszy bardzo dobry wynik segmentu produkcyjnego (mniej narażony na ryzyko kursowe) , które stanowi już prawie 50% przychodów i w czwartym kwartale wygenerował marżę EBITDA na poziomie 13,1% (chyba jest tu ujęte odszkodowanie i po korekcie byłoby to 10% ) a w całym roku 2018 10,4%.

Wzrost kursu USD w Q119 versus Q418 sugeruje że problemy z zyskownością w segmencie dystrybucji mogą niestety wpływać negatywnie na wyniki roku 2019 i realizacje celu EBITDA w roku 2019 na poziomie 56,0 mln.

W dniu 31 grudnia 2018 Larq ogłosił że z dniem 31 stycznia ( wczoraj to zmienił na 30.04) rozpocznie likwidację funduszu i będzie spieniężał aktywa tj sprzedawał spółki portfelowe tj Nexbike , Brand 24 , Synergic i YouLead. Jeżeli je sprzeda przy obecnych ( i tak już niskich wycenach) to może dostać prawie 110 mln zł a jego obecna kapitalizacja to jedynie 49 mln.
Pytanie oczywiście czy znajdzie się nabywca na pakiety kontrolne w tych spółkach ?
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent ) niniejszym informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 roku Zgromadzenie Inwestorów LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz ), podjęło uchwałę (dalej: Uchwała ) w sprawie rozwiązania Funduszu ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2019 roku i ustalenia dnia otwarcia likwidacji na dzień 31 stycznia 2019 roku. Emitent jest jedynym wspólnikiem spółki LARQ Fund Management sp. z o.o., która to spółka jest uczestnikiem Funduszu, posiadającym wszystkie certyfikaty inwestycyjne Funduszu.

Uchwała stanowi przesłankę rozwiązania Funduszu zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: Ustawa o Funduszach ) i jest decyzją czysto techniczną podyktowaną względami formalnymi.

Likwidacja Funduszu odbędzie się zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszach. Likwidatorem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

rzetelna i dobra analiza fundamentalna
obserwuje spółkę od dawna i jestem nastawiony pozytywnie co do możliwości realizacji programu motywacyjnego na lata 2018-2020
dolar powinien słabnąć w najbliższym roku co powinno wspierać marże w segmencie dystrybucyjnym a najbliższy kwartał powinien już pokazać na ile realne jest potrojenie zysku netto do 30,5 mln w roku 2019.
dzisiejszy wzrost kursu aż 14% przy dwa razy większym obrocie niż ostatnio i przy dobrym nastroju na globalnych rynkach jest pozytywnym sygnałem
tak jak podejrzewałem FKD ma duże problemy płynnościowe w związku z rozwiazaniem kontraktu
dzisiejszy komunikat poniżej

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (35/2018) Zmiana terminu wykupu obligacji serii G
31/10/18 09:12:18(PAP/EBI)
W nawiązaniu do raportu nr 32/2018 z dnia 1 października 2018 roku, Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka") informuje o przesunięciu na dzień 17 listopada 2018 roku terminu wykupu 1 obligacji serii G, przypadającego na dzień 30 października 2018 roku oraz płatności odsetek od obligacji serii G. Przesunięcie nastąpiło na podstawie porozumienia zawartego z Obligatariuszem.

od GDDKiA pieniędzy za zrealizowaną cześć kontraktu raczej szybko nie dostaną ( bo GDDKIA ma takich problemów dużo więcej) a spór na drodze sądowej trochę czasu potrwa także ja nie liczę na szybkie wpływ gotówki do firmy.
jutro tj 31.10. zobaczymy czy będą w stanie spłacić 1 mln obligacji których termin spłaty już raz przesuwali o miesiąc
trzeba też pamiętać że utrata tak dużego kontraktu i wejście w spór sądowy będzie miała negatywny wpływ na raportowane wyniki finansowe za rok 2018 (rezerwa na należności, utrata marży na kontrakcie etc) a o realizacji prognoz finansowych na ten rok EBITDA 17,6 mln i zysk netto 11,5 mln można było zapomnieć już po wynikach za pierwsze półrocze.

Informacje
Stopień: Ośmielony
Dołączył: 24 kwietnia 2015
Ostatnia wizyta: 18 listopada 2019 16:15:40
Liczba wpisów: 29
[0,01% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,378 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d